TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
49,719,449
 
CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Đơn vị: Phòng:
401. Ứng dụng mô hình Gauss để xác định chiều cao ống khói và khoảng cách giữa các ống khói nhằm đạt tiêu chuẩn môi trường Việt nam
Chủ nhiệm: Nguyễn Đình Huấn. Thành viên: . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2007-02-33. Năm: 2016.
(20/06/2017)
 
402. Chủ nghĩa thực dụng và những biểu hiện của lối sống thực dụng trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội ở Việt Nam hiện nay
Chủ nhiệm: TS. Trịnh Sơn Hoan. Thành viên: TS. Lâm Bá Hòa. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2016-04-06. Năm: 2016.
(21/08/2017)
 
403. Nghiên cứu phân lập, định danh và chọn lọc chủng vi khuẩn Bacillus subtillis natto có khả năng sinh enzyme nattokinase hoạt lực cao từ natto thương phẩm
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Minh Nguyệt. Thành viên: Văn Hà Vy. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2016-02-29. Năm: 2016.
(27/09/2017)
 
404. Nghiên cứu sản xuất nhựa đường pha lốp xe phế thải nhằm nâng cao chất lượng mặt đường, giảm giá thành đồng thời giảm ô nhiễm môi trường.
Chủ nhiệm: Lê Thị Như Ý. Thành viên: . Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: Đ2015-02-141. Năm: 2016.
(05/12/2016)
 
405. Nghiên cứu và so sánh sức chịu tải của cọc đơn chịu tác dụng của tải trọng ngang theo các mô hình tương tác giữa đất và cọc (Study and comparison of loading capacity of single pile is effected by horizontal load according to models of interaction between soil and pile)
Chủ nhiệm: Nguyễn Thu Hà. Thành viên: Đỗ Hữu Đạo - Lê Đình Việt. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2016-02-46. Năm: 2016.
(12/04/2017)
 
406. Nghiên cứu hạn chế sự thất thoát vốn đầu tư xây dựng công trình thông qua việc quản lý chi phí hợp đồng xây dựng
Chủ nhiệm: Lê Thị Phượng. Thành viên: . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2016-06-36. Năm: 2016.
(12/12/2016)
 
407. Đề xuất giải pháp thiết kế và khai thác thông gió tự nhiên cho chung cư cao tầng tại thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Phan Tiến Vinh. Thành viên: . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2016 - 06 - 35. Năm: 2016.
(18/12/2016)
 
408. Xây dựng Website quản lý tình trạng trang thiết bị tại các phòng máy tính trường Cao đẳng Công nghệ
Chủ nhiệm: KS. Lê Thiện Nhật Quang. Thành viên: Nhóm TRT-3C. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2016-06-23. Năm: 2016. (21/12/2016)
 
409. Nghiên cứu tương tác cơ học của biến tử siêu âm gốm áp điện ứng dụng vào quy trình tổng hợp TiO2 cấu trúc nano
Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Văn Thịnh. Thành viên: . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2016-06-22. Năm: 2016.
(27/12/2016)
 
410. Nghiên cứu và thiết kế thiết bị đo nhịp tim từ xa sử dụng camera

Chủ nhiệm: Phan Trần Đăng Khoa. Thành viên: Vũ Vân Thanh
. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2016-02-21. Năm: 2016.
(04/01/2017)
 
411. Đánh giá tác động của Quỹ đầu tư quốc gia (Sovereign wealth fund) đến giá trị của doanh nghiệp - Nghiên cứu thực nghiệm một số SWF lớn trên thế giới
Chủ nhiệm: Đinh Bảo Ngọc. Thành viên: . Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: Đ2015-04-57. Năm: 2016.
(05/01/2017)
 
412. NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT CHUẨN BỊ TIÊU BẢN NHIỄM SẮC THỂ THỰC VẬT PHỤC VỤ CHO GIẢNG DẠY NGÀNH SINH HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM-ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Chủ nhiệm: Nguyễn Minh Lý. Thành viên: Lê Thị Mai. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2016-03-12. Năm: 2016.
(07/01/2017)
 
413. Thiết kế nâng cấp PLC CN-200 hỗ trợ giao tiếp với màn hình giao diện người - máy (HMI) thông qua chuẩn MODBUS
Chủ nhiệm: ThS. Cao Nguyễn Khoa Nam. Thành viên: . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2016-06-31. Năm: 2016.
(06/02/2017)
 
414. Nghiên cứu xây dựng hệ thống cảnh báo an toàn giao thông trên mạng lưới đường bộ đi qua các tỉnh khu vực miền Trung
Chủ nhiệm: PGS.TS Phan Cao Thọ. Thành viên: TS. Trần Hoàng Vũ, ThS Ngô Thị Mỵ, ThS Trần Thị Phương Anh, KS Hoàng Bá Đại Nghĩa. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: DD2015-06-22. Năm: 2016.
(29/09/2017)
 
415. Nghiên cứu phương pháp phân cụm từ sử dụng phương pháp phân tích nhóm dựa trên đồ thị dendrogram - Ứng dụng nâng cao hiệu quả phân loại văn bản tiếng Việt tự động
Chủ nhiệm: Phạm Minh Tuấn. Thành viên: Võ Duy Thanh. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: Đ2015-02-132. Năm: 2016.
(24/07/2017)
 
416. Nghiên cứu quá trình tích luỹ độc chất môi trường trong cộng đồng dân cư tại các khu công nghiệp miền Trung-Tây Nguyên và đề xuất giải pháp cải thiện môi trường.
Chủ nhiệm: TS. Lê Phước Cường. Thành viên: TS. Lê Thị Xuân Thuỳ, ThS. Lương Văn Thọ, TS. Hoàng Hải, TS. Phạm Thị Kim Thoa.. Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2014-01-16. Năm: 2016.
(01/12/2016)
 
417. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm thu hút khách du lịch tại khu du lịch sinh thái Măng Đen.
Chủ nhiệm: TS. Lê Dân. Thành viên: TS. Đoàn Gia Dũng; ThS Dương Anh Hùng; ThS Nguyễn Thị Hương. Đề tài cấp Thành phố. Mã số: 1390/QĐ-UBND. Năm: 2016.
(10/12/2016)
 
418. Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Chủ nhiệm: TS. Lê Dân. Thành viên: ThS. Nguyễn Thị Hương. Đề tài cấp Thành phố. Mã số: 08/2013/HĐ-DTKHXH. Năm: 2016.
(10/12/2016)
 
419. Sử dụng phương pháp cơ học trong chế tạo vật liệu graphene đa lớp (FLG: Few Layer Graphene)
Chủ nhiệm: Trương Hữu Trì. Thành viên: . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2016-02-26. Năm: 2016.
(27/12/2016)
 
420. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ tuân thủ về công bố thông tin trong các báo cáo tài chính giữa niên độ của các nước thuộc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương
Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Hữu Cường. Thành viên: Ngô Lê Ngữ Anh. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2016-04-05. Năm: 2016. (29/12/2016)
 
421. Nghiên cứu, áp dụng mô hình thủy văn phân bố tất định phục vụ cho công tác quản lý lưu vực sông Cu Đê, Thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Nguyễn Quang Bình. Thành viên: . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2016-02-51. Năm: 2016.
(29/12/2016)
 
422. Nghiên cứu thiết kế hệ thống đo lưu lượng không khí – biogas ứng dụng trong việc điều chỉnh thành phần hỗn hợp động cơ dual fuel (biogas - diesel) trên băng thử FROUDE
Chủ nhiệm: Nguyễn Việt Hải. Thành viên: Võ Anh Vũ. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2016-02-05. Năm: 2016. (05/01/2017)
 
423. Nghiên cứu gia công các bề mặt phức tạp trên máy tiện cnc 6 trục maxxtrun 65
Chủ nhiệm: Trần phước thanh. Thành viên: Trần Minh Thông. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2016-02-01. Năm: 2016. (15/03/2017)
 
424. Thiết kế hệ thống tưới nước tự động phục vụ tưới tiêu cho vườn cây theo độ ẩm của đất và nhiệt độ nhà kính.
Chủ nhiệm: TS. NGUYỄN THỊ HẢI VÂN. Thành viên: . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2016-06-14. Năm: 2016.
(29/11/2016)
 
425. Phát triển các bài tập ứng dụng Lập trình nhúng trên board Raspberry Pi
Chủ nhiệm: Lê Ngọc Quý Văn. Thành viên: . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2016-06-18. Năm: 2016.
(19/03/2017)
 
426. Nghiên cứu giải pháp triển khai thống nhất tên miền và xây dựng Dspace để tổng hợp nguồn tài liệu trên hệ thống website Đại học Đà Nẵng
Chủ nhiệm: PGS.TS Lê Thành Bắc. Thành viên: Hồ Phan Hiếu, Đinh Quang Trung, Trần Thanh Liêm, Trần Nhật Anh. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: Đ2015-01-24. Năm: 2016.
(22/12/2016)
 
427. Ứng dụng VMWARE ESXI xây dựng hệ thống SERVER ảo tại các phòng máy trường Cao đẳng Công nghệ
Chủ nhiệm: KS. Hoàng Bá Đại Nghĩa. Thành viên: Lê Thiện Nhật Quang. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2016-06-25. Năm: 2016.
(21/12/2016)
 
428. NÂNG CẤP HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÁN BỘ VIÊN CHỨC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ
Chủ nhiệm: ThS. Phan Quang Tùng. Thành viên: Lê Thiện Nhật Quang. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2016-06-28. Năm: 2016.
(21/12/2016)
 
429. Nghiên cứu sử dụng công nghệ enzyme để tách chất béo từ cám gạo
Chủ nhiệm: Võ Công Tuấn. Thành viên: Trần Xuân Hùng. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2016-02-25. Năm: 2016.
(27/02/2018)
 
430. Mô phỏng phương pháp giải một số bài toán về lý thuyết đồ thị trên máy tính
Chủ nhiệm: TS. Hoàng Nhật Quy. Thành viên: ThS. Lương Khánh Tý
. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: 304/QĐ-CĐVH. Năm: 2016.
(05/09/2016)
 
431. Nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ của phép tu từ phóng đại trong các tác phẩm văn học tiếng Pháp
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Thu Thủy. Thành viên: Hồ Thị Ngân Điệp, Huỳnh Thị Thanh Thúy. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: DD2015-05-40. Năm: 2016. (12/10/2016)
 
432. Nghiên cứu ảnh hưởng của tải trọng nhiệt độ đến kết cấu công trình Bê tông cốt thép.
Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Phú Hoàng. Thành viên: ThS. Lê Chí Phát; KS. Phan Thanh Ngọc. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2016-06-40. Năm: 2016.
(16/11/2016)
 
433. Nghiên cứu chế tạo thiết bị đo lưu lượng khí ở nhiệt độ cao
Chủ nhiệm: ThS. Mã Phước Hoàng. Thành viên: . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2016-02-11. Năm: 2016.
(12/07/2019)
 
434. NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ XE MÁY THÔNG QUA HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ TOÀN CẦU (GPS) VÀ SÓNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG
Chủ nhiệm: TRẦN DUY CHUNG. Thành viên: CAO NGUYỄN KHOA NAM, ĐỖ PHÚ HUY. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2016-06-20. Năm: 2016. (27/09/2016)
 
435. Nghiên cứu và so sánh sức chịu tải của cọc đơn chịu tác dụng của tải trọng ngang theo các mô hình tương tác giữa đất và cọc.
Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thu Hà. Thành viên: TS. Đỗ Hữu Đạo, KS. Lê Đình Việt. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2016-02-46. Năm: 2016.
(16/12/2016)
 
436. Nghiên cứu giải pháp hợp nhất tài nguyên và công cụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên
Chủ nhiệm: Huỳnh Công Pháp. Thành viên: Nguyễn Văn Bình, Đặng Đại Thọ. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: Đ2015-07-08. Năm: 2016.
(25/12/2016)
 
437. Hoàn thiện chuỗi cung ứng rau xứ lạnh tại huyện Konplong, tỉnh Kon Tum
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Minh Chi. Thành viên: Võ Thị Phương, Phạm Văn Thắng. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: Đ2015-08-15. Năm: 2016.
(21/02/2017)
 
438. Nghiên cứu xử lý sợi xơ dừa dùng làm vật liệu gia cường trong composite trên nền epoxy - Ứng dụng để sản xuất vật lưu niệm.

Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thanh Hội. Thành viên: . Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: Đ2015-06-19. Năm: 2016.
(14/11/2016)
 
439. Thực hiện pháp luật thu hồi đất vì mục đích phát triển kinh tế -xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng: Thực trạng và giải pháp.
Chủ nhiệm: Ths. Đào Thị Nhung. Thành viên: . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2016-09. Năm: 2016.
(06/07/2017)
 
440. Ảnh hưởng của Phật giáo đối với đời sống tinh thần nhân dân Thành phố Đà Nẵng hiện nay
Chủ nhiệm: TS. Phạm HUy Thành. Thành viên: Nguyễn Văn Hoàn, Trần Thị Hồng Minh, Lê Bích Lãnh, Lê Đức Tâm. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: Đ2015-04-59. Năm: 2016.
(06/04/2017)
 
441. Nghiệm hiển của phương trình tích phân kỳ dị với nhân suy biến và phép quay
Chủ nhiệm: Phan Đức Tuấn. Thành viên: Lê Hải Trung, Nguyễn Thị Thùy Dương. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: Đ2015-03-80. Năm: 2016.
(13/04/2017)
 
442. Nghiên cứu và xây dựng giải pháp phần mềm hỗ trợ việc triển khai mô hình lớp học Flipped Learning
Chủ nhiệm: TS Trịnh Công Duy. Thành viên: . Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: dhdn2016. Năm: 2016.
(24/03/2019)
 
443. Nghiên cứu thiết kế hệ thống đo lưu lượng không khí – biogas ứng dụng trong việc điều chỉnh thành phần hỗn hợp động cơ dual fuel (biogas - diesel) trên băng thử FROUDE
Chủ nhiệm: Nguyễn Việt Hải. Thành viên: Võ Anh Vũ. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2016-02-05. Năm: 2016.
(05/01/2017)
 
444. Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển công nghiệp chế biến nông lâm sản khu vực Bắc Tây Nguyên
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Ngọc Lợi. Thành viên: Nguyễn Tố Như, Phan Thị Nhung, Nguyễn Thị Thúy Hạnh, Đặng Thị Kim Ngân, Phan Thị Thanh Trúc. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: Đ2015- 08- 16. Năm: 2016.
(02/12/2016)
 
445. Nghiên cứu mỹ thuật trang trí của kiến trúc truyền thống Việt Nam để thiết kế nội thất cho căn nhà ở hiện đại
Chủ nhiệm: Lê Minh Sơn. Thành viên: Trần Văn Tâm, Trương Phan Thiên An, Lương Lan Phương. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2016-02-36. Năm: 2016.
(29/12/2016)
 
446. ỨNG DỤNG VMWARE ESXI XÂY DỰNG HỆ THỐNG SERVER ẢO TẠI CÁC PHÒNG MÁY TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ
Chủ nhiệm: Hoàng Bá Đại Nghĩa. Thành viên: Lê Thiện Nhật Quang. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2016 – 06 - 25. Năm: 2016.
(29/09/2017)
 
447. Nghiên cứu vật liệu lai hóa trên cơ sở Polysilazane phục vụ việc chế tạo lớp phủ bảo vệ trong môi trường biển.
Chủ nhiệm: Nguyễn Đình Lâm. Thành viên: Nguyễn Thị Diệu Hằng, Phan Thanh Sơn, Nguyễn Ngọc Tuân, Huỳnh Tấn Tiến. Đề tài cấp Bộ. Mã số: B2012-01-01. Năm: 2016.
(14/04/2016)
 
448. Nghiên cứu ảnh hưởng sai số gia công đến sự lệch của kích thước tọa độ tuyến đường ống thiết kế.

Chủ nhiệm: Phạm Trường Thi. Thành viên: . Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2016-02-09. Năm: 2016.
(17/02/2017)
 
449. Nghiên cứu tình hình sức khỏe, bệnh tật của sinh viên năm thứ nhất Đại học Đà Nẵng năm học 2014 - 2015
Chủ nhiệm: Nguyễn Đăng Quốc Chấn. Thành viên: Lê Kim Thanh, Võ Thị Thúy Kiều, Trần Thanh Điệp. Đề tài cấp ĐHĐN. Mã số: Đ2015-01- 24. Năm: 2016.
(22/02/2017)
 
450. Chủ nghĩa thực dụng và những biểu hiện của lối sống thực dụng trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội ở Việt Nam hiện nay
Chủ nhiệm: Trịnh Sơn Hoan. Thành viên: Lâm Bá Hòa. Đề tài cấp cơ sở. Mã số: T2016-04-06. Năm: 2016.
(17/03/2017)
 
 
 Tìm thấy: 2962 mục / 60 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn