TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
75,104,053
 
BÀI BÁO TRONG NƯỚC

Đơn vị: Phòng:
601. Bài báo:  Các yếu tố cấu tạo trong từ ghép láy nghĩa Tác giả: Lê Đức Luận. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống. 6 (286). Trang: 20-25. Năm 2019. (10/06/2019)
  
602. Bài báo:  Sự điều chỉnh chính sách đối ngoại với châu Mỹ Latinh của chính quyền Tổng thống Obama Tác giả: Lê Thị Phương Loan. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ & quốc tế học tại Việt Nam” năm 2019, NXB ĐHQGHN, ISBN 9 786 049 805 714. 2019. Trang: 281-291. Năm 2019. (02/06/2019)
  
603. Bài báo:  Japan’s growing soft power in its relations with ASEAN in period 2005-2017 Tác giả: Lê Thị Phương Loan, Võ Thị Giang. The 5th international conference on Language, Society and Culture in Asian contexts (LSCAC2018), ISBN 9786024622480. 2019. Trang: 321-333. Năm 2019. (09/06/2019)
  
604. Bài báo:  Người thầy trong Tư tưởng Hồ Chí Minh - Vận dụng vào việc giáo dục đạo đức cho sinh viên Sư phạm hiện nay Tác giả: Nguyễn Hải Như; Nghiêm Văn Bình; Hồ Thanh Hải. Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. Hồ Chí Minh: Hội thảo Khoa học Quốc gia "Đạo đức Nhà giáo trong bối cảnh hiện nay". ISBN 978-604-974-162-3. Trang: 407 - 412. Năm 2019. (10/06/2019)
  
605. Bài báo:  Tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tác phẩm "Di chúc" Tác giả: Nguyễn Hải Như. Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng: Hội thảo Khoa học "50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh". 01. Trang: 43 - 47. Năm 2019. (11/06/2019)
  
606. Tham luận:  Nghiên cứu thực nghiệm về khả năng xói hạt mịn sử dụng thiết bị xói ba trục Tác giả: Le Van Thao. Hội nghị cơ học thủy khí làn thứ 21. Trang: 697-702. Năm 2019. (11/06/2019)
  
607. Tham luận:  Tứ giác kim cương (Mỹ - Nhật - Ấn - Úc) ở Ấn Độ - Thái Bình Dương: Cơ hội và thách thức Tác giả: Nguyễn Võ Huyền Dung. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội. Trang: 112 - 120. Năm 2019. (11/06/2019)
  
608. Bài báo:  Vị trí của Nhật Bản trong chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương Tự do và Rộng mở của Mỹ Tác giả: Nguyen Vo Huyen Dung. Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. 219. Trang: 25 - 34. Năm 2019. (11/06/2019)
  
609. Bài báo:  ẢNH HƯỞNG THÀNH PHẦN BỘT KHOÁNG ĐẾN KHẢ NĂNG KHÁNG HẰN LÚN VỆT BÁNH XE CỦA BÊ TÔNG NHỰA NÓNG Tác giả: Trần Thị Thu Thảo, Lê Đức Châu, Đặng Trần Đăng Khoa, Trương Huy Hùng, Nguyễn Văn Hợi, Nguyễn Đắc Phú. Tạp chí khoa học và công nghệ-Đại học Đà Nẵng. Vol. 17, No. 1.2, 2019. Trang: 53-56. Năm 2019. (06/06/2019)
  
610. Tham luận:  Supply chain finance for SMEs - case in Danang city Tác giả: TS. Lê Thị Minh Hằng; ThS. Nguyễn Sơn Tùng. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia Quản trị và Kinh doanh lần thứ VII (COMB 2018). Trang: 174-185. Năm 2019. (17/06/2019)
  
611. Bài báo:  Đánh giá tác động của pháp luật về phí bảo vệ môi trường nước thải sinh hoạt đối với mục tiêu sử dụng nước tiết kiệm Tác giả: Lê Thị Thu Hằng. Tạp chí Pháp luật và phát triển. 1+2/2019. Trang: 58-64. Năm 2019. (13/06/2019)
  
612. Bài báo:   TỔNG HỢP CARBON NANO SỢI TRÊN BỀ MẶT CARBON XỐP TỪ LPG Tác giả: Trương Hữu Trì, Nguyễn Đình Lâm, Trần Nguyên Ngọc, Bùi Thị Hương Lan, Lê Đức Ngưu, Dương Thế Hy. Tạp chí KHCN ĐHĐN. Vol.17, No 5, 2019. Trang: 63-6. Năm 2019. (13/06/2019)
  
613. Bài báo:  Tính nhạc trong bài thơ Mắt người Sơn Tây của Quang Dũng Tác giả: Trịnh Quỳnh Đông Nghi. TC Khoa học, ĐH Đồng Tháp. 37 (4.2019). Trang: 70. Năm 2019. (14/06/2019)
  
614. Bài báo:  Nghiên cứu mối quan hệ giữa hiệu quả tài chính và cấu trúc tài chính các công ty dệt may niêm yết ở Việt Nam - Tiếp cận mô hình phân rã Tác giả: TS. Bùi Nữ Thanh Hà. Tạp chí Tài chính - Quản trị kinh doanh. 14 - Tháng 6/2019. Trang: 24-20. Năm 2019. (14/06/2019)
  
615. Bài báo:  Không gian cảnh quan mở dưới góc nhìn tâm lý học môi trường – nghiên cứu trường hợp Đại học Harvard và Học viện Công nghệ Massachusetts Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn. Tạp chí Kiến trúc. 6-2019. Trang: 84-89. Năm 2019. (16/06/2019)
  
616. Bài báo:  Nghiên cứu cải tiến mô hình ngưỡng trượt theo vật liệu Tác giả: Mai Chánh Trung; Nguyễn Hoàng Vĩnh.. Tạp chí Xây dựng Việt Nam-Bộ Xây dựng. ISSN: 0866-8762. Trang: 101-105. Năm 2019. (13/06/2019)
  
617. Tham luận:  Ảnh hưởng của đào tạo khởi nghiệp trong các trường đại học đến ý định khởi nghiệp - Tình huống nghiên cứu tại Đại học Đà Nẵng Tác giả: TS. Lê Thị Minh Hằng; ThS. Nguyễn Sơn Tùng. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia Quản trị và Kinh doanh lần thứ VII (COMB 2018). Trang: 148-160. Năm 2019. (17/06/2019)
  
618. Bài báo:  FREE VIBRATION ANALYSIS OF FUNCTIONALLY GRADED BEAMS ON PASTERNAK FOUNDATION BASED ON A QUASI-3D THEORY AND FINITE ELEMENTS.
Tác giả: Do Minh Duc and Bui Thien Lam
.
Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học toàn quốc Cơ học vật rắn lần thứ XIV. ISBN: 978-604-913-832-4. Trang: 152-159. Năm 2019.
(17/06/2019)
  
619. Bài báo:   EFFECTS OF COMPONENTS COMPOSING NONLINEAR NORMAL STRAIN ON BUCKLING OF FUNCTIONALLY GRADED BEAMS BASED ON A QUASI-3D THEORY
Tác giả: Do Minh Duc, Le Khanh Toan and Huynh Vinh
.
Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học toàn quốc Cơ học vật rắn lần thứ XIV. ISBN: 978-604-913-832-4. Trang: 160-167. Năm 2019.
(17/06/2019)
  
620. Bài báo:  Những khía cạnh tiêu cực của Đô thị Thông - Ứng dụng với thành phố Đà Nẵng Tác giả: Nguyễn Hồng Ngọc. Tạp chí Kiến trúc. 286. Trang: 97-99. Năm 2019. (18/06/2019)
  
621. Bài báo:  Đặc điểm của đất tại các khu vực có loài thực vật ngoại lai xâm hại ở khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà - Núi Chúa, thành phố Đà Nẵng Tác giả: Phạm Thị Kim Thoa, Nguyễn Ngân Hà, Hoàng Ngọc Ân, Vũ Thị Bích Hậu. Tạp chí khoa học công nghệ, Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn. Số 353 năm 2019. Trang: 115-121. Năm 2019. (18/06/2019)
  
622. Bài báo:  PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG NÓI CHO SINH VIÊN DƯỚI GÓC NHÌN CỦA LÍ THUYẾT GIAO TIẾP (TRƯỜNG HỢP KHẢO SÁT SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG) Tác giả: Trịnh Quỳnh Đông Nghi. TC Khoa học - Trường ĐHSP - ĐHĐN. 31(05).2018. Trang: 70. Năm 2019. (13/06/2019)
  
623. Bài báo:  Từ nghệ thuật tạo hình đến giá trị kiến tạo hình tượng của biện pháp tu từ so sánh trong thơ Tác giả: Trịnh Quỳnh Đông Nghi. TC Khoa học - Trường ĐHSP - ĐHĐN. 30(04).2018. Trang: 66. Năm 2019. (13/06/2019)
  
624. Bài báo:  NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM ẢNH HƯỞNG CỦA ÁP SUẤT CUỐI KỲ NÉN ĐẾN CÔNG SUẤT VÀ SUẤT TIÊU HAO NHIÊN LIỆU CỦA ĐỘNG CƠ DIESEL MÁY CHÍNH TÀU CÁ Tác giả: Hồ Đức Tuấn, Trần Thanh Hải Tùng, Mai Đức Nghĩa. Tạp chí Cơ khí Việt Nam. 7-2019. Trang: 14-20. Năm 2019. (30/09/2019)
  
625. Tham luận:  Quan điểm của Hồ Chí Minh về đạo đức của người thầy giáo và vai trò, nhiệm vụ của người thầy trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh, sinh viên hiên nay. Tác giả: Văn Công Vũ, Lê Thị Ngọc Hoa. Nxb Đại học quốc gia Hà Nội. Trang: 140-147. Năm 2019. (30/09/2019)
  
626. Tham luận:  Một số vấn đề đặt ra trong việc đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trực tuyến ở Việt Nam hiện nay Tác giả: Lê Thị Ngọc Hoa, Văn Công Vũ. Trường Cao đẳng sư phạm Kiên Giang. Trang: 56-64. Năm 2019. (30/09/2019)
  
627. Tham luận:  A study on behaviors of mass concrete due to heat of
hydration and its pipe cooling system

Tác giả: Vo Duy Hung, Nguyen Van My, Vo Van Viet. The 3rd Int. Conf. on Transport Infrastructure & Sustainable Development (TISDIC 2019). Construction Publishing House.. Trang: 479-486. Năm 2019.
(30/09/2019)
  
628. Bài báo:  Mô phỏng số một hệ thống máy có các chi tiết quay đơn giản bằng phương pháp phần tử hữu hạn Tác giả: Đặng Phước Vinh, Lê Hoài Nam. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 17(7). Trang: 5-9. Năm 2019. (27/09/2019)
  
629. Bài báo:  Lựa chọn các loại hình vận động phù hợp với sinh viên học các lớp Giáo dục thể chất sức khỏe yếu của Đại học Đà Nẵng Tác giả: Trần Lê Nhật Quang - Trần Vi Vân. Hội thảo Phát triển công tác thể dục thể thao trường học - Thực trạng và giải pháp. 1. Trang: 171-176. Năm 2019. (27/09/2019)
  
630. Bài báo:  Xây dựng tiêu chuẩn tuyển chọn đội tuyển cầu lông trường ĐH Đà Nẵng Tác giả: Trần Lê Nhât Quang. Hội thảo Phát triển công tác thể dục thể thao trường học - Thực trạng và giải pháp. 1. Trang: 227-232. Năm 2019. (27/09/2019)
  
631. Bài báo:  Phát triển năng lực thiết kế và tổ chức dạy học trải nghiệm cho giáo viên tiểu học Tác giả: Trần Thị Kim Cúc – Nguyễn Phan Lâm Quyên. Tạp chí Giáo dục - Tạp chí lí luận - Khoa học Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số 453 (Kì 1 - 5/2019). Trang: 24 - 27, 39. Năm 2019. (02/03/2020)
  
632. Bài báo:  A Survey of Communication Protocols and Cloud Services for IoT Systems Tác giả: Thanh Van Vu, Nguyen Ngoc Huong, Phan Tran Dang Khoa. Journal of Science and Technology. Issue on Information and Communications Technology. 17(12.2). Trang: x. Năm 2019. (05/03/2020)
  
633. Bài báo:  Quân và dân Bắc Bình Định trong cuộc phản công chiến lược của Mỹ năm 1966 Tác giả: Đinh Văn Trọng. Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn. 2b (2019). Trang: 295-302. Năm 2019. (09/03/2020)
  
634. Bài báo:  Ứng dụng học sâu trong hỗ trợ chẩn đoán ung thư da dựa vào hình ảnh Tác giả: Huỳnh Chỉnh, Huỳnh Việt Thắng. Hội thảo KH quốc gia Công nghệ thông tin & ứng dụng trong các lĩnh vực (CITA) 2019. ISBN: 978-604-84-4453-2. Trang: 155-163. Năm 2019. (29/09/2019)
  
635. Bài báo:  Khảo sát thực nghiệm và mô phỏng số ứng xử chịu cắt thủng của liên kết sàn phẳng và cột giữa tròn bê tông cốt thép
Tác giả: Đinh Thị Như Thảo, Lưu Thanh Bình, Lê Minh Hoàng, Trương Hoài Chính, Nguyễn Văn Hiệp, Ngô Hữu Cường
.
Tạp chí Xây Dựng Việt Nam – Bộ Xây dựng. 1/2019. Trang: 145-150. Năm 2019.
(30/09/2019)
  
636. Bài báo:  Ứng dụng kĩ thuật phân cụm và luật kết hợp trong khai phá dữ kiệu phân tích hành vi chọn nghề của sinh viên Đại học Kinh tế- Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Văn Chức. Hội thảo Quốc gia CITA 2019. 1. Trang: 239-247. Năm 2019. (30/09/2019)
  
637. Bài báo:  A hybrid model of least squares support vector regression and particle swarm optimization for Viet Nam stock market analysis Tác giả: Thuy-Linh Le, Thi Thu Ha Truong. Proceeding of the Conference on Information Technology and Its Applications (CITA 2019). Mã ISBN: 978-604-84-2640-2. 8. Trang: 9-16. Năm 2019. (30/09/2019)
  
638. Bài báo:  TỐI ƯU VÙNG PHỦ MẠNG 4G LTE KHU VỰC QUẬN SƠN TRÀ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Tác giả: Phạm Văn Phát. Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. No. 1.2. Trang: 27-31. Năm 2019. (01/10/2019)
  
639. Bài báo:  NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT QUANG CỦA VẬT LIỆU PHÁT QUANG Zn2SiO4 PHA TẠP ION Mn2+

Tác giả: Lê Văn Thanh Sơn, Mai Phuoc Dat, Nguyen Quy Tuan, Đinh Thanh Khẩn,. tạp chí khoa học - trường đại học sư phạm - đại học đà nẵng. 32. Trang: 9-11. Năm 2019.
(27/09/2019)
  
640. Tham luận:  Hoạt động thờ cúng Hùng Vương ở tỉnh Lâm Đồng Tác giả: Đinh Văn Trọng, Đỗ Thị Hằng Nga. Hội Thảo khoa học Quốc gia. Trang: 664-670. Năm 2019. (28/09/2019)
  
641. Bài báo:  Kỹ thuật tối ưu trong điện toán đa lớp Tác giả: Đào Như Ngọc, Võ Đình Nam, Nguyễn Lương Vương. Tạp chí Thông tin và Truyền thông, ISSN 1859-3550. 566. Trang: 30-33. Năm 2019. (30/09/2019)
  
642. Bài báo:  Hoa Kỳ, Anh và Bắc Mỹ thuộc Anh từ hòa bình đến chiến tranh: lịch sử cuộc chiến tranh 1812 Tác giả: Nguyễn Văn Sang, Nguyễn Thị Kim Tiến. Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu. 07 (226). Trang: 46-56. Năm 2019. (11/09/2019)
  
643. Bài báo:  Xác định ngành kinh tế có lợi thế trong nền kinh tế Việt Nam dựa trên bảng Input - Output Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Nguyễn Thị Hương. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol.17, No. 4,. Trang: 27-30. Năm 2019. (23/08/2019)
  
644. Bài báo:  Mô hình dự báo phụ tải ngắn hạn dựa trên phương pháp xử lý dữ liệu nhóm Tác giả: Lê Đình Dương*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 7, 2019. Trang: 5. Năm 2019. (03/09/2019)
  
645. Bài báo:  Nghiên cứu áp dụng công nghệ MBBR xử lý nước thải sinh hoạt Công ty TNHH Fujikura Automotive Việt Nam tại Đà Nẵng Tác giả: TS. Phan Như Thúc*. Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHĐN. Vol. 17, No. 7, 2019. Trang: 15. Năm 2019. (03/09/2019)
  
646. Bài báo:  Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tính chính xác của việc ước lượng chi phí thiết bị trong tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình tại Việt Nam. Tác giả: Mai Phước Ánh Tuyết, Nguyễn Thị Thảo Nguyên, Nguyễn Văn Kỳ Long, Đàm Nguyễn Anh Khoa. Tạp Chí Xây Dựng Việt Nam - Vietnam Journal of Construction. 614. Trang: 180-184. Năm 2019. (18/07/2019)
  
647. Bài báo:  Nghề và làng nghề thủ công truyền thống trong ca dao Xứ Quảng Tác giả: TS. Nguyễn Minh Phương. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống. 8(288) 2019. Trang: 83-86. Năm 2019. (20/09/2019)
  
648. Bài báo:  Ứng dụng giải thuật thông minh vào giám sát và điều khiển nguồn cho trạm BTS Tác giả: Nguyễn Quang Duy, Nguyễn Đình Luyện, Nguyễn Văn Tuấn. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên. T.204, S(11). Trang: 23-30. Năm 2019. (20/09/2019)
  
649. Bài báo:  Một số lí luận về áp dụng mô hình PDCA trong quản lí chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học ở trường đại học. Tác giả: Huỳnh Ngọc Thành. Tạp chí Giáo dục. Số đặc biệt tháng 4/2019. Trang: tr 107-110. Năm 2019. (25/07/2019)
  
650. Bài báo:  BACKWARD AND FORWARD LINKAGES FOR VIETNAM ECONOMY Tác giả: Nguyen Thi Huong. International Journal of Development Research. Vol.09, Issuse,06, June. Trang: 28314-28317. Năm 2019. (01/08/2019)
  
 Tìm thấy: 12575 mục / 252 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn