TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
74,878,815
 
BÀI BÁO TRONG NƯỚC

Đơn vị: Phòng:
551. Bài báo:  Nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 Tác giả: TS. Dương Nguyễn Minh Huy*, Nguyễn Lê Đình Quý, Hồ Tuấn Vũ. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Vol. 17, No. 4, 2019. Trang: 12. Năm 2019. (31/10/2019)
  
552. Bài báo:  Vai trò của trường đại học trong hệ sinh thái khởi nghiệp: Bối cảnh Việt Nam Tác giả: Mai Thảo Chi, Nguyễn Lê Đình Quý, Tạ Ngọc Tấn. Tạp chí Kinh tế và Quản lý. 30. Trang: 46. Năm 2019. (31/10/2019)
  
553. Bài báo:  Nghiên cứu sử dụng cát nhiễm mặn sông Cổ Chiên tỉnh Trà Vinh để sản xuất bê tông Tác giả: Trương Hoài Chính- Nguyễn Văn Tâm. Tạp chí Xây dựng. 8-2019. Trang: 170-172. Năm 2019. (21/10/2019)
  
554. Tham luận:  MỘT SỐ KHÍA CẠNH ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN TRONG NỀN GIÁO DỤC HIỆN ĐẠI Tác giả: Ths Trịnh Quang Dũng. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc gia "Xây dựng tiêu chí đánh giá nhà giáo và cán bộ quản lý tại cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục". Trang: 131-138. Năm 2019. (21/10/2019)
  
555. Tham luận:  GIẢNG DẠY TRỰC TUYẾN TRONG MÔ HÌNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÔNG MINH HIỆN NAY Tác giả: PGS.TS Nguyễn Thị Thọ Ths Trịnh Quang Dũng. Hội thảo Khoa học "Tái cấu trúc giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam" (ISBN:978 -604-80-3965-3). Trang: 401-410. Năm 2019. (21/10/2019)
  
556. Bài báo:  QUAN ĐIỂM BIỆN CHỨNG VỀ SỰ PHÁT TRIỂN ĐẠI CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP CỦA CÁC MÁC VÀ MỘT SỐ Ý NGHĨA PHƯƠNG PHÁP LUẬN Tác giả: Ths Trịnh Quang Dũng. Tạp chí giáo dục và xã hội (ISSN: 1859-3917). 1. Trang: 273-278. Năm 2019. (21/10/2019)
  
557. Bài báo:  Mô phỏng số một hệ thống máy có các chi tiết quay đơn giản bằng phương pháp phần tử hữu hạn Tác giả: Đặng Phước Vinh, Lê Hoài Nam. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 17 (7). Trang: 5-9. Năm 2019. (22/10/2019)
  
558. Bài báo:  Phong trào cách mạng Đông Dương trong tư tưởng Hồ Chí Minh- sự bổ sung cho lý luận cách mạng của chủ nghĩa Mac Tác giả: TS Trần Hồng Lưu. Tạp chí Triết học. 10. Trang: 22-30. Năm 2019. (23/10/2019)
  
559. Tham luận:  Nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về “Kinh tế tư nhân” Tác giả: Đinh Văn Trọng, Ngô Minh Hiệp. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển kinh tế tư nhân ở Hải Phòng - Vấn đề lý luận và thực tiễn”, NXB. Đại học Quốc gia Hà Nội. Trang: 68-77. Năm 2019. (25/10/2019)
  
560. Tham luận:  Đào tạo nhân lực cho phát triển nông nghiệp trình độ cao cho Tây Nguyên Tác giả: Trần Hồng Lưu. NXB Khoa học xã hội. Trang: 158- 167. Năm 2019. (23/10/2019)
  
561. Bài báo:  Quản trị lợi nhuận và quyết định khu vực sáp nhập ở Việt Nam Tác giả: Đặng Hữu Mẫn, Hoàng Dương Việt Anh, Lê Thùy Dung. Tạp chí Kinh tế & Phát triển. Số 268, tháng 10/2019. Trang: 23-32. Năm 2019. (30/10/2019)
  
562. Bài báo:  Thực trạng và định hướng phát triển marketing XANH cho doanh nghiệp Việt Nam Tác giả: Đặng Thị Thanh Minh. Tạp chí Tài Chính Kế Toán. 15. Trang: 71-77. Năm 2019. (24/10/2019)
  
563. Bài báo:  Nghiên cứu xây dựng phần mềm tính toán nhiệt quá trình sấy bằng không khí ẩm có đốt nóng trung gian tác nhân sấy Tác giả: Nguyễn Lê Châu Thành, Nguyễn Công Vinh . Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng,. ISSN: 1859-1531 ; Vol. 17; No 1.2, 2019;. Trang: pp 49-52. Năm 2019. (31/10/2019)
  
564. Bài báo:  Thúc đẩy hoạt động của khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong phát triển năng lượng xanh ở Việt Nam Tác giả: Nguyễn Lê Đình Quý, Hồ Tuấn Vũ. Tạp chí Kinh tế. ISBN. Trang: 1. Năm 2019. (01/11/2019)
  
565. Tham luận:  Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp cho thanh niên: Các điều kiện và định hướng giải pháp. Tác giả: Nguyễn Lê Đình Quý. Tiểu ban Phát triển nhân lực – Hội đồng Quốc gia giáo dục và phát triển nhân lực. Trang: 1-29. Năm 2019. (31/10/2019)
  
566. Bài báo:  Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Israel và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam Tác giả: Lê Trung Hiếu. Hội thảo quốc gia "Phát triển nông nghiệp công nghệ cao vùng Tây Nguyên" ISBN 987-604-956-652-3. 1. Trang: 6. Năm 2019. (04/11/2019)
  
567. Bài báo:  BÌNH ĐẲNG GIỚI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Tác giả: PGS.TS Nguyễn Thị Thọ Ths Trịnh Quang Dũng. Tạp chí Nhịp cầu Tri thức (ISSN: 1859-2457). 5 (Tháng 9 - 10/2019). Trang: 42-44. Năm 2019. (05/11/2019)
  
568. Bài báo:  Xây dựng chương trình môn học thể thao tự chọn theo hướng đáp ứng nhu cầu và hứng thú người học Tác giả: Võ Đình Hợp. Kỷ yếu Hội nghị khoa học toàn quốc về công tác giáo dục thể chất và thể dục thể thao các trường đại học, cao đẳng năm 2019. ISBN 978-604-965-264-6. Trang: 418-424. Năm 2019. (26/02/2020)
  
569. Bài báo:  The Influence of Foundation Mass on Dynamic Response of Track-Vehicle Interaction Tác giả: Phuoc T. Nguyen, Trung D. Pham, Hoa P. Hoang. Vietnam Journal of Mechanics, Vietnam Academy of Science and Technology. ISSN 0866-7136. Trang: 17-30. Năm 2019. (30/06/2018)
  
570. Bài báo:  Nghiên cứu chế tạo và thử nghiệm Máy lạnh thu hồi nhiệt để cung cấp đồng thời Nhiệt- Lạnh Tác giả: PGS.TS. Hội thảo KHQG ATiGB 2018*; ThS. Nguyễn Công Vinh; TS. Hồ Trần Anh Ngọc. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 1.2, 2019. Trang: 75. Năm 2019. (09/05/2019)
  
571. Bài báo:  SỬ DỤNG BÈO TẤM (Lemna minor L., 1753) ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI TẠI BÃI RÁC KHÁNH SƠN, TP. ĐÀ NẴNG Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Khánh*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 3, 2019. Trang: 18. Năm 2019. (05/06/2019)
  
572. Bài báo:  Xu thế quảng cáo video trên mạng xã hội tại Việt Nam Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Lê Lộc Tiên; Vũ Thị Tuyết Mai.. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia “Vai trò của trí thức trẻ Việt Nam trong nền kinh tế số”. 1. Trang: 77. Năm 2019. (21/05/2019)
  
573. Tham luận:  Ngưỡng lạm phát và phát triển kinh tế ở các nước đang phát triển Tác giả: Hồ Hữu Tiến, Nguyễn Thành Đạt, Hoàng Dương Việt Anh. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế "Econometrics and statistical methods- applications in economics and finance". Trang: 11-24. Năm 2019. (16/08/2019)
  
574. Bài báo:  CÁC NHÂN TỬ VÀ CHỈ SỐ LIÊN KẾT CỦA NỀN KINH TẾ VIỆT NAM
Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Ông Nguyên Chương, Nguyễn Thị Hương
.
Tạp chí Khoa học Kinh tế. 7. Trang: 23-30. Năm 2019.
(17/08/2019)
  
575. Bài báo:  Nhà đầu tư tổ chức và thanh khoản cổ phiếu Tác giả: Đặng Tùng Lâm, Hoàng Dương Việt Anh. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế. 2(489). Trang: 21-31.. Năm 2019. (09/10/2019)
  
576. Bài báo:  Tác động của phát triển hệ thống tài chính đến đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam Tác giả: Lâm Chí Dũng, Nguyễn Trần Thuần. Tạp chí Khoa học Kinh tế. 07(01). Trang: 1-8. Năm 2019. (07/03/2019)
  
577. Bài báo:  Mô phỏng số một hệ thống máy có các chi tiết quay đơn giản bằng phương pháp phần tử hữu hạn Tác giả: Đặng Phước Vinh, Lê Hoài Nam. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 17(7). Trang: 5-9. Năm 2019. (27/09/2019)
  
578. Bài báo:  Lựa chọn các loại hình vận động phù hợp với sinh viên học các lớp Giáo dục thể chất sức khỏe yếu của Đại học Đà Nẵng Tác giả: Trần Lê Nhật Quang - Trần Vi Vân. Hội thảo Phát triển công tác thể dục thể thao trường học - Thực trạng và giải pháp. 1. Trang: 171-176. Năm 2019. (27/09/2019)
  
579. Bài báo:  Xây dựng tiêu chuẩn tuyển chọn đội tuyển cầu lông trường ĐH Đà Nẵng Tác giả: Trần Lê Nhât Quang. Hội thảo Phát triển công tác thể dục thể thao trường học - Thực trạng và giải pháp. 1. Trang: 227-232. Năm 2019. (27/09/2019)
  
580. Bài báo:  NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT QUANG CỦA VẬT LIỆU PHÁT QUANG Zn2SiO4 PHA TẠP ION Mn2+

Tác giả: Lê Văn Thanh Sơn, Mai Phuoc Dat, Nguyen Quy Tuan, Đinh Thanh Khẩn,. tạp chí khoa học - trường đại học sư phạm - đại học đà nẵng. 32. Trang: 9-11. Năm 2019.
(27/09/2019)
  
581. Tham luận:  Hoạt động thờ cúng Hùng Vương ở tỉnh Lâm Đồng Tác giả: Đinh Văn Trọng, Đỗ Thị Hằng Nga. Hội Thảo khoa học Quốc gia. Trang: 664-670. Năm 2019. (28/09/2019)
  
582. Bài báo:  Kỹ thuật tối ưu trong điện toán đa lớp Tác giả: Đào Như Ngọc, Võ Đình Nam, Nguyễn Lương Vương. Tạp chí Thông tin và Truyền thông, ISSN 1859-3550. 566. Trang: 30-33. Năm 2019. (30/09/2019)
  
583. Bài báo:  Phát triển năng lực thiết kế và tổ chức dạy học trải nghiệm cho giáo viên tiểu học Tác giả: Trần Thị Kim Cúc – Nguyễn Phan Lâm Quyên. Tạp chí Giáo dục - Tạp chí lí luận - Khoa học Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số 453 (Kì 1 - 5/2019). Trang: 24 - 27, 39. Năm 2019. (02/03/2020)
  
584. Bài báo:  A Survey of Communication Protocols and Cloud Services for IoT Systems Tác giả: Thanh Van Vu, Nguyen Ngoc Huong, Phan Tran Dang Khoa. Journal of Science and Technology. Issue on Information and Communications Technology. 17(12.2). Trang: x. Năm 2019. (05/03/2020)
  
585. Bài báo:  Quân và dân Bắc Bình Định trong cuộc phản công chiến lược của Mỹ năm 1966 Tác giả: Đinh Văn Trọng. Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn. 2b (2019). Trang: 295-302. Năm 2019. (09/03/2020)
  
586. Bài báo:  Ứng dụng học sâu trong hỗ trợ chẩn đoán ung thư da dựa vào hình ảnh Tác giả: Huỳnh Chỉnh, Huỳnh Việt Thắng. Hội thảo KH quốc gia Công nghệ thông tin & ứng dụng trong các lĩnh vực (CITA) 2019. ISBN: 978-604-84-4453-2. Trang: 155-163. Năm 2019. (29/09/2019)
  
587. Bài báo:  NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM ẢNH HƯỞNG CỦA ÁP SUẤT CUỐI KỲ NÉN ĐẾN CÔNG SUẤT VÀ SUẤT TIÊU HAO NHIÊN LIỆU CỦA ĐỘNG CƠ DIESEL MÁY CHÍNH TÀU CÁ Tác giả: Hồ Đức Tuấn, Trần Thanh Hải Tùng, Mai Đức Nghĩa. Tạp chí Cơ khí Việt Nam. 7-2019. Trang: 14-20. Năm 2019. (30/09/2019)
  
588. Tham luận:  Quan điểm của Hồ Chí Minh về đạo đức của người thầy giáo và vai trò, nhiệm vụ của người thầy trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh, sinh viên hiên nay. Tác giả: Văn Công Vũ, Lê Thị Ngọc Hoa. Nxb Đại học quốc gia Hà Nội. Trang: 140-147. Năm 2019. (30/09/2019)
  
589. Tham luận:  Một số vấn đề đặt ra trong việc đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trực tuyến ở Việt Nam hiện nay Tác giả: Lê Thị Ngọc Hoa, Văn Công Vũ. Trường Cao đẳng sư phạm Kiên Giang. Trang: 56-64. Năm 2019. (30/09/2019)
  
590. Tham luận:  Ứng dụng công nghệ chatbot trong đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trực tuyến trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 Tác giả: Văn Công Vũ, Lê Thị Ngọc Hoa. Đại học Kinh tế quốc dân. Trang: 388-402. Năm 2019. (30/09/2019)
  
591. Bài báo:  Xác định ngành kinh tế có lợi thế trong nền kinh tế Việt Nam dựa trên bảng Input - Output Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Nguyễn Thị Hương. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol.17, No. 4,. Trang: 27-30. Năm 2019. (23/08/2019)
  
592. Bài báo:  Mô hình dự báo phụ tải ngắn hạn dựa trên phương pháp xử lý dữ liệu nhóm Tác giả: TS. Lê Đình Dương*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 7, 2019. Trang: 5. Năm 2019. (03/09/2019)
  
593. Bài báo:  Nghiên cứu áp dụng công nghệ MBBR xử lý nước thải sinh hoạt Công ty TNHH Fujikura Automotive Việt Nam tại Đà Nẵng Tác giả: TS. Phan Như Thúc*. Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHĐN. Vol. 17, No. 7, 2019. Trang: 15. Năm 2019. (03/09/2019)
  
594. Bài báo:  Hoa Kỳ, Anh và Bắc Mỹ thuộc Anh từ hòa bình đến chiến tranh: lịch sử cuộc chiến tranh 1812 Tác giả: Nguyễn Văn Sang, Nguyễn Thị Kim Tiến. Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu. 07 (226). Trang: 46-56. Năm 2019. (11/09/2019)
  
595. Bài báo:  Bất bình đẳng trong phân phối thu nhập ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà (và cộng sự). Kỷ yếu Hội thảo quốc tế "Thực hiện công bằng xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường: Kinh nghiệm quốc tế và Việt Nam - Implementation of social justive in the context of market economy international and Vietnamese experiences" do Viện Triết học và Quỹ Rosa - Luxemburg khu vực Đông Nam Á tổ chức. 07/2019. Trang: 327-342. Năm 2019. (06/09/2019)
  
596. Bài báo:  Tác động của việc giảm thuế nhập khẩu đến nền kinh tế Việt Nam Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Nguyễn Thị Hương. Tạp chí khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 04. Trang: 23-26. Năm 2019. (23/08/2019)
  
597. Bài báo:  Cải thiện quá trình cháy động cơ chạy bằng biogas nghèo nhờ cung cấp bổ sung hydroxyl (HHO) Tác giả: Bùi Văn Ga, Bùi Thị Minh Tú, Trương Lê Bích Trâm, Võ Như Tùng, Đỗ Xuân Huy. Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng. 17, 1-1. Trang: 35-41. Năm 2019. (08/09/2019)
  
598. Bài báo:  Kiểm soát tỉ lệ không khí/nhiên liệu của động cơ đánh lửa cưỡng bức chạy bằng biogas nghèo pha HHO Tác giả: Bùi Văn Ga, Võ Anh Vũ, Bùi Thị Minh Tú, Bùi Văn Hùng, Trương Lê Bích Trâm, Phạm Văn Quang. ạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng. 17, 3. Trang: 1-6. Năm 2019. (08/09/2019)
  
599. Bài báo:  Minh bạch thể chế và giá trị thương vụ trong thị trường M&A toàn cầu
Tác giả: Đặng Hữu Mẫn; Hoàng Dương Việt Anh; Lê Thùy Dung. Tạp chí Kinh tế & Phát triển. (In-Press). Trang: .. Năm 2019.
(10/09/2019)
  
600. Bài báo:  Nghề và làng nghề thủ công truyền thống trong ca dao Xứ Quảng Tác giả: TS. Nguyễn Minh Phương. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống. 8(288) 2019. Trang: 83-86. Năm 2019. (20/09/2019)
  
 Tìm thấy: 12340 mục / 247 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn