TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
53,171,172
 
BÀI BÁO TRONG NƯỚC

Đơn vị: Phòng:
51. Bài báo:  Nghiên cứu lan truyền sóng trong nền đất do thi công cọc Tác giả: Nguyễn Lan. Tạp chí Giao thông vận tải. 7/2019. Trang: 50-60. Năm 2019. (24/06/2019)
  
52. Bài báo:  NGHIÊN CỨU BIẾN TÍNH XỐP MELAMINE FORMALDEHYDE BẰNG GRAPHENE ỨNG DỤNG LÀM VẬT LIỆU HẤP THU DẦU Tác giả: Phan Thế Anh, Đặng Kim Hoàng. Tạp chí Khoa học Công nghệ- Đại học Đà Nẵng. Vol 17, No 5. Trang: 6-9. Năm 2019. (20/06/2019)
  
53. Bài báo:  Nghiên cứu quá trình phun và cháy nhiên liệu xăng-ethanol trong động cơ Daewoo A16DMS Tác giả: Nguyễn Quang Trung, Bùi Văn Ga, Dương Việt Dũng, Huỳnh Tấn Tiến. Hội nghị Cơ học Thủy khí Toàn quốc lần thứ 21. 21. Trang: 826-837. Năm 2019. (20/06/2019)
  
54. Bài báo:  Áp dụng luật tục trong quản lý nhà nước đối với cộng đồng dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên dưới góc nhìn pháp lý Tác giả: Lê Đình Quang Phúc và Trương Minh Tuấn. Tạp chí Khoa học Nội vụ. 28. Trang: 87-92. Năm 2019. (23/06/2019)
  
55. Tham luận:  Doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam và một số vấn đề về M&A dưới góc nhìn pháp lý Tác giả: Lê Đình Quang Phúc. Hội thảo Khoa học Quốc gia Quản trị và Kinh doanh lần thứ VII (COMB 2018). Trang: 168-173. Năm 2019. (23/06/2019)
  
56. Bài báo:  Mô hình dự báo phụ tải ngắn hạn dựa trên phương pháp xử lý dữ liệu nhóm Tác giả: Lê Đình Dương. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng (JST-UD). 17/7. Trang: 1-4. Năm 2019. (08/07/2019)
  
57. Bài báo:  Ảnh hưởng của tro bay đến khả năng nứt của bê tông trong điều kiện bị kiềm hãm Tác giả: Nguyễn Văn Hướng
.
Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi môi trường. 65(06-2019). Trang: 51-57. Năm 2019.
(12/07/2019)
  
58. Bài báo:  Nghiên cứu sử dụng bùn đỏ Tân Rai để thay thế một phần xi măng Tác giả: Nguyễn Văn Hướng, Phạm Lý Triều, Nguyễn Thị Lộc, Lê Trung Thành
.
Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng. 47(184). Trang: 48-53. Năm 2019.
(12/07/2019)
  
59. Bài báo:  Thiết kế tối ưu gối con lắc một mặt trượt ma sát SFP chống động đất cho nhà cao tầng khi có xét ảnh hưởng thành phần kích động đứng Tác giả: Hoàng Phương Hoa, Nguyễn Văn Nam, Ngô Thanh Nhàn. Tuyển tập công trình khoa học Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ nhất về Động lực học và Điều khiển, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng, 19-20/7/2019.. ISBN 978-604-82-xxxx-x. Trang: xx-xx. Năm 2019. (06/08/2019)
  
60. Bài báo:  The impact of public and private governance institutions on foreign direct investment inflows in Southeast Asia countries: Approach from dynamic panel estimation. Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh. Kỷ yếu hội thảo quốc tế "Econometrics and Statistical Methods - Application in Economics and Finance" (ESM-AEM 2019). 01. Trang: 83-100. Năm 2019. (13/08/2019)
  
61. Bài báo:  Dự đoán tỷ trọng của biodiesel sản xuất từ dầu ăn phế thải Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Xuân*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 6, 2019. Trang: 26. Năm 2019. (13/08/2019)
  
62. Bài báo:  Nghiên cứu đặc điểm của dụng cụ khoan có tích hợp hệ thống giảm chấn sử dụng phương pháp gia công kiểm thử Tác giả: ThS. Hồ Dương Đông*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 6, 2019. Trang: 62. Năm 2019. (13/08/2019)
  
63. Tham luận:  Tăng cường khả năng huy động vốn của nông hộ cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Tây Nguyên Tác giả: Nguyễn Ngọc Anh. Hội thảo khoa học quốc gia “phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên” lần 3 năm 2019. Trang: 851-858. Năm 2019. (14/08/2019)
  
64. Bài báo:  Vận dụng quan điểm "Kháng chiến - Kiến quốc" của Hồ Chí Minh vào xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay Tác giả: Đinh Văn Trọng, Nguyễn Thị Huyền Trang. Kỷ yếu hội thảo khoa học. 5/2019. Trang: 181-187. Năm 2019. (06/08/2019)
  
65. Bài báo:  Nghiên cứu chế tạo bộ đo ứng suất-biến dạng cảnh báo sớm phá hoại kết cấu công trình Tác giả: PGS.TS. Châu Trường Linh, NCS. Nguyễn Thu Hà, KS. Lê Viết Thành, KS. Phan Công Danh, KS. Trần Sang. Tạp chí Giao thông Vận tải. tháng 7/2019. Trang: 58-63. Năm 2019. (09/08/2019)
  
66. Tham luận:  Nhà nước với việc đảm bảo công bằng xã hội ở Việt Nam hiện nay, Kỷ yếu Hội thảo qốc tế: Thực hiện công bằng xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường, kinh nghiệm quốc tế và Việt Nam. Ninh Bình tháng 7, 2019.Viện Hàn lâm Khoa học xã hôi Việt Nam, Viên Triết học. Tác giả: PGS, TS Lê Hữu Ái, TS Lê Văn Thao. Ninh Bình. Trang: 171-183. Năm 2019. (10/08/2019)
  
67. Bài báo:  Đạo đức cách mạng trong Di chúc Hồ Chí Minh với vấn đề đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, Đảng viên hiện nay Tác giả: Lê Thị Tuyết Ba. Hội thảo khoa học " 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh". 17-5. Trang: 77-80. Năm 2019. (14/08/2019)
  
68. Bài báo:  Cải thiện quá trình cháy động cơ chạy bằng biogas nghèo nhờ cung cấp bổ sung hydroxyl
Tác giả: Bùi Văn Ga, Bùi Thị Minh Tú, Trương Lê Bích Trâm, Võ Như Tùng, Đỗ Xuân Huy
.
Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng. Vol. 17, No. 1.1, 2019. Trang: 35-41. Năm 2019.
(06/06/2019)
  
69. Bài báo:  Kiểm soát tỉ lệ không khí/nhiên liệu của động cơ đánh lửa cưỡng bức chạy bằng biogas nghèo pha HHO
Tác giả: Bùi Văn Ga, Võ Anh Vũ, Bùi Thị Minh Tú, Bùi Văn Hùng, Trương Lê Bích Trâm, Phạm Văn Quang
.
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Vol. 17, No. 3, 2019. Trang: 11-16. Năm 2019.
(06/06/2019)
  
70. Bài báo:  Bảo tồn những công trình kiến trúc thuộc địa Pháp tại Huế Tác giả: Lê Minh Sơn. Vietnam Journal of Construction. 7. Trang: 50-54. Năm 2019. (13/06/2019)
  
71. Bài báo:  XÂY DỰNG BẢN ĐỒ ĐỊNH VỊ - NGHIÊN CỨU CHO NGÀNH XI MĂNG Tác giả: TS. Lê Thị Minh Hằng. Tạp chí khoa học thương mại. 129. Trang: 32-45. Năm 2019. (18/08/2019)
  
72. Bài báo:  Ethanol extract of Dryopteris crassirhizoma alleviates allergic inflammation via inhibition of Th2 response and mast cell activation in a murine model of allergic rhinitis Tác giả: Chun Hua Piao, Tae-Geum Kim, Thi Tho Bui, Chang Ho Song, Dong Uk Shin, Ji-Eun Eom, So-young Lee, Hee Soon Shin, Ok Hee Chai. Journal of ethnopharmacology. 232. Trang: 21-29. Năm 2019. (11/06/2019)
  
73. Bài báo:  Hiện trạng chất lượng môi trường nước và mối tương quan với cấu trúc quần xã Trùng bánh xe ở hồ Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam Tác giả: Dương Quang Hưng, Trần Nguyễn Quỳnh Anh, Võ Văn Minh, Trần Thị Tứ Ka, Trần Ngọc Sơn, Trịnh Đăng Mậu. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN. 30(04). Trang: 20. Năm 2019. (13/06/2019)
  
74. Bài báo:  PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO SINH VIÊN TRONG DẠY HỌC HỌC PHẦN ĐỊA LÍ KINH TẾ - XÃ HỘI VIỆT NAM Tác giả: ThS.NCS. Nguyễn Đặng Thảo Nguyên Khoa Địa lý, trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN. Hội thảo khoa học Khoa Địa lý lần thứ 08, trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN. 08. Trang: 55-61. Năm 2019. (09/06/2019)
  
75. Bài báo:  Nghiên cứu khả năng phát hiện phần tử DNA và độ pH của cảm biến dùng transistor hiệu ứng trường điện cực cổng kép
Tác giả: Nguyễn Linh Nam
.
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. 17. Trang: 22-26. Năm 2019.
(10/06/2019)
  
76. Bài báo:  Tín hiệu thẩm mĩ về tình yêu trong ca dao người Việt Tác giả: Lê Đức Luận. Nhà xuất bản Dân Trí. 978-604-88-7740-8. Trang: 1348-1357. Năm 2019. (10/06/2019)
  
77. Bài báo:  ĐẠO ĐỨC NHÀ GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT Tác giả: Ths. Nguyễn Thị Hương. Nxb Đại học Huế. ISBN 978-604-974-162-3. Trang: 261-269. Năm 2019. (10/06/2019)
  
78. Bài báo:  Đặc điểm định danh thực vật trong tiếng Quảng Nam Tác giả: Lê Sao Mai. Tạp chí của Hội ngôn ngữ học Việt Nam "Ngôn ngữ và đời sống". ISSN: 0868-3409. Trang: 113-118. Năm 2019. (14/06/2019)
  
79. Bài báo:  Hiệu quả mô hình thâm canh giống ngô nếp Nù 66 trên đất trồng lúa nước tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Tác giả: Nguyễn Phi Hùng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Vol. 17, No. 3, 2019. Trang: 50-52. Năm 2019. (10/06/2019)
  
80. Bài báo:  Khảo sát vị trí của hệ outrigger để đạt hiệu quả cao nhất trong việc hạn chế hiệu ứng biến dạng co ngắn không đều của cột nhà cao tầng bê tông cốt thép Tác giả: Lê Cao Tuấn, Trần Quang Hưng, Lê Cao Vinh. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Vol. 17, No. 1.1. Trang: 91-95. Năm 2019. (10/06/2019)
  
81. Bài báo:  SỬ DỤNG BÈO TẤM (Lemna minor L., 1753) ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI TẠI BÃI RÁC KHÁNH SƠN, TP. ĐÀ NẴNG Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Khánh*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 3, 2019. Trang: 18. Năm 2019. (05/06/2019)
  
82. Bài báo:  The Influence of Foundation Mass on Dynamic Response of Track-Vehicle Interaction Tác giả: Phuoc T. Nguyen, Trung D. Pham, Hoa P. Hoang. Vietnam Journal of Mechanics, Vietnam Academy of Science and Technology. ISSN 0866-7136. Trang: 17-30. Năm 2019. (30/06/2018)
  
83. Tham luận:  Những rào cản trong thúc đẩy liên kết Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thu Hương và TS. Lê Văn Thao. Kỷ yếu Hội thảo "Hoàn thiện thể chế nhằm thúc đẩy liên kết Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Trang: tr.129-135. Năm 2019. (11/01/2019)
  
84. Bài báo:  Development of a receptionist robot: Mechanical and control system design Tác giả: Danh Ngoc Nguyen, Hoang Trung Ngo, Ha Linh Le, Hoai Nam Le. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 6 (17). Trang: 31-34. Năm 2019. (27/12/2018)
  
85. Bài báo:  Phát triển bền vững du lịch tỉnh Quảng Nam Tác giả: GS.TS Nguyễn Trường Sơn; ThS Nguyễn Sơn Tùng. Tạp chí Khoa học Kinh tế. 1 năm 2019. Trang: 19 đến 26. Năm 2019. (01/02/2019)
  
86. Tham luận:  Tác động của ngành du lịch đến tăng trưởng kinh tế của tỉnh Quảng Nam Tác giả: GS.TS Nguyễn Trường Sơn; ThS Trà Lục Diệp. Kỷ yếu COMB 2018. Trang: 19 đến 26. Năm 2019. (01/02/2019)
  
87. Bài báo:  Tác động của dịch vụ logistics đến hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu - Nghiên cứu tại Đà Nẵng Tác giả: Nguyễn Trường Sơn. Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương. Số chuyên đề, tháng 1 năm 2019. Trang: 92 - 05. Năm 2019. (18/01/2019)
  
88. Bài báo:  Văn hóa gia tộc Việt Nam Tác giả: Lâm Bá Hòa. Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam. 01. Trang: 89-96. Năm 2019. (04/01/2019)
  
89. Tham luận:  Ảnh hưởng của hình ảnh quốc gia xuất xứ đến chất lượng cảm nhận và trung thành thương hiệu: Trường hợp thị trường trang phục thể thao Việt Nam Tác giả: Trương Bá Thanh, Nguyễn Hoàng Ngân, Trần Thị Kim Phương, Trần Trung Vinh. Kỷ yếu hội thảo quốc tế phương pháp thống kê và kinh tế lượng - ứng dụng trong kinh tế và tài chính. Trang: 719-736. Năm 2019. (19/02/2019)
  
90. Bài báo:  Sự phát triển của thị trường chứng khoán và tăng trưởng đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam Tác giả: Lâm Chí Dũng, Nguyễn Trần Thuần. Tạp chí Khoa học kinh tế. 7(2). Trang: 1-8. Năm 2019. (19/03/2019)
  
91. Bài báo:  Hệ thống quản lý điểm đến (DMS) - Một số hàm ý đối với điểm đến du lịch Đà Nẵng Tác giả: Nguyễn Thị Bích Thủy. Kỷ yếu hội thảo COMB2018. năm 2019. Trang: 68-76. Năm 2019. (26/03/2019)
  
92. Bài báo:  Phát triển mô hình nghiên cứu mối quan hệ giữa năng lực động và hiệu quả hợp tác và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp du lịch. Tác giả: Nguyễn Thị Bích Thủy, ThS. Nguyễn Trần Bảo Trân. Kỷ yếu hội thảo COMB2018. năm 2019. Trang: 186-196. Năm 2019. (26/03/2019)
  
93. Bài báo:  A Chattering-Free, Adaptive, Robust Tracking Control Scheme for Nonlinear Systems With Uncertain Dynamics
Tác giả: Anh Tuan Vo, Hee-Jun Kang. IEEE Access IEEE. 7. Trang: 10457 - 10466. Năm 2019.
(27/03/2019)
  
94. Bài báo:  Tác động của phát triển hệ thống tài chính đến đầu tư của các Doanh nghiệp Việt nam Tác giả: Lâm Chí Dũng, Nguyễn Trần Thuần. Tạp Chí Khoa học Kinh tế. 7 (01). Trang: 01-08. Năm 2019. (05/04/2019)
  
95. Bài báo:  Nghiên cứu ảnh hưởng của potassium dichromate lên loài Moina micrura Kurz. 1875 (Cladocera: Moinidae) Tác giả: Trinh Dang Mau, Le Vu Khanh Trang, Nguyen Nhung Thuy Trinh, Tran Ngoc Son, Vo Van Minh. Academia Journal of Biology. 41(1). Trang: 1-16. Năm 2019. (29/03/2019)
  
96. Bài báo:  Đặc trưng giá trị văn hoá Việt Nam: tiếp cận theo các tình huống tiến thoái lưỡng nan của Trompenaars-Turner Tác giả: Nguyễn Quốc Tuấn. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quản trị và Kinh doanh COMB2018 (ISBN 978-604-84-39453). 7. Trang: 289-298. Năm 2019. (30/03/2019)
  
97. Bài báo:  Phát triển năng lực sáng tạo để khởi nghiệp thành công trong đào tạo sinh viên ngành quản trị kinh doanh tại Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà nẵng Tác giả: Ngô Xuân Thủy, Nguyễn Quốc Tuấn. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quản trị và Kinh doanh COMB2018 (ISBN 978-604-84-39453). 7. Trang: 16-22. Năm 2019. (30/03/2019)
  
98. Bài báo:  Kiến trúc thành Vauban: Trường hợp kinh thành Huế Tác giả: Lê Minh Sơn. Vietnam Journal of Construction. 6. Trang: 60-66. Năm 2019. (23/05/2019)
  
99. Bài báo:  Kiến trúc thuộc địa Pháp tại Huế Tác giả: Lê Minh Sơn. Vietnam Journal of Construction. 3. Trang: 168-174. Năm 2019. (05/04/2019)
  
100. Bài báo:  Ảnh hưởng của sự tương tác giữa chất lỏng lên thành bể đến ứng xử của công trình cao tầng bê tông cốt thép có bể bơi Tác giả: Nguyễn Quang Tùng, Phan Đình Luyến. Tạp chí Xây dựng. 02. Trang: 86-90. Năm 2019. (05/04/2019)
  
 Tìm thấy: 11256 mục / 226 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn