TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
74,983,777
 
BÀI BÁO TRONG NƯỚC

Đơn vị: Phòng:
51. Bài báo:  NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN TỔNG HỢP ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH VẬT LIỆU PVA HYDROGEL Tác giả: TS. Phan Thế Anh*; PGS.TS. Nguyễn Đình Lâm. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 4.1, 2020. Trang: 19. Năm 2020. (18/05/2020)
  
52. Bài báo:  ĐIỀU KHIỂN BÁN CHỦ ĐỘNG CHO HỆ GIẢM CHẤN MỘT BẬC TỰ DO BẰNG VẬT LIỆU LƯU BIẾN TỪ ĐÀN HỒI Tác giả: TS. ATiGB 2019*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 5.2, 2020. Trang: 16. Năm 2020. (10/06/2020)
  
53. Bài báo:  Ứng dụng phần mềm ADAMS/View để khảo sát đặc tính động lực học trong máy sàng rung Tác giả: TS. ATiGB 2019*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 5.2, 2020. Trang: 39. Năm 2020. (10/06/2020)
  
54. Bài báo:  NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG ĐI CỦA VẾT NỨT CỦA MẪU THỬ VẬT LIỆU HÀN BẰNG PHƯƠNG PHÁP TƯƠNG QUAN ẢNH SỐ VÀ PHẦN TỬ HỮU HẠN Tác giả: TS. Tào Quang Bảng*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 5.1, 2020. Trang: 64. Năm 2020. (24/06/2020)
  
55. Bài báo:  Tác động của cấu trúc sở hữu đến khả năng sinh lời của các Ngân hàng thương mại Việt Nam Tác giả: Lâm Chí Dũng, Võ Hoàng Diễm Trinh. Tạp chí Ngân hàng. 6 tháng 3/2020. Trang: 19 - 26. Năm 2020. (05/06/2020)
  
56. Bài báo:  Nghiên cứu cải thiện tính chất hydrate của màng pectin/alginate có bổ sung nano ZnO Tác giả: TS. ATiGB 2019*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 6, 2020. Trang: 36. Năm 2020. (22/07/2020)
  
57. Bài báo:  Isolation of some microalgae strains belonging to the family Scenedesmaceas (Chlorophyta) in freshwater bodies in Central Vietnam and investigation into their biological characteristics Tác giả: TS. Trần Nguyễn Quỳnh Anh*; PGS.TS. Võ Văn Minh; TS. Trịnh Đăng Mậu. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 6, 2020. Trang: 72. Năm 2020. (22/07/2020)
  
58. Bài báo:  Du Ngũ Hành Sơn xướng họa tập Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Báo Quảng Nam. 3/2020. Trang: -. Năm 2020. (14/08/2020)
  
59. Bài báo:  Biển vàng sắc tứ Phước Lâm tự Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Báo Quảng Nam. 8/2020. Trang: -. Năm 2020. (14/08/2020)
  
60. Bài báo:  Chè xanh đất Quảng ngày trước Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Báo Quảng Nam. 3/2020. Trang: -. Năm 2020. (14/08/2020)
  
61. Bài báo:  Ảnh hưởng của sự suy giảm hệ số khuếch tán clorua đến tuổi thọ của kết cấu bê tông dựa trên phân tích xác suất Tác giả: TS. ATiGB 2019*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 5.2, 2020. Trang: 6. Năm 2020. (10/06/2020)
  
62. Bài báo:  Đánh giá hiệu quả làm việc của các thuật toán bắt điểm công suất cực đại khi hệ thống pin mặt trời bị che khuất. Tác giả: TS. ATiGB 2019*; ThS. Nguyễn Văn Tấn*; TS. Lê Thị Minh Châu; PGS.TS. Nguyễn Hữu Hiếu; TS. Lê Hồng Lâm. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 5.2, 2020. Trang: 11. Năm 2020. (10/06/2020)
  
63. Bài báo:  Đánh giá hiệu quả làm việc của các thuật toán bắt điểm công suất cực đại khi hệ thống pin mặt trời bị che khuất. Tác giả: TS. ATiGB 2019*; ThS. Nguyễn Văn Tấn*; TS. Lê Thị Minh Châu; PGS.TS. Nguyễn Hữu Hiếu; TS. Lê Hồng Lâm. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 5.2, 2020. Trang: 11. Năm 2020. (10/06/2020)
  
64. Bài báo:  Đánh giá hiệu quả làm việc của các thuật toán bắt điểm công suất cực đại khi hệ thống pin mặt trời bị che khuất. Tác giả: TS. ATiGB 2019*; ThS. Nguyễn Văn Tấn*; TS. Lê Thị Minh Châu; PGS.TS. Nguyễn Hữu Hiếu; TS. Lê Hồng Lâm. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 5.2, 2020. Trang: 11. Năm 2020. (10/06/2020)
  
65. Bài báo:  Ảnh hưởng của lãnh đạo nữ đến rủi ro công ty: Nghiên cứu tại Việt Nam Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Nam Thanh*; PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 2, 2020. Trang: 7. Năm 2020. (25/03/2020)
  
66. Bài báo:  Các giải pháp nhằm bảo tồn và phát triển làng nghề thủ công tại Quảng Nam Tác giả: TS. Nguyễn Minh Phương*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 2, 2020. Trang: 15. Năm 2020. (25/03/2020)
  
67. Bài báo:  Ý KIẾN PHẢN HỒI TỪ CÁC BÊN LIÊN QUAN- CÔNG CỤ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Tác giả: ThS. Trương Văn Thanh*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 2, 2020. Trang: 30. Năm 2020. (25/03/2020)
  
68. Bài báo:  Một số đặc điểm an ninh quốc tế sau Chiến tranh Lạnh Tác giả: ThS. Trần Thị Thu*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 2, 2020. Trang: 36. Năm 2020. (25/03/2020)
  
69. Bài báo:  Improvement of hydration properties of pectin/alginate films with ZnO nanoparticles Tác giả: Ngo Thi Minh Phuong
.
The University of Danang, Journal of Science and Technology. Vol.18, No. 6. Trang: 32-35. Năm 2020.
(08/07/2020)
  
70. Bài báo:  Sử dụng sơ đồ tư duy trong kỹ năng nghe hiểu tại Khoa tiếng Anh, trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng Tác giả: Phan Văn Hòa, Ngô Thị Hiền Trang. Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống. 5B (298). Trang: 78-84. Năm 2020. (05/07/2020)
  
71. Bài báo:  A proposed algorithm to detemine hosting capacity of distribution network Tác giả: Le Hong Lam, Nguyen Huu Hieu, Tran Tan Vinh. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng. 6. Trang: 1-5. Năm 2020. (10/07/2020)
  
72. Bài báo:  Vai trò của hệ thống lưu trữ đến ổn định tần số lưới điện siêu nhỏ độc lập Tác giả: Nguyễn Hữu Hiếu, Nguyễn Văn Tấn, Nguyễn Bình Nam, Trương Đình Minh Đức, Đào Hữu Đan, Lê Quốc Cường. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng. 18. Trang: 39-44. Năm 2020. (10/07/2020)
  
73. Bài báo:  Online defect prognostic model for textile manufacturing Tác giả: Nhat-To Huynh. Resources, Conservation and Recycling. 161. Trang: 104910. Năm 2020. (10/07/2020)
  
74. Bài báo:  Hoàn thiện công tác lập dự toán ngân sách nhà nước tại Sở tài chính tỉnh Sekong, Lào Tác giả: Sykhay Lieng Sa Vat, Đoàn Ngọc Phi Anh
.
Tạp chí Kế toán & Kiểm toán. 4. Trang: 11-17. Năm 2020.
(07/07/2020)
  
75. Tham luận:  Nhân tố ảnh hưởng đến tài chính toàn diện: tiếp cận từ góc độ người sử dụng dịch vụ. Tác giả: Đoàn Ngọc Phi Anh, Lê Thị Kim Yến. Hội thảo Khoa học quốc gia. Trang: 305-312. Năm 2020. (07/07/2020)
  
76. Bài báo:  Predicting energy consumption in multiple buildings using machine learning for improving energy efficiency and sustainability Tác giả: Anh-Duc Pham, Ngoc-Tri Ngo, Thi-Thu-Ha Truong, Nhat-To Huynh, Ngoc-Son Truong. Journal of Cleaner Production. 260. Trang: 121082. Năm 2020. (10/07/2020)
  
77. Bài báo:  Đề xuất một số biện pháp và công cụ để áp dụng đánh giá quá trình trong dạy học Sinh học ở trường THCS Tác giả: Nguyễn Thị Hải Yến, Phan Đức Duy. Kỷ yếu hội nghị quốc gia Nghiên cứu và Giảng dạy Sinh học lần IV. 4. Trang: 969-977. Năm 2020. (08/07/2020)
  
78. Bài báo:  Điều khiển bán chủ động cho hệ giảm chấn một bậc tự do bằng vật liệu lưu biến từ đàn hồi Tác giả: Nguyễn Xuân Bảo, Nguyễn Văn Chương, Trương Thị Hoa. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng (JST-UD),. 18. Trang: Trang: 11-15. Năm 2020. (08/07/2020)
  
79. Bài báo:  Câu vô nhân xưng miêu tả hiện tượng tự nhiên trong tiếng Pháp và cách dịch 2020 sang tiếng Việt Tác giả: Nguyễn Thị Thu Trang. Tạp chí Khoa học ngoại ngữ quân sự. 24. Trang: 18-23. Năm 2020. (09/07/2020)
  
80. Tham luận:  Đa dạng Trùng bánh xe (Rotifera) trong các sinh cảnh thuộc vùng đất cát ven biển tỉnh Quảng Nam Tác giả: Dương Quang Hưng, Vo Van Minh, Phan Nhat Truong, Tran Nguyen Quynh Anh, Trinh Dang Mau. Hội nghị nghiên cứu và giảng dạy sinh học Việt Nam. Trang: 1. Năm 2020. (09/07/2020)
  
81. Tham luận:  Health risk assessment of heavy metals (Cr, Cu) in groundwater of Hoa Vang District - Danang City Tác giả: Tran Ngoc Son, Tran Nguyen Quynh Anh, Vo Van Minh, Trinh Dang Mau, Nguyen Phan Thanh Mai, Do Thi Da Thao, Vo Thi Kim Thoa, Nguyen Thi Dung. Proceedings of the 1st intenational conference on water resources and coastal engineering 2019, Danang, Vietnam. Trang: 1. Năm 2020. (09/07/2020)
  
82. Bài báo:  Ứng dụng vật liệu địa phương trong sản xuất gạch không nung ở tỉnh Quảng Nam Tác giả: Đặng Công Thuật, Huỳnh Phương Nam, Nguyễn Thị Tuyết An, Trần Quang Hưng. Tạp chí Xây dựng Việt Nam. 6/2020. Trang: 224-227. Năm 2020. (14/07/2020)
  
83. Bài báo:  Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên khối ngành kinh tế của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum Tác giả: Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thị Hằng. Khoa học quản lý và Kinh tế Trường Đại học Kinh tế Huế. 13. Trang: 1-13. Năm 2020. (29/07/2020)
  
84. Bài báo:  Nghiên Cứu Ứng Dụng Sơ Đồ Tư Duy Trong Đổi Mới Phương Pháp Dạy Và Học Tác giả: Ngô Lê Quân. Tạp chí Journal ofEducation and Society (ISSN: 1859 – 3917)Cơ quan nghiên cứu, lý luận, diễn đàn giáo dục của Hiệp hội các trường Đại học, cao Đẳng Việt Nam. 111. Trang: 25-30. Năm 2020. (10/07/2020)
  
85. Bài báo:  Tuyển chọn và nghiên cứu khả năng sinh hợp chất kháng khuẩn của vi khuẩn lactic Tác giả: Phạm Thị Mỹ, Lê Thị Mai
.
Kỷ yếu hội thảo quốc gia về nghiên cứu và giảng dạy sinh học lần thứ 4 ở Việt Nam. 1. Trang: 918-926. Năm 2020.
(13/07/2020)
  
86. Bài báo:  ĐIỀU TRA HIỆN TRẠNG CÂY BA KÍCH TÍM (Morinda oficinalis How) TẠI HUYỆN TÂY GIANG TỈNH QUẢNG NAM Tác giả: Nguyễn Văn Khánh, Kiều Thị Kính, Vũ Phương Anh, Phạm Hồng Chương. Tạp chí khoa học trường Đại học Quảng Nam. 16. Trang: 4-11. Năm 2020. (14/07/2020)
  
87. Bài báo:   SỬ DỤNG BÈO HOA DÂU (Azolla caroliniana Willd., 1810) ĐÁNH GIÁ RỦI RO ĐỘC HỌC SINH THÁI ĐỐI VỚI MỘT SỐ LOẠI NƯỚC THẢI Tác giả: Nguyễn Văn Khánh, Kiều Thị Kính, Phạm Thị Diệu Phương. Tạp chí khoa học trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. 38(02). Trang: 12-20. Năm 2020. (14/07/2020)
  
88. Bài báo:  Nghiên cứu thuật toán xác định khả năng tiếp nhận cực đại nguồn năng lượng phân tán của lưới phân phối Tác giả: TS. Lê Hồng Lâm*; PGS.TS. Nguyễn Hữu Hiếu*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 6, 2020. Trang: 6. Năm 2020. (22/07/2020)
  
89. Bài báo:  Đặc tính dòng chảy và phát tán của dòng tia xoáy lốc ở chế độ số Reynolds thấp. Tác giả: TS. Minh Duc Le*; TS. Thi Phuong Quyen Nguyen. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 6, 2020. Trang: 32. Năm 2020. (22/07/2020)
  
90. Bài báo:  Đặc tính dòng chảy và phát tán của dòng tia xoáy lốc ở chế độ số Reynolds thấp. Tác giả: TS. Minh Duc Le*; TS. Thi Phuong Quyen Nguyen. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 6, 2020. Trang: 32. Năm 2020. (22/07/2020)
  
91. Bài báo:  CHẾ TẠO VÀ XÁC ĐỊNH ĐẶC TÍNH MÀNG PHÂN HỦY SINH HỌC TRÊN CƠ SỞ POLY(VINYL ALCOHOL) VÀ CHITOSAN Tác giả: Dương Thế Hy. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Vol. 18, No. 5.1. Trang: 16-19. Năm 2020. (12/07/2020)
  
92. Bài báo:  Các trường đại học cần triết lý giáo dục riêng Tác giả: Lê Hữu Ái, Lê Văn Thao. Tạp chí Sinh hoạt lý luận. 169 (4). Trang: 90-93. Năm 2020. (19/07/2020)
  
93. Tham luận:  Chủ nghĩa xét lại và vấn đề bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin trong bối cảnh hiện nay Tác giả: Lê Văn Thao. Kỷ yếu Hội thảo "V.I.Lênin - Lãnh tụ của giai cấp vô sản". Trang: 13-18. Năm 2020. (19/07/2020)
  
94. Bài báo:  Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp xây dựng vừa và nhỏ: kết quả thực nghiệm từ nghiên cứu định lượng Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Văn Kỳ Long. Tạp chí Xây dựng Việt Nam. 2020/5. Trang: 137-140. Năm 2020. (10/07/2020)
  
95. Bài báo:  Khảo sát tính chất cơ lý của một số loại cốt liệu nhỏ trong sản xuất gạch không nung ở tỉnh Quảng Nam Tác giả: Huỳnh Phương Nam, Nguyễn Thị Tuyết An, Trần Quang Hưng, Đặng Công Thuật. Tạp chí Xây dựng Việt Nam. 6/2020. Trang: 18-22. Năm 2020. (14/07/2020)
  
96. Bài báo:  Nghiên cứu cường độ chịu nén của bê tông sử dụng cát mịn ven biển phối hợp với cát sông trong thành phần cấp phối
Tác giả: Lê Khánh Toàn, Lê Thành Đức
.
Tạp chí Xây dựng. 6/2020. Trang: 87-91. Năm 2020.
(14/07/2020)
  
97. Bài báo:  Động lực học các đặc tính dao động của hệ con lắc Furuta Tác giả: Phạm Anh Đức, Trần Quang Khải, Đỗ Lê Hưng Toàn, Tôn Nữ Huyền Trang. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. 5.1. Trang: 29-32. Năm 2020. (21/07/2020)
  
98. Bài báo:  THICKNESS AND CORROSION RESISTANCE OPTIMIZATION OF MICRO-ARC OXIDATION COATING ON Mg-Al-Li-Zn ALLOY USING TAGUCHI APPROACH Tác giả: Do Le Hung Toan, Shuo-Jen Lee. THE UNIVERSITY OF DANANG, JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY. 6. Trang: 62-66. Năm 2020. (21/07/2020)
  
99. Bài báo:  Ứng dụng trí tuệ nhân tạo đổi mới phương pháp dạy học Tác giả: Ngô Tứ Thành;Đinh Thị Mỹ Hạnh. Tạp chí Thiết bị Giáo dục. Số 209 kỳ 2. Trang: 4-6. Năm 2020. (27/07/2020)
  
100. Bài báo:  NGHIÊN CỨU HUẤN LUYỆN CÂY BA KÍCH TÍM (MORINDA OFICINALIS HOW) NUÔI CẤY MÔ TRONG ĐIỀU KIỆN VƯỜN ƯƠM ĐỂ SẢN XUẤT CÂY GIỐNG Tác giả: Nguyễn Văn Khánh, Kiều Thị Kính, Vũ Thị Phương Anh. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. kì 2 tháng 5. Trang: 55-60. Năm 2020. (14/07/2020)
  
 Tìm thấy: 12342 mục / 247 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn