TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
74,984,947
 
BÀI BÁO TRONG NƯỚC

Đơn vị: Phòng:
101. Bài báo:  Lợi thế cạnh tranh của DNVVN trong thời đại dữ liệu lớn Tác giả: Nguyễn Văn Kỳ Long, Đàm Nguyễn Anh Khoa. Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương. 6. Trang: 43-46. Năm 2020. (21/07/2020)
  
102. Bài báo:  Models for Short-Term Wind Power Forecasting Based on Improved Artificial Neural Network Using Particle Swarm Optimization and Genetic Algorithms Tác giả: Dinh Thanh Viet,Vo Van Phuong, Minh Quan Duong, QuocTuan Tran. Energies (Multidisciplinary Digital Publishing Institute). 13. Trang: 2873-2894. Năm 2020. (22/07/2020)
  
103. Bài báo:  Ý tưởng tri thức khoa học biến thành lực lượng sản xuất trực tiếp- thể hiện tầm nhìn xa của C. Mac trong việc giải phóng con người Tác giả: Trần Hồng Lưu. Tạo chí Nghiên cứu Con người. 2. Trang: 2-11. Năm 2020. (22/07/2020)
  
104. Bài báo:  Ảnh hưởng của điều kiện nuôi cấy in vitro đến khả năng phát sinh phôi soma cây Đinh lăng (Polyscias fruticosa (L.) Harms) Tác giả: Trần Quang Dần, Nguyễn Minh Lý. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN. 37(01). Trang: 66-72. Năm 2020. (14/07/2020)
  
105. Bài báo:  Social Security Contribution Indebted Firms In Vietnam: Characteristics And Market Value Tác giả: Phan Hoàng Long, Trà Lục Diệp, Trần Thị Hằng . Hue University Journal of Science: Economics and Development. 129 (5A). Trang: 17-28. Năm 2020. (17/07/2020)
  
106. Bài báo:  Đánh giá ngập lụt khi quy hoạch các khu đô thị mới Phú Yên, Việt Nam Tác giả: Lê Hùng, Tô Thúy Nga, Cao Đình Huy. Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 22. 22. Trang: 406-414. Năm 2020. (22/07/2020)
  
107. Bài báo:  Nghiên cứu đánh giá chất lượng nước vùng hạ lưu lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn khu vực thành phố Đà Nẵng Tác giả: Lê Hùng, Tô Thúy Nga. Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 22. ISSN 1859-4182. Trang: 415-423. Năm 2020. (22/07/2020)
  
108. Bài báo:  Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng điện năng của các hồ chứa thuỷ điện trên lưu vưc sông Ba khi vận hành cắt lũ theo quy trình liên hồ Tác giả: Cao Đình Huy, Lê Hùng, Tô Thúy Nga. Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 22. ISSN 1859-4182. Trang: 415-483. Năm 2020. (22/07/2020)
  
109. Bài báo:  Nghiên cứu xây dựng đường nước rút tiềm năng trong thời kì mùa kiệt cho lưu vực hồ chứa A Vương, tỉnh Quảng Nam Tác giả: Tô Thúy Nga, Lê Hùng, Nguyễn Thị Linh. Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 22. 22. Trang: 550-566. Năm 2020. (22/07/2020)
  
110. Bài báo:  Đánh giá vùng ngập vùng lòng hồ Đồng Mít bằng mô hình Hec-Ras 2D Tác giả: Tô Thúy Nga, Nguyễn Thành Phát.. Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 22. 22. Trang: 567-574. Năm 2020. (22/07/2020)
  
111. Bài báo:  Xây dựng mô hình dự báo dòng chảy kiệt 10 ngày trên lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn Tác giả: Tô Thúy Nga, Lê Hùng.. Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 22. 22. Trang: 575-586. Năm 2020. (22/07/2020)
  
112. Bài báo:  Ứng dụng mô hình Hec-ras 2D và Mike 21 mô phỏng ngập lụt khu vực hạ lưu hồ chứa nước Liệt Sơn Tác giả: Nguyễn Thành Phát, Nguyễn Thị Linh, Tô Thúy Nga. Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 22. 22. Trang: 629-640. Năm 2020. (22/07/2020)
  
113. Bài báo:  Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua sản phẩm Sâm Ngọc Linh của người tiêu dùng tại thị trường Kon Tum Tác giả: Lê Thị Hồng Nghĩa, Nguyễn Tố Như. Tạp chí Tài chính-Marketing. 57. Trang: 42-51. Năm 2020. (29/07/2020)
  
114. Bài báo:  Hoàn thiện khung pháp lý cho doanh nghiệp xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội bền vững tại Việt Nam Tác giả: Lê Đình Quang Phúc. Tạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam. 04(134)/2020. Trang: 58-67. Năm 2020. (30/07/2020)
  
115. Tham luận:  Chính sách ưu đãi về thuế nhằm khuyến khích, hỗ trợ và thúc đẩy doanh nghiệp xã hội Việt Nam dưới góc nhìn pháp lý Tác giả: Lê Đình Quang Phúc. Hội thảo Khoa học Quốc gia "Hệ thống Tài chính - Ngân hàng với sự phát triển kinh tế - xã hội miền Trung - Tây Nguyên trong bối cảnh cách mạng công nghệ" DCFB 2020. Trang: 255-260. Năm 2020. (30/07/2020)
  
116. Bài báo:  Thử nghiệm quá trình phân hủy bùn thải từ trạm xử lý nước thải đô thị trong điều kiện hiếu khí có phối trộn giá thể Tác giả: ThS. Võ Diệp Ngọc Khôi; PGS.TS. Trần Văn Quang. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. No.18(5.1). Trang: 79-83. Năm 2020. (30/07/2020)
  
117. Bài báo:  Hoạt tính xúc tác oxi hóa hoàn toàn isopropanol của α-MnOs và δ-MnO2 tổng hợp từ KMnO4 và Ethanol Tác giả: Phan Thị Hằng Nga, Nguyễn Đình Minh Tuấn. Tạp chí xúc tác hấp phụ. 9. Trang: 53. Năm 2020. (02/08/2020)
  
118. Tham luận:  Ứng dụng thương mại điện tử trong ngành du lịch - nghiên cứu tại Việt Nam Tác giả: Đỗ Hoàng Hải. Hội thảo quốc tế Thương mại và phân phối. Trang: 516 - 522. Năm 2020. (03/08/2020)
  
119. Tham luận:  Ứng dụng công nghệ Blockchain trong lĩnh vực kế toán kiểm toán ở Việt Nam Tác giả: Phạm Thị Mai Quyên; Phạm Thị Ngọc Ly. Nhà xuất bản Tài chính. Trang: 14. Năm 2020. (03/08/2020)
  
120. Tham luận:  Phát triển logistics ở Việt Nam trong thời đại cách mạng công nghệ 4.0 Tác giả: Phạm Thị Mai Quyên; Phạm Thị Ngọc Ly . Nhà xuất bản nông nghiệp. Trang: 443-452. Năm 2020. (03/08/2020)
  
121. Bài báo:  Ứng dụng thuật toán rừng cô lập trong phát hiện gian lận thẻ tín dụng Tác giả: Cao Thị Nhâm. Tạp chí Tin học Ngân hàng. 5-2020. Trang: 23-26. Năm 2020. (03/08/2020)
  
122. Tham luận:  Nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực ngành toán kinh tế và một vài hàm ý Tác giả: Lê Dân. KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC ĐÀO TẠO NGÀNH TOÁN KINH TẾ TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN. Trang: 162-171. Năm 2020. (01/08/2020)
  
123. Bài báo:  Mạng ngữ nghĩa của giới từ 'in' trong Tiếng Anh và 'trong' trong tiếng Việt Tác giả: Mai Thi Phuong Thao. JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY. 18(2). Trang: 54-60. Năm 2020. (01/08/2020)
  
124. Bài báo:  Hoạt tính xúc tác oxi hóa hoàn toàn toluene trên các xúc tác MnO2, Co3O4 và NiO
Tác giả: Nguyễn Đình Minh Tuấn, Phan Thị Hằng Nga. Tạp chí xúc tác hấp phụ. 9. Trang: 88. Năm 2020.
(02/08/2020)
  
125. Bài báo:  Xuất khẩu hàng hóa Việt Nam trong bối cảnh hiện nay: cơ hội và thách thức Tác giả: Lê Trung Hiếu. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Thương mại và phân phối 2020. 1. Trang: 495-500. Năm 2020. (03/08/2020)
  
126. Tham luận:  Nguyễn Ái Quốc với bước ngoặt trên hành trình cứu nước, giải phóng dân tộc Tác giả: Ths. Hoàng Thị Kim Liên. Đại học Thủ Dầu Một. Trang: 40 - 47. Năm 2020. (05/08/2020)
  
127. Tham luận:  Tương lai của Chủ nghĩa xã hội nhìn từ góc độ cách mạng công nghiệp 4.0 Tác giả: Th.s Hoàng Thị Kim Liên. Đại Học An Giang. Trang: 24 -28. Năm 2020. (05/08/2020)
  
128. Tham luận:  Giá trị của chủ nghĩa Mác - Lênin trong tiến trình cách mạng Việt Nam Tác giả: Ths Hoàng Thị Kim LiênThs Võ Thị Như Huệ. Đại Học An Giang. Trang: 48 - 54. Năm 2020. (05/08/2020)
  
129. Bài báo:  ĐO LƯỜNG HỢP TÁC TRONG CHUỖI CUNG ỨNG Tác giả: Lê Thị Minh Hằng. Tạp chí kinh tế và dự báo. 21. Trang: 23-40. Năm 2020. (04/08/2020)
  
130. Bài báo:  BÀN VỀ TRÁCH NHIỆM CỦA THƯƠNG NHÂN TRONG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG Tác giả: Nguyễn Thị Trúc Phương. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia “Thương mại và Phân phối" năm 2020. 1. Trang: 543-549. Năm 2020. (07/08/2020)
  
131. Bài báo:  Ảnh hưởng của các thông số hình học cọc xi măng – đất đến ổn định nền đường đắp trên đất yếu. Tác giả: TS.Nguyễn Thị Ngọc Yến TS.Trần Trung Việt. Tạp chí khoa học kỹ thuật Thủy Lợi và Môi Trường, Trường Đại học Thủy Lợi.. ISBN:. Trang: 1-1. Năm 2020. (08/08/2020)
  
132. Bài báo:  Người Quảng mở đầu phong trào tân thư Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Báo Quảng Nam. 4/2020. Trang: -. Năm 2020. (14/08/2020)
  
133. Bài báo:  Những trang sử đá Quế Sơn Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Báo Quảng Nam. 3/2020. Trang: -. Năm 2020. (14/08/2020)
  
134. Bài báo:  Tau mi có từ khi mô? Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Báo Quảng Nam. 8/2020. Trang: -. Năm 2020. (14/08/2020)
  
135. Bài báo:  Phương án REACT để thực hiện dạy học toán theo bối cảnh với nội dung tích phân xác định cho sinh viên ngành kinh tế Tác giả: Nguyễn Thị Mai Thủy. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế. 2(54)/2020. Trang: 17-27. Năm 2020. (05/08/2020)
  
136. Bài báo:  Tác động của nợ công đến tăng trưởng kinh tế: Nghiên cứu thực nghiệm tại các quốc gia đang phát triển Tác giả: Hoàng Dương Việt Anh, Nguyễn Thành Đạt. Hội thảo Khoa học Quốc gia về Tài chính - Ngân hàng. tháng 7. Trang: 381-388. Năm 2020. (07/08/2020)
  
137. Bài báo:  Xây dựng quy trình phân bổ rủi ro dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật giao thông theo hình thức đối tác công tư (PPP) tại Việt Nam Tác giả: Phạm Thị Trang. Tạp chí xây dựng Việt Nam. Số tháng 6 (6/2020). Trang: 177-181. Năm 2020. (09/08/2020)
  
138. Bài báo:  Ảnh hưởng của sợi xơ dừa đến cường độ của bê tông Tác giả: Nguyễn Văn Chính,Trần Quốc Vũ. Tạp chí Xây dựng. 5. Trang: 161-164. Năm 2020. (10/08/2020)
  
139. Bài báo:  Ảnh hưởng của tro bay đến cường độ chịu kéo uốn của bê tông Tác giả: Nguyễn Văn Chính, Đặng Công Thuật. Tạp chí Xây dựng. 6. Trang: 245-248. Năm 2020. (10/08/2020)
  
140. Bài báo:  Ảnh hưởng của tro bay, silicafume và môi trường dưỡng hộ đến cường độ chịu nén của bê tông Tác giả: Nguyễn Văn Chính, Đặng Công Thuật. Tạp chí Khoa học công nghệ Xây dựng- Đại học Xây dựng. 14(3V). Trang: 60-72. Năm 2020. (10/08/2020)
  
141. Bài báo:  Phát hiện sự phosphoryl hoá của protein sử dụng Phos-tag SDS-PAGE Tác giả: Doan Minh Thu, Nguyen Thi Minh Viet, Pham Thi Kim Lien. Vietnam Journal of Biotechnology. 2020. Trang: Online. Năm 2020. (10/08/2020)
  
142. Tham luận:  An Explanation Of The Idiosyncratic Volatility Puzzle: Evidence From An Emerging Market Tác giả: Nguyễn Trường Sơn; Hoàng Văn Hải; Đặng Văn Mỹ. Kỷ yếu COMB 2019. Trang: 50-60. Năm 2020. (11/08/2020)
  
143. Tham luận:  Vai trò của Ngân hàng đối với tăng trưởng kinh tế: Nghiên cứu thực nghiệm ở Việt Nam Tác giả: Nguyễn Thị Thiều Quang & Nguyễn Thị Mỹ Hạnh. Hội thảo khoa học quốc gia về Tài chính - Ngân hàng (DCFB 2020). Trang: 2020. Năm 2020. (11/08/2020)
  
144. Bài báo:  Áp dụng công nghệ trong thị trường nông sản: Trường hợp chấp nhận sử dụng mã QR trong thanh toán sản phẩm nông nghiệp tại Việt Nam – Đề xuất nghiên cứu Tác giả: Vương Bảo Bảo, Chu Mỹ Giang. Hội thảo khoa học quốc gia về Tài chính & Ngân hàng (DCFB 2020). ISBN: 978-604-84-5312-1. Trang: 519. Năm 2020. (12/08/2020)
  
145. Bài báo:  ỨNG DỤNG MÔ HÌNH KẾT HỢP TRONG NHẬN DẠNG CẢM XÚC Tác giả: Nguyễn Thị Khánh Hồng, Võ Thị Hương, Lê Hữu Duy. TẠP CHÍ KHOA HỌC GIÁO DỤC KỸ THUẬT. 57 (4/2020). Trang: 17-24. Năm 2020. (11/08/2020)
  
146. Bài báo:  Đặc tính dòng chảy và phát tán của dòng tia kép kết hợp xoáy lốc Tác giả: Minh Duc Le, Ching Min Hsu, Thi Phuong Quyen Nguyen, Xuan Tuan Cao. Journal of Science and Technology-University of Danang. 18(6). Trang: 27-31. Năm 2020. (12/08/2020)
  
147. Bài báo:  Hải thuyền - "con đò" kết nối quốc tế Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Báo Quảng Nam. 2/2020. Trang: -. Năm 2020. (14/08/2020)
  
148. Bài báo:  Người đam mê nghiên cứu sử làng Tác giả: Nguyễn Hoàng Thân. Báo Quảng Nam. 3/2020. Trang: -. Năm 2020. (14/08/2020)
  
149. Bài báo:  Minh bạch TBT theo yêu cầu của WTO và các FTA thế hệ mới. Tác giả: TS. Trần Thị Sáu. Tạp chí Pháp luật và phát triển. 6/2020. Trang: 50-53. Năm 2020. (11/08/2020)
  
150. Bài báo:  Ảnh hưởng của chất lượng tích hợp kênh lên sự gắn kết của người tiêu dùng trong bán lẻ đa kênh tại Việt Nam Tác giả: Đặng Thị Thu Trang, Trương Thị Hiếu Hạnh. Tạp chí Khoa học Thương Mại. 143. Trang: 45-53. Năm 2020. (13/08/2020)
  
 Tìm thấy: 12342 mục / 247 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn