TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
66,850,494
 
BÀI BÁO TRONG NƯỚC

Đơn vị: Phòng:
251. Bài báo:  Ảnh hưởng của sự tương tác giữa chất lỏng lên thành bể đến ứng xử của công trình cao tầng bê tông cốt thép có bể bơi Tác giả: Nguyễn Quang Tùng, Phan Đình Luyến. Tạp chí Xây dựng. 02. Trang: 86-90. Năm 2019. (05/04/2019)
  
252. Bài báo:  Tín hiệu an toàn của các thuốc có chi phí Bảo hiểm y tế cao nhất năm 2016: phân tích từ cơ sở dữ liệu báo cáo ADR tại Việt Nam Tác giả: Đặng Bích Việt, Võ Thị Thúy Kiều, Nguyễn Hoàng Anh (b), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Hoàng Anh, Vũ Đình Hòa. Tạp chí Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc. 5. Trang: 17-24. Năm 2019. (07/04/2019)
  
253. Bài báo:  Đặc trưng giá trị văn hoá Việt Nam: tiếp cận theo các tình huống tiến thoái lưỡng nan của Trompenaars-Turner Tác giả: Nguyễn Quốc Tuấn. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quản trị và Kinh doanh COMB2018 (ISBN 978-604-84-39453). 7. Trang: 289-298. Năm 2019. (30/03/2019)
  
254. Bài báo:  Phát triển năng lực sáng tạo để khởi nghiệp thành công trong đào tạo sinh viên ngành quản trị kinh doanh tại Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà nẵng Tác giả: Ngô Xuân Thủy, Nguyễn Quốc Tuấn. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quản trị và Kinh doanh COMB2018 (ISBN 978-604-84-39453). 7. Trang: 16-22. Năm 2019. (30/03/2019)
  
255. Bài báo:  Quản trị công ty và chính sách nắm giữ tiền mặt ở Việt Nam Tác giả: Hoàng Dương Việt Anh; Đặng Hữu Mẫn . Tạp chí Nghiên cứu kinh tế. 488. Trang: 69-79. Năm 2019. (07/05/2019)
  
256. Bài báo:  Kiến trúc thuộc địa Pháp tại Đà Nẵng Tác giả: Lê Minh Sơn. Vietnam Journal of Construction. 5. Trang: 25-30. Năm 2019. (23/05/2019)
  
257. Bài báo:  Năng lực cạnh tranh các nông sản chủ lực tỉnh Kon Tum Tác giả: Phan Thị Thanh Trúc, Lê Thị Hồng Nghĩa. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Vol 17, No.2. Trang: 10-14. Năm 2019. (29/05/2019)
  
258. Bài báo:  Năng lực cạnh tranh của các nông sản chủ lực tỉnh Kon Tum Tác giả: ThS. Phan Thị Thanh Trúc*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 2, 2019. Trang: 15. Năm 2019. (13/05/2019)
  
259. Bài báo:  Vận dụng phương pháp dạy học theo dự án trong lớp học Biên dịch tiếng Anh du lịch: Nghiên cứu thực nghiệm Tác giả: TS. Hồ Sĩ Thắng Kiệt*. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Vol. 17, No. 2. Trang: 15-20. Năm 2019. (13/05/2019)
  
260. Bài báo:  Nghiên cứu ảnh hưởng của potassium dichromate lên loài Moina micrura Kurz. 1875 (Cladocera: Moinidae) Tác giả: Trinh Dang Mau, Le Vu Khanh Trang, Nguyen Nhung Thuy Trinh, Tran Ngoc Son, Vo Van Minh. Academia Journal of Biology. 41(1). Trang: 1-16. Năm 2019. (02/05/2019)
  
261. Bài báo:  Hiện trạng chất lượng môi trường nước và mối tương quan với cấu trúc quần xã Trùng bánh xe ở hồ Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam Tác giả: Dương Quang Hưng, Trần Nguyễn Quỳnh Anh, Võ Văn Minh, Trần Thị Tứ Ka, Trần Ngọc Sơn, Trịnh Đăng Mậu. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN. 30(04).2018. Trang: 20. Năm 2019. (13/05/2019)
  
262. Tham luận:  Improved collaborative filtering recommendations using quantitative implication rules mining in implication field Tác giả: Hoang Tan Nguyen; Lan Phan Phuong; Hung Huu Huynh; Hiep Xuan Huynh. The 3nd International Conference on Machine learning and Soft computing (ICMLSC2019); Dalat, Vietnam. Trang: 110-116. Năm 2019. (09/05/2019)
  
263. Bài báo:  Nghiên cứu quá trình tự phân cơ thịt đỏ cá ngừ nhằm thu hồi dịch đạm thủy phân Tác giả: TS. Bùi Xuân Đông*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 1.1, 2019. Trang: 6. Năm 2019. (09/05/2019)
  
264. Bài báo:  Nghiên cứu cải thiện hiệu quả bọc chắn nhằm giảm ảnh hưởng của bức xạ điện từ đến các thiết bị điện tử ở môi trường xung quanh nguồn bức xạ Tác giả: Tăng Tấn Chiến, Võ Văn Dũng, Trần Nhật Anh. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Vol. 17, No. 1.1, 2019. Trang: 6 - 10. Năm 2019. (09/05/2019)
  
265. Bài báo:   Ảnh hưởng của tro bay nhiệt điện Duyên Hải đến cường độ chịu nén và khả năng chống thấm của bê tông Tác giả: TS. Nguyễn Văn Chính*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 1.1, 2019. Trang: 15. Năm 2019. (09/05/2019)
  
266. Bài báo:  Nghiên cứu địa hoá học của nước ngầm tại thành phố Đà nẵng, Đà lạt và tỉnh Đồng nai Tác giả: TS. Lê Phước Cường*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 1.1, 2019. Trang: 21. Năm 2019. (09/05/2019)
  
267. Bài báo:  ĐIỀU KHIỂN QUÁ TRÌNH HÓA HỌC PHI TUYẾN MISO SỬ DỤNG THUẬT TOÁN ĐIỀU KHIỂN DỰ BÁO THEO MÔ HÌNH MPC Tác giả: TS. Nguyễn Quốc Định*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 1.1, 2019. Trang: 36. Năm 2019. (09/05/2019)
  
268. Bài báo:  Cải thiện quá trình cháy động cơ chạy bằng biogas nghèo nhờ cung cấp bổ sung hydroxyl (HHO) Tác giả: Bùi Văn Ga*, Bùi Thị Minh Tú, Trương Lê Bích Trâm, Võ Như Tùng, Đỗ Xuân Huy. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 1.1, 2019. Trang: 35-41. Năm 2019. (09/05/2019)
  
269. Bài báo:  Cải thiện quá trình cháy động cơ chạy bằng biogas nghèo nhờ cung cấp bổ sung hydroxyl (HHO) Tác giả: GS.TSKH. Bùi Văn Ga*; TS. Trương Lê Bích Trâm; TS. Bùi Thị Minh Tú. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 1.1, 2019. Trang: 43. Năm 2019. (09/05/2019)
  
270. Bài báo:  ỨNG DỤNG LOGIC MỜ THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN TUABIN KHÍ Tác giả: TS. Nguyễn Hoàng Mai*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 1.1, 2019. Trang: 64. Năm 2019. (09/05/2019)
  
271. Bài báo:  Ứng dụng mạng ANFIS cho điều khiển trượt đồng bộ tay máy robot song song phẳng 3 bậc tự do Tác giả: PGS.TS. Lê Tiến Dũng*; ThS. Dương Tấn Quốc*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 1.1, 2019. Trang: 75. Năm 2019. (09/05/2019)
  
272. Bài báo:  Nghiên cứu ứng dụng IoT trong quan trắc và cảnh báo mức độ ô nhiễm nguồn nước Tác giả: Vũ Vân Thanh*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 1.1, 2019. Trang: 81. Năm 2019. (09/05/2019)
  
273. Bài báo:  Nghiên cứu đặc tính và đề xuất biện pháp xử lý nước thải rửa xe từ các cơ sở rửa xe trên địa bàn quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam Tác giả: TS. Phan Như Thúc*. Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHĐN. Vol. 17, No. 1.1, 2019. Trang: 88. Năm 2019. (09/05/2019)
  
274. Bài báo:  Tư vấn bằng xếp hạng hàm ý thống kê trên dữ liệu không phải nhị phân Tác giả: ThS. Phan Phương Lan*; TS. Huỳnh Hữu Hưng; PGS.TS. Huỳnh Xuân Hiệp. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 1.1, 2019. Trang: 107. Năm 2019. (09/05/2019)
  
275. Bài báo:  Công bố thông tin về lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu của các công ty niêm yết ở Việt Nam Tác giả: TS. Nguyễn Hữu Cường; ThS. Lê Thùy Trang. Nghiên cứu kinh tế (Economics Studies, ISSN 0866 - 7489). 2(489). Trang: 11-20. Năm 2019. (22/04/2019)
  
276. Bài báo:  Giải pháp xây dựng hệ thống quản lý và thu phí tiện ích cho người dân và du khách bằng thẻ du lịch đa năng Tác giả: Trần Hoàng Vũ, Hoàng Bá Đại Nghĩa. Tạp chí Khoa học và công nghệ ĐHĐN. Vol. 17, No. 1.2 2019. Trang: 80-84. Năm 2019. (20/05/2019)
  
277. Bài báo:  Thiết kế bộ chuyển đổi DC/DC mới cho hệ thống điện sử dụng năng lượng mặt trời Tác giả: TS. Trịnh Trung Hiếu*; TS. Đoàn Anh Tuấn*; TS. LÊ THỊ TỊNH MINH*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 3, 2019. Trang: 23. Năm 2019. (05/06/2019)
  
278. Bài báo:  Thiết kế bộ chuyển đổi DC/DC mới cho hệ thống điện sử dụng năng lượng mặt trời Tác giả: TS. Trịnh Trung Hiếu*; TS. Đoàn Anh Tuấn*; TS. LÊ THỊ TỊNH MINH*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 3, 2019. Trang: 23. Năm 2019. (05/06/2019)
  
279. Bài báo:  Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp tại Việt Nam Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phạm Tuấn Anh. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia: Đánh giá thực trạng năng lực đổi mới sáng tạo và tác động của nó. 1. Trang: 239-245. Năm 2019. (21/05/2019)
  
280. Bài báo:  Vai trò của đoàn thanh niên trong quá trình phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Huyền; Phạm Tuấn Anh. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia “Vai trò của trí thức trẻ Việt Nam trong nền kinh tế số”. 1. Trang: 11. Năm 2019. (21/05/2019)
  
281. Bài báo:  KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP TẠI VIỆT NAM Tác giả: Phạm Tuấn Anh; Nguyễn Thị Thanh Huyền. Kỷ yếu hội thảo Khoa học quốc gia Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân. 1. Trang: 239-245. Năm 2019. (21/05/2019)
  
282. Bài báo:  VAI TRÒ CỦA ĐOÀN THANH NIÊN TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TẠI VIỆT NAM Tác giả: Phạm Tuấn Anh; Nguyễn Thị Thanh Huyền. Kỷ yêu hội thảo quốc gia "Vai trò của tri thức trẻ Việt Nam trong nền kinh tế số". 1. Trang: 45-55. Năm 2019. (21/05/2019)
  
283. Tham luận:  Chính sách ngoại giao Phật giáo của Ấn Độ: Lợi thế và thách thức Tác giả: Lê Nguyễn Hải Vân. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia 2019 "Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ, quốc tế học tại Việt Nam. Trang: 589-598. Năm 2019. (22/05/2019)
  
284. Bài báo:  HỢP TÁC ASEAN – HÀN QUỐC TRONG “CHÍNH SÁCH PHƯƠNG NAM MỚI” CỦA HÀN QUỐC – MỘT SỐ TRIỂN VỌNG CHO QUAN HỆ VIỆT NAM-HÀN QUỐC Tác giả: Trần Thị Ngọc Hoa. Hội thảo khoa học Quốc gia 2019 Nghiên cứu giảng dạydạy Ngoại ngữ, Ngôn ngữ, Quốc tế học tại Việt Nam. ISBN: 978-604-9805-71-4. 2019. Trang: 220-229. Năm 2019. (30/05/2019)
  
285. Tham luận:  Xói hạt mịn của một số đất đắp đập, đê Tác giả: Le Van Thao. Hội nghị cơ học thủy khí làn thứ 21. Trang: 703-709. Năm 2019. (11/06/2019)
  
286. Bài báo:  Nghiên cứu nguyên nhân hư hỏng, đề xuất giải pháp sửa chữa mặt đường bê tông xi măng trên Quốc lộ 1A – đoạn qua thành phố Quảng Ngãi (km 1052-km 1060) Tác giả: Hồ Văn Quân, Phạm Thái Uyết, Trần Thị Phương Huyền. Đại học Khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng.. Số 1(2). Trang: 37-41. Năm 2019. (28/05/2019)
  
287. Tham luận:  Ảnh hưởng của hình ảnh quốc gia xuất xứ đến chất lượng cảm nhận và trung thành thương hiệu: Trường hợp thị trường trang phục thể thao Việt Nam Tác giả: Trương Bá Thanh; Nguyễn Hoàng Ngân; Trần Thị Kim Phương; Trần Trung Vinh. Econometrics and Statistical Methods – Applications In Economics and Finance (ISBN: 978-604-80-3675-1). Trang: 719-736. Năm 2019. (28/05/2019)
  
288. Bài báo:  Nghiên cứu ứng xử kết cấu bản giảm tải đường đầu cầu khi có xét tới ảnh hưởng của khối lượng đất nền (Phần 2 Xây dựng mô hình và tính toán) Tác giả: Hoàng Phương Hoa, Nguyễn Văn Phương. Tạp chí Xây dưng (Bộ Xây dựng), ISSN 0866-0762. 6(2019). Trang: 44-48. Năm 2019. (28/05/2019)
  
289. Bài báo:  Hiệu quả của gối cách chấn DFP cho nhà cao tầng chịu động đất có xét đến thành phần kích động đứng Tác giả: Hoàng Phương Hoa, Nguyễn Hoàng Quốc. Tạp chí Xây dưng (Bộ Xây dựng), ISSN 0866-0762. 6(2019). Trang: 172-176. Năm 2019. (28/05/2019)
  
290. Bài báo:  Giải pháp xây dựng hệ thống quản lý và thu phí tiện ích cho người dân và du khách bằng thẻ du lịch đa năng Tác giả: Trần Hoàng Vũ, Hoàng Bá Đại Nghĩa. Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Vol. 17, No. 1.2. Trang: 80-84. Năm 2019. (29/05/2019)
  
291. Bài báo:  Ẩn dụ tri nhận về "mặt trời" trong những bài thơ tiếng Anh và tiếng Việt ở thế kỷ 20 (Conceptual metaphor of "sun" in English Versus Vietnamese 20th Century Poems). ISSN 0868 - 3409 Tác giả: Hồ Thị Kiều Oanh, Trương Thị Mỹ Thuận. Journal of Language and Life. 5(285). Trang: 4-12. Năm 2019. (04/06/2019)
  
292. Bài báo:  Các yếu tố cấu tạo trong từ ghép láy nghĩa Tác giả: Lê Đức Luận. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống. 6 (286). Trang: 20-25. Năm 2019. (10/06/2019)
  
293. Bài báo:  Sự điều chỉnh chính sách đối ngoại với châu Mỹ Latinh của chính quyền Tổng thống Obama Tác giả: Lê Thị Phương Loan. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia “Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ & quốc tế học tại Việt Nam” năm 2019, NXB ĐHQGHN, ISBN 9 786 049 805 714. 2019. Trang: 281-291. Năm 2019. (02/06/2019)
  
294. Bài báo:  Japan’s growing soft power in its relations with ASEAN in period 2005-2017 Tác giả: Lê Thị Phương Loan, Võ Thị Giang. The 5th international conference on Language, Society and Culture in Asian contexts (LSCAC2018), ISBN 9786024622480. 2019. Trang: 321-333. Năm 2019. (09/06/2019)
  
295. Bài báo:  Người thầy trong Tư tưởng Hồ Chí Minh - Vận dụng vào việc giáo dục đạo đức cho sinh viên Sư phạm hiện nay Tác giả: Nguyễn Hải Như; Nghiêm Văn Bình; Hồ Thanh Hải. Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. Hồ Chí Minh: Hội thảo Khoa học Quốc gia "Đạo đức Nhà giáo trong bối cảnh hiện nay". ISBN 978-604-974-162-3. Trang: 407 - 412. Năm 2019. (10/06/2019)
  
296. Bài báo:  Tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tác phẩm "Di chúc" Tác giả: Nguyễn Hải Như. Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng: Hội thảo Khoa học "50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh". 01. Trang: 43 - 47. Năm 2019. (11/06/2019)
  
297. Tham luận:  Nghiên cứu thực nghiệm về khả năng xói hạt mịn sử dụng thiết bị xói ba trục Tác giả: Le Van Thao. Hội nghị cơ học thủy khí làn thứ 21. Trang: 697-702. Năm 2019. (11/06/2019)
  
298. Tham luận:  Tứ giác kim cương (Mỹ - Nhật - Ấn - Úc) ở Ấn Độ - Thái Bình Dương: Cơ hội và thách thức Tác giả: Nguyễn Võ Huyền Dung. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội. Trang: 112 - 120. Năm 2019. (11/06/2019)
  
299. Bài báo:  Vị trí của Nhật Bản trong chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương Tự do và Rộng mở của Mỹ Tác giả: Nguyen Vo Huyen Dung. Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. 219. Trang: 25 - 34. Năm 2019. (11/06/2019)
  
300. Bài báo:  ẢNH HƯỞNG THÀNH PHẦN BỘT KHOÁNG ĐẾN KHẢ NĂNG KHÁNG HẰN LÚN VỆT BÁNH XE CỦA BÊ TÔNG NHỰA NÓNG Tác giả: Trần Thị Thu Thảo, Lê Đức Châu, Đặng Trần Đăng Khoa, Trương Huy Hùng, Nguyễn Văn Hợi, Nguyễn Đắc Phú. Tạp chí khoa học và công nghệ-Đại học Đà Nẵng. Vol. 17, No. 1.2, 2019. Trang: 53-56. Năm 2019. (06/06/2019)
  
 Tìm thấy: 11587 mục / 232 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn