TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
53,171,042
 
BÀI BÁO TRONG NƯỚC

Đơn vị: Phòng:
251. Bài báo:  Khảo sát thực nghiệm và mô phỏng số ứng xử chịu cắt thủng của liên kết sàn phẳng và cột giữa tròn bê tông cốt thép
Tác giả: Đinh Thị Như Thảo, Lưu Thanh Bình, Lê Minh Hoàng, Trương Hoài Chính, Nguyễn Văn Hiệp, Ngô Hữu Cường
.
Tạp chí Xây Dựng Việt Nam – Bộ Xây dựng. 1/2019. Trang: 145-150. Năm 2019.
(30/09/2019)
  
252. Bài báo:  Ứng dụng kĩ thuật phân cụm và luật kết hợp trong khai phá dữ kiệu phân tích hành vi chọn nghề của sinh viên Đại học Kinh tế- Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Văn Chức. Hội thảo Quốc gia CITA 2019. 1. Trang: 239-247. Năm 2019. (30/09/2019)
  
253. Bài báo:  A hybrid model of least squares support vector regression and particle swarm optimization for Viet Nam stock market analysis Tác giả: Thuy-Linh Le, Thi Thu Ha Truong. Proceeding of the Conference on Information Technology and Its Applications (CITA 2019). 8. Trang: 9-16. Năm 2019. (30/09/2019)
  
254. Bài báo:  TỐI ƯU VÙNG PHỦ MẠNG 4G LTE KHU VỰC QUẬN SƠN TRÀ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Tác giả: Phạm Văn Phát. Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. No. 1.2. Trang: 27-31. Năm 2019. (01/10/2019)
  
255. Tham luận:  Kinh nghiệm ở các nước trên thế giới và các giải pháp nhằm phát triển sâm Ngọc Linh ở Việt Nam Tác giả: Lê Bảo. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia năm 2019 “Phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên” lần 3 tại Kon Tum. Trang: 455-459. Năm 2019. (01/10/2019)
  
256. Bài báo:  A hybrid model of least squares support vector regression and particle swarm optimization for Vietnam stock market analysis Tác giả: Thuy-Linh Le and Thi Thu Ha Truong. The 8th Conference on Information Technology and Its Application. 2. Trang: 9-16. Năm 2019. (01/10/2019)
  
257. Bài báo:  Một mô hình học máy trong phân tích ý kiến khách hàng dựa trên văn bản tiếng Việt: Bài toán dịch vụ khách sạn Tác giả: Nguyễn Thành Thủy; Trần Thị Châu Giang . The 8th Conference on Information technology and Its Application. ISBN: 978-604-84-4453-2. Trang: 172-181. Năm 2019. (01/10/2019)
  
258. Bài báo:  Using calculations of the electronically excited states for investigation of fluorescent sensors: A review Tác giả: Mai Van Bay, Nguyen Khoa Hien, Phan Tu Quy, Pham Cam Nam, Dang Ung Van, Duong Tuan Quang. Vietnam Journal of Chemistry. 57. Trang: 389-400. Năm 2019. (01/10/2019)
  
259. Bài báo:  Ứng dụng phần mềm UCCNC và Vectrics Aspire 8.5 trong lập trình gia công trên máy khắc gỗ CNC Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Vi. Tạp chí Khoa học và Công nghệ nông nghiệp, Đại học Nông Lâm Huế. 3. Trang: 1185-1194. Năm 2019. (02/10/2019)
  
260. Bài báo:  Ảnh hưởng của hợp phần lên tính chất quang của ion EU3+ trong thủy tinh Tác giả: Trần Thị Hồng, Lê Văn Thanh Sơn, Trần Thị Hương Xuân. Tạp chi khoa học Trường đại học Sư phạm Đà Nẵng. 32(01). Trang: 13-16. Năm 2019. (03/10/2019)
  
261. Bài báo:  ĐỊNH DANH TỎI LÝ SƠN (Allium sativum L.) DỰA VÀO CÁC ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI CỦ VÀ CHỈ THỊ PHÂN TỬ Tác giả: Nguyễn Minh Lý, Mai Xuân Cường, Đinh Thị Thùy Trinh. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 55(4B). Trang: 45-52. Năm 2019. (07/10/2019)
  
262. Bài báo:  Vấn đề đất đai trong công nghiệp hoá, đô thị hoá ở Brasil và Hàm ý chính sách cho Việt Nam Tác giả: Trần Phan Hiếu. Tạp chí Châu Mĩ ngày nay. số 4(253). Trang: 33-42. Năm 2019. (09/10/2019)
  
263. Bài báo:  DEVELOPMENT OF RESTAURANT SERVING ROBOT USING LINE FOLLOWING APPROACH
Tác giả: TS. Võ Như Thành*. Tạp chí Khoa học và Công nghệ DHDN - JST-UD. in press. Trang: in press. Năm 2019.
(11/10/2019)
  
264. Bài báo:  Effect of different type of clay on water barrier properties of Starch Composite Tác giả: Khairuddin1, Candra Purnawan2, Alifa Zeytien Nawangratri1 and Trinh Pham3 1 Jurusan Fisika FMIPA, Universitas Sebelas Maret Jl. Ir. Sutami 36A Surakarta 57126, INDONESIA2 Jurusan Kimia FMIPA, Universitas Sebelas Maret Jl. Ir. Sutami 36A Surakarta 57126, INDONESIA3 Danang University of Science and Technology, Vietnam 550000. Journal of Physics: Conference Series. 1153. Trang: 012091. Năm 2019. (13/10/2019)
  
265. Bài báo:  Phân tích ảnh hưởng của nhiệt thủy hóa đến bê tông khối lớn trong bệ trụ cầu Tác giả: TS. VÕ DUY HÙNG *; VÕ VĂN VIỆT **
.
Tạp chí giao thông vận tải. ISSN 2354-0818. Trang: Accepted. Năm 2019.
(14/10/2019)
  
266. Tham luận:  Tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác dân tộc Tác giả: Ths Trịnh Quang Dũng. Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Đánh giá hiệu quả, tác động của các chính sách dân tộc đến cộng đồng dân tộc Khmer". Trang: 4-14. Năm 2019. (21/10/2019)
  
267. Bài báo:  NGUỒN GỐC VÀ Ý NGHĨA HOA VĂN CỦA ĐẤU CNG CÁC KIẾN TRÚC CỔ HỘI AN
Tác giả: 1. Nguyễn Thị Vân Anh2. Nguyễn Ngọc Chinh. Hội thảo Ngữ học toàn quốc "Ngôn ngữ Việt Nam trong bối cảnh giao lưu, hội nhập và phát triển" 07/06/2019, Bình Dương. 978-604-88-7740-8. Trang: 1532-1548. Năm 2019.
(11/10/2019)
  
268. Bài báo:  Phân bố của các loài thực vật ngoại lai xâm hại tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà - Núi Chúa, Đà Nẵng Tác giả: Pham Thị Kim Thoa, Nguyễn Thị Thu Hằng, Vũ Thị Bích Hậu. Tạp chí NN&PTNT. 17. Trang: 75-83. Năm 2019. (13/10/2019)
  
269. Bài báo:  Chính sách và pháp luật đất đai của Hoa kì và Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam Tác giả: Trần Phan Hiếu. Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương;. số 537;. Trang: trang: 70-74.. Năm 2019. (09/10/2019)
  
270. Tham luận:  Thực trạng đạo đức nhà giáo ở Việt Nam hiện nay: Nguyên nhân và Kiến nghị Tác giả: Trần Phan Hiếu, Nguyễn Hùng Vương. Hội thảo quốc gia Đạo đức nhà giáo trong bối cảnh hiện nay;. Trang: trang 168-175. Năm 2019. (09/10/2019)
  
271. Bài báo:  Nghiên cứu ảnh hưởng của hệ thống làm lạnh đến nhiệt thủy hóa trong bê tông khối lớn Tác giả: TS. VÕ DUY HÙNG *; VÕ VĂN VIỆT. Tạp chí giao thông vận tải;. ISSN 2354-0818. Trang: Accepted. Năm 2019. (14/10/2019)
  
272. Bài báo:  Water vapour and grease resistance properties of paper coating based starch-bentonite clay Tác giả: Khairuddin1, Nanik Dwi Nurhayati2, Imam Syafei Jafar Shodik1 and Trinh Pham3 1 Jurusan Fisika FMIPA, Universitas Sebelas MaretJl. Ir. Sutami 36A Surakarta 57126, INDONESIA2 Jurusan Pendidikan Kimia FKIP, Universitas Sebelas Maret Jl. Ir. Sutami 36A Surakarta 57126, INDONESIA3 Danang University of Science and Technology, Vietnam 550000. Journal of Physics: Conference Series. 1153. Trang: 012090. Năm 2019. (13/10/2019)
  
273. Bài báo:  Đa dạng và phân bố các loài cá nước ngọt tại bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng Tác giả: ThS. HUỲNH QUANG THIỆN*; ThS. Nguyễn Văn Khánh. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 8, 2019. Trang: 6. Năm 2019. (17/10/2019)
  
274. Bài báo:  Phương pháp dự báo vận tốc gió cho các nhà máy điện gió có xét đến mối tương quan về không gian và thời gian Tác giả: TS. Lê Đình Dương*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 8, 2019. Trang: 11. Năm 2019. (17/10/2019)
  
275. Bài báo:  ĐẨY MẠNH THU HÚT VỐN FDI GẮN VỚI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Tác giả: TS. Đặng Vinh*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 8, 2019. Trang: 27. Năm 2019. (17/10/2019)
  
276. Bài báo:  Hikikomori, hội chứng xa lánh xã hội của thanh thiếu niên Nhật Bản Tác giả: ThS. Nguyễn Võ Huyền Dung, Nguyễn Phạm Linh Chi. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 8, 2019. Trang: 41. Năm 2019. (17/10/2019)
  
277. Tham luận:  Quan điểm của Đảng, Nhà nước về công tác giáo dục thể chất trường học trong thời kỳ đổi mới Tác giả: Võ Đình Hợp. Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Nâng cao chất lượng giảng dạy môn giáo dục thể chất và phát triển các hoạt động thể thao ngoại khoá của sinh viên Đại học Đà Nẵng" năm 2019. Trang: 07 đên 17. Năm 2019. (17/10/2019)
  
278. Bài báo:  Thực trạng nhu cầu và thái độ của sinh viên Đại học Đà Nẵng đối với hoạt động thể dục thể thao Tác giả: Võ Đình Hợp, Trần Hữu Hùng. Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Phát triển công tác thể dục thể thao trường học - Thực trạng và giải pháp" Trường Đại học Tài chính, Marketing TP Hồ Chí Minh. ISBN 978-604-965-184-7. Trang: 64 - 71. Năm 2019. (17/10/2019)
  
279. Tham luận:  The role of learning-oriented assessment in improving expected learning outcomes of students
Tác giả: Nguyen, Q. H.. The 6th International Conference of the Asian Association for Language Assessment (AALA2019). Trang: .. Năm 2019.
(21/10/2019)
  
280. Tham luận:  Phát huy năng lực tư duy hệ thống cho sinh viên thông qua giảng dạy Tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường Đại học, cao đẳng hiện nay Tác giả: PGS.TS Nguyễn Thị Thọ Ths Trịnh Quang Dũng. Hội thảo khoa học "Dạy học theo định hướng phát triển năng lực người học trong giảng dạy Tâm lý học, giáo dục học và Lý luận chính trị. Trang: 517-528. Năm 2019. (21/10/2019)
  
281. Tham luận:  Giáo lý nhân quả của Phật giáo và ý nghĩa đối với việc giáo dục đạo đức thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay Tác giả: PGS.TS Nguyễn Thị Thọ Ths Trịnh Quang Dũng. Hội thảo Khoa học quốc gia "Hoạt động của tín đồ Phật tử Phật giáo Việt Nam với sự phát triển bền vững của đất nước". Trang: 108-118. Năm 2019. (21/10/2019)
  
282. Bài báo:  Quan điểm về cách mạng công nghiệp của Các Mác trong tác phẩm “Tuyên Ngôn của Đảng Cộng sản” và một số liên hệ với Việt Nam hiện nay Tác giả: Ths Trịnh Quang Dũng. Tạp chí giáo dục và xã hội. 1. Trang: 276. Năm 2019. (21/10/2019)
  
283. Bài báo:  A Study of Construing the Experience of Rage in English and Vietnamese: Functional Grammar Perspectives. Tác giả: Nguyễn Thị Tú Trinh. VNU Journal of Social Sciences and Humanities. Vol 5, No 2. Trang: 225-240. Năm 2019. (18/10/2019)
  
284. Tham luận:  Giảng dạy trực tuyến các bộ môn lý luận chính trị tại các trường Đại học hiện nay Tác giả: PGS.TS Nguyễn Thị Thọ Ths Trịnh Quang Dũng. Hội thảo khoa học "Đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị trực tuyến ở Việt Nam hiện nay". Trang: 76-89. Năm 2019. (21/10/2019)
  
285. Bài báo:  “Bằng chứng thực nghiệm về mối liên hệ giữa quy mô nền kinh tế ngầm và độ mở cửa thương mại”. Tác giả:
Hoàng Hà.
Tạp chí Khoa học và công nghệ DTU ISSN:1859 – 4905. 33. Trang: 32-33. Năm 2019.
(22/10/2019)
  
286. Tham luận:  "Ngân hàng ngầm, tín dụng đen và cơ hội cho tín dụng vi mô" Tác giả: Hoàng Hà. The 3rd National Conference on Socio-Economic Development in the Central Highlands 2019. Trang: 1201-1208. Năm 2019. (22/10/2019)
  
287. Bài báo:  Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Tác giả: Trương Thị Thu Hiền. Tạp chí Khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng. Vol. 17, No. 8, 2019. Trang: 17-20. Năm 2019. (22/10/2019)
  
288. Bài báo:  Ảnh hưởng của tích hợp kênh lên ý định mua lặp lại của người tiêu dùng trong bán lẻ chéo kênh: trường hợp nghiên cứu cho ngành thời trang tại Đà Nẵng. Tác giả: Đặng Thị Thu Trang, Trương Thị Hiếu Hạnh. Tạp chí khoa học thương mại. 132. Trang: 41-50. Năm 2019. (16/10/2019)
  
289. Tham luận:  Thái độ của Nhà Nguyễn đối với tôn giáo phương Tây thế kỷ XIX Tác giả: PGS, TS, NGƯT Lê Hữu Ái - TS Lê Văn Thao. Hội thảo Khoa học Quốc tế " Nho học Đông Á đối diện với văn minh phương Tây giai đoạn đầu. Trang: 9-17. Năm 2019. (21/10/2019)
  
290. Bài báo:  Về tên gọi dòng sông Mẹ xứ Quảng Tác giả: Hy Giang Lê Thị Mai. Báo Đà Nẵng cuối tuần. 17-2. Trang: 6,15. Năm 2019. (10/04/2019)
  
291. Bài báo:  So sánh trạng ngữ giữa tiếng Việt và tiếng Hán Tác giả: TS. Nguyễn Thị Minh Trang*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 2, 2019. Trang: 41. Năm 2019. (13/05/2019)
  
292. Bài báo:  Thế giới quan huyền thoại của người Việt cổ Tác giả: TS. Đinh Thị Phượng*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 17, No. 2, 2019. Trang: 45. Năm 2019. (13/05/2019)
  
293. Bài báo:  A TWO-DIMENSIONAL SIMULATION OF ULTRASONIC WAVE PROPAGATION IN CONCRETE USING FINITE ELEMENT METHOD Tác giả: Vương Lê Thắng, Lê Cung, Nguyễn Đình Sơn. International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET). Volume 10, Issue 3 (2019). Trang: 566-580. Năm 2019. (11/06/2019)
  
294. Bài báo:  Optimization design magnetorheological brake with multiple disk Tác giả: Hoang Thang, Hoang Dung. Journal of Science and Technology (JST-UD), ISSN 1859-1531. Vol. 17, No. 1.2, 2019. Trang: 46-48. Năm 2019. (11/06/2019)
  
295. Bài báo:  Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn vật liệu Xây dựng bền vững tại Đà Nẵng Tác giả: Nguyễn Quang Trung, Lương Đức Long, Phạm Anh Đức. Tạp chí Xây dựng. 5/2019. Trang: 77-83. Năm 2019. (13/06/2019)
  
296. Tham luận:  Xe gắn máy sinh thái Tác giả: Trần Thanh Hải Tùng, Bùi Văn Ga, Võ Anh Vũ, Bùi Văn Tấn. Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 21. Trang: 894-906. Năm 2019. (19/06/2019)
  
297. Bài báo:  Ứng dụng công nghệ NFC xây dựng hệ thống thư viện mở quản lý sinh viên đến thư viện bằng thẻ thư viện đa năng Tác giả: Hoàng Bá Đại Nghĩa, Trần Quốc Ân, Nguyễn Trọng Các2. Tạp chí Nghiên cứu khoa học - Đại học Sao Đỏ. ISSN 1859-4190. Trang: 30-36. Năm 2019. (16/08/2019)
  
298. Bài báo:  KHUNG NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA QUẢN TRỊ CÔNG NGHỆ ĐẾN LỢI THẾ CẠNH TRANH: VAI TRÒ TRUNG GIAN CỦA HIỆU SUẤT ĐỔI MỚI Tác giả: Nguyễn Văn Cang. Kỷ yếu hội thảo quốc tế tại Trường Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh: Conference proceeding econometrics and statistical methods –applications in economics and finance.. ISBN: 978-604-80-3675-1. Trang: 357-370. Năm 2019. (18/08/2019)
  
299. Tham luận:  Rèn luyện phẩm chất và năng lực cho đội ngũ giảng viên các trường đại học ở Việt Nam hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Tác giả: Lê Thị Ngọc Hoa. Nxb Đại học Huế. Trang: 177-185. Năm 2019. (14/08/2019)
  
300. Tham luận:  LỢI THẾ SO SÁNH HIỆN RCA TRONG XU HƯỚNG XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM Tác giả: Ông Nguyên Chương. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: "Tác động của các hiệp định thương mại tự do đến cơ cấu kinh tế Việt Nam". Trang: 78-85. Năm 2019. (17/08/2019)
  
 Tìm thấy: 11256 mục / 226 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn