TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
74,132,380
 
BÀI BÁO TRONG NƯỚC

Đơn vị: Phòng:
501. Bài báo:  Giải pháp đo đạc và đền bù lỗi định vị cho các thiết bị bàn xoay hai trục Tác giả: ThS. Hữu Nhân Nguyễn*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 11, 2019. Trang: 16. Năm 2019. (24/12/2019)
  
502. Bài báo:  Nghiên cứu ảnh hưởng của phương pháp sấy phun đến chất lượng sản phẩm bột nhàu Tác giả: KS. Ngọc Ánh*; TS. Mạc Thị Hà Thanh*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 11, 2019. Trang: 22. Năm 2019. (24/12/2019)
  
503. Bài báo:  THIẾT KẾ XE ĐIỆN TỰ HÀNH VẬN CHUYỂN LINH KIỆN TRONG NHÀ MÁY LẮP RÁP Ô TÔ Tác giả: TS. Phạm Quốc Thái*; KS. Văn Công Tài. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 11, 2019. Trang: 33. Năm 2019. (24/12/2019)
  
504. Bài báo:  THIẾT KẾ XE ĐIỆN TỰ HÀNH VẬN CHUYỂN LINH KIỆN TRONG NHÀ MÁY LẮP RÁP Ô TÔ Tác giả: TS. Phạm Quốc Thái*; KS. Văn Công Tài. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 11, 2019. Trang: 33. Năm 2019. (24/12/2019)
  
505. Tham luận:  Kết nối sinh viên với các doanh nghiệp Logistics nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Logistics Tác giả: Lê Thị Ngọc Hoa, Văn Công Vũ. Đại học Kinh tế quốc dân. Trang: 198 - 203. Năm 2019. (26/12/2019)
  
506. Tham luận:  Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân vận và sự vận dụng vào công tác vận động nông dân tỉnh Quảng Bình trong những năm đầu thế kỷ XXI Tác giả: Lê Thị Ngọc Hoa. Trường Chính trị Gia Lai. Trang: 124 -142. Năm 2019. (26/12/2019)
  
507. Tham luận:  Đường lối lãnh đạo xây dựng, phát triển nền văn hóa thời ký trước đổi mới (1930 - 1945) của Đảng Cộng sản Việt Nam Tác giả: Lê Thị Ngọc Hoa, Văn Công Vũ. Đại học Sư Phạm Hà Nội 2. Trang: 521 - 533. Năm 2019. (26/12/2019)
  
508. Tham luận:  Vận dụng phong cách diễn đạt Hồ Chí Minh vào giảng dạy lý luận chính trị trong các trường đại học ở nước ta hiện nay Tác giả: Lê Thị Ngọc Hoa, Văn Công Vũ. Đại học Kinh tế quốc dân. Trang: 225 - 236. Năm 2019. (26/12/2019)
  
509. Bài báo:  A Survey of Communication Protocols and Cloud Services for IoT Systems
Tác giả: Vu Van Thanh, Nguyen Ngoc Huong and Phan Tran Dang Khoa
.
JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY: ISSUE ON INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY. VOL. 17, NO. 12.2. Trang: 7-12. Năm 2019.
(24/12/2019)
  
510. Bài báo:  Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình chức hóa bề mặt carbon xốp lên hiệu suất và đặc tính của sản phẩm trong quá trình tổng hợp nano composite C-CNF Tác giả: Dương Thế Hy, Lê Đức Ngưu, Phạm Hữu Linh, Nguyễn Đình Lâm và Trương Hữu Trì*. Tạp chí Hóa Học. Tập 57, Số 6E1,2. Trang: 151-157. Năm 2019. (25/12/2019)
  
511. Bài báo:  Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường nhìn từ tính thống nhất, tính khả thi và tính hiệu quả của pháp luật Việt Nam hiện hành Tác giả: Lê Thi Thu Hằng. Tạp chí Pháp luật và phát triển. 9-10.2019. Trang: 63-70. Năm 2019. (25/12/2019)
  
512. Bài báo:  Finite-Difference Scheme for Initial Boundary Value Problems in Financial Mathematicss Tác giả: Le Minh Hieu, Truong Thi Hieu Hanh, Dang Ngoc Hoang Thanh. VNU Journal of Science: Mathematics – Physics. Vol 35, No 4 (2019). Trang: 79-86. Năm 2019. (04/01/2020)
  
513. Tham luận:  An Empirical research on factors influencing of labor disputes at Korean FDI in Vietnam

Tác giả: Kim Tae Kyu, Nguyen Truong Son and Nguyen Phuc Nguyen

.
International Conference on Management and Business (COMB 2019). Trang: 98-137. Năm 2019.
(26/12/2019)
  
514. Tham luận:  Attracting and Retaining employees in Garment companies in Quang Ngai Province: Situation and solution. Tác giả: Nguyen Phuc Nguyen, Nguyen Hiep, Nguyen Thi Thuy Hang
.
International Conference on Management and Business (COMB 2019). Trang: 149-157. Năm 2019.
(26/12/2019)
  
515. Bài báo:  Môi trường thông tin của công ty và hành vi nâng giá cổ phiếu trong thị trường M&A Việt Nam Tác giả: Đặng Hữu Mẫn, Hoàng Dương Việt Anh, Lê Thùy Dung, Trần Thanh Toàn. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế. 9 (496). Trang: 28-39. Năm 2019. (26/12/2019)
  
516. Bài báo:  Giám đốc điều hành và tỷ suất sinh lời của doanh nghiệp: bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam Tác giả: Hoàng Dương Việt Anh, Lê Thùy Dung. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế. 12 (499). Trang: 57-63. Năm 2019. (26/12/2019)
  
517. Bài báo:  Cải thiện quá trình cháy động cơ chạy bằng biogas nghèo nhờ cung cấp bổ sung hydroxyl (HHO) Tác giả: Bùi Văn Ga, Bùi Thị Minh Tú, Trương Lê Bích Trâm, Võ Như Tùng, Đỗ Xuân Huy. Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng. Số: Vol. 17, No. 1.1, 2019. Trang: Từ->đến trang: 35-41. Năm 2019. (06/01/2020)
  
518. Tham luận:  Thực trạng và giải pháp phát triển mô hình hợp tác xã ở Tây Nguyên Tác giả: Phạm Thị Ngọc Ly, Phạm Thị Mai Quyên. Hội thảo khoa học quốc gia "Phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên" lần 3 năm 2019. Trang: 357-361. Năm 2019. (01/07/2020)
  
519. Bài báo:  Tổng hợp phương pháp ước lượng thuế suất tương đương của các biện pháp phi thuế quan trong thương mại quốc tế Tác giả: Huỳnh Thị Diệu Linh, Hoàng Thanh Hiền & Lê Ngọc Phương Trầm. Tạp chí nghiên cứu kinh tế và kinh doanh châu Á,. 30(12). Trang: 13. Năm 2019. (01/07/2020)
  
520. Bài báo:  Đánh giá ảnh hưởng của tỷ số nén đến quá trình cháy và phát thải động cơ đánh lửa cưỡng bức sử dụng nhiên liệu biogas- hydrogen ở chế độ tải định mức Tác giả: Phan Minh Đức*, Bùi Văn Ga, Nguyễn Quang Trung, Lê Minh Đức, Huỳnh Tấn Tiến, Nguyễn Văn Triều, Dương Đình Nghĩa. Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 22. 22. Trang: 154-161. Năm 2019. (01/07/2020)
  
521. Bài báo:  Tính năng động cơ nhiệt trên xe gắn máy hybrid LPG- điện được cải tạo từ xe Honda Lead Tác giả: Trần Thanh Hải Tùng, Bùi Văn Ga, Phan Minh Đức, Võ Anh Vũ. Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 22. 22. Trang: 865-877. Năm 2019. (01/07/2020)
  
522. Bài báo:  Nghiên cứu tác động của nhân cách đến việc sử dụng Facebook: Tình huống tại Miền Trung.

Tác giả: Nguyễn Phúc Nguyên, Phan Kim Tuấn và Hồ Tấn Đạt
.
Tạp chí khoa học kinh tế. 7(3). Trang: 65-74. Năm 2019.
(26/12/2019)
  
523. Tham luận:  Phát triển hệ thống ngân hàng Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 Tác giả: Phạm Thị Ngọc Ly. Hội thảo quốc tế về ngân hàng và tài chính lần thứ nhất (ICBF2019). Trang: 533-544. Năm 2019. (01/07/2020)
  
524. Bài báo:  Điều khiển trượt thích nghi triệt tiêu trạng thái hỗn loạn của hệ truyền động không đồng bộ xoay chiều ba pha điều khiển tựa theo từ thông rotor Tác giả: Đỗ Hoàng Ngân Mi, Lê Tiến Dũng, Nguyễn Phùng Quang. Hội nghị - Triển lãm quốc tế lần thứ 5 về Điều khiển và Tự động hóa (VCCA-2019), ISBN: 978-604-95-0875-2. 27. Trang: Tiểu ban 6. Năm 2019. (01/07/2020)
  
525. Tham luận:  Thực tiễn phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở các nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam Tác giả: Phạm Thị Ngọc Ly, Phạm Thị Mai Quyên. Hội thảo khoa học quốc gia "Phát triển NNCNC vùng Tây Nguyên trong bối cảnh liên kết vùng và hội nhập quốc tế". Trang: 589-601. Năm 2019. (01/07/2020)
  
526. Bài báo:  Nghiên cứu ứng xử dầm bê tông cốt FRP trên phần mềm ATENA và thực nghiệm Tác giả: Nguyễn Lan- Hoàng Phương Hoa- Lê Quang Khiêm. Hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ nhất về động lực học và điều khiển. DOI 10.15625/vap.2019000260. Trang: 82-86. Năm 2019. (01/07/2020)
  
527. Tham luận:  Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam Tác giả: Phạm Thị Ngọc Ly. Hội thảo khoa học quốc gia “ Thực trạng phát triển khu vực FDI trong thực hiện chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam. Trang: 377-385. Năm 2019. (01/07/2020)
  
528. Bài báo:  Tổ chức dạy học Vật lý 10 theo định hướng phát triển năng lực tự học của HS với sự hỗ trợ của phần mềm Working Model THPT Tác giả: Phạm Xuân Minh, Lê Thanh Huy. Tạp chí giáo dục. Số đặc biệt tháng 12/2019. Trang: 180-198. Năm 2019. (30/06/2020)
  
529. Bài báo:  Biện pháp dạy học Vật lý theo định hướng phát triển năng lực vật lý cho học sinh THPT đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Lê Thanh Huy, Phạm Nghiệp. Kỷ yếu Hội thảo toàn quốc Dạy học Vật lý phát triển phẩm chất, năng lực HS đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới, ĐH Phạm Văn Đồng, Quảng Ngãi 12/2019. 18. Trang: 20-30. Năm 2019. (30/06/2020)
  
530. Bài báo:  Chuyển đổi động cơ tĩnh tại truyền thống thành động cơ phun xăng trên đường nạp Tác giả: Bùi Văn Ga*, Lê Minh Tiến, Bùi Văn Hùng, Lê Minh Triết. Tạp chí Khoa học và Công Nghệ Đại học Đà Nẵng. Vol. 17, No. 11. Trang: 1-5. Năm 2019. (30/06/2020)
  
531. Bài báo:  Ảnh hưởng của hệ kết hợp cấu trúc 1D và 2D của Nanocacbon đến tính chất nhiệt lớp phủ Epoxy Tác giả: ThS. Phan Thị Thúy Hằng*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 10.1, 2019. Trang: 5. Năm 2019. (10/12/2019)
  
532. Bài báo:  Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình đóng rắn và tính chất của màng poly(vinyl alcohol) Tác giả: TS. Dương Thế Hy*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 10.1, 2019. Trang: 9. Năm 2019. (10/12/2019)
  
533. Bài báo:  Ứng dụng phần mềm HYPERWORKS tối ưu hóa thân xe buýt THACO CITY B60 Tác giả: Phan Minh Đức*, Lê Công Tín. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 10.1, 2019. Trang: 24. Năm 2019. (10/12/2019)
  
534. Bài báo:  Xây dựng thuật toán định vị quán tính để ước lượng chuyển động cho khung tập đi có hai bánh trước Tác giả: ThS. Phạm Duy Dưởng*; PGS.TS. Đoàn Quang Vinh. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 10.1, 2019. Trang: 30. Năm 2019. (10/12/2019)
  
535. Bài báo:  Bước phát triển tư duy của Đảng Cộng sản Việt Nam về hội nhập quốc tế thời kỳ Đổi mới Tác giả: ThS. Trần Thị Thu*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 10.1, 2019. Trang: 48. Năm 2019. (10/12/2019)
  
536. Bài báo:  Secure Information Flow for IoT Applications Tác giả: Ngo Minh Tri and Nguyen Duy Nhat Vien. REV Journal on Electronics and Communications. Vol. 9, No. 1-2 (Jan-Jun, 2019). Trang: 23-29. Năm 2019. (18/12/2019)
  
537. Tham luận:  Một số vấn đề đặt ra trong việc đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trực tuyến ở Việt Nam hiện nay Tác giả: Lê Thị Ngọc Hoa, Văn Công Vũ. Trường Cao đẳng sư phạm Kiên Giang. Trang: 56-64. Năm 2019. (26/12/2019)
  
538. Bài báo:  Nhân giống in vitro cây Cẩm báo (Hygrochilus parishii Pfitz): một loài phong lan quý hiếm Tác giả: Võ Châu Tuấn, Trần Quang Dần, Đàm Minh Anh. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN. 36(05).2019 . Trang: 7. Năm 2019. (22/04/2020)
  
539. Bài báo:  Effect of different nitrogen sources on growth of Arthrospira (spirulina) platensis Tác giả: Phan Nhật Trường, Trần Thị Tường Vy, Phạm Thị Mỹ, Trịnh Đăng Mậu. Journal of Science The University of Danang - University of Science and Education. 34. Trang: 66-72. Năm 2019. (22/04/2020)
  
540. Tham luận:  Giải pháp phát triển cà phê ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên
Tác giả: Trần Quốc Hùng, Bùi Đức Phi Hùng
.
Nhà xuất bản khoa học xã hội. Trang: 367-392. Năm 2019.
(16/04/2020)
  
541. Bài báo:  Thiết kế và xây dựng sách điện tử tương tác áp dụng thử nghiệm dạy học môn hệ quản trị cơ sở dữ liệu ở cấp trung học phổ thông Tác giả: Phạm Dương Thu Hằng, Trần Văn Hưng, Hồ Ngọc Tú, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Cộng Sự 4, Vũ Thị Trà. Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học). Số: 34(03).2019. Trang: Trang: 73. Năm 2019. (17/04/2020)
  
542. Bài báo:  Nghiên cứu ảnh hưởng từ trường tĩnh đến thời gian cấp đông đối với Fillet cá tra (Pangasius) Việt Nam Tác giả: Nguyễn Thị tâm Thanh, Phạm Quang Phú, Đoàn Thị Hồng Hải, Võ Chí Chính, Nguyễn Thành Văn. Tạp chí KH&CN IUH - ISN:2525-2267. 1. Trang: 1-5. Năm 2019. (12/12/2019)
  
543. Bài báo:  Nghiên cứu thực nghiệm về vật liệu nhẹ geo foam ứng dụng cho việc giảm lún nền đường đầu cầu đắp cao ở khu vực miền núi (A study on lightweight geo foam applications for the reduction of the high-danged badding road in mountain areas) Tác giả: Đỗ Hữu Đạo - Nguyễn Đức Tài. Vietnam Journal of Construction – Copyright Vietnam Ministry of Construction. ISSN 0866-8762. Trang: 44-51. Năm 2019. (12/12/2019)
  
544. Bài báo:  Phân tích và đánh giá đặc tính làm việc bảo vệ so lệch dọc đường dây của rơle kỹ thuật số Tác giả: Lê Kim Hùng, Vũ Phan Huấn. Tạp chí KHCN các trường Đại học kỹ thuật. 137. Trang: 14-21. Năm 2019. (13/12/2019)
  
545. Bài báo:  Thử nghiệm và đánh giá chức năng bảo vệ truyền cắt xa của Rơle khoảng cách kỹ thuật số Toshiba GRZ200
Tác giả: Lê Kim Hùng, Vũ Phan Huấn. Tạp chí KHCN Đại học Thái Nguyên. số 11. Trang: 91-98. Năm 2019.
(13/12/2019)
  
546. Bài báo:  Nghiên cứu ảnh hưởng của gờ liên kết đến tương tác đất-cốt trong tường chắn đất với cốt tự chế tạo Tác giả: Châu Trường Linh, Nguyễn Thu Hà, Lê Hồng Long. Nhà xuất bản KHTN&CN. ISBN 978-604-913-854-6. Trang: 503-508. Năm 2019. (13/12/2019)
  
547. Bài báo:  Nghiên cứu dự đoán lực căng còn lại của dầm cầu Bầu km 1076 + 713 QL1A –Quảng Ngãi bằng thực nghiệm Tác giả: Nguyễn Hoàng Vĩnh, Cao Văn Lâm. Tạp chí Giao thông Vận tải (số 9/2019). ISSN 2345-0818. Trang: 64-68. Năm 2019. (21/12/2019)
  
548. Tham luận:  Nhu cầu tham vấn tâm lý của học sinh trường trung học phổ thông Phan Châu Trinh, thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Hoàng Thế Hải, Lê Văn Hiền. Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế Tâm lý học: Tâm lý học và đạo đức nghề tâm lý học. Trang: 458-463. Năm 2019. (03/04/2020)
  
549. Bài báo:  Chủ nghĩa dân tộc Hindu và quá trình tái thiết bản sắc quốc gia của Ấn Độ dưới thời Thủ tướng Narendra Modi Tác giả: Lê Nguyễn Hải Vân. Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á. 10 (83). Trang: 10-16. Năm 2019. (30/03/2020)
  
550. Bài báo:  Tư tưởng về phát triển kinh tế quốc gia trên Nam Phong tạp chí (1917-1934) Tác giả: Phạm Thị Thu Hà, Nguyễn Quang Huy. Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 4: Những vấn đề giảng dạy Tiếng Việt và nghiên cứu Việt Nam trong thế giới ngày nay. ISBN:978-604-73-7135-8. Trang: 1315 - 1321. Năm 2019. (31/03/2020)
  
 Tìm thấy: 12092 mục / 242 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn