TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
39,142,673
 
CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Đơn vị: Phòng:
251. Đánh giá nguồn lực sinh kế và đề xuất mô hình sinh kế bền vững cho hộ gia đình nghèo là dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đăk Nông
Chủ nhiệm: PGS.TS.Đào Hữu Hòa. Thành viên: TS.Phạm Quang Tín, ThS.Ông Nguyên Chương; TS.Lê Bảo; ThS.Đặng Thị Thạch; ThS.Trần Trung Kiên; ThS.Phan Thị Hiếu; CN Đoàn Văn Sự
. Đề tài cấp Bộ. Mã số: DAKNONG.2014.KX.01. Năm: 2016.
(09/06/2016)
 
252. Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy xét nghiệm các tham số PSA, CA15-3 và HER2 sử dụng hạt nano sắt từ
Chủ nhiệm: TS Cao Xuân Hữu. Thành viên: . Đề tài cấp Nhà nước. Mã số: KC.03.29/11-5. Năm: 2016.
(30/11/2016)
 
253. Phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn cho thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Lê Thị Minh Hằng. Thành viên: . Đề tài cấp Thành phố. Mã số: TP 2105. Năm: 2016.
(31/05/2016)
 
254. Nghiên cứu xây dựng mô hình thực hành về Hệ thống Truyền hình cáp (THC) hữu tuyến HFC (Hyprid Fiber/Coaxial Network) dùng trong giảng dạy tại Trường Cao đẳng Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Chủ nhiệm: TS. HOÀNG DŨNG. Thành viên: Trần Duy Chung, Cao Nguyễn Khoa Nam. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: Đ2015-06-18. Năm: 2016.
(27/09/2016)
 
255. Nghiên cứu ứng dụng phương pháp tối ưu hóa vào thiết kế nhà ở cho người thu nhập thấp
Chủ nhiệm: Nguyễn Anh Tuấn. Thành viên: Lê Thị kim Dung; Phan Tiến Vinh
. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: Đ2015-02-131. Năm: 2016. (29/09/2016)
 
256. Nghiên cứu, thiết kế dụng cụ gá đặt hỗ trợ mài mũi khoan.
Chủ nhiệm: ThS. Đào Thanh Hùng. Thành viên: . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2016-06-15. Năm: 2016.
(17/12/2016)
 
257. Tính toán và kiểm nghiệm dòng chảy rối trong khoang xi lanh sử dụng OpenFOAM
Chủ nhiệm: Nguyễn Hoài. Thành viên: . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: 2016-06-08. Năm: 2016.
(29/05/2016)
 
258. Thao túng báo cáo tài chính của các công ty niêm yết và tác động tới thị trường chứng khoán Việt Nam
Chủ nhiệm: Nguyễn Công Phương. Thành viên: PGS.TS. Ngô Hà Tấn, TS. Đoàn Thị Ngọc Trai, TS. Trần Đình Khôi Nguyên, ThS. NCS. Phạm Thị Bích Vân, ThS.NCS. Võ Thị Thùy Trang, ThS. Nguyễn Trọng Hiếu, ThS. Lê Thị Trúc Loan. Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2013-04-15. Năm: 2016.
(08/06/2016)
 
259. Đánh giá hiện trạng chất lượng nước biển ven bờ và nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân khu vực Vịnh Đà Nẵng
Chủ nhiệm: ThS. Hoàng Ngọc Ân. Thành viên: ThS. Phạm Đình Long, KS. Lê Thị Hiếu. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2016-02-31. Năm: 2016.
(12/01/2017)
 
260. Nghiên cứu xây dựng mô hình thực hành về hệ thống truyền hình cáp (THC) hữu tuyến HFC (Hybrid fiber/Coaxial network) dùng trong giảng dạy tại trường CĐ Công nghệ Đại học Đà Nẵng
Chủ nhiệm: TS. Hoàng Dũng. Thành viên: ThS. Trần Duy Chung, ThS. Cao Nguyễn Khoa Nam. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: Đ2015-06-18. Năm: 2016.
(06/02/2017)
 
261. Nghiên cứu xây dựng mô hình mô phỏng giám sát ổn định hệ thống điện có xét đến các yếu tố bất định của nguồn, tải và cấu trúc lưới
Chủ nhiệm: TS. Lê Đình Dương. Thành viên: PGS. TS. Ngô Văn Dưỡng; ThS. Huỳnh Văn Kỳ; ThS. Phạm Văn Kiên. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: Đ2015-02-114. Năm: 2016. (04/06/2016)
 
262. Nghiên cứu sản xuất phân bón dạng lỏng giàu N, P từ các chất thải giàu dinh dưỡng
Chủ nhiệm: ThS. Phạm Phú Song Toàn. Thành viên: . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2016-06-04. Năm: 2016.
(28/06/2016)
 
263. Thiết kế chế tạo dây chuyền sản xuất tự động bánh nổ

Chủ nhiệm: Lưu Đức Bình. Thành viên: Trần Ngọc Hải, Nguyễn Linh Giang. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: Đ2015-02-112. Năm: 2016.
(30/07/2016)
 
264. SỬ DỤNG VOICE BLOG TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NÓI CHO SINH VIÊN NĂM 3 TẠI KHOA TIẾNG ANH, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Chủ nhiệm: Thạc sĩ Nguyễn Nữ Thuỳ Uyên. Thành viên:
. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2016-05-13. Năm: 2016.
(04/05/2017)
 
265. Nghiên cứu giải pháp triển khai thống nhất tên miền và xây dựng DSpace để tổng hợp nguồn tài liệu trên hệ thống website Đại học Đà Nẵng
Chủ nhiệm: PGS.TS Lê Thành Bắc. Thành viên: ThS Hồ Phan Hiếu, CN Đinh Quang Trung, ThS Trần Thanh Liêm, KS Trần Nhật Anh. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: Đ2015-01-24. Năm: 2016.
(07/10/2016)
 
266. Ảnh hưởng của cấu trúc sở hữu trong các công ty niêm yết đến sự đồng biến động giá cổ phiếu của công ty
Chủ nhiệm: Đặng Tùng Lâm. Thành viên: Trần Nguyễn Trâm Anh. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: Đ2015-04-56. Năm: 2016. (08/10/2016)
 
267. Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy xét nghiệm các tham số PSA, CA15-3 và HER2 sử dụng hạt nano từ
Chủ nhiệm: TS. Cao Xuân Hữu. Thành viên: TS.Đặng Đức Long, TS.Lê Lý Thùy Trâm, TS.Đoàn Văn Long. Đề tài cấp Nhà nước. Mã số: KC.03/11-15. Năm: 2016.
(11/10/2016)
 
268. Nghiên cứu xây dựng hệ thống cảnh báo an toàn giao thông trên mạng lưới đường bộ đi qua các tỉnh khu vực miền Trung.

Chủ nhiệm: PGS.TS Phan Cao Thọ. Thành viên: .TS. Trần Hoàng Vũ, ThS Ngô Thị Mỵ, ThS Trần Thị Phương Anh, KS Hoàng Bá Đại Nghĩa.. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: Mã số: DD2015-06-22.. Năm: 2016.
(21/10/2016)
 
269. Nghiên cứu mỹ thuật trang trí của kiến trúc truyền thống Việt Nam ứng dụng để thiết kế nội thất cho căn nhà ở hiện đại
Chủ nhiệm: TS Lê Minh Sơn. Thành viên: Ths Trương Phan Thiên An, Ths Trần Văn Tâm. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2016-02-36. Năm: 2016.
(27/04/2017)
 
270. Nghiên cứu liên kết vùng trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài cho Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung
Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Hiệp. Thành viên: GS.TS. Hiroshi Ohta, PGS.TS. Đào Hữu Hòa, TS. Đoàn Ngọc Phi Anh, PGS.TS. Lê Văn Huy, TS. Lương Văn Khôi, TS. Phan Văn Tâm, Th.S Phan Kim Tuấn, Th.S Đặng Thị Thạch. Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2013-04-13. Năm: 2016.
(03/08/2016)
 
271. Nâng cao năng lực cạnh tranh cụm ngành du lịch tỉnh Kon Tum
Chủ nhiệm: Phan Thị Thanh Trúc. Thành viên: A lăng Thớ, Phan Thị Nhung, Nguyễn Thị Ngọc Lợi, Nguyễn Tố Như. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: Đ2015-08-19. Năm: 2016.
(28/11/2016)
 
272. Nghiên cứu ảnh hưởng của cánh tiết diện chữ T đến khả năng chịu lực của cột bê tông cốt thép
Chủ nhiệm: Phan Nhật Long. Thành viên: Nguyễn Văn Bảo Nguyên. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2016-06-39. Năm: 2016.
(08/08/2017)
 
273. Nghiên cứu ổn định tổng thể của dầm thép có tiết diện thay đổi
Chủ nhiệm: Trần Quang Hưng. Thành viên: Lê Cao Tuấn, Lê Xuân Dũng, Huỳnh Văn Viện. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: Đ2015-02-123. Năm: 2016.
(17/10/2016)
 
274. Nghiên cứu và phát triển hệ thống học trực tuyến trên nền tảng Bigbluebutton
Chủ nhiệm: Nguyễn Anh Tuấn. Thành viên: . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2016-07-08. Năm: 2016.
(05/03/2017)
 
275. Nghiên cứu khả năng gia công bằng biến dạng dẻo vật liệu trên máy tiện cnc
Chủ nhiệm: Trần Minh Thông. Thành viên: Trần phước thanh. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2016-02-03. Năm: 2016.
(15/03/2017)
 
276. Nghiên cứu sử dụng hỗn hợp xăng – Ethanol cho động cơ đốt trong cỡ nhỏ
Chủ nhiệm: Nguyễn Lê Châu Thành. Thành viên: . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2016-06-06. Năm: 2016.
(19/03/2017)
 
277. Nghiên cứu gia công các bề mặt phức tạp trên máy tiện cnc 6 trục maxxtrun 65
Chủ nhiệm: Trần phước thanh. Thành viên: Trần Minh Thông. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2016-02-01. Năm: 2016. (15/03/2017)
 
278. Mô phỏng phương pháp giải một số bài toán về lý thuyết đồ thị trên máy tính
Chủ nhiệm: TS. Hoàng Nhật Quy. Thành viên: ThS. Lương Khánh Tý
. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: 304/QĐ-CĐVH. Năm: 2016.
(05/09/2016)
 
279. Nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ của phép tu từ phóng đại trong các tác phẩm văn học tiếng Pháp
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Thu Thủy. Thành viên: Hồ Thị Ngân Điệp, Huỳnh Thị Thanh Thúy. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: DD2015-05-40. Năm: 2016. (12/10/2016)
 
280. Nghiên cứu ảnh hưởng của tải trọng nhiệt độ đến kết cấu công trình Bê tông cốt thép.
Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Phú Hoàng. Thành viên: ThS. Lê Chí Phát; KS. Phan Thanh Ngọc. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2016-06-40. Năm: 2016.
(16/11/2016)
 
281. Nghiên cứu xây dựng hệ thống cảnh báo an toàn giao thông trên mạng lưới đường bộ đi qua các tỉnh khu vực miền Trung
Chủ nhiệm: PGS.TS Phan Cao Thọ. Thành viên: TS. Trần Hoàng Vũ, ThS Ngô Thị Mỵ, ThS Trần Thị Phương Anh, KS Hoàng Bá Đại Nghĩa.. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: DD2015-06-22. Năm: 2016.
(23/08/2016)
 
282. Nghiên cứu sử dụng công nghệ enzyme để tách chất béo từ cám gạo
Chủ nhiệm: Võ Công Tuấn. Thành viên: Trần Xuân Hùng. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2016-02-25. Năm: 2016.
(27/02/2018)
 
283. NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ XE MÁY THÔNG QUA HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ TOÀN CẦU (GPS) VÀ SÓNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG
Chủ nhiệm: TRẦN DUY CHUNG. Thành viên: CAO NGUYỄN KHOA NAM, ĐỖ PHÚ HUY. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2016-06-20. Năm: 2016. (27/09/2016)
 
284. Hoàn thiện chuỗi cung ứng rau xứ lạnh tại huyện Konplong, tỉnh Kon Tum
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Minh Chi. Thành viên: Võ Thị Phương, Phạm Văn Thắng. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: Đ2015-08-15. Năm: 2016.
(21/02/2017)
 
285. Nghiên cứu giải pháp triển khai thống nhất tên miền và xây dựng Dspace để tổng hợp nguồn tài liệu trên hệ thống website Đại học Đà Nẵng
Chủ nhiệm: PGS.TS Lê Thành Bắc. Thành viên: Hồ Phan Hiếu, Đinh Quang Trung, Trần Thanh Liêm, Trần Nhật Anh. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: Đ2015-01-24. Năm: 2016.
(22/12/2016)
 
286. Nghiên cứu và so sánh sức chịu tải của cọc đơn chịu tác dụng của tải trọng ngang theo các mô hình tương tác giữa đất và cọc.
Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thu Hà. Thành viên: TS. Đỗ Hữu Đạo, KS. Lê Đình Việt. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2016-02-46. Năm: 2016.
(16/12/2016)
 
287. Nghiên cứu giải pháp hợp nhất tài nguyên và công cụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên
Chủ nhiệm: Huỳnh Công Pháp. Thành viên: Nguyễn Văn Bình, Đặng Đại Thọ. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: Đ2015-07-08. Năm: 2016.
(25/12/2016)
 
288. Thiết kế hệ thống tưới nước tự động phục vụ tưới tiêu cho vườn cây theo độ ẩm của đất và nhiệt độ nhà kính.
Chủ nhiệm: TS. NGUYỄN THỊ HẢI VÂN. Thành viên: . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2016-06-14. Năm: 2016.
(29/11/2016)
 
289. Phát triển các bài tập ứng dụng Lập trình nhúng trên board Raspberry Pi
Chủ nhiệm: Lê Ngọc Quý Văn. Thành viên: . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2016-06-18. Năm: 2016.
(19/03/2017)
 
290. Ứng dụng VMWARE ESXI xây dựng hệ thống SERVER ảo tại các phòng máy trường Cao đẳng Công nghệ
Chủ nhiệm: KS. Hoàng Bá Đại Nghĩa. Thành viên: Lê Thiện Nhật Quang. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2016-06-25. Năm: 2016.
(21/12/2016)
 
291. NÂNG CẤP HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÁN BỘ VIÊN CHỨC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ
Chủ nhiệm: ThS. Phan Quang Tùng. Thành viên: Lê Thiện Nhật Quang. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2016-06-28. Năm: 2016.
(21/12/2016)
 
292. "Nghiên cứu xây dựng mô hình liên kết cho việc sản xuất nông sản chủ lực của tỉnh Đăk Nông"
Chủ nhiệm: GS.TS Nguyễn Trường Sơn. Thành viên: TS Lê Thị Minh Hằng; TS Nguyễn Quốc Tuấn; TS Đinh Văn Tuyên; ThS Trần Trung Kiên; ThS Nguyễn Văn Long; ThS Ngô Xuân Thủy; ThS Nguyễn Nhật Minh; CN Hà Công Xã. Đề tài cấp Thành phố. Mã số: 01-15-16. Năm: 2016.
(14/04/2015)
 
293. Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát sinh học tự động cảnh báo sớm nguy cơ ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt
unfaithful spouse viagra coupon canada drug pharmacy coupon free discount prescription card
abortion pill services abortion pill articles having an abortion

Chủ nhiệm: Hồ Phước Tiến. Thành viên: PGS. TS. Phạm Văn Tuấn. Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2014-01-17. Năm: 2016. (12/06/2015)
 
294. Nghiên cứu tìm kiếm vật liệu hấp phụ thích hợp để sản xuất enzyme lipase cố định ứng dụng trong sản xuất biodiesel
Chủ nhiệm: Bùi Xuân Đông. Thành viên: . Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: Đ 2015-02-115. Năm: 2016.
(06/06/2015)
 
295. Nghiên cứu xây dựng mô hình thực hành về Hệ thống Truyền hình cáp hữu tuyến HFC (Hybrid Fiber/Coaxial Network) dùng trong giảng dạy tại Trường Cao đẳng Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Chủ nhiệm: TS. Hoàng Dũng. Thành viên: ThS. Trần Duy Chung, ThS. Cao Nguyễn Khoa Nam. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: Đ2015-06-18. Năm: 2016.
(07/08/2015)
 
296. “Nghiên cứu xây dựng mô hình liên kết trong sản xuất cà phê và hồ tiêu tại tỉnh Gia Lai"
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
losartankalium krka bivirkninger go losartan

Chủ nhiệm: GS.TS Nguyễn Trường Sơn. Thành viên: TS Lê Thị Bích Hằng; TS Đoàn Ngọc Phi Anh; TS Nguyễn Thị Bích Thủy; ThS Nguyễn Nhật Minh; ThS Trần Như Thiên Mỵ; ThS NCS Hoàng Văn Hải. Đề tài cấp Thành phố. Mã số: 09/2016. Năm: 2016. (03/01/2014)
 
297. Nghiên cứu Thiết kế chế tạo hệ thống đo tiêu hao nhiên liệu lỏng trang bị cho băng thử động cơ Froud
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
viagra coupon copay cards for prescription drugs free discount prescription card

Chủ nhiệm: TS. Phan Minh Đức
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Thành viên: . Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: T2015-02--117. Năm: 2016. (20/08/2015)
 
298. Nâng cao khả năng chống ăn mòn của lớp phủ hữu cơ trên nền thép được biến tính bằng Zr, Ti
Chủ nhiệm: Lê Minh Đức. Thành viên: Lê Minh Đức, Nguyễn Thị Hường, Dương Thị Hồng Phấn. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: Đ2015-02-116. Năm: 2016.
(17/04/2016)
 
299. Thiết kế chế tạo dây chuyền sản xuất tự động bánh nổ
Chủ nhiệm: Lưu Đức Bình. Thành viên: Nguyễn Linh GiangTrần Ngọc Hải. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: Đ2015-02-112. Năm: 2016. (05/12/2015)
 
300. Designing extracurricular activities in Sontra nature reserve to improve the effect of teaching environment education on secondary school students in Danang city, Vietnam
Chủ nhiệm: ThS. Trần Ngọc Sơn. Thành viên: Lê Thị Trang, Bùi Văn Tuấn. Đề tài Khác. Mã số: Kyoto University. Năm: 2016.
(28/10/2015)
 
 
 Tìm thấy: 2768 mục / 56 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn