TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
43,881,739
 
BÀI BÁO TRONG NƯỚC

Đơn vị: Phòng:
51. Bài báo:  Effect of learner autonomy on English proficiency of non-English major students Tác giả: Hồ Sĩ Thắng Kiệt. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ĐHĐN. 12(133).2018. Trang: 38-42. Năm 2018. (12/03/2019)
  
52. Bài báo:  Nâng cao hiệu quả dạy học chương Quang hợp thuộc học phần Sinh lý học thực vật cho sinh viên đại học ngành Sinh học thông qua việc khai thác mối liên hệ giữa kiến thức Vật lý và kiến thức Sinh học Tác giả: Nguyễn Tấn Lê. Tạp chí Giáo dục. Đặc biệt tháng 6/2018. Trang: 205-208. Năm 2018. (15/03/2019)
  
53. Bài báo:  Cabin-ways: phương tiện vận chuyển công cộng mới cho đô thị Đà Nẵng Tác giả: Lê Minh Sơn, Lương Lan Phương, Trương Nguyễn Song Hạ. Tạp chí Khoa Học & Công Nghệ Đại Học Đà Nẵng. 11(132), quyển 1. Trang: 73-78. Năm 2018. (14/02/2019)
  
54. Bài báo:  Sử dụng công cụ FFC-WRED đánh giá ảnh hưởng của mật độ trạm đo mưa tới dòng chảy lũ đến các hồ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Tác giả: Võ Ngọc Dương*, Nguyễn Quang Bình, Nguyễn Thị Tường Vân. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. 9(130).2018. Trang: 17-20. Năm 2018. (15/02/2019)
  
55. Bài báo:  Bổ sung căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản nhằm nâng cao hiệu quả giảm thiểu ô nhiễm môi trường
Tác giả: Lê Thị Thu Hằng. Kỷ yếu Hội nghị toàn quốc Khoa học trái đất và tài nguyên với phát triển bền vững, Hà Nôi 07-12-2018. ISBN 978-604-76-1753-1. Trang: 132-136. Năm 2018.
(12/02/2019)
  
56. Bài báo:  Quản lý hình thức tổ chức hoạt động giáo dục phòng tránh tai nạn đuối nước cho học sinh tại các trường Trung học cơ sở huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Nguyễn Duy Cường. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN. 27(01). 2018. Trang: 100-107. Năm 2018. (18/02/2019)
  
57. Bài báo:  Các biện pháp giảm thiểu nứt phản ánh của lớp móng gia cố xi măng trong kết cấu mặt đường mềm Tác giả: Hồ Văn Quân, Phạm Thái Uyết. Tạp chí Cầu đường Việt Nam. Số 1+2. Trang: 53 –58. Năm 2018. (15/02/2019)
  
58. Bài báo:  Ảnh hưởng của tro bay đến các đặc trưng cường độ của lớp móng cấp phối đá dăm gia cố xi măng Tác giả: Hồ Văn Quân, Nguyễn Văn Tươi, Phạm Thái Uyết. Tạp chí GTVT. 4. Trang: 45-49. Năm 2018. (15/02/2019)
  
59. Bài báo:  Co ngót tự sinh của bê tông tính năng cao và các biện pháp giảm thiểu Tác giả: Hồ Văn Quân, Trương Văn Hưng. Tạp chí Cầu đường Việt Nam. 6. Trang: 10-16. Năm 2018. (15/02/2019)
  
60. Bài báo:  Ảnh hưởng của tro bay đến co ngót khô của cấp phối đá dăm gia cố xi măng Tác giả: Hồ Văn Quân, Nguyễn Văn Tươi. Tạp chí Xây dựng Việt Nam. 9. Trang: 48-52. Năm 2018. (15/02/2019)
  
61. Bài báo:  Dự báo tuổi thọ của các kết câu bê tông cốt thép theo tiêu chí ăn mòn cốt thép do cacbonat hóa và xâm nhập ion clo Tác giả: Nguyễn Văn Tươi, Hồ Văn Quân, Trần Thế Truyền, Phạm Thái Uyết, Nguyễn Trung. Tạp chí GTVT. 9. Trang: 45-50. Năm 2018. (15/02/2019)
  
62. Bài báo:  Thực trạng việc sử dụng chữ viết tiếng Ê-đê trong độ tuổi học sinh tiểu học ở xã Ea Hồ, huyện Krông Năng, tỉnh Đăk Lăk
Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. 28(02).2018. Trang: 103-109. Năm 2018.
(26/02/2019)
  
63. Bài báo:  THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN TRAO ĐỔI VỀ VIỆC GIẢNG DẠY ĐỊA LÍ KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẠI CƯƠNG CHO SINH VIÊN NGÀNH SƯ PHẠM ĐỊA LÍ Tác giả: Trương Văn Cảnh, Đoàn Thị Thông. Vietnam National Scientific Conference on Geography. 10th. Trang: 1496-1502. Năm 2018. (04/03/2019)
  
64. Bài báo:  Một mở rộng của luật mạnh số lớn loại Marcinkiewicz - Zydmund
Tác giả: Tôn Thất Tú, Nguyễn Thị Hải Yến. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. 28(02) 2018. Trang: 11-15. Năm 2018.
(19/02/2019)
  
65. Bài báo:  PHÂN LOẠI CHUYỂN ĐỘNG CHO NGƯỜI DÙNG THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐI LẠI CÓ HAI BÁNH TRƯỚC Tác giả: PGS.TS. Hội thảo KHQG ATiGB 2018*; Phạm Duy Dưởng*; TS. Nguyễn Anh Duy. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. 11(132).2018, Quyển 2. Trang: 25. Năm 2018. (22/02/2019)
  
66. Bài báo:  ĐỊNH LƯỢNG VÀ PHÂN LOẠI BÁNH HẢI SẢN CHO CÔNG TY ĐÔNG LẠNH Tác giả: PGS.TS. Hội thảo KHQG ATiGB 2018*; TS. Hồ Trần Anh Ngọc*; ThS. Ngô Tấn Thống. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. 11(132).2018, Quyển 2. Trang: 50. Năm 2018. (22/02/2019)
  
67. Bài báo:  ĐỊNH LƯỢNG VÀ PHÂN LOẠI BÁNH HẢI SẢN CHO CÔNG TY ĐÔNG LẠNH Tác giả: PGS.TS. Hội thảo KHQG ATiGB 2018*; TS. Hồ Trần Anh Ngọc*; ThS. Ngô Tấn Thống. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. 11(132).2018, Quyển 2. Trang: 50. Năm 2018. (22/02/2019)
  
68. Bài báo:  So sánh các thuật toán bắt điểm công suất cực đại bằng phương pháp mô phỏng và thực nghiệm Tác giả: PGS.TS. Hội thảo KHQG ATiGB 2018*; ThS. Nguyễn Văn Tấn*; TS. Dương Minh Quân; ThS. Phạm Văn Kiên; TS. Lê Hồng Lâm. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. 11(132).2018, Quyển 2. Trang: 69. Năm 2018. (22/02/2019)
  
69. Bài báo:  So sánh các thuật toán bắt điểm công suất cực đại bằng phương pháp mô phỏng và thực nghiệm Tác giả: PGS.TS. Hội thảo KHQG ATiGB 2018*; ThS. Nguyễn Văn Tấn*; TS. Dương Minh Quân; ThS. Phạm Văn Kiên; TS. Lê Hồng Lâm. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. 11(132).2018, Quyển 2. Trang: 69. Năm 2018. (22/02/2019)
  
70. Bài báo:  So sánh các thuật toán bắt điểm công suất cực đại bằng phương pháp mô phỏng và thực nghiệm Tác giả: PGS.TS. Hội thảo KHQG ATiGB 2018*; ThS. Nguyễn Văn Tấn*; TS. Dương Minh Quân; ThS. Phạm Văn Kiên; TS. Lê Hồng Lâm. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. 11(132).2018, Quyển 2. Trang: 69. Năm 2018. (22/02/2019)
  
71. Bài báo:  So sánh các thuật toán bắt điểm công suất cực đại bằng phương pháp mô phỏng và thực nghiệm Tác giả: PGS.TS. Hội thảo KHQG ATiGB 2018*; ThS. Nguyễn Văn Tấn*; TS. Dương Minh Quân; ThS. Phạm Văn Kiên; TS. Lê Hồng Lâm. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. 11(132).2018, Quyển 2. Trang: 69. Năm 2018. (22/02/2019)
  
72. Bài báo:  Mô hình hóa và mô phỏng tương tác cơ – nhiệt giữa đệm xe lăn và mông – đùi cơ thể người sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn Tác giả: ThS. Bùi Hệ Thống*; PGS.TS. Hội thảo khoa học quốc gia ATiGB 2018*; TS. Hồ Trần Anh Ngọc. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. 11(132).2018, Quyển 2. Trang: 89. Năm 2018. (22/02/2019)
  
73. Bài báo:  Mô hình hóa và mô phỏng tương tác cơ – nhiệt giữa đệm xe lăn và mông – đùi cơ thể người sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn Tác giả: ThS. Bùi Hệ Thống*; PGS.TS. Hội thảo khoa học quốc gia ATiGB 2018*; TS. Hồ Trần Anh Ngọc. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. 11(132).2018, Quyển 2. Trang: 89. Năm 2018. (22/02/2019)
  
74. Bài báo:  Xác định vị trí vạch dừng hợp lý trong nút giao thông điều khiển bằng tín hiệu đèn cho một số nhóm nút ở đô thị miền Trung, Việt Nam. Tác giả: PGS.TS. Hội thảo KHQG ATiGB 2018*; PGS.TS. Phan Cao Thọ. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. 11(132).2018, Quyển 2. Trang: 186. Năm 2018. (22/02/2019)
  
75. Bài báo:  Xây dựng dữ liệu GIS về giao thông phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy ở thành phố Đà Nẵng Tác giả: Lê Ngọc Hành, Nguyễn Văn Nam, Hồ Phong, Trương Phước Minh. Kỷ yếu hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ X. 01. Trang: 1278-1286. Năm 2018. (28/01/2019)
  
76. Bài báo:  Nghiên cứu tình hình và tính toán tốc độ biến động đường bờ ở biển Cửa Đại – thành phố Hội An Tác giả: Lê Ngọc Hành, Nguyễn Thị Diệu, Nguyễn Văn Nam, Hồ Phong, Nguyễn Thị Kim Thoa. Kỷ yếu hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ X. 02. Trang: 38-47. Năm 2018. (28/01/2019)
  
77. Bài báo:  Điện toán đa lớp trong mạng di động thế hệ kế tiếp
Tác giả: Đào Như Ngọc, Võ Đình Nam, Nguyễn Lương Vương. Tạp chí Thông tin và Truyền thông, ISSN 1859-3550. 563. Trang: 103-106. Năm 2018.
(21/01/2019)
  
78. Bài báo:  SO SÁNH QUÁ TRÌNH CHIẾT MANGIFERIN TỪ LÁ XOÀI KEO TRONG DUNG MÔI ETHANOL BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHIẾT TRUYỀN THỐNG VÀ CHIẾT CÓ HỖ TRỢ SIÊU ÂM Tác giả: NGUYỄN THỊ TRÚC LOAN. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. 9(130).2018. Trang: 78-82. Năm 2018. (30/01/2019)
  
79. Bài báo:  Factors Affecting Online Purchase Intention on Facebook: The Role of Online Customer Experience Tác giả: Ngo Thi Khue Thu, Nguyen Phuong Thao. International Conference - Marketing in the Connected Age, MICA. 10-2018. Trang: 1-8. Năm 2018. (30/01/2019)
  
80. Bài báo:  The Impact of Eco-Labelling on Green Purchase Intention of Vietnamese’s Consumers: A Conceptual Framework Tác giả: Dang Van My, Nguyen To Nhu, Ngo Thi Khue Thu. International Conference - Marketing in the Connected Age, MICA. 10-2018. Trang: 1-8. Năm 2018. (30/01/2019)
  
81. Bài báo:  Nâng cao chất lượng dạy và học môn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam trong các trường đại học Tác giả: Ngô Văn Hà. Tạp chí Lịch sử Đảng. 335. Trang: 81-86. Năm 2018. (02/02/2019)
  
82. Bài báo:  Tính toán các chỉ tiêu độ tin cậy của Lưới điện phân phối mạch vòng kín - Vận hành hở bằng phương pháp trạng thái Tác giả: TS. Nguyễn Hữu Hiếu*; TS. Trần Tấn Vinh*; TS. Trịnh Trung Hiếu*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. 11(132).2018, Quyển 1. Trang: 31. Năm 2018. (13/02/2019)
  
83. Bài báo:  Tính toán các chỉ tiêu độ tin cậy của Lưới điện phân phối mạch vòng kín - Vận hành hở bằng phương pháp trạng thái Tác giả: TS. Nguyễn Hữu Hiếu*; TS. Trần Tấn Vinh*; TS. Trịnh Trung Hiếu*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. 11(132).2018, Quyển 1. Trang: 31. Năm 2018. (13/02/2019)
  
84. Bài báo:  ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO ĐỂ DỰ ĐOÁN TIẾN ĐỘ THI CÔNG NHÀ LẮP GHÉP Tác giả: TS. Phạm Anh Đức*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. 11(132).2018, Quyển 1. Trang: 45. Năm 2018. (13/02/2019)
  
85. Bài báo:  Đặc điểm hỗn loạn của các hệ truyền động điện qua ví dụ truyền động không đồng bộ xoay chiều ba pha. Tác giả: ThS. Đỗ Hoàng Ngân Mi*; PGS.TS. Lê Tiến Dũng. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. 11(132).2018, Quyển 1. Trang: 59. Năm 2018. (13/02/2019)
  
86. Tham luận:  Cung cấp nhiên liệu Biogas-Hydrogen cho động cơ đánh lửa cưỡng bức trong hệ thống năng lượng tái tạo hybrid Tác giả: Trần Văn Nam, Bùi Văn Ga, Phan Minh Đức, Bùi Thị Minh Tú. HỘI NGHỊ KH CƠ HỌC THỦY KHÍ LẦN THỨ 21. Trang: --. Năm 2018. (29/01/2019)
  
87. Bài báo:  Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa cho sinh viên ĐH Đà Nẵng. Tác giả: ThS. Phan Ngọc Thiết Kế. Kỷ yếu hội thảo khoa học " Nâng cao chất lượng thể thao trường học và phát triển mô hình Giáo dục Thể chất theo hình thức câu lạc bộ"- Đại học Huế. ISBN: 978-604-923-431-6. Trang: 306 - 315. Năm 2018. (29/01/2019)
  
88. Bài báo:  NÂNG CAO KĨ NĂNG NÓI CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN HIỆN NAY Tác giả: Trịnh Quỳnh Đông Nghi. Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP -ĐHĐN. 25(04) - 2017. Trang: 61-64. Năm 2018. (30/01/2019)
  
89. Bài báo:  Tiểu từ tình thái trong câu đặc biệt tiếng Việt Tác giả: Trịnh Quỳnh Đông Nghi. KY Hội thảo Quốc tế Ngôn ngữ học lần thứ I - Ngôn ngữ học Việt Nam - Những chặng đường phát triển và hội nhập quốc tế. 1. Trang: 262. Năm 2018. (30/01/2019)
  
90. Bài báo:  Mã huyền thoại trong văn học phương Tây Tác giả: Nguyễn Phương Khánh, Vũ Thường Linh. TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học). 28(02).2018. Trang: 66 - 72. Năm 2018. (12/02/2019)
  
91. Bài báo:  Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của tỷ lệ nước/xi măng đến sự phát triển mô đun đàn hồi của bê tông sử dụng nước biển và nước ngọt tại khu vực Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà Tác giả: PGS.TS. Trương Hoài Chính*KS Cao Thanh Vũ
.
Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. 11(132).2018, Quyển 1. Trang: 6. Năm 2018.
(13/02/2019)
  
92. Bài báo:  Thực trạng sử dụng tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng trong dạy học địa lí 12 trung học phổ thông Tác giả: Nguyễn Văn Thái. KY Hội nghị Địa lý toàn quốc. Lần thứ 10. Trang: 1598-1605. Năm 2018. (12/02/2019)
  
93. Bài báo:  Đánh giá thông qua nhiệm vụ nghiên cứu trong dạy học Đia lí 12 THPT Tác giả: Nguyễn Văn Thái. KY Hội nghị Địa lý toàn quốc. Lần thứ 10. Trang: 1513-1521. Năm 2018. (12/02/2019)
  
94. Bài báo:  Quy trình và biện pháp đánh giá trong dạy học Địa lí 12 trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực Tác giả: Nguyễn Văn Thái. Kỷ yếu Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc. Lần thứ VII. Trang: 576-582. Năm 2018. (12/02/2019)
  
95. Bài báo:  Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số điều khiển inverter tới trào lưu công suất trong lưới điện microgrids vận hành độc lập ba pha cân bằng Tác giả: TS. Lê Đình Dương*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. 11(132).2018, Quyển 1. Trang: 68. Năm 2018. (13/02/2019)
  
96. Bài báo:  Ảnh hưởng của sở hữu nước ngoài đối với giá cổ phiếu trong khủng hoảng tài chính toàn cầu Tác giả: Đặng Tùng Lâm. Tạp chí Kinh tế và Phát triển. 255. Trang: 22-31. Năm 2018. (24/12/2018)
  
97. Bài báo:  Nhu cầu và thái độ của du khách đối với hoạt động du lịch đồng sáng tạo ở điểm đến Đà Nẵng Tác giả: Phạm Thị Lan Hương, Võ Lê Xuân Sang, Trương Đình Quốc Bảo. Tạp chí Kinh tế và Dự báo. 33. Trang: 45-48. Năm 2018. (16/01/2019)
  
98. Bài báo:  Hoàn thiện pháp luật về quản lí, phân bổ, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
Tác giả: Lê Thị Thu Hằng. Tạp chí Nghề luật. số 6 năm 2018. Trang: 35-39. Năm 2018.
(09/02/2019)
  
99. Bài báo:  Cơ hội và thách thức của già hóa dân số cho sự phát triển bền vững ở Việt Nam Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á. 29(10). Trang: 65-88. Năm 2018. (12/02/2019)
  
100. Bài báo:  Mạng không dây LoRa cho ứng dụng IoT tầm xa Tác giả: Trần Văn Líc, Lê Hồng Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. 11(132).2018, Quyển 1. Trang: 50-53. Năm 2018. (11/03/2019)
  
 Tìm thấy: 10458 mục / 210 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn