TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
37,999,641
 
BÀI BÁO TRONG NƯỚC

Đơn vị: Phòng:
101. Bài báo:  Nghiên cứu khả năng chịu lực và hệ số dẫn nhiệt của bê tông sử dụng cốt liệu thủy tinh y tế Tác giả: PGS.TS. Trương Hoài Chính* Lê Văn Cảnh
.
Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 3(124).2018. Trang: 14. Năm 2018.
(27/04/2018)
  
102. Bài báo:  Giải pháp sử dụng nước hợp lý trong các hộ gia đình trên địa bàn TP Đà Nẵng Tác giả: ThS. Mai Thị Thùy Dương*; ThS. NGUYỄN LAN PHƯƠNG; PGS.TS. Trần Văn Quang; ThS. Phan Thị Kim Thủy. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 3(124).2018. Trang: 28. Năm 2018. (27/04/2018)
  
103. Bài báo:  Giải pháp sử dụng nước hợp lý trong các hộ gia đình trên địa bàn TP Đà Nẵng Tác giả: ThS. Mai Thị Thùy Dương*; ThS. NGUYỄN LAN PHƯƠNG; PGS.TS. Trần Văn Quang; ThS. Phan Thị Kim Thủy. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 3(124).2018. Trang: 28. Năm 2018. (27/04/2018)
  
104. Bài báo:  Giải pháp sử dụng nước hợp lý trong các hộ gia đình trên địa bàn TP Đà Nẵng Tác giả: ThS. Mai Thị Thùy Dương*; ThS. NGUYỄN LAN PHƯƠNG; PGS.TS. Trần Văn Quang; ThS. Phan Thị Kim Thủy. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 3(124).2018. Trang: 28. Năm 2018. (27/04/2018)
  
105. Bài báo:  Giải pháp sử dụng nước hợp lý trong các hộ gia đình trên địa bàn TP Đà Nẵng Tác giả: ThS. Mai Thị Thùy Dương*; ThS. NGUYỄN LAN PHƯƠNG; PGS.TS. Trần Văn Quang; ThS. Phan Thị Kim Thủy. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 3(124).2018. Trang: 28. Năm 2018. (27/04/2018)
  
106. Bài báo:  NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ ỔN ĐỊNH CHO HỆ THỐNG ĐIỆN 500KV VIỆT NAM CÓ XÉT ĐẾN CÁC YẾU TỐ BẤT ĐỊNH CỦA PHỤ TẢI Tác giả: PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 3(124).2018. Trang: 43. Năm 2018. (27/04/2018)
  
107. Bài báo:  Nghiên cứu đánh giá tải trọng xử lý chất hữu cơ của đệm PVA-GEL trong xử lý nước thải chế biến thủy sản Tác giả: ThS. Phan Thị Kim Thủy*; PGS.TS. Trần Văn Quang*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 3(124).2018. Trang: 59. Năm 2018. (27/04/2018)
  
108. Bài báo:  Nghiên cứu đánh giá tải trọng xử lý chất hữu cơ của đệm PVA-GEL trong xử lý nước thải chế biến thủy sản Tác giả: ThS. Phan Thị Kim Thủy*; PGS.TS. Trần Văn Quang*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 3(124).2018. Trang: 59. Năm 2018. (27/04/2018)
  
109. Bài báo:  Xây dựng module phần mềm tính toán các thông số của không khí ẩm và các ứng dụng Tác giả: TS. Thái Ngọc Sơn*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 3(124).2018. Trang: 69. Năm 2018. (27/04/2018)
  
110. Bài báo:  Nghiên cứu khả năng xử lý rác hữu cơ bằng đệm lót sinh học theo phương thức Takakura Compost Tác giả: TS. Lê Thị Xuân Thùy*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 3(124).2018. Trang: 79. Năm 2018. (27/04/2018)
  
111. Bài báo:  Ứng dụng hiệu quả công nghệ mới FPI về chỉ báo đường đi sự cố cho lưới điện phân phối thông minh Tác giả: PGS.TS. Đinh Thành Việt*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 3(124).2018. Trang: 85. Năm 2018. (27/04/2018)
  
112. Bài báo:  Nhân nhanh in vitro loai hoa lan quý hiếm và có giá trị kinh tế, Huyết Nhung Trơn (Renanthera imschootiana Rolfe) Tác giả: TS. Nguyễn Minh Lý*; Trần Quang Dần*; TS. Võ Châu Tuấn. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 3(124).2018. Trang: 94. Năm 2018. (27/04/2018)
  
113. Bài báo:  Nhân nhanh in vitro loai hoa lan quý hiếm và có giá trị kinh tế, Huyết Nhung Trơn (Renanthera imschootiana Rolfe) Tác giả: TS. Nguyễn Minh Lý*; Trần Quang Dần*; TS. Võ Châu Tuấn. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 3(124).2018. Trang: 94. Năm 2018. (27/04/2018)
  
114. Bài báo:  Nhân nhanh in vitro loai hoa lan quý hiếm và có giá trị kinh tế, Huyết Nhung Trơn (Renanthera imschootiana Rolfe) Tác giả: TS. Nguyễn Minh Lý*; Trần Quang Dần*; TS. Võ Châu Tuấn. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 3(124).2018. Trang: 94. Năm 2018. (27/04/2018)
  
115. Bài báo:  Một phương pháp xác định chi phí mới nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ định tuyến Tác giả: ThS. Lê Vũ*; ThS. Lương Thái Ngọc*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 3(124).2018. Trang: 104. Năm 2018. (27/04/2018)
  
116. Bài báo:  Dự đoán hướng ngữ nghĩa của cụm từ trong khai phá quan điểm với độ đo thông tin tương hỗ Tác giả: ThS. Trần Uyên Trang*; TS. Hoàng Thị Thanh Hà; PGS.TS. Huỳnh Xuân Hiệp. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 3(124).2018. Trang: 113. Năm 2018. (27/04/2018)
  
117. Bài báo:  Nghiên cứu thành phần cấu trúc và hoạt tính chống oxi hóa của pectin phân lập từ lá cúc quỳ (Tithonia diversifolia) Tác giả: TS. Giang Thị Kim Liên*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 3(124).2018. Trang: 116. Năm 2018. (27/04/2018)
  
118. Bài báo:  Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của cốt sợi và cốt thanh đến biến dạng co ngót của bê tông trong điều kiện khí hậu Gia Lai Tác giả: Nguyễn Bá Thạch- Trương Hoài Chính. Tạp chí Xây dựng. 2-2018. Trang: 85-88. Năm 2018. (26/04/2018)
  
119. Bài báo:  Nghiên cứu ảnh hưởng chất lượng đá trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến cường độ bê tông Tác giả: Trương Hoài Chính- Nguyễn Xuân Hòa. Tạp chí Xây dựng. 3-2018. Trang: 127-129. Năm 2018. (26/04/2018)
  
120. Bài báo:  Xây dựng bản đồ diễn biến đường bờ bằng công nghệ ảnh viễn thám. Áp dụng cho vịnh Đà Nẵng Tác giả: Nguyễn Quang Bình, Võ Ngọc Dương. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. ISSN 1859-1531, Số 3(124).2018. Trang: 1 - 5. Năm 2018. (06/05/2018)
  
121. Bài báo:  Đánh giá tải lượng bùn cát về các hồ chứa lớn ở thượng nguồn lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn bằng mô hình thủy văn bán phân bố SWAT Tác giả: Nguyễn Quang Bình. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường. ISSN 1859 - 3941, Số 60 (3/2018). Trang: 58 - 66. Năm 2018. (06/05/2018)
  
122. Tham luận:  Ứng dụng bài tập nghe chính tả để hỗ trợ nâng cao kĩ năng nghe tiếng Anh của sinh viên chuyên ngữ năm thứ nhất Tác giả: Nguyễn Văn Long, Võ Nguyễn Thùy Trang. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia 2018 "Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam", 04/2018, Hà Nội. Trang: 367-376. Năm 2018. (23/04/2018)
  
123. Bài báo:  Định vị thuộc tính địa phương dựa trên chỉ số thành phần của chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Tỉnh (PCI): Hàm ý đối với Thành phố Đà Nẵng
Tác giả: Lê Văn Huy
.
Tạp chí Kinh tế và Quản lý. 25. Trang: 35-41. Năm 2018.
(23/04/2018)
  
124. Bài báo:  Kiến trúc thuộc địa Pháp tại Đà Nẵng: giá trị nghệ thuật và những thách thức với thời gian Tác giả: Lê Minh Sơn. Tạp Chí Kiến Trúc Việt Nam. 2/2018. Trang: 82-86. Năm 2018. (11/04/2018)
  
125. Bài báo:  Cách mạng công nghiệp 4.0 từ ý tưởng của Các Mác đến hiện thực Tác giả: TS. Trần Hồng Lưu. NXB Lao động Xã hội, Hà Nội. HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐỊA PHƯƠNG: CƠ HỘI, THÁCH THỨC VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA VÀ CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 TẬP I. Quyết định xuất bản số 117/QĐ-NXBLĐXH, cấp ngày 10/4/2018. ISBN: 978-604-65-3447-1. Trang: 54-64. Năm 2018. (22/04/2018)
  
126. Bài báo:   Nghiên cứu sản xuất bê tông từ cát biển, nước biển khu vực Nha Trang – Khánh Hòa Tác giả: Trương Hoài Chính- Trần Văn Châu. Tạp chí KHCN- ĐHĐN. 3(124).2018. Trang: 1-4. Năm 2018. (26/04/2018)
  
127. Bài báo:  Đào tạo đại học hướng đến nhu cầu xã hội ở nước ta hiện nay Tác giả: Lâm Bá Hòa (viết chung). Tạp chí Khoa học Nội vụ. 23 (3/2018). Trang: 48-54. Năm 2018. (16/04/2018)
  
128. Bài báo:  Tối ưu hóa các yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng thủy phân cơ thịt đỏ cá ngừ sọc dưa (Sarda Orientalis) với xúc tác enzyme Protamex để thu dịch protein thủy phân bằng phương pháp qui hoạch thực nghiệm Tác giả: Bùi Xuân Đông, Ngô Thị Ngọc Bích, Bùi Viết Cường. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. 3(124).2018. Trang: 19-22. Năm 2018. (27/04/2018)
  
129. Bài báo:  Tối ưu hóa các yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng thủy phân cơ thịt đỏ cá ngừ sọc dưa (sarda orientalis) với xúc tác enzyme protamex để thu dịch protein thủy phân bằng phương pháp qui hoạch thực nghiệm Tác giả: Bùi Xuân Đông, Ngô Thị Ngọc Bích, Bùi Viết Cường*. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. 3(124).2018. Trang: 13-19. Năm 2018. (08/05/2018)
  
130. Bài báo:  Nghiên cứu ảnh hưởng của sự phân bố không đồng nhất theo chiều cao trong việc sắp xếp chất hấp thụ cháy trong bó nhiên liệu của lò phản ứng WWER-1200 đối với đặc trưng vật lý-neutron - K∞. Tác giả: ThS. Trương Hoài Nam*; PGS.TS. Hoàng Ngọc Đồng. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 5(126).2018, Quyển 1. Trang: 94. Năm 2018. (22/06/2018)
  
131. Bài báo:  Nhận dạng hình ảnh tự nhiên sử dụng mô hình mạng neuron tích chập Tác giả: Vương Quang Phước & Hồ Phước Tiến. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 5(126).2018, Quyển 1. Trang: 110. Năm 2018. (22/06/2018)
  
132. Bài báo:  Tính toán và triển khai hệ thống làm mát chuồng trại bằng nguồn nước ngầm Tác giả: TS. Thái Ngọc Sơn*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 5(126).2018, Quyển 1. Trang: 115. Năm 2018. (22/06/2018)
  
133. Bài báo:  Đề xuất cải tiến thuật toán điều khiển hệ thống điều tốc nhà máy Thủy điện Srêpốk 3 ứng dụng logic mờ Tác giả: Trần Đức Sỹ*; Mai Đình Thành; TS. Lê Tiến Dũng. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 5(126).2018, Quyển 1. Trang: 120. Năm 2018. (22/06/2018)
  
134. Bài báo:  Mức độ hiểu biết của sinh viên trường Đại Học Ngoại Ngữ - Đại Học Đà Nẵng về dịch chuyển lao động trong ASEAN: Thực trạng và kiến nghị Tác giả: Lê Thị Phương Loan, Võ Thị Giang . Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ & quốc tế học tại Việt Nam” năm 2018, NXB ĐHQGHN, ISBN 978-504-961-677-8. 2018. Trang: 356-366. Năm 2018. (19/05/2018)
  
135. Tham luận:  Một số kinh nghiệm trong việc thực hiện công tác chủ nhiệm cho giáo sinh thực tập sư phạm hiện nay Tác giả: ThS. Hồ Thanh Hải - ThS. Nguyễn Hải Như. Nxb Đại học Huế. Trang: 395 - 398. Năm 2018. (20/05/2018)
  
136. Tham luận:  Đề xuất giải pháp cho công tác chủ nhiệm đối với giáo sinh thực tập sư phạm theo mô hình trường vệ tinh địa bàn Thành phố Đà Nẵng Tác giả: ThS. Hồ Thanh Hải. Nxb Đại học Huế. Trang: 188 - 190. Năm 2018. (20/05/2018)
  
137. Bài báo:  Các giải pháp quy hoạch lại mạng lưới các cơ sở đào tạo sư phạm giai đoạn 2018-2030 và tầm nhìn đến 2050 Tác giả: Nguyễn Ngọc Vũ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng. 05. Trang: 15. Năm 2018. (20/05/2018)
  
138. Bài báo:  SỬ DỤNG NGỮ LIỆU THỰC LÀM NGUỒN TÀI LIỆU BỔ SUNG ĐỂ GIẢNG DẠY TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH CHO SINH VIÊN NGÀNH MÔI TRƯỜNG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Tác giả: Trần Vũ Mai Yên, Huỳnh Trúc Giang. Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng. 2 (123). Trang: 19-22. Năm 2018. (27/05/2018)
  
139. Bài báo:  
ẢNH HƯỞNG CỦA PHƯƠNG PHÁP TIỀN XỬ LÝ BẰNG KIỀM ĐẾN HIỆU SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG GELATIN CHIẾT XUẤT TỪ VẢY CÁ HỒI
Tác giả: NGUYỄN THỊ TRÚC LOAN*, Từ Thị Mỹ Lệ. Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng. 1(122).2018. Trang: 38-42. Năm 2018.
(28/05/2018)
  
140. Bài báo:  Recommendation using Rule based Implicative Rating Measure Tác giả: Lan Phuong Phan, Hung Huu Huynh, and Hiep Xuan Huynh,. International Journal of Advanced Computer Science and Applications. 9 (4). Trang: 176-181. Năm 2018. (29/05/2018)
  
141. Bài báo:  THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ ĐÀO TẠO MÔN ĐỊA LÍ KINH TẾ XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY ĐỊA LÍ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Tác giả: ThS. Nguyễn Đặng Thảo Nguyên. Hội thảo Khoa học Khoa Địa lý lần thứ 7. 07. Trang: 100-104. Năm 2018. (28/05/2018)
  
142. Bài báo:  ĐÔ THỊ HÓA VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Tác giả: 1. ThS. Nguyễn Đặng Thảo Nguyên2. GS.TS. Nguyễn Viết Thịnh. Kỷ yêu Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ X. ISBN 978-604-913-693-1. Trang: 805 - 816. Năm 2018. (28/05/2018)
  
143. Bài báo:  Bảo tồn giá trị văn hoá đình làng tại thành phố Đà Nẵng Tác giả: Phan Thị Thương, Nguyễn Ngọc Chinh, Nguyễn Ngọc Nhật Minh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 4/2018. Trang: 87-92. Năm 2018. (04/06/2018)
  
144. Bài báo:  KHẢO SÁT BỨC BÌNH PHONG Ở ĐÌNH LÀNG THẠC GIÁN
Tác giả: Trương Thị Thanh Thùy, Nguyễn Ngọc Chinh, Nguyễn Ngọc Nhật Minh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 4/2018. Trang: 83-87. Năm 2018.
(04/06/2018)
  
145. Bài báo:  Server Provisioning and User Association in Multi-Site Multi-access Edge Computing Tác giả: Minh N. H. Nguyen, Nguyen H. Tran and Choong Seon Hong. Korea Computer Congress 2018. KCC 2018. Trang: 1-3. Năm 2018. (24/05/2018)
  
146. Bài báo:  VĂN HÓA SINH THÁI CỦA NGƯỜI Ê ĐÊ Ở HUYỆN CƯ M’GAR TỈNH ĐẮK LẮK Tác giả: Trần Thị Mai An. Tạp Chí Khoa học và Công nghệ Đại học Khoa học Huế. 3. 2018. Trang: 31 - 38. Năm 2018. (30/05/2018)
  
147. Bài báo:  Xây dựng module phần mềm tính toán các thông số của không khí ẩm và các ứng dụng
Tác giả: Thái Ngọc Sơn
.
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. 3(124).2018. Trang: 64-68. Năm 2018.
(22/05/2018)
  
148. Bài báo:  Đô thành Điển Xung của vương quốc Lâm Ấp trong sách Thủy Kinh chú Tác giả: Lê Thị Mai - Zhang Zhuoqing. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử. 3 (503). Trang: 62-76. Năm 2018. (31/05/2018)
  
149. Bài báo:  Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường đến sự phát triển cường độ bê tông cốt liệu thủy tinh Tác giả: ThS. Phan Nhật Long. Tạp chí Giao thông vận tải ISSN 2354-0818. 4/2018. Trang: pp.87-90. Năm 2018. (24/05/2018)
  
150. Bài báo:  Hybrid Recommendation based on Implicative Rating Measures Tác giả: Lan Phuong Phan, Hung Huu Huynh, and Hiep Xuan Huynh. In Proceedings of International Conference on Machine Learning and Soft Computing. 1. Trang: ACM ISBN978-1-4503-6336-5, https://doi.org/10. 114. Năm 2018. (29/05/2018)
  
 Tìm thấy: 10088 mục / 202 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn