TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
40,117,646
 
BÀI BÁO TRONG NƯỚC

Đơn vị: Phòng:
51. Bài báo:  Giảm chuyển vị ngang nhà cao tầng nhờ phân bổ hợp lý độ cứng khung-vách Tác giả: Nguyễn Văn Quang; Nguyễn Quang Tùng . Tạp chí Xây dựng- VIETNAM CONSTRUCTION REVIEW. 01/2018. Trang: 118-122. Năm 2018. (25/02/2018)
  
52. Bài báo:  Ảnh hưởng của sự suy giảm độ cứng kết cấu đến ứng xử của công trình cao tầng bê tông cốt thép Tác giả: Tống Đức Sơn; Nguyễn Quang Tùng . Tạp chí Xây dựng- VIETNAM CONSTRUCTION REVIEW. 02/2018. Trang: xx-xx. Năm 2018. (25/02/2018)
  
53. Bài báo:  Ảnh hưởng của móng và đất nền đến ứng xử của công trình cao tầng bê tông cốt thép chịu động đất Tác giả: Bùi Trọng Phước; Nguyễn Quang Tùng . Tạp chí Xây dựng- VIETNAM CONSTRUCTION REVIEW. 02/2018. Trang: xx-xx. Năm 2018. (25/02/2018)
  
54. Bài báo:  Phẩm chất cá nhân lãnh đạo, mối quan hệ của nó với văn hóa tổ chức và kết quả hoạt động doanh nghiệp: Nghiên cứu khám phá định tính Tác giả: Nguyễn Phúc Nguyên, Nguyễn Hiệp và Nguyễn Thị Thúy Hằng
.
Tạp chí khoa học Thương mại. 114. Trang: 55-62. Năm 2018.
(27/02/2018)
  
55. Bài báo:  Môi trường thể chế quốc gia và lợi tức cổ phiếu trong các thương vụ sáp nhập và mua lại. Nghiên cứu thực nghiệm tại các quốc gia Đông và Đông Nam Á Tác giả: Hoàng Dương Việt Anh; Đặng Hữu Mẫn. Tạp chí Kinh tế & Phát triển. 248. Trang: .. Năm 2018. (26/02/2018)
  
56. Bài báo:  Performance of Seismically Isolated Building using SFP Bearing: an Application in Vietnam Tác giả: Nam V. Nguyen, Hoa P. Hoang and Than T. Hua. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh, số xx. Số 30, Kỳ 6 (2017). ISSN: 2525-2267. Trang: 83-92. Năm 2018. (04/03/2018)
  
57. Bài báo:  Đo lường mức độ quan trọng của các nhân tố ảnh hưởng đến tuổi thọ cầu bằng phương pháp AHP và đề xuất mô hình dự báo mức độ ảnh hưởng đến tuổi thọ cầu trong quá trình khai thác Tác giả: Nguyễn Văn Châu, Hoàng Văn Khánh và Hoàng Phương Hoa. Tạp chí Giao thông vận tải. ISSN 2354-0818. 3/2018. Trang: 36-41. Năm 2018. (04/03/2018)
  
58. Bài báo:  Tư tưởng Hồ Chí Minh về trách nhiệm đạo đức của nhà giáo Tác giả: Lê Thị Ngọc Hoa. Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam. 1. Trang: 78-83. Năm 2018. (15/03/2018)
  
59. Bài báo:  Ứng dụng phần mềm MathCAD để xác định các đặc trưng động học và mô phỏng chuyển động cho cơ cấu dạng thanh truyền Tác giả: Nguyễn Thái Dương, Đào Thanh Hùng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp - Đại học Nông Lâm, Đại học Huế. Vol 2, No 1. Trang: 419-426. Năm 2018. (23/03/2018)
  
60. Bài báo:  Chỉnh hóa thưa có ràng buộc cho bài toán ngược tuyến tính trên một tập lồi đóng Tác giả: TS. Phạm Quý Mười*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 7(128).2018. Trang: 90. Năm 2018. (17/09/2018)
  
61. Tham luận:  “Nghiên cứu chuỗi giá trị tôm – Khảo sát tại các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm miền Trung”. Tác giả: Nguyễn Trường Sơn và Nguyễn Đặng Toàn Chương. COMB 2018. Trang: 324 - 333. Năm 2018. (19/06/2018)
  
62. Tham luận:  “Quan điểm quản lý nguồn nhân lực trong thời đại công nghiệp 4.0”. Tác giả: Nguyễn Trường Sơn và Trần Thị Trương. COMB 2018. Trang: 387 - 397. Năm 2018. (19/06/2018)
  
63. Tham luận:  “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ Internet banking: Trường hợp ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam”. Tác giả: Nguyễn Trường Sơn, Trần Trung Vinh, Huỳnh Trí. COMB 2018. Trang: 584 - 595. Năm 2018. (19/06/2018)
  
64. Bài báo:  Nghiên cứu xây dựng chương trình đánh giá ổn định cho hệ thống điện 500kV Việt Nam có xét đến các yếu tố bất định của phụ tải Tác giả: Phạm Văn Kiên, Ngô Văn Dưỡng, Lê Kim Hùng, Lê Đình Dương. Tạp chí Khoa Học và Công Nghệ - Đại Học Đà Nẵng. Số 3(124). Trang: 38-42. Năm 2018. (19/06/2018)
  
65. Bài báo:  Phương pháp phân tích và tính toán hệ thống điện có tích hợp nguồn năng lượng gió Tác giả: Lê Đình Dương, Lê Văn Thông, Đậu Trọng Tuấn, Huỳnh Văn Kỳ, Nguyễn Quốc Tuyến. Tạp chí Khoa Học và Công Nghệ - Đại Học Đà Nẵng. 5. Trang: 00-00. Năm 2018. (19/06/2018)
  
66. Bài báo:  Đánh giá cân bằng nước phục vụ sản xuất nông nghiệp tại thành phố Kon Tum theo các kịch bản biến đổi khí hậu Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Linh - Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum. Thông tin Khoa học công nghệ tỉnh Kon Tum. 02. Trang: 20-27. Năm 2018. (20/06/2018)
  
67. Bài báo:  Ứng dụng phân tích mạng lưới nghiên cưu liên kết của các bên liên quan du lịch ở điểm đến Đà Nẵng Tác giả: Nguyễn Phúc Nguyên, Nguyễn Thị Bích Thủy và Võ Lê Xuân Sang. Tạp chí Khoa học Kinh tế. 6(1). Trang: 90-99. Năm 2018. (06/04/2012)
  
68. Bài báo:  ẢNH HƯỞNG CÔNG ĐẦM NÉN ĐẾN CHẤT LƯỢNG MẶT ĐƯỜNG CẤP PHỐI ĐÁ DĂM Tác giả: Trần Thị Thu Thảo, Trần Trung Hiếu. Tạp chí Xây dựng Việt Nam. 605. Trang: 92-95. Năm 2018. (12/09/2018)
  
69. Bài báo:  KHẢO SÁT MÔI TRƯỜNG ĐẤT BẰNG PHƯƠNG PHÁP ẢNH ĐIỆN 2D-3D, NGHIÊN CỨU CỤ THỂ TẠI CÁC TUYẾN ĐƯỜNG QUẬN NGŨ HÀNH SƠN, TP. ĐÀ NẴNG Tác giả: TS. Lê Phước Cường*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 1(122).2018. Trang: 11. Năm 2018. (30/03/2018)
  
70. Bài báo:  Thiết kế và mô phỏng hệ thống điện năng lượng mặt trời không nối lưới Tác giả: TS. Nguyễn Lê Hòa*, Phạm Tiến Đạt, Đỗ Xuân Khải. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 1(122).2018. Trang: 28. Năm 2018. (30/03/2018)
  
71. Bài báo:  VAI TRÒ ĐỘNG LỰC CỦA KINH TẾ TƯ NHÂN TRONG GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN HIỆN NAY Tác giả: TS. Trần Ngọc Ánh*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 2(123).2018. Trang: 27. Năm 2018. (18/04/2018)
  
72. Bài báo:  Mở rộng độ bao phủ bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam hiện nay Tác giả: Trương Thị Thu Hiền. Tạp chí Khoa học Công nghệ. 2(123).2018. Trang: 32-35. Năm 2018. (18/04/2018)
  
73. Bài báo:  Về cách phân loại câu vô nhân xưng trong tiếng Pháp Tác giả: Nguyễn Thị Thu Trang. Tạp chí khoa học ngoại ngữ. 55. Trang: 14-24. Năm 2018. (27/10/2018)
  
74. Bài báo:  Đặc điểm ngôn ngữ học của các lời trích dẫn truyền cảm hứng về giáo dục trong tiếng Anh Tác giả: TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 2(123).2018. Trang: 76. Năm 2018. (18/04/2018)
  
75. Bài báo:  ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ BUTANOL TRONG HỖN HỢP NHIÊN LIỆU XĂNG-BUTANOL ĐẾN THỜI GIAN CHÁY TRỄ CỦA ĐỘNG CƠ DAEWOO A16DMS Tác giả: Huỳnh Tấn Tiến, Trần Văn Nam, Phan Minh Đức, Nguyễn Quang Trung, Dương Việt Dũng. Tuyển tập Hội nghị Cơ học Thủy khí Toàn quốc năm 2017. 2017. Trang: 1-7. Năm 2018. (09/02/2018)
  
76. Bài báo:  Môi trường thể chế quốc gia và lợi tức cổ phiếu trong các thương vụ sáp nhập và mua lại. Nghiên cứu thực nghiệm tại các quốc gia Đông và Đông Nam Á Tác giả: Hoàng Dương Việt Anh; Đặng Hữu Mẫn. Tạp chí Kinh tế & Phát triển. 248. Trang: 52-61. Năm 2018. (07/02/2018)
  
77. Bài báo:  Ảnh hưởng của môi trường thể chế quốc gia đến việc lựa chọn hình thức mua lại Tác giả: Đặng Hữu Mẫn; Lê Thùy Dung . Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế. 02(477). Trang: 10-18. Năm 2018. (07/02/2018)
  
78. Bài báo:  HẠN CHẾ DÒNG NGẮN MẠCH QUÁ ĐỘ TRONG HỆ THỐNG PHÂN PHỐI THUỘC ĐIỆN LỰC ĐÀ NẴNG Tác giả: PGS.TS. Lê Thành Bắc*; ThS. Nguyễn Văn Tấn. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 7(128).2018. Trang: 10. Năm 2018. (17/09/2018)
  
79. Bài báo:  Đánh giá hiện trạng sản xuất và đề xuất áp dụng các giải pháp sản xuất sạch hơn cho Công ty TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long - Đà Nẵng Tác giả: TS. Phan Như Thúc*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 1(122).2018. Trang: 106. Năm 2018. (30/03/2018)
  
80. Bài báo:  Các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập người đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum Tác giả: ThS. Vũ Thị Thương*; Nguyễn Thị Phương Thảo.. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 2(123).2018. Trang: 57. Năm 2018. (18/04/2018)
  
81. Bài báo:  ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ WEBSITE NGÂN HÀNG: THỰC TIỄN ĐỐI VỚI WEBSITE NGÂN HÀNG ĐÔNG Á Tác giả: PGS.TS. Lê Văn Huy*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 4(125).2018. Trang: 51. Năm 2018. (14/06/2018)
  
82. Bài báo:  ĐÁNH GIÁ ĐẶC TRƯNG CỦA BỘT ĐÁ PHẾ THẢI TỪ LÀNG ĐÁ NON NƯỚC VÀ KHẢ NĂNG CHẾ TẠO SẢN PHẨM Tác giả: PGS.TS. Đoàn Thị Thu Loan*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 5(126).2018, Quyển 1. Trang: 79. Năm 2018. (22/06/2018)
  
83. Bài báo:  Nhận thức của giáo viên đối với việc ứng dụng công nghệ trong giảng dạy ở Việt Nam: nhận diện mâu thuẩn dựa trên lí thuyết hoạt động Tác giả: TS. Huỳnh Ngọc Mai Kha*; ThS. Phạm Thị Tố Như. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 6(127).2018. Trang: 59. Năm 2018. (28/06/2018)
  
84. Bài báo:  HẠN CHẾ DÒNG NGẮN MẠCH QUÁ ĐỘ TRONG HỆ THỐNG PHÂN PHỐI THUỘC ĐIỆN LỰC ĐÀ NẴNG Tác giả: PGS.TS. Lê Thành Bắc*; ThS. Nguyễn Văn Tấn. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 7(128).2018. Trang: 10. Năm 2018. (17/09/2018)
  
85. Bài báo:  Tín hiệu văn hóa trong ngôn ngữ ca dao và thơ hiện đại Tác giả: Lê Đức Luận. Tạp chí Khoa học Đại học Tân Trào. 07-3. Trang: 55-60. Năm 2018. (29/05/2018)
  
86. Tham luận:  Xác định các tần số riêng của hệ thống bằng kiểm tra va đập Tác giả: Đặng Phước Vinh. Hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí lần thứ V - VCME2018. Hà Nội. Trang: 701-708. ISBN: 978-604-67-1103-2. Năm 2018. (03/10/2018)
  
87. Bài báo:  NGHIÊN CỨU - CHẾ TẠO BỘ ĐO LƯU LƯỢNG BIOGAS THEO NGUYÊN LÝ CHÊNH ÁP CHO ĐỘNG CƠ BIOGAS Tác giả: ThS. Nguyễn Việt Hải*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 5(126).2018, Quyển 1. Trang: 45. Năm 2018. (22/06/2018)
  
88. Bài báo:  Phân tích hệ thống định vị sự cố bằng phương pháp sóng lan truyền cho đường dây truyền tải điện 500kV Dốc Sỏi - Đà Nẵng Tác giả: GS.TS. Lê Kim Hùng*; Trương Thanh Trường; TS. Vũ Phan Huấn. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 5(126).2018, Quyển 1. Trang: 63. Năm 2018. (22/06/2018)
  
89. Bài báo:  Đánh giá hiện trạng ô nhiễm kim loại nặng và đề xuất mô hình tiên lượng tại hạ lưu sông Sài Gòn, tỉnh Bình Dương Tác giả: TS. Lê Thị Xuân Thùy*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 5(126).2018, Quyển 1. Trang: 68. Năm 2018. (22/06/2018)
  
90. Bài báo:  Phân lập và tuyển chọn chủng vi khuẩn lactic ứng dụng ủ chua bã đậu nành làm thức ăn chăn nuôi Tác giả: Phạm Thị Kim Thảo*; TS. Lê Lý Thùy Trâm. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 1(122).2018. Trang: 81. Năm 2018. (30/03/2018)
  
91. Bài báo:  Phân lập và tuyển chọn chủng vi khuẩn lactic ứng dụng ủ chua bã đậu nành làm thức ăn chăn nuôi Tác giả: Phạm Thị Kim Thảo*; TS. Lê Lý Thùy Trâm. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 1(122).2018. Trang: 81. Năm 2018. (30/03/2018)
  
92. Bài báo:  Ứng dụng mạng nơ-ron tuyến tính hóa phản hồi điều khiển thích nghi vị trí bàn trượt Tác giả: ThS. Võ Khánh Thoại*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 1(122).2018. Trang: 90. Năm 2018. (30/03/2018)
  
93. Bài báo:  Thiết kế chế tạo băng thử vòi phun xăng Tác giả: TS. Lê Minh Tiến*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 1(122).2018. Trang: 95. Năm 2018. (30/03/2018)
  
94. Bài báo:  Tính toán thời gian thực phẩm hình dạng bất kỳ với hai biên đối lưu không đối xứng Tác giả: ThS. Hoàng Minh Tuấn*; PGS.TS. Võ Chí Chính; TS. Nguyễn Thành Văn. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 1(122).2018. Trang: 100. Năm 2018. (30/03/2018)
  
95. Bài báo:  Tính toán thời gian thực phẩm hình dạng bất kỳ với hai biên đối lưu không đối xứng Tác giả: ThS. Hoàng Minh Tuấn*; PGS.TS. Võ Chí Chính; TS. Nguyễn Thành Văn. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 1(122).2018. Trang: 100. Năm 2018. (30/03/2018)
  
96. Bài báo:  CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ CỦA NGƯỜI DÂN TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Tác giả: PGS.TS. Lê Văn Huy*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 2(123).2018. Trang: 51. Năm 2018. (18/04/2018)
  
97. Bài báo:  Thiết kế chế tạo băng thử vòi phun xăng
Tác giả: Lê Minh Tiến, Phạm Quốc Thái, Huỳnh Tấn Tiến, Võ Anh Vũ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. 1(122). Trang: 90-94. Năm 2018.
(27/05/2018)
  
98. Bài báo:  Thuật toán AdaBoost nhanh sử dụng mật độ Gauss trong nhận diện khuôn mặt Tác giả: TS. Phạm Minh Tuấn*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 6(127).2018. Trang: 51. Năm 2018. (28/06/2018)
  
99. Bài báo:  Sự hài lòng của người sử dụng hệ thống thông tin kế toán: Nghiên cứu tại các doanh nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng Tác giả: ThS. Huỳnh Thị Hồng Hạnh*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 4(125).2018. Trang: 46. Năm 2018. (14/06/2018)
  
100. Bài báo:  Ứng dụng thiết bị chẩn đoán OBD II Wifi để nghiên cứu tiêu hao nhiên liệu của ô tô trong điều kiện vận hành thực tế Tác giả: TS. Lê Văn Tụy*; TS. Phan Minh Đức. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 1(122).2018. Trang: 106-110. Năm 2018. (30/03/2018)
  
 Tìm thấy: 10241 mục / 205 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn