TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
51,490,655
 
CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Đơn vị: Phòng:
351. Ứng dụng CPLEX/MATLAB tính toán tối ưu điều phối điện năng trong hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới
Chủ nhiệm: Giáp Quang Huy. Thành viên: Lưu Ngọc An, Nguyễn Lê Hòa. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2017-02-64. Năm: 2017.
(21/01/2018)
 
352. NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT SINH HỌC TỰ ĐỘNG CẢNH BÁO SỚM NGUY CƠ Ô NHIỄM NGUỒN NƯỚC SINH HOẠT
Chủ nhiệm: TS. Hồ Phước Tiến. Thành viên: PGS. TS. Phạm Văn Tuấn; ThS. Nguyễn Văn Khánh. Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2014-01-17. Năm: 2017.
(12/04/2018)
 
353. Nghiên cứu vai trò của quan hệ công chúng trong việc xây dựng hình ảnh Đại học Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Trần Thị Yến Minh. Thành viên: Thành viên. Đề tài cấp Bộ. Mã số: DD2015-03-74. Năm: 2017.
(26/02/2018)
 
354. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH ANIMOSITY TRONG NGHIÊN CỨU HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG. TRƯỜNG HỢP NGƯỜI VIỆT NAM ĐỐI VỚI THỰC PHẨM TRUNG QUỐC"
Chủ nhiệm: Ths Trần Xuân Quỳnh. Thành viên: . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2017-04-22. Năm: 2017.
(12/03/2018)
 
355. Nghiên cứu thực nghiệm xác định sự phát triển cường độ của bê tông cốt liệu thủy tinh trong môi trường nước biển
Chủ nhiệm: Th.S Phan Nhật Long. Thành viên: . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2017–06-72. Năm: 2017.
(18/03/2018)
 
356. Nghiên cứu tiềm năng áp dụng sản xuất sạch hơn cho doanh nghiệp chế biến thủy sản thuộc Khu công nghiệp dịch vụ thủy sản Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: TS. Phan Như Thúc. Thành viên: . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2017-02-68. Năm: 2017.
(21/03/2018)
 
357. Thiết kế, chế tạo mô hình đèn giao thông thông minh điều khiển qua Internet sử dụng PLC S7
Chủ nhiệm: Phạm Duy Dưởng. Thành viên: . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2017-06-52. Năm: 2017.
(22/03/2018)
 
358. Xây dựng hệ thống quản lý phòng máy thực hành máy tính tại Trường CĐ CNTT
Chủ nhiệm: Phan Trọng Thanh. Thành viên: Nguyễn Anh Tuấn. Thành viên: . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2017-07-09. Năm: 2017.
(01/02/2018)
 
359. Nhận diện tình hình tài chính dựa trên dạng báo cáo lưu chuyển tiền tệ của các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Chủ nhiệm: Trần Thị Nga. Thành viên: Phạm Quang TínNguyễn Thị Thùy Dung. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2017-04-20. Năm: 2017.
(06/02/2018)
 
360. NGHIÊN CỨU VỀ ĐẠI LƯỢNG VÔ CÙNG BÉ, VÔ CÙNG LỚN ĐỂ ÁP DỤNG TRONG DẠY - HỌC TOÁN
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hà Phương. Thành viên: Phan Đức Tuấn. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2017-03-08. Năm: 2017.
(21/02/2018)
 
361. Development of Solution for Safety and Optimal Navigation Path of a Ship Considering the Sea State
Chủ nhiệm: Hyeon Kyu Yoon. Thành viên: Van Minh Nguyen, Myung-Jun Jeon. Đề tài Khác. Mã số: VYH-C-3Y-DEV-001. Năm: 2017.
(27/02/2018)
 
362. nhận thức của giáo viên các trường trung học cơ sở Đà Nẵng về sức khỏe tâm thần học sinh
Chủ nhiệm: Bùi Thị Thanh Diệu. Thành viên: Lê Thị Duyên. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2017-03-03. Năm: 2017.
(28/02/2018)
 
363. XÂY DỰNG MỘT SỐ CHỦ ĐỀ DẠY HỌC TÍCH HỢP PHẦN NỘI DUNG CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 11
Chủ nhiệm: Ths. Nguyễn Thị Hương. Thành viên: Ths.Nguyễn Duy Quý. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2017-03-04. Năm: 2017.
(22/05/2018)
 
364. Nghiên cứu thực trạng và nhu cầu bồi dưỡng đội ngũ giảng viên sư phạm của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Chủ nhiệm: PGS.TS. Trần Xuân Bách. Thành viên: . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2017-ETEP-03-04. Năm: 2017.
(31/05/2018)
 
365. NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI ĐỊA DANH LÀNG XÃ Ở DINH QUẢNG NAM QUA BẢN TẤU CỦA BỘ HỘ TRONG SỬ LIỆU MINH MẠNG TẤU NGHỊ (1824)
Chủ nhiệm: TS. Lê Thị Mai. Thành viên: TS. Trương Anh Thuận. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2017-03-05. Năm: 2017.
(31/05/2018)
 
366. Designing extracurricular activities in Sontra nature reserve to improve the effect of teaching environment education on secondary school students in Danang city, Vietnam
Chủ nhiệm: ThS. Trần Ngọc Sơn. Thành viên: Lê Thị Trang, Bùi Văn Tuấn. Đề tài Khác. Mã số: Kyoto University. Năm: 2016.
(28/10/2015)
 
367. Xây dựng mô hình tối ưu để cực tiểu hóa chi phí của doanh nghiệp trong quản trị tài chính ngắn hạn. (Đã hoàn thành 2016)
Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy. Thành viên: Nguyễn Thị Thu Thủy. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2016-02-44. Năm: 2016.
(29/02/2016)
 
368. Tập trung hóa và khai thác kho dữ liệu khảo sát phục vụ công tác đảm bảo chất lượng tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Đặng Trung Thành. Thành viên: Nguyễn Thị Vân Anh . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2016-04-13. Năm: 2016.
(28/03/2016)
 
369. Survey on displacement of toxic pollutants in geological environment of industrial zone in Danang city, Vietnam via 2D electrical resistivity tomography (ERT)”
walgreens prints coupons o
viagra coupon canada drug pharmacy coupon free discount prescription card

Chủ nhiệm: Le Phuoc Cuong. Thành viên: Nguyen The Nghia, Luong Van Tho, Shuhei Tanaka. Đề tài Khác. Mã số: GSGES-Kyoto. Năm: 2016. (21/12/2015)
 
370. Study on the correlation between heavy metal accumulation in soil and some species earthworms Pheretima spp. at some areas in in Da Nang, Vietnam
Chủ nhiệm: Dam Minh Anh. Thành viên: Minoru YONEDA, Pham Thi Hong Ha, Tran Quang Dan,. Đề tài Khác. Mã số: GSGES.KU.2015. Năm: 2016.
(20/08/2015)
 
371. Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo tồn, phát triển tài nguyên cây thuốc tại khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà - Núi Chúa
Chủ nhiệm: Phạm Thị Kim Thoa. Thành viên: Hoàng Thanh Sơn, Nguyễn Thị Kim Yến. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: Đ2015-02-134. Năm: 2016.
(22/08/2015)
 
372. Nghiên cứu nhân giống và cải thiện qui trình nuôi trồng Nấm Linh chi (Ganoderma lucidum) nhằm hỗ trợ chương trình phát triển nông thôn mới tại Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Lê Lý Thùy Trâm. Thành viên: Phạm Thị Kim Thảo, Võ Công Tuấn. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: Đ2015-02-138. Năm: 2016.
(09/09/2015)
 
373. Nghiên cứu sản xuất chế phẩm vi sinh có hoạt tính xử lý sulfate từ chủng vi khuẩn Desulfovibrio sp. được phân lập từ phân trâu, bò
Chủ nhiệm: TS. Phạm Thị Mỹ. Thành viên: Bùi Xuân Đông; Bộ môn Công nghệ sinh học - Trường ĐHSP Đà Nẵng. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: Đ2015-03-75. Năm: 2016.
(18/12/2015)
 
374. Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất tinh dầu thơm từ quả phật thủ
Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Văn Lợi. Thành viên: Bùi Xuân Đông; Đại học Công nghiệp Hà Nội. Đề tài cấp Bộ. Mã số: Đang cập nhật. Năm: 2016.
(21/12/2015)
 
375. Nghiên cứu ảnh hưởng của văn hóa đến hoạt động kinh doanh của các doanh nhân nữ ở Việt Nam
Chủ nhiệm: TS. Ngô Thị Khuê Thư. Thành viên: TS. Nguyễn Thị Mỹ Hương, TS. Lâm Bá Hòa, PGS,TS. Nguyễn Thanh Liêm, PGS,TS. Đào Hữu Hòa, GS,TS. Nguyễn Trường Sơn, PGS,TS. Lê Hữu Ái. Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2015-04-23. Năm: 2016.
(24/12/2015)
 
376. Nghiên cứu quá trình hóa khí biomass trong lớp sôi
Chủ nhiệm: TS Trần Thanh Sơn. Thành viên: Công ty CP Năng lượng Hoàng Đạo. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: Đ2015-02-129. Năm: 2016.
(12/01/2016)
 
377. Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến thành công của quảng cáo trên thiết bị di động đối với
doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam

Chủ nhiệm: Th.S Đàm Nguyễn Anh Khoa. Thành viên: Th.S Nguyễn Thị Thảo Nguyên. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: Pending. Năm: 2016.
(09/03/2016)
 
378. Nghiên cứu sản xuất chế phẩm vi sinh có hoạt tính xử lý sulfate từ chủng vi khuẩn Desulfovibrio sp. được phân lập từ phân trâu, bò
Chủ nhiệm: TS. Phạm Thị Mỹ. Thành viên: TS. Bùi Xuân Đông, ThS, Nguyễn Thị Lan Phương. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: Đ2015-03-75. Năm: 2016.
(24/12/2015)
 
379. "Đánh giá sự tác động của ngành du lịch đến tăng trưởng kinh tế của tỉnh Quảng Nam"
Chủ nhiệm: GS.TS Nguyễn Trường Sơn. Thành viên: TS Đoàn Ngọc Phi Anh; TS Nguyễn Phúc Nguyên; ThS Nguyễn Văn Long; ThS Hoàng Văn Hải; ThS Trần Như Thiên Mỵ. Đề tài cấp Thành phố. Mã số: 1/2016. Năm: 2016.
(19/02/2016)
 
380. Đo lường mức độ cạnh tranh của ngành Ngân hàng Việt nam
Chủ nhiệm: Ths. Phan Đình Anh. Thành viên: . Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: T16-01-04. Năm: 2016.
(13/03/2018)
 
381. Ứng dụng công cụ Microsoft Excel VBA vào việc thu thập, xử lý, phân tích và mô hình hóa dữ liệu chứng khoán
Chủ nhiệm: Th.S Nguyễn Đặng Hoàng Thư. Thành viên: . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2016-02. Năm: 2016.
(09/03/2016)
 
382. Fundamental Mechanics and Conditional Probabilities for Prediction of Hurricane Surge and Wave Loads on Elevated Coastal Structrures (National Science Foundation - NSF)
Chủ nhiệm: Daniel T. Cox (PI), John W. van de Lindt (co-PI)). Thành viên: Trung Q. Do, Hyoungsu Park. Đề tài Khác. Mã số: NSF-1301016. Năm: 2016.
(13/04/2016)
 
383. Nghiên cứu và so sánh sức chịu tải của cọc đơn chịu tác dụng của tải trọng ngang theo các mô hình tương tác giữa đất và cọc.
Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thu Hà. Thành viên: TS. Đỗ Hữu Đạo, KS. Lê Đình Việt. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2016-02-46. Năm: 2016.
(16/12/2016)
 
384. Nghiên cứu giải pháp hợp nhất tài nguyên và công cụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên
Chủ nhiệm: Huỳnh Công Pháp. Thành viên: Nguyễn Văn Bình, Đặng Đại Thọ. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: Đ2015-07-08. Năm: 2016.
(25/12/2016)
 
385. Phát triển các bài tập ứng dụng Lập trình nhúng trên board Raspberry Pi
Chủ nhiệm: Lê Ngọc Quý Văn. Thành viên: . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2016-06-18. Năm: 2016.
(19/03/2017)
 
386. Hoàn thiện chuỗi cung ứng rau xứ lạnh tại huyện Konplong, tỉnh Kon Tum
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Minh Chi. Thành viên: Võ Thị Phương, Phạm Văn Thắng. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: Đ2015-08-15. Năm: 2016.
(21/02/2017)
 
387. Nghiên cứu giải pháp triển khai thống nhất tên miền và xây dựng Dspace để tổng hợp nguồn tài liệu trên hệ thống website Đại học Đà Nẵng
Chủ nhiệm: PGS.TS Lê Thành Bắc. Thành viên: Hồ Phan Hiếu, Đinh Quang Trung, Trần Thanh Liêm, Trần Nhật Anh. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: Đ2015-01-24. Năm: 2016.
(22/12/2016)
 
388. Ứng dụng VMWARE ESXI xây dựng hệ thống SERVER ảo tại các phòng máy trường Cao đẳng Công nghệ
Chủ nhiệm: KS. Hoàng Bá Đại Nghĩa. Thành viên: Lê Thiện Nhật Quang. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2016-06-25. Năm: 2016.
(21/12/2016)
 
389. NÂNG CẤP HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÁN BỘ VIÊN CHỨC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ
Chủ nhiệm: ThS. Phan Quang Tùng. Thành viên: Lê Thiện Nhật Quang. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2016-06-28. Năm: 2016.
(21/12/2016)
 
390. Nghiên cứu xử lý sợi xơ dừa dùng làm vật liệu gia cường trong composite trên nền epoxy - Ứng dụng để sản xuất vật lưu niệm.

Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thanh Hội. Thành viên: . Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: Đ2015-06-19. Năm: 2016.
(14/11/2016)
 
391. Nghiên cứu và xây dựng giải pháp phần mềm hỗ trợ việc triển khai mô hình lớp học Flipped Learning
Chủ nhiệm: TS Trịnh Công Duy. Thành viên: . Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: dhdn2016. Năm: 2016.
(24/03/2019)
 
392. Nghiên cứu thiết kế hệ thống đo lưu lượng không khí – biogas ứng dụng trong việc điều chỉnh thành phần hỗn hợp động cơ dual fuel (biogas - diesel) trên băng thử FROUDE
Chủ nhiệm: Nguyễn Việt Hải. Thành viên: Võ Anh Vũ. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2016-02-05. Năm: 2016.
(05/01/2017)
 
393. Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển công nghiệp chế biến nông lâm sản khu vực Bắc Tây Nguyên
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Ngọc Lợi. Thành viên: Nguyễn Tố Như, Phan Thị Nhung, Nguyễn Thị Thúy Hạnh, Đặng Thị Kim Ngân, Phan Thị Thanh Trúc. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: Đ2015- 08- 16. Năm: 2016.
(02/12/2016)
 
394. Nghiên cứu mỹ thuật trang trí của kiến trúc truyền thống Việt Nam để thiết kế nội thất cho căn nhà ở hiện đại
Chủ nhiệm: Lê Minh Sơn. Thành viên: Trần Văn Tâm, Trương Phan Thiên An, Lương Lan Phương. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2016-02-36. Năm: 2016.
(29/12/2016)
 
395. Nghiên cứu sử dụng công nghệ enzyme để tách chất béo từ cám gạo
Chủ nhiệm: Võ Công Tuấn. Thành viên: Trần Xuân Hùng. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2016-02-25. Năm: 2016.
(27/02/2018)
 
396. Nghiên cứu chế tạo thiết bị đo lưu lượng khí ở nhiệt độ cao
Chủ nhiệm: ThS. Mã Phước Hoàng. Thành viên: . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2016-02-11. Năm: 2016.
(12/07/2019)
 
397. Nghiên cứu và phát triển hệ thống học trực tuyến trên nền tảng Bigbluebutton
Chủ nhiệm: Nguyễn Anh Tuấn. Thành viên: . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2016-07-08. Năm: 2016.
(05/03/2017)
 
398. Mô phỏng phương pháp giải một số bài toán về lý thuyết đồ thị trên máy tính
Chủ nhiệm: TS. Hoàng Nhật Quy. Thành viên: ThS. Lương Khánh Tý
. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: 304/QĐ-CĐVH. Năm: 2016.
(05/09/2016)
 
399. Nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ của phép tu từ phóng đại trong các tác phẩm văn học tiếng Pháp
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Thu Thủy. Thành viên: Hồ Thị Ngân Điệp, Huỳnh Thị Thanh Thúy. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: DD2015-05-40. Năm: 2016. (12/10/2016)
 
400. Nghiên cứu ảnh hưởng của tải trọng nhiệt độ đến kết cấu công trình Bê tông cốt thép.
Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Phú Hoàng. Thành viên: ThS. Lê Chí Phát; KS. Phan Thanh Ngọc. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2016-06-40. Năm: 2016.
(16/11/2016)
 
 
 Tìm thấy: 3004 mục / 61 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn