TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
75,104,053
 
CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Đơn vị: Phòng:
51. Nghiên cứu đa dạng sinh học phân lớp giáp xác chân chèo (Copepoda) phục vụ cho đánh giá chất lượng nước ngầm tại một số khu vực tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Trần Ngọc Sơn. Thành viên: Trịnh Đăng Mậu, Trần Nguyễn Quỳnh Anh. Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2019-ĐN... Năm: 2021.
(26/02/2020)
 
52. [Đề tài NAFOSTED] Ảnh hưởng của rủi ro chính sách đối với thanh khoản thị trường và biến động đồng bộ giá cổ phiếu
Chủ nhiệm: TS. Hoàng Dương Việt Anh; Thành viên: TS. Đặng Hữu Mẫn. Thành viên: . Đề tài cấp Nhà nước. Mã số: 502.02-2019.315. Năm: 2021.
(13/03/2020)
 
53. Phát triển năng lực quản lý hành vi học sinh cho giáo viên các trường trung học cơ sở trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Phương Trang. Thành viên: Lê Mỹ Dung, Nguyễn Thị Trâm Anh, Bùi Thị Thanh Diệu, Lê Thị Duyên. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2019-DN01-22-HT. Năm: 2021.
(23/10/2020)
 
54. Xây dựng mô hình các câu lạc bộ thể dục thể thao trong sinh viên ở các cơ sở giáo dục thành viên Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: ThS. Đàm Hùng phi. Thành viên: ThS. Võ Đình Hợp; ThS. Nguyễn Thanh Giang. Mã số: B2017-ĐHĐN-11. Năm: 2019.
Chủ nhiệm: ThS. Đàm Hùng phi. Thành viên: ThS. Võ Đình Hợp ThS. Nguyễn Thanh Giang.. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2017-ĐHĐN-11.. Năm: 2020.
(06/12/2019)
 
55. Cấu trúc, các tính chất điện tử và truyền dẫn của vật liệu hai chiều và các vật liệu xếp lớp Van der Waals giữa chúng
Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Chương. Thành viên: Nguyễn Văn Hiếu, Lê Thị Phương Thảo.... Đề tài cấp Nhà nước. Mã số: 103.01-2019.05. Năm: 2020.
(09/01/2020)
 
56. Nghiên cứu chế tạo điện cực thủy phân nước trên cơ sở sử dụng hệ đồng xúc tác nickel và cobalt oxide trên nền điện cực xốp carbon có cấu trúc 3D
Chủ nhiệm: TS. Phạm Ngọc Tùng. Thành viên: . Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2018 – ĐN02 – 48. Năm: 2020.
(03/01/2020)
 
57. Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tự kinh doanh
Chủ nhiệm: Hoàng Hà. Thành viên: . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2020_04_54. Năm: 2020.
(06/01/2020)
 
58. Nghiên cứu chế tạo bộ chuyển đổi năng lượng một chiều DC/DC nhằm nâng cao hiệu suất hệ thống pin quang điện
Chủ nhiệm: TS. Dương Minh Quân. Thành viên: GS.TS. Lê Kim Hùng, PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng, Th.S Trần Dũng, TS. Phạm Văn Kiên, Th.S Trần Anh Tuấn, Th.S Nguyễn Văn Tấn, Th.S Đinh Thị Mỹ Hạnh, KS. Trần Ngọc Thiên Nam, KS. Tạ Minh Bảo. Đề tài cấp Thành phố. Mã số: 52/HĐ-SKHCN. Năm: 2020.
(04/02/2020)
 
59. Giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận giáo dục đại học cho học sinh hiện nay (nghiên cứu trường hợp tại thành phố Đà Nẵng)
Chủ nhiệm: TS. Hà Văn Hoàng. Thành viên: TS. Hà Văn Hoàng, TS. Nguyễn Thị Trâm Anh, ThS. Lê Thị Lâm. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2018-ĐN03-25. Năm: 2020.
(16/02/2020)
 
60. ĐẶC TÍNH ĐIỆN TỬ VÀ QUANG ĐIỆN TỬ CỦA CÁC LINH KIỆN ĐIỆN TỬ HIỆU SUẤT CAO CÓ CẤU TRÚC NANO
Chủ nhiệm: Nguyễn Linh Nam. Thành viên: Phạm Thị Thảo Khương
. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: MÃ SỐ: B2018-ĐN06-11. Năm: 2020.
(07/11/2019)
 
61. B2019-DNA-11: Nghiên cứu chế tạo bộ chuyển đổi năng lượng một chiều tích hợp thuật toán bám điểm công suất cực đại cải tiến nhằm nâng cao hiệu suất của hệ thống pin quang điện.
Chủ nhiệm: Lê Kim Hùng. Thành viên: TS Trịnh Trung Hiếu, TS Dương Minh Quân, TS Lê Thị Minh Châu, ThS Nguyễn Văn Tấn, ThS Trần Anh Tuấn, KS Tạ Minh Bảo, KS Trần Ngọc Thiên Nam. Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2019-DNA-11. Năm: 2020.
(12/12/2019)
 
62. “Sức khỏe môi trường địa chất: Hiện trạng và giải pháp cải thiện tại khu vực miền Trung-Tây Nguyên”
Chủ nhiệm: TS.Lê Phước Cường. Thành viên: ThS.Lương Văn Thọ. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2018-DN02-39. Năm: 2020.
(23/10/2019)
 
63. Nghiên cứu áp dụng công nghệ Mishimax xử lý chất thải theo hướng thu hồi tài nguyên.
Chủ nhiệm: Võ Diệp Ngọc Khôi. Thành viên: Trần Văn Quang, Hoàng Ngọc Ân, Dương Gia Đức. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2019-02-57. Năm: 2020.
(30/07/2020)
 
64. An innovative solution to protect Vietnamese coastal riverbanks from floods and erosion
Chủ nhiệm: Prof.dr.ir. Magd Abdel Wahab (Ghent University). Thành viên: Prof. Nguyen Xuan Hung, Assoc.Prof. Chau Truong-Linh, PhD.Nguyen-Van Hieu, Mr. Nguyễn Quang Tùng. Đề tài Khác. Mã số: A16/TT/1277. Năm: 2020.
(09/04/2019)
 
65. Robot BK-AntiCovid phục vụ bệnh nhân trong khu vực cách ly bệnh viện
Chủ nhiệm: Lê Hoài Nam, Võ Như Thành. Thành viên: Tôn Thất Liêm, Trần Ngọc Linh. Đề tài Khác. Mã số: 5457-2320. Năm: 2020.
(22/11/2020)
 
66. Phát triển mô hình học máy để dự đoán độ võng dài hạn của kết cấu bê tông cốt thép (Đang thực hiện)
Chủ nhiệm: Phạm Anh Đức. Thành viên: Ngô Ngọc Tri. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: xxxxxx. Năm: 2020.
(25/05/2019)
 
67. Xây dựng hệ thống Web-based để quản lý và cảnh báo điện năng tiêu thụ dựa trên học máy (Đang thực hiện)
Chủ nhiệm: Trương Ngọc Sơn. Thành viên: Ngô Ngọc Tri. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: xxxxxx. Năm: 2020.
(25/05/2019)
 
68. Nghiên cứu cải thiện chất lượng tiếng nói tiếng Việt dựa trên mô hình xác suất
Chủ nhiệm: Ninh Khánh Duy. Thành viên: Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Văn Quý. Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2016-DNA-38-TT. Năm: 2020.
(07/05/2020)
 
69. Nghiên cứu quy trình chiết xuất chất màu tự nhiên R-phycoerythrin từ rong biển đỏ
Chủ nhiệm: Nguyễn Hữu Phước Trang. Thành viên: . Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2018-ĐN06-14. Năm: 2020.
(03/12/2020)
 
70. Pulsating Duct Flow and Applications
Chủ nhiệm: R. F. Huang. Thành viên: Lê Minh Đức, C. M. Hsu. Đề tài cấp Bộ. Mã số: 106-2811-E-011 -006. Năm: 2020.
(13/06/2017)
 
71. Sức khỏe môi trường địa chất: Hiện trạng và giải pháp cải thiện tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Việt Nam
Chủ nhiệm: TS. Lê Phước Cường. Thành viên: . Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2018-ĐN02-39. Năm: 2020.
(16/08/2018)
 
72. Nghiên cứu tính chất điện tử và tính chất quang của một số vật liệu hai chiều có cấu trúc tương tự graphene
Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Hiếu. Thành viên: Huỳnh Vĩnh Phúc, Dụng Văn Lữ, Lê Thị Thu Phương, Lê Thị Phương Thảo. Đề tài cấp Bộ trọng điểm. Mã số: B2019-DNA.07. Năm: 2020.
(04/12/2018)
 
73. Ứng dụng mô hình lớp học đảo ngược vào giảng dạy tiếng Pháp cho sinh viên tại Đại học Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Trần Gia Nguyên Thy. Thành viên: Dương Thị Thùy NhiNguyễn Thị Thanh HuệNguyễn Thái Trung. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2018-DDN05-18. Năm: 2020.
(11/10/2020)
 
74. Nghiên cứu nguồn giống cá vùng cửa sông Thu Bồn và lân cận ở vùng biển ven bờ Quảng Nam
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Tường Vi. Thành viên: Võ Văn Quang, Đặng Thúy Bình, Lê Thị Thu Thảo. Đề tài cấp Thành phố. Mã số: QN 2016. Năm: 2020.
(21/06/2020)
 
75. Xác định sự mất cân bằng động trong hệ thống máy có các phần tử quay bằng phương pháp phân tích tín hiệu dao động
Chủ nhiệm: Đặng Phước Vinh. Thành viên: Lê Hoài Nam, Đỗ Lê Hưng Toàn. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2019-02-42. Năm: 2020.
(17/05/2019)
 
76. Đặc tính điện tử và quang điện tử của các linh kiện điện tử hiệu suất cao có cấu trúc nano
Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Linh Nam. Thành viên:
. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2018-ĐN06-11. Năm: 2020.
(03/10/2020)
 
77. Nghiên cứu ứng dụng thuật toán mạng Nơ ron tích chập nhận dạng các đối tượng di động
Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Văn Nam. Thành viên: TS. Nguyễn Đức Quận. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2019-06-130. Năm: 2020.
(18/11/2020)
 
78. Nghiên cứu tối ưu hóa cấu trúc lưới điện phân phối có sự tham gia các nguồn năng lượng tái tạo
Chủ nhiệm: Nguyễn Hữu Hiếu. Thành viên: . Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2019.DNA.13. Năm: 2020.
(14/04/2020)
 
79. Cấu trúc của vành thông qua tính bất biến của các môđun
Chủ nhiệm: Trương Công Quỳnh. Thành viên: . Đề tài cấp Nhà nước. Mã số: 101.04-2017.22. Năm: 2020.
(14/12/2017)
 
80. Nghiên cứu ứng dụng microRNA miR-504 và miR-33a-3p làm chỉ thị sinh học cho bệnh nhân ung thư vú và phổi
Chủ nhiệm: TS. Quách Thị Thu Hương. Thành viên: . Đề tài cấp Nhà nước. Mã số: KHCN-2018. Năm: 2020.
(04/08/2020)
 
81. NGHIÊN CỨU TẠO LỚP PHỦ MICRO-ARC OXIDATION BẢO VỆ HỢP KIM MỚI MAGIÊ-LITI
Chủ nhiệm: Đỗ Lê Hưng Toàn. Thành viên: Đỗ Lê Hưng Toàn, Võ Như Thành, Ngô Thanh Nghị. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2019-02-05. Năm: 2020.
(22/07/2020)
 
82. NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP PHÁT TRIỂN THỂ LỰC CHO NAM SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG.
Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Hữu Lực. Thành viên: TS. Phạm Tuấn Hùng; ThS. Nguyễn Xuân Hiền; ThS. Trần Thị Như Quỳnh. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2018-ĐN01-14. Năm: 2020.
(03/08/2020)
 
83. Nghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ khung nhìn thực cho các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ nguồn mở.
Chủ nhiệm: Nguyễn Trần Quốc Vinh. Thành viên: . Đề tài cấp Bộ. Mã số: KYTH-01. Năm: 2020.
(04/08/2020)
 
84. Xác định vị trí tối ưu của hệ thống dự trữ năng lượng trong hệ thống điện có nguồn năng lượng gió
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Ái Nhi. Thành viên: . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2019-02-10. Năm: 2020.
(01/08/2020)
 
85. Nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm phương pháp loại bỏ dao động phi tuyến của hệ con lắc ngược quay (hệ con lắc Furuta)
Chủ nhiệm: Phạm Anh Đức. Thành viên: . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2020-02-03. Năm: 2020.
(11/05/2020)
 
86. Quản lý năng lượng hệ thống đa nguồn đa bộ biến đổi cho dịch vụ phụ trợ cung cấp đến lưới điện nhỏ

Chủ nhiệm: Lâm Quang Linh. Thành viên: . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2020-02-10. Năm: 2020.
(14/06/2020)
 
87. NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO BỘ SẢN PHẨM QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ THÔNG MINH DÙNG TRONG VĂN PHÒNG DỰA TRÊN NỀN TẢNG IOT
Chủ nhiệm: Vũ Vân Thanh. Thành viên: Phan Trần Đăng Khoa Nguyễn Ngọc Hướng Lê Hồng Nam. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2019-02-55. Năm: 2020.
(19/06/2020)
 
88. Ẩn dụ ý niệm của các giác quan và việc vận dụng vào dạy học tiếng Anh cho sinh viên chuyên ngữ.
Chủ nhiệm: Trần Thị Thùy Oanh. Thành viên: Trần Quang Hải, Ngô Thị Hiền Trang, Nguyễn Trần Uyên Nhi, Tăng Thị Hà Vân, Lê Minh Hiệp. Đề tài cấp Bộ. Mã số: B.2018 - DNA - 03. Năm: 2020.
(05/07/2020)
 
89. NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG CHỈ SỐ BẤT THƯỜNG CỦA DÁNG ĐI Ở NGƯỜI DỰA TRÊN DỮ LIỆU KHUNG XƯƠNG
Chủ nhiệm: Huỳnh Hữu Hưng. Thành viên: Võ Đức Hoàng, Nguyễn Trọng Nguyên, Trần Anh Kiệt, Trần Thế Vũ. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2018-ĐN02-42. Năm: 2020.
(14/01/2020)
 
90. Xây dựng hệ thống phân loại tự động họ Lecanidae (Trùng bánh xe) bằng phương pháp phân tích hình dạng học
Chủ nhiệm: Trịnh Đăng Mâu. Thành viên: Trần Nguyễn Quỳnh Anh, Trần Ngọc Sơn, Dương Quang Hưng
. Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2018-ĐN03-26. Năm: 2020.
(26/02/2020)
 
91. Phân tích ngôn ngữ bình luận về xã hội trên báo chí tiếng Anh và tiếng Việt nhìn từ lý thuyết thẩm định
Chủ nhiệm: Võ Nguyễn Thùy Trang. Thành viên: . Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2017-ĐN05-11. Năm: 2020.
(02/07/2020)
 
92. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA ĐÁNH GIÁ TRỰC TUYẾN (ONLINE REVIEW) ĐẾN QUYẾT ĐỊNH ĐẶT PHÒNG LƯU TRÚ CỦA KHÁCH DU LỊCH - MỘT SỐ ĐỀ XUẤT CHO NHÀ QUẢN TRỊ DỊCH VỤ LƯU TRÚ Ở ĐÀ NẴNG.
Chủ nhiệm: NGUYỄN CAO LIÊN PHƯỚC. Thành viên: . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2019 - 04 -38. Năm: 2020.
(24/08/2020)
 
93. Các nhân tố tác động, tiêu chí đánh giá hiệu quả và tính bền vững của tài chính toàn diện, của thúc đẩy tài chính toàn diện ở Việt Nam
Chủ nhiệm: Đoàn Ngọc Phi Anh. Thành viên: Ông Nguyên Chương, Ngô Lê Ngữ Anh, Vương Bảo Bảo, Lê Thị Kim Yến. Đề tài Khác. Mã số: KX01.30/16-20. Năm: 2020.
(07/07/2020)
 
94. Xác định sự mất cân bằng động trong hệ thống máy có các phần tử quay bằng phương pháp phân tích tín hiệu dao động

Chủ nhiệm: Đặng Phước Vinh. Thành viên: Lê Hoài Nam, Đỗ Lê Hưng Toàn
. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2019-02-42. Năm: 2020.
(27/07/2020)
 
95. Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo các loại tay gắp mềm cho các ứng dụng tương tác giữa robot và các môi trường bất định

Chủ nhiệm: Lê Hoài Nam. Thành viên: Trần Quang Khải, Võ Văn Quốc, Ngô Văn Hoàng Phúc
. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2020-02-05. Năm: 2020.
(27/07/2020)
 
96. Xây dựng bài giảng trực tuyến cho học phần Kinh tế xây dựng
Chủ nhiệm: Trương Thị Thu Hà. Thành viên: . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2019-06-138. Năm: 2020.
(27/07/2020)
 
97. Sử dụng sơ đồ tư duy trong phát triển kỹ năng thực hành tiếng cho sinh viên chuyên ngữ Khoa tiếng Anh - Trường Đại học học Ngoại ngữ
Chủ nhiệm: Ngô Thị Hiền Trang. Thành viên: Phạm Thị Tài. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2017- ĐN05-10. Năm: 2020.
(28/07/2020)
 
98. Nghiên cứu xây dựng thuật toán phát hiện sớm lỗi sản phẩm trong quá trình sản xuất với độ chính xác cao
Chủ nhiệm: Huỳnh Nhật Tố. Thành viên: . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2019-02-36. Năm: 2020.
(10/07/2020)
 
99. Thiết kế, tối ưu hóa và chế tạo mẫu chip silicon quang tách ghép đa mode băng siêu rộng cho hệ thống thông tin quang thế hệ mới

Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Tấn Hưng. Thành viên: . Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2018.DNA.05. Năm: 2020.
(27/07/2020)
 
100. Dạy - học bộ môn Lý thuyết tiếng trong chương trình cử nhân tiếng Anh ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp
Chủ nhiệm: Phan Văn Hòa. Thành viên: - TS. Huỳnh Ngọc Mai Kha, Phó HT trường ĐHNN-ĐHĐN- TS. Hồ Thị Quỳnh Thư, Giảng viên Khoa Ngoại ngữ, Đại học Quảng Nam- ThS Hồ Thị Thục Nhi, Phó P HTQT, Giảng viên Khoa SP Ngoại ngữ trường ĐHNN- ĐHĐN- ThS. Hoàng Như Quỳnh, Phó P ĐT trường ĐHNN-ĐHĐN- Nguyễn Phú Thọ, Chuyên viên phòng TC & HC trường ĐHNN-ĐHĐN. Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2018-DNA-04. Năm: 2020.
(14/08/2020)
 
 
 Tìm thấy: 3504 mục / 71 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn