TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
73,478,121
 
CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Đơn vị: Phòng:
51. Sức khỏe môi trường địa chất: Hiện trạng và giải pháp cải thiện tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Việt Nam
Chủ nhiệm: TS. Lê Phước Cường. Thành viên: . Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2018-ĐN02-39. Năm: 2020.
(16/08/2018)
 
52. Nghiên cứu tính chất điện tử và tính chất quang của một số vật liệu hai chiều có cấu trúc tương tự graphene
Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Hiếu. Thành viên: Huỳnh Vĩnh Phúc, Dụng Văn Lữ, Lê Thị Thu Phương, Lê Thị Phương Thảo. Đề tài cấp Bộ trọng điểm. Mã số: B2019-DNA.07. Năm: 2020.
(04/12/2018)
 
53. Nghiên cứu nguồn giống cá vùng cửa sông Thu Bồn và lân cận ở vùng biển ven bờ Quảng Nam
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Tường Vi. Thành viên: Võ Văn Quang, Đặng Thúy Bình, Lê Thị Thu Thảo. Đề tài cấp Thành phố. Mã số: QN 2016. Năm: 2020.
(21/06/2020)
 
54. Phân tích ngôn ngữ bình luận về xã hội trên báo chí tiếng Anh và tiếng Việt nhìn từ lý thuyết thẩm định
Chủ nhiệm: Võ Nguyễn Thùy Trang. Thành viên: . Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2017-ĐN05-11. Năm: 2020.
(02/07/2020)
 
55. Nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm phương pháp loại bỏ dao động phi tuyến của hệ con lắc ngược quay (hệ con lắc Furuta)
Chủ nhiệm: Phạm Anh Đức. Thành viên: . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2020-02-03. Năm: 2020.
(11/05/2020)
 
56. Quản Lý Năng Lượng Hệ Thống Đa Nguồn Đa Bộ Biến Đổi cho Dịch Vụ Phụ Trợ Cung Cấp đến Lưới Điện Nhỏ

Chủ nhiệm: Lâm Quang Linh. Thành viên: . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2020-02-10. Năm: 2020.
(14/06/2020)
 
57. NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO BỘ SẢN PHẨM QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ THÔNG MINH DÙNG TRONG VĂN PHÒNG DỰA TRÊN NỀN TẢNG IOT
Chủ nhiệm: Vũ Vân Thanh. Thành viên: Phan Trần Đăng Khoa Nguyễn Ngọc Hướng Lê Hồng Nam. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2019-02-55. Năm: 2020.
(19/06/2020)
 
58. NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG CHỈ SỐ BẤT THƯỜNG CỦA DÁNG ĐI Ở NGƯỜI DỰA TRÊN DỮ LIỆU KHUNG XƯƠNG
Chủ nhiệm: Huỳnh Hữu Hưng. Thành viên: Võ Đức Hoàng, Nguyễn Trọng Nguyên, Trần Anh Kiệt, Trần Thế Vũ. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2018-ĐN02-42. Năm: 2020.
(14/01/2020)
 
59. Nghiên cứu xây dựng phần mềm mô phỏng chuyển động nền và phổ phản ứng tương ứng với lịch sử hoạt động động đất ở Việt Nam phục vụ thiết kế kháng chấn cho các công trình xây dựng
Chủ nhiệm: PGS.TS. Đặng Công Thuật. Thành viên: PGS. Trần Quang Hưng, GS. Phan Quang Minh, PGS. Lê Thiện Phú, PGS. Hoàng Phương Hoa, PGS. Đào Đình Nhân, NCS. Trần Thị Xuân Thanh, KS. Lê Tấn Thanh Bình, ThS. Trần Anh Kiệt. Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2019.ĐNA.0X. Năm: 2020.
(04/08/2019)
 
60. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo để dự báo sớm cường độ chịu nén của bê tông bọt hướng đến phát triển bền vững (Đang thực hiện)
Chủ nhiệm: Ngô Ngọc Tri. Thành viên: Nguyễn Quang Trung, Trương Ngọc Sơn. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2019-02-37. Năm: 2020.
(25/05/2019)
 
61. Hệ thống hóa giá trị và hạn chế của triết học nhân sinh Mỹ
Chủ nhiệm: TS. Trịnh Sơn Hoan. Thành viên: TS. Lâm Bá Hòa; TS. Nguyễn Văn Quế. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2018-ĐN04-11. Năm: 2020.
(28/11/2018)
 
62. Nghiên cứu lý thuyết về hoạt tính chống oxy hóa của các hợp chất nano sinh học lai hóa từ nanocarbon và polyphenol
Chủ nhiệm: Nguyễn Minh Thông. Thành viên: . Đề tài cấp Nhà nước. Mã số: 104.06-2018.42. Năm: 2020.
(10/09/2018)
 
63. Xác lập mô hình và các thông số cơ bản của hệ thống năng lượng liên thông hybrid biogas-năng lượng mặt trời phù hợp với điều kiện sản xuất và đời sống ở nông thôn Việt Nam
Chủ nhiệm: Bùi Thị Minh Tú. Thành viên: Nguyễn Hữu Hiếu, Cao Xuân Tuấn, Võ Anh Vũ, Vũ Vân Thanh, Trần Anh Tuấn, Lê Minh Tiến
. Đề tài cấp Bộ. Mã số: CTB2018-DNA.04. Năm: 2020.
(29/01/2019)
 
64. Giải pháp khai thác sinh hoạt cộng đồng của người dân tộc thiểu số bản địa phục vụ phát triển du lịch ở Kon Tum
Chủ nhiệm: Đặng Trần Minh Hiếu. Thành viên: . Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2018-ĐN08-06. Năm: 2020.
(25/09/2018)
 
65. Nghiên cứu xác định trường biến dạng trên toàn bộ chi tiết của vật liệu hàn sử dụng phương pháp tương quan ảnh số và phương pháp phần tử hữu hạn
Chủ nhiệm: Tào Quang Bảng. Thành viên: . Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2018-ĐN-38. Năm: 2020.
(06/03/2019)
 
66. Giải pháp mới kết hợp tương quan ảnh số và phần tử hữu hạn để dự đoán lan truyền vết nứt trong chi tiết mối hàn [NAFOSTED]
Chủ nhiệm: Tào Quang Bảng. Thành viên: . Đề tài cấp Nhà nước. Mã số: 107.01-2018.32. Năm: 2020.
(06/03/2019)
 
67. [Đề tài NAFOSTED] Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường thông tin và cơ chế quản trị bên ngoài đến các quyết định tài chính và thâu tóm công ty
Chủ nhiệm: TS. Đặng Hữu Mẫn. Thành viên: . Đề tài cấp Nhà nước. Mã số: 502.02-2018.10. Năm: 2020.
(27/07/2018)
 
68. Giải pháp mới kết hợp tương quan ảnh số (DIC) và phần tử hữu hạn (FEM) để dự đoán lan truyền vết nứt trong chi tiết mối hàn"A new method based on Digital Image Correlation (DIC) and Finite Element Method (FEM) for predicting crack propagation in solder joints"
Chủ nhiệm: Tào Quang Bảng. Thành viên: Tạ Minh Bảo, Hồ Ngọc Thế Quang, Nguyễn Văn Thiên Ân, Nguyễn Văn Triều, Nguyễn Xuân Hùng. Đề tài cấp Bộ. Mã số: 107.01-2018.32. Năm: 2020.
(11/07/2018)
 
69. Nghiên cứu một số thuật toán xử lý ảnh toàn phương ứng dụng trong kỹ thuật định vị và lập bản đồ
Chủ nhiệm: Phan Trần Đăng Khoa. Thành viên: Phạm Công Thắng, Huỳnh Thanh Tùng, Vũ Vân Thanh. Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2018-ĐN02-43. Năm: 2020.
(16/08/2018)
 
70. Mô hình hóa cơ y sinh của mông và đệm trên xe lăn nhằm cải thiện sự tiện nghi cho người khuyết tật
Chủ nhiệm: TS. Bùi Hệ Thống. Thành viên: Th.S Nguyễn Lê Văn; Th.S Võ Quang Trường. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2018-ĐN06-12. Năm: 2020.
(25/11/2018)
 
71. Nghiên cứu tổng hợp và phân tích đặc trưng xúc tác oxi hóa hoàn toàn trên cơ sở oxit mangan nhằm phân hủy các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi VOCs ở nhiệt độ thấp
Chủ nhiệm: Nguyễn Đình Minh Tuấn. Thành viên: . Đề tài cấp Nhà nước. Mã số: 104.05-2016.34. Năm: 2020.
(27/03/2020)
 
72. Nghiên cứu lý thuyết về hoạt tính chống oxy hóa của các hợp chất nano sinh học lai hóa từ nanocarbon và polyphenol (Nafosted).
Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Minh Thông. Thành viên: TS. Võ Văn Quân, TS. Nguyễn Nho Dũng, TS. Phan Tứ Quý, ThS. Mai Văn Bảy, ThS. Đinh Quý Hương.. Đề tài cấp Nhà nước. Mã số: 104.06-2018.42. Năm: 2020.
(02/04/2020)
 
73. NGHIÊN CỨU ĐỘNG CƠ TÁC ĐỘNG ĐẾN HÀNH VI CHIA SẺ VIDEO QUẢNG CÁO CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TRÊN MẠNG XÃ HỘI Ở ĐÀ NẴNG.

Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Thanh Huyền. Thành viên: Nguyễn Lê Lộc Tiên. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2017-ĐN07-01. Năm: 2020.
(19/03/2020)
 
74. Nghiên cứu tổng hợp xúc tác oxit hỗn hợp ứng dụng trong phản ứng oxi hóa chọn lọc các hydrocarbon nhẹ
Chủ nhiệm: Nguyễn Đình Minh Tuấn. Thành viên: . Đề tài cấp Bộ. Mã số: KYTH-55. Năm: 2020.
(27/03/2020)
 
75. Nghiên cứu tác động của hệ thống tài chính đến hoạt động đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2000-2015
Chủ nhiệm: Nguyễn Trần Thuần; Thành viên: Hoàng Dương Việt Anh. Thành viên: . Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2016-DNA-16-TT. Năm: 2020.
(13/03/2020)
 
76. Nghiên cứu khả năng xử lý ô nhiễm dinh dưỡng và tích lũy lipid của vi tảo Tetradesmus sp. được phân lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Trần Nguyễn Quỳnh Anh. Thành viên: Trịnh Đăng Mậu, Trần Ngọc Sơn, Phạm Thị Mỹ . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2019-... Năm: 2020.
(26/02/2020)
 
77. Nghiên cứu hiệu quả xử lý kim loại nặng bằng vi tảo Chlorella vulgaris được phân lập từ nước thải sinh hoạt trên địa bàn TP. Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Trần Ngọc Sơn. Thành viên: Trịnh Đăng Mậu, Trần Nguyễn Quỳnh Anh. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2018-ĐN... Năm: 2020.
(26/02/2020)
 
78. Sử dụng sơ đồ tư duy trong phát triển kỹ năng thực hành tiếng cho sinh viên chuyên ngữ Khoa tiếng Anh - trường Đại học học Ngoại ngữ
Chủ nhiệm: Th.S. Ngô Thị Hiền Trang. Thành viên: . Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2017- ĐN05-10. Năm: 2020.
(12/02/2020)
 
79. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN VÀ SỰ THAY ĐỔI DIỆN TÍCH THẢM PHỦ ĐẾN CHẾ ĐỘ DÒNG CHẢY TẠI LƯU VỰC SÔNG KÔN – BÌNH ĐỊNH

Chủ nhiệm: Vũ Huy Công. Thành viên: . Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2017-ĐN02-20. Năm: 2020.
(08/04/2020)
 
80. Nghiên cứu tạo lớp phủ micro-arc oxidation bảo vệ hợp kim mới Magiê-Liti

Chủ nhiệm: Đỗ Lê Hưng Toàn. Thành viên: Ngô Thanh Nghị, Võ Như Thành. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2019-02-05. Năm: 2020.
(11/06/2020)
 
81. Nghiên cứu nâng cao chất lượng hòa trộn sử dụng dòng xoáy lốc kết hợp dòng tia ứng dụng trong lò đốt công nghiệp
Chủ nhiệm: Lê Minh Đức. Thành viên: . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2019-02-44. Năm: 2020.
(14/06/2019)
 
82. Hệ thống hóa giá trị và hạn chế của triết học nhân sinh Mỹ
Chủ nhiệm: TS. Trịnh Sơn Hoan. Thành viên: TS. Lâm Bá Hòa, TS. Nguyễn Văn Quế. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2018-ĐN04-11. Năm: 2020.
(17/06/2019)
 
83. Nghiên cứu sử dụng mô hình toán học để dự đoán nhanh hạn sử dụng của sản phẩm thực phẩm
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Trúc Loan. Thành viên: . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2019-02-30. Năm: 2020.
(27/05/2020)
 
84. Tích hợp nguồn năng lượng tái tạo quy mô lớn vào lưới điện ở Việt Nam: Vấn đề và giải pháp
Chủ nhiệm: PGS. TS. Lê Đình Dương. Thành viên: . Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2020-DNA-02. Năm: 2020.
(22/05/2020)
 
85. Nghiên cứu tác động môn bóng đá 5 người đối với phát triển thể chất cho sinh viên Đại học Đà Nẵng
Chủ nhiệm: ThS. Võ Đình Hợp. Thành viên: ThS. Trần Đình Liêm; ThS. Đàm Hùng Phi. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2017-BN01-08. Năm: 2020.
(01/06/2020)
 
86. Ứng dụng viễn thám và GIS đánh giá hiện trạng phân bố và phân vùng bảo vệ rạn san hô ở Quảng Nam và Đà Nẵng
Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Văn Khánh. Thành viên: TS. Kiều Thị Kính, TS. Trần Thị Ân, ThS. Dương Công Vinh, TS. Chu Mạnh Trinh, CN. Phạm Văn Hiệp, ThS. Hoàng Thanh Hải, CN. Hoàng Minh Thiện. Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2019-DNA-04. Năm: 2020.
(12/05/2020)
 
87. Ảnh hưởng của hành vi mua sắm tìm kiếm đến sự gắn kết của khách hàng: trường hợp của các doanh nghiệp thời trang tại Đà Nẵng.
Chủ nhiệm: Th.S Trương Thị Hiếu Hạnh. Thành viên: TS. Đặng Thị Thu Trang, Chuyên viên. Võ Thị Giang. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2020-04-55. Năm: 2020.
(14/04/2020)
 
88. Nghiên cứu chế tạo peptide có hoạt tính sinh học trong sữa đậu nành (Glycine max. L. Merr.)
Chủ nhiệm: Bùi Xuân Đông. Thành viên: Nguyễn Tự Tân. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2020-02-26. Năm: 2020.
(15/05/2020)
 
89. "Nghiên cứu tác động môn Bóng đá 5 người đối với phát triển thể chất cho sinh viên Đại học Đà Nẵng"
Chủ nhiệm: Võ Đình Hợp. Thành viên: Trần Đình Liêm, Đàm Hùng Phi. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2017-BN01-08. Năm: 2020.
(16/06/2020)
 
90. Ẩn dụ ý niệm của các giác quan và việc vận dụng vào dạy học tiếng Anh cho sinh viên chuyên ngữ
Chủ nhiệm: Trần Thị Thùy Oanh. Thành viên: Trần Quang Hải, Ngô Thị Hiền Trang, Nguyễn Trần Uyên Nhi, Tăng Thị Hà Vân, Lê Minh Hiệp. Đề tài cấp Bộ. Mã số: B.2018 - DNA - 03. Năm: 2020.
(27/05/2020)
 
91. Thiết kế, chế tạo bộ làm mát cho tấm pin năng lượng mặt trời nhằm nâng cao hiệu suất chuyển đổi quang điện của tấm pin
Chủ nhiệm: TS. Lê Hồng Lâm. Thành viên: . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2019-02-46. Năm: 2020.
(10/06/2020)
 
92. Nghiên cứu chế tạo và tính chất quang của thủy tinh pha tạp nguyên tố đất hiếm nhằm ứng dụng trong lĩnh vực thông tin quang và vật liệu chiếu sáng rắn
Chủ nhiệm: TS. Trần Thị Hồng. Thành viên: . Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2016-DNA-42-TT. Năm: 2020.
(14/05/2020)
 
93. Xây dựng mô hình xác suất cho các nguồn năng lượng mới phục vụ tính toán và phân tích hệ thống điện
Chủ nhiệm: PGS. TS. Lê Đình Dương. Thành viên: . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2019-02-50. Năm: 2020.
(22/05/2020)
 
94. Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình trồng tái canh cây cà phê vối bền vững tại tỉnh Kon Tum
Chủ nhiệm: ThS. Trần Văn Cao Sơn. Thành viên: TS. Nguyễn Phi HùngThS. Trần Văn ChươngThS. Nguyễn Quang HòaThS. Cao Đình HảiThS. Trần Việt CườngThS. Nguyễn Thanh AnKS. Hà Thị Mai HươngKS. Lê Văn Khanh. Đề tài cấp Thành phố. Mã số: 134/KQNC-SKHCN. Năm: 2020.
(04/06/2020)
 
95. Nghiên cứu đặc điểm của kiểm toán viên ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán các công ty niêm yết ở Việt Nam.
Chủ nhiệm: Trương Hoàng Tú Nhi. Thành viên: . Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2018-ĐN07-02. Năm: 2020.
(09/06/2020)
 
96. Nghiên cứu ứng dụng PLM để nâng cao sự hợp tác và chia sẻ dữ liệu trong quá trình điều trị bệnh nhân cần cấy ghép các bộ phận giả
Chủ nhiệm: Ngô Thanh Nghị. Thành viên: Đỗ Lê Hưng Toàn, Nguyễn Lê Minh. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2019-02-04. Năm: 2020.
(11/06/2020)
 
97. Tối ưu quản lý năng lượng hệ thống với các nguồn năng lượng tái tạo
Chủ nhiệm: Luu Ngoc An. Thành viên: . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2018-02-32. Năm: 2019.
(24/05/2019)
 
98. Thiết kế, chế tạo hệ thống đóng gói bánh hải sản
Chủ nhiệm: TS. Hồ Trần Anh Ngọc. Thành viên: ThS. Ngô Tấn Thống; KS. Nguyễn Văn Chương. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2016-ĐN06-02. Năm: 2019.
(24/11/2017)
 
99. Xây dựng hệ thống Web-based để quản lý và cảnh báo điện năng tiêu thụ dựa trên học máy
Chủ nhiệm: Trương Ngọc Sơn. Thành viên: . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: xxxxxx. Năm: 2019.
(31/07/2019)
 
100. Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo cụm trục chính truyền động bằng thuỷ lực cho máy tiện.
Chủ nhiệm: Trần Ngọc Hải. Thành viên: Trần Xuân Tuỳ, Trần Minh Thông, Nguyễn Tấn Minh, Nguyễn Linh Giang, Nguyễn Thượng Lý. Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2016-DNA-28-TT. Năm: 2019.
(13/05/2020)
 
 
 Tìm thấy: 3300 mục / 66 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn