TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
39,255,853
 
BÀI BÁO TRONG NƯỚC

Đơn vị: Phòng:
51. Bài báo:  Chiến lược phát triển đô thị Đà Nẵng thời Pháp thuộc (1888-1950) Tác giả: TS. Lê Minh Sơn*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 4(125).2018. Trang: 59. Năm 2018. (14/06/2018)
  
52. Bài báo:  Nghiên cứu khả năng hấp phụ của các hợp chất xanthone có nguồn gốc từ vỏ quả măng cụt lên bề mặt kim loại sắt (Fe) bằng phương pháp hóa lượng tử và mô phỏng động học phân tử Tác giả: ThS. Nguyễn Minh Thông*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 1(122).2018. Trang: 141. Năm 2018. (30/03/2018)
  
53. Bài báo:  Cấu trúc, quản lý và lãnh đạo trong quản trị liên kết vùng trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung Tác giả: Nguyễn Hiệp. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế (Economic Studies). 1(476). Trang: 63-71. Năm 2018. (06/04/2018)
  
54. Bài báo:  Phẩm chất cá nhân lãnh đạo, mối quan hệ của nó với văn hóa tổ chức và kết quả hoạt động doanh nghiệp: Nghiên cứu khám phá định tính Tác giả: Nguyễn Phúc Nguyên, Nguyễn Hiệp, Nguyễn Thị Thúy Hằng. Tạp chí Khoa học Thương mại. 114/2018. Trang: 55-63. Năm 2018. (06/04/2018)
  
55. Tham luận:  Liên kết chuỗi trong phát triển cà phê bền vững Tác giả: Phan Trọng An; Phan Như Hiền. Hội thảo khoa học quốc gia "Phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên" lần 2 năm 2018. Trang: 343 - 346. Năm 2018. (30/08/2018)
  
56. Bài báo:  Phân tích và đánh giá sự làm việc của rơle bảo vệ so lệch máy biến áp SEL387 tại trạm biến áp 110kV Lăng Cô Tác giả: GS.TS. Lê Kim Hùng*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 6(127).2018. Trang: 13. Năm 2018. (28/06/2018)
  
57. Bài báo:  Nghiên cứu khử Clo của Clorofom trong nước bằng hạt nano lưỡng kim Fe/Cu Tác giả: TS. Bùi Xuân Vững*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 6(127).2018. Trang: 17. Năm 2018. (28/06/2018)
  
58. Bài báo:  Đánh giá khả năng chịu cắt của vách bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn Hoa kỳ ACI 318-14 và châu Âu Eurocodes Tác giả: TS. Trần Anh Thiện*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 6(127).2018. Trang: 26. Năm 2018. (28/06/2018)
  
59. Bài báo:  Phương pháp Newton nửa trơn tìm điểm bất động của hàm không trơn một biến. Tác giả: ThS. Phan Quang Như Anh*; TS. Phan Đức Tuấn; TS. Phạm Quý Mười. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 6(127).2018. Trang: 41. Năm 2018. (28/06/2018)
  
60. Bài báo:  Quan điểm của người học về phương pháp đánh giá theo định hướng việc học qua dự án nhóm Tác giả: ThS. Đinh Thanh Liêm*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 4(125).2018. Trang: 11. Năm 2018. (14/06/2018)
  
61. Bài báo:  Ứng dụng phân tích mạng lưới nghiên cưu liên kết của các bên liên quan du lịch ở điểm đến Đà Nẵng Tác giả: Nguyễn Phúc Nguyên, Nguyễn Thị Bích Thủy và Võ Lê Xuân Sang. Tạp chí Khoa học Kinh tế. 6(1). Trang: 90-99. Năm 2018. (06/04/2012)
  
62. Bài báo:  ẢNH HƯỞNG CÔNG ĐẦM NÉN ĐẾN CHẤT LƯỢNG MẶT ĐƯỜNG CẤP PHỐI ĐÁ DĂM Tác giả: Trần Thị Thu Thảo, Trần Trung Hiếu. Tạp chí Xây dựng Việt Nam. 605. Trang: 92-95. Năm 2018. (12/09/2018)
  
63. Bài báo:  KHẢO SÁT MÔI TRƯỜNG ĐẤT BẰNG PHƯƠNG PHÁP ẢNH ĐIỆN 2D-3D, NGHIÊN CỨU CỤ THỂ TẠI CÁC TUYẾN ĐƯỜNG QUẬN NGŨ HÀNH SƠN, TP. ĐÀ NẴNG Tác giả: TS. Lê Phước Cường*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 1(122).2018. Trang: 11. Năm 2018. (30/03/2018)
  
64. Bài báo:  Thiết kế và mô phỏng hệ thống điện năng lượng mặt trời không nối lưới Tác giả: TS. Nguyễn Lê Hòa*, Phạm Tiến Đạt, Đỗ Xuân Khải. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 1(122).2018. Trang: 28. Năm 2018. (30/03/2018)
  
65. Bài báo:  VAI TRÒ ĐỘNG LỰC CỦA KINH TẾ TƯ NHÂN TRONG GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN HIỆN NAY Tác giả: TS. Trần Ngọc Ánh*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 2(123).2018. Trang: 27. Năm 2018. (18/04/2018)
  
66. Bài báo:  Mở rộng độ bao phủ bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam hiện nay Tác giả: Trương Thị Thu Hiền. Tạp chí Khoa học Công nghệ. 2(123).2018. Trang: 32-35. Năm 2018. (18/04/2018)
  
67. Bài báo:  Đặc điểm ngôn ngữ học của các lời trích dẫn truyền cảm hứng về giáo dục trong tiếng Anh Tác giả: TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 2(123).2018. Trang: 76. Năm 2018. (18/04/2018)
  
68. Bài báo:  NGHIÊN CỨU THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG ĐIỆN MẶT TRỜI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI Tác giả: TS. Lưu Ngọc An*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 7(128).2018. Trang: 6. Năm 2018. (17/09/2018)
  
69. Bài báo:  Đánh giá hiện trạng sản xuất và đề xuất áp dụng các giải pháp sản xuất sạch hơn cho Công ty TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long - Đà Nẵng Tác giả: TS. Phan Như Thúc*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 1(122).2018. Trang: 106. Năm 2018. (30/03/2018)
  
70. Bài báo:  Các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập người đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum Tác giả: ThS. Vũ Thị Thương*; Nguyễn Thị Phương Thảo.. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 2(123).2018. Trang: 57. Năm 2018. (18/04/2018)
  
71. Bài báo:  ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ WEBSITE NGÂN HÀNG: THỰC TIỄN ĐỐI VỚI WEBSITE NGÂN HÀNG ĐÔNG Á Tác giả: PGS.TS. Lê Văn Huy*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 4(125).2018. Trang: 51. Năm 2018. (14/06/2018)
  
72. Bài báo:  ĐÁNH GIÁ ĐẶC TRƯNG CỦA BỘT ĐÁ PHẾ THẢI TỪ LÀNG ĐÁ NON NƯỚC VÀ KHẢ NĂNG CHẾ TẠO SẢN PHẨM Tác giả: PGS.TS. Đoàn Thị Thu Loan*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 5(126).2018, Quyển 1. Trang: 79. Năm 2018. (22/06/2018)
  
73. Bài báo:  Nhận thức của giáo viên đối với việc ứng dụng công nghệ trong giảng dạy ở Việt Nam: nhận diện mâu thuẩn dựa trên lí thuyết hoạt động Tác giả: TS. Huỳnh Ngọc Mai Kha*; ThS. Phạm Thị Tố Như. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 6(127).2018. Trang: 59. Năm 2018. (28/06/2018)
  
74. Bài báo:  HẠN CHẾ DÒNG NGẮN MẠCH QUÁ ĐỘ TRONG HỆ THỐNG PHÂN PHỐI THUỘC ĐIỆN LỰC ĐÀ NẴNG Tác giả: PGS.TS. Lê Thành Bắc*; ThS. Nguyễn Văn Tấn. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 7(128).2018. Trang: 10. Năm 2018. (17/09/2018)
  
75. Bài báo:  KHẢO SÁT BỨC BÌNH PHONG Ở ĐÌNH LÀNG THẠC GIÁN Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Chinh*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 4(125).2018. Trang: 37. Năm 2018. (14/06/2018)
  
76. Bài báo:  Sự hài lòng của người sử dụng hệ thống thông tin kế toán: Nghiên cứu tại các doanh nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng Tác giả: ThS. Huỳnh Thị Hồng Hạnh*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 4(125).2018. Trang: 46. Năm 2018. (14/06/2018)
  
77. Bài báo:  HẠN CHẾ DÒNG NGẮN MẠCH QUÁ ĐỘ TRONG HỆ THỐNG PHÂN PHỐI THUỘC ĐIỆN LỰC ĐÀ NẴNG Tác giả: PGS.TS. Lê Thành Bắc*; ThS. Nguyễn Văn Tấn. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 7(128).2018. Trang: 10. Năm 2018. (17/09/2018)
  
78. Bài báo:  Tín hiệu văn hóa trong ngôn ngữ ca dao và thơ hiện đại Tác giả: Lê Đức Luận. Tạp chí Khoa học Đại học Tân Trào. 07-3. Trang: 55-60. Năm 2018. (29/05/2018)
  
79. Bài báo:  NGHIÊN CỨU - CHẾ TẠO BỘ ĐO LƯU LƯỢNG BIOGAS THEO NGUYÊN LÝ CHÊNH ÁP CHO ĐỘNG CƠ BIOGAS Tác giả: ThS. Nguyễn Việt Hải*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 5(126).2018, Quyển 1. Trang: 45. Năm 2018. (22/06/2018)
  
80. Bài báo:  Phân tích hệ thống định vị sự cố bằng phương pháp sóng lan truyền cho đường dây truyền tải điện 500kV Dốc Sỏi - Đà Nẵng Tác giả: GS.TS. Lê Kim Hùng*; Trương Thanh Trường; TS. Vũ Phan Huấn. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 5(126).2018, Quyển 1. Trang: 63. Năm 2018. (22/06/2018)
  
81. Bài báo:  Đánh giá hiện trạng ô nhiễm kim loại nặng và đề xuất mô hình tiên lượng tại hạ lưu sông Sài Gòn, tỉnh Bình Dương Tác giả: TS. Lê Thị Xuân Thùy*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 5(126).2018, Quyển 1. Trang: 68. Năm 2018. (22/06/2018)
  
82. Bài báo:  Phân lập và tuyển chọn chủng vi khuẩn lactic ứng dụng ủ chua bã đậu nành làm thức ăn chăn nuôi Tác giả: Phạm Thị Kim Thảo*; TS. Lê Lý Thùy Trâm. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 1(122).2018. Trang: 81. Năm 2018. (30/03/2018)
  
83. Bài báo:  Phân lập và tuyển chọn chủng vi khuẩn lactic ứng dụng ủ chua bã đậu nành làm thức ăn chăn nuôi Tác giả: Phạm Thị Kim Thảo*; TS. Lê Lý Thùy Trâm. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 1(122).2018. Trang: 81. Năm 2018. (30/03/2018)
  
84. Bài báo:  Ứng dụng mạng nơ-ron tuyến tính hóa phản hồi điều khiển thích nghi vị trí bàn trượt Tác giả: ThS. Võ Khánh Thoại*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 1(122).2018. Trang: 90. Năm 2018. (30/03/2018)
  
85. Bài báo:  Thiết kế chế tạo băng thử vòi phun xăng Tác giả: TS. Lê Minh Tiến*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 1(122).2018. Trang: 95. Năm 2018. (30/03/2018)
  
86. Bài báo:  Tính toán thời gian thực phẩm hình dạng bất kỳ với hai biên đối lưu không đối xứng Tác giả: ThS. Hoàng Minh Tuấn*; PGS.TS. Võ Chí Chính; TS. Nguyễn Thành Văn. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 1(122).2018. Trang: 100. Năm 2018. (30/03/2018)
  
87. Bài báo:  Tính toán thời gian thực phẩm hình dạng bất kỳ với hai biên đối lưu không đối xứng Tác giả: ThS. Hoàng Minh Tuấn*; PGS.TS. Võ Chí Chính; TS. Nguyễn Thành Văn. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 1(122).2018. Trang: 100. Năm 2018. (30/03/2018)
  
88. Bài báo:  CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ CỦA NGƯỜI DÂN TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Tác giả: PGS.TS. Lê Văn Huy*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 2(123).2018. Trang: 51. Năm 2018. (18/04/2018)
  
89. Bài báo:  Thiết kế chế tạo băng thử vòi phun xăng
Tác giả: Lê Minh Tiến, Phạm Quốc Thái, Huỳnh Tấn Tiến, Võ Anh Vũ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. 1(122). Trang: 90-94. Năm 2018.
(27/05/2018)
  
90. Bài báo:  Thuật toán AdaBoost nhanh sử dụng mật độ Gauss trong nhận diện khuôn mặt Tác giả: TS. Phạm Minh Tuấn*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 6(127).2018. Trang: 51. Năm 2018. (28/06/2018)
  
91. Bài báo:  Ứng dụng thiết bị chẩn đoán OBD II Wifi để nghiên cứu tiêu hao nhiên liệu của ô tô trong điều kiện vận hành thực tế Tác giả: TS. Lê Văn Tụy*; TS. Phan Minh Đức. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 1(122).2018. Trang: 106-110. Năm 2018. (30/03/2018)
  
92. Bài báo:  Ứng dụng thiết bị chẩn đoán OBD II Wifi để nghiên cứu tiêu hao nhiên liệu của ô tô trong điều kiện vận hành thực tế Tác giả: TS. Lê Văn Tụy*; TS. Phan Minh Đức. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 1(122).2018. Trang: 110. Năm 2018. (30/03/2018)
  
93. Bài báo:  Lựa chọn thiết bị để hỗ trợ ổn định hệ thống điện khi đấu nối nhà máy điện mặt trời công suất lớn Tác giả: PGS.TS. Đinh Thành Việt*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 1(122).2018. Trang: 120. Năm 2018. (30/03/2018)
  
94. Bài báo:  Cải thiện chất lượng điện áp trong lưới điện phân phối 22kV có phụ tải phi tuyến dùng D-STATCOM và bộ lọc sóng hài Tác giả: ThS. Nguyễn Hữu Vinh*; GS.TS. Lê Kim Hùng. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 1(122).2018. Trang: 125. Năm 2018. (30/03/2018)
  
95. Bài báo:  ĐẶC TRƯNG LƯỢT LỜI CỦA NGƯỜI HỌC TIẾNG PHÁP TRONG CUỘC THOẠI KHÔNG CÓ NGƯỜI BẢN NGỮ Tác giả: Đỗ Kim Thành. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia 2018 - Hà Nội. NXB Đại học quốc gia Hà Nội.. ISBN: 978-604-961-677-8. Trang: 527-535. Năm 2018. (11/04/2018)
  
96. Tham luận:  THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC MỘT SỐ LỖI THƯỜNG GẶP TRONG VIỆC VIẾT TIN CỦA PHÓNG VIÊN TẠI ĐÀI TRUYỀN THANH - TRUYỀN HÌNH HUYỆN ĐẠI LỘC, TỈNH QUẢNG NAM Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh, Trần Thị Bích Liễu, Nguyễn Ngọc Nhật Minh. Hội thảo khoa học Quốc gia 2018 "NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY NGOẠI NGỮ, NGÔN NGỮ & QUỐC TẾ HỌC TẠI VIỆT NAM, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội, 4/2018, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội. QĐ XB số: 462 LK-XH/QĐ-NXB ĐHQGHN, ngyà 4/4/2018, ĐKXB: 750-2018/CXBBIP/02-83/ĐHQGHN, ngày 9/3/2018.. Trang: 127-137. Năm 2018. (12/04/2018)
  
97. Tham luận:  NHAN ĐỀ TÁC PHẨM TRONG CÁC SÁNG TÁC CỦA NGUYỄN NGỌC TƯ THE TITLE IN NGUYEN NGOC TU’s LITERATURAL WORKS Tác giả: Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyễn Ngọc Chinh . Hội thảo khoa học Quốc gia 2018 "NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY NGOẠI NGỮ, NGÔN NGỮ & QUỐC TẾ HỌC TẠI VIỆT NAM, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội, 4/2018, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội. QĐ XB số: 462 LK-XH/QĐ-NXB ĐHQGHN, ngyà 4/4/2018, ĐKXB: 750-2018/CXBBIP/02-83/ĐHQGHN, ngày 9/3/2018.. Trang: 658-673. Năm 2018. (12/04/2018)
  
98. Bài báo:  Mối quan hệ giữa các yếu tố cấu thành tài sản thương hiệu điểm đến: Trường hợp thành phố Hội An, Việt Nam
Tác giả: Trần Trung Vinh, Lê Văn Huy, Lê Thị Bích Trâm, Trần Thị Kim Phương. Tạp chí Kinh Tế & Phát Triển (ISSN: 1859 - 0012). 249. Trang: 61-70. Năm 2018.
(31/03/2018)
  
99. Bài báo:  Phân tích bậc hai phi đàn hồi cột ống thép nhồi bê tông
Tác giả: Đinh Thị Như Thảo, Lưu Thanh Bình, Trần Duy Phương, Nguyễn Văn Hiệp Trương Hoài Chính, Ngô Hữu Cường . Tạp chí KHCN Xây dựng- Đại học Xây dựng. Tập số 2- 2/2018. Trang: 18-23. Năm 2018.
(04/04/2018)
  
100. Bài báo:  Sử dụng ngữ liệu thực làm nguồn tài liệu bổ sung để giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên Ngành Môi trường, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng Tác giả: Trần Vũ Mai Yên; Huỳnh Trúc Giang. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. 2 (123). Trang: 19-22. Năm 2018. (19/04/2018)
  
 Tìm thấy: 10187 mục / 204 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn