TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
39,241,741
 
BÀI BÁO TRONG NƯỚC

Đơn vị: Phòng:
101. Bài báo:  Nghiên cứu thành phần cấu trúc và hoạt tính chống oxi hóa của pectin phân lập từ lá cúc quỳ (Tithonia diversifolia) Tác giả: TS. Giang Thị Kim Liên*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 3(124).2018. Trang: 116. Năm 2018. (27/04/2018)
  
102. Bài báo:  Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của cốt sợi và cốt thanh đến biến dạng co ngót của bê tông trong điều kiện khí hậu Gia Lai Tác giả: Nguyễn Bá Thạch- Trương Hoài Chính. Tạp chí Xây dựng. 2-2018. Trang: 85-88. Năm 2018. (26/04/2018)
  
103. Bài báo:  Nghiên cứu ảnh hưởng chất lượng đá trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến cường độ bê tông Tác giả: Trương Hoài Chính- Nguyễn Xuân Hòa. Tạp chí Xây dựng. 3-2018. Trang: 127-129. Năm 2018. (26/04/2018)
  
104. Bài báo:  Xây dựng bản đồ diễn biến đường bờ bằng công nghệ ảnh viễn thám. Áp dụng cho vịnh Đà Nẵng Tác giả: Nguyễn Quang Bình, Võ Ngọc Dương. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. ISSN 1859-1531, Số 3(124).2018. Trang: 1 - 5. Năm 2018. (06/05/2018)
  
105. Bài báo:  Đánh giá tải lượng bùn cát về các hồ chứa lớn ở thượng nguồn lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn bằng mô hình thủy văn bán phân bố SWAT Tác giả: Nguyễn Quang Bình. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường. ISSN 1859 - 3941, Số 60 (3/2018). Trang: 58 - 66. Năm 2018. (06/05/2018)
  
106. Tham luận:  Ứng dụng bài tập nghe chính tả để hỗ trợ nâng cao kĩ năng nghe tiếng Anh của sinh viên chuyên ngữ năm thứ nhất Tác giả: Nguyễn Văn Long, Võ Nguyễn Thùy Trang. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia 2018 "Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam", 04/2018, Hà Nội. Trang: 367-376. Năm 2018. (23/04/2018)
  
107. Bài báo:  Định vị thuộc tính địa phương dựa trên chỉ số thành phần của chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Tỉnh (PCI): Hàm ý đối với Thành phố Đà Nẵng
Tác giả: Lê Văn Huy
.
Tạp chí Kinh tế và Quản lý. 25. Trang: 35-41. Năm 2018.
(23/04/2018)
  
108. Bài báo:  Kiến trúc thuộc địa Pháp tại Đà Nẵng: giá trị nghệ thuật và những thách thức với thời gian Tác giả: Lê Minh Sơn. Tạp Chí Kiến Trúc Việt Nam. 2/2018. Trang: 82-86. Năm 2018. (11/04/2018)
  
109. Bài báo:  Cách mạng công nghiệp 4.0 từ ý tưởng của Các Mác đến hiện thực Tác giả: TS. Trần Hồng Lưu. NXB Lao động Xã hội, Hà Nội. HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐỊA PHƯƠNG: CƠ HỘI, THÁCH THỨC VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA VÀ CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 TẬP I. Quyết định xuất bản số 117/QĐ-NXBLĐXH, cấp ngày 10/4/2018. ISBN: 978-604-65-3447-1. Trang: 54-64. Năm 2018. (22/04/2018)
  
110. Bài báo:   Nghiên cứu sản xuất bê tông từ cát biển, nước biển khu vực Nha Trang – Khánh Hòa Tác giả: Trương Hoài Chính- Trần Văn Châu. Tạp chí KHCN- ĐHĐN. 3(124).2018. Trang: 1-4. Năm 2018. (26/04/2018)
  
111. Bài báo:  Đào tạo đại học hướng đến nhu cầu xã hội ở nước ta hiện nay Tác giả: Lâm Bá Hòa (viết chung). Tạp chí Khoa học Nội vụ. 23 (3/2018). Trang: 48-54. Năm 2018. (16/04/2018)
  
112. Bài báo:  Tối ưu hóa các yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng thủy phân cơ thịt đỏ cá ngừ sọc dưa (Sarda Orientalis) với xúc tác enzyme Protamex để thu dịch protein thủy phân bằng phương pháp qui hoạch thực nghiệm Tác giả: Bùi Xuân Đông, Ngô Thị Ngọc Bích, Bùi Viết Cường. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. 3(124).2018. Trang: 19-22. Năm 2018. (27/04/2018)
  
113. Bài báo:  Tối ưu hóa các yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng thủy phân cơ thịt đỏ cá ngừ sọc dưa (sarda orientalis) với xúc tác enzyme protamex để thu dịch protein thủy phân bằng phương pháp qui hoạch thực nghiệm Tác giả: Bùi Xuân Đông, Ngô Thị Ngọc Bích, Bùi Viết Cường*. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. 3(124).2018. Trang: 13-19. Năm 2018. (08/05/2018)
  
114. Bài báo:  Nghiên cứu ảnh hưởng của sự phân bố không đồng nhất theo chiều cao trong việc sắp xếp chất hấp thụ cháy trong bó nhiên liệu của lò phản ứng WWER-1200 đối với đặc trưng vật lý-neutron - K∞. Tác giả: ThS. Trương Hoài Nam*; PGS.TS. Hoàng Ngọc Đồng. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 5(126).2018, Quyển 1. Trang: 94. Năm 2018. (22/06/2018)
  
115. Bài báo:  Nhận dạng hình ảnh tự nhiên sử dụng mô hình mạng neuron tích chập Tác giả: Vương Quang Phước & Hồ Phước Tiến. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 5(126).2018, Quyển 1. Trang: 110. Năm 2018. (22/06/2018)
  
116. Bài báo:  Tính toán và triển khai hệ thống làm mát chuồng trại bằng nguồn nước ngầm Tác giả: TS. Thái Ngọc Sơn*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 5(126).2018, Quyển 1. Trang: 115. Năm 2018. (22/06/2018)
  
117. Bài báo:  Đề xuất cải tiến thuật toán điều khiển hệ thống điều tốc nhà máy Thủy điện Srêpốk 3 ứng dụng logic mờ Tác giả: Trần Đức Sỹ*; Mai Đình Thành; TS. Lê Tiến Dũng. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 5(126).2018, Quyển 1. Trang: 120. Năm 2018. (22/06/2018)
  
118. Bài báo:  Mức độ hiểu biết của sinh viên trường Đại Học Ngoại Ngữ - Đại Học Đà Nẵng về dịch chuyển lao động trong ASEAN: Thực trạng và kiến nghị Tác giả: Lê Thị Phương Loan, Võ Thị Giang . Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ & quốc tế học tại Việt Nam” năm 2018, NXB ĐHQGHN, ISBN 978-504-961-677-8. 2018. Trang: 356-366. Năm 2018. (19/05/2018)
  
119. Tham luận:  Một số kinh nghiệm trong việc thực hiện công tác chủ nhiệm cho giáo sinh thực tập sư phạm hiện nay Tác giả: ThS. Hồ Thanh Hải - ThS. Nguyễn Hải Như. Nxb Đại học Huế. Trang: 395 - 398. Năm 2018. (20/05/2018)
  
120. Tham luận:  Đề xuất giải pháp cho công tác chủ nhiệm đối với giáo sinh thực tập sư phạm theo mô hình trường vệ tinh địa bàn Thành phố Đà Nẵng Tác giả: ThS. Hồ Thanh Hải. Nxb Đại học Huế. Trang: 188 - 190. Năm 2018. (20/05/2018)
  
121. Bài báo:  Các giải pháp quy hoạch lại mạng lưới các cơ sở đào tạo sư phạm giai đoạn 2018-2030 và tầm nhìn đến 2050 Tác giả: Nguyễn Ngọc Vũ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng. 05. Trang: 15. Năm 2018. (20/05/2018)
  
122. Bài báo:  SỬ DỤNG NGỮ LIỆU THỰC LÀM NGUỒN TÀI LIỆU BỔ SUNG ĐỂ GIẢNG DẠY TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH CHO SINH VIÊN NGÀNH MÔI TRƯỜNG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Tác giả: Trần Vũ Mai Yên, Huỳnh Trúc Giang. Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng. 2 (123). Trang: 19-22. Năm 2018. (27/05/2018)
  
123. Bài báo:  
ẢNH HƯỞNG CỦA PHƯƠNG PHÁP TIỀN XỬ LÝ BẰNG KIỀM ĐẾN HIỆU SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG GELATIN CHIẾT XUẤT TỪ VẢY CÁ HỒI
Tác giả: NGUYỄN THỊ TRÚC LOAN*, Từ Thị Mỹ Lệ. Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng. 1(122).2018. Trang: 38-42. Năm 2018.
(28/05/2018)
  
124. Bài báo:  Recommendation using Rule based Implicative Rating Measure Tác giả: Lan Phuong Phan, Hung Huu Huynh, and Hiep Xuan Huynh,. International Journal of Advanced Computer Science and Applications. 9 (4). Trang: 176-181. Năm 2018. (29/05/2018)
  
125. Bài báo:  THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ ĐÀO TẠO MÔN ĐỊA LÍ KINH TẾ XÃ HỘI VIỆT NAM TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY ĐỊA LÍ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Tác giả: ThS. Nguyễn Đặng Thảo Nguyên. Hội thảo Khoa học Khoa Địa lý lần thứ 7. 07. Trang: 100-104. Năm 2018. (28/05/2018)
  
126. Bài báo:  ĐÔ THỊ HÓA VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Tác giả: 1. ThS. Nguyễn Đặng Thảo Nguyên2. GS.TS. Nguyễn Viết Thịnh. Kỷ yêu Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ X. ISBN 978-604-913-693-1. Trang: 805 - 816. Năm 2018. (28/05/2018)
  
127. Bài báo:  Bảo tồn giá trị văn hoá đình làng tại thành phố Đà Nẵng Tác giả: Phan Thị Thương, Nguyễn Ngọc Chinh, Nguyễn Ngọc Nhật Minh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 4/2018. Trang: 87-92. Năm 2018. (04/06/2018)
  
128. Bài báo:  KHẢO SÁT BỨC BÌNH PHONG Ở ĐÌNH LÀNG THẠC GIÁN
Tác giả: Trương Thị Thanh Thùy, Nguyễn Ngọc Chinh, Nguyễn Ngọc Nhật Minh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 4/2018. Trang: 83-87. Năm 2018.
(04/06/2018)
  
129. Bài báo:  Server Provisioning and User Association in Multi-Site Multi-access Edge Computing Tác giả: Minh N. H. Nguyen, Nguyen H. Tran and Choong Seon Hong. Korea Computer Congress 2018. KCC 2018. Trang: 1-3. Năm 2018. (24/05/2018)
  
130. Bài báo:  VĂN HÓA SINH THÁI CỦA NGƯỜI Ê ĐÊ Ở HUYỆN CƯ M’GAR TỈNH ĐẮK LẮK Tác giả: Trần Thị Mai An. Tạp Chí Khoa học và Công nghệ Đại học Khoa học Huế. 3. 2018. Trang: 31 - 38. Năm 2018. (30/05/2018)
  
131. Bài báo:  Xây dựng module phần mềm tính toán các thông số của không khí ẩm và các ứng dụng
Tác giả: Thái Ngọc Sơn
.
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. 3(124).2018. Trang: 64-68. Năm 2018.
(22/05/2018)
  
132. Bài báo:  Đô thành Điển Xung của vương quốc Lâm Ấp trong sách Thủy Kinh chú Tác giả: Lê Thị Mai - Zhang Zhuoqing. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử. 3 (503). Trang: 62-76. Năm 2018. (31/05/2018)
  
133. Bài báo:  Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường đến sự phát triển cường độ bê tông cốt liệu thủy tinh Tác giả: ThS. Phan Nhật Long. Tạp chí Giao thông vận tải ISSN 2354-0818. 4/2018. Trang: pp.87-90. Năm 2018. (24/05/2018)
  
134. Bài báo:  Hybrid Recommendation based on Implicative Rating Measures Tác giả: Lan Phuong Phan, Hung Huu Huynh, and Hiep Xuan Huynh. In Proceedings of International Conference on Machine Learning and Soft Computing. 1. Trang: ACM ISBN978-1-4503-6336-5, https://doi.org/10. 114. Năm 2018. (29/05/2018)
  
135. Bài báo:  Một số đặc điểm địa danh Núi Thành, Quảng Nam Tác giả: Lê Đức Luận, Nguyễn Như Quỳnh. Đại học Quảng Nam. 5. Trang: 361-368. Năm 2018. (29/05/2018)
  
136. Bài báo:  Yếu tố “bà” trong ngôn ngữ Quảng Nam Tác giả: Lê Đức Luận. Đại học Quảng Nam. 5. Trang: 357-361. Năm 2018. (29/05/2018)
  
137. Bài báo:  Bồi dưỡng năng lực sáng tạo khoa học kỹ thuật cho học sinh thông qua tổ chức hoạt động ngoại khóa môn Vật lý Tác giả: Trần Thị Ngọc Ánh, Lê Thanh Huy. Tạp chí thiết bị giáo dục. 164 kỳ 1 - 3/2018. Trang: 24,25 và 50. Năm 2018. (31/05/2018)
  
138. Tham luận:  Phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên bằng phương pháp dạy học tích cực Tác giả: Lê Thị Ngọc Hoa. Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên - Trường Đại học Khánh Hòa. Trang: 97-103. Năm 2018. (01/06/2018)
  
139. Tham luận:  Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề nông dân trong cách mạng giải phóng dân tộc và đi lên chủ nghĩa xã hội Tác giả: Lê Thị Ngọc Hoa. Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Tư tưởng Hồ Chí Minh, chính sách của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn - Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Trang: 34-45. Năm 2018. (01/06/2018)
  
140. Bài báo:  Nghiên cứu giải pháp tối ưu hình học của cánh vát gió đối với kết cấu nhịp cầu dây văng có tiết diện ngang hở nhằm ngăn ngừa mất ổn định khí động Flutter.
Tác giả: Nguyễn Văn Mỹ, Lê Quang Sơn, Dương Minh Hải
.
Tạp chí Xây dựng Việt Nam - Vietnam Journal of Construction. ISSN 0866-8762. Trang: 23-27. Năm 2018.
(05/06/2018)
  
141. Bài báo:  Đánh giá sự thay đổi một số tính chất của đất từ mô hình vật lý nghiên cứu tính lún của đất yếu có và không có sử dụng bấc thấm kết hợp gia tải Tác giả: Nguyễn Thị Phương Khuê, Đỗ Hữu Đạo, Phan Khắc Hải. Tạp chí Xây dựng Việt Nam. số 602. Trang: 68-74. Năm 2018. (05/06/2018)
  
142. Bài báo:  So sánh đặc tính động học của các cảm biến tiệm cận tương tự cho xe không người lái Tác giả: Hoai Nguyen, Thanh Le Chau Nguyen, Vinh Cong Nguyen. International Journal of Latest Engineering Research and Applications. Volume 8, Issue 6,ISSN:2229-5518. Trang: 35-39. Năm 2018. (06/06/2018)
  
143. Bài báo:  Nhận thức của giáo viên đối với việc ứng dụng công nghệ trong giảng dạy ở Việt Nam: nhận diện mâu thuẩn dựa trên lí thuyết hoạt động Tác giả: TS. Huỳnh Ngọc Mai Kha*; ThS. Phạm Thị Tố Như. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 6(127).2018. Trang: 59. Năm 2018. (28/06/2018)
  
144. Bài báo:  Cải thiện bố cục bài viết tranh luận của sinh viên thông qua phương pháp thể loại Tác giả: ThS. Đinh Thanh Liêm*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 6(127).2018. Trang: 64. Năm 2018. (28/06/2018)
  
145. Bài báo:  The Use of Sociolinguistically Rich Pedagogical Dialogues in Teaching Conversational English Tác giả: Nguyễn Ngọc Nhật Minh*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 6(127).2018. Trang: 70. Năm 2018. (28/06/2018)
  
146. Bài báo:  So sánh bộ điều khiển PID với bộ điều khiển LQG cho robot cân bằng trên quả cầu Tác giả: Cao Thanh Bộ, Phạm Trường Hưng, Lê Hoài Nam, Nguyễn Danh Ngọc. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 7(128). Trang: Đang cập nhật. Năm 2018. (30/05/2018)
  
147. Bài báo:  Nghiên cứu tài sản thương hiệu định hướng khách hàng cho các thương hiệu nước uống đóng chai trên thị trường Đà Nẵng Tác giả: Phạm Thị Lan Hương & Trương Đình Quốc Bảo. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. 2(123). Trang: 37-41. Năm 2018. (08/06/2018)
  
148. Bài báo:  Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục mở Tác giả: Ngô Văn Hà, Nguyễn Văn Thanh. Hội thảo khoa học quốc gia tháng 5/2018. 4/2018. Trang: 270 - 278. Năm 2018. (18/07/2018)
  
149. Bài báo:  Đổi mới quản lí công tác kiểm tra nội bộ tại các trường mầm non trên địa bàn quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng Tác giả: Le Dinh Son, Nguyen Thi Hong Van. Tạp chí Khoa học Giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. 01/01.2018. Trang: 88 - 92. Năm 2018. (30/05/2018)
  
150. Bài báo:  ONLINE HAY OFFLINE: BÀI HỌC KINH NGHIỆM KHI ỨNG DỤNG HỌC TẬP TÍCH HỢP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Tác giả: Đoàn Thị Liên Hương. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. ISSN 1859-1531. Trang: 36-40. Năm 2018. (13/06/2018)
  
 Tìm thấy: 10189 mục / 204 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn