TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
43,881,673
 
BÀI BÁO TRONG NƯỚC

Đơn vị: Phòng:
251. Bài báo:  ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ HỆ THỐNG ỨNG DỤNG NGUỒN NĂNG LƯỢNG NƯỚC ĐỂ LÀM LẠNH Tác giả: Võ Chí Chính, Vũ Huy Khuê, Mã Phước Hoàng. Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng. 7 (128). Trang: 15-17. Năm 2018. (20/09/2018)
  
252. Bài báo:  Đặc tính enzyme lipase cố định trên chất mang chitosan-Fe3O4 bằng liên kết đồng hóa trị Tác giả: Bui Xuan Dong1, Pham Thi My2, Huynh Van Anh Thi1. Tạp chí Công nghệ Sinh học. 16(2):2018. Trang: 377-383. Năm 2018. (10/09/2018)
  
253. Bài báo:   Ảnh hưởng của thành phần bột khoáng đến cường độ kéo uốn của bê tông nhựa nóng Tác giả: Trần Thị Thu Thảo, Đặng Trần Đăng Khoa. Tạp chí Xây dựng Việt Nam. 605. Trang: 89-91. Năm 2018. (12/09/2018)
  
254. Bài báo:   Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2017-2018, tên đề tài: Đánh giá ảnh hưởng một số tính chất của đất yếu có xử lý bấc thấm trước và sau nén lún từ mô hình vật lý và mô phỏng số Tác giả: SVTH: Trần Đình Tuân, Trần Thị Kim Anh Lớp 15VLXD, Khoa Xây dựng Cầu đường, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng GVHD: TS. Đỗ Hữu Đạo, KS. Nguyễn Thị Phương Khuê
.
Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng năm học 2017 - 2018. lần thứ XV, 2018. Trang: 105-112. Năm 2018.
(17/09/2018)
  
255. Bài báo:  Nghiên cứu thực nghiệm sức chịu tải của cừ tràm trong gia cố nền đất yếu đường giao thông nông thôn và nhà cấp thấp tại tỉnh Trà Vinh Tác giả: Châu Trường Linh, Trần Quốc Huy. Tạp chí Khoa học và Công nghệ ISSN 1859-1531 (kỷ yếu hội thảo ATCESD 12/2017). Số 5(126)/2018-Quyển 2. Trang: pp. 23-26. Năm 2018. (23/09/2018)
  
256. Bài báo:  Phân tích hiệu quả giảm chấn khi áp dụng gối con lắc một mặt trượt ma sát chống động đất cho cầu dây văng Tác giả: Hoàng Phương Hoa, Phan Hoàng Nam, Nguyễn Văn Nam, Hồ Quang Nam. Tạp chí Xây dựng. 09.2018. ISSN 0866-8762. Trang: 68-72. Năm 2018. (24/09/2018)
  
257. Tham luận:  Tiềm năng, cơ hội và thách thức trong phát triển du lịch nông nghiệp ở Konplong Tác giả: Đặng Trần Minh Hiếu. Hội thảo "Phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên lần 2". Trang: 667 - 670. Năm 2018. (25/09/2018)
  
258. Bài báo:  CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỢI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Tác giả: Nguyễn Ngọc Anh Võ Thị Bích Ngọc. Tạp chí Công Thương, Bộ Công Thương. số 4 - Tháng 4/2018. Trang: 323-328. Năm 2018. (27/09/2018)
  
259. Tham luận:  NHẬN DIỆN CÁC Yếu TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU HÚT FDI VÀO NGÀNH DU LỊCH ở VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG – TIẾP CẬN TỪ LÝ THUYẾT LỢI THẾ SO SÁNH Tác giả: Nguyễn Ngọc Anh. Nhà xuất bản khoa học xã hội. Trang: 528-543. Năm 2018. (27/09/2018)
  
260. Bài báo:  Đánh giá ảnh hưởng của tỷ lệ Butanol trong hỗn hợp nhiên liệu xăng-Butanol đến thời gian cháy trễ của động cơ DAEWOO A16DMS
Tác giả: Huỳnh Tấn Tiến, Trần Văn Nam, Phan Minh Đức, Nguyễn Quang Trung, Dương Việt Dũng
.
Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa họcCơ học Thủy khí toàn quốc 2017. 20. Trang: 824-831. Năm 2018.
(27/09/2018)
  
261. Bài báo:  Nghiên cứu và ứng dụng luật kết hợp trong khai phá dữ liệu phân tích áp lực của sinh viên Đại học Tác giả: Nguyễn Văn Chức, Phạm Phương Loan. Hội thảo khoa học Quốc gia CNTT và ứng dụng trong các lĩnh vực lần thứ 7(CITA2018). 1. Trang: 100-108. Năm 2018. (28/09/2018)
  
262. Bài báo:  Ảnh hưởng hành vi lãnh đạo đến phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch ở tỉnh quảng ngãi Tác giả: Nguyễn Quốc Tuấn, Trần Thị Trương. Tạp chí Khoa học Kinh tế, ISSN (0866-7969). 6(03). Trang: 62-69. Năm 2018. (05/10/2018)
  
263. Bài báo:  Một số kết quả nghiên cứu, chế tạo máy tiện tự động có trục chính truyền động bằng động cơ thủy lực Tác giả: Trần Ngọc Hải*, Lê Cung, Võ Như Thành. Nhà xuất bản khoa học và Kỹ thuật (Hội nghị Khoa học và Công nghệ toàn quốc về Cơ khí lần thứ 5). ISBN: 978-604-67-1103-2. Trang: 194-202. Năm 2018. (08/10/2018)
  
264. Bài báo:  Xử lý ảnh bằng phần mềm labview cho máy tự động kiểm tra và phân loại nhãn in trên sản phẩm trong công đoạn đóng gói Tác giả: Trần Ngọc Hải, Tào Quang Bảng, Trần Xuân Tùy, Hồ Đắc Văn Nhân. Nhà xuất bản khoa học và Kỹ thuật (Hội nghị Khoa học và Công nghệ toàn quốc về Cơ khí lần thứ 5). ISBN: 978-604-67-1103-2. Trang: 1334-1341. Năm 2018. (08/10/2018)
  
265. Bài báo:  Nghiên cứu thành phần cấp phối cốt liệu thủy tinh y tế để sản xuất bê tông Tác giả: Trương Hoài Chính- Huỳnh Thị Mỹ Dung. Tạp chí KHCN- ĐHĐN. 5(126).2018 Q1. Trang: 6-8. Năm 2018. (10/10/2018)
  
266. Bài báo:  Ảnh hưởng của tro bay đến tính chất cơ học của vữa – Một số kết quả ban đầu Tác giả: Nguyễn Văn Chính, Trần Quang Hưng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. 5(126)2018-Quyển 2. Trang: 6-9. Năm 2018. (23/09/2018)
  
267. Bài báo:  Nghiên cứu sử dụng tro bay từ nhà máy nhiệt điện Duyên Hải làm cọc đất - tro bay gia cố nền đất yếu hạ tầng dự án khu đô thị mới phía đông đường Mậu Thân, thành phố Trà Vinh Tác giả: Phạm Thanh Tùng, Châu Trường Linh, Nguyễn Thành Đạt. Hội nghị Khoa học Quốc gia Khoa học công nghệ giao thông vận tải - lần IV, ISBN 978-604-76-1578-0. 5/2018. Trang: pp. 652-657. Năm 2018. (23/09/2018)
  
268. Bài báo:  Nghiên cứu sử dụng hỗn hợp vật liệu xỉ than-tro bay chưa xử lý-xi măng để đắp nền và làm lớp móng kết cấu áo đường tại tỉnh Trà Vinh Tác giả: Châu Trường Linh, Huỳnh Thành. Tạp chí Giao thông vận tải ISSN 2354-0818. 6/2018. Trang: pp. 66-69. Năm 2018. (23/09/2018)
  
269. Bài báo:  Nghiên cứu ứng xử kết cấu bản giảm tải đường đầu cầu khi có xét tới ảnh hưởng của khối lượng đất nền (Phần 1 Cơ sở lý thuyết của mô hình) Tác giả: Hoàng Phương Hoa, Phạm Đình Trung, Nguyễn Hữu Anh Quốc, Phan Lê Bá Mãi. Tạp chí Xây dựng. 09.2018. ISSN 0866-8762. Trang: 63-67. Năm 2018. (24/09/2018)
  
270. Tham luận:  Ảnh hưởng của nhiên liệu và chế độ vận hành đến phát thải bồ hóng trong khí thải động cơ dual fuel biogas-diesel Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Thanh Hải Tùng, Võ Anh Vũ, Bùi Thị Minh Tú. Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học Thủy khí Toàn quốc lần thứ 20, Cần Thơ, 27-29 tháng 7 năm 2017, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Tp. HCM, 2018, pp. 229-237. Trang: 229-237. Năm 2018. (11/10/2018)
  
271. Tham luận:  Ảnh hưởng của thành phần H2 làm giàu biogas đến tính năng công tác và mức độ phát thải ô nhiễm của động cơ dual fuel biogas-diesel Tác giả: Bùi Văn Ga, Nguyễn Văn Đông, Bùi Văn Tấn, Nguyễn Quang Trung. Tuyển tập công trình Hội nghị Cơ học Thủy khí Toàn quốc lần thứ 20, Cần Thơ, 27-29 tháng 7 năm 2017, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Tp. HCM, 2018, pp. 238-245. Trang: 238-245. Năm 2018. (11/10/2018)
  
272. Bài báo:  Ứng dụng phần mềm Workbench và ADAMS/VIEW để phân tích chế độ làm việc đối với bánh răng hành tinh Tác giả: Nguyễn Thái Dương
.
KỶ YẾU HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TOÀN QUỐC VỀ CƠ KHÍ LẦN THỨ V. ISBN: 978-604-67-1103-2. Trang: 675 - 683. Năm 2018.
(11/10/2018)
  
273. Bài báo:  Mô phỏng năng lượng công trình với Revit - Một lối đi mới dành cho Kiến trúc sư Tác giả: Ngô Quang Tâm, Nguyễn Anh Tuấn. Tạp chí Kiến trúc. 07-2018. Trang: 19-22. Năm 2018. (30/09/2018)
  
274. Bài báo:  Giải pháp sắp xếp mục từ trong kho dữ liệu từ vựng song ngữ Việt-Ê Đê Tác giả: Hoàng Thị Mỹ Lệ ; Phan Huy Khánh. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia CITA2018. Nhà Xuất bản Thông tin & Truyền thông. ISBN: 978-604-84-3470-0. Trang: 146-153. Năm 2018. (01/10/2018)
  
275. Bài báo:  Một số kết quả nghiên cứu, chế tạo máy tiện CNC có trục chính truyền động bằng động cơ thủy lực Tác giả: Võ Như Thành ,Trần Ngọc Hải, Lê Cung,. Hội nghị Khoa học và Công nghệ toàn quốc về Cơ khí lần thứ V, VCME 2018. 1. Trang: in press. Năm 2018. (08/10/2018)
  
276. Bài báo:  Công bố thông tin tùy ý trên báo cáo tài chính giữa niên độ của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Tác giả: TS. Nguyễn Hữu Cường; ThS. Dương Ngọc Như Quỳnh. Nghiên cứu kinh tế (Economics Studies, ISSN 0866 - 7489). 8(483). Trang: 44-53. Năm 2018. (10/10/2018)
  
277. Bài báo:  NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ CHẾ TẠO THIẾT BỊ CẢNH BÁO AN TOÀN TRÊN MÁY TIỆN KHI GIA CÔNG MẶT TRỤ NGOÀI BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHẠY DAO DỌC Tác giả: Đào Thanh Hùng, Nguyễn Thái Dương, Nguyễn Anh Ngọc, Chu Đức Hùng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Công nghiệp Hà Nội. 47. Trang: 58-62. Năm 2018. (11/10/2018)
  
278. Bài báo:  KHẢO SÁT MÔI TRƯỜNG ĐẤT BẰNG PHƯƠNG PHÁP ẢNH ĐIỆN 2D-3D, NGHIÊN CỨU CỤ THỂ TẠI CÁC TUYẾN ĐƯỜNG QUẬN NGŨ HÀNH SƠN, TP. ĐÀ NẴNG Tác giả: Lê Phước Cường*, Lương Văn Thọ. Tạp chí KHCN, ĐHĐN.. 1(122).2018. Trang: 7-10. Năm 2018. (12/10/2018)
  
279. Bài báo:  NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN CARBON FOOT-PRINT CHO CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TẠI VIỆT NAM.
Tác giả: Huỳnh Thị Minh Trúc
.
Tạp chí Xây dựng Việt Nam. Tháng 5. Trang: 146-150. Năm 2018.
(13/10/2018)
  
280. Bài báo:  NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN KỲ VỌNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG TẠI VIỆT NAM
Tác giả: Huỳnh Thị Minh Trúc, Võ Thị Diệu, Trần Thị Hồng Phúc
.
Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Tháng 5, quyển 2. Trang: 85-89. Năm 2018.
(13/10/2018)
  
281. Tham luận:  Nghiên cứu ứng dụng ngôn ngữ lập trình VBA trong tính toán carbon footprint của vật liệu xây dựng công trình.
Tác giả: Mạc Thị Vy; Đặng Công Minh; Huỳnh Thị Minh Trúc
.
Kỷ yếu hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng. Trang: 177-181. Năm 2018.
(13/10/2018)
  
282. Tham luận:  Earnings management and stock price informativeness Tác giả: Nguyen Manh Toan, Phan Thi Do Quyen. Proceeding of International Conference on Accounting and Finance 2018. Trang: 251-261. Năm 2018. (01/11/2018)
  
283. Bài báo:  Bàn thí nghiệm cỡ nhỏ để xác định các thông số động học của máy quay Tác giả: Đặng Phước Vinh, Trần Phước Thanh. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. 7(128).2018. Trang: 71 -72. Năm 2018. (23/10/2018)
  
284. Tham luận:  Đánh giá hiệu quả của đăng ký trực tuyến trong công tác tuyển sinh tại Đại học Đà Nẵng Tác giả: Đinh Quang Trung; Phạm Phương Bình; Nguyễn Đăng Huy. Hội thảo khoa học Quốc gia lần thứ 7 (CITA 2018): “Công nghệ thông tin và ứng dụng trong các lĩnh vực”. Trang: 60-67. Năm 2018. (25/10/2018)
  
285. Bài báo:  So sánh việc tính toán nén thủng của liên kết sàn phẳng – cột tròn giữa bê tông cốt thép theo các Tiêu chuẩn Việt Nam, Châu Âu và Hoa Kỳ Tác giả: Đinh Thị Như Thảo, Lưu Thanh Bình, Trương Hoài Chính, Hồ Hữu Chỉnh, Ngô Hữu Cường. Tạp chí Xây dựng. 10.2018. Trang: 191-194. Năm 2018. (31/10/2018)
  
286. Bài báo:  ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ADAMS/VIEW ĐỂ KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH ĐỘNG LỰC HỌC TRONG BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG HÀNH TINH Tác giả: ThS. Nguyễn Thái Dương. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. 11(132) - Quyển 2. Trang: 15-18. Năm 2018. (17/11/2018)
  
287. Bài báo:   THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO ĐỒ GÁ HÀN - CẮT TỰ ĐỘNG THÉP ỐNG CÔNG SUẤT VỪA Tác giả: Nguyễn Văn Chương, Nguyễn Thái Dương, Lưu Đức Bình, Đinh Minh Diệm. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. 11(132) - Quyển 2. Trang: 10-14. Năm 2018. (17/11/2018)
  
288. Bài báo:  Hệ thống quản lý cán bộ, viên chức đi học tập, nghiên cứu trong và ngoài nước Tác giả: Lê Ngọc Khánh. Hội thảo Khoa học Quốc gia - Lần thứ 7 (cita 2018). 7. Trang: 154-160. Năm 2018. (15/11/2018)
  
289. Bài báo:  Đánh giá chất lượng dịch vụ Website ngân hàng: Thực tiễn đối với Website ngân hàng Đông Á Tác giả: Nguyễn Ngọc Vũ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng. 4/2018. Trang: 30-36. Năm 2018. (18/11/2018)
  
290. Tham luận:  Đào tạo nhân lực chất lượng cao phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội của Thành phố Đà Nẵng Tác giả: Nguyễn Ngọc Vũ. Đào tạo nhân lực chất lượng cao phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội của Thành phố Đà Nẵng Hội thảo Khoa học : Xây dựng và phát triển Thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trang: 40-47. Năm 2018. (18/11/2018)
  
291. Tham luận:  Hoàn thiện mô hình và đổi mới cơ chế hoạt động của đại học vùng, đại học quốc gia đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa và hội nhập quốc tế Tác giả: Nguyễn Ngọc Vũ. Hội thảo giáo dục Việt Nam 2018. Trang: 45-51. Năm 2018. (18/11/2018)
  
292. Bài báo:  Bài toán động học, động lực học và phương pháp thiết kế hình học cho robot Delta kiểu ba khớp quay Tác giả: Lê Xuân Hoàng, Lê Hoài Nam. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 11 (132) - Quyển 1. Trang: 36-40. Năm 2018. (19/11/2018)
  
293. Bài báo:  Nghiên cứu xây dựng chương trình đánh giá ổn định cho hệ thống điện 500kv Việt Nam có xét đến các yếu tố bất định của phụ tải Tác giả: Phạm Văn Kiên; Ngô Văn Dưỡng; Lê Kim Hùng; Lê Đình Dương. Tạp chí Khoa học &Công nghệ Đại học Đà Nẵng. 3(124), 2018. Trang: 38-43. Năm 2018. (20/11/2018)
  
294. Tham luận:  Dự Báo Sự Tiêu Thụ Điện Ở Thành Phố Đà Nẵng Sử Dụng Mô Hình Kết Hợp Cửa Sổ Dịch Chuyển Và Hồi Quy Máy Học Được Tối Ưu Bởi Trí Tuệ Bầy Đàn Tác giả: Thi Thu Ha Truong, Ngoc-Tri Ngo, Tang Thi Khanh Vy. Ứng Dụng Công Nghệ Mới Trong Công Trình Xanh - Lần Thứ 4, Đà Nẵng, Việt Nam. Trang: xx-xx. Năm 2018. (21/11/2018)
  
295. Bài báo:  Phân tích, thử nghiệm chức năng dao động điện của rơle khoảng cách kỹ thuật số Tác giả: Lê Kim Hùng - Vũ Phan Huấn. Tạp chí KH&CN các trường Đại học kỹ thuật. 124 (3/2018). Trang: 12-16. Năm 2018. (22/11/2018)
  
296. Bài báo:  Xử lý nước thải sinh hoạt bằng thiết bị lọc nhỏ giọt cải tiến với giá thể sinh học kiểu mới Tác giả: Trần Minh Thảo, Phạm Phú Song Toàn, Phùng Minh Tùng, Phan Minh Thông. Tạp chí KH&CN Đại học Đà Nẵng. 11(132). Trang: 142-146. Năm 2018. (22/11/2018)
  
297. Bài báo:  Mô phỏng sự tương tác giữa đệm xe lăn và mông - đùi cơ thể người sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn Tác giả: Bùi Hệ Thống*, Nguyễn Lê Văn, Võ Quang Trường, Tào Quang Bảng. Proceeding of the 5th National Conference on Mechanical Science & Technology. ISBN: 978-604-67-1103-2. Trang: 176-184. Năm 2018. (25/11/2018)
  
298. Bài báo:  Nghiên cứu lan truyền sóng trong nền đất do thi công đóng cọc Tác giả: Nguyễn Lan, Hoàng Phương Hoa, Trần Thanh Tú, Thái Hoàng Ân. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. xx(xx).2018; ISSN 1859-1531. Trang: xx-xx. Năm 2018. (30/11/2018)
  
299. Bài báo:  Công bố thông tin về quản lý rủi ro của các công ty thuộc ngành tài chính niêm yết ở Việt Nam Tác giả: TS. Nguyễn Hữu Cường, ThS. Võ Hoàng Tùng. Tạp chí khoa học thương mại. 121. Trang: 24-32. Năm 2018. (01/12/2018)
  
300. Bài báo:  Đánh giá khả năng xói hạt mịn của một số đất đắp đập, đê dựa vào những tiêu chuẩn cỡ hạt Tác giả: Lê Văn Thảo, Vũ Huy Công. Tạp chí khoa học Thủy lợi và môi trường. 60 (03/2018). Trang: 27-32. Năm 2018. (02/11/2018)
  
 Tìm thấy: 10458 mục / 210 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn