TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
50,071,244
 
BÀI BÁO TRONG NƯỚC

Đơn vị: Phòng:
251. Tham luận:  Tăng cường khả năng huy động vốn của nông hộ cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Tây Nguyên Tác giả: Nguyễn Ngọc Anh. Hội thảo khoa học quốc gia “phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên” lần 3 năm 2019. Trang: 851-858. Năm 2019. (14/08/2019)
  
252. Bài báo:  Vận dụng quan điểm "Kháng chiến - Kiến quốc" của Hồ Chí Minh vào xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay Tác giả: Đinh Văn Trọng, Nguyễn Thị Huyền Trang. Kỷ yếu hội thảo khoa học. 5/2019. Trang: 181-187. Năm 2019. (06/08/2019)
  
253. Bài báo:  Nghiên cứu chế tạo bộ đo ứng suất-biến dạng cảnh báo sớm phá hoại kết cấu công trình Tác giả: PGS.TS. Châu Trường Linh, NCS. Nguyễn Thu Hà, KS. Lê Viết Thành, KS. Phan Công Danh, KS. Trần Sang. Tạp chí Giao thông Vận tải. tháng 7/2019. Trang: 58-63. Năm 2019. (09/08/2019)
  
254. Tham luận:  Nhà nước với việc đảm bảo công bằng xã hội ở Việt Nam hiện nay, Kỷ yếu Hội thảo qốc tế: Thực hiện công bằng xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường, kinh nghiệm quốc tế và Việt Nam. Ninh Bình tháng 7, 2019.Viện Hàn lâm Khoa học xã hôi Việt Nam, Viên Triết học. Tác giả: PGS, TS Lê Hữu Ái, TS Lê Văn Thao. Ninh Bình. Trang: 171-183. Năm 2019. (10/08/2019)
  
255. Bài báo:  Đạo đức cách mạng trong Di chúc Hồ Chí Minh với vấn đề đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, Đảng viên hiện nay Tác giả: Lê Thị Tuyết Ba. Hội thảo khoa học " 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh". 17-5. Trang: 77-80. Năm 2019. (14/08/2019)
  
256. Bài báo:  Cải thiện quá trình cháy động cơ chạy bằng biogas nghèo nhờ cung cấp bổ sung hydroxyl
Tác giả: Bùi Văn Ga, Bùi Thị Minh Tú, Trương Lê Bích Trâm, Võ Như Tùng, Đỗ Xuân Huy
.
Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng. Vol. 17, No. 1.1, 2019. Trang: 35-41. Năm 2019.
(06/06/2019)
  
257. Bài báo:  Kiểm soát tỉ lệ không khí/nhiên liệu của động cơ đánh lửa cưỡng bức chạy bằng biogas nghèo pha HHO
Tác giả: Bùi Văn Ga, Võ Anh Vũ, Bùi Thị Minh Tú, Bùi Văn Hùng, Trương Lê Bích Trâm, Phạm Văn Quang
.
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Vol. 17, No. 3, 2019. Trang: 11-16. Năm 2019.
(06/06/2019)
  
258. Bài báo:  Bảo tồn những công trình kiến trúc thuộc địa Pháp tại Huế Tác giả: Lê Minh Sơn. Vietnam Journal of Construction. 7. Trang: 50-54. Năm 2019. (13/06/2019)
  
259. Bài báo:  XÂY DỰNG BẢN ĐỒ ĐỊNH VỊ - NGHIÊN CỨU CHO NGÀNH XI MĂNG Tác giả: TS. Lê Thị Minh Hằng. Tạp chí khoa học thương mại. 129. Trang: 32-45. Năm 2019. (18/08/2019)
  
260. Bài báo:  Ethanol extract of Dryopteris crassirhizoma alleviates allergic inflammation via inhibition of Th2 response and mast cell activation in a murine model of allergic rhinitis Tác giả: Chun Hua Piao, Tae-Geum Kim, Thi Tho Bui, Chang Ho Song, Dong Uk Shin, Ji-Eun Eom, So-young Lee, Hee Soon Shin, Ok Hee Chai. Journal of ethnopharmacology. 232. Trang: 21-29. Năm 2019. (11/06/2019)
  
261. Bài báo:  Hiện trạng chất lượng môi trường nước và mối tương quan với cấu trúc quần xã Trùng bánh xe ở hồ Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam Tác giả: Dương Quang Hưng, Trần Nguyễn Quỳnh Anh, Võ Văn Minh, Trần Thị Tứ Ka, Trần Ngọc Sơn, Trịnh Đăng Mậu. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN. 30(04). Trang: 20. Năm 2019. (13/06/2019)
  
262. Bài báo:  PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO SINH VIÊN TRONG DẠY HỌC HỌC PHẦN ĐỊA LÍ KINH TẾ - XÃ HỘI VIỆT NAM Tác giả: ThS.NCS. Nguyễn Đặng Thảo Nguyên Khoa Địa lý, trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN. Hội thảo khoa học Khoa Địa lý lần thứ 08, trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN. 08. Trang: 55-61. Năm 2019. (09/06/2019)
  
263. Bài báo:  Nghiên cứu khả năng phát hiện phần tử DNA và độ pH của cảm biến dùng transistor hiệu ứng trường điện cực cổng kép
Tác giả: Nguyễn Linh Nam
.
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. 17. Trang: 22-26. Năm 2019.
(10/06/2019)
  
264. Bài báo:  Tín hiệu thẩm mĩ về tình yêu trong ca dao người Việt Tác giả: Lê Đức Luận. Nhà xuất bản Dân Trí. 978-604-88-7740-8. Trang: 1348-1357. Năm 2019. (10/06/2019)
  
265. Bài báo:  ĐẠO ĐỨC NHÀ GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT Tác giả: Ths. Nguyễn Thị Hương. Nxb Đại học Huế. ISBN 978-604-974-162-3. Trang: 261-269. Năm 2019. (10/06/2019)
  
266. Bài báo:  Đặc điểm định danh thực vật trong tiếng Quảng Nam Tác giả: Lê Sao Mai. Tạp chí của Hội ngôn ngữ học Việt Nam "Ngôn ngữ và đời sống". ISSN: 0868-3409. Trang: 113-118. Năm 2019. (14/06/2019)
  
267. Bài báo:  Hiệu quả mô hình thâm canh giống ngô nếp Nù 66 trên đất trồng lúa nước tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Tác giả: Nguyễn Phi Hùng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Vol. 17, No. 3, 2019. Trang: 50-52. Năm 2019. (10/06/2019)
  
268. Bài báo:  Khảo sát vị trí của hệ outrigger để đạt hiệu quả cao nhất trong việc hạn chế hiệu ứng biến dạng co ngắn không đều của cột nhà cao tầng bê tông cốt thép Tác giả: Lê Cao Tuấn, Trần Quang Hưng, Lê Cao Vinh. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Vol. 17, No. 1.1. Trang: 91-95. Năm 2019. (10/06/2019)
  
269. Bài báo:  Khái niệm "Ấn Độ" từ góc nhìn khu vực học văn hóa - nhân văn Tác giả: Lê Nguyễn Hải Vân. Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn. 61. Trang: 85-93. Năm 2019. (20/05/2019)
  
270. Bài báo:  Quản trị công ty và chính sách nắm giữ tiền mặt ở Việt Nam Tác giả: Hoàng Dương Việt Anh; Đặng Hữu Mẫn. Nghiên cứu Kinh tế. tháng 1. Trang: .. Năm 2019. (07/05/2019)
  
271. Bài báo:  Tác động của phát triển hệ thống tài chính đến đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam Tác giả: Lâm Chí Dũng, Nguyễn Trần Thuần. Tạp chí Khoa học Kinh tế. 07(01). Trang: 1-8. Năm 2019. (07/03/2019)
  
272. Bài báo:  The Influence of Foundation Mass on Dynamic Response of Track-Vehicle Interaction Tác giả: Phuoc T. Nguyen, Trung D. Pham, Hoa P. Hoang. Vietnam Journal of Mechanics, Vietnam Academy of Science and Technology. ISSN 0866-7136. Trang: 17-30. Năm 2019. (30/06/2018)
  
273. Bài báo:  Nhà đầu tư tổ chức và thanh khoản cổ phiếu Tác giả: Đặng Tùng Lâm, Hoàng Dương Việt Anh. Nghiên cứu Kinh tế. 2(489). Trang: 21-31. Năm 2019. (06/05/2019)
  
274. Bài báo:  Hình thức kiến trúc công sở tại thành phố Đà Nẵng Tác giả: Lê Minh Sơn. Tạp Chí Xây Dựng Việt Nam. 2-1019. Trang: 51-57. Năm 2019. (16/03/2019)
  
275. Bài báo:  Phân lập và tuyển chọn chủng vi khuẩn lactic ứng dụng ủ chua bã đậu nành làm thức ăn chăn nuôi Tác giả: Phạm Thị Kim Thảo*; TS. Lê Lý Thùy Trâm. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 1(122).2018. Trang: 81. Năm 2018. (30/03/2018)
  
276. Bài báo:  Phân lập và tuyển chọn chủng vi khuẩn lactic ứng dụng ủ chua bã đậu nành làm thức ăn chăn nuôi Tác giả: Phạm Thị Kim Thảo*; TS. Lê Lý Thùy Trâm. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 1(122).2018. Trang: 81. Năm 2018. (30/03/2018)
  
277. Bài báo:  Ứng dụng mạng nơ-ron tuyến tính hóa phản hồi điều khiển thích nghi vị trí bàn trượt Tác giả: ThS. Võ Khánh Thoại*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 1(122).2018. Trang: 90. Năm 2018. (30/03/2018)
  
278. Bài báo:  Thiết kế chế tạo băng thử vòi phun xăng Tác giả: TS. Lê Minh Tiến*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 1(122).2018. Trang: 95. Năm 2018. (30/03/2018)
  
279. Bài báo:  Tính toán thời gian thực phẩm hình dạng bất kỳ với hai biên đối lưu không đối xứng Tác giả: ThS. Hoàng Minh Tuấn*; PGS.TS. Võ Chí Chính; TS. Nguyễn Thành Văn. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 1(122).2018. Trang: 100. Năm 2018. (30/03/2018)
  
280. Bài báo:  Tính toán thời gian thực phẩm hình dạng bất kỳ với hai biên đối lưu không đối xứng Tác giả: ThS. Hoàng Minh Tuấn*; PGS.TS. Võ Chí Chính; TS. Nguyễn Thành Văn. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 1(122).2018. Trang: 100. Năm 2018. (30/03/2018)
  
281. Bài báo:  Quản trị lợi nhuận và tính thông tin của giá cổ phiếu Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Đặng Tùng Lâm, Phan Thị Đỗ Quyên. Tạp chí Kinh tế và Phát triển. 257. Trang: 20-29. Năm 2018. (04/06/2019)
  
282. Bài báo:  CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ CỦA NGƯỜI DÂN TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Tác giả: PGS.TS. Lê Văn Huy*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 2(123).2018. Trang: 51. Năm 2018. (18/04/2018)
  
283. Bài báo:  Quản trị công ty và chính sách cổ tức ở Việt Nam Tác giả: Hoàng Dương Việt Anh, Đặng Hữu Mẫn. Tạp chí Kinh tế & Phát triển. (12)258. Trang: 12-22. Năm 2018. (02/01/2019)
  
284. Bài báo:  Nghiên cứu loại bỏ H2S trong biogas theo công nghệ PSA sử dụng chất hấp phụ là hỗn hợp khoáng bentonite và zeolite thải từ nhà máy lọc dầu. Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Xuân, Phạm Đình Long, Trương Lê Bích Trâm. Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 21, Quinhon 19-21/7/2018,. 21. Trang: pp. 936-943. Năm 2018. (10/07/2019)
  
285. Bài báo:  NGHIÊN CỨU - CHẾ TẠO BỘ ĐO LƯU LƯỢNG BIOGAS THEO NGUYÊN LÝ CHÊNH ÁP CHO ĐỘNG CƠ BIOGAS Tác giả: ThS. Nguyễn Việt Hải*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 5(126).2018, Quyển 1. Trang: 45. Năm 2018. (22/06/2018)
  
286. Bài báo:  Phân tích hệ thống định vị sự cố bằng phương pháp sóng lan truyền cho đường dây truyền tải điện 500kV Dốc Sỏi - Đà Nẵng Tác giả: GS.TS. Lê Kim Hùng*; Trương Thanh Trường; TS. Vũ Phan Huấn. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 5(126).2018, Quyển 1. Trang: 63. Năm 2018. (22/06/2018)
  
287. Bài báo:  Đánh giá hiện trạng ô nhiễm kim loại nặng và đề xuất mô hình tiên lượng tại hạ lưu sông Sài Gòn, tỉnh Bình Dương Tác giả: TS. Lê Thị Xuân Thùy*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 5(126).2018, Quyển 1. Trang: 68. Năm 2018. (22/06/2018)
  
288. Bài báo:  An Exploration of Gender differences in the use of social Networking sites and Recommendation for online advertising – The case of Facebook. Tác giả: Nguyễn Cao Liên Phước. International Conference on Marketing in the Connected Age (MICA-2018), October 6th, 2018 Danang City, Vietnam. 12345. Trang: 12345. Năm 2018. (03/07/2019)
  
289. Bài báo:  Nghiên cứu tạo màng pectin - carboxymethyl cellulose có cố định tinh dầu sả.
Tác giả: Ngô Thị Minh Phương, Nguyễn Thanh Hội, Trần Thị Xô
.
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. 11(132), Quyển 2. Trang: 122-126. Năm 2018.
(02/07/2019)
  
290. Bài báo:  XÁC ĐỊNH TRƯỜNG BIẾN DẠNG TRÊN TOÀN BỘ CHI TIẾT MỐI HÀN BẰNG PHƯƠNG PHÁP TƯƠNG QUAN ẢNH SỐ Tác giả: Tào Quang Bảng, Bùi Hệ Thống. Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. 11. Trang: 1-4. Năm 2018. (28/06/2019)
  
291. Bài báo:  Mô phỏng sự tương tác giữa đệm xe lăn và mông - đùi cơ thể người sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn Tác giả: Quang Bảng Tào Hệ Thống Bùi, Lê Văn Nguyễn, Quang Trường Võ. Proceeding of the 5th National Conference on Mechanical Science & Technology. ISBN: 978-604-67-1103-2. Trang: 176-184. Năm 2018. (28/06/2019)
  
292. Bài báo:  Tối ưu hóa độ bền của khung xe buýt B45 bằng phương pháp phần tử hữu hạn Tác giả: Quang Bảng Tào, Minh Hải Đặng. Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. 11. Trang: 1-4. Năm 2018. (28/06/2019)
  
293. Bài báo:  Nghiên cứu giảm sự thiếu chắc chắn trong công tác dự báo lũ hệ thống sông Vu Gia – Thu Bồn Tác giả: Võ Ngọc Dương, Lê Hùng, Tô Thúy Nga, Nguyễn Quang Bình, Phạm Lý Triều, Đoàn Viết Long1, Nguyễn Chí Công. Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 21. 21. Trang: 158-166. Năm 2018. (04/07/2019)
  
294. Bài báo:  Nghiên cứu ảnh hưởng của việc vận hành xả lũ liên hồ chứa đến ngập lụt hạ du lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn Tác giả: Đoàn Viết Long, Võ Ngọc Dương, Nguyễn Thanh Hảo. Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 21. 21. Trang: 407-414. Năm 2018. (04/07/2019)
  
295. Bài báo:  Nghiên cứu mô phỏng vỡ đập bằng phần mềm thủy lực 1 chiều – Áp dụng cho công trình đập dâng Định Bình Tác giả: Đoàn Viết Long, Huỳnh Tự Hiếu, Nguyễn Quang Bình, Võ Trung Dũng, Võ Ngọc Dương
.
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. 7(128).2018. Trang: 38-41. Năm 2018.
(04/07/2019)
  
296. Bài báo:  RELATIONSHIP BETWEEN EXPORT AND ECONOMIC SECTORS IN GLOBALIZATION Tác giả: Nguyen Huu Nguyen Xuan. The 1st International Conference on Commerce and Distribution. 1. Trang: 1307-1324. Năm 2018. (20/06/2019)
  
297. Bài báo:  The Relationship Between Final Consumption and Economic Sectors - A Structural Path Analysis Approach Tác giả: Nguyen Huu Nguyen Xuân. The second international conference marketing in the connected age MICA. 1. Trang: 475. Năm 2018. (20/06/2019)
  
298. Bài báo:  Risk management: Awareness, Identification and Mitigation in PPP of technical infrastructure Projects in Da Nang Tác giả: Phạm Thị Trang, Phan Cao Thọ. The 4th internationnal conference on Green technology and sustainable development, IEEC. ISBN: 978 - 1 - 5386 - 5125 - 4. Trang: 18 – 23. Năm 2018. (20/06/2019)
  
299. Bài báo:  Nhận dạng và xếp hạng nhân tố rủi ro của các dự án trong đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo hình thức đối tác công – tư (PPP) tại Đà Nẵng Tác giả: Phạm Thị Trang. Tạp chí xây dựng Việt Nam. số tháng 3 (3/2018). Trang: 100-104, ISSN: 0866 – 8762. Năm 2018. (20/06/2019)
  
300. Bài báo:  Nhận dạng và phân loại các rủi ro trong dự án phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo hình thức đối tác công tư (PPP) tại Đà Nẵng Tác giả: Phạm Thị Trang. Tạp chí xây dựng Việt Nam. Số tháng 8 (8/2018). Trang: 113 – 119, ISSN: 0866 - 8762. Năm 2018. (20/06/2019)
  
 Tìm thấy: 11020 mục / 221 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn