TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
49,719,495
 
CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Đơn vị: Phòng:
301. Thiết kế hoạt động Thiết kế-Xây dựng (Design-Build Experiences) tích hợp vào môn học Nhập môn ngành theo các tiêu chuẩn của mô hình CDIO
Chủ nhiệm: Lê Quốc Huy. Thành viên: Lê Đình Dương, Ngô Đình Thanh, Nguyễn Duy Hùng. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2017-02-65. Năm: 2017.
(24/05/2018)
 
302. Ước lượng kênh truyền song công trong hệ thống thông tin di động
Chủ nhiệm: PGS.TS.Bùi Thị Minh Tú. Thành viên: Huỳnh Thanh Tùng; Nguyễn Duy Nhật Viễn; Lê Thị Phương Mai; Mạc Như Minh; Vũ Vân Thanh; Trương Lê Bích Trâm. Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2016.ĐNA.19. Năm: 2017.
(05/06/2018)
 
303. Nghiên cứu chế tạo thiết bị thí nghiệm để xác định sự thay đổi thể tích của chất kết dính của bê tông non tuổi
Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Hướng. Thành viên: Phạm Lý Triều, Nguyễn Thị Lộc, Nguyễn Văn Chín. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2017-02-89. Năm: 2017.
(14/02/2019)
 
304. Áp dụng và triển khai giảng dạy theo phương pháp tiếp cận CDIO tại khoa Điện - Trường Cao đẳng Công nghệ

Chủ nhiệm: Nguyễn Linh Nam. Thành viên:
. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2017-06-56. Năm: 2017.
(03/10/2018)
 
305. Xây dựng phần mềm hỗ trợ lựa chọn đề thi thuộc ngân hàng câu hỏi tự luận cho công tác khảo thí.
Chủ nhiệm: ThS. Đố Phú Huy. Thành viên: ThS. Nguyễn Văn Phát
. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: Mã số T2017-06-68. Năm: 2017.
(02/10/2018)
 
306. Xây dựng hệ thống kiểm soát và phân loại lỗi trong sản xuất màn hình LCD
Chủ nhiệm: GS. Chen-Fu Chien. Thành viên: Huỳnh Nhật Tố. Đề tài Khác. Mã số: MOST 105-2254-2206. Năm: 2017.
(03/10/2018)
 
307. NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP GỐM CORDIERIT LÀM VẬT LIỆU NỀN VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHẾ TẠO BỘ XÚC TÁC XỬ LÝ KHÍ THẢI TRONG ĐỘNG CƠ Ô TÔ
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Trung Chinh. Thành viên: Nguyễn Thị Nguyên Nhi. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2017-06-81. Năm: 2017.
(12/06/2019)
 
308. Các giải pháp kiến trúc nhằm cải thiện chất lượng môi trường sống trong nhà phố tại thành phố Hồ Chí Minh
Chủ nhiệm: Lê Thị Hồng Na. Thành viên: Trần Công Danh, Bùi Lê Ấn Lĩnh, Phan Thị Phương Diễm, Nguyễn Quốc Ý, Nguyễn Anh Tuấn, Đỗ Đại Thắng, Nguyễn Anh Thư, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Anh Tuấn. Đề tài cấp Thành phố. Mã số: 66/2015/HĐĐH-SKHCN. Năm: 2017.
(17/06/2019)
 
309. Nghiên cứu đánh giá các chương trình bồi dưỡng GV phổ thông, giảng viên sư phạm, cán bộ quản lý do trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng đã và đang thực hiện
Chủ nhiệm: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh. Thành viên: . Đề tài cấp Bộ. Mã số: T2017-ETEP 03-05. Năm: 2017.
(18/02/2019)
 
310. Ứng dụng sóng siêu âm – laser để xác định cơ tính của vật liệu
Chủ nhiệm: Nguyễn Lê Văn. Thành viên: . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2016 – 03 - 13 . Năm: 2017.
(22/04/2019)
 
311. Khảo sát nhu cầu bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục tại khu vực Tây Nguyên và thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Lê Thanh Huy. Thành viên: TS. Phan Đức Tuấn, ThS Trịnh Thế Anh, ThS Nguyễn Duy Hoàng, ThS. Tống Thị Quý, ThS. Hồ Minh Hoành, ThS. Trương Văn Thanh, CN. Nguyễn Thị Hồng Thanh, CN. Trương Minh Tú. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2017-ETEP- 03-08. Năm: 2017.
(13/06/2019)
 
312. Tính toán hiệu ứng âm điện từ và ảnh hưởng của phonon giam cầm lên hiệu ứng âm điện từ trong bán dẫn thấp chiều bằng phương pháp phương trình động lượng tử
Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Hiếu. Thành viên: Nguyễn Quang Báu, Nguyễn Văn Nghĩa, Hoàng Đình Triển, Huỳnh Vĩnh Phúc. Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2016.ĐNA.13. Năm: 2017.
(18/04/2016)
 
313. Đánh giá các trở ngại và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý nước thải cho khu công nghiệp dịch vụ thủy sản Đà Nẵng.
Chủ nhiệm: PGS.TS. Trần Văn Quang.. Thành viên: ThS. Phan Thị Kim Thủy, ThS. Hoàng Ngọc Ân, ThS. Võ Diệp Ngọc Khôi, ThS. Dương Gia Đức, KS. Nguyễn Đức Huỳnh, KS. Võ Đình Pho, ThS. Nguyễn Thị Đức, ThS. Hoàng Hải Thọ, ThS. Huỳnh Minh Hiền.. Đề tài cấp Thành phố. Mã số: ĐN-2015.. Năm: 2017. (10/08/2016)
 
314. Ứng dụng phần mềm Adams/View để phân tích rung động trong bộ truyền bánh răng Cycloid
Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thái Dương. Thành viên: . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2017-06-48. Năm: 2017.
(21/03/2018)
 
315. Về vành QF và các vành mở rộng của nó thông qua tính chất nội xạ
Chủ nhiệm: Lê Văn Thuyết. Thành viên: Trương Công Quỳnh,..... Đề tài Khác. Mã số: 101.04-2014.22. Năm: 2017.
(20/12/2017)
 
316. Nghiên cứu chế tạo thiết bị thí nghiệm để xác định sự thay đổi thể tích của chất kết dính của bê tông non tuổi
Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Hướng. Thành viên: Phạm Lý Triều, Nguyễn Thị Lộc, Nguyễn Văn Chín. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2017-02-89. Năm: 2017.
(05/12/2017)
 
317. Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu thụ năng lượng công trình khách sạn du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Nguyễn Anh Tuấn. Thành viên: . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2017-02-75. Năm: 2017.
(15/12/2017)
 
318. NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT SINH HỌC TỰ ĐỘNG CẢNH BÁO SỚM NGUY CƠ Ô NHIỄM NGUỒN NƯỚC SINH HOẠT
Chủ nhiệm: TS. Hồ Phước Tiến. Thành viên: PGS. TS. Phạm Văn Tuấn; ThS. Nguyễn Văn Khánh. Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2014-01-17. Năm: 2017.
(12/04/2018)
 
319. Nghiên cứu vai trò của quan hệ công chúng trong việc xây dựng hình ảnh Đại học Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Trần Thị Yến Minh. Thành viên: Thành viên. Đề tài cấp Bộ. Mã số: DD2015-03-74. Năm: 2017.
(26/02/2018)
 
320. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH ANIMOSITY TRONG NGHIÊN CỨU HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG. TRƯỜNG HỢP NGƯỜI VIỆT NAM ĐỐI VỚI THỰC PHẨM TRUNG QUỐC"
Chủ nhiệm: Ths Trần Xuân Quỳnh. Thành viên: . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2017-04-22. Năm: 2017.
(12/03/2018)
 
321. Nghiên cứu thực nghiệm xác định sự phát triển cường độ của bê tông cốt liệu thủy tinh trong môi trường nước biển
Chủ nhiệm: Th.S Phan Nhật Long. Thành viên: . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2017–06-72. Năm: 2017.
(18/03/2018)
 
322. Ứng dụng mô hình ISO 9001:2015 để hoàn thiện quy trình quản lý đào tạo sau đại học tại Trường Đại học Kinh tế- ĐHĐN
Chủ nhiệm: Đoàn Thị Liên Hương. Thành viên:
. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2017-04-17. Năm: 2017.
(10/01/2018)
 
323. Biên soạn tài liệu và tổ chức tập huấn về dạy học tích hợp giáo dục tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học vùng ven biển cho sinh viên ngành sư phạm
Chủ nhiệm: PGS.TS. Võ Văn Minh. Thành viên: ThS. Nguyễn Văn Khánh, TS. Kiều Thị Kính, ThS. Ngô Hoàng Vân, ThS. Lê Ngọc Hành, TS. Lê Thị Mỹ Dung, CN. Phan Quang Duy. Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2017-DNA- 19-MT. Năm: 2017.
(11/01/2018)
 
324. Nghiên cứu ảnh hưởng của việc vận hành các công trình thủy điện ở thượng nguồn đến việc cấp nước của nhà máy nước Cầu Đỏ trong điều kiện BĐKH, NBD và phát triển kinh tế xã hội của TP. Đà Nẵng - Đề xuất các giải pháp phù hợp
Chủ nhiệm: Lê Hùng. Thành viên: TS. Tô Thúy Nga, GS. Nguyễn Thế Hùng, NCS. Cao Đình Huy, TS. Nguyễn Dương Quang Chánh. Đề tài cấp Thành phố. Mã số: 11_2015. Năm: 2017.
(26/12/2017)
 
325. Xây dựng bản đồ rủi ro thiên tai do sóng thần - TP. Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Lê Hùng, Tô Thúy Nga. Thành viên: . Đề tài Khác. Mã số: 09/2017/HĐ-XDBD. Năm: 2017.
(26/12/2017)
 
326. Building a Laboratory management system at Danang College of Information Technology
Chủ nhiệm: Phan Trọng Thanh. Thành viên: Nguyễn Anh Tuấn
. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2017-07-09. Năm: 2017.
(09/01/2018)
 
327. Nghiên cứu đặc điểm của dụng cụ khoan có tích hợp hệ thống giảm chấn áp dụng trong nguyên công khoan
Chủ nhiệm: Hồ Dương Đông. Thành viên: . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: 82-02-2017. Năm: 2017.
(12/01/2018)
 
328. XÂY DỰNG MÔ HÌNH CHUYỂN ĐỔI CÂU TRUY VẤN BẰNG NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN SANG CÂU TRUY VẤN DỮ LIỆU TRONG CÁC MÔ HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU KHÁC
Chủ nhiệm: Hoàng Thị Thanh Hà. Thành viên: Nguyễn Thanh TuấnTrần Hoàng Hiếu. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2017-04-16. Năm: 2017.
(18/01/2018)
 
329. Ứng dụng CPLEX/MATLAB tính toán tối ưu điều phối điện năng trong hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới
Chủ nhiệm: Giáp Quang Huy. Thành viên: Lưu Ngọc An, Nguyễn Lê Hòa. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2017-02-64. Năm: 2017.
(21/01/2018)
 
330. Xây dựng hệ thống quản lý phòng máy thực hành máy tính tại Trường CĐ CNTT
Chủ nhiệm: Phan Trọng Thanh. Thành viên: Nguyễn Anh Tuấn. Thành viên: . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2017-07-09. Năm: 2017.
(01/02/2018)
 
331. Nhận diện tình hình tài chính dựa trên dạng báo cáo lưu chuyển tiền tệ của các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Chủ nhiệm: Trần Thị Nga. Thành viên: Phạm Quang TínNguyễn Thị Thùy Dung. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2017-04-20. Năm: 2017.
(06/02/2018)
 
332. Nghiên cứu tiềm năng áp dụng sản xuất sạch hơn cho doanh nghiệp chế biến thủy sản thuộc Khu công nghiệp dịch vụ thủy sản Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: TS. Phan Như Thúc. Thành viên: . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2017-02-68. Năm: 2017.
(21/03/2018)
 
333. Thiết kế, chế tạo mô hình đèn giao thông thông minh điều khiển qua Internet sử dụng PLC S7
Chủ nhiệm: Phạm Duy Dưởng. Thành viên: . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2017-06-52. Năm: 2017.
(22/03/2018)
 
334. NGHIÊN CỨU VỀ ĐẠI LƯỢNG VÔ CÙNG BÉ, VÔ CÙNG LỚN ĐỂ ÁP DỤNG TRONG DẠY - HỌC TOÁN
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hà Phương. Thành viên: Phan Đức Tuấn. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2017-03-08. Năm: 2017.
(21/02/2018)
 
335. Development of Solution for Safety and Optimal Navigation Path of a Ship Considering the Sea State
Chủ nhiệm: Hyeon Kyu Yoon. Thành viên: Van Minh Nguyen, Myung-Jun Jeon. Đề tài Khác. Mã số: VYH-C-3Y-DEV-001. Năm: 2017.
(27/02/2018)
 
336. nhận thức của giáo viên các trường trung học cơ sở Đà Nẵng về sức khỏe tâm thần học sinh
Chủ nhiệm: Bùi Thị Thanh Diệu. Thành viên: Lê Thị Duyên. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2017-03-03. Năm: 2017.
(28/02/2018)
 
337. AquaDaNang
Chủ nhiệm: Polytech Nice-Sophia (Université de NiceSophia Antipolis). Thành viên: GOURBESVILLE Philippe, GAETANO Marc, VO Ngoc Duong, NGUYEN Quang Binh
. Đề tài Khác. Mã số: 01-2017. Năm: 2017.
(16/03/2018)
 
338. Nghiên cứu tối ưu hóa điều kiện lên men và xây dựng quy trình thu nhận enzyme nattokinase từ natto lên men bởi vi khuẩn Bacillus subtilis natto
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Minh Nguyệt. Thành viên: . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2017 - 02 - 81. Năm: 2017.
(28/03/2018)
 
339. XÂY DỰNG MỘT SỐ CHỦ ĐỀ DẠY HỌC TÍCH HỢP PHẦN NỘI DUNG CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 11
Chủ nhiệm: Ths. Nguyễn Thị Hương. Thành viên: Ths.Nguyễn Duy Quý. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2017-03-04. Năm: 2017.
(22/05/2018)
 
340. Nghiên cứu thực trạng và nhu cầu bồi dưỡng đội ngũ giảng viên sư phạm của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Chủ nhiệm: PGS.TS. Trần Xuân Bách. Thành viên: . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2017-ETEP-03-04. Năm: 2017.
(31/05/2018)
 
341. NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI ĐỊA DANH LÀNG XÃ Ở DINH QUẢNG NAM QUA BẢN TẤU CỦA BỘ HỘ TRONG SỬ LIỆU MINH MẠNG TẤU NGHỊ (1824)
Chủ nhiệm: TS. Lê Thị Mai. Thành viên: TS. Trương Anh Thuận. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2017-03-05. Năm: 2017.
(31/05/2018)
 
342. Thiết kế chế tạo dây chuyền sản xuất tự động bánh nổ
Chủ nhiệm: Lưu Đức Bình. Thành viên: Nguyễn Linh GiangTrần Ngọc Hải. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: Đ2015-02-112. Năm: 2016. (05/12/2015)
 
343. Mô hình phố chuyên doanh: Ứng dụng trong phát triển các tuyến phố thương mại của Thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: TS. Võ Quang Trí. Thành viên: PGS.TS. Lê Văn Huy TS. Donald J. Kopka TS. Đường Thị Liên Hà TS. Đinh Thị Lệ Trâm TS. Nguyễn Văn Hùng TS. Phạm Thanh Trà Th.S. Trương Trần Trâm Anh. Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2015-04-22. Năm: 2016.
(08/04/2016)
 
344. Mô phỏng ứng xử chịu nén của kết cấu ống thép nhồi bê tông
Chủ nhiệm: ThS. Phan Đình Hào. Thành viên: . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2016-02-48. Năm: 2016. (11/07/2016)
 
345. Nghiên cứu ảnh hưởng các đặc trưng gia tốc nền đất của động đất đến kết cấu công trình xây dựng.
Chủ nhiệm: ThS. Lê Chí Phát. Thành viên: ThS. Trương Hoàng Lộc; KS. Phan Thanh Ngọc. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2016-06-41. Năm: 2016.
(16/11/2016)
 
346. Nghiên cứu gia công các bề mặt phức tạp trên máy tiện CNC 6 trục Maxxturn 65
Chủ nhiệm: Trần Phước Thanh. Thành viên: Trần Minh Thông. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2016-02-01. Năm: 2016.
(07/06/2017)
 
347. Khảo sát nhu cầu sử dụng tiếng Nga tại tỉnh Ninh Thuận
Chủ nhiệm: Nguyễn Ngọc Chinh. Thành viên: Nguyễn Văn Hiện, Trần Thị Thanh Thảo. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2016-05-04. Năm: 2016.
(17/05/2016)
 
348. Thiết kế chế tạo dây chuyền sản xuất tự động bánh nổ.
Chủ nhiệm: Lưu Đức Bình. Thành viên: Trần Ngọc Hải; Nguyễn Linh Giang. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: DD2015-02-112. Năm: 2016.
(23/06/2016)
 
349. Xây dựng quy trình phân tích và đánh giá hàm lượng chất phụ gia natribenzoat trong một số sản phẩm thực phẩm từ thịt bằng phương pháp HPLC
Chủ nhiệm: ThS Lê Thị Tuyết Anh. Thành viên: Phạm Thị Hà. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2016-03-01. Năm: 2016.
(27/04/2017)
 
350. Nghiên cứu bê tông xi măng sử dụng bột đá vôi trong xây dựng công trình giao thông
Chủ nhiệm: TS. Hồ Văn Quân. Thành viên: TS. Nguyễn Văn Tươi. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: ĐT15-05. Năm: 2016.
(15/02/2019)
 
 
 Tìm thấy: 2962 mục / 60 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn