TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
66,854,204
 
BÀI BÁO TRONG NƯỚC

Đơn vị: Phòng:
101. Bài báo:  Đặc điểm của đất tại các khu vực có loài thực vật ngoại lai xâm hại ở khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà – Núi Chúa, thành phố Đã Nẵng Tác giả: Phạm Thị Kim Thoa, Nguyễn Ngân Hà, Hoàng Ngọc Ân và cs
.
Tạp chí NN&PTNT. 2/2019. Trang: 115-121. Năm 2019.
(02/06/2019)
  
102. Tham luận:  Xây dựng chương trình đào tạo đại học theo định hướng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Huyền; Phạm Tuấn Anh. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia: “Sắp xếp mạng lưới giáo dục đào tạo trong bối cảnh Tự chủ giáo dục và Hội nhập quốc tế, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong các thập niên đầu của thế kỷ 21”. Trang: 28. Năm 2019. (05/06/2019)
  
103. Bài báo:  NGHIÊN CỨU BƠM NHIỆT VỚI HỆ THỐNG LẠNH SỬ DỤNG CHU TRÌNH RANKINE HỮU CƠ Tác giả: TS. Hoàng Thành Đạt*; PGS.TS. Hội thảo khoa học quốc gia ATiGB2018*; TS. Hồ Trần Anh Ngọc. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 1.2, 2019. Trang: 18. Năm 2019. (09/05/2019)
  
104. Bài báo:  Nghiên cứu chế tạo và thử nghiệm Máy lạnh thu hồi nhiệt để cung cấp đồng thời Nhiệt- Lạnh Tác giả: PGS.TS. Hội thảo KHQG ATiGB 2018*; ThS. Nguyễn Công Vinh; TS. Hồ Trần Anh Ngọc. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 1.2, 2019. Trang: 75. Năm 2019. (09/05/2019)
  
105. Bài báo:  Nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 Tác giả: Dương Nguyễn Minh Huy, Nguyễn Lê Đình Quý, Hồ Tuấn Vũ. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 4, 2019. Trang: 12. Năm 2019. (08/07/2019)
  
106. Bài báo:  Xây dựng chủ đề tích hợp xuyên môn theo phương pháp dạy học theo góc ở bậc trung học cơ sở Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 4, 2019. Trang: 17. Năm 2019. (08/07/2019)
  
107. Bài báo:  Một số nghiên cứu bước đầu về thành phần hóa học của Lá diếp cá (Houttuynia cordata) thu hái tại Quảng Nam - Đà Nẵng Tác giả: Huỳnh Thị Thủy; GS.TS. Đào Hùng Cường; KS. Nguyễn Quang Trung*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 4, 2019. Trang: 47. Năm 2019. (08/07/2019)
  
108. Bài báo:  Phương pháp lọc cộng tác sử dụng tối ưu bầy đàn Tác giả: Nguyễn Thị Hoàng Phương*; TS. Nguyễn Văn Hiệu. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 4, 2019. Trang: 57. Năm 2019. (08/07/2019)
  
109. Bài báo:  SỐ LẦN CẮT ĐIỆN ĐƯỜNG DÂY DO SÉT CÓ XÉT ĐẾN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
Tác giả: Phan Đình Chung. KHCN Đại học Đà Nẵng. Vol.17, No.3. Trang: 7-11. Năm 2019.
(06/06/2019)
  
110. Bài báo:  PHÂN TÍCH LỰC VÀ ỨNG SUẤT TẠI CÁC ĐIỂM LIÊN KẾT CỦA THIẾT BỊ NÂNG MINI BẰNG PHẦN MỀM ADAMS/VIEW VÀ INVENTOR Tác giả: Nguyen Thi Hai Van, Nguyen Le Van, Nguyen Thai Duong. Journal of Science and Technology - The University of DaNang, ISSN: 1859-1531. Vol. 17, No. 1.2. Trang: 65-69. Năm 2019. (07/06/2019)
  
111. Bài báo:  “Nghiên cứu chuỗi giá trị tôm – Khảo sát tại các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm miền Trung”. Tác giả: Nguyễn Trường Sơn và Nguyễn Đặng Toàn Chương. Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương. Số chuyên đề, tháng 1 năm 2019. Trang: 324 - 333. Năm 2019. (19/06/2018)
  
112. Bài báo:  Xây dựng tương quan sức chống cắt của thí nghiệm nén ba trục và cắt cánh hiện trường cho một số loại đất sét yếu Tác giả: Châu Trường Linh, Ao Văn Toàn. Tạp chí Giao thông vận tải ISSN 2354-0818. 5/2019. Trang: 54-57. Năm 2019. (12/06/2019)
  
113. Bài báo:  Tiềm năng khai thác thông gió tự nhiên hướng đến phát triển bền vững cho loại hình chung cư cao tầng Tác giả: Phan Tiến Vinh. Tạp chí Xây dựng và Đô thị (ISSN 1859-3119). 64/2019. Trang: 41-45. Năm 2019. (12/06/2019)
  
114. Bài báo:  Thực trạng và giải pháp phát triển năng lực dạy học môn khoa học tự nhiên của giáo viên trung học cơ sở đáp ứng đổi mới giáo dục trong thời gian tới Tác giả: Lê Thanh Huy - Phùng Việt Hải. Tạp chí Giáo dục, ISSN 2354-0753. Số đặc biệt. Trang: 155-160. Năm 2019. (13/06/2019)
  
115. Bài báo:  Ứng dụng phương pháp tương đương năng lượng vào phân tích ứng xử của tấm. Tác giả: PGS.TS NGUYỄN XUÂN TOẢN, ThS NGUYỄN THỊ KIM LOAN *. Tạp chí Xây dựng. 612. Trang: 231-235. Năm 2019. (02/10/2019)
  
116. Bài báo:  Xây dựng bản đồ gió tự động cho thành phố Đà Nẵng dựa trên hệ số địa hình thực tế Tác giả: Bùi Hồng Trung1, Võ Duy Hùng2, Lê Văn Trung3 và Doãn Đạt Phước4. Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ nhất về Động lực học và Điều khiển (NXBXD-ISBN: 978-604-82-2687-9). 1. Trang: -. Năm 2019. (02/10/2019)
  
117. Bài báo:  Nghiên cứu thử nghiệm xử lý chất thải rắn hữu cơ dễ phân hủy từ chợ bằng công nghệ ủ sinh học kết hợp thổi khí Tác giả: Võ Diệp Ngọc Khôi, Trần Văn Quang. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Vol.17, No.05. Trang: 15-19. Năm 2019. (02/10/2019)
  
118. Bài báo:  Nghiên cứu sự sinh trưởng phát triển, năng suất và phẩm chất của cây cà tím (Solanum melongena L.) giống Thái Lan (Eggplant No 1) trồng tại xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
Tác giả: Nguyễn Thanh Bình - Nguyễn Tấn Lê. Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. 32(01). Trang: 1-8. Năm 2019.
(06/10/2019)
  
119. Bài báo:  Khảo sát kỹ năng nghiên cứu khoa học của giảng viên tại một trường đại học miền Trung Tác giả: Võ Thị Minh Nho. Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ Quân sự. 17. Trang: 97-105. Năm 2019. (08/10/2019)
  
120. Bài báo:  Tầm nhìn của ASEAN về Ấn Độ-Thái Bình Dương và hàm ý cho Việt Nam Tác giả: Nguyễn Võ Huyền Dung. Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. 222. Trang: 9-17. Năm 2019. (21/10/2019)
  
121. Bài báo:  COMBINING IMAGE PROCESSING AND TACTILE SENSATION ACTUATOR FOR IMPROVING ATHLETIC TRAINING IN SQUAT WORK OUT Tác giả: Vo Nhu Thanh, Le Hoai Nam. NCMME2019 Hội nghị toàn quốc về Kỹ thuật Cơ khí và Chế tạo năm 2019. in press. Trang: in press. Năm 2019. (11/10/2019)
  
122. Bài báo:  Rào cản pháp lí đối với sự phát triển của doanh nghiệp xã hội Tác giả: Lê Thị Thu Hằng. Kỷ yếu Hội thảo cấp Quốc gia: Thực trạng phát triển doanh nghiệp xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội ở Việt Nam. ISBN: 978-604-9871-75-7. Trang: 104 -114. Năm 2019. (25/12/2019)
  
123. Bài báo:  Phân loại luồng dữ liệu mạng sử dụng mạng nơ-ron Tác giả: Trần Văn Líc; Phan Trần Đăng Khoa. Tạp chí khoa học và công nghệ. 17(5). Trang: x. Năm 2019. (05/03/2020)
  
124. Tham luận:  Đánh giá dòng chảy vùng hạ lưu sông Vu Gia Thu Bồn khi xét đến vận hành hệ thống hồ chứa thuỷ điện thượng lưu Tác giả: Tô Thuý Nga1 , Lê Hùng1 , Cao Đình Huy, Trà Minh Quang. Tuyển tập công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 21. Trang: 120-125. Năm 2019. (05/03/2020)
  
125. Bài báo:  XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ ĐỘNG HỌC MÁY GỒM CÁC CHI
TIẾT QUAY BẰNG THỰC NGHIỆM

Tác giả: Đặng Phước Vinh, Đoàn Le Anh
.
Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. 978 – 604 – 73 – 7275 – 1. Trang: 88-92. Năm 2019.
(06/03/2020)
  
126. Bài báo:  Pháp luật của Bang New South Wales, Australia về bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất và một số gợi mở cho Việt Nam Tác giả: Nguyễn Quang TuyếnĐỗ Trần Hà Linh. Tạp chí Nhà nước và Pháp luật. 6. Trang: 79-84. Năm 2019. (22/08/2019)
  
127. Tham luận:  Nhận thức và sự vận dụng của Đảng ta về tư tưởng kinh tế nông nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh Tác giả: Lê Thị Ngọc Hoa. Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Trang: 82-87. Năm 2019. (14/08/2019)
  
128. Bài báo:  Người cao tuổi và sự sắp xếp cuộc sống: Trường hợp nghiên cứu ở Tây Nguyên Tác giả: Trần Thị Thúy Ngọc. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia năm 2018 “Phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên”. ISBN: 978-604-60-3012-6. Trang: 936-940. Năm 2019. (19/08/2019)
  
129. Bài báo:  ĐẨY MẠNH THU HÚT VỐN FDI GẮN VỚI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Tác giả: TS. Đặng Vinh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. 8.2019 ISSN: 1859-1531. Trang: 25-30. Năm 2019. (26/08/2019)
  
130. Bài báo:  Impact of Frequency Shift on Nonlinear Compensation Using Optical Phase Conjugation for M-QAM Signals Tác giả: Nguyen Duc Binh, Nguyen Van Dien, Nguyen The Quang, Nguyen Quang Nhu Quynh, Ho Phuoc Tien, Nguyen Van Tuan, Nguyen Tan Hung. REV Journal on Electronics and Communications (Accepted). 00. Trang: 00. Năm 2019. (02/09/2019)
  
131. Tham luận:  Tầm nhìn chiến lược của Hồ Chí Minh với sự nghiệp xây dựng khối đoàn kết các dân tộc ở Tây Bắc Tác giả: Lê Thị Ngọc Hoa. Nxb Đại học Huế. Trang: 80-85. Năm 2019. (14/08/2019)
  
132. Bài báo:  Khai thác và sử dụng các nguồn lực cốt yếu cho phát triển nông nghiệp - nông thôn ở Tây Nguyên Tác giả: Đặng Thị Hồng Dân. Kỷ yếu hội thảo khoa học ở tây Nguyên lần 3 năm 2019. 03. Trang: 11. Năm 2019. (19/08/2019)
  
133. Bài báo:  Phân tích hành vi điều chỉnh lợi nhuận của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Tác giả: Phan Thị Đỗ Quyên. Tạp chí Kế toán Kiểm toán. 186. Trang: 31-34. Năm 2019. (19/08/2019)
  
134. Bài báo:  Vai trò của doanh nghiệp trong việc nâng cao chất lượng giáo dục đại học Tác giả: Trần Thị Sáu. Tạp chí Đại học Sài Gòn. 1/2019. Trang: 61-68. Năm 2019. (20/08/2019)
  
135. Bài báo:  Bạo lực học đường và vấn đề đặt ra đối với công tác GDPL trong nhà trường Tác giả: Trần Thị Sáu. Tạp chí Giáo dục và xã hội. 7/2019. Trang: 52-55. Năm 2019. (20/08/2019)
  
136. Bài báo:  Hợp tác liên kết trong logistics & vai trò của các doanh nghiệp logistics - Góc nhìn từ các DN logistics tại miền Trung Việt Nam Tác giả: Đinh Trần Thanh Mỹ & Trịnh Thúy Hường. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc Gia Quản trị và Kinh Doanh lần thứ VII. 2019. Trang: 242-249. Năm 2019. (21/08/2019)
  
137. Tham luận:  Tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế và sự vận dụng trong phát triển kinh tế của tỉnh Điện Biên hiện nay. Tác giả: Lê Thị Ngọc Hoa, Văn Công Vũ. Nxb Đại học Huế. Trang: 273-281. Năm 2019. (14/08/2019)
  
138. Tham luận:  Giá trị Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và việc vận dụng trong công tác giảng dạy học phần tư tưởng Hồ Chí Minh Tác giả: Lê Thị Ngọc Hoa. Đại học Kinh tế. Trang: 94-100. Năm 2019. (14/08/2019)
  
139. Tham luận:  Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển một nền nông nghiệp toàn diện Tác giả: Lê Thị Ngọc Hoa - Lường Thị Phượng. Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Trang: 88-96. Năm 2019. (14/08/2019)
  
140. Bài báo:  Sở hữu nước ngoài và quản trị lợi nhuận: Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam Tác giả: Phan Thị Đỗ Quyên, Nguyễn Hoàng Thảo Uyên. Tạp chí Kế toán Kiểm toán. 6/2019. Trang: 22-25. Năm 2019. (19/08/2019)
  
141. Bài báo:  Joint Bandwidth Allocation and Server Scaling for Colocation Edge Computing Tác giả: Minh N. H. Nguyen and Choong Seon Hong. Korea Computer Congress (KCC 2019). 2019. Trang: 1~3. Năm 2019. (31/10/2019)
  
142. Tham luận:  Hoạt động thờ cúng Hùng Vương ở tỉnh Lâm Đồng
Tác giả: Đinh Văn Trọng, Đỗ Thị Hằng Nga
.
Kỷ yếu hội thảo quốc gia. Trang: 664-670. Năm 2019.
(11/11/2019)
  
143. Tham luận:  Nâng cao phẩm chất đạo đức nghề sư phạm cho đội ngũ giáo viên phổ thông Tác giả: Phan Thị Quỳnh Lam. Nxb đại học Huế. Trang: 284-290. Năm 2019. (01/11/2019)
  
144. Bài báo:  Nghiên cứu các kỹ thuật khai phá dữ liệu cho dự đoán lỗi phần mềm
Tác giả: Hà Thị Minh Phương
.
Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc gia 2019 "Công nghệ thông tin và ứng dụng trong lĩnh vực". Lần thứ 8. Trang: 256-263. Năm 2019.
(01/11/2019)
  
145. Bài báo:  Một số biện pháp phát triển nguồn nhân lực ngoại ngữ du lịch ở thành phố Đà Nẵng Tác giả: Dương Quốc Cường. Tạp chí Khoa học ngoại ngữ quân sự. ISSN 2525-2232. Trang: trang. Năm 2019. (05/11/2019)
  
146. Bài báo:  Già hóa dân số ở Việt Nam và những vấn đề đặt ra
Tác giả: Trần Khánh Linh
.
Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung. 5. Trang: tba. Năm 2019.
(21/11/2019)
  
147. Bài báo:  DEVELOPING PROSPECTIVE MATHEMATICS TEACHERS’ MATHEMATICAL KNOWLEDGE FOR TEACHING HISTOGRAMS Tác giả: Nguyen Thi Ha Phuong, Tran Kiem Minh. The 1st International Conference on Innovation in Learning Instruction and Teacher Education - ILITE 1. 1. Trang: 344-352. Năm 2019. (15/01/2020)
  
148. Bài báo:  VẬN DỤNG MÔ HÌNH CÁC KIỂU KIẾN THỨC TOÁN ĐỂ DẠY HỌC TRONG QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TOÁN TƯƠNG LAI Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Tác giả: Nguyễn Thị Hà Phương. TẠP CHÍ GIÁO DỤC - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO. Số đặc biệt Tháng 7/201. Trang: 240-245. Năm 2019. (15/01/2020)
  
149. Bài báo:  A COGNITIVE APPROACH TO THE EVALUATION OF PROSPECTIVE MATHEMATICS TEACHERS' PROFESSIONAL COMPETENCIES Tác giả: Le Thi Bach Lien, Nguyen Thi Ha Phuong, Tran Kiem Minh. THE 5th INTERNATIONAL CONFERENCE LANGUAGE, SOCIETY, AND CULTURE IN ASIAN CONTEXTS (LSCAC 2018). LSCAC 2018. Trang: 926-940. Năm 2019. (15/01/2020)
  
150. Bài báo:  Evaluation of speaker-dependent and average-voice Vietnamese statistical speech synthesis systems Tác giả: Duy Khanh Ninh. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. 17(12.1). Trang: 11-16. Năm 2019. (16/01/2020)
  
 Tìm thấy: 11587 mục / 232 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn