TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
66,852,218
 
BÀI BÁO TRONG NƯỚC

Đơn vị: Phòng:
51. Bài báo:  Xây dựng mô hình dự báo dòng chảy kiệt trên lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn Tác giả: TS. Tô Thúy Nga*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 11, 2019. Trang: 44. Năm 2019. (24/12/2019)
  
52. Bài báo:  ĐA DẠNG LOÀI LUÂN TRÙNG (ROTIFERA: MONOGONONTA) Ở ĐẢO LÝ SƠN VỚI MỘT GHI NHẬN MỚI CHO VIỆT NAM Tác giả: PGS.TS. Võ Văn Minh*; TS. Trịnh Đăng Mậu*; ThS. Trần Ngọc Sơn; TS. Trần Nguyễn Quỳnh Anh. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 12.1, 2019. Trang: 43. Năm 2019. (06/01/2020)
  
53. Bài báo:  Phát triển mô hình nghiên cứu về mối quan hệ giữa năng lực động và hiệu quả hợp tác, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp du lịch Tác giả: Thi Bich Thuy Nguyen, Tran Bao Tran Nguyen. Kỷ yếu hội thảo COMB 2018. Năm 2019. Trang: 68-76. Năm 2019. (24/12/2019)
  
54. Bài báo:  Quản trị công ty và chính sách nắm giữ tiền mặt ở Việt Nam Tác giả: Hoàng Dương Việt Anh; Đặng Hữu Mẫn. Nghiên cứu Kinh tế. tháng 1. Trang: 69-79. Năm 2019. (07/05/2019)
  
55. Bài báo:  Tác động của phát triển hệ thống tài chính đến đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam Tác giả: Lâm Chí Dũng, Nguyễn Trần Thuần. Tạp chí Khoa học Kinh tế. 07(01). Trang: 1-8. Năm 2019. (07/03/2019)
  
56. Tham luận:  Combining Image Processing and Tactile Sensation Actuator for Improving Athletic Training in Squat Work Out Tác giả: Võ Như Thành, Lê Hoài Nam. NCMME2019 Kỷ yếu Hội nghị toàn quốc về Kỹ thuật Cơ khí và Chế tạo năm 2019. Trang: 275-279. ISBN: 978-604-73-7275-1. Năm 2019. (27/02/2020)
  
57. Bài báo:  Nghiên cứu chế tạo và thử nghiệm Máy lạnh thu hồi nhiệt để cung cấp đồng thời Nhiệt- Lạnh Tác giả: PGS.TS. Hội thảo KHQG ATiGB 2018*; ThS. Nguyễn Công Vinh; TS. Hồ Trần Anh Ngọc. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 1.2, 2019. Trang: 75. Năm 2019. (09/05/2019)
  
58. Bài báo:  SỬ DỤNG BÈO TẤM (Lemna minor L., 1753) ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI TẠI BÃI RÁC KHÁNH SƠN, TP. ĐÀ NẴNG Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Khánh*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 3, 2019. Trang: 18. Năm 2019. (05/06/2019)
  
59. Bài báo:  Thực trạng năng lực giáo dục hướng nghiệp của giáo viên các trường trung học phổ thông Tác giả: Th.S Lê Thị Duyên. Tạp chí khoa học trường Đại học sư phạm Hà Nội. số 9. Trang: 156-161. Năm 2019. (26/03/2020)
  
60. Bài báo:  Current situation of organization of capacity development career for students at schools high school in Viet Nam Tác giả: Th.S Lê Thị Duyên. Международный академический вестник. №11(43). Принята к публикации. Trang: 213-219. Năm 2019. (26/03/2020)
  
61. Bài báo:  Một phương pháp hiệu quả phát hiện chủ đề nóng từ các bài báo khoa học Tác giả: Đào Quang Toàn, Nguyễn Việt Anh, Vũ Thị Lan Anh, Nguyễn Trần Quốc Vinh. National Symposium of Selected ICT Problems (@). 22th. Trang: 0-0. Năm 2019. (27/02/2020)
  
62. Tham luận:  Đánh giá diễn biến xâm nhập mặn vùng hạ lưu khi xét đến điều tiết hệ thống hồ chứa Vu Gia Thu Bồn Tác giả: Lê Hùng, Tô Thúy Nga. Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 21. Trang: 120-125. Năm 2019. (05/03/2020)
  
63. Tham luận:  THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÂU LẠC BỘ THỂ DỤC THỂ THAO TRONG SINH VIÊN Ở CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THÀNH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Tác giả: ThS. Đàm Hùng Phi; TS. Nguyễn Sỹ Đức. Hội thảo khoa học toàn quốc về công tác Giáo dục thể chất và thể dục thể thao các trường đại học, cao đẳng năm 2019. Trang: 127-134. Năm 2019. (03/03/2020)
  
64. Bài báo:  ĐÁNH GIÁ SỰ SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG MƯỚP ĐẮNG XANH ĐEN KAMI 999 TẠI HUYỆN HÒA VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Tác giả: Nguyễn Minh Lý, Nguyễn Thị Mộng Thường. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. 33(02). Trang: 1-6. Năm 2019. (11/02/2020)
  
65. Tham luận:  Giá trị dinh dưỡng và sinh học của bột gia vị từ thịt đỏ cá ngừ Tác giả: Bùi Xuân Đông. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Bộ Công thương (ISSN 0866-7756). Trang: 44-46. Năm 2019. (09/02/2020)
  
66. Bài báo:  Phân tích, tính toán và lựa chọn giải pháp hiệu quả để hạn chế dòng điện ngắn mạch trên các hệ thống điện có cấu trúc phức tạp Tác giả: Đặng Hoàng Minh, Ngô Văn Dưỡng, Lê Đình Dương. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng (JST-UD). Vol. 17, No. 9. Trang: 25-28. Năm 2019. (31/01/2020)
  
67. Bài báo:  Phương pháp sai phân hữu hạn đối với các bài toán biên trong tài chính Tác giả: Le Minh Hieu, Truong Thi Hieu Hanh, Dang Ngoc Hoang Thanh. VNU Journal of Science: Mathematics - Physics. 35(4). Trang: 79-86. Năm 2019. (06/02/2020)
  
68. Bài báo:  Finite-difference method for the Gamma equation on non-uniform grids Tác giả: Le Minh Hieu, Truong Thi Hieu Hanh, Dang Ngoc Hoang Thanh. Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering. 61(4). Trang: 3-8. Năm 2019. (06/02/2020)
  
69. Bài báo:  Vấn đề ngôn ngữ trong tên một số chương trình truyền hình tiếng Việt Tác giả: Hồ Thị Kiều Oanh. Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế. ISBN: 978-604-73-6936-2. Trang: 215- 226. Năm 2019. (29/01/2020)
  
70. Bài báo:  Công nghệ thông tin và truyền thông đối với sự phát triển nông nghiệp hiện đại ở Việt Nam Tác giả: Vương Phương Hoa. Tạp chí Kinh tế và dự báo. 35. Trang: 44 - 47. Năm 2019. (10/02/2020)
  
71. Bài báo:  Ảnh hưởng của yếu tố nhà trường đến việc tiếp cận giáo dục của học sinh khuyết tật (nghiên cứu tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam) Tác giả: Hà Văn Hoàng, Phạm Thị Ái Đông, Lê Thị Thuý Hằng và Nguyễn Thị Khánh Hương. Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội,. 9AB. Trang: 82-90. Năm 2019. (04/02/2020)
  
72. Bài báo:  THỰC TRẠNG SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TƯ DUY TRONG PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG ĐỌC HIỂU CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGỮ KHOA TIẾNG ANH – TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ Tác giả: Th.S. Ngô Thị Hiền Trang. Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ Quân sự. Vol. 22(11/2019). Trang: 70-78. Năm 2019. (12/02/2020)
  
73. Tham luận:  Xây dựng hệ thống gợi ý thông tin du lịch tỉnh Quảng Bình Tác giả: Nguyễn Thị Khánh Huyền, Trần Hoàng Vũ, Nguyễn Tấn Khôi. Hội thảo Khoa học Quốc gia “Ứng dụng Công nghệ mới trong Công trình xanh” lần thứ 5 năm 2019. Trang: 285 - 296. Năm 2019. (17/02/2020)
  
74. Bài báo:  Studies on the causes of landslides for mountainous regions in central region of Vietnam Tác giả: Vo Nguyen Duc Phuoc, Nguyen Quang Binh, Pham Dinh Hung, Doan Viet Long, Nguyen Chi Cong
.
THE UNIVERSITY OF DANANG, JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY. VOL. 17, NO. 12.1, 2019. Trang: 29-33. Năm 2019.
(17/02/2020)
  
75. Tham luận:  Xác định chiều sâu vết nứt trong kết cầu bê tông bằng sóng siêu âm Tác giả: Vương Lê Tháng, Lê Cung, Nguyễn Đình Sơn. Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ nhất về Động lực học và Điều khiển Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng, ngày 19-20 tháng 7 năm 2019. Trang: 1-8. Năm 2019. (08/02/2020)
  
76. Bài báo:  Đặc điểm cấu tạo và chức năng cú pháp của thành ngữ trong các bản tin phát thanh truyền hình huyện Điện Bàn, Quảng Nam Tác giả: Lê Đức Luận, Trần Ngọc Đức. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời Sống, Hà Nội. 9 (289). Trang: 99-105. Năm 2019. (10/02/2020)
  
77. Bài báo:  Using calculations of the electronically excited states for investigation of fluorescent sensors: A review Tác giả: Mai Van Bay Nguyen Khoa Hien Phan Tu Quy Pham Cam Nam Dang Ung Van Duong Tuan Quang. Vietnam Journal of Chemistry. 57(4). Trang: 389-400. Năm 2019. (27/01/2020)
  
78. Bài báo:  Quan hệ liên kết giữa các tác nhân trên chuỗi giá trị hồ tiêu tỉnh Gia Lai Tác giả: Nguyễn Trường Sơn; Nguyễn Đặng Toàn Chương. Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương. số 551 tháng 10/2019. Trang: 20 -24. Năm 2019. (31/01/2020)
  
79. Bài báo:   Nghiên cứu, xây dựng phần mềm nâng cao độ chính xác trong đo kiểm đánh giá KPI mạng vô tuyến Tác giả: Phạm Quốc Cường, Tăng Tấn Chiến. Hội nghị Quốc gia lần thứ XXII về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin REV-ECIT 2019. REV-ECIT 2019. Trang: 19 - 23. Năm 2019. (31/01/2020)
  
80. Tham luận:  Mô phỏng hai chiều sự lan truyền của sóng siêu âm trong bê tông bằng phương pháp phần tử hữu hạn Tác giả: Vương Lê Thắng, Lê Cung, Nguyễn Đình Sơn. Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc Kỷ nệm 40 năm thành lập Viện Cơ học, Hà Nội, 09/04/2019. Trang: 1-8. Năm 2019. (08/02/2020)
  
81. Bài báo:  Effect of the Structure and Temperature on Corrosion Inhibition of Thiourea Derivatives in 1.0 M HCl Solution Tác giả: Dinh Quy Huong, Tran Duong, Pham Cam Nam. ACS omega JACS. 4(11). Trang: 14478-14489. Năm 2019. (27/01/2020)
  
82. Tham luận:  Đặc điểm giới biểu thị trong ngôn ngữ ca dao người Việt Tác giả: Lê Đức Luận. Nhà xuất bản Đại học Huế. Trang: 415-423. Năm 2019. (10/02/2020)
  
83. Bài báo:  Nghiên cứu cải tiến mô hình ngưỡng trượt theo vật liệu địa phương Tác giả: MAI Chánh Trung, NGUYỄN Hoàng Vĩnh. Tạp chí Xây dựng BXD. Số 05. ISSN 0866-8762. Trang: 101-105. Năm 2019. (14/01/2020)
  
84. Bài báo:  Phát triển kĩ năng thiết yếu của thế kỉ 21 bằng việc dạy mục tiêu phát triển bền vững thông qua việc sử dụng Skype trong học đường Tác giả: Nguyễn Diệu Ngọc - Mai Thị Phương Thảo. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống. 11(291)2019. Trang: 138-147. Năm 2019. (29/12/2019)
  
85. Tham luận:  Giáo dục đạo đức Phật giáo cho trẻ em để phát triển bền vững xã hội Tác giả: Trần Hồng Lưu. Nxb Hồng Đức, Hà Nội. Trang: 391-407. Năm 2019. (30/12/2019)
  
86. Bài báo:  Kinh nghiệm bồi thường khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp ở một số nước trên thế giới

Tác giả: Nguyễn Văn Đông. TC Giáo dục và Xã hội. 95. Trang: 81-85. Năm 2019.
(30/12/2019)
  
87. Bài báo:  Kinh nghiệm thu hồi đất nông nghiệp ở một số nước trên thế giới

Tác giả: Nguyễn Văn Đông. TC Giáo dục và Xã hội. 94. Trang: 88-93. Năm 2019.
(30/12/2019)
  
88. Bài báo:  Bàn về những tồn tại bất cập của pháp luật về trình tự thủ tục thu hồi đất nông nghiệp để phát triển kinh tế-xã hội

Tác giả: Nguyễn Văn Đông. TC Giáo dục và Xã hội. 88. Trang: 110-115. Năm 2019.
(30/12/2019)
  
89. Bài báo:  TỔNG HỢP CARBON NANO SỢI TRÊN BỀ MẶT CARBON XỐP TỪ LPG Tác giả: Trương Hữu Trì, Nguyễn Đình Lâm, Trần Nguyên Ngọc, Bùi Thị Hương Lan, Lê Đức Ngưu, Dương Thế Hy. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Vol. 17, No. 5. Trang: 63-67. Năm 2019. (02/01/2020)
  
90. Bài báo:  Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình chức hóa bề mặt carbon xốp lê hiệu suất và đặc tính của sản phẩm trong quá trình tổng hợp nano compozit C-CNF Tác giả: Dương Thế Hy, Lê Đức Ngưu, Phạm Hữu Linh, Nguyễn Đình Lâm, Trương Hữu Trì. Tạp chí Hóa học. Tập 57, số 61E1,2. Trang: 151-157. Năm 2019. (02/01/2020)
  
91. Bài báo:  KHẢO SÁT MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH ĐÓNG RẮN VÀTÍNH CHẤT CỦA MÀNG POLY(VINYL ALCOHOL) Tác giả: Dương Thế Hy. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Vol. 17, No. 10.1. Trang: 5 - 8. Năm 2019. (02/01/2020)
  
92. Bài báo:  Tối ưu hóa lực nâng của vật thể bay khung mềm dẻo có kích thước theo tiêu chuẩn nano dựa trên phân tích cộng hưởng uốn và xoắn
Tác giả: Đoàn Lê Anh, Ngô Thanh Nghị, Đặng Phước Vinh. Hội nghị toàn quốc về kỹ thuật cơ khí và chế tạo (NCMME 2019). x. Trang: 100-105. Năm 2019.
(07/01/2020)
  
93. Bài báo:  Tối ưu hóa tập luật mờ hướng dữ liệu bằng giải pháp rút gọn tập thuộc tính dữ liệu đầu vào Tác giả: Nguyễn Đức Hiển. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia CITA 2019. ISBN: 978-604-84-4453-2. Trang: 230-238. Năm 2019. (08/01/2020)
  
94. Bài báo:  Nghĩa vụ bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học biển tại các vùng nằm ngoài quyền tài phán quốc gia trong luật pháp quốc tế Tác giả: Trần Thị Ngọc Sương. Tạp chí Nhà nước và Pháp luật. 10(378)/2019. Trang: 68-84. Năm 2019. (17/01/2020)
  
95. Bài báo:  Giải pháp quy hoạch lại băng tần GSM 900MHz cho mạng 5G tại Việt Nam
Tác giả: Phạm Quốc Cường, Tăng Tấn Chiến. Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ ĐHTN. T. 208, S. 15 (2019), 208(15): 57 - 64. Trang: 57 - 64. Năm 2019.
(26/01/2020)
  
96. Bài báo:  Finite-difference method for the Gamma equation on non-uniform grids Tác giả: Le Minh Hieu, Truong Thi Hieu Hanh, Dang Ngoc Hoang Thanh. Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering: Mathematics and Computer science. Vol 64 No 4. Trang: 3-8. Năm 2019. (24/01/2020)
  
97. Bài báo:  Chủ nghĩa dân tộc Hindu và quá trình tái theiets bản sắc quốc gia của Ấn Độ dưới thời Thủ tướng Narendra Modi Tác giả: Lê Nguyễn Hải Vân. Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á. 10 (83). Trang: 10-16. Năm 2019. (30/03/2020)
  
98. Bài báo:  Tư tưởng về phát triển kinh tế quốc gia trên Nam Phong tạp chí (1917-1934) Tác giả: Phạm Thị Thu Hà, Nguyễn Quang Huy. Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 4: Những vấn đề giảng dạy Tiếng Việt và nghiên cứu Việt Nam trong thế giới ngày nay. ISBN:978-604-73-7135-8. Trang: 1315 - 1321. Năm 2019. (31/03/2020)
  
99. Bài báo:  Substituent effects on antioxidant activity of monosubstituted indole‐3‐carbinols: A DFT study Tác giả: Vo Van Quan, HT Phu, PTT Thao, PC Nam. Vietnam Journal of Chemistry. 57 (6). Trang: 728-734. Năm 2019. (27/03/2020)
  
100. Tham luận:  Nhu cầu tham vấn tâm lý của học sinh trường trung học phổ thông Phan Châu Trinh, thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Hoàng Thế Hải, Lê Văn Hiền. Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế Tâm lý học: Tâm lý học và đạo đức nghề tâm lý học. Trang: 458-463. Năm 2019. (03/04/2020)
  
 Tìm thấy: 11587 mục / 232 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn