TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
74,878,409
 
BÀI BÁO TRONG NƯỚC

Đơn vị: Phòng:
651. Bài báo:  Hoa Kỳ, Anh và Bắc Mỹ thuộc Anh từ hòa bình đến chiến tranh: lịch sử cuộc chiến tranh 1812 Tác giả: Nguyễn Văn Sang, Nguyễn Thị Kim Tiến. Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu. 07 (226). Trang: 46-56. Năm 2019. (11/09/2019)
  
652. Bài báo:  Bất bình đẳng trong phân phối thu nhập ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà (và cộng sự). Kỷ yếu Hội thảo quốc tế "Thực hiện công bằng xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường: Kinh nghiệm quốc tế và Việt Nam - Implementation of social justive in the context of market economy international and Vietnamese experiences" do Viện Triết học và Quỹ Rosa - Luxemburg khu vực Đông Nam Á tổ chức. 07/2019. Trang: 327-342. Năm 2019. (06/09/2019)
  
653. Bài báo:  Tác động của việc giảm thuế nhập khẩu đến nền kinh tế Việt Nam Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Nguyễn Thị Hương. Tạp chí khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 04. Trang: 23-26. Năm 2019. (23/08/2019)
  
654. Bài báo:  Cải thiện quá trình cháy động cơ chạy bằng biogas nghèo nhờ cung cấp bổ sung hydroxyl (HHO) Tác giả: Bùi Văn Ga, Bùi Thị Minh Tú, Trương Lê Bích Trâm, Võ Như Tùng, Đỗ Xuân Huy. Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng. 17, 1-1. Trang: 35-41. Năm 2019. (08/09/2019)
  
655. Bài báo:  Kiểm soát tỉ lệ không khí/nhiên liệu của động cơ đánh lửa cưỡng bức chạy bằng biogas nghèo pha HHO Tác giả: Bùi Văn Ga, Võ Anh Vũ, Bùi Thị Minh Tú, Bùi Văn Hùng, Trương Lê Bích Trâm, Phạm Văn Quang. ạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng. 17, 3. Trang: 1-6. Năm 2019. (08/09/2019)
  
656. Bài báo:  Minh bạch thể chế và giá trị thương vụ trong thị trường M&A toàn cầu
Tác giả: Đặng Hữu Mẫn; Hoàng Dương Việt Anh; Lê Thùy Dung. Tạp chí Kinh tế & Phát triển. (In-Press). Trang: .. Năm 2019.
(10/09/2019)
  
657. Bài báo:  Nghề và làng nghề thủ công truyền thống trong ca dao Xứ Quảng Tác giả: TS. Nguyễn Minh Phương. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống. 8(288) 2019. Trang: 83-86. Năm 2019. (20/09/2019)
  
658. Bài báo:  Ứng dụng giải thuật thông minh vào giám sát và điều khiển nguồn cho trạm BTS Tác giả: Nguyễn Quang Duy, Nguyễn Đình Luyện, Nguyễn Văn Tuấn. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên. T.204, S(11). Trang: 23-30. Năm 2019. (20/09/2019)
  
659. Bài báo:  Sử dụng tài liệu nguyên bản ở các trường Đại học chuyên ngữ tại miền Trung Tác giả: Đào Thị Thanh Phượng. Journal of Science The University of Danang - University of Science and Education - ISSN: 1859 - 4603. Số 32(01)-2019. Trang: 105-112. Năm 2019. (11/06/2020)
  
660. Bài báo:  Tổng hợp carbon nano sợi trên bề mặt carbon xốp từ LPG Tác giả: Trương Hữu Trì, Nguyễn Đình Lâm, Trần Nguyên Ngọc, Bùi Thị Hương Lan, Lê Đức Ngưu, Dương Thế Hy. Tạp chí Khoa học và công nghệ , Đại học Đà Nẵng. Vol.17,No.05.2019. Trang: 63-67. Năm 2019. (15/07/2019)
  
661. Bài báo:  Phát triển các ngành công nghiệp Việt Nam trong bối cảnh Hiệp định CPTPP được ký kết Tác giả: Trần Khánh Linh
.
Kỷ yếu Hội thảo "Xác định và phát triển các ngành kinh tế có lợi thế trong bối cảnh tự do hóa thương mại". 1. Trang: 97-106. Năm 2019.
(23/07/2019)
  
662. Bài báo:  Structural reliability assessment for steel railway bridge under corrosion attack
Tác giả: Phạm Mỹ, Đặng Công Thuật
.
Tạp chí Xây dựng. 58. Trang: 113-118. Năm 2019.
(09/06/2020)
  
663. Bài báo:  Time-Frequency Distribution for Undersampled Non-stationary Signals using Chirp-based Kernel Tác giả: YTH Nguyen, D McLernon, M Ghogho, A Zaidi. Proceedings of the 5th NAFOSTED Conference on Information and Computer Science (NICS 2018). IEEE. Trang: 2018. Năm 2019. (15/06/2020)
  
664. Bài báo:  CÁC NHÂN TỬ VÀ CHỈ SỐ LIÊN KẾT CỦA NỀN KINH TẾ VIỆT NAM Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Ông Nguyên Chương, Nguyễn Thị Hương. TẠP CHÍ KHOA HỌC KINH TẾ. 7(02). Trang: 23-30. Năm 2019. (01/08/2019)
  
665. Bài báo:  Quản trị lợi nhuận và quyết định khu vực sáp nhập ở Việt Nam Tác giả: Đặng Hữu Mẫn, Hoàng Dương Việt Anh, Lê Thuỳ Dung. Tạp chí Kinh tế & Phát triển. 268. Trang: 23-33. Năm 2019. (15/07/2019)
  
666. Tham luận:  NGHIÊN CỨU MÔ PHỎNG SỐ DÒNG CHẢY QUA HỆ THỐNG CÁC KHỐI LĂNG TRỤ TIẾT DIỆN VUÔNG Tác giả: Nguyễn Văn Triều, Dương Đình Nghĩa, Huỳnh Tấn Tiến, Nguyễn Quang Trung, Lê Minh Đức, Dương Việt Dũng. Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 22. Trang: 784-789. Năm 2019. (29/07/2019)
  
667. Tham luận:  Đánh giá ảnh hưởng của tỷ số nén đến quá trình cháy và phát thải động cơ đánh lửa cưỡng bức sử dụng nhiên liệu biogas-hydrogen ở chế độ tải định mức Tác giả: Phan Minh Đức1, Bùi Văn Ga1, Nguyễn Quang Trung1, Lê Minh Đức1, Huỳnh Tấn Tiến1, Nguyễn Văn Triều1, Dương Đình Nghĩa1. Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 22. Trang: 154-161. Năm 2019. (29/07/2019)
  
668. Tham luận:  Ảnh hưởng của góc đánh lửa đến quá trình cháy và phát thải động cơ đánh lửa cưỡng bức sử dụng nhiên liệu biogas-hydrogen ở chế độ tải định mức Tác giả: Lê Minh Đức1, Nguyễn Quang Trung1, Huỳnh Tấn Tiến1, Nguyễn Văn Triều1, Dương Đình Nghĩa1. Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 22. Trang: 162-169. Năm 2019. (29/07/2019)
  
669. Tham luận:  Đánh giá ảnh hưởng của tỷ số nén đến quá trình cháy và phát thải động cơ đánh lửa cưỡng bức sử dụng nhiên liệu biogas-hydrogen ở chế độ tải định mức.
Tác giả: Phan Minh Đức, Bùi Văn Ga, Nguyễn Quang Trung, Lê Minh Đức, Huỳnh TấnTiến, Nguyễn Văn Triều, Dương Đình Nghĩa. Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần 22. Đại học Hàng Hải Việt Nam, 25-27/07/2019.. Trang: xxx-xxx. Năm 2019.
(29/07/2019)
  
670. Tham luận:  Ảnh hưởng của góc đánh lửa đến quá trình cháy và phát thải động cơ đánh lửa cưỡng bức sử dụng nhiên liệu biogas-hydrogen ở chế độ tải định mức. Tác giả: Lê Minh Đức, Nguyễn Quang Trung, Huỳnh Tấn Tiến, Nguyễn Văn Triều, DươngĐình Nghĩa. Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần 22. Đại học Hàng Hải Việt Nam, 25-27/07/2019.. Trang: xxx-xxx. Năm 2019. (29/07/2019)
  
671. Tham luận:  Đánh giá ảnh hưởng của tỷ lệ butanol trong hỗn hợp nhiên liệu xăng-butanol đến quá trình cháy và tính năng động cơ đánh lửa cưỡng bức ở chế độ vận hành thường xuyên. Tác giả: Huỳnh Tấn Tiến, Trần Văn Nam, Nguyễn Quang Trung, Dương Việt Dũng, Lê Minh Đức, Dương Đình Nghĩa. Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần 22. Đại học Hàng Hải Việt Nam, 25-27/07/2019.. Trang: xxx-xxx. Năm 2019. (29/07/2019)
  
672. Bài báo:  Di chúc của Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Tác giả: Đỗ Thị Hằng Nga. Kỷ yếu hội thảo Khoa học ĐHKT: “50 năm thực hiện di chúc chủ tịch Hồ Chí Minh”. 5/2019. Trang: 48-52. Năm 2019. (08/08/2019)
  
673. Bài báo:  Tìm hiểu hệ thống di tích Lịch sử - Văn hóa khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam ở huyên đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Tác giả: Đinh Văn Trọng, Đỗ Thị Hằng Nga, Mai Trọng Anh. Tạp chí Khoa học Xã hội miền Trung. 58. Trang: 55-63. Năm 2019. (06/08/2019)
  
674. Bài báo:  Quân và dân tỉnh Bình Định tham gia cuộc tiến công chiến lược Xuân năm 1972 Tác giả: Đinh Văn Trọng, Đỗ Thị Hằng Nga. Tạp chí Lịch sử Đảng. 7/2019. Trang: 19-24. Năm 2019. (06/08/2019)
  
675. Bài báo:  BACKWARD AND FORWARD LINKAGES FOR VIETNAM ECONOMY Tác giả: Nguyen Thi Huong. International Journal of Development Research. Vol.09, Issuse,06, June. Trang: 28314-28317. Năm 2019. (01/08/2019)
  
676. Bài báo:  Quân và dân tỉnh Bình Định tham gia cuộc tiến công chiến lược Xuân năm 1972 Tác giả: Đinh Văn Trọng, Đỗ Thị Hằng Nga. Tạp chí Lịch sử Đảng. 7. Trang: 19-24. Năm 2019. (05/08/2019)
  
677. Bài báo:  Tư duy lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam về kinh tế tư nhân trong thời kỳ đổi mới đất nước (1986-2016). ISSN1859-3917. Tác giả: Phạm Huy Thành. Tạp chí Giáo dục & Xã hội. 1/2019. Trang: 18-22. Năm 2019. (07/08/2019)
  
678. Bài báo:  Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tính chính xác của việc ước lượng chi phí thiết bị trong tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình tại Việt Nam. Tác giả: Mai Phước Ánh Tuyết, Nguyễn Thị Thảo Nguyên, Nguyễn Văn Kỳ Long, Đàm Nguyễn Anh Khoa. Tạp Chí Xây Dựng Việt Nam - Vietnam Journal of Construction. 614. Trang: 180-184. Năm 2019. (18/07/2019)
  
679. Bài báo:  Bất bình đẳng trong phân phối thu nhập ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp Tác giả: Lâm Bá Hòa (và cộng sự). Kỷ yếu Hội thảo quốc tế "Thực hiện công bằng xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường: Kinh nghiệm quốc tế và Việt Nam - Implementation of social justive in the context of market economy international and Vietnamese experiences" do Viện Triết học và Quỹ Rosa - Luxemburg khu vực Đông Nam Á tổ chức. 07/2019. Trang: 327-342. Năm 2019. (18/07/2019)
  
680. Bài báo:  Một số lí luận về áp dụng mô hình PDCA trong quản lí chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học ở trường đại học. Tác giả: Huỳnh Ngọc Thành. Tạp chí Giáo dục. Số đặc biệt tháng 4/2019. Trang: tr 107-110. Năm 2019. (25/07/2019)
  
681. Tham luận:  Vấn đề hợp tác xã trong tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng để phát triển nông nghiệp tỉnh Yên Bái theo hướng bền vững. Tác giả: Lê Thị Ngọc Hoa. Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Trang: 331-340. Năm 2019. (14/08/2019)
  
682. Tham luận:  Nghiên cứu mô phỏng số dòng chảy qua hệ thống các khối lăng trụ tiết diện vuông. Tác giả: Nguyễn Văn Triều, Dương Đình Nghĩa, Huỳnh Tấn Tiến, Nguyễn Quang Trung,Lê Minh Đức, Dương Việt Dũng. Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần 22. Đại học Hàng Hải Việt Nam, 25-27/07/2019.. Trang: xxx-xxx. Năm 2019. (29/07/2019)
  
683. Bài báo:  đo lường hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp với xu thế phát triển bền vững Tác giả: Trần Thị Nga. tạp chí Kế Toán và Kiểm Toán. 5/2019 (188). Trang: 64-65. Năm 2019. (31/07/2019)
  
684. Bài báo:  Nghiên cứu xác định thông số động học của quá trình nhiệt phân nhanh bột gỗ trong lò tầng sôi
Tác giả: Phạm Duy Vũ, Trần Văn Vang, Hoàng Ngọc Đồng, Huỳnh Ngọc Hùng
.
Tạp chí KHCN ĐHĐN. 17. Trang: 1859-1531. Năm 2019.
(01/08/2019)
  
685. Tham luận:  Kỉ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế Vesak2019, Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc bài Tứ diệu đế với vấn đề giáo dục đạo đức toàn cầu, trong Kỉ yếu: Nền tảng giáo dục Phật giáo về đạo đức, Tác giả: TRAN HONG LUU. Nxb Tôn giáo, Hà Nội. Trang: trang 59-75.. Năm 2019. (02/08/2019)
  
686. Tham luận:  - Kỉ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia: Phát triển kinh tế- xã hội vùng Tây Nguyên, ngày 7/8/2019 tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, Bài: Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao- yếu tố quan trọng để phát triển kinh tế- xã hội vùng Tây Nguyên, trang Tác giả: TRAN HONG LUU. NXB NÔNG NGHIỆP. Trang: 957-965.. Năm 2019. (02/08/2019)
  
687. Bài báo:  Kỹ thuật điều khiển cách chấn đáy công trình chống động đất (Phần 1: Động đất và Thiết bị điều khiển cách chấn đáy) Tác giả: Hoàng Phương Hoa, Nguyễn Văn Nam, Ngô Thanh Nhàn. Tạp chí Giao thông vận tải. 10/2019 ISSN 2354-0818. Trang: 101-105. Năm 2019. (04/08/2019)
  
688. Bài báo:  Kỹ thuật điều khiển cách chấn đáy công trình chống động đất (Phần 2: Phương trình vi phân chuyển động và Hiệu quả cách chấn) Tác giả: Hoàng Phương Hoa, Nguyễn Văn Nam, Ngô Thanh Nhàn. Tạp chí Giao thông vận tải. 10/2019 ISSN 2354-0818. Trang: xx-xx. Năm 2019. (04/08/2019)
  
689. Bài báo:  kỷ yếu hội thảo quốc gia “phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên lần 3 năm 2019: “Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Tây Nguyên trong giai đoạn hiện nay”. Tác giả: Phạm Huy Thành. nhà xuất bản Nông nghiệp. 6/2019. Trang: 340-344. Năm 2019. (07/08/2019)
  
690. Bài báo:  kỷ yếu hội thảo quốc gia “phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên lần 3 năm 2019: “Đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao ở Tây nguyên hiện nay”. Tác giả: Phạm Huy Thành. nhà xuất bản Nông nghiệp. 6/2019. Trang: 545-549. Năm 2019. (07/08/2019)
  
691. Bài báo:  Mô hình hóa và điều khiển feedforward tách kênh cho bể khử khí Tác giả: TS. Nguyễn Lê Hòa*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 5, 2019. Trang: 6. Năm 2019. (13/08/2019)
  
692. Bài báo:  Nghiên cứu biến tính xốp melamine formaldehyde bằng graphene ứng dụng làm vật liệu hấp thu dầu Tác giả: TS. Phan Thế Anh*; TS. Đặng Kim Hoàng. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 5, 2019. Trang: 10. Năm 2019. (13/08/2019)
  
693. Bài báo:  Nghiên cứu biến tính xốp melamine formaldehyde bằng graphene ứng dụng làm vật liệu hấp thu dầu Tác giả: TS. Phan Thế Anh*; TS. Đặng Kim Hoàng. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 5, 2019. Trang: 10. Năm 2019. (13/08/2019)
  
694. Bài báo:  Nghiên cứu thử nghiệm xử lý chất thải rắn hữu cơ dễ phân hủy từ chợ bằng công nghệ ủ sinh học kết hợp thổi khí Tác giả: ThS. Võ Diệp Ngọc Khôi*; PGS.TS. Trần Văn Quang. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 5, 2019. Trang: 20. Năm 2019. (13/08/2019)
  
695. Bài báo:  Nghiên cứu, xây dựng phần mềm đánh giá chất lượng mạng vô tuyến giữa các nhà mạng di động theo tọa độ địa lý Tác giả: Phạm Quốc Cường, Tăng Tấn Chiến. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Vol. 17, No. 5, 2019. Trang: 30 - 34. Năm 2019. (13/08/2019)
  
696. Bài báo:  PHÂN LOẠI LUỒNG DỮ LIỆU MẠNG SỬ DỤNG MẠNG NƠ-RON Tác giả: TS. Phan Trần Đăng Khoa*; KS. Trần Văn Líc*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 5, 2019. Trang: 45. Năm 2019. (13/08/2019)
  
697. Bài báo:  Tổng hợp carbon nano sợi trên bề mặt carbon xốp từ LPG Tác giả: TS. Dương Thế Hy*; PGS.TS. Trương Hữu Trì*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 5, 2019. Trang: 68. Năm 2019. (13/08/2019)
  
698. Bài báo:  Tổng hợp carbon nano sợi trên bề mặt carbon xốp từ LPG Tác giả: TS. Dương Thế Hy*; PGS.TS. Trương Hữu Trì*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 5, 2019. Trang: 68. Năm 2019. (13/08/2019)
  
699. Bài báo:  XÁC ĐỊNH SỐ KÊNH CỰC ĐẠI TRONG HỆ THỐNG SỢI QUANG-VÔ TUYẾN BĂNG TẦN CAO CHO THÔNG TIN DI ĐỘNG THẾ HỆ MỚI Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 5, 2019. Trang: 74. Năm 2019. (13/08/2019)
  
700. Bài báo:  Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội ngành công nghiệp chế biến thủy sản tỉnh Trà Vinh Tác giả: Ninh Thị Thu Thủy, Dương Thị Tuyết Anh. Tạp chí Kinh tế và Dự báo. Số 14 tháng 5/2019(696). Trang: 111 - 113. Năm 2019. (19/08/2019)
  
 Tìm thấy: 12340 mục / 247 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn