TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
75,104,053
 
CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Đơn vị: Phòng:
401. Nghiên cứu cách chú thích trong sách giáo khoa Ngữ văn trung học
Chủ nhiệm: Bùi Trọng Ngoãn. Thành viên: Hồ Trần Ngọc Oanh. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: Đ2015-03-72. Năm: 2018.
(22/08/2020)
 
402. Nghiên cứu tính chất và tổng hợp hợp chất mới từ TCNQFn (n= 1, 2)
Chủ nhiệm: TS. Võ Thắng Nguyên. Thành viên: TS. Trần Đức Mạnh, TS. Vũ Thị Duyên. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2017-TD-03-02. Năm: 2018.
(17/08/2020)
 
403. Nghiên cứu tác động của hệ thống tài chính đến hoạt động đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2000-2015
Chủ nhiệm: Nguyễn Trần Thuần. Thành viên: Lâm Chí Dũng, Phạm Quang Tín, Hoàng Dương Việt Anh, Nguyễn Thành Đạt. Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2016-DNA-16-TT. Năm: 2018.
(05/04/2016)
 
404. Nghiên cứu, chế tạo robot giám sát phục vụ mục tiêu tự động hóa trạm biến áp không người trực
Chủ nhiệm: Nguyễn Hữu Hiếu. Thành viên: . Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2016.DNA.17. Năm: 2018.
(14/04/2020)
 
405. Lựa chọn phương tiện truyền thông cho chiến lược đối phó với khủng hoảng: Nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam
Chủ nhiệm: Đặng Thị Hồng Dân. Thành viên: . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2018-04-29. Năm: 2018.
(19/08/2019)
 
406. “Giáo dục thế giới quan duy vật biện chứng với việc xây dựng nhân cách cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng”
Chủ nhiệm: Phạm Huy Thành. Thành viên: . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2018-04-36.. Năm: 2018.
(07/08/2019)
 
407. Nghiên cứu tính chất điện tử và truyền dẫn của graphene trên các lớp đế bán dẫn: Ảnh hưởng của biến dạng và điện trường ngoài
Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Chương. Thành viên: Nguyễn Văn Chương, Lê Thị Phương Thảo, Lê Thị Ngọc Tú, Nguyễn Ngọc Hiếu, Nguyễn Văn Hiếu
. Đề tài cấp Nhà nước. Mã số: 103.01-2016.07. Năm: 2018.
(14/08/2019)
 
408. Tam giáo và sự vận dụng những nội dung cơ bản để giáo dục đạo đức cho sinh viên
Chủ nhiệm: Trần Văn Thái. Thành viên: . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: CHV-GV-17-03. Năm: 2018.
(25/06/2020)
 
409. Nghiên cứu xây dựng mô hình trắc nghiệm thích nghi ứng dụng phát triển hệ thống tự động đánh giá mức độ kiến thức và năng lực người học
Chủ nhiệm: Đặng Hoài Phương. Thành viên: Mai Văn Hà. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2017-02-94. Năm: 2018.
(13/06/2019)
 
410. Nghiên cứu tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến sự chấp nhận của người tiêu dùng đối với dịch vụ thanh toán qua di động ứng dụng mô hình UTAUT mở rộng
Chủ nhiệm: Trần Danh Nhân. Thành viên: Trần Thị Phương Hà. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2018 – 04 – 35. Năm: 2018.
(18/06/2019)
 
411. Nghiên cứu tác động của triết lý đạo đức cá nhân đến hành vi tiêu dùng có đạo đức: Trường hợp nghiên cứu tại Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Trần Thị Phương Hà. Thành viên: Trần Danh Nhân. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2018-04-30. Năm: 2018.
(18/06/2019)
 
412. Giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng hiện nay theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh
Chủ nhiệm: Lê Thị Ngọc Hoa. Thành viên: . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2018-04-31. Năm: 2018.
(11/05/2019)
 
413. Nghiên cứu phương pháp và xây dựng phần mềm tính tối ưu trào lưu công suất trong lưới điện microgrid có xét tới sự phụ thuộc vào tần số và điện áp của nguồn phát và phụ tải
Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Quang Ninh. Thành viên: . Đề tài cấp Bộ. Mã số: VAST07.03/17-18. Năm: 2018.
(08/07/2019)
 
414. Nghiên cứu sử dụng thảo dược trong chăn nuôi gà thịt thả vườn
Chủ nhiệm: Nguyễn Trường Thi, Trần Cảnh Thắng. Thành viên: . Đề tài Khác. Mã số: AAGF1.15. Năm: 2018.
(01/10/2019)
 
415. Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý và điều khiển thông minh trên nền web hoặc trên smart phone tại phòng thí nghiệm đa chức năng
Chủ nhiệm: Hoàng Bá Đại nghĩa. Thành viên: Trần Duy Chung, Lê Ngọc Quý Văn, Trần Thanh Hà
. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2017-06-62. Năm: 2018.
(03/07/2019)
 
416. Nghiên cứu ứng dụng hệ thống giao thông thông minh trong hoạt động quản lý giao thông ở một số đô thị lớn Miền Trung Việt Nam

Chủ nhiệm: Phan Cao Thọ. Thành viên: Trần Hoàng Vũ, Trần Thị Phương Anh, Phạm Duy Dưỡng, Cao Thị Xuân Mỹ, Hoàng Bá Đại Nghĩa, Nguyễn Văn Đăng.. Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2017-DNA-18. Năm: 2018.
(03/05/2019)
 
417. Nghiên cứu thiết kế thiết bị chưng cất tinh dầu thiên nhiên
Chủ nhiệm: ThS. Mã Phước Hoàng. Thành viên: ThS. Ngô Phi Mạnh. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2018-02-98. Năm: 2018.
(04/05/2019)
 
418. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DI CHUYỂN BẰNG CÁC PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CÔNG CỘNG CỦA NGƯỜI ĐI BỘ TRONG ĐÔ THỊ VIỆT NAM
Chủ nhiệm: Lê Phong Nguyên. Thành viên: . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2018-02-18. Năm: 2018.
(22/04/2019)
 
419. Nâng cao chất lượng của Hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Chủ nhiệm: TS. Huỳnh Thị Hồng Hạnh. Thành viên: Nguyễn Mạnh Toàn, Huỳnh Huy Hòa, Nguyễn Trần Ngọc Diệu
. Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2016-DNA-13-TT. Năm: 2018.
(11/06/2019)
 
420. Mối quan hệ giữa các yếu tố cấu thành tài sản thương hiệu và sự hài lòng của du khách đối với điểm đến là thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Trần Trung Vinh. Thành viên: Trần Thị Kim Phương; Nguyễn Thị Ngọc Ly; Nguyễn Phúc Nguyên. Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2016-DNA-17-TT. Năm: 2018.
(28/05/2019)
 
421. Mối quan hệ giữa các yếu tố cấu thành tài sản thương hiệu và sự hài lòng của du khách đối với điểm đến là thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Trần Trung Vinh. Thành viên: Trần Thị Kim Phương; Nguyễn Thị Ngọc Ly; Nguyễn Phúc Nguyên. Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2016-DNA-17-TT. Năm: 2018.
(29/05/2019)
 
422. Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo bộ chuyển đổi năng lượng một chiều có điều khiển cho hệ thống năng lượng mặt trời.
Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Tấn. Thành viên: GS.TS.Lê Kim Hùng TS.Dương Minh Quân. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T-2018-02-01. Năm: 2018.
(10/06/2019)
 
423. Sự biến đổi văn hóa sinh thái của đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên hiện nay
Chủ nhiệm: Chủ nhiệm. Thành viên: PgS.TS. Võ Văn MinhTS. Nguyễn Văn ThắngThS. Ngô Thị HườngThS. Tăng Chánh TínThS. Trần Ngọc SơnCN. Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2016.ĐNA.04. Năm: 2018.
(10/06/2019)
 
424. Nghiên cứu chế tạo điện cực thủy phân nước trên cơ sở điện cực cácbon xốp có cấu trúc 3D dẫn xuất từ xốp melamine
Chủ nhiệm: TS. Phạm Ngọc Tùng. Thành viên: TS. Phan Thế Anh, TS. Dương Thế Hy, ThS. Võ Công Tuấn. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2017-02-101. Năm: 2018.
(24/04/2019)
 
425. Nghiên cứu mối quan hệ giữa truyền miệng điện tử và dự định quay lại của Khách du lịch dưới tác động của giao thoa văn hóa
Chủ nhiệm: Trần Lương Nguyệt. Thành viên: . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2018-07-05. Năm: 2018.
(03/04/2019)
 
426. Xây dựng quy trình quản lý nề nếp giảng dạy và làm việc của cán bộ, viên chức tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Kim Yến. Thành viên: Võ Tiến. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2017-05-01. Năm: 2018.
(21/03/2019)
 
427. Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý việc học tập, nghiên cứu của cán bộ, viên chức được cử đi học trong và ngoài nước
Chủ nhiệm: Lê Ngọc Khánh. Thành viên: Đinh Quang Trung, Trần Phước Sơn. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2017-DN01-04. Năm: 2018.
(19/12/2018)
 
428. Đề xuất ứng dụng phương tiện vận chuyển công cộng Cabin-ways cho đô thị Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Lê Minh Sơn. Thành viên: Trương Nguyễn Song Hạ; Lương Lan Phương. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2018.02.17. Năm: 2018.
(02/01/2019)
 
429. Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy ở thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Lê Ngọc Hành. Thành viên: Hồ Phong Nguyễn Văn Nam. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2018 - TN - 06. Năm: 2018.
(28/01/2019)
 
430. Xây dựng bản đồ ngập lụt thành phố Đà Nẵng từ dữ liệu ảnh vệ tinh radar
Chủ nhiệm: Trần Thị Ân. Thành viên: Lê Ngọc Hành, Nguyễn Thị Diệu, Trương Phước Minh. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2018 - TN - 01. Năm: 2018.
(28/01/2019)
 
431. Nghiên cứu xây dựng bộ cơ sở dữ liệu mưa cực hạn phục vụ giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn một số tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên
Chủ nhiệm: Nguyễn Chí Công. Thành viên: Nguyễn Vĩnh Long. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2016-ĐN02-02. Năm: 2018.
(10/02/2019)
 
432. Nghiên cứu ứng dụng hệ thống giao thông thông minh trong hoạt động quản lý giao thông ở một số đô thị lớn Miền Trung Việt Nam.
Chủ nhiệm: Phan Cao Thọ. Thành viên: Trần Hoàng Vũ, Phạm Duy Dưởng, Hoàng Bá Đại Nghĩa. Đề tài cấp Bộ. Mã số: CNTT-02. Năm: 2018.
(12/12/2018)
 
433. Hoàn thiện quản trị công ty nhằm nâng cao chất lượng báo cáo phát triển bền vững của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Chủ nhiệm: Đoàn Ngọc Phi Anh. Thành viên: Nguyễn Thị Xuân Linh, Nguyễn Hữu Hòa, Võ Văn Cương, Đoàn Thị Hương. Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2016-ĐNA-11-TT. Năm: 2018.
(10/03/2019)
 
434. Đánh giá hiệu quả chính sách phát triển Nguồn nhân lực chất lượng cao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Đỗ Thị Hằng Nga. Thành viên: . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2018-04.33. Năm: 2018.
(05/08/2019)
 
435. Testing drilling tool intergrating damping system using machining test method
Chủ nhiệm: Hồ Dương Đông.. Thành viên: . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: JST-UD2018-346E. Năm: 2018.
(26/09/2019)
 
436. Nghiên cứu thực nghiệm và tính toán khả năng ứng xử chọc thủng sàn phẳng bê tông cốt thép toàn khối theo một số Tiêu chuẩn.

Chủ nhiệm: Đinh Thị Như Thảo. Thành viên: Lê Vũ An; Phan Quang Vinh. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2016-ĐN02-14. Năm: 2018.
(30/09/2019)
 
437. NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO THẾ HỆ SƠN MỚI THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG CÓ KHẢ NĂNG CHỐNG ĂN MÒN VÀ HÀ BÁM TRÊN CƠ SỞ CÁC VẬT LIỆU NANO DẪN ĐIỆN
Chủ nhiệm: Phan Thế Anh. Thành viên: . Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2016-ĐN02-01. Năm: 2018.
(14/06/2019)
 
438. Research to build the adaptive testing model using to develop computerized adaptive testing to evaluate the examinee’s ability(Code number: T2017-02-94)
Chủ nhiệm: Phương ĐH. Thành viên: Hà MV. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2017-02-94. Năm: 2018.
(12/06/2019)
 
439. Nghiên cứu vấn đề kinh tế, xã hội và giáo dục trên tạp chí Nam Phong (1917-1934)
Chủ nhiệm: Phạm Thị Thu Hà. Thành viên: Nguyễn Quang Huy. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2018-TN-04. Năm: 2018.
(13/06/2019)
 
440. Nghiên Cứu Mô Phỏng Tay Máy Một Bậc Tự Do dựa trên Cơ Cấu Cân Bằng Trọng Lượng Mới
Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Hồng Nguyên. Thành viên: TS. Lê Hoài Nam, Hà Hồng Nhật. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2018-02-56. Năm: 2018.
(17/06/2019)
 
441. Nghiên cứu ứng dụng hệ thống giao thông thông minh trong hoạt động quản lý giao thông ở một số đô thị lớn Miền Trung Việt Nam
Chủ nhiệm: PGS. TS. Phan Cao Thọ. Thành viên: TS. Trần Hoàng Vũ, ThS. Trần Thị Phương Anh, ThS. Duy Dưỡng, ThS. Thị Xuân Mỹ, ThS. Hoàng Bá Đại Nghĩa, ThS. Nguyễn Văn Đăng. Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2017-DNA-18. Năm: 2018.
(17/06/2019)
 
442. Khảo sát việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học ngoại ngữ của sinh viên Đại học Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Nguyễn Hữu Bình. Thành viên: . Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2016-ĐN05-01. Năm: 2018.
(07/06/2019)
 
443. Research on the Impact of Personal Moral Philosophy on Ethical Comsumption: An Empirical Study in Danang City
Chủ nhiệm: Trần Thị Phương Hà. Thành viên: Trần Danh Nhân. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2018-04-30. Năm: 2018.
(17/06/2019)
 
444. The Impact of Factor Affecting Consumer Acceptance of Mobile Payment Services: An Application of Extended- UTAUT Model
Chủ nhiệm: Tran Danh Nhan. Thành viên: Tran Thi Phuong Ha. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2018-04-35. Năm: 2018.
(17/06/2019)
 
445. Nghiên cứu quá trình cháy động cơ sử dụng lưỡng nhiên liệu Xăng - Butanol trên động cơ đánh lửa cưỡng bức
Chủ nhiệm: Huỳnh Tấn Tiến. Thành viên: . Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: B2016-ĐN02-17. Năm: 2018.
(20/06/2019)
 
446. Nghiên cứu xây dựng hệ thống cảnh báo ùn tắc giao thông dựa trên nền tảng hệ thống camera 0511 thành phố đà nẵng
Chủ nhiệm: Hoàng Bá Đại Nghĩa. Thành viên: Phạm Duy Dưởng. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2018-06-94. Năm: 2018.
(21/06/2019)
 
447. Nghiên cứu dự báo xu thuế biến đổi chất lượng nước cho hệ thống sông Thành phố Đà Nẵng dưới tác động của hoạt động phát triển KTXH
Chủ nhiệm: Hoàng Hải. Thành viên: Lê Hùng, Tô thúy Nga, Nguyễn Dương Quang Chánh, Dương Gia Đức .... Đề tài Khác. Mã số: B2017, DNA-10. Năm: 2018.
(04/11/2017)
 
448. Nghiên cứu sử dụng bột đá Non nước phế thải để sản xuất vật liệu composite
Chủ nhiệm: Đoàn Thị Thu Loan. Thành viên: - PGS.TS. Đoàn Thị Thu Loan – Trưởng Bộ môn - TS. Dương Thế Hy – Trường ĐH Bách Khoa, ĐHĐN - KS. Võ Thị Thu Hiền – Trường ĐH Bách Khoa, ĐHĐN - TS. Phan Thế Anh – Trường ĐH Bách Khoa, ĐHĐN - KS. Nguyễn Kim Sơn – Trường ĐH Bách Khoa, ĐHĐN - ThS. Phan Thị Thúy Hằng – Trường ĐH Bách Khoa, ĐHĐN - TS. Hồ Viết Thắng – Trường ĐH Bách Khoa, ĐHĐN -ThS. Nguyễn Minh Hoàng – Trường ĐH Bách Khoa, ĐHĐN -ThS. Phạm Thị Hương – Trường ĐH Bách Khoa, ĐHĐN -KS. Nguyễn Thị sen – Trường ĐH Bách Khoa, ĐHĐN -KS. Lê Thanh Sang. Đề tài cấp Thành phố. Mã số: 54/HĐ-SKHCN. Năm: 2018.
(20/06/2019)
 
449. Supporting Entrepreneurial Development in the Field of IT in Vietnamese HEIs – ICTentr
Chủ nhiệm: Pasi Malinen, Huỳnh Công Pháp (Điều phối viên, quản lý dự án ĐHĐN). Thành viên: Đại học Đà Nẵng. Đề tài Khác. Mã số: 561492-EPP. Năm: 2018.
(15/08/2016)
 
450. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo dây chuyền sản xuất khép kín sản phẩm từ nhựa
Chủ nhiệm: Võ Như Tùng. Thành viên: Nguyễn Thanh Hải. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2018-02-28. Năm: 2018.
(06/06/2019)
 
 
 Tìm thấy: 3441 mục / 69 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn