TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
75,104,053
 
CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Đơn vị: Phòng:
301. Nghiên cứu ảnh hưởng của nhà máy thủy điện và sự thay đổi diện tích thảm phủ đến chế độ dòng chảy tại lưu vực sông Kon - Bình Định
Chủ nhiệm: Vũ Huy Công. Thành viên: Nguyễn Quang Bình, Võ Ngọc Dương, Phạm Lý Triều, Nguyễn Ngọc Hậu. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2017- ĐN02-20. Năm: 2019.
(22/06/2020)
 
302. Nghiên cứu sử dụng tài liệu nguyên bản trong giảng dạy ngoại ngữ ở các trường đại học tại miền Trung
Chủ nhiệm: Đào Thị Thanh Phượng. Thành viên: TS. Đinh Lư Giang TS. Nguyễn Hữu Bình PGS.TS Nguyễn Ngọc Chinh TS. Ngũ Thiện Hùng ThS. Hồ Thị Thục Nhi. Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2017.DNA.14. Năm: 2019.
(11/06/2020)
 
303. Nghiên cứu xây dựng hệ thống tự động nhận dạng và phân tích khuôn mặt sinh viên nhằm hỗ trợ việc học tập tương tác trong lớp học.
Chủ nhiệm: Phạm Minh Tuấn. Thành viên: Nguyễn Tấn Khôi, Ninh Khánh Duy, Đỗ Phúc Hảo. Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2017-DNA-02. Năm: 2019.
(24/06/2020)
 
304. Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp trước sự xâm thực và ăn mòn tự nhiên một số cầu đường sắt ở khu vực Miền Trung.

Chủ nhiệm: Phạm Mỹ. Thành viên: 1. TS. Phạm Mỹ;2. PGS.TS. Đặng Công Thuật;3. ThS. Lê Cao Tuấn;4. ThS. Đinh Ngọc Hiếu;5. ThS. Đinh Hoàng Nhật Huy.
. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2017-DDN02-28. Năm: 2019.
(09/06/2020)
 
305. Nghiên cứu thực trạng, dự báo cung cầu và giải pháp phát triển lao động cho các ngành kinh tế - kỹ thuật chủ yếu của tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016 – 2025
Chủ nhiệm: PGS.TS.Đào Hữu Hòa (TS.Lê Dân). Thành viên: TS.Lê Dân; TS.Phạm Quang Tín. Đề tài cấp Thành phố. Mã số: QN2019. Năm: 2019.
(04/09/2020)
 
306. Xây dựng bản đồ ngập lụt và hệ thống các vị trí quan trắc lũ trên địa bàn thành phố Đông Hà
Chủ nhiệm: Nguyễn Chí Công. Thành viên: . Đề tài Khác. Mã số: 01/2018/HĐTV. Năm: 2019.
(11/09/2020)
 
307. Nghiên cứu hệ thống backup dữ liệu ứng dụng công nghệ IoT
Chủ nhiệm: Ngô Minh Trí. Thành viên: Vũ Vân Thanh, Phan Trần Đăng Khoa, Lê Hồng Nam. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2018-02-23. Năm: 2019.
(18/12/2019)
 
308. Sản xuất bột gia vị dinh dưỡng từ cơ thịt sẫm màu cá ngừ bằng công nghệ sinh học
Chủ nhiệm: Bùi Xuân Đông. Thành viên: Nguyễn Hoàng Minh, Võ Công Tuấn, Phạm Thị Kim Thảo, Lê Lý Thùy Trâm. Đề tài cấp Bộ trọng điểm. Mã số: 03.17CNSHCB. Năm: 2019.
(30/05/2020)
 
309. Xây dựng hệ thống SMS trường học
Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Hạnh. Thành viên: 1. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: CHV-GV-18-01. Năm: 2019.
(10/07/2020)
 
310. Nghiên cứu giải pháp giảm tiêu hao nhiên liệu cho ô tô sử dụng hộp số tự động khi vận hành trong thành phố
Chủ nhiệm: Lê Văn Tụy. Thành viên: TS. Nguyễn Hoàng Việt, TS. Lê Minh Tiến; TS. Phan Minh Đức; Hvch. Phạm Quốc Huy. Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2016-DNA-27-TT. Năm: 2019.
(31/10/2019)
 
311. Xây dựng quy trình sản xuất cây giống in vitro hai loài phong lan có giá trị cao: Cẩm báo (Hygrochilus parishii Pfitz.) và Huyết nhung trơn (Renanthera imschootiana Rolfe).
Chủ nhiệm: Trần Quang Dần. Thành viên: . Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2016-DNA-35-TT. Năm: 2019.
(06/11/2019)
 
312. Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và triển khai ứng dụng hệ thống thiết bị làm mát chuồng trại gia cầm khu vực miền Trung bằng nguồn nước ngầm
Chủ nhiệm: TS. Thái Ngọc Sơn. Thành viên: PGS.TS. Võ Chí Chính; PGS.TS. Trần Văn Vang; Th.S. Mã Phước Hoàng; Th.S. Lê Thị Châu Duyên
. Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2016-ĐNA-14. Năm: 2019.
(01/10/2019)
 
313. Phân tích những lỗi sai trong việc sử dụng quán ngữ tiếng Trung của sinh viên trình độ trung cao cấp khoa tiếng Trung Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Trần Nguyễn Ngọc Hương. Thành viên: Nguyễn Thị Như Ngọc. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2018-05-07. Năm: 2019.
(30/09/2019)
 
314. Nghiên cứu ảnh hưởng của già hóa dân số đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam

Chủ nhiệm: Trần Khánh Linh. Thành viên:
. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2019-04-47. Năm: 2019.
(21/11/2019)
 
315. Consumer behavior changes and entrepreneurship for market development through digitization
Chủ nhiệm: Phan Thị Phú Quyến. Thành viên: Sayanti Shaw, Nikola, Fortesa. Đề tài Khác. Mã số: IGA/FaME/2018/015. Năm: 2019.
(30/09/2019)
 
316. Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến ngập lụt ở vùng hạ du lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn, Việt Nam.
Chủ nhiệm: Võ Ngọc Dương. Thành viên: . Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2016-DNA-26-TT. Năm: 2019.
(08/04/2020)
 
317. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả đọc hiểu tiếng Hàn bằng chiến lược đọc cho sinh viên năm 3 ngành tiếng Hàn trường Đại học Ngoại ngữ-Đại học Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Bình Sơn. Thành viên: . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2018-05-09. Năm: 2019.
(22/02/2020)
 
318. NGHIÊN CỨU MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG NHU CẦU NHÂN LỰC CỦA SINH VIÊN NGÀNH NGÔN NGỮ ANH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TẠI KHU KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM MIỀN TRUNG
Chủ nhiệm: ThS. Phan Thị Yến. Thành viên: TS. Đặng Vinh. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2017-ĐN05-13. Năm: 2019.
(02/03/2020)
 
319. Nghiên cứu điều chế phức [Cu(CH3CN)4]PF6 và ứng dụng làm xúc tác trong phản ứng đóng vòng giữa azide và ankin-1
Chủ nhiệm: TS. Đinh Văn Tạc. Thành viên: TS. Nguyễn Trần Nguyên, TS. Vũ Thị Duyên. Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2016-DNA-32-TT. Năm: 2019.
(29/04/2020)
 
320. THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO ROBOT PHỤC VỤ NHÀ HÀNG ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP DÒ VỆT KẾT HỢP BỘ ĐIỀU KHIỂN PID THÍCH NGHI
Chủ nhiệm: Vo Nhu Thanh. Thành viên: Vuong Dinh Nhan, Do Le Hung Toan. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2019-02-06. Năm: 2019.
(11/10/2019)
 
321. Nghiên cứu tổng hợp vật liệu xốp kỵ nước ứng dụng xử lý nguồn nước nhiễm
Chủ nhiệm: Đặng Kim Hoàng. Thành viên: Phan Thế Anh. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2017-DDN02-24. Năm: 2019.
(07/06/2020)
 
322. Giải pháp nâng cao vị thứ xếp hạng của Đại học Đà Nẵng trên các bảng xếp hạng trường đại học của khu vực và quốc tế
Chủ nhiệm: Nguyễn Quang Giao. Thành viên: Huỳnh Ngọc Thành, Đoàn Như Quỳnh. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B.2017 - ĐN01 - 06. Năm: 2019.
(18/03/2020)
 
323. Phát triển kỹ năng sử dụng phương pháp ABCD (Asset Based Community Development) cho sinh viên ngành Công tác xã hội ở Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng.
Chủ nhiệm: Bùi Đình Tuân. Thành viên: Lê Thị Lâm; Trịnh Thị Nguyệt. Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2017-ĐN03-20. Năm: 2019.
(25/03/2020)
 
324. Nghiên Cứu Hiệu Quả Giảm Sóng Của Giải Pháp Đê Ngầm Trong Công Tác Bảo Vệ Bờ Biển Và Xây Dựng Công Trình.
Chủ nhiệm: Võ Ngọc Dương. Thành viên: . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2019-02-17. Năm: 2019.
(08/04/2020)
 
325. Nghiên cứu sự thay đổi thành phần và tính chất nước thải đô thị thành phố Đà nẵng theo thời gian và không gian nhằm đề xuất các giải pháp công nghệ xử lý phù hợp đáp ứng hiệu quả về kinh tế và bảo vệ môi trường.
Chủ nhiệm: Lê Năng Định. Thành viên: Lê Thị Xuân Thùy; Hoàng Ngọc Ân. Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2016-DNA-31-TT. Năm: 2018.
(22/02/2020)
 
326. Nghiên cứu xây dựng hệ thống thuyết minh đa ngữ qua thiết bị di động tại Bảo tàng Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Võ Trung Hùng. Thành viên: Trịnh Công Duy Đinh Trần Trung Hiếu Nguyễn Thị Trinh Dương Thị Hà Trần Văn Chuẩn Trương Thế LiênVõ Trung Tịnh. Đề tài cấp Thành phố. Mã số: TP-2016-001. Năm: 2018.
(05/01/2020)
 
327. GIẢM PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH THÔNG QUA SỬ DỤNG NƯỚC HỢP LÝ TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, VIỆT NAM

Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Lan Phương. Thành viên: ThS. Mai Thị Thùy Dương ThS. Phan Thị Kim Thủy ThS. Hoàng Ngọc Ân ThS. Dương Gia Đức . Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2016-ĐN02-12. Năm: 2018.
(02/11/2019)
 
328. Thiết kế và chế tạo thùng rác xử lý rác hữu cơ bằng đệm lót sinh học theo phương thức Takakura compost
Chủ nhiệm: Phạm Đình Long. Thành viên: Lê Thị Xuân Thuỳ, Lê Thị Sương, Phạm Thị Kim Thoa, Hồ Hồng Quyên, Nguyễn Lê Hoài Ly, Nguyễn Văn Thọ, Nguyễn Duy Hùng
. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2017-02-99. Năm: 2018.
(14/11/2019)
 
329. Giảm phát thải khí nhà kính thông qua sử dụng nước hợp lý tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Chủ nhiệm: Nguyễn Lan Phương. Thành viên: Mai Thị Thùy Dương, Phan Thị Kim Thủy, Hoàng Ngọc Ân, Dương Gia Đức. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2016-ĐN02-12 . Năm: 2018.
(26/09/2019)
 
330. NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẬP TIẾNG NHẬT TRỰC TUYẾN THEO NHU CẦU NGƯỜI HỌC
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Ngọc Liên. Thành viên: T.S Phạm Minh Tuấn, Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng. ThS. Dư Thoại Tú, Khoa Tiếng Nhật - Hàn - Thái, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: Đ2016-05-04. Năm: 2018.
(10/10/2019)
 
331. Nghiên cứu ảnh hưởng của dòng tiền hoạt động kinh doanh quá khứ đến việc dự báo dòng tiền trong tương lai của các DN niêm yết trên TTCK Việt Nam
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Thu Ngân. Thành viên: . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2018-07-12. Năm: 2018.
(13/11/2019)
 
332. Nghiên cứu áp dụng phương pháp từ tính sử dụng hạt γ-PGM trong xử lý nước thải nhiễm kim loại nặng.

Chủ nhiệm: Lê Thị Xuân Thuỳ. Thành viên: Hồ Hồng Quyên, Phạm Thị Kim Thoa, Nguyễn Thị Sao Mai, Nguyễn Ngọc Hùng, Lâm Hưng Thắng
. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2016-ĐN02-16. Năm: 2018.
(14/11/2019)
 
333. Thiết kế và chế tạo mô hình hệ thống truyền động ô tô cỡ nhỏ sử dụng động cơ xăng-Ethanol
Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Lê Châu Thành. Thành viên: . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2017-06-45. Năm: 2018.
(31/10/2019)
 
334. Dự đoán protrin Tyrosine Sulfation dựa vào các phân tích trên Amino Acid
Chủ nhiệm: Phạm Thị Thảo Khương. Thành viên: Bùi Văn Minh
. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2018-06-89. Năm: 2018.
(07/11/2019)
 
335. Nghiên cứu ứng dụng cọc đất xi măng bán cứng chịu lực cho móng nhà cao tầng trên địa bàn Đà Nẵng (Study on application of semi-hardened soil cement piles bearing load for high buildings in Danang city)
Chủ nhiệm: Đỗ Hữu Đạo. Thành viên: . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2017-02-103. Năm: 2018.
(12/04/2017)
 
336. Nghiên cứu ảnh hưởng của quản trị công ty đến quyết định nắm giữ vốn và lựa chọn hình thức sáp nhập & mua lại ở Việt Nam
Chủ nhiệm: Đặng Hữu Mẫn. Thành viên: Darren Henry, Võ Thị Thúy Anh, Hoàng Dương Việt Anh, Trần Duy Phương, Lê Thùy Dung. Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2017-ĐN4-03. Năm: 2018.
(23/08/2017)
 
337. Nghiên cứu xây dựng mô hình trực tuyến đánh giá tiếng Anh đầu vào và chuẩn đầu ra cho sinh viên không chuyên ngữ tại Đại học Đà Nẵng

Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Long. Thành viên: . Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2016-DNA-03-TT. Năm: 2018.
(30/08/2017)
 
338. Phát triển thương hiệu Thành phố Đà Nẵng đối với các nhà đầu tư
Chủ nhiệm: PGS.TS. Lê Văn Huy. Thành viên: ThS. Trương Thị Vân Anh (Thư ký), PGS. TS. Phạm Thị Lan Hương, ThS. Nguyễn Thị Minh Tâm, ThS. Trần Xuân Quỳnh, ThS. Đỗ Việt Hồng. Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2016-DNA-14-TT. Năm: 2018.
(06/06/2019)
 
339. Tác động của cấu trúc sở hữu đến khả năng sinh lời của các NHTM Việt Nam
Chủ nhiệm: ThS. Võ Hoàng Diễm Trinh. Thành viên: . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2018-04-37. Năm: 2018.
(01/10/2019)
 
340. Nghiên cứu chế tạo mô hình thực hành điều khiển điện khí nén – tích hợp
Chủ nhiệm: KS. Nguyễn Văn Nam. Thành viên: TS. Nguyễn Đức Quận. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2018-06-91. Năm: 2018.
(13/06/2019)
 
341. Mô hình hóa lịch sử ra đời và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam – Những mốc son đáng tự hào.
Chủ nhiệm: Th.S Nguyễn Thị Mai. Thành viên: . Đề tài Khác. Mã số: KCB-18-93. Năm: 2018.
(25/06/2020)
 
342. Ứng dụng Moodle xây dựng khóa học trực tuyến hỗ trợ quá trình tự học của sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng (Phạm vi ứng dụng: học phần Toán kinh tế).
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Mai Thủy. Thành viên: . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: 1012/QĐ-KTKH-QLĐT. Năm: 2018.
(05/08/2020)
 
343. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo dây chuyền sản xuất khép kín sản phẩm từ nhựa

Chủ nhiệm: VÕ NHƯ TÙNG. Thành viên: Võ Như Tùng Võ Duy Hùng Nguyễn Văn Cả Nguyễn Thanh Hải
. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2018-02-28. Năm: 2018.
(06/01/2020)
 
344. Đánh giá diễn biến đường bờ biển vịnh Đà Nẵng bằng công nghệ ảnh viễn thám
Chủ nhiệm: Nguyễn Quang Bình. Thành viên: Võ Ngọc Dương, Thái Thị Thanh Thu, Hoàng Nhất Linh. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2018-02-27. Năm: 2018.
(19/01/2019)
 
345. Nghiên cứu sử dụng muội silic trong sản xuất bê tông cường độ cao.
Chủ nhiệm: TS. Bạch Quốc Sĩ. Thành viên: - TS. Bạch Quốc Tiến - Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng; - PGS.TS. Trần Thế Truyền - Trường ĐH Giao thông Vận tải - Hà Nội; - KS. Phan Nhật Long - Trường Cao đẳng Công nghệ - Đại học Đà Nẵng.. Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2016-DNA-30-TT. Năm: 2018.
(11/12/2016)
 
346. Sản xuất bột gia vị dinh dưỡng từ cơ thịt sẫm màu cá ngừ bằng công nghệ sinh học
Chủ nhiệm: Bùi Xuân Đông. Thành viên: Bộ môn Công nghệ sinh học - Trường ĐHBK Đà Nẵng. Đề tài cấp Nhà nước. Mã số: 03.17/CNSHCB. Năm: 2018.
(13/06/2017)
 
347. Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống lạnh sản xuất đá viên và bảo quản thực phẩm sử dụng sức nước phục vụ các khu du lịch miền núi
Chủ nhiệm: PGS.TS. Võ Chí Chính. Thành viên: TS. Vũ Huy Khuê, TS. Nguyễn Thành Văn, TS. Trần Thanh Sơn, TS. Thái Ngọc Sơn, TS. Phan Minh Đức, TS. Phạm Thị Kim Loan, ThS. Mã Phước Hoàng, ThS. Lê Thị Châu Duyên, ThS. Phạm Duy Vũ. Đề tài cấp Nhà nước. Mã số: ĐTĐLCN.18/16. Năm: 2018.
(09/12/2016)
 
348. Nghiên cứu đa dạng sinh học ngành Luân Trùng (Rotifera) ở các tỉnh khu vực Miền Trung, Việt Nam
Chủ nhiệm: Võ Văn Minh. Thành viên: Trịnh Đăng Mậu, Nguyễn Văn Khánh, Trần Ngọc Sơn, Đà Minh Anh, Dương Quang Hưng. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: Chưa có. Năm: 2018.
(07/03/2018)
 
349. Nghiên cứu sử dụng hệ thống dự trữ năng lượng cho các hệ thống điện có kết nối với nguồn năng lượng gió
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Ái Nhi. Thành viên: Lê Đình Dương. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2017-02-95. Năm: 2018.
(07/01/2019)
 
350. Sử dụng CGA để trích chọn đặc tính trong nhận dạng hành động con người
Chủ nhiệm: Nguyễn Năng Hùng Vân. Thành viên: Phạm Minh Tuấn, Đỗ Phúc Hảo. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2016-ĐN02-18 . Năm: 2018.
(23/01/2019)
 
 
 Tìm thấy: 3444 mục / 69 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn