TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
50,071,257
 
BÀI BÁO TRONG NƯỚC

Đơn vị: Phòng:
51. Tham luận:  Tầm nhìn chiến lược của Hồ Chí Minh với sự nghiệp xây dựng khối đoàn kết các dân tộc ở Tây Bắc Tác giả: Lê Thị Ngọc Hoa. Nxb Đại học Huế. Trang: 80-85. Năm 2019. (14/08/2019)
  
52. Tham luận:  Tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế và sự vận dụng trong phát triển kinh tế của tỉnh Điện Biên hiện nay. Tác giả: Lê Thị Ngọc Hoa, Văn Công Vũ. Nxb Đại học Huế. Trang: 273-281. Năm 2019. (14/08/2019)
  
53. Tham luận:  Giá trị Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và việc vận dụng trong công tác giảng dạy học phần tư tưởng Hồ Chí Minh Tác giả: Lê Thị Ngọc Hoa. Đại học Kinh tế. Trang: 94-100. Năm 2019. (14/08/2019)
  
54. Bài báo:  Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển một nền nông nghiệp toàn diện Tác giả: Lê Thị Ngọc Hoa - Lường Thị Phượng. Học viện Nông nghiệp Việt Nam. 5. Trang: 88-96. Năm 2019. (14/08/2019)
  
55. Tham luận:  Nhận thức và sự vận dụng của Đảng ta về tư tưởng kinh tế nông nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh Tác giả: Lê Thị Ngọc Hoa. Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Trang: 82-87. Năm 2019. (14/08/2019)
  
56. Tham luận:  Những rào cản trong thúc đẩy liên kết Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thu Hương và TS. Lê Văn Thao. Kỷ yếu Hội thảo "Hoàn thiện thể chế nhằm thúc đẩy liên kết Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Trang: tr.129-135. Năm 2019. (11/01/2019)
  
57. Bài báo:  Văn hóa gia tộc Việt Nam Tác giả: Lâm Bá Hòa. Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam. 01. Trang: 89-96. Năm 2019. (04/01/2019)
  
58. Bài báo:  Phát triển bền vững du lịch tỉnh Quảng Nam Tác giả: GS.TS Nguyễn Trường Sơn; ThS Nguyễn Sơn Tùng. Tạp chí Khoa học Kinh tế. 1 năm 2019. Trang: 19 đến 26. Năm 2019. (01/02/2019)
  
59. Tham luận:  Tác động của ngành du lịch đến tăng trưởng kinh tế của tỉnh Quảng Nam Tác giả: GS.TS Nguyễn Trường Sơn; ThS Trà Lục Diệp. Kỷ yếu COMB 2018. Trang: 19 đến 26. Năm 2019. (01/02/2019)
  
60. Bài báo:  Tác động của dịch vụ logistics đến hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu - Nghiên cứu tại Đà Nẵng Tác giả: Nguyễn Trường Sơn. Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương. Số chuyên đề, tháng 1 năm 2019. Trang: 92 - 05. Năm 2019. (18/01/2019)
  
61. Tham luận:  Ảnh hưởng của hình ảnh quốc gia xuất xứ đến chất lượng cảm nhận và trung thành thương hiệu: Trường hợp thị trường trang phục thể thao Việt Nam Tác giả: Trương Bá Thanh, Nguyễn Hoàng Ngân, Trần Thị Kim Phương, Trần Trung Vinh. Kỷ yếu hội thảo quốc tế phương pháp thống kê và kinh tế lượng - ứng dụng trong kinh tế và tài chính. Trang: 719-736. Năm 2019. (19/02/2019)
  
62. Bài báo:  Sự phát triển của thị trường chứng khoán và tăng trưởng đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam Tác giả: Lâm Chí Dũng, Nguyễn Trần Thuần. Tạp chí Khoa học kinh tế. 7(2). Trang: 1-8. Năm 2019. (19/03/2019)
  
63. Bài báo:  Hệ thống quản lý điểm đến (DMS) - Một số hàm ý đối với điểm đến du lịch Đà Nẵng Tác giả: Nguyễn Thị Bích Thủy. Kỷ yếu hội thảo COMB2018. năm 2019. Trang: 68-76. Năm 2019. (26/03/2019)
  
64. Bài báo:  Phát triển mô hình nghiên cứu mối quan hệ giữa năng lực động và hiệu quả hợp tác và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp du lịch. Tác giả: Nguyễn Thị Bích Thủy, ThS. Nguyễn Trần Bảo Trân. Kỷ yếu hội thảo COMB2018. năm 2019. Trang: 186-196. Năm 2019. (26/03/2019)
  
65. Bài báo:  A Chattering-Free, Adaptive, Robust Tracking Control Scheme for Nonlinear Systems With Uncertain Dynamics
Tác giả: Anh Tuan Vo, Hee-Jun Kang. IEEE Access IEEE. 7. Trang: 10457 - 10466. Năm 2019.
(27/03/2019)
  
66. Bài báo:  Tác động của phát triển hệ thống tài chính đến đầu tư của các Doanh nghiệp Việt nam Tác giả: Lâm Chí Dũng, Nguyễn Trần Thuần. Tạp Chí Khoa học Kinh tế. 7 (01). Trang: 01-08. Năm 2019. (05/04/2019)
  
67. Bài báo:  Nghiên cứu ảnh hưởng của potassium dichromate lên loài Moina micrura Kurz. 1875 (Cladocera: Moinidae) Tác giả: Trinh Dang Mau, Le Vu Khanh Trang, Nguyen Nhung Thuy Trinh, Tran Ngoc Son, Vo Van Minh. Academia Journal of Biology. 41(1). Trang: 1-16. Năm 2019. (29/03/2019)
  
68. Bài báo:  Đặc trưng giá trị văn hoá Việt Nam: tiếp cận theo các tình huống tiến thoái lưỡng nan của Trompenaars-Turner Tác giả: Nguyễn Quốc Tuấn. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quản trị và Kinh doanh COMB2018 (ISBN 978-604-84-39453). 7. Trang: 289-298. Năm 2019. (30/03/2019)
  
69. Bài báo:  Phát triển năng lực sáng tạo để khởi nghiệp thành công trong đào tạo sinh viên ngành quản trị kinh doanh tại Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà nẵng Tác giả: Ngô Xuân Thủy, Nguyễn Quốc Tuấn. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quản trị và Kinh doanh COMB2018 (ISBN 978-604-84-39453). 7. Trang: 16-22. Năm 2019. (30/03/2019)
  
70. Bài báo:  Kiến trúc thành Vauban: Trường hợp kinh thành Huế Tác giả: Lê Minh Sơn. Vietnam Journal of Construction. 6. Trang: 60-66. Năm 2019. (23/05/2019)
  
71. Bài báo:  Kiến trúc thuộc địa Pháp tại Huế Tác giả: Lê Minh Sơn. Vietnam Journal of Construction. 3. Trang: 168-174. Năm 2019. (05/04/2019)
  
72. Bài báo:  Ảnh hưởng của sự tương tác giữa chất lỏng lên thành bể đến ứng xử của công trình cao tầng bê tông cốt thép có bể bơi Tác giả: Nguyễn Quang Tùng, Phan Đình Luyến. Tạp chí Xây dựng. 02. Trang: 86-90. Năm 2019. (05/04/2019)
  
73. Bài báo:  Tín hiệu an toàn của các thuốc có chi phí Bảo hiểm y tế cao nhất năm 2016: phân tích từ cơ sở dữ liệu báo cáo ADR tại Việt Nam Tác giả: Đặng Bích Việt, Võ Thị Thúy Kiều, Nguyễn Hoàng Anh (b), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Hoàng Anh, Vũ Đình Hòa. Tạp chí Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc. 5. Trang: 17-24. Năm 2019. (07/04/2019)
  
74. Bài báo:  Năng lực cạnh tranh của các nông sản chủ lực tỉnh Kon Tum Tác giả: ThS. Phan Thị Thanh Trúc*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 2, 2019. Trang: 15. Năm 2019. (13/05/2019)
  
75. Bài báo:  Vận dụng phương pháp dạy học theo dự án trong lớp học Biên dịch tiếng Anh du lịch: Nghiên cứu thực nghiệm Tác giả: TS. Hồ Sĩ Thắng Kiệt*. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Vol. 17, No. 2. Trang: 15-20. Năm 2019. (13/05/2019)
  
76. Bài báo:  Quản trị công ty và chính sách nắm giữ tiền mặt ở Việt Nam Tác giả: Hoàng Dương Việt Anh; Đặng Hữu Mẫn . Tạp chí Nghiên cứu kinh tế. 488. Trang: 69-79. Năm 2019. (07/05/2019)
  
77. Bài báo:  Kiến trúc thuộc địa Pháp tại Đà Nẵng Tác giả: Lê Minh Sơn. Vietnam Journal of Construction. 5. Trang: 25-30. Năm 2019. (23/05/2019)
  
78. Bài báo:  Năng lực cạnh tranh các nông sản chủ lực tỉnh Kon Tum Tác giả: Phan Thị Thanh Trúc, Lê Thị Hồng Nghĩa. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Vol 17, No.2. Trang: 10-14. Năm 2019. (29/05/2019)
  
79. Bài báo:  Nghiên cứu ảnh hưởng của potassium dichromate lên loài Moina micrura Kurz. 1875 (Cladocera: Moinidae) Tác giả: Trinh Dang Mau, Le Vu Khanh Trang, Nguyen Nhung Thuy Trinh, Tran Ngoc Son, Vo Van Minh. Academia Journal of Biology. 41(1). Trang: 1-16. Năm 2019. (02/05/2019)
  
80. Bài báo:  Công bố thông tin về lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu của các công ty niêm yết ở Việt Nam Tác giả: TS. Nguyễn Hữu Cường; ThS. Lê Thùy Trang. Nghiên cứu kinh tế (Economics Studies, ISSN 0866 - 7489). 2(489). Trang: 11-20. Năm 2019. (22/04/2019)
  
81. Bài báo:  Modeling and Experimental of the Mechanical Behavior of Seat Cushion for Wheelchair Users Tác giả: Bui He Thong, Nguyen Le Van, Tao Quang Bang. International Conference on Materials Engineering and Applications(ICMEA 2018) Da Nang, Vietnam. 2. Trang: 137-141. Năm 2019. (22/04/2019)
  
82. Bài báo:  Hiện trạng chất lượng môi trường nước và mối tương quan với cấu trúc quần xã Trùng bánh xe ở hồ Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam Tác giả: Dương Quang Hưng, Trần Nguyễn Quỳnh Anh, Võ Văn Minh, Trần Thị Tứ Ka, Trần Ngọc Sơn, Trịnh Đăng Mậu. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN. 30(04).2018. Trang: 20. Năm 2019. (13/05/2019)
  
83. Tham luận:  Improved collaborative filtering recommendations using quantitative implication rules mining in implication field Tác giả: Hoang Tan Nguyen; Lan Phan Phuong; Hung Huu Huynh; Hiep Xuan Huynh. The 3nd International Conference on Machine learning and Soft computing (ICMLSC2019); Dalat, Vietnam. Trang: 110-116. Năm 2019. (09/05/2019)
  
84. Bài báo:  Nghiên cứu quá trình tự phân cơ thịt đỏ cá ngừ nhằm thu hồi dịch đạm thủy phân Tác giả: TS. Bùi Xuân Đông*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 1.1, 2019. Trang: 6. Năm 2019. (09/05/2019)
  
85. Bài báo:  Nghiên cứu cải thiện hiệu quả bọc chắn nhằm giảm ảnh hưởng của bức xạ điện từ đến các thiết bị điện tử ở môi trường xung quanh nguồn bức xạ Tác giả: Tăng Tấn Chiến, Võ Văn Dũng, Trần Nhật Anh. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Vol. 17, No. 1.1, 2019. Trang: 6 - 10. Năm 2019. (09/05/2019)
  
86. Bài báo:   Ảnh hưởng của tro bay nhiệt điện Duyên Hải đến cường độ chịu nén và khả năng chống thấm của bê tông Tác giả: TS. Nguyễn Văn Chính*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 1.1, 2019. Trang: 15. Năm 2019. (09/05/2019)
  
87. Bài báo:  Nghiên cứu địa hoá học của nước ngầm tại thành phố Đà nẵng, Đà lạt và tỉnh Đồng nai Tác giả: TS. Lê Phước Cường*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 1.1, 2019. Trang: 21. Năm 2019. (09/05/2019)
  
88. Bài báo:  ĐIỀU KHIỂN QUÁ TRÌNH HÓA HỌC PHI TUYẾN MISO SỬ DỤNG THUẬT TOÁN ĐIỀU KHIỂN DỰ BÁO THEO MÔ HÌNH MPC Tác giả: TS. Nguyễn Quốc Định*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 1.1, 2019. Trang: 36. Năm 2019. (09/05/2019)
  
89. Bài báo:  Cải thiện quá trình cháy động cơ chạy bằng biogas nghèo nhờ cung cấp bổ sung hydroxyl (HHO) Tác giả: Bùi Văn Ga*, Bùi Thị Minh Tú, Trương Lê Bích Trâm, Võ Như Tùng, Đỗ Xuân Huy. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 1.1, 2019. Trang: 35-41. Năm 2019. (09/05/2019)
  
90. Bài báo:  Cải thiện quá trình cháy động cơ chạy bằng biogas nghèo nhờ cung cấp bổ sung hydroxyl (HHO) Tác giả: GS.TSKH. Bùi Văn Ga*; TS. Trương Lê Bích Trâm; TS. Bùi Thị Minh Tú. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 1.1, 2019. Trang: 43. Năm 2019. (09/05/2019)
  
91. Bài báo:  ỨNG DỤNG LOGIC MỜ THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN TUABIN KHÍ Tác giả: TS. Nguyễn Hoàng Mai*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 1.1, 2019. Trang: 64. Năm 2019. (09/05/2019)
  
92. Bài báo:  Ứng dụng mạng ANFIS cho điều khiển trượt đồng bộ tay máy robot song song phẳng 3 bậc tự do Tác giả: PGS.TS. Lê Tiến Dũng*; ThS. Dương Tấn Quốc*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 1.1, 2019. Trang: 75. Năm 2019. (09/05/2019)
  
93. Bài báo:  Nghiên cứu ứng dụng IoT trong quan trắc và cảnh báo mức độ ô nhiễm nguồn nước Tác giả: Vũ Vân Thanh*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 1.1, 2019. Trang: 81. Năm 2019. (09/05/2019)
  
94. Bài báo:  Nghiên cứu đặc tính và đề xuất biện pháp xử lý nước thải rửa xe từ các cơ sở rửa xe trên địa bàn quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam Tác giả: TS. Phan Như Thúc*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 1.1, 2019. Trang: 88. Năm 2019. (09/05/2019)
  
95. Bài báo:  Tư vấn bằng xếp hạng hàm ý thống kê trên dữ liệu không phải nhị phân Tác giả: ThS. Phan Phương Lan*; TS. Huỳnh Hữu Hưng; PGS.TS. Huỳnh Xuân Hiệp. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 1.1, 2019. Trang: 107. Năm 2019. (09/05/2019)
  
96. Bài báo:  Giải pháp xây dựng hệ thống quản lý và thu phí tiện ích cho người dân và du khách bằng thẻ du lịch đa năng Tác giả: Trần Hoàng Vũ, Hoàng Bá Đại Nghĩa. Tạp chí Khoa học và công nghệ ĐHĐN. Vol. 17, No. 1.2 2019. Trang: 80-84. Năm 2019. (20/05/2019)
  
97. Bài báo:  Thiết kế bộ chuyển đổi DC/DC mới cho hệ thống điện sử dụng năng lượng mặt trời Tác giả: TS. Trịnh Trung Hiếu*; TS. Đoàn Anh Tuấn*; TS. LÊ THỊ TỊNH MINH*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 3, 2019. Trang: 23. Năm 2019. (05/06/2019)
  
98. Bài báo:  Thiết kế bộ chuyển đổi DC/DC mới cho hệ thống điện sử dụng năng lượng mặt trời Tác giả: TS. Trịnh Trung Hiếu*; TS. Đoàn Anh Tuấn*; TS. LÊ THỊ TỊNH MINH*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 3, 2019. Trang: 23. Năm 2019. (05/06/2019)
  
99. Bài báo:  Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp tại Việt Nam Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phạm Tuấn Anh. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia: Đánh giá thực trạng năng lực đổi mới sáng tạo và tác động của nó. 1. Trang: 239-245. Năm 2019. (21/05/2019)
  
100. Bài báo:  Vai trò của đoàn thanh niên trong quá trình phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Huyền; Phạm Tuấn Anh. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia “Vai trò của trí thức trẻ Việt Nam trong nền kinh tế số”. 1. Trang: 11. Năm 2019. (21/05/2019)
  
 Tìm thấy: 11020 mục / 221 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn