TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
50,071,328
 
BÀI BÁO TRONG NƯỚC

Đơn vị: Phòng:
101. Bài báo:  KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP TẠI VIỆT NAM Tác giả: Phạm Tuấn Anh; Nguyễn Thị Thanh Huyền. Kỷ yếu hội thảo Khoa học quốc gia Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân. 1. Trang: 239-245. Năm 2019. (21/05/2019)
  
102. Tham luận:  Chính sách ngoại giao Phật giáo của Ấn Độ: Lợi thế và thách thức Tác giả: Lê Nguyễn Hải Vân. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia 2019 "Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ, quốc tế học tại Việt Nam. Trang: 589-598. Năm 2019. (22/05/2019)
  
103. Bài báo:  VAI TRÒ CỦA ĐOÀN THANH NIÊN TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TẠI VIỆT NAM Tác giả: Phạm Tuấn Anh; Nguyễn Thị Thanh Huyền. Kỷ yêu hội thảo quốc gia "Vai trò của tri thức trẻ Việt Nam trong nền kinh tế số". 1. Trang: 45-55. Năm 2019. (21/05/2019)
  
104. Tham luận:  Ảnh hưởng của hình ảnh quốc gia xuất xứ đến chất lượng cảm nhận và trung thành thương hiệu: Trường hợp thị trường trang phục thể thao Việt Nam Tác giả: Trương Bá Thanh; Nguyễn Hoàng Ngân; Trần Thị Kim Phương; Trần Trung Vinh. Econometrics and Statistical Methods – Applications In Economics and Finance (ISBN: 978-604-80-3675-1). Trang: 719-736. Năm 2019. (28/05/2019)
  
105. Bài báo:  Nghiên cứu ứng xử kết cấu bản giảm tải đường đầu cầu khi có xét tới ảnh hưởng của khối lượng đất nền (Phần 2 Xây dựng mô hình và tính toán) Tác giả: Hoàng Phương Hoa, Nguyễn Văn Phương. Tạp chí Xây dưng (Bộ Xây dựng), ISSN 0866-0762. 6(2019). Trang: 44-48. Năm 2019. (28/05/2019)
  
106. Bài báo:  Hiệu quả của gối cách chấn DFP cho nhà cao tầng chịu động đất có xét đến thành phần kích động đứng Tác giả: Hoàng Phương Hoa, Nguyễn Hoàng Quốc. Tạp chí Xây dưng (Bộ Xây dựng), ISSN 0866-0762. 6(2019). Trang: 172-176. Năm 2019. (28/05/2019)
  
107. Bài báo:  Giải pháp xây dựng hệ thống quản lý và thu phí tiện ích cho người dân và du khách bằng thẻ du lịch đa năng Tác giả: Trần Hoàng Vũ, Hoàng Bá Đại Nghĩa. Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Vol. 17, No. 1.2. Trang: 80-84. Năm 2019. (29/05/2019)
  
108. Bài báo:  HỢP TÁC ASEAN – HÀN QUỐC TRONG “CHÍNH SÁCH PHƯƠNG NAM MỚI” CỦA HÀN QUỐC – MỘT SỐ TRIỂN VỌNG CHO QUAN HỆ VIỆT NAM-HÀN QUỐC Tác giả: Trần Thị Ngọc Hoa. Hội thảo khoa học Quốc gia 2019 Nghiên cứu giảng dạydạy Ngoại ngữ, Ngôn ngữ, Quốc tế học tại Việt Nam. ISBN: 978-604-9805-71-4. 2019. Trang: 220-229. Năm 2019. (30/05/2019)
  
109. Tham luận:  Xói hạt mịn của một số đất đắp đập, đê Tác giả: Le Van Thao. Hội nghị cơ học thủy khí làn thứ 21. Trang: 703-709. Năm 2019. (11/06/2019)
  
110. Bài báo:  Nghiên cứu nguyên nhân hư hỏng, đề xuất giải pháp sửa chữa mặt đường bê tông xi măng trên Quốc lộ 1A – đoạn qua thành phố Quảng Ngãi (km 1052-km 1060) Tác giả: Hồ Văn Quân, Phạm Thái Uyết, Trần Thị Phương Huyền. Đại học Khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng.. Số 1(2). Trang: 37-41. Năm 2019. (28/05/2019)
  
111. Bài báo:  Ẩn dụ tri nhận về "mặt trời" trong những bài thơ tiếng Anh và tiếng Việt ở thế kỷ 20 Tác giả: Hồ Thị Kiều Oanh, Trương Thị Mỹ Thuận. Journal of Language and Life. 5(285). Trang: 4-12. Năm 2019. (04/06/2019)
  
112. Bài báo:  Các yếu tố cấu tạo trong từ ghép láy nghĩa Tác giả: Lê Đức Luận. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống. 6 (286). Trang: 20-25. Năm 2019. (10/06/2019)
  
113. Bài báo:  Sự điều chỉnh chính sách đối ngoại với châu Mỹ Latinh của chính quyền Tổng thống Obama Tác giả: Lê Thị Phương Loan. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ & quốc tế học tại Việt Nam” năm 2019, NXB ĐHQGHN, ISBN 9 786 049 805 714. 2019. Trang: 281-291. Năm 2019. (02/06/2019)
  
114. Bài báo:  ẢNH HƯỞNG THÀNH PHẦN BỘT KHOÁNG ĐẾN KHẢ NĂNG KHÁNG HẰN LÚN VỆT BÁNH XE CỦA BÊ TÔNG NHỰA NÓNG Tác giả: Trần Thị Thu Thảo, Lê Đức Châu, Đặng Trần Đăng Khoa, Trương Huy Hùng, Nguyễn Văn Hợi, Nguyễn Đắc Phú. Tạp chí khoa học và công nghệ-Đại học Đà Nẵng. Vol. 17, No. 1.2, 2019. Trang: 53-56. Năm 2019. (06/06/2019)
  
115. Bài báo:  Japan’s growing soft power in its relations with ASEAN in period 2005-2017 Tác giả: Lê Thị Phương Loan, Võ Thị Giang. The 5th international conference on Language, Society and Culture in Asian contexts (LSCAC2018), ISBN 9786024622480. 2019. Trang: 321-333. Năm 2019. (09/06/2019)
  
116. Bài báo:  Người thầy trong Tư tưởng Hồ Chí Minh - Vận dụng vào việc giáo dục đạo đức cho sinh viên Sư phạm hiện nay Tác giả: Nguyễn Hải Như; Nghiêm Văn Bình; Hồ Thanh Hải. Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. Hồ Chí Minh: Hội thảo Khoa học Quốc gia "Đạo đức Nhà giáo trong bối cảnh hiện nay". ISBN 978-604-974-162-3. Trang: 407 - 412. Năm 2019. (10/06/2019)
  
117. Bài báo:  Tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tác phẩm "Di chúc" Tác giả: Nguyễn Hải Như. Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng: Hội thảo Khoa học "50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh". 01. Trang: 43 - 47. Năm 2019. (11/06/2019)
  
118. Tham luận:  Nghiên cứu thực nghiệm về khả năng xói hạt mịn sử dụng thiết bị xói ba trục Tác giả: Le Van Thao. Hội nghị cơ học thủy khí làn thứ 21. Trang: 697-702. Năm 2019. (11/06/2019)
  
119. Tham luận:  Tứ giác kim cương (Mỹ - Nhật - Ấn - Úc) ở Ấn Độ - Thái Bình Dương: Cơ hội và thách thức Tác giả: Nguyễn Võ Huyền Dung. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội. Trang: 112 - 120. Năm 2019. (11/06/2019)
  
120. Bài báo:  Vị trí của Nhật Bản trong chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương Tự do và Rộng mở của Mỹ Tác giả: Nguyen Vo Huyen Dung. Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. ISSN: 0868 - 3646. Trang: 25 - 34. Năm 2019. (11/06/2019)
  
121. Tham luận:  Supply chain finance for SMEs - case in Danang city Tác giả: TS. Lê Thị Minh Hằng; ThS. Nguyễn Sơn Tùng. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia Quản trị và Kinh doanh lần thứ VII (COMB 2018). Trang: 174-185. Năm 2019. (17/06/2019)
  
122. Bài báo:  Đánh giá tác động của pháp luật về phí bảo vệ môi trường nước thải sinh hoạt đối với mục tiêu sử dụng nước tiết kiệm Tác giả: Lê Thị Thu Hằng. Tạp chí Pháp luật và phát triển. 1+2/2019. Trang: 58-64. Năm 2019. (13/06/2019)
  
123. Bài báo:  Studying of Drying of Beef Marinated in Spices by Combining between Heat Pump and Infracted Energy Tác giả: Nguyễn Công Vinh, Nguyễn Lê Châu Thành, NC Vinh, NLC Thành. Tạp chi Khoa học Công nghệ Quốc tế www.ijrerd.com. Issue 05. Trang: PP. 08-14. Năm 2019. (14/06/2019)
  
124. Bài báo:  Using the Optimal Design for the Vehicle Dynamics to Achieve Maximum Tire’s Friction Force in Rear Axle Tác giả: Nguyễn Lê Châu Thành, Nguyễn Công Vinh, NLC Thành, H Thắng, N Hoài, NC Vinh. Tạp chi Khoa học Công nghệ Quốc tế www.ijrerd.com International Journal of Latest Engineering Research and Applications (IJLERA) ISSN: 2455-7137. 3. Trang: 01-06. Năm 2019. (14/06/2019)
  
125. Bài báo:   TỔNG HỢP CARBON NANO SỢI TRÊN BỀ MẶT CARBON XỐP TỪ LPG Tác giả: Trương Hữu Trì, Nguyễn Đình Lâm, Trần Nguyên Ngọc, Bùi Thị Hương Lan, Lê Đức Ngưu, Dương Thế Hy. Tạp chí KHCN ĐHĐN. Vol.17, No 5, 2019. Trang: 63-6. Năm 2019. (13/06/2019)
  
126. Bài báo:  Tính nhạc trong bài thơ Mắt người Sơn Tây của Quang Dũng Tác giả: Trịnh Quỳnh Đông Nghi. TC Khoa học, ĐH Đồng Tháp. 37 (4.2019). Trang: 70. Năm 2019. (14/06/2019)
  
127. Bài báo:  Nghiên cứu mối quan hệ giữa hiệu quả tài chính và cấu trúc tài chính các công ty dệt may niêm yết ở Việt Nam - Tiếp cận mô hình phân rã Tác giả: TS. Bùi Nữ Thanh Hà. Tạp chí Tài chính - Quản trị kinh doanh. 14 - Tháng 6/2019. Trang: 24-20. Năm 2019. (14/06/2019)
  
128. Bài báo:  Không gian cảnh quan mở dưới góc nhìn tâm lý học môi trường – nghiên cứu trường hợp Đại học Harvard và Học viện Công nghệ Massachusetts Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn. Tạp chí Kiến trúc. 6-2019. Trang: 84-89. Năm 2019. (16/06/2019)
  
129. Bài báo:  Nghiên cứu cải tiến mô hình ngưỡng trượt theo vật liệu Tác giả: Mai Chánh Trung; Nguyễn Hoàng Vĩnh.. Tạp chí Xây dựng Việt Nam-Bộ Xây dựng. ISSN: 0866-8762. Trang: 101-105. Năm 2019. (13/06/2019)
  
130. Tham luận:  Ảnh hưởng của đào tạo khởi nghiệp trong các trường đại học đến ý định khởi nghiệp - Tình huống nghiên cứu tại Đại học Đà Nẵng Tác giả: TS. Lê Thị Minh Hằng; ThS. Nguyễn Sơn Tùng. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia Quản trị và Kinh doanh lần thứ VII (COMB 2018). Trang: 148-160. Năm 2019. (17/06/2019)
  
131. Bài báo:  FREE VIBRATION ANALYSIS OF FUNCTIONALLY GRADED BEAMS ON PASTERNAK FOUNDATION BASED ON A QUASI-3D THEORY AND FINITE ELEMENTS.
Tác giả: Do Minh Duc and Bui Thien Lam
.
Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học toàn quốc Cơ học vật rắn lần thứ XIV. ISBN: 978-604-913-832-4. Trang: 152-159. Năm 2019.
(17/06/2019)
  
132. Bài báo:   EFFECTS OF COMPONENTS COMPOSING NONLINEAR NORMAL STRAIN ON BUCKLING OF FUNCTIONALLY GRADED BEAMS BASED ON A QUASI-3D THEORY
Tác giả: Do Minh Duc, Le Khanh Toan and Huynh Vinh
.
Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học toàn quốc Cơ học vật rắn lần thứ XIV. ISBN: 978-604-913-832-4. Trang: 160-167. Năm 2019.
(17/06/2019)
  
133. Bài báo:  Những khía cạnh tiêu cực của Đô thị Thông - Ứng dụng với thành phố Đà Nẵng Tác giả: Nguyễn Hồng Ngọc. Tạp chí Kiến trúc. 286. Trang: 97-99. Năm 2019. (18/06/2019)
  
134. Bài báo:  Đặc điểm của đất tại các khu vực có loài thực vật ngoại lai xâm hại ở khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà - Núi Chúa, thành phố Đà Nẵng Tác giả: Phạm Thị Kim Thoa, Nguyễn Ngân Hà, Hoàng Ngọc Ân, Vũ Thị Bích Hậu. Tạp chí khoa học công nghệ, Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn. Số 353 năm 2019. Trang: 115-121. Năm 2019. (18/06/2019)
  
135. Bài báo:  PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG NÓI CHO SINH VIÊN DƯỚI GÓC NHÌN CỦA LÍ THUYẾT GIAO TIẾP (TRƯỜNG HỢP KHẢO SÁT SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG) Tác giả: Trịnh Quỳnh Đông Nghi. TC Khoa học - Trường ĐHSP - ĐHĐN. 31(05).2018. Trang: 70. Năm 2019. (13/06/2019)
  
136. Bài báo:  Từ nghệ thuật tạo hình đến giá trị kiến tạo hình tượng của biện pháp tu từ so sánh trong thơ Tác giả: Trịnh Quỳnh Đông Nghi. TC Khoa học - Trường ĐHSP - ĐHĐN. 30(04).2018. Trang: 66. Năm 2019. (13/06/2019)
  
137. Tham luận:  Ảnh hưởng của thành phần hydrogen làm giàu biogas đến công chu trình và phát thải NOx của động cơ đánh lửa cưỡng bức Tác giả: Bùi Văn Ga, Cao Xuân Tuấn, Phạm Quốc Thái, Lê Minh Tiến, Nguyễn Văn Đông. Kỷ yếu Hội nghị khoa học cơ học thủy khí toàn quốc. Trang: 175-184. Năm 2019. (15/06/2019)
  
138. Bài báo:  Kiểm soát tỉ lệ không khí/ nhiên liệu của động cơ đánh lửa cưỡng bức chạy bằng biogas nghèo pha HHO Tác giả: Bùi Văn Ga, Võ Anh Vũ, Bùi Thị Minh Tú, Bùi Văn Hùng, Trương Lê Bích Trâm, Phạm Văn Quang. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. vol. 17, no. 3. Trang: 1-6. Năm 2019. (18/06/2019)
  
139. Bài báo:  Density estimation for waste cooking oil biodiesel Tác giả: Nguyen Thi Thanh Xuan, Nguyen Thanh Binh, Nguyen Huynh Dong. Đại học Đà Nẵng - Tạp chí Khoa học và Công nghệ. 17 (6). Trang: 21. Năm 2019. (19/06/2019)
  
140. Bài báo:  Một số vấn đề về thuế thu nhập cá nhân cho người Việt Nam Tác giả: Trần Thị Mỹ Châu, Nguyễn Thị Hương Mai. Kỷ yếu hội thảo khoa học Khoa Hệ thống thông tin Kinh tế. 3. Trang: 1-6. Năm 2019. (19/06/2019)
  
141. Bài báo:  Nghiên cứu cấu trúc và CÁC TÍNH CHẤT quang của vật liệu phát quang Zn2SiO4 pha tạp ion Mn2+ Tác giả: Mai Phước Đạt, Lê Vũ Thái Sơn, Lê Văn Thanh Sơn, Đinh Thanh Khẩn. Tạp chí khoa học và công nghệ trường ĐHSP-ĐH Đà nẵng. 00. Trang: 00. Năm 2019. (13/06/2019)
  
142. Bài báo:  Tư tưởng đoàn kết trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh Tác giả: Lâm Bá Hòa. Kỷ yếu Hội thảo khoa học: “50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh”. 05/2019. Trang: 15-19. Năm 2019. (14/06/2019)
  
143. Bài báo:  Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến niềm tin ban đầu đối với thanh toán qua di động Tác giả: Nhan Tran-Danh, Ha Tran-Thi-Phuong, My Tao-Thi-Kieu. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia Quản trị và Kinh doanh lần thứ VII (COMB-2018). 1. Trang: 197-208. Năm 2019. (18/06/2019)
  
144. Bài báo:  Đánh giá sự thay đổi sử dụng đất ở lưu vực sông Kon - Hà Thanh bằng cách sử dụng ảnh viễn thám Tác giả: Vũ Huy Công, Nguyễn Quang Bình, Võ Ngọc Dương. Tạp chí khoa học và công nghệ Đà Nẵng. 17(6). Trang: 6-9. Năm 2019. (18/06/2019)
  
145. Bài báo:  Nghĩa tình thái của câu dưới bậc tiếng Việt Tác giả: Trịnh Quỳnh Đông Nghi. KY Hội thảo quốc gia Ngôn ngữ ở Việt Nam hội nhập và phát triển. tập 1. Trang: 150. Năm 2019. (14/06/2019)
  
146. Tham luận:  Nâng cao kĩ năng nói tiếng Anh của sinh viên chất lượng cao ngành Quốc tế học, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng để đáp ứng chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo Tác giả: Lưu Qúy Khương; Phạm Đăng Hà Diệp; Đỗ Thị Trường Linh; Trương Tố Nhi. Kỉ yếu Ngữ học toàn quốc 2019: Ngôn ngữ Việt Nam trong bối cảnh giao lưu, hội nhập và phát triển, ISBN: 978-604-88-7739-2. Trang: 796-807. Năm 2019. (16/06/2019)
  
147. Bài báo:  Nghiên cứu tác động của trải nghiệm mua sắm đến ý định mua lại của người tiêu dùng đối với siêu thị chuyên doanh hàng chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp: Trường hợp nghiên cứu tại thành phố đà nẵng Tác giả: Nhan Tran-Danh, Phuong Hien-Mai. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia Quản trị và Kinh doanh lần thứ VII (COMB-2018). 1. Trang: 229-241. Năm 2019. (18/06/2019)
  
148. Bài báo:  NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG CÁ HÒA LAN (Xiphophorus spp.) LÀM SINH VẬT CẢNH BÁO SỚM Ô NHIỄM DO NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP Tác giả: Nguyễn Văn Khánh, Vũ Thị Phương Anh, Kiều Thị Kính. Hội nghị khoa học toàn quốc về Ngư học lần thứ nhất, Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. 1. Trang: 23-34. Năm 2019. (19/06/2019)
  
149. Bài báo:  Nghiên cứu ứng dụng IoT trong quan trắc và cảnh báo mức độ ô nhiễm nguồn nước Tác giả: Vũ Vân Thanh. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. VOL. 17, NO 1.1 ,2019. Trang: 74-80. Năm 2019. (17/06/2019)
  
150. Bài báo:  Đánh giá lượng vận chuyển bùn cát đến đầm Thị Nại, tỉnh Bình Định Tác giả: Nguyễn Quang Bình, Vũ Huy Công, Võ Ngọc Dương. Tạp chí khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường. 65. Trang: xx. Năm 2019. (18/06/2019)
  
 Tìm thấy: 11020 mục / 221 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn