TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
75,018,431
 
BÀI BÁO TRONG NƯỚC

Đơn vị: Phòng:
301. Bài báo:  A Deep Learning Approach Combining Auto-encoder with One-class SVM for DDoS Attack Detection in SDNs Tác giả: T Tang, L Mhamdi, S Zaidi, F El-moussa, D McLernon, M Ghogho. IEEE. TBD. Trang: TBD. Năm 2020. (21/04/2020)
  
302. Bài báo:  NGHIÊN CỨU NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH CHƯNG CẤT TINH DẦU TRẦM HƯƠNG Tác giả: Ngô Phi Mạnh*, Trần Văn Vang, Mã Phước Hoàng, Võ Kim Quỳnh, Nguyễn Nhật Huy. Tạp chí KH và CN Đại học Đà Nẵng. Vol. 18, No. 3, 2020. Trang: Trang: 21-25. Năm 2020. (26/04/2020)
  
303. Bài báo:  The antioxidant activity of natural diterpenes: theoretical insights Tác giả: Quan V Vo, Nguyen Minh Tam, Mai Van Bay, Nguyen Minh Thong, Trinh Le Huyen, Nguyen Thi Hoa, Adam Mechler. The journal RSC Advance. 10. Trang: 14937-14943. Năm 2020. (27/04/2020)
  
304. Bài báo:  "Hiện trạng nước ngầm tại khu vực ranh giới giữa trục đường Võ Nguyên Giáp và Hồ Nghinh, quận Sơn Trà, tp. Đà Nẵng" Tác giả: Lương Văn Thọ, Phan Bảo An*, Lê Phước Cường*. Tạp chí KHCN, ĐHĐN. Vol. 18, No. 3, 2020. Trang: Trang: 1-4. Năm 2020. (28/04/2020)
  
305. Bài báo:  NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG ĐI CỦA VẾT NỨT CỦA MẪU THỬ VẬT LIỆU HÀN BẰNG PHƯƠNG PHÁP TƯƠNG QUAN ẢNH SỐ VÀ PHẦN TỬ HỮU HẠN Tác giả: Tào Quang Bảng, Lê Văn Dương. Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. 1. Trang: 1-5. Năm 2020. (04/05/2020)
  
306. Bài báo:  A Novel Parallel DTC Segmentation Scheme for Fractional-N Digital PLLs Tác giả: Tuan Minh Vo. Journal of Science and Technology: Issue on Information and Communications Technology. 18. Trang: 1-7. Năm 2020. (05/05/2020)
  
307. Bài báo:  Pháp luật thanh tra chuyên ngành nhìn từ tính thống nhất, tính khả thi và tính hiệu quả Tác giả: Lê Thị Thu Hằng. Tạp chí Pháp luật và phát triển. 1+2/2020. Trang: 45 -51. Năm 2020. (05/05/2020)
  
308. Bài báo:  Vấn đề cưỡng bách tòng quân trong quan hệ Anh-Mĩ từ Chiến tranh giành độc lập đến Hiệp ước Wesbter-Ashburton (1783-1842) Tác giả: Nguyễn Văn Sang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Tập 17, Số 4. Trang: 679-691. Năm 2020. (06/05/2020)
  
309. Tham luận:  Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ enzyme, thời gian phản ứng đến mức độ thủy phân protein và tính kháng oxy hóa của sữa đậu nành (Glycine max. L. Merr.) sử dụng Bacillus protease
Tác giả: Chu Thị Mỹ Duyên; Nguyễn Tự Tân; Võ Thị Bích Thủy; Bùi Xuân Đông*. Nghiên cứu và Giảng dạy Sinh học ở Việt Nam. Hội nghị Khoa học Quốc gia lần thứ IV, 4/7/2020 (ISBN: 978-604-9955-23-5). Trang: 713-719. Năm 2020.
(19/05/2020)
  
310. Bài báo:  Kiến trúc thuộc địa Pháp tại Lào Tác giả: Lê Minh Sơn. Journal of Science and Technology (JST-UD). 4. Trang: 106-110. Năm 2020. (20/05/2020)
  
311. Bài báo:  MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NGÀNH QUỐC TẾ HỌC Tác giả: Phan Thị Yến. Tạp chí Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng. ISSN 1859-3437 Số 123 (3.2020). Trang: 31-38. Năm 2020. (17/05/2020)
  
312. Bài báo:  Công bố thông tin về báo cáo bộ phận của các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh Tác giả: TS. Nguyễn Hữu Cường; ThS. Trịnh Thị Ngọc Mùi. Nghiên cứu kinh tế (Economics Studies, ISSN 0866 - 7489). 2(501). Trang: 47-61. Năm 2020. (19/05/2020)
  
313. Bài báo:  Corporate governance and firm performance: An evidence from Vietnamese companies listed on Hanoi stock exchange Tác giả: Viet Anh Hoang, Minh Huy Duong, Bang Phuong Nguyen. Journal of Science and Technology. 4. Trang: 41-46. Năm 2020. (11/05/2020)
  
314. Bài báo:  Dự đoán cường độ nén bê tông dựa trên vận tốc xung siêu âm sử dụng phương pháp quy hoạch thực nghiệm và mạng nơ-rôn nhân tạo cho vật liệu địa phương Tác giả: Vương Lê Thắng, Lê Cung, Nguyễn Đình Sơn. Tạp chí xây dựng Việt Nam. 4. Trang: 163-168. Năm 2020. (11/05/2020)
  
315. Tham luận:  Towards an Effective Solution for Medical Treatment Process based on Product Lifecycle Management Tác giả: Thanh Nghi Ngo, Phuoc Vinh Dang, Nhu Thanh Vo, Hoai Nam Le, Le Hung Toan Do, Le Anh Doan. Proceedings of The 4th International Conference on Machine Learning and Soft Computing (ICMLSC 2020). Trang: 134-139. Năm 2020. (14/05/2020)
  
316. Bài báo:  The Emergence of Humans and the Origin of Vietnamese Ethnic Groups from Vietnamese Myths Tác giả: Nguyễn Thị Tú Trinh. Journal of Social Sciences and Humanities, VNU. Vol 6, No 2. Trang: 147-159. Năm 2020. (16/05/2020)
  
317. Tham luận:  Chiến lược Cool Japan: Hiệu quả & Hạn chế Tác giả: Nguyễn Võ Huyền Dung. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội. Trang: 103-114. Năm 2020. (18/05/2020)
  
318. Bài báo:  Nghiên cứu phản ứng thủy phân sụn khớp chân gà sử dụng enzyme papain Tác giả: Bui Viet Cuong; Dang Minh Nhat; Bui Xuan Dong. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Bộ Công thương (ISSN 0866-7756). 41 - 4/2020. Trang: 29-32. Năm 2020. (18/05/2020)
  
319. Bài báo:  Phân bố biên độ xung ion hóa của buồng phân hạch Tác giả: Lê T.D. Hiền, Dụng Văn Lữ. JSE - TC KH Trường ĐHSP. 37(01). Trang: 7-11. Năm 2020. (20/05/2020)
  
320. Bài báo:  Suy nghĩ về việc đào tạo ngành Việt Nam học ở vùng miền Trung – Tây Nguyên Việt Nam theo định hướng liên ngành và khu vực học Tác giả: Trần Thị Mai An. Sách Việt Nam học Những chặng đường hội nhập. ISBN: 978-604-956-716-2. Trang: 60-70. Năm 2020. (25/05/2020)
  
321. Bài báo:  Ảnh hưởng của hàm lượng hạt lớn đến cường độ nén và ép chẻ của cấp phối đá dăm gia cố xi măng Tác giả: Hồ Văn Quân, Phạm Thái Uyết. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải. Tập 71, Số 3. Trang: 220-229. Năm 2020. (27/05/2020)
  
322. Bài báo:  Ảnh hưởng của thanh khoản cổ phiếu lên hành vi quản trị thiển cận Tác giả: Đặng Tùng Lâm. Tạp chí Kinh tế và Phát triển. 276. Trang: 12-21. Năm 2020. (31/05/2020)
  
323. Tham luận:  Đánh giá ảnh hưởng của tỷ số nén đến quá trình cháy và phát thải động cơ đánh lửa cưỡng bức sử dụng nhiên liệu biogas-hydrogen ở chế độ tải định mức Tác giả: Phan Minh Đức1, Bùi Văn Ga1, Nguyễn Quang Trung1, Lê Minh Đức1, Huỳnh Tấn Tiến1, Nguyễn Văn Triều1, Dương Đình Nghĩa1. Hội nghị Cơ học Thủy khí Toàn quốc lần thứ 22. Trang: 154-161. Năm 2020. (02/06/2020)
  
324. Bài báo:  Xây dựng phần mềm ứng dụng mô hình định lượng win – win trong việc xác định thời gian chuyển nhượng dự án BOT theo hình thức đối tác công tư (PPP) tại Việt Nam Tác giả: Phạm Thị Trang. Tạp chí xây dựng Việt Nam. Số tháng 4/2020. Trang: 93-99. Năm 2020. (21/05/2020)
  
325. Bài báo:  Nghiên cứu mô hình mô phỏng quy luật vận hành cho các nhà máy nhiệt điện trong thị trường Tác giả: Lê Hồng Lâm*, Xuân Bách Đinh, Ngô Văn Dưỡng. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Vol. 18, No. 3, 2020. Trang: 10-15. Năm 2020. (22/05/2020)
  
326. Bài báo:  Nghiên cứu phản ứng thủy phân sụn khớp chân gà sử dụng enzyme papain Tác giả: Bùi Viết Cường, Bùi Xuân Đông, Đặng Minh Nhật. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Bộ Công thương (ISSN 0866-7756). 41 - 4/2020. Trang: 29-32. Năm 2020. (21/05/2020)
  
327. Bài báo:  Vai trò của hệ thống lưu trữ với mức độ xâm nhập cao của nguồn năng lượng tái tạo vào lưới điện Việt Nam đến năm 2030 Tác giả: Dương Minh Quân, Đinh Thành Việt, Lê Tuân, Hoàng Dũng, Võ Văn Phương, Mã Phước Khánh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, ISSN 1859-1531. Vol. 18, No. 5.2, 2020. Trang: 45 - 49. Năm 2020. (18/06/2020)
  
328. Bài báo:  Corporate governance and firm performance: An evidence from Vietnamese companies listed on Hanoi Stock Exchange Tác giả: Hoang D.V.A., Duong N.M.H., Nguyen H.B.P. Journal of Science and Technology. 4. Trang: 41-46. Năm 2020. (18/06/2020)
  
329. Bài báo:  HOẠT TÍNH XÚC TÁC OXI HÓA HOÀN TOÀN ISOPROPANOL CỦA α-MnO 2 VÀ
δ-MnO 2 TỔNG HỢP TỪ KMnO 4 VÀ ETHANOL
Tác giả: Nguyen Dinh Minh Tuan, Phan Thi Hang Nga. Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ Việt Nam. 1, Vol 9. Trang: 53-60. Năm 2020.
(18/06/2020)
  
330. Bài báo:  Lượng hóa tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến tăng trưởng kinh tế miền Trung Việt Nam Tác giả: Dương N.M.H. Forthcoming. x. Trang: xx. Năm 2020. (18/06/2020)
  
331. Bài báo:  Building a multi-output hybrid model for interval-valued time series forecasting Tác giả: Thuy-Linh Le, Duc Sy Nguyen, Le Nhat Hoang Tran, Vy-Tang Thi Khanh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. 18. Trang: 51-54. Năm 2020. (19/06/2020)
  
332. Bài báo:  Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng: Nhìn từ công tác tuyên truyền Tác giả: Trương Thị Thu Hiền, Nguyễn Văn Duy. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Vol. 18, No. 2, 2020. Trang: 15-18. Năm 2020. (19/06/2020)
  
333. Bài báo:  Bàn về áp dụng phương pháp phân tích chi phí - lợi ích trong quản lý môi trường Tác giả: PGS.TS. Lê Thị Kim Oanh*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 5.1, 2020. Trang: 11. Năm 2020. (24/06/2020)
  
334. Bài báo:  CHẾ TẠO VÀ XÁC ĐỊNH ĐẶC TÍNH MÀNG PHÂN HỦY SINH HỌC TRÊN CƠ SỞ POLY(VINYL ALCOHOL) VÀ CHITOSAN Tác giả: TS. Dương Thế Hy*. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 5.1, 2020. Trang: 20. Năm 2020. (24/06/2020)
  
335. Bài báo:  ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÁC THUẬT TOÁN MPPT P&O, INC VÀ FUZZY LOGIC TRONG HỆ THỐNG PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI Tác giả: PGS.TS. Lê Thành Bắc*; ThS. Nguyễn Bình Nam*; ThS. Nguyễn Văn Tấn. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 5.1, 2020. Trang: 26. Năm 2020. (24/06/2020)
  
336. Bài báo:  ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÁC THUẬT TOÁN MPPT P&O, INC VÀ FUZZY LOGIC TRONG HỆ THỐNG PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI Tác giả: PGS.TS. Lê Thành Bắc*; ThS. Nguyễn Bình Nam*; ThS. Nguyễn Văn Tấn. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Vol. 18, No. 5.1, 2020. Trang: 26. Năm 2020. (24/06/2020)
  
337. Bài báo:  CÂU HỎI TRONG TÁC PHẨM PHỎNG VẤN TRÊN BÁO ĐÀ NẴNG Tác giả: Trần Thị Tuyết. TC Khoa học - Giáo dục Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. 37(01). Trang: 68-77. Năm 2020. (15/06/2020)
  
338. Bài báo:  Cuộc đấu tranh chính trị của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bình Định (1964 - 1965) Tác giả: Đinh Văn Trọng, Nguyễn Hải Như. Tạp chí Lịch Sử Đảng. 6/2020. Trang: 84-88. Năm 2020. (16/06/2020)
  
339. Bài báo:  Ý nghĩa biểu tượng của màu sắc trong tranh thánh Nga Tác giả: Vũ Thường Linh. TC Khoa học và giáo dục trường Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng. 38(02). Trang: 0. Năm 2020. (16/06/2020)
  
340. Bài báo:  Bộ định tuyến cho hai mode ánh sáng phân cực TM dùng vật liệu SOI Tác giả: Dương Quang Duy, Hồ Đức Tâm Linh, Nguyễn Tấn Hưng, Trương Cao Dũng, Đặng Hoài Bắc. Tạp chí Khoa học công nghệ Thông tin và Truyền thông - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. 01. Trang: 3-9. Năm 2020. (17/06/2020)
  
341. Bài báo:  Working capital management and firm profitability: Evidence from SMEs in Malaysia Tác giả: Hoang C.H., Duong N.M.H. Forthcoming. x. Trang: xx. Năm 2020. (18/06/2020)
  
342. Bài báo:  HOẠT TÍNH XÚC TÁC OXI HÓA HOÀN TOÀN TOLUENE TRÊN CÁC XÚC TÁC MnO2, Co3O4 và NiO Tác giả: Nguyen Dinh Minh Tuan, Phan Thi Hang Nga. Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ Việt Nam. 1, Vol 9. Trang: 88-94. Năm 2020. (18/06/2020)
  
343. Bài báo:  Tít trong tác phẩm phỏng vấn trên Báo Đà Nẵng Tác giả: ThS.Trần Thị Tuyết. TC Người làm báo. 435. Trang: 45-47. Năm 2020. (20/06/2020)
  
344. Bài báo:  Thực trạng sai sót doanh thu, chi phí của công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam Tác giả: Nguyễn Công Phương, Nguyễn Trọng Hiếu. Tạp chí nghiên cứu Tài chính kế toán. 03 (200). Trang: 76-79. Năm 2020. (20/06/2020)
  
345. Bài báo:  Chính phủ kiến tạo Singapore và gợi ý xây dựng chính phủ kiến tạo phát triển ở Việt Nam Tác giả: Phạm Huy Thành. Tạp chí Sinh hoạt lý luận. 2(167) 2020. Trang: 96-100. Năm 2020. (20/06/2020)
  
346. Bài báo:  ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ADAMS/VIEW ĐỂ KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH ĐỘNG LỰC HỌC TRONG MÁY SÀNG RUNG Tác giả: Nguyễn Thái Dương. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Vol.18, No.5.2. Trang: 34-48. Năm 2020. (22/06/2020)
  
347. Bài báo:  Cách mạng công nghiệp 4.0 - Xu hướng thế giới và giải pháp cho doanh nghiệp Việt Nam Tác giả: Phan Trọng An, phan Như Hiền. Hội thảo quốc tế "Thương mại và phân phối" lầm 2. 978-604-60-3150 - 5. Trang: 746-751. Năm 2020. (22/06/2020)
  
348. Bài báo:  Dự đoán cường độ nén bê tông dựa trên vận tốc xung siêu âm sử dụng phương pháp quy hoạch thực nghiệm và mạng nơ-rôn nhân tạo cho vật liệu địa phương
Tác giả: Vương Lê Thắng, Lê Cung, Nguyễn Đình Sơn. Tạp chí Xây dựng. 4.2020. Trang: Trang 163-168. Năm 2020.
(24/06/2020)
  
349. Bài báo:  Tadeusz Kosciuszko - Người anh hùng Ba Lan trong cuộc chiến tranh giành độc lập của Mỹ (1775-1783) Tác giả: Nguyễn Văn Sang. Tạp chí Nghiên cứu châu Âu. 04 (234). Trang: 48-58. Năm 2020. (25/06/2020)
  
350. Bài báo:  Tính năng kỹ thuật và phát thải ô nhiễm động cơ phun biogas-HHO trên đường nạp Tác giả: Bùi Văn Ga, Trần Thanh Hải Tùng, Lê Minh Tiến, Bùi Thị Minh Tú, Đặng Văn Nghĩa, Tôn Nguyễn Thành Sang. Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng. số 18, NO. 1, 2020. Trang: 43-48. Năm 2020. (24/06/2020)
  
 Tìm thấy: 12342 mục / 247 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn