TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
56,750,954
 
CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Đơn vị: Phòng:
501. Khảo sát nhu cầu sử dụng tiếng Nga tại tỉnh Ninh Thuận
Chủ nhiệm: Nguyễn Ngọc Chinh. Thành viên: Nguyễn Văn Hiện, Trần Thị Thanh Thảo. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2016-05-04. Năm: 2016.
(17/05/2016)
 
502. Thiết kế chế tạo dây chuyền sản xuất tự động bánh nổ.
Chủ nhiệm: Lưu Đức Bình. Thành viên: Trần Ngọc Hải; Nguyễn Linh Giang. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: DD2015-02-112. Năm: 2016.
(23/06/2016)
 
503. Xây dựng quy trình phân tích và đánh giá hàm lượng chất phụ gia natribenzoat trong một số sản phẩm thực phẩm từ thịt bằng phương pháp HPLC
Chủ nhiệm: ThS Lê Thị Tuyết Anh. Thành viên: Phạm Thị Hà. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2016-03-01. Năm: 2016.
(27/04/2017)
 
504. Nghiên cứu bê tông xi măng sử dụng bột đá vôi trong xây dựng công trình giao thông
Chủ nhiệm: TS. Hồ Văn Quân. Thành viên: TS. Nguyễn Văn Tươi. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: ĐT15-05. Năm: 2016.
(15/02/2019)
 
505. Nghiên cứu và thiết kế thiết bị đo nhịp tim từ xa sử dụng camera
Chủ nhiệm: Phan Trần Đăng Khoa. Thành viên: Vũ Vân Thanh. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: 2016-02-21. Năm: 2016.
(17/05/2018)
 
506. Xây dựng mô hình trực quan về các phần tử khí nén
Chủ nhiệm: Nguyễn Linh Giang. Thành viên: . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2016-02-02. Năm: 2016.
(13/06/2018)
 
507. TÍNH TOÁN VÀ ỨNG DỤNG CÁC KẾT CẤU THỔI PHỒNG TRONG XÂY DỰNG

Chủ nhiệm: Nguyễn Quang Tùng. Thành viên: . Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: Đ2015-02-133. Năm: 2016.
(22/10/2017)
 
508. Nghiên cứu giải pháp xây dựng kho ngữ liệu phục vụ đánh giá chất lượng dịch tiếng Việt
Chủ nhiệm: Đặng Đại Thọ. Thành viên: Nguyễn Văn Bình,. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2016-07-13. Năm: 2016. (21/12/2016)
 
509. Nghiên cứu khả năng gia công bằng biến dạng dẻo vật liệu trên máy tiện cnc
Chủ nhiệm: Trần Minh Thông. Thành viên: Trần Phước Thanh. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2016-02-03. Năm: 2016.
(24/12/2016)
 
510. ẢNH HƯỞNG CỦA TẢI TRỌNG GIÓ ĐẾN NỘI LỰC KẾT CẤU KHUNG - NGHIÊN CỨU CÔNG TRÌNH TẠI KON TUM
Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Linh. Thành viên: Hoàng Thị Nhị, Nguyễn Thị Nhung. Đề tài Khác. Mã số: PHKT-06-2016. Năm: 2016.
(12/10/2017)
 
511. Nghiên cứu giải pháp hợp nhất tài nguyên và công cụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên
Chủ nhiệm: Huỳnh Công Pháp. Thành viên: ThS. Nguyễn Văn Bình, ThS. Đặng Đại Thọ, ThS. Văn Đỗ Cẩm Vân. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: Đ2015-07-08. Năm: 2016.
(15/08/2016)
 
512. Hoàn thiện chuỗi cung ứng rau xứ lạnh tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Minh Chi. Thành viên: Võ Thị Phương, Phạm Văn Thắng. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: Đ2015-08-15. Năm: 2016.
(03/11/2016)
 
513. Nghiên cứu và ứng dụng cảm biến mềm (soft sensors) trong thiết bị quá trình hóa học
Chủ nhiệm: Nguyễn Quốc Định. Thành viên: . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2016-02-17. Năm: 2016.
(11/06/2017)
 
514. Ứng dụng phần mềm Geogebra và Creo 3.0 trong giảng dạy nguyên lý máy
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Thanh Vi. Thành viên: . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2016-06-11. Năm: 2016.
(02/10/2019)
 
515. Nghiên cứu và cải tiến kỹ thuật nhận dạng ngôn ngữ cử chỉ sử dụng Kinect
Chủ nhiệm: ThS. Võ Đức Hoàng. Thành viên: TS. Huỳnh Hữu Hưng. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: D2015-02-118. Năm: 2016.
(25/12/2016)
 
516. HOÀN THIỆN CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP CHO NGÀNH MARKETING TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Chủ nhiệm: Trần Nguyễn Phương Minh. Thành viên: . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2016-04-08. Năm: 2016.
(01/10/2019)
 
517. Nghiên cứu giải pháp xử lý bã thải trồng nấm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Chủ nhiệm: TS. Phan Như Thúc. Thành viên: Nguyễn Khắc Tiệp - Lâm Quốc Hiếu
. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: Đ2015-02-136. Năm: 2016.
(17/07/2016)
 
518. “Survey on displacement of toxic pollutants in geological environment of industrial zone in Danang city, Vietnam via 2D electrical resistivity tomography (ERT)”
Chủ nhiệm: Lê Phước Cường. Thành viên: Nguyễn Thế Nghĩa, Lương Văn Thọ, Shuhei Tanaka.. Đề tài Khác. Mã số: GSGES-Kyoto. Năm: 2016.
(01/12/2016)
 
519. Mô phỏng cân bằng tổng quát và phân tích chính sách kinh tế
Chủ nhiệm: Trương Hồng Trình. Thành viên: . Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: Đ2015-04-62. Năm: 2016.
(07/12/2016)
 
520. Nghiên cứu vật liệu lai hóa trên cơ sở Polysilazane phục vụ việc chế tạo lớp phủ bảo vệ trong môi trường biển
Chủ nhiệm: Nguyễn Đình Lâm. Thành viên: Nguyễn Thị Diệu Hằng, Phan Thanh Sơn, Nguyễn Ngọc Tuân, Huỳnh Tấn Tiến. Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2012-01-01. Năm: 2016.
(16/11/2016)
 
521. Nghiên cứu, thiết kế dụng cụ gá đặt hỗ trợ mài mũi khoan.
Chủ nhiệm: ThS. Đào Thanh Hùng. Thành viên: . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2016-06-15. Năm: 2016.
(17/12/2016)
 
522. Nghiên cứu giải pháp triển khai thống nhất tên miền và xây dựng DSpace để tổng hợp nguồn tài liệu trên hệ thống website Đại học Đà Nẵng
Chủ nhiệm: PGS.TS Lê Thành Bắc. Thành viên: ThS Hồ Phan Hiếu, CN Đinh Quang Trung, ThS Trần Thanh Liêm, KS Trần Nhật Anh. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: Đ2015-01-24. Năm: 2016.
(07/10/2016)
 
523. Ảnh hưởng của cấu trúc sở hữu trong các công ty niêm yết đến sự đồng biến động giá cổ phiếu của công ty
Chủ nhiệm: Đặng Tùng Lâm. Thành viên: . Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: Đ2015-04-56. Năm: 2016.
(08/10/2016)
 
524. Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy xét nghiệm các tham số PSA, CA15-3 và HER2 sử dụng hạt nano từ
Chủ nhiệm: TS. Cao Xuân Hữu. Thành viên: TS.Đặng Đức Long, TS.Lê Lý Thùy Trâm, TS.Đoàn Văn Long. Đề tài cấp Nhà nước. Mã số: KC.03/11-15. Năm: 2016.
(11/10/2016)
 
525. Nghiên cứu xây dựng mô hình thực hành về Hệ thống Truyền hình cáp (THC) hữu tuyến HFC (Hyprid Fiber/Coaxial Network) dùng trong giảng dạy tại Trường Cao đẳng Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Chủ nhiệm: TS. HOÀNG DŨNG. Thành viên: Trần Duy Chung, Cao Nguyễn Khoa Nam. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: Đ2015-06-18. Năm: 2016.
(27/09/2016)
 
526. Nghiên cứu ứng dụng phương pháp tối ưu hóa vào thiết kế nhà ở cho người thu nhập thấp
Chủ nhiệm: Nguyễn Anh Tuấn. Thành viên: Lê Thị kim Dung; Phan Tiến Vinh
. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: Đ2015-02-131. Năm: 2016. (29/09/2016)
 
527. Nghiên cứu sử dụng chất thải bùn đỏ từ khai thác Bauxite Tây Nguyên để chế tạo vật liệu thay thế một phần xi măng
Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Hướng. Thành viên: Nguyễn Quang Bình, Lê Xuân Cường, Nguyễn Thị Lộc, Võ Nguyễn Đức Phước, Lê Trung Thành. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: Đ2015-02-124. Năm: 2016. (17/06/2016)
 
528. Nghiên cứu xây dựng hệ thống cảnh báo an toàn giao thông trên mạng lưới đường bộ đi qua các tỉnh khu vực miền Trung
Chủ nhiệm: PGS.TS Phan Cao Thọ. Thành viên: TS. Trần Hoàng Vũ, ThS Ngô Thị Mỵ, ThS Trần Thị Phương Anh, KS Hoàng Bá Đại Nghĩa.. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: DD2015-06-22. Năm: 2016.
(26/06/2016)
 
529. Đánh giá nguồn lực sinh kế và đề xuất mô hình sinh kế bền vững cho hộ gia đình nghèo là dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đăk Nông
Chủ nhiệm: PGS.TS.Đào Hữu Hòa. Thành viên: TS.Phạm Quang Tín, ThS.Ông Nguyên Chương; TS.Lê Bảo; ThS.Đặng Thị Thạch; ThS.Trần Trung Kiên; ThS.Phan Thị Hiếu; CN Đoàn Văn Sự
. Đề tài cấp Bộ. Mã số: DAKNONG.2014.KX.01. Năm: 2016.
(09/06/2016)
 
530. Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy xét nghiệm các tham số PSA, CA15-3 và HER2 sử dụng hạt nano sắt từ
Chủ nhiệm: TS Cao Xuân Hữu. Thành viên: . Đề tài cấp Nhà nước. Mã số: KC.03.29/11-5. Năm: 2016.
(30/11/2016)
 
531. Phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn cho thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Lê Thị Minh Hằng. Thành viên: . Đề tài cấp Thành phố. Mã số: TP 2105. Năm: 2016.
(31/05/2016)
 
532. Nghiên cứu xây dựng mô hình mô phỏng giám sát ổn định hệ thống điện có xét đến các yếu tố bất định của nguồn, tải và cấu trúc lưới
Chủ nhiệm: TS. Lê Đình Dương. Thành viên: PGS. TS. Ngô Văn Dưỡng; ThS. Huỳnh Văn Kỳ; ThS. Phạm Văn Kiên. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: Đ2015-02-114. Năm: 2016. (04/06/2016)
 
533. Nghiên cứu sản xuất phân bón dạng lỏng giàu N, P từ các chất thải giàu dinh dưỡng
Chủ nhiệm: ThS. Phạm Phú Song Toàn. Thành viên: . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2016-06-04. Năm: 2016.
(28/06/2016)
 
534. Thiết kế chế tạo dây chuyền sản xuất tự động bánh nổ

Chủ nhiệm: Lưu Đức Bình. Thành viên: Trần Ngọc Hải, Nguyễn Linh Giang. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: Đ2015-02-112. Năm: 2016.
(30/07/2016)
 
535. Tính toán và kiểm nghiệm dòng chảy rối trong khoang xi lanh sử dụng OpenFOAM
Chủ nhiệm: Nguyễn Hoài. Thành viên: . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: 2016-06-08. Năm: 2016.
(29/05/2016)
 
536. Thao túng báo cáo tài chính của các công ty niêm yết và tác động tới thị trường chứng khoán Việt Nam
Chủ nhiệm: Nguyễn Công Phương. Thành viên: PGS.TS. Ngô Hà Tấn, TS. Đoàn Thị Ngọc Trai, TS. Trần Đình Khôi Nguyên, ThS. NCS. Phạm Thị Bích Vân, ThS.NCS. Võ Thị Thùy Trang, ThS. Nguyễn Trọng Hiếu, ThS. Lê Thị Trúc Loan. Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2013-04-15. Năm: 2016.
(08/06/2016)
 
537. Đánh giá hiện trạng chất lượng nước biển ven bờ và nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân khu vực Vịnh Đà Nẵng
Chủ nhiệm: ThS. Hoàng Ngọc Ân. Thành viên: ThS. Phạm Đình Long, KS. Lê Thị Hiếu. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2016-02-31. Năm: 2016.
(12/01/2017)
 
538. Nghiên cứu xây dựng mô hình thực hành về hệ thống truyền hình cáp (THC) hữu tuyến HFC (Hybrid fiber/Coaxial network) dùng trong giảng dạy tại trường CĐ Công nghệ Đại học Đà Nẵng
Chủ nhiệm: TS. Hoàng Dũng. Thành viên: ThS. Trần Duy Chung, ThS. Cao Nguyễn Khoa Nam. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: Đ2015-06-18. Năm: 2016.
(06/02/2017)
 
539. Nghiên cứu xây dựng hệ thống cảnh báo an toàn giao thông trên mạng lưới đường bộ đi qua các tỉnh khu vực miền Trung.

Chủ nhiệm: PGS.TS Phan Cao Thọ. Thành viên: .TS. Trần Hoàng Vũ, ThS Ngô Thị Mỵ, ThS Trần Thị Phương Anh, KS Hoàng Bá Đại Nghĩa.. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: Mã số: DD2015-06-22.. Năm: 2016.
(21/10/2016)
 
540. SỬ DỤNG VOICE BLOG TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NÓI CHO SINH VIÊN NĂM 3 TẠI KHOA TIẾNG ANH, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Chủ nhiệm: Thạc sĩ Nguyễn Nữ Thuỳ Uyên. Thành viên:
. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2016-05-13. Năm: 2016.
(04/05/2017)
 
541. Nghiên cứu liên kết vùng trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài cho Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung
Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Hiệp. Thành viên: GS.TS. Hiroshi Ohta, PGS.TS. Đào Hữu Hòa, TS. Đoàn Ngọc Phi Anh, PGS.TS. Lê Văn Huy, TS. Lương Văn Khôi, TS. Phan Văn Tâm, Th.S Phan Kim Tuấn, Th.S Đặng Thị Thạch. Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2013-04-13. Năm: 2016.
(03/08/2016)
 
542. Nâng cao năng lực cạnh tranh cụm ngành du lịch tỉnh Kon Tum
Chủ nhiệm: Phan Thị Thanh Trúc. Thành viên: A lăng Thớ, Phan Thị Nhung, Nguyễn Thị Ngọc Lợi, Nguyễn Tố Như. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: Đ2015-08-19. Năm: 2016.
(28/11/2016)
 
543. Nghiên cứu ảnh hưởng của cánh tiết diện chữ T đến khả năng chịu lực của cột bê tông cốt thép
Chủ nhiệm: Phan Nhật Long. Thành viên: Nguyễn Văn Bảo Nguyên. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2016-06-39. Năm: 2016.
(08/08/2017)
 
544. Nghiên cứu ổn định tổng thể của dầm thép có tiết diện thay đổi
Chủ nhiệm: Trần Quang Hưng. Thành viên: Lê Cao Tuấn, Lê Xuân Dũng, Huỳnh Văn Viện. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: Đ2015-02-123. Năm: 2016.
(17/10/2016)
 
545. Nghiên cứu dự báo sự phát triển của xe điện và tối ưu hóa mạng lưới cung cấp năng lượng cho xe điện tại đà nẵng
Chủ nhiệm: Lê Thị Thùy Linh. Thành viên:
. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2016-06-12. Năm: 2016.
(18/02/2019)
 
546. THIẾT KẾ CHẾ TẠO HỆ DAO CẮT XỬ LÝ MỐI HÀN RAY XE LỬA P60 CHO ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM
Chủ nhiệm: Ngô Tấn Thống. Thành viên: Huỳnh Văn Sanh. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2016-06-16. Năm: 2016.
(05/10/2018)
 
547. Nghiên cứu mỹ thuật trang trí của kiến trúc truyền thống Việt Nam ứng dụng để thiết kế nội thất cho căn nhà ở hiện đại
Chủ nhiệm: TS Lê Minh Sơn. Thành viên: Ths Trương Phan Thiên An, Ths Trần Văn Tâm. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2016-02-36. Năm: 2016.
(27/04/2017)
 
548. “Nghiên cứu xây dựng mô hình liên kết trong sản xuất cà phê và hồ tiêu tại tỉnh Gia Lai"
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
losartankalium krka bivirkninger go losartan

Chủ nhiệm: GS.TS Nguyễn Trường Sơn. Thành viên: TS Lê Thị Bích Hằng; TS Đoàn Ngọc Phi Anh; TS Nguyễn Thị Bích Thủy; ThS Nguyễn Nhật Minh; ThS Trần Như Thiên Mỵ; ThS NCS Hoàng Văn Hải. Đề tài cấp Thành phố. Mã số: 09/2016. Năm: 2016. (03/01/2014)
 
549. Nghiên cứu Thiết kế chế tạo hệ thống đo tiêu hao nhiên liệu lỏng trang bị cho băng thử động cơ Froud
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
viagra coupon copay cards for prescription drugs free discount prescription card

Chủ nhiệm: TS. Phan Minh Đức
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Thành viên: . Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: T2015-02--117. Năm: 2016. (20/08/2015)
 
550. Nâng cao khả năng chống ăn mòn của lớp phủ hữu cơ trên nền thép được biến tính bằng Zr, Ti
Chủ nhiệm: Lê Minh Đức. Thành viên: Lê Minh Đức, Nguyễn Thị Hường, Dương Thị Hồng Phấn. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: Đ2015-02-116. Năm: 2016.
(17/04/2016)
 
 
 Tìm thấy: 3085 mục / 62 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn