TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
60,151,493
 
BÀI BÁO TRONG NƯỚC

Đơn vị: Phòng:
101. Bài báo:  Phản ứng của thị trường đối với thông tin thoái vốn đầu tư của Tổng công ty đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước Tác giả: Đinh Bảo Ngọc, Nguyễn Chí Cường. Tạp chí Kinh tế & Phát triển. 260. Trang: 59-69. Năm 2019. (15/06/2019)
  
102. Bài báo:  KIỂM SOÁT TỈ LỆ KHÔNG KHÍ/NHIÊN LIỆU CỦA ĐỘNG CƠ ĐÁNH LỬA CƯỠNG BỨC CHẠY BẰNG BIOGAS NGHÈO PHA HHO Tác giả: Bùi Văn Ga*, Võ Anh Vũ, Bùi Thị Minh Tú, Bùi Văn Hùng, Trương Lê Bích Trâm, Phạm Văn Quang. Tạp chí KH&CN-ĐHĐN. Vol. 17, No. 3, 2019. Trang: 1-6. Năm 2019. (15/06/2019)
  
103. Bài báo:  Một số vấn đề lý luận về rèn luyện kỹ năng tiền đọc cho trẻ 5-6 tuổi Tác giả: Th.s Nguyễn Thị Triều Tiên. Đại học Sư phạm Huế. ISBN:978-604-974-119-7. Trang: 220-224. Năm 2019. (15/06/2019)
  
104. Bài báo:  Chiếu sáng nhân tạo phù hợp với nhịp sống sinh học – nghiên cứu và ứng dụng Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn. Tạp chí Kiến trúc. 5-2019. Trang: 49-53. Năm 2019. (16/06/2019)
  
105. Tham luận:  Nghiên cứu việc học tiếng Anh qua bài hát của học sinh trường THPT Chuyên Lê Qúy Đôn, Đà Nẵng Tác giả: Lưu Qúy Khương; Nguyễn Hà Đoan Phương; Lưu Ngọc Bảo Trang; Nguyễn Thị Minh Trang. Kỉ yếu Ngữ học toàn quốc 2019: Ngôn ngữ Việt Nam trong bối cảnh giao lưu, hội nhập và phát triển, ISBN: 978-604-88-7739-2. Trang: 782-795. Năm 2019. (16/06/2019)
  
106. Bài báo:  Hoạch định và thực hiện chính sách dân tộc trên quan điểm tiếp cận nhân học Tác giả: Nguyễn Thu Trang, Hoàng Thị Mai Sa. Tạp chí Nghiên cứu dân tộc. 1 (8). Trang: 26-29. Năm 2019. (17/06/2019)
  
107. Bài báo:  Đặc trưng trang phục ông Tổng trong tang ma của người Việt tại Đà Nẵng Tác giả: Hoàng Thị Mai Sa, Nguyễn Thu Trang. Tạp chí Nhân lực Khoa học xã hội. 3 (70). Trang: 70-79. Năm 2019. (17/06/2019)
  
108. Bài báo:  NGHIÊN CỨU BIẾN TÍNH XỐP MELAMINE FORMALDEHYDE BẰNG GRAPHENE ỨNG DỤNG LÀM VẬT LIỆU HẤP THU DẦU Tác giả: Phan Thế Anh, Đặng Kim Hoàng. Tạp chí Khoa học Công nghệ- Đại học Đà Nẵng. Vol 17, No 5. Trang: 6-9. Năm 2019. (20/06/2019)
  
109. Bài báo:  Thiết lập đồ thị trạng thái phá hủy kết cấu theo chu kỳ lặp lại trận động đất - một trường hợp áp dụng
Tác giả: Đặng Công Thuật, Phạm Mỹ. Tạp chí Xây dựng - Bộ Xây dựng. 615. Trang: 224-227. Năm 2019.
(22/06/2019)
  
110. Tham luận:  Giáo dục đạo đức nghề nghiệp trong đào tạo giáo viên trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam Tác giả: Nguyễn Trúc Thuyên. Nhà xuất bản Đại học Huế. Trang: 658-668. Năm 2019. (16/06/2019)
  
111. Bài báo:  Determinants of Initial Trust in Mobile Payment Tác giả: Tran Danh Nhan Tran Thi Phuong Ha. Conference on Management and Business (COMB-2018). 10. Trang: 20-30. Năm 2019. (17/06/2019)
  
112. Bài báo:  Môi trường thông tin của công ty và hành vi nâng giá cổ phiếu trong thị trường M&A Việt Nam Tác giả: Đặng Hữu Mẫn, Hoàng Dương Việt Anh, Lê Thùy Dung, Trần Thanh Toàn. Tạp chí Nghiên cứu kinh tế. 9 (496). Trang: 28-39. Năm 2019. (17/06/2019)
  
113. Bài báo:  Thanh khoản cổ phiếu và quyết định khu vực sáp nhập ở Việt Nam Tác giả: Đặng Hữu Mẫn. Tạp chí Nghiên cứu kinh tế. 7 (494). Trang: 54-63. Năm 2019. (17/06/2019)
  
114. Bài báo:  PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN Bacillus thuringiensis TỪ MỘT SỐ MẪU ĐẤT TẠI XÃ TIÊN CẢNH, TỈNH QUẢNG NAM Tác giả: Võ Văn Minh
, Lê Thị Mai*, Lê Vũ Khánh Trang
, Phan Nguyễn Gia Linh.
Tạp chí khoa học & giáo dục. 32(01)2019. Trang: 66 - 70. Năm 2019.
(20/06/2019)
  
115. Bài báo:  Đánh giá lượng vận chuyển bùn cát đến đầm Thị Nại, tỉnh Bình Định Tác giả: Nguyễn Quang Bình, Vũ Huy Công, Võ Ngọc Dương. Tạp chí Khoa học Thủy lợi và Môi trường. 65, quý II-2019. Trang: 1-8. Năm 2019. (21/06/2019)
  
116. Bài báo:  Assessment of land use change in kon - ha thanh rivers catchment using landsat images Tác giả: Vũ Huy Công, Nguyễn Quang Bình, Võ Ngọc Dương. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Vol. 17, No.6, 2019, ISSN 1859-1531. Trang: 6-10. Năm 2019. (21/06/2019)
  
117. Bài báo:  Ứng dụng công nghệ ảnh viễn thám đánh giá diễn biến đường bờ sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng Tác giả: Nguyễn Quang Bình, Nguyễn Thế Hùng. Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 21. ISSN -1859- 4182. Trang: 10-18. Năm 2019. (21/06/2019)
  
118. Bài báo:  Ứng dụng mô hình thủy văn bán phân bố SWAT đánh giá tải lượng bùn cát đến các hồ chứa trên lưu vực Sông Kôn - Hà Thanh Tác giả: Nguyễn Quang Bình, Vũ Huy Công, Võ Ngọc Dương. Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 21. ISSN -1859- 4182. Trang: 19-27. Năm 2019. (21/06/2019)
  
119. Bài báo:  Nghiên cứu giảm sự thiếu chắc chắn trong công tác dự báo lũ hệ thống sông Vu Gia – Thu Bồn Tác giả: Võ Ngọc Dương, Lê Hùng, Tô Thúy Nga, Nguyễn Quang Bình, Phạm Lý Triều, Đoàn Viết Long, Nguyễn Chí Công. Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 21. ISSN -1859- 4182. Trang: 150-158. Năm 2019. (21/06/2019)
  
120. Bài báo:  Nghiên cứu phát triễn hệ thống cân động cầu Tác giả: Nguyễn Lan. Tạp chí Giao thông vận tải. 7/2019. Trang: 20-30. Năm 2019. (24/06/2019)
  
121. Bài báo:  Nghiên cứu lan truyền sóng trong nền đất do thi công cọc Tác giả: Nguyễn Lan. Tạp chí Giao thông vận tải. 7/2019. Trang: 50-60. Năm 2019. (24/06/2019)
  
122. Bài báo:  Khảo sát ứng xử cầu đường sắt tại khu vực Miền Trung dưới sự tấn công ăn mòn Tác giả: Phạm Mỹ , Đặng Công Thuật
.
Tạp chí Xây dựng - Bộ Xây dựng. 615. Trang: 245-251. Năm 2019.
(22/06/2019)
  
123. Bài báo:  Phương pháp lộc cộng tác sử dụng tối ưu bầy đàn Tác giả: Nguyễn Thị Hoàng Phương, Nguyễn Văn Hiẹu. Tạp chí KH&CN ĐHĐN. ISSN 1859-1531. Trang: 35-40. Năm 2019. (23/06/2019)
  
124. Bài báo:  Áp dụng luật tục trong quản lý nhà nước đối với cộng đồng dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên dưới góc nhìn pháp lý Tác giả: Lê Đình Quang Phúc và Trương Minh Tuấn. Tạp chí Khoa học Nội vụ. 28. Trang: 87-92. Năm 2019. (23/06/2019)
  
125. Tham luận:  Doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam và một số vấn đề về M&A dưới góc nhìn pháp lý Tác giả: Lê Đình Quang Phúc. Hội thảo Khoa học Quốc gia Quản trị và Kinh doanh lần thứ VII (COMB 2018). Trang: 168-173. Năm 2019. (23/06/2019)
  
126. Bài báo:  Nghiên cứu quá trình phun và cháy nhiên liệu xăng-ethanol trong động cơ Daewoo A16DMS Tác giả: Nguyễn Quang Trung, Bùi Văn Ga, Dương Việt Dũng, Huỳnh Tấn Tiến. Hội nghị Cơ học Thủy khí Toàn quốc lần thứ 21. 21. Trang: 826-837. Năm 2019. (20/06/2019)
  
127. Bài báo:  Mô hình dự báo phụ tải ngắn hạn dựa trên phương pháp xử lý dữ liệu nhóm Tác giả: Lê Đình Dương. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng (JST-UD). 17/7. Trang: 1-4. Năm 2019. (08/07/2019)
  
128. Bài báo:  Ảnh hưởng của tro bay đến khả năng nứt của bê tông trong điều kiện bị kiềm hãm Tác giả: Nguyễn Văn Hướng
.
Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi môi trường. 65(06-2019). Trang: 51-57. Năm 2019.
(12/07/2019)
  
129. Bài báo:  Nghiên cứu sử dụng bùn đỏ Tân Rai để thay thế một phần xi măng Tác giả: Nguyễn Văn Hướng, Phạm Lý Triều, Nguyễn Thị Lộc, Lê Trung Thành
.
Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng. 47(184). Trang: 48-53. Năm 2019.
(12/07/2019)
  
130. Bài báo:  Thiết kế tối ưu gối con lắc một mặt trượt ma sát SFP chống động đất cho nhà cao tầng khi có xét ảnh hưởng thành phần kích động đứng Tác giả: Hoàng Phương Hoa, Nguyễn Văn Nam, Ngô Thanh Nhàn. Tuyển tập công trình khoa học Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ nhất về Động lực học và Điều khiển, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng, 19-20/7/2019.. ISBN 978-604-82-xxxx-x. Trang: xx-xx. Năm 2019. (06/08/2019)
  
131. Bài báo:  The impact of public and private governance institutions on foreign direct investment inflows in Southeast Asia countries: Approach from dynamic panel estimation. Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh. Kỷ yếu hội thảo quốc tế "Econometrics and Statistical Methods - Application in Economics and Finance" (ESM-AEM 2019). 01. Trang: 83-100. Năm 2019. (13/08/2019)
  
132. Bài báo:  Dự đoán tỷ trọng của biodiesel sản xuất từ dầu ăn phế thải Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Xuân*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 6, 2019. Trang: 26. Năm 2019. (13/08/2019)
  
133. Bài báo:  Nghiên cứu đặc điểm của dụng cụ khoan có tích hợp hệ thống giảm chấn sử dụng phương pháp gia công kiểm thử Tác giả: ThS. Hồ Dương Đông*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 6, 2019. Trang: 62. Năm 2019. (13/08/2019)
  
134. Tham luận:  Tăng cường khả năng huy động vốn của nông hộ cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Tây Nguyên Tác giả: Nguyễn Ngọc Anh. Hội thảo khoa học quốc gia “phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên” lần 3 năm 2019. Trang: 851-858. Năm 2019. (14/08/2019)
  
135. Tham luận:  Vận dụng quan điểm "Kháng chiến - Kiến quốc" của Hồ Chí Minh vào xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay Tác giả: Đinh Văn Trọng, Nguyễn Thị Huyền Trang. Kỷ yếu hội thảo khoa học. Trang: 181-187. Năm 2019. (06/08/2019)
  
136. Bài báo:  Nghiên cứu chế tạo bộ đo ứng suất-biến dạng cảnh báo sớm phá hoại kết cấu công trình Tác giả: PGS.TS. Châu Trường Linh, NCS. Nguyễn Thu Hà, KS. Lê Viết Thành, KS. Phan Công Danh, KS. Trần Sang. Tạp chí Giao thông Vận tải. tháng 7/2019. Trang: 58-63. Năm 2019. (09/08/2019)
  
137. Bài báo:  Đạo đức cách mạng trong Di chúc Hồ Chí Minh với vấn đề đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, Đảng viên hiện nay Tác giả: Lê Thị Tuyết Ba. Hội thảo khoa học " 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh". 17-5. Trang: 77-80. Năm 2019. (14/08/2019)
  
138. Bài báo:  Cải thiện quá trình cháy động cơ chạy bằng biogas nghèo nhờ cung cấp bổ sung hydroxyl
Tác giả: Bùi Văn Ga, Bùi Thị Minh Tú, Trương Lê Bích Trâm, Võ Như Tùng, Đỗ Xuân Huy
.
Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng. Vol. 17, No. 1.1, 2019. Trang: 35-41. Năm 2019.
(06/06/2019)
  
139. Bài báo:  Kiểm soát tỉ lệ không khí/nhiên liệu của động cơ đánh lửa cưỡng bức chạy bằng biogas nghèo pha HHO
Tác giả: Bùi Văn Ga, Võ Anh Vũ, Bùi Thị Minh Tú, Bùi Văn Hùng, Trương Lê Bích Trâm, Phạm Văn Quang
.
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Vol. 17, No. 3, 2019. Trang: 11-16. Năm 2019.
(06/06/2019)
  
140. Bài báo:  Bảo tồn những công trình kiến trúc thuộc địa Pháp tại Huế Tác giả: Lê Minh Sơn. Vietnam Journal of Construction. 7. Trang: 50-54. Năm 2019. (13/06/2019)
  
141. Bài báo:  XÂY DỰNG BẢN ĐỒ ĐỊNH VỊ - NGHIÊN CỨU CHO NGÀNH XI MĂNG Tác giả: TS. Lê Thị Minh Hằng. Tạp chí khoa học thương mại. 129. Trang: 32-45. Năm 2019. (18/08/2019)
  
142. Bài báo:  Ethanol extract of Dryopteris crassirhizoma alleviates allergic inflammation via inhibition of Th2 response and mast cell activation in a murine model of allergic rhinitis Tác giả: Chun Hua Piao, Tae-Geum Kim, Thi Tho Bui, Chang Ho Song, Dong Uk Shin, Ji-Eun Eom, So-young Lee, Hee Soon Shin, Ok Hee Chai. Journal of ethnopharmacology. 232. Trang: 21-29. Năm 2019. (11/06/2019)
  
143. Bài báo:  Hiện trạng chất lượng môi trường nước và mối tương quan với cấu trúc quần xã Trùng bánh xe ở hồ Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam Tác giả: Dương Quang Hưng, Trần Nguyễn Quỳnh Anh, Võ Văn Minh, Trần Thị Tứ Ka, Trần Ngọc Sơn, Trịnh Đăng Mậu. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN. 30(04). Trang: 20. Năm 2019. (13/06/2019)
  
144. Bài báo:  PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO SINH VIÊN TRONG DẠY HỌC HỌC PHẦN ĐỊA LÍ KINH TẾ - XÃ HỘI VIỆT NAM Tác giả: ThS.NCS. Nguyễn Đặng Thảo Nguyên Khoa Địa lý, trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN. Hội thảo khoa học Khoa Địa lý lần thứ 08, trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN. 08. Trang: 55-61. Năm 2019. (09/06/2019)
  
145. Bài báo:  Nghiên cứu khả năng phát hiện phần tử DNA và độ pH của cảm biến dùng transistor hiệu ứng trường điện cực cổng kép
Tác giả: Nguyễn Linh Nam
.
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. 17. Trang: 22-26. Năm 2019.
(10/06/2019)
  
146. Bài báo:  Tín hiệu thẩm mĩ về tình yêu trong ca dao người Việt Tác giả: Lê Đức Luận. Nhà xuất bản Dân Trí. 978-604-88-7740-8. Trang: 1348-1357. Năm 2019. (10/06/2019)
  
147. Bài báo:  ĐẠO ĐỨC NHÀ GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT Tác giả: Ths. Nguyễn Thị Hương. Nxb Đại học Huế. ISBN 978-604-974-162-3. Trang: 261-269. Năm 2019. (10/06/2019)
  
148. Bài báo:  Đặc điểm định danh thực vật trong tiếng Quảng Nam Tác giả: Lê Sao Mai. Tạp chí của Hội ngôn ngữ học Việt Nam "Ngôn ngữ và đời sống". ISSN: 0868-3409. Trang: 113-118. Năm 2019. (14/06/2019)
  
149. Bài báo:  Hiệu quả mô hình thâm canh giống ngô nếp Nù 66 trên đất trồng lúa nước tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Tác giả: Nguyễn Phi Hùng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Vol. 17, No. 3, 2019. Trang: 50-52. Năm 2019. (10/06/2019)
  
150. Bài báo:  Khảo sát vị trí của hệ outrigger để đạt hiệu quả cao nhất trong việc hạn chế hiệu ứng biến dạng co ngắn không đều của cột nhà cao tầng bê tông cốt thép Tác giả: Lê Cao Tuấn, Trần Quang Hưng, Lê Cao Vinh. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Vol. 17, No. 1.1. Trang: 91-95. Năm 2019. (10/06/2019)
  
 Tìm thấy: 11460 mục / 230 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn