Lê Hồng Sơn
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 29668 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Hồng Sơn
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  02/06/1955
Nơi sinh: Yên Thành - Nghệ An.
Quê quán Yên Thành
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Vật lý; Tại: Trường Đại học Tổng hợp Kishinhov – Liên xô
Đơn vị công tác: Khoa Vật lý; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Tiến sĩ; năm: 1988; Chuyên ngành: ; Tại: Trường Đại học Oshaka – Nhật Bản.
Dạy CN: Vật lý đại cương, Vật lý chất rắn.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh văn
Địa chỉ liên hệ: 459 Tôn Đức Thắng, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: 3733329; Mobile: 0903596543
Email: lhson@dce.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Giảng viên Khoa Cơ bản, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng (1979–1994); Khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (từ 1995 đến nay). Trưởng Khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (1995–2005).

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn