TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
38,029,407
 
CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Đơn vị: Phòng:
151. Building a Laboratory management system at Danang College of Information Technology
Chủ nhiệm: Phan Trọng Thanh. Thành viên: Nguyễn Anh Tuấn
. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2017-07-09. Năm: 2017.
(09/01/2018)
 
152. 1. Nghiên cứu chất lượng dịch vụ tại các siêu thị thành phố Đà Nẵng, Đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2016-2017 của Trường Đại học Kinh tế.
Chủ nhiệm: Lê Phan Phương Thanh, Đường Thị Liên Hà, Võ Quang Trí. Thành viên: . Đề tài Khác. Mã số: 2017SVNCKH. Năm: 2017.
(10/01/2018)
 
153. Nghiên cứu đặc điểm của dụng cụ khoan có tích hợp hệ thống giảm chấn áp dụng trong nguyên công khoan
Chủ nhiệm: Hồ Dương Đông. Thành viên: . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: 82-02-2017. Năm: 2017.
(12/01/2018)
 
154. Nghiên cứu ảnh hưởng của việc vận hành các công trình thủy điện ở thượng nguồn đến việc cấp nước của nhà máy nước Cầu Đỏ trong điều kiện BĐKH, NBD và phát triển kinh tế xã hội của TP. Đà Nẵng - Đề xuất các giải pháp phù hợp
Chủ nhiệm: Lê Hùng. Thành viên: TS. Tô Thúy Nga, GS. Nguyễn Thế Hùng, NCS. Cao Đình Huy, TS. Nguyễn Dương Quang Chánh. Đề tài cấp Thành phố. Mã số: 11_2015. Năm: 2017.
(26/12/2017)
 
155. Xây dựng bản đồ rủi ro thiên tai do sóng thần - TP. Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Lê Hùng, Tô Thúy Nga. Thành viên: . Đề tài Khác. Mã số: 09/2017/HĐ-XDBD. Năm: 2017.
(26/12/2017)
 
156. Nghiên cứu chế tạo thiết bị thí nghiệm để xác định sự thay đổi thể tích của chất kết dính của bê tông non tuổi
Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Hướng. Thành viên: Phạm Lý Triều, Nguyễn Thị Lộc, Nguyễn Văn Chín. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2017-02-89. Năm: 2017.
(05/12/2017)
 
157. Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu thụ năng lượng công trình khách sạn du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Nguyễn Anh Tuấn. Thành viên: . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2017-02-75. Năm: 2017.
(15/12/2017)
 
158. Nghiên cứu vai trò của quan hệ công chúng trong việc xây dựng hình ảnh Đại học Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Trần Thị Yến Minh. Thành viên: Thành viên. Đề tài cấp Bộ. Mã số: DD2015-03-74. Năm: 2017.
(26/02/2018)
 
159. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH ANIMOSITY TRONG NGHIÊN CỨU HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG. TRƯỜNG HỢP NGƯỜI VIỆT NAM ĐỐI VỚI THỰC PHẨM TRUNG QUỐC"
Chủ nhiệm: Ths Trần Xuân Quỳnh. Thành viên: . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2017-04-22. Năm: 2017.
(12/03/2018)
 
160. Nghiên cứu thực nghiệm xác định sự phát triển cường độ của bê tông cốt liệu thủy tinh trong môi trường nước biển
Chủ nhiệm: Th.S Phan Nhật Long. Thành viên: . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2017–06-72. Năm: 2017.
(18/03/2018)
 
161. XÂY DỰNG MÔ HÌNH CHUYỂN ĐỔI CÂU TRUY VẤN BẰNG NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN SANG CÂU TRUY VẤN DỮ LIỆU TRONG CÁC MÔ HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU KHÁC
Chủ nhiệm: Hoàng Thị Thanh Hà. Thành viên: Nguyễn Thanh TuấnTrần Hoàng Hiếu. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2017-04-16. Năm: 2017.
(18/01/2018)
 
162. Ứng dụng CPLEX/MATLAB tính toán tối ưu điều phối điện năng trong hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới
Chủ nhiệm: Giáp Quang Huy. Thành viên: Lưu Ngọc An, Nguyễn Lê Hòa. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2017-02-64. Năm: 2017.
(21/01/2018)
 
163. Ứng dụng mô hình ISO 9001:2015 để hoàn thiện quy trình quản lý đào tạo sau đại học tại Trường Đại học Kinh tế- ĐHĐN
Chủ nhiệm: Đoàn Thị Liên Hương. Thành viên:
. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2017-04-17. Năm: 2017.
(10/01/2018)
 
164. Biên soạn tài liệu và tổ chức tập huấn về dạy học tích hợp giáo dục tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học vùng ven biển cho sinh viên ngành sư phạm
Chủ nhiệm: PGS.TS. Võ Văn Minh. Thành viên: ThS. Nguyễn Văn Khánh, TS. Kiều Thị Kính, ThS. Ngô Hoàng Vân, ThS. Lê Ngọc Hành, TS. Lê Thị Mỹ Dung, CN. Phan Quang Duy. Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2017-DNA- 19-MT. Năm: 2017.
(11/01/2018)
 
165. "Nghiên cứu xây dựng mô hình liên kết cho việc sản xuất nông sản chủ lực của tỉnh Đăk Nông"
Chủ nhiệm: GS.TS Nguyễn Trường Sơn. Thành viên: TS Lê Thị Minh Hằng; TS Nguyễn Quốc Tuấn; TS Đinh Văn Tuyên; ThS Trần Trung Kiên; ThS Nguyễn Văn Long; ThS Ngô Xuân Thủy; ThS Nguyễn Nhật Minh; CN Hà Công Xã. Đề tài cấp Thành phố. Mã số: 01-15-16. Năm: 2016.
(14/04/2015)
 
166. Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát sinh học tự động cảnh báo sớm nguy cơ ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt
unfaithful spouse viagra coupon canada drug pharmacy coupon free discount prescription card
abortion pill services abortion pill articles having an abortion

Chủ nhiệm: Hồ Phước Tiến. Thành viên: PGS. TS. Phạm Văn Tuấn. Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2014-01-17. Năm: 2016. (12/06/2015)
 
167. Nghiên cứu tìm kiếm vật liệu hấp phụ thích hợp để sản xuất enzyme lipase cố định ứng dụng trong sản xuất biodiesel
Chủ nhiệm: Bùi Xuân Đông. Thành viên: . Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: Đ 2015-02-115. Năm: 2016.
(06/06/2015)
 
168. Nghiên cứu xây dựng mô hình thực hành về Hệ thống Truyền hình cáp hữu tuyến HFC (Hybrid Fiber/Coaxial Network) dùng trong giảng dạy tại Trường Cao đẳng Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Chủ nhiệm: TS. Hoàng Dũng. Thành viên: ThS. Trần Duy Chung, ThS. Cao Nguyễn Khoa Nam. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: Đ2015-06-18. Năm: 2016.
(07/08/2015)
 
169. Nghiên cứu hiệu quả của hệ Outrigger trong hạn chế hiệu ứng co ngắn không đều của cột nhà cao tầng Bêtông cốt thép
Chủ nhiệm: ThS. Lê Cao Tuấn. Thành viên: PGS. Trần Quang Hưng. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2016-02-49. Năm: 2016.
(12/12/2017)
 
170. Chiến lược nguồn nhân lực của trường đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học: nghiên cứu tình huống trường đại học Kinh tế - ĐHĐN
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Bích Thu. Thành viên: . Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: Đ2015-04-60. Năm: 2016.
(20/06/2017)
 
171. Ứng dụng mô hình Gauss để xác định chiều cao ống khói và khoảng cách giữa các ống khói nhằm đạt tiêu chuẩn môi trường Việt nam
Chủ nhiệm: Nguyễn Đình Huấn. Thành viên: . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2007-02-33. Năm: 2016.
(20/06/2017)
 
172. Chủ nghĩa thực dụng và những biểu hiện của lối sống thực dụng trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội ở Việt Nam hiện nay
Chủ nhiệm: TS. Trịnh Sơn Hoan. Thành viên: TS. Lâm Bá Hòa. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2016-04-06. Năm: 2016.
(21/08/2017)
 
173. Nghiên cứu phân lập, định danh và chọn lọc chủng vi khuẩn Bacillus subtillis natto có khả năng sinh enzyme nattokinase hoạt lực cao từ natto thương phẩm
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Minh Nguyệt. Thành viên: Văn Hà Vy. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2016-02-29. Năm: 2016.
(27/09/2017)
 
174. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm thu hút khách du lịch tại khu du lịch sinh thái Măng Đen.
Chủ nhiệm: TS. Lê Dân. Thành viên: TS. Đoàn Gia Dũng; ThS Dương Anh Hùng; ThS Nguyễn Thị Hương. Đề tài cấp Thành phố. Mã số: 1390/QĐ-UBND. Năm: 2016.
(10/12/2016)
 
175. Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Chủ nhiệm: TS. Lê Dân. Thành viên: ThS. Nguyễn Thị Hương. Đề tài cấp Thành phố. Mã số: 08/2013/HĐ-DTKHXH. Năm: 2016.
(10/12/2016)
 
176. Nghiên cứu và so sánh sức chịu tải của cọc đơn chịu tác dụng của tải trọng ngang theo các mô hình tương tác giữa đất và cọc (Study and comparison of loading capacity of single pile is effected by horizontal load according to models of interaction between soil and pile)
Chủ nhiệm: Nguyễn Thu Hà. Thành viên: Đỗ Hữu Đạo - Lê Đình Việt. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2016-02-46. Năm: 2016.
(12/04/2017)
 
177. Nghiên cứu quá trình tích luỹ độc chất môi trường trong cộng đồng dân cư tại các khu công nghiệp miền Trung-Tây Nguyên và đề xuất giải pháp cải thiện môi trường.
Chủ nhiệm: TS. Lê Phước Cường. Thành viên: TS. Lê Thị Xuân Thuỳ, ThS. Lương Văn Thọ, TS. Hoàng Hải, TS. Phạm Thị Kim Thoa.. Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2014-01-16. Năm: 2016.
(01/12/2016)
 
178. Nghiên cứu xây dựng hệ thống cảnh báo an toàn giao thông trên mạng lưới đường bộ đi qua các tỉnh khu vực miền Trung
Chủ nhiệm: PGS.TS Phan Cao Thọ. Thành viên: ThS Ngô Thị Mỵ, ThS Trần Thị Phương Anh, KS Hoàng Bá Đại Nghĩa. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: DD2015-06-22. Năm: 2016.
(29/09/2017)
 
179. Nghiên cứu phương pháp phân cụm từ sử dụng phương pháp phân tích nhóm dựa trên đồ thị dendrogram - Ứng dụng nâng cao hiệu quả phân loại văn bản tiếng Việt tự động
Chủ nhiệm: Phạm Minh Tuấn. Thành viên: Võ Duy Thanh. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: Đ2015-02-132. Năm: 2016.
(24/07/2017)
 
180. TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG ỨNG KHẨU (IMPROMPTU SPEAKING) TRONG VIỆC DẠY KỸ NĂNG NÓI CHO NGƯỜI HỌC TIẾNG ANH
Chủ nhiệm: Nguyễn Bích Diệu. Thành viên: . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2015-05-03. Năm: 2016.
(14/04/2017)
 
181. Nghiên cứu mô hình nâng cao hiệu quả tài chính vận hành nhà máy thủy điện Krông-Hnăng dựa trên mô phỏng Monte-Carlo
Chủ nhiệm: TS. Phạm Anh Đức. Thành viên: TS. Phạm Anh Đức; ThS. Bùi Thị Thu Vĩ. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2016-02-38. Năm: 2016.
(18/04/2017)
 
182. Nghiệm hiển của phương trình tích phân kỳ dị với nhân suy biến và phép quay
Chủ nhiệm: Phan Đức Tuấn. Thành viên: Lê Hải Trung, Nguyễn Thị Thùy Dương. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: Đ2015-03-80. Năm: 2016.
(13/04/2017)
 
183. Nghiên cứu phát hiện chuyển động bất thường dựa vào camera.
Chủ nhiệm: Hoàng Lê Uyên Thục. Thành viên: Phạm Văn Tuấn, Ngô Minh Trí, Mạc Như Minh, Vũ Vân Thanh. Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2016-DNA-40-TT. Năm: 2016.
(26/04/2017)
 
184. Nghiên cứu xử lý sợi xơ dừa dùng làm vật liệu gia cường trong composite trên nền epoxy - Ứng dụng để sản xuất vật lưu niệm.

Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thanh Hội. Thành viên: . Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: Đ2015-06-19. Năm: 2016.
(14/11/2016)
 
185. Thực hiện pháp luật thu hồi đất vì mục đích phát triển kinh tế -xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng: Thực trạng và giải pháp.
Chủ nhiệm: Ths. Đào Thị Nhung. Thành viên: . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2016-09. Năm: 2016.
(06/07/2017)
 
186. Ảnh hưởng của Phật giáo đối với đời sống tinh thần nhân dân Thành phố Đà Nẵng hiện nay
Chủ nhiệm: TS. Phạm HUy Thành. Thành viên: Nguyễn Văn Hoàn, Trần Thị Hồng Minh, Lê Bích Lãnh, Lê Đức Tâm. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: Đ2015-04-59. Năm: 2016.
(06/04/2017)
 
187. Nghiên cứu chế tạo bộ hiệu chỉnh góc đánh lửa cho động cơ ô tô sử dụng xăng truyền thống sang sử dụng xăng sinh học có tỷ lệ phối trộn ethanol cao
Chủ nhiệm: Nguyễn Quang Trung. Thành viên: 1. Huỳnh Tấn Tiến2. Vũ Văn Thanh3. Võ Anh Vũ. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: Đ2015-02-139. Năm: 2016.
(02/04/2017)
 
188. Nghiên cứu thiết kế hệ thống đo lưu lượng không khí – biogas ứng dụng trong việc điều chỉnh thành phần hỗn hợp động cơ dual fuel (biogas - diesel) trên băng thử FROUDE
Chủ nhiệm: Nguyễn Việt Hải. Thành viên: Võ Anh Vũ. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2016-02-05. Năm: 2016.
(05/01/2017)
 
189. Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển công nghiệp chế biến nông lâm sản khu vực Bắc Tây Nguyên
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Ngọc Lợi. Thành viên: Nguyễn Tố Như, Phan Thị Nhung, Nguyễn Thị Thúy Hạnh, Đặng Thị Kim Ngân, Phan Thị Thanh Trúc. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: Đ2015- 08- 16. Năm: 2016.
(02/12/2016)
 
190. Nghiên cứu mỹ thuật trang trí của kiến trúc truyền thống Việt Nam để thiết kế nội thất cho căn nhà ở hiện đại
Chủ nhiệm: Lê Minh Sơn. Thành viên: Trần Văn Tâm, Trương Phan Thiên An, Lương Lan Phương. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2016-02-36. Năm: 2016.
(29/12/2016)
 
191. Nghiên cứu sản xuất nhựa đường pha lốp xe phế thải nhằm nâng cao chất lượng mặt đường, giảm giá thành đồng thời giảm ô nhiễm môi trường.
Chủ nhiệm: Lê Thị Như Ý. Thành viên: . Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: Đ2015-02-141. Năm: 2016.
(05/12/2016)
 
192. Sử dụng phương pháp cơ học trong chế tạo vật liệu graphene đa lớp (FLG: Few Layer Graphene)
Chủ nhiệm: Trương Hữu Trì. Thành viên: . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2016-02-26. Năm: 2016.
(27/12/2016)
 
193. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ tuân thủ về công bố thông tin trong các báo cáo tài chính giữa niên độ của các nước thuộc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương
Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Hữu Cường. Thành viên: Ngô Lê Ngữ Anh. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2016-04-05. Năm: 2016. (29/12/2016)
 
194. Nghiên cứu, áp dụng mô hình thủy văn phân bố tất định phục vụ cho công tác quản lý lưu vực sông Cu Đê, Thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Nguyễn Quang Bình. Thành viên: . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2016-02-51. Năm: 2016.
(29/12/2016)
 
195. Nghiên cứu thiết kế hệ thống đo lưu lượng không khí – biogas ứng dụng trong việc điều chỉnh thành phần hỗn hợp động cơ dual fuel (biogas - diesel) trên băng thử FROUDE
Chủ nhiệm: Nguyễn Việt Hải. Thành viên: Võ Anh Vũ. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2016-02-05. Năm: 2016. (05/01/2017)
 
196. Nghiên cứu hạn chế sự thất thoát vốn đầu tư xây dựng công trình thông qua việc quản lý chi phí hợp đồng xây dựng
Chủ nhiệm: Lê Thị Phượng. Thành viên: . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2016-06-36. Năm: 2016.
(12/12/2016)
 
197. Đề xuất giải pháp thiết kế và khai thác thông gió tự nhiên cho chung cư cao tầng tại thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Phan Tiến Vinh. Thành viên: . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2016 - 06 - 35. Năm: 2016.
(18/12/2016)
 
198. Xây dựng Website quản lý tình trạng trang thiết bị tại các phòng máy tính trường Cao đẳng Công nghệ
Chủ nhiệm: KS. Lê Thiện Nhật Quang. Thành viên: Nhóm TRT-3C. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2016-06-23. Năm: 2016. (21/12/2016)
 
199. Nghiên cứu tương tác cơ học của biến tử siêu âm gốm áp điện ứng dụng vào quy trình tổng hợp TiO2 cấu trúc nano
Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Văn Thịnh. Thành viên: . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2016-06-22. Năm: 2016.
(27/12/2016)
 
200. Nghiên cứu và thiết kế thiết bị đo nhịp tim từ xa sử dụng camera

Chủ nhiệm: Phan Trần Đăng Khoa. Thành viên: Vũ Vân Thanh
. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2016-02-21. Năm: 2016.
(04/01/2017)
 
 
 Tìm thấy: 2750 mục / 55 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn