TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
37,999,650
 
BÀI BÁO TRONG NƯỚC

Đơn vị: Phòng:
251. Bài báo:  Ứng dụng công nghệ vi sinh trong sản xuất phân bón hữu cơ sinh học từ bã thải trồng nấm Tác giả: Trương Thị Tú Trinh, Ksor Nhơn. Tạp chí Khoa học công nghệ và môi trường, Gia Lai. ISSN 1859-1442, No. 6, 2017 .. Trang: Chưa cập nhật. Năm 2017. (22/01/2018)
  
252. Bài báo:  Đánh giá sự khác biệt về giá trị cá nhân và đặc điểm cân bằng công việc – cuộc sống theo giới tính và giữa các thế hệ tại các doanh nghiệp Miền Trung – Tây Nguyên. Tác giả: Nguyễn Quốc Tuấn, Phan Thanh Nhã. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quản trị và Kinh doanh COMB2017. ISBN 978-604-84-2715-3. Trang: 430-441. Năm 2017. (01/02/2018)
  
253. Tham luận:  Ứng dụng phương pháp thử tải Bidirectional Load Test (O-Cell) cho cọc khoan nhồi đường kính lớn(Applying Bidirectional Load Test (O-Cell) Method For Large Diameter Bored Pile) Tác giả: Đỗ Hữu Đạo. Seminar khoa học - Trường Đại học Bách khoa, ĐH Đà nẵng, Hội thảo: Địa kỹ thuật - Giải pháp và thực tiễn ứng dụng ĐHBK 2017, Hội thảo 20 năm thành lập Hội cầu đường Quảng Ngãi. Trang: 1-34. Năm 2017. (21/12/2016)
  
254. Bài báo:  Surface modification of TiO2 nanotubes by grafting with APTS coupling agents Tác giả: Hong Phan Duong, Minh Duc Le, HungCuong Dao and Chia-YunChen. Mater. Res. Express. 4. Trang: 105043. Năm 2017. (22/01/2018)
  
255. Bài báo:  AN IMPROVED GENETIC ALGORITHM FOR TEST DATA GENERATION FOR SIMULINK MODEL Tác giả: LE THI MY HANH, NGUYEN THANH BINH, KHUAT THANH TUNG. Journal of Computer Science and Cybernetics. V.33, N.1 (2017). Trang: 50-69. Năm 2017. (25/01/2018)
  
256. Bài báo:  Xác định tính chất âm của PMMA sử dụng kỹ thuật truyền siêu âm
Tác giả: Trần Thị Khánh Hòa, Trần Thị Khánh Hòa
.
Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. 11(120) 2017. Trang: 16-19. Năm 2017.
(26/01/2018)
  
257. Bài báo:  Hiệu quả và mối quan hệ giữa các loại hình đầu tư tại Việt Nam giai đoạn 1990-2015 Tác giả: Nguyễn Thành Đạt & Hoàng Dương Việt Anh. Nghiên cứu Kinh tế. 12(475). Trang: 19-28. Năm 2017. (26/01/2018)
  
258. Bài báo:  Nghiên cứu tác động của giá dầu và sản lượng điện đến tăng trưởng sản lượng sản xuất của Việt Nam Tác giả: TS. Phạm Quang Tín. Tạp chí Khoa học Thương Mại. số 100. Trang: 19-28. Năm 2017. (27/01/2018)
  
259. Tham luận:  Giá trị lịch sử trong tư tưởng của Nguyễn Trường Tộ cuối thế kỷ XIX Tác giả: Lê Hữu Ái, Lê Văn Thao. Hội thảo khoa học quốc tế “Những vấn đề mới trong nghiên cứu lịch sử tư tưởng Việt Nam và Hàn Quốc”. Trang: tr.128-139. Năm 2017. (22/02/2018)
  
260. Bài báo:  Giải pháp chuyển đổi văn bản tiếng Ê Đê dùng phông chữ riêng sang Unicode Tác giả: Hoàng Thị Mỹ Lệ, Phan Huy Khánh. Tạp chí Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ X, Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ Thông tin (FAIR). 10. Trang: 205-211. Năm 2017. (22/10/2017)
  
261. Bài báo:  Tác động của cạnh tranh ngân hàng đến hiệu lực truyền dẫn chính sách tiền tệ qua kênh tín dụng: Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam Tác giả: Phan Đình Anh, Nguyễn Thị Thiều Quang. Tạp chí Kinh tế và Phát triển. 235. Trang: 41-59. Năm 2017. (02/11/2017)
  
262. Bài báo:  Thực trạng và giải pháp kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực ở một số trường phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Tác giả: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh, Lê Thanh Huy, Lê Văn Đức. Tạp chí khoa học - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Số 4/2017VN. Trang: 51-58. Năm 2017. (12/10/2017)
  
263. Bài báo:  Lý luận về Chủ nghĩa tư bản nhà nước của V.I.Lênin trong Chính sách Kinh tế mới (NEP) Tác giả: Lâm Bá Hòa và cộng sự. Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Chính sách Kinh tế mới (NEP) của V.I.Lênin - Giá trị lý luận và thực tiễn" do Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế tổ chức nhân kỷ niệm 100 năm ngày Cách mạng Tháng Mười Nga (1917-2017). Tháng 10/2017. Trang: 38-49. Năm 2017. (15/10/2017)
  
264. Bài báo:  Ảnh hưởng của Mo, B, Cu và Gibberellin đến sự tăng trưởng và phẩm chất của cây củ đậu (Pachyrhizus erosus L.) trồng trên đất cát pha có bón mức phân kali khác nhau tại Quảng Nam Tác giả: Trần Minh Thắng, Nguyễn Tấn Lê. Tạp chí Khoa học Yersin - Trường Đại học Yersin Đà Lạt. 03(10/2017). Trang: 32-38. Năm 2017. (02/11/2017)
  
265. Bài báo:  · ĐÁNH GIÁ ỔN ĐỊNH ĐẬP ĐẤT CỦA HỒ CHỨA ĐĂKUY – TỈNH KON TUM THEO LÝ THUYẾT ĐỘ TIN CẬY Tác giả: Nguyễn Văn Linh. Tạp chí KHCN Đà Nẵng. 2. Trang: 133-137. Năm 2017. (12/10/2017)
  
266. Bài báo:  ĐÁNH GIÁ ỔN ĐỊNH MÁI DỐC NỀN ĐƯỜNG VÙNG CÓ HOẠT ĐỘNG SỤT LỞ THEO LÝ THUYẾT ĐỘ TIN CẬY Tác giả: Nguyễn Văn Linh. Tạp chí khoa học đại học Cần Thơ. 49A. Trang: 34-40. Năm 2017. (12/10/2017)
  
267. Bài báo:  Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận tại các ngân hàng thương mại Việt Nam Tác giả: Võ Thị Phương. Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số 8(117).2017. Trang: 45-51. Năm 2017. (18/10/2017)
  
268. Bài báo:  Ảnh hưởng của sự thay đổi hệ số đàn hồi của vật liệu đến sự uốn dọc của dầm màng mỏng thổi phồng Tác giả: Nguyễn Quang Tùng, Lê Khánh Toàn. Tạp chí Xây dựng Việt Nam. 2/2017. Trang: 149-153. Năm 2017. (22/10/2017)
  
269. Bài báo:  Nghiên cứu điều kiện thủy phân thịt đỏ cá ngừ sọc dưa (sarda orientalis) bằng enzyme protamex thương mại Tác giả: Bùi Xuân Đông1*, Bùi Viết Cường1, Ngô Thị Ngọc Bích1, Nguyễn Văn Tuyên2, Phạm Thị Mỹ3. Vietnam Journal of Science and Technology. Vol. 55, No. 5A. Trang: 108. Năm 2017. (23/10/2017)
  
270. Bài báo:  Nghiên cứu xác định các thông số quá trình sinh hóa hiếu khí xử lý chất hữu cơ trong nước thải chế biến thủy sản Tác giả: PGS.TS. Trần Văn Quang, ThS. Phan Thị Kim Thủy. Tạp chí khoa học và công nghệ đại học đà nẵng. 9(118).2017. Trang: 44-49. Năm 2017. (25/10/2017)
  
271. Bài báo:  NGHIÊN CỨU TÁCH LIPID TỪ CÁM GẠO BẰNG CÔNG NGHỆ ENZYME Tác giả: Võ Công Tuấn, Huỳnh Văn Anh Thi, Đặng Đức Long. Tạp chí khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng. 1(110).2017. Trang: 73-77. Năm 2017. (27/02/2018)
  
272. Bài báo:  Ảnh hưởng của kiến trúc Pháp lên kiến trúc Việt Nam trong thời kỳ thuộc địa - Phạm vi công trình Công cộng Tác giả: Lê Minh Sơn. Tạp Chí Xây Dựng - Bộ Xây Dựng. 7/2017. Trang: 17-23. Năm 2017. (22/09/2017)
  
273. Bài báo:  Khám phá mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ, hình ảnh thương hiệu, sự hài lòng và ý định mua: Trường hợp hãng hàng không quốc gia Việt nam Tác giả: Nguyễn Phúc Nguyên, Trần Thị Kim Phương và Trần Trung Vinh. Tạp chí Khoa học Kinh tế. 5(3). Trang: 69-85. Năm 2017. (26/09/2017)
  
274. Bài báo:  Đánh giá nguồn thải và nghiên cứu đề xuất giải pháp kiểm soát ô nhiễm từ hoạt động chăn nuôi gia súc Tác giả: ThS. Võ Diệp Ngọc Khôi*; PGS.TS. Trần Văn Quang. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số 11(120).2017-Quyển 1. Trang: 56. Năm 2017. (18/12/2017)
  
275. Bài báo:  NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA PHƯƠNG PHÁP TUYỂN NỔI ĐỂ THU HỒI KIM LOẠI NẶNG TRONG NƯỚC THẢI Tác giả: TS. Lê Phước Cường*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số 11(120).2017-Quyển 1. Trang: 90. Năm 2017. (18/12/2017)
  
276. Bài báo:  Ứng dụng mô hình ra quyết định phân tích thứ bậc đa tiêu chí AHP để lựa chọn, xếp hạng các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật (CSHTKT) theo hình thức đối tác công tư (PPP) tại Đà Nẵng Tác giả: TS. Hội thảo KHQG ATiGB 2017*; PGS.TS. Phan Cao Thọ. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số 11(120).2017-Quyển 1. Trang: 96. Năm 2017. (18/12/2017)
  
277. Bài báo:  Phóng điện cục bộ (PD) và ứng dụng thiết bị, công nghệ của hãng Omicron để đo PD máy biến áp Tác giả: TS. Đoàn Anh Tuấn*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số 11(120).2017-Quyển 1. Trang: 100. Năm 2017. (18/12/2017)
  
278. Bài báo:  Khám phá mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ, hình ảnh thương hiệu, sự hài lòng và ý định mua: Trường hợp hãng hàng không quốc gia Việt Nam - Vietnam Airlines Tác giả: Nguyễn Phúc Nguyên, Trần Thị Kim Phương, Trần Trung Vinh. Tạp chí Khoa Học Kinh Tế, ISSN (0866 - 7969). 5(03). Trang: 69-85. Năm 2017. (25/09/2017)
  
279. Bài báo:  Nâng cao mức độ đáp ứng chuẩn nghề nghiệp của đội ngũ giáo viên tiểu học - Nghiên cứu tại vùng dân tộc thiểu số Tây Nguyên Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Lợi. Tạp chí Quản lý giáo dục. 9. Trang: 42 - 52. Năm 2017. (06/10/2017)
  
280. Bài báo:  Nghiên cứu chuyển hóa sucrose thành 5-Hydroxymethyl-2-Furfuraldehyde bằng sự kết hợp giữa nhiệt và xúc tác Tác giả: Bùi Viết Cường, Nguyễn Thị Hường, Đặng Thị Thiện, Đoàn Thị Ngọc Thúy. Tạp chí Khoa học Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. 7 (116). 2017. Trang: 107-111. Năm 2017. (08/10/2017)
  
281. Bài báo:  Xây dựng kho ngữ vựng song ngữ Việt-Ê Đê dựa trên mô hình tương tác Việt-Ê Đê Tác giả: Hoàng Thị Mỹ Lệ, Phan Huy Khánh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số 5(114), quyển 2,. Trang: 36-40. Năm 2017. (08/10/2017)
  
282. Bài báo:  Vận dụng lí thuyết thụ đắc ngôn ngữ trong dạy từ vựng tiếng Việt cho học sinh tiểu học Jrai Tác giả: Th.S Hồ Trần Ngọc Oanh . Tuyển tập Công trình nghiên cứu Ngữ văn học, Nxb Giáo dục Việt Nam.. tập 3. Trang: tr.603-609. Năm 2017. (21/10/2017)
  
283. Bài báo:   Kết hợp kỹ thuật tiền mã hóa và triệt tự giao thoa để tối đa hóa tốc độ tổng của truyền thông song công đa Anten


Tác giả: Bùi Thị Minh Tú, Nguyễn Duy Nhật Viễn, Tăng Tấn Chiến . Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số 5(114).2017-Quyển 1. Trang: 86 - 89. Năm 2017.
(24/10/2017)
  
284. Bài báo:  Nghiên cứu thái độ của giảng viên trong về việc sử dụng tài liệu nguyên bản trong giảng dạy ngoại ngữ Tác giả: Đào Thị Thanh Phượng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. 06(115)2017. Trang: 87-90. Năm 2017. (27/10/2017)
  
285. Bài báo:  Thực tiễn và quy phạm dự báo sức chịu tải dọc trục của cọc đơn theo tiêu chuẩn thiết kế cầu 22TCN 272-05 Tác giả: Nguyễn Thu Hà. Tạp chí Giao thông Vận tải - ISSN 2354-0818. Tháng 8/2017. Trang: 93 đến 98. Năm 2017. (06/09/2017)
  
286. Bài báo:  Kinematic Analysis of a Hybrid Delta-Remote Center of Motion (RCM) assisting Minimally Invasive Surgery Tác giả: Phan Văn Tiên, Nguyễn Phú Sinh, Lê Hoài Nam. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. 11 (120) - Quyển 4. Trang: 90-94. Năm 2017. (10/09/2017)
  
287. Bài báo:  Ứng dụng dữ liệu mây vệ tinh trong dự báo sớm ngập lụt cho hạ lưu lưu vực sông Gianh tỉnh Quảng Bình Tác giả: TS. Nguyễn Chí Công*, ThS Nguyễn Vĩnh Long. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số 7(116).2017. Trang: 21. Năm 2017. (05/10/2017)
  
288. Bài báo:  Nghiên cứu thu nhận dịch đạm thủy phân từ vỏ đầu tôm bằng enzyme alcalase Tác giả: Bùi Xuân Đông*; Phạm Thị Mỹ; Hà Ngọc Tuấn. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số 7(116).2017. Trang: 27. Năm 2017. (05/10/2017)
  
289. Bài báo:  Nghiên cứu thu nhận dịch đạm thủy phân từ vỏ đầu tôm bằng enzyme alcalase Tác giả: TS. Bùi Xuân Đông*; TS. Phạm Thị Mỹ. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số 7(116).2017. Trang: 27. Năm 2017. (05/10/2017)
  
290. Bài báo:  Điều khiển đồng bộ tính mô-men cho tay máy robot song song phẳng 3 bậc tự do Tác giả: TS. Lê Tiến Dũng*; Lê Quang Dân. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số 7(116).2017. Trang: 32. Năm 2017. (05/10/2017)
  
291. Bài báo:  Ứng dụng vi khuẩn lactobacillus plantarum trong chế biến sữa chua bổ sung cao chiết giàu isoflavone từ bã đậu nành Tác giả: Trần Thị Ngọc Thư*, Trần Ái Phúc Nguyên. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học toàn quốc " Hóa học với sự phát triển bền vững: Khai thác nguồn lợi tài nguyên thiên nhiên, sản phẩm thực phẩm và dược phẩm". 9.2017. Trang: 190-196. Năm 2017. (21/09/2017)
  
292. Tham luận:  NGUỒN GỐC VÀ Ý NGHĨA CÁC LOẠI “MẮT CỬA” TRONG KIẾN TRÚC NHÀ CỔ Ở HỘI AN
Tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh, Nguyễn Thị Vân Anh. Hội thảo Ngữ học Toàn quốc lần thứ 20. Trang: 135-146. Năm 2017.
(03/10/2017)
  
293. Bài báo:  Liên kết giữa các địa phương trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung: Lợi ích, chi phí và rủi ro Tác giả: Nguyễn Hiệp . Tạp chí Kinh tế và Phát triển (Journal of Economics & Development). 243. Trang: 43-51. Năm 2017. (03/10/2017)
  
294. Bài báo:  Nội dung các hoạt động liên kết vùng trong thu hút đầu tư trực tiếp nước nước: Trường hợp Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung Tác giả: Nguyễn Hiệp. Tạp chí Khoa học Kinh tế (Journal of Economic Studies). 5(03)2017. Trang: 1-11. Năm 2017. (03/10/2017)
  
295. Bài báo:  Khám phá mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ, hình ảnh thương hiệu, sự hài lòng và ý định mua: Trường hợp hãng hàng không quốc gia Việt Nam - Vietnam Airlines Tác giả: Nguyễn Phúc Nguyên; Trần Thị Kim Phương; Trần Trung Vinh. Tạp chí Khoa Học Kinh Tế. 5(03). Trang: 69-85. Năm 2017. (06/10/2017)
  
296. Bài báo:  Phân tích nội lực vỏ hầm qua hai phương án tường vây gia cố hố đào trong quá trình thi công (Analysis of the internal force in tunnel lining using two solutions diaphagm wall reinforced excavation during construction) Tác giả: Phan Khắc Hải - Đỗ Hữu Đạo. Tạp chí Xây Dựng, ISSN 0866-0762. 5-2017. Trang: 209-212. Năm 2017. (09/10/2017)
  
297. Bài báo:  Xác định lượng phát thải CH4 từ hệ thống xử lý nước thải tại một số nhà máy chế biến tinh bột sắn ở Việt Nam Tác giả: ThS. Phạm Đình Long*; TS. Phan Như Thúc; Đặng Thị Đoan; ThS. Phạm Thị Ngọc Lan. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số 9(118).2017-Quyển 1. Trang: 44. Năm 2017. (16/10/2017)
  
298. Bài báo:  Nghiên cứu xác định các thông số quá trình sinh hóa hiếu khí xử lý chất hữu cơ trong nước thải chế biến thủy sản Tác giả: PGS.TS. Trần Văn Quang*, ThS. Phan Thị Kim Thủy. Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHĐN. Số 9(118).2017-Quyển 1. Trang: 44-49. Năm 2017. (16/10/2017)
  
299. Bài báo:  TỔNG HỢP HYDROGEL TỪ α-CYCLODEXTRIN KẾT HỢP VỚI AXIT FOLIC VÀ POLY(ETHYLENE GLYCOL) METHYL ETHER, ỨNG DỤNG LÀM CHẤT MANG THUỐC ĐIỀU TRỊ UNG THƯ Tác giả: TS. Trương Lê Bích Trâm*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số 9(118).2017-Quyển 1. Trang: 63. Năm 2017. (16/10/2017)
  
300. Bài báo:  Phân tích chuỗi giá trị sản phẩm hồ tiêu Tây Nguyên Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Thuý Hạnh*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số 10(119).2017. Trang: 19. Năm 2017. (13/12/2017)
  
 Tìm thấy: 10088 mục / 202 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn