TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
73,478,210
 
BÀI BÁO TRONG NƯỚC

Đơn vị: Phòng:
101. Bài báo:  XÁC ĐỊNH CÁC NGÀNH CÓ LỢI THẾ SO SÁNH CỦA VIỆT NAM Tác giả: Nguyễn Thị Hương
.
Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng. NO. 4.1. Trang: 74-77. Năm 2020.
(25/06/2020)
  
102. Bài báo:  Tính năng kỹ thuật và phát thải ô nhiễm động cơ phun biogas-HHO trên đường nạp Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Thanh Hải Tùng, Lê Minh Tiến, Bùi Thị Minh Tú, Đặng Văn Nghĩa, Tôn Nguyễn Thành Sang. Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng. số 18, NO. 1, 2020. Trang: 43-48. Năm 2020. (24/06/2020)
  
103. Bài báo:  Tác động của hợp tác kinh tế ASEAN-Hoa Kỳ đối với an ninh và phát triển khu vực Tác giả: Lê Thị Phương Loan, Võ Thị Giang. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ & Quốc tế học tại Việt Nam” năm 2020. ISBN 978-604-9947-67-4. Trang: tr.296-311. Năm 2020. (24/06/2020)
  
104. Bài báo:  Bàn về tiêu chí đánh giá chất lượng phần mềm kế toán
Tác giả: Huỳnh Thị Hồng Hạnh
.
Tạp chí Kế toán và Kiểm toán. Tháng 4(199). Trang: 38-42. Năm 2020.
(26/06/2020)
  
105. Tham luận:  NGƯT.PGS.TS Lê Hữu Ái, Cần phải có một triết lý cho giáo dục Việt Nam hiện nay, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia: Triết lý giáo dục Việt Nam mới: Nội dung và giải pháp - Chương trình khoa học công nghệ cấp Quốc gia KHGD/16-20, Đề tài KHGD/16-20.ĐT.011. Tác giả: NGƯT.PGS.TS Lê Hữu Ái. Đà Nẵng. Trang: 43-50. Năm 2020. (29/06/2020)
  
106. Bài báo:  Ảnh hưởng cửa sự suy giảm hệ số khuếch tán clorua đến tuổi thọ của kết cấu bê tông dựa trên phân tích xác suất Tác giả: Hồ Văn Quân. Tạp chí Đaị học Đà Nẵng. Vol. 18, No 5.2. Trang: 1-5. Năm 2020. (26/06/2020)
  
107. Bài báo:  Ảnh hưởng của lãnh đạo nữ đến rủi ro công ty: Nghiên cứu tại Việt Nam Tác giả: Nguyễn Thị Nam Thanh; Võ Thị Thuý Anh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. 18 (2). Trang: 1-6. Năm 2020. (27/06/2020)
  
108. Bài báo:  Thiết kế tối ưu gối con lắc một mặt trượt ma sát SFP chống động đất cho nhà cao tầng khi có xét ảnh hưởng thành phần kích động đứng Tác giả: Hoàng Phương Hoa, Ngô Thanh Nhàn, Nguyễn Văn Nam.. Tuyển tập công trình khoa học Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ nhất về Động lực học và Điều khiển. Tai Đà Nẵng, 19-20/7/2019.. ISBN 978-604-913-966-6. DOI 10.15625/vap.2019000259. Trang: 76-81. Năm 2020. (06/08/2019)
  
109. Bài báo:  Kiểm soát tham nhũng và sự lựa chọn phương thức thanh toán trong thị trường M&A toàn cầu Tác giả: Đặng Hữu Mẫn. Tạp chí Nghiên cứu kinh tế. 1(500). Trang: 28-38. Năm 2020. (02/07/2019)
  
110. Bài báo:  ẢNH HƯỞNG CỦA TIA PHUN MỒI DIESEL VÀ THÀNH PHẦN NHIÊN LIỆU ĐẾN TÍNH NĂNG KỸ THUẬT VÀ PHÁT THẢI Ô NHIỄM CỦA ĐỘNG CƠ DUAL FUEL BIOGAS-HYDROGEN Tác giả: TS. Phạm Quốc Thái*; GS.TSKH. Bùi Văn Ga*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 4.1, 2020. Trang: 8. Năm 2020. (18/05/2020)
  
111. Bài báo:  ẢNH HƯỞNG CỦA TIA PHUN MỒI DIESEL VÀ THÀNH PHẦN NHIÊN LIỆU ĐẾN TÍNH NĂNG KỸ THUẬT VÀ PHÁT THẢI Ô NHIỄM CỦA ĐỘNG CƠ DUAL FUEL BIOGAS-HYDROGEN Tác giả: GS.TSKH. Bùi Văn Ga, TS. Phạm Quốc Thái. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 4.1, 2020. Trang: 8. Năm 2020. (18/05/2020)
  
112. Bài báo:  CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC CHỌN PHƯƠNG THỨC ĐI LẠI CỦA NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Tác giả: ThS. Trần Thị Phương Anh*; PGS.TS. Phan Cao Thọ; ThS. Nguyễn Phước Quý Duy. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 4.1, 2020. Trang: 8-13. Năm 2020. (18/05/2020)
  
113. Bài báo:  Đánh giá khả năng nuôi trùn quế để xử lý chất thải nông nghiệp và đề xuất hệ thống nuôi trùn quế tự động Tác giả: Lê Thị Xuân Thuỳ, Lê Hoài Nam. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 18 (1). Trang: 1-6. Năm 2020. (19/02/2020)
  
114. Bài báo:  Tư tưởng về Thời của Nguyễn Trãi Tác giả: Trần Hồng Lưu. Tạp chí Triết học. 3. Trang: 45-53. Năm 2020. (01/06/2020)
  
115. Bài báo:  TỐI ƯU HÓA QUÁ TRÌNH THỦY PHÂN DẦU CÁ HỒI BẰNG
LIPASE TỪ MỦ ĐU ĐỦ

Tác giả: Phan Thị Việt Hà, Huỳnh Thị Phương Thu, Đặng Minh Nhật. Tạp chí Khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Vol. 18, No.1. Trang: 1-5. Năm 2020.
(17/03/2020)
  
116. Bài báo:  Một số đặc điểm an ninh quốc tế sau Chiến tranh Lạnh Tác giả: Trần Thị Thu. Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Vol. 18, No. 2, 2020. Trang: 30-35. Năm 2020. (27/03/2020)
  
117. Bài báo:  Nghiên cứu và chế tạo mô hình hệ thống đóng gói kẹo mè xửng truyền thống Tác giả: Trần Quang Khải; Phan Văn Sơn; Nguyễn Thành Duy. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Vol 18, No. 5.1. Trang: 56-59. Năm 2020. (11/06/2020)
  
118. Bài báo:  Chemical constituents from ethyl acetate extract of the stems of Rourea oligophlebia Merr.
Tác giả: Dinh Ngoc Thuc, Vu Thi Thuy, Vu Thi Ha Mai, Le Nguyen Thanh, Vo Van Quan
.
Vietnam Journal of Chemistry. 58(3). Trang: 298-301. Năm 2020.
(12/06/2020)
  
119. Bài báo:  Nghiên cứu sự gắn kết của nhân viên đối với tổ chức: Trường hợp khách sạn 3 sao tại Đà Nẵng Tác giả: Nguyễn Phúc Nguyên, Nguyễn Thị Như Hiếu, Nguyễn Thị Thúy Hằng và Hoàng Anh Viện. Tạp chí Kinh tế và Phát triển. 276. Trang: 93-102. Năm 2020. (14/06/2020)
  
120. Bài báo:  Thiết kế dạy học các chủ đề pháp luật trong chương trình giáo dục công dân hiện hành ở trung học phổ thông theo định hướng năng lực Tác giả: ThS. Hồ Thanh Hải. Tạp chí thiết bị giáo dục. 211. Trang: 52-54. Năm 2020. (07/06/2020)
  
121. Bài báo:  Thiết kế nguồn điện áp tham chiếu Bandgap công suất thấp sử dụng công nghệ CMOS 28nm Tác giả: KS. Nguyễn Đức Huy, TS. Nguyễn Kim Ánh. Journal of Science and Technology (JST-UD). Vol. 18, No. 4.1. Trang: 29-34. Năm 2020. (09/06/2020)
  
122. Bài báo:  Sử dụng amoni hydroxit trong tổng hợp cacbon nano ống biến tinh bằng nitơ Tác giả: Trương Hữu Trì. Tạp chí KHCN Việt Nam. xxx. Trang: xxx. Năm 2020. (13/06/2020)
  
123. Bài báo:  Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ đến hiệu suất và đặc tính của nano compozit C-CNFs Tác giả: Trương Hữu Trì. Tạp chí KHCN ĐHĐN. Vol. 18, No.6 (2020). Trang: 57-61. Năm 2020. (13/06/2020)
  
124. Bài báo:  Ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 đến ngành may: cách tiếp cận từ tham gia vào chuỗi giá trị may toàn cầu
Tác giả: Vo Thi Quynh Nga
.
Tạp chí Công Thương. 10 tháng 5 2020. Trang: 130-137. Năm 2020.
(10/06/2020)
  
125. Bài báo:  Động lực học và các đặc tính dao động của hệ con lắc furuta Tác giả: Anh-Đức Phạm; Trần Quang Khải; Do Le Hung Toan. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Vol 18, No. 5.1. Trang: 29-32. Năm 2020. (11/06/2020)
  
126. Bài báo:  Học thuyết luân lý và đạo đức của Nho giáo: ảnh hưởng của nó đến văn hóa Việt Nam Tác giả: Lâm Bá Hòa. Tạp chí Triết học. 2 (345). 2020. Trang: 59-67. Năm 2020. (21/09/2019)
  
127. Bài báo:  Tổng hợp và đánh giá các chỉ tiêu chất lượng của biodiesel sản xuất từ mỡ cá phế thải Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Xuân*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 5.1, 2020. Trang: 96. Năm 2020. (24/06/2020)
  
128. Bài báo:  ỨNG DỤNG LOGIC MỜ CHẨN ĐOÁN TÌNH TRẠNG KỸ THUẬT CỦA HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU TRÊN ĐỘNG CƠ XE LU HAMM Tác giả: TS. Phạm Quốc Thái, ThS. Huỳnh Đức Trí. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 5.1, 2020. Trang: 101. Năm 2020. (24/06/2020)
  
129. Bài báo:  Nghiên cứu kịch bản tăng trưởng GRDP thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025 Tác giả: TS. Huỳnh Thị Hồng Hạnh*; TS. Huỳnh Huy Hòa*; CN. Nguyễn Thị Kiều Liên*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 4.1, 2020. Trang: 67. Năm 2020. (18/05/2020)
  
130. Bài báo:  Nghiên cứu xây dựng mô hình phóng điện cục bộ trong vật liệu cách điện ở các tần số làm việc khác nhau Tác giả: TS. Nguyễn Hồng Việt Phương*; TS. ATiGB 2019*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 5.2, 2020. Trang: 25. Năm 2020. (10/06/2020)
  
131. Bài báo:  Vai trò của hệ thống lưu trữ với mức độ xâm nhập cao của nguồn năng lượng tái tạo vào lưới điện Việt Nam đến năm 2030 Tác giả: TS. ATiGB 2019*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 5.2, 2020. Trang: 51. Năm 2020. (10/06/2020)
  
132. Bài báo:  Ứng dụng phương pháp tối ưu hóa hình học để tái thiết kế cánh tay trên của robot Delta Tác giả: TS. Lê Hoài Nam*; TS. Nguyễn Đình Sơn; TS. Võ Như Thành. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 3, 2020. Trang: 63. Năm 2020. (21/04/2020)
  
133. Bài báo:  KHẢO SÁT HIỆU NĂNG (BER, SNR) CỦA HỆ THỐNG TRUYỀN DẪN QUANG-VÔ TUYẾN TƯƠNG TỰ (ARoF) VÀ SỐ (DRoF). Tác giả: Nguyễn Văn Tuấn. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên. T225, S(06). Trang: 411-418. Năm 2020. (14/06/2020)
  
134. Bài báo:  Ngôn ngữ Đánh giá và Phán xét trong văn bản Bình luận về xã hội trên báo chí tiếng Việt và tiếng Anh Tác giả: ThS. Võ Nguyễn Thùy Trang*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 2, 2020. Trang: 42. Năm 2020. (25/03/2020)
  
135. Bài báo:  Nghiên cứu thiết bị sản xuất tinh dầu sả bằng phương pháp nổ hơi Tác giả: PGS.TS. Trần Thanh Sơn*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 3, 2020. Trang: 43. Năm 2020. (21/04/2020)
  
136. Bài báo:  NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN TỔNG HỢP ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH VẬT LIỆU PVA HYDROGEL Tác giả: TS. Phan Thế Anh*; PGS.TS. Nguyễn Đình Lâm. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 4.1, 2020. Trang: 19. Năm 2020. (18/05/2020)
  
137. Bài báo:  ĐIỀU KHIỂN BÁN CHỦ ĐỘNG CHO HỆ GIẢM CHẤN MỘT BẬC TỰ DO BẰNG VẬT LIỆU LƯU BIẾN TỪ ĐÀN HỒI Tác giả: TS. ATiGB 2019*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 5.2, 2020. Trang: 16. Năm 2020. (10/06/2020)
  
138. Bài báo:  Ứng dụng phần mềm ADAMS/View để khảo sát đặc tính động lực học trong máy sàng rung Tác giả: TS. ATiGB 2019*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 5.2, 2020. Trang: 39. Năm 2020. (10/06/2020)
  
139. Bài báo:  NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG ĐI CỦA VẾT NỨT CỦA MẪU THỬ VẬT LIỆU HÀN BẰNG PHƯƠNG PHÁP TƯƠNG QUAN ẢNH SỐ VÀ PHẦN TỬ HỮU HẠN Tác giả: TS. Tào Quang Bảng*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 5.1, 2020. Trang: 64. Năm 2020. (24/06/2020)
  
140. Bài báo:  Phân tích số liệu và xây dựng biểu đồ để cảnh báo tai nạn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Tác giả: TS. ATiGB 2019*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 5.2, 2020. Trang: 34. Năm 2020. (10/06/2020)
  
141. Bài báo:  GIẢI THUẬT HIỆU NĂNG CAO KHAI THÁC TẬP SINH CỦA TẬP ĐÓNG PHỔ BIẾN Tác giả: TS. ATiGB 2019*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 5.2, 2020. Trang: 61. Năm 2020. (10/06/2020)
  
142. Tham luận:  Ảnh hưởng của góc đánh lửa đến quá trình cháy và phát thải động cơ đánh lửa cưỡng bức sử dụng nhiên liệu biogas-hydrogen ở chế độ tải định mức Tác giả: Lê Minh Đức1, Nguyễn Quang Trung1, Huỳnh Tấn Tiến1, Nguyễn Văn Triều1, Dương Đình Nghĩa1. Hội nghị Cơ học Thủy khí Toàn quốc lần thứ 22. Trang: 162-169. Năm 2020. (02/06/2020)
  
143. Bài báo:  Một đề xuất ứng dụng PLM để nâng cao sự hợp tác và chia sẻ dữ liệu trong quá trình điều trị bệnh nhân cần cấy ghép các bộ phận giả Tác giả: TS. Ngô Thanh Nghị*; TS. Tào Quang Bảng; TS. Bùi Hệ Thống. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 5.1, 2020. Trang: 46. Năm 2020. (24/06/2020)
  
144. Bài báo:  Một đề xuất ứng dụng PLM để nâng cao sự hợp tác và chia sẻ dữ liệu trong quá trình điều trị bệnh nhân cần cấy ghép các bộ phận giả Tác giả: Ngô Thanh Nghị*; Tào Quang Bảng; Bùi Hệ Thống. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 5.1, 2020. Trang: 42-45. Năm 2020. (24/06/2020)
  
145. Bài báo:  NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG NHỰA PHẾ THẢI TRONG SẢN XUẤT GẠCH KHÔNG NUNG MÁC 7,5 MPa Tác giả: TS. Hồ Viết Thắng*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 5.1, 2020. Trang: 56. Năm 2020. (24/06/2020)
  
146. Bài báo:  XÂY DỰNG VĂN PHẠM TẠO GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG Tác giả: TS. Hoàng Thị Mỹ Lệ*; Trương Bách Tuệ. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 5.1, 2020. Trang: 121. Năm 2020. (24/06/2020)
  
147. Bài báo:  Tác động của cấu trúc sở hữu đến khả năng sinh lời của các Ngân hàng thương mại Việt Nam Tác giả: Lâm Chí Dũng, Võ Hoàng Diễm Trinh. Tạp chí Ngân hàng. 6 tháng 3/2020. Trang: 19 - 26. Năm 2020. (05/06/2020)
  
148. Tham luận:  Chống chủ nghĩa cá nhân, xây dựng đạo đức mới theo di chúc chủ tịch Hồ Chí Minh Tác giả: Trần Hồng Lưu. Nxb Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh. Trang: 580-586. Năm 2020. (14/01/2020)
  
149. Bài báo:  ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG NUÔI TRÙN QUẾ ĐỂ XỬ LÝ CHẤT THẢI NÔNG NGHIỆP VÀ ĐỀ XUẤT HỆ THỐNG NUÔI TRÙN QUẾ TỰ ĐỘNG Tác giả: TS. Lê Thị Xuân Thùy*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 1, 2020. Trang: 7. Năm 2020. (03/03/2020)
  
150. Bài báo:  Mô hình mạng công nghiệp LoRaWAN cho thành phố Đà Nẵng: giải pháp cho ứng dụng IoT tầm xa tiêu thụ năng lượng thấp Tác giả: TS. Ngô Đình Thanh*; PGS.TS. Phạm Văn Tuấn; TS. Lê Quốc Huy. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 1, 2020. Trang: 11. Năm 2020. (03/03/2020)
  
 Tìm thấy: 11917 mục / 239 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn