TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
60,145,510
 
BÀI BÁO TRONG NƯỚC

Đơn vị: Phòng:
51. Bài báo:  Cải thiện quá trình cháy động cơ chạy bằng biogas nghèo nhờ cung cấp bổ sung hydroxyl (HHO). Tác giả: Bùi Văn Ga, Bùi Thị Minh Tú, Trương Lê Bích Trâm, Võ Như Tùng, Đỗ Xuân Huy. Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng,. Vol. 17, No. 1.1, 2019. Trang: pp. 35-41. Năm 2019. (10/07/2019)
  
52. Bài báo:  Kiểm soát tỉ lệ không khí/nhiên liệu của động cơ đánh lửa cưỡng bức chạy bằng biogas nghèo pha HHO Tác giả: Bùi Văn Ga, Võ Anh Vũ, Bùi Thị Minh Tú, Bùi Văn Hùng, Trương Lê Bích Trâm, Phạm Văn Quang. Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng. Vol. 17, No. 3, 2019. Trang: 1-7. Năm 2019. (10/07/2019)
  
53. Tham luận:  Biện chứng giữa thông tin và tri thức trong xã hội hiện nay Tác giả: Trần Hồng Lưu. Nxb Lao động. Trang: 905-910. Năm 2019. (19/11/2019)
  
54. Tham luận:  Tối ưu hóa lực nâng của vật thể bay khung mềm dẻo có kích thước theo tiêu chuẩn nano dựa trên phân tích cộng hưởng uốn và xoắn Tác giả: Đoàn Lê Anh, Ngô Thanh Nghị, Đặng Phước Vinh. Hội nghị toàn quốc về kỹ thuật cơ khí và chế tạo (NCMME 2019), Hồ Chí Minh. Trang: xxx. Năm 2019. (03/11/2019)
  
55. Tham luận:  Xác định các thông số động học máy gồm các chi tiết quay bằng thực nghiệm Tác giả: Đặng Phước Vinh, Đoàn Lê Anh. Hội nghị toàn quốc về kỹ thuật cơ khí và chế tạo (NCMME 2019), Hồ Chí Minh. Trang: xxx. Năm 2019. (03/11/2019)
  
56. Bài báo:  Sự phát triển của thị trường chứng khoán và tăng trưởng đầu tư của Doanh nghiệp Việt nam Tác giả: Lâm Chí Dũng, Nguyễn Trần Thuần. Tạp Chí Khoa học Kinh tế. 7 (02). Trang: 01-08. Năm 2019. (28/06/2019)
  
57. Bài báo:  DEVELOPMENT OF VIETNAMESE BANANA LEAF CAKE MAKER MACHINE Tác giả: Vo Nhu Thanh, Vo Minh Nhat. NCMME2019 Hội nghị toàn quốc về Kỹ thuật Cơ khí và Chế tạo năm 2019. in press. Trang: in press. Năm 2019. (11/10/2019)
  
58. Bài báo:  Nguồn gốc và ý nghĩa hoa văn của đấu củng ở các kiến trúc cổ Hội An Tác giả: Nguyễn Thị Vân Anh, Nguyễn Ngọc Chinh. Hội thảo khoa học Toàn quốc Ngữ học 21 tại Trg ĐH Thủ Dầu Một, Bình dương do Trg ĐH Thủ Dầu Một và Hội Ngôn ngữ học tổ chức.. 6/2019. Trang: 1532-1548. Năm 2019. (27/06/2019)
  
59. Bài báo:  Investigation of Railway Bridge Behavior in Middle Area of Vietnam under Corrosion Attack
Tác giả: Phạm Mỹ, Đặng Công Thuật
.
Tạp chí Xây dựng. 58. Trang: 245-251. Năm 2019.
(29/06/2019)
  
60. Bài báo:  Construction of seismic fragility curves as a function of return period - A case study
Tác giả: Đặng Công Thuật, Phạm Mỹ
.
Tạp chí Xây dựng. 58. Trang: 224-227. Năm 2019.
(29/06/2019)
  
61. Bài báo:  Nghiên cứu xác định hệ số chất lượng của đá dăm trong việc thiết kế thành phần và dự báo cường độ của bê tông xi măng Tác giả: Hồ Văn Quân. Tạp chí Cầu đường Việt Nam. Số 6. Trang: 28-32. Năm 2019. (29/06/2019)
  
62. Bài báo:  Kiểm soát tham nhũng và sự lựa chọn phương thức thanh toán trong thị trường M&A toàn cầu Tác giả: Đặng Hữu Mẫn. Tạp chí Nghiên cứu kinh tế. (In-Press). Trang: .. Năm 2019. (02/07/2019)
  
63. Bài báo:  Nghiên cứu giảm sự thiếu chắc chắn trong công tác dự báo lũ hệ thống sông Vu Gia-Thu Bồn Tác giả: Võ Ngọc Dương; Lê Hùng; Tô Thúy Nga; Nguyễn Quang Bình; Phạm Lý Triều; Đoàn Viết Long; Nguyễn Chí Công. Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 21. 21. Trang: 158-166. Năm 2019. (02/07/2019)
  
64. Bài báo:  ứng dụng ảnh vệ tinh Landsat trong phân tích diễn biến đường bờ biển tỉnh Bình Định Tác giả: Nguyễn Chí Công; Võ Trung Dũng; Võ Ngọc Dương. Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 21. 21. Trang: 56-64. Năm 2019. (02/07/2019)
  
65. Bài báo:  Một số vấn đề về pháp luật dân tộc thiếu số ở Thái Lan Tác giả: Đỗ Trần Hà Linh. Tạp chí Pháp luật và Phát triển. 5-6. Trang: 78-85. Năm 2019. (22/08/2019)
  
66. Bài báo:  ứng dụng dữ liệu mưa vệ tinh GSMaP_NRT trong mô phỏng và điều tiết lũ cho hồ Định Bình Tác giả: Phạm Công Thành; Nguyễn Quang Ngân; Nguyễn Viết Quang Tuấn; Nguyễn Chí Công; Dương Thị Bích Hường. Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 21. 21. Trang: 667-675. Năm 2019. (02/07/2019)
  
67. Bài báo:  Ảnh hưởng của Phật giáo đến việc giáo dục đạo đức cho sinh viên trong điều kiện hiện nay Tác giả: Lê Thị Tuyết Ba. Tạp chí Khoa học và Giáo dục. 15. Trang: 42- 47. Năm 2019. (02/07/2019)
  
68. Bài báo:  Phương pháp dự báo vận tốc gió cho các nhà máy điện gió có xét đến mối tương quan về không gian và thời gian Tác giả: Lê Đình Dương. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng (JST-UD). 17. Trang: 1-5. Năm 2019. (08/07/2019)
  
69. Bài báo:  Tổng hợp carbon nano sợi trên bề mặt carbon xốp từ LPG Tác giả: Trương Hữu Trì, Nguyễn Đình Lâm, Trần Nguyên Ngọc, Bùi Thị Hương Lan, Lê Đức Ngưu, Dương Thế Hy. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. VOL. 17, NO. 5. Trang: 63-67. Năm 2019. (10/07/2019)
  
70. Bài báo:  Xây dựng và ứng dụng hệ thống quản lý mô hình tưới thông minh cho vùng trồng rau sạch tại làng túy Loan, Tp Đà Nẵng Tác giả: Tran Thanh Nhan Duc, Le Chi Hieu, Nguyen Thanh Hai. uyển tập hội nghị Khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 21. 1859-4182. Trang: 149-157. Năm 2019. (02/07/2019)
  
71. Bài báo:  Nghiên cứu, đề xuất giải pháp kiểm soát, nâng cao hiệu quả hồ điều tiết Đò Xu – TP Đà Nẵng Tác giả: Lê Năng Định; Lê Thị Kiều Oanh. Tạp chí Xây dựng. 7. Trang: 203 - 208. Năm 2019. (04/07/2019)
  
72. Bài báo:   PHÁT TRIỂN KINH TẾ XANH KHU VỰC TÂY NGUYÊN HƯỚNG ĐẾN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Tác giả: Ths. Lê Thị Bích Hạnh
Ths. Nguyễn Hữu Thành.
PHÂN HIỆU ĐHĐN TẠI KON TUM. 2019. Trang: Trang 192 - 195. Năm 2019.
(05/07/2019)
  
73. Bài báo:  Già hóa dân số và tăng trưởng kinh tế: Hàm ý chính sách cho các tỉnh Tây Nguyên Tác giả: Trần Khánh Linh
.
Kỷ yếu Hội thảo "Phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên". 3. Trang: 887-895. Năm 2019.
(23/07/2019)
  
74. Bài báo:  TÁC ĐỘNG CỦA GIẢM THUẾ NHẬP KHẨU ĐẾN NỀN KINH TẾ VIỆT NAM Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Nguyễn Thị Hương. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. VOL. 17, NO. 4, 2019. Trang: 23-26. Năm 2019. (01/08/2019)
  
75. Bài báo:  XÁC ĐỊNH NGÀNH KINH TẾ CÓ LỢI THẾ TRONG NỀN KINH TẾ VIỆT NAM DỰA TRÊN BẢNG INPUT - OUTPUT Tác giả: Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Mạnh Toàn. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. VOL. 17, NO. 4, 2019. Trang: 27-30. Năm 2019. (01/08/2019)
  
76. Bài báo:  A TWO-DIMENSIONAL SIMULATION OF ULTRASONIC WAVE PROPAGATION IN CONCRETE USING FINITE ELEMENT METHOD Tác giả: Vương Lê Thắng, Lê Cung, Nguyễn Đình Sơn. International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET). Volume 10, Issue 3 (2019). Trang: 566-580. Năm 2019. (11/06/2019)
  
77. Bài báo:  Optimization design magnetorheological brake with multiple disk Tác giả: Hoang Thang, Hoang Dung. Journal of Science and Technology (JST-UD), ISSN 1859-1531. Vol. 17, No. 1.2, 2019. Trang: 46-48. Năm 2019. (11/06/2019)
  
78. Bài báo:  Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn vật liệu Xây dựng bền vững tại Đà Nẵng Tác giả: Nguyễn Quang Trung, Lương Đức Long, Phạm Anh Đức. Tạp chí Xây dựng. 5/2019. Trang: 77-83. Năm 2019. (13/06/2019)
  
79. Tham luận:  Xe gắn máy sinh thái Tác giả: Trần Thanh Hải Tùng, Bùi Văn Ga, Võ Anh Vũ, Bùi Văn Tấn. Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 21. Trang: 894-906. Năm 2019. (19/06/2019)
  
80. Bài báo:  Ứng dụng công nghệ NFC xây dựng hệ thống thư viện mở quản lý sinh viên đến thư viện bằng thẻ thư viện đa năng Tác giả: Hoàng Bá Đại Nghĩa, Trần Quốc Ân, Nguyễn Trọng Các2. Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ. ISSN 1859-4190. Trang: 30-36. Năm 2019. (16/08/2019)
  
81. Bài báo:  KHUNG NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA QUẢN TRỊ CÔNG NGHỆ ĐẾN LỢI THẾ CẠNH TRANH: VAI TRÒ TRUNG GIAN CỦA HIỆU SUẤT ĐỔI MỚI Tác giả: Nguyễn Văn Cang. Kỷ yếu hội thảo quốc tế tại Trường Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh: Conference proceeding econometrics and statistical methods –applications in economics and finance.. ISBN: 978-604-80-3675-1. Trang: 357-370. Năm 2019. (18/08/2019)
  
82. Tham luận:  Rèn luyện phẩm chất và năng lực cho đội ngũ giảng viên các trường đại học ở Việt Nam hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Tác giả: Lê Thị Ngọc Hoa. Nxb Đại học Huế. Trang: 177-185. Năm 2019. (14/08/2019)
  
83. Tham luận:  LỢI THẾ SO SÁNH HIỆN RCA TRONG XU HƯỚNG XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM Tác giả: Ông Nguyên Chương. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: "Tác động của các hiệp định thương mại tự do đến cơ cấu kinh tế Việt Nam". Trang: 78-85. Năm 2019. (17/08/2019)
  
84. Tham luận:  TÀI CHÍNH TOÀN DIỆN - ĐỘNG LỰC VÀ TÁC ĐỘNG - KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI VIỆT NAM Tác giả: Ông Nguyên Chương. Hội thảo khoa học Quốc gia “Thúc đẩy phát triển tài chính toàn diện tại Việt Nam: Những vấn đề lý luận, kinh nghiệm thực tiễn của các nước”. Trang: 425-438. Năm 2019. (17/08/2019)
  
85. Tham luận:  Liên kết trong phát triển vùng kinh tế trọng điểm miền Trung – Những bài học rút ra cho Tây Nguyên Tác giả: Ninh Thị Thu Thủy. Hội thảo quốc gia Phát triển Kinh tế xã hội vùng Tây nguyên lần thứ 3. Trang: 996-1002. Năm 2019. (19/08/2019)
  
86. Tham luận:  Nghiên cứu chất lượng nguồn nhân lực nữ dân tộc Khmer tỉnh Trà Vinh Tác giả: TS. Ninh Thị Thu Thủy, Ngô Sô Phe, Phạm Quang Tín. Hội thảo quốc gia Phát triển Kinh tế xã hội vùng Tây nguyên lần thứ 3. Trang: 843 - 850. Năm 2019. (19/08/2019)
  
87. Bài báo:  Các nhân tử và chỉ số liên kết của nền kinh tế Việt Nam Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Ông Nguyên Chương, Nguyễn Thị Hương. Tạp chí Khoa học Kinh tế. 7 (02), 2019. Trang: 23-30. Năm 2019. (23/08/2019)
  
88. Tham luận:  Phát triển nông nghiệp Việt Nam trong bối cảnh tự do hóa thương mại Tác giả: Lê Bảo. Kỷ yếu hội thảo khoa học năm 2019 “Xác định và phát triển các ngành kinh tế có lợi thế trong bối cảnh tự do hóa thương mại” của Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng. Trang: 432-439. Năm 2019. (01/10/2019)
  
89. Tham luận:  Ảnh hưởng của biến dạng phi tuyến lên dầm FG dựa trên lý thuyết Quasi-3D
Tác giả: Đỗ Minh Đức, Huỳnh Vinh, Lê Khánh Toàn
.
Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Toàn quốc Cơ học Vật rắn lần thứ XIV, 7/2018. Trang: 160-168. Năm 2019.
(02/10/2019)
  
90. Bài báo:  Phân tích bệnh chứng tiến cứu bệnh nguyên sôt cấp tính chưa rõ nguyên nhân tại Việt Nam Tác giả: Nhiem Le-Vieta,b,c, Viet-Nho Led, Hai Chungc, Duc-Tuan Phane, Quang-Duong Phanf, Thanh-Van Caog,
Cédric Abatb, Didier Raoultb,h and Philippe Parola
.
Emerging Microbes & Infections. VOL. 8. Trang: 339-352. Năm 2019.
(03/10/2019)
  
91. Bài báo:  Nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 Tác giả: TS. Dương Nguyễn Minh Huy*, Nguyễn Lê Đình Quý, Hồ Tuấn Vũ. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Vol. 17, No. 4, 2019. Trang: 12. Năm 2019. (31/10/2019)
  
92. Bài báo:  Vai trò của trường đại học trong hệ sinh thái khởi nghiệp: Bối cảnh Việt Nam Tác giả: Mai Thảo Chi, Nguyễn Lê Đình Quý, Tạ Ngọc Tấn. Tạp chí Kinh tế và Quản lý. 30. Trang: 46. Năm 2019. (31/10/2019)
  
93. Bài báo:  Nghiên cứu sử dụng cát nhiễm mặn sông Cổ Chiên tỉnh Trà Vinh để sản xuất bê tông Tác giả: Trương Hoài Chính- Nguyễn Văn Tâm. Tạp chí Xây dựng. 8-2019. Trang: 170-172. Năm 2019. (21/10/2019)
  
94. Tham luận:  MỘT SỐ KHÍA CẠNH ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN TRONG NỀN GIÁO DỤC HIỆN ĐẠI Tác giả: Ths Trịnh Quang Dũng. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc gia "Xây dựng tiêu chí đánh giá nhà giáo và cán bộ quản lý tại cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục". Trang: 131-138. Năm 2019. (21/10/2019)
  
95. Tham luận:  GIẢNG DẠY TRỰC TUYẾN TRONG MÔ HÌNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÔNG MINH HIỆN NAY Tác giả: PGS.TS Nguyễn Thị Thọ Ths Trịnh Quang Dũng. Hội thảo Khoa học "Tái cấu trúc giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam" (ISBN:978 -604-80-3965-3). Trang: 401-410. Năm 2019. (21/10/2019)
  
96. Bài báo:  QUAN ĐIỂM BIỆN CHỨNG VỀ SỰ PHÁT TRIỂN ĐẠI CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP CỦA CÁC MÁC VÀ MỘT SỐ Ý NGHĨA PHƯƠNG PHÁP LUẬN Tác giả: Ths Trịnh Quang Dũng. Tạp chí giáo dục và xã hội (ISSN: 1859-3917). 1. Trang: 273-278. Năm 2019. (21/10/2019)
  
97. Bài báo:  Mô phỏng số một hệ thống máy có các chi tiết quay đơn giản bằng phương pháp phần tử hữu hạn Tác giả: Đặng Phước Vinh, Lê Hoài Nam. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 17 (7). Trang: 5-9. Năm 2019. (22/10/2019)
  
98. Bài báo:  Phong trào cách mạng Đông Dương trong tư tưởng Hồ Chí Minh- sự bổ sung cho lý luận cách mạng của chủ nghĩa Mac Tác giả: TS Trần Hồng Lưu. Tạp chí Triết học. 10. Trang: 22-30. Năm 2019. (23/10/2019)
  
99. Tham luận:  Nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về “Kinh tế tư nhân” Tác giả: Đinh Văn Trọng, Ngô Minh Hiệp. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển kinh tế tư nhân ở Hải Phòng - Vấn đề lý luận và thực tiễn”, NXB. Đại học Quốc gia Hà Nội. Trang: 68-77. Năm 2019. (25/10/2019)
  
100. Tham luận:  Đào tạo nhân lực cho phát triển nông nghiệp trình độ cao cho Tây Nguyên Tác giả: Trần Hồng Lưu. NXB Khoa học xã hội. Trang: 158- 167. Năm 2019. (23/10/2019)
  
 Tìm thấy: 11460 mục / 230 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn