TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
50,053,834
 
SÁCH VÀ GIÁO TRÌNH

Đơn vị: Phòng:
F 551. Phạm Phú Thứ với Giá Viên toàn tập
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Chủ biên: Nguyễn Hoàng Thân. Đồng tác giả:
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
.
Nơi XB: Nxb Văn học. năm 2011.
F 552. Hệ thống truyền động thủy lực và khí nén Chủ biên: Trần Ngọc Hải. Đồng tác giả: Trần Xuân Tùy. Nơi XB: NXB Xây dựng. năm 2011.
F 553. Thanh toán quốc tế Chủ biên: Đồng tác giả. Đồng tác giả: TS Võ Thị Thúy Anh, ThS Lê Phương Dung, TS Hồ Hữu Tiến, ThS Đặng Tùng Lâm. Nơi XB: Nhà xuất bản tài chính. năm 2011.
F 554. Điều hòa không khí ứng dụng Chủ biên: PGS.TS. Võ Chí Chính. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật. năm 2011.
F 555.

Phân tích và thiết kế kết cấu bằng phần mềm SAP2000 v14. Tập 1: Cơ bản

cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Chủ biên: Nguyễn Viết Trung. Đồng tác giả:

Nguyễn Lan

Trương Minh Phước
.
Nơi XB: Nhà Xuất bản Xây dựng. năm 2011.

F 556. Bài tập Trắc nghiệm Vật lý Đai Cương (Tập 1) Chủ biên: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh. Đồng tác giả:  Trần Huy Hoàng. Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. năm 2011.
F 557. Kiểm tra Đánh giá trong Giáo dục Chủ biên: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh. Đồng tác giả:  . Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. năm 2011.
F 558. Lịch sử Phong trào Nông dân và Hội Nông dân thành phố Hội An 91930  -2010)
Chủ biên: PGS.TS Lưu Trang. Đồng tác giả: Th.S Nguyễn Duy Phương, Th.S Nguyễn Mạnh Hồng, Th.S Trương Anh Thuận
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. năm 2011.
F 559. Kết cấu Bê tông cốt thép 2 - Kết cấu nhà cửa Chủ biên: ThS Lê Chí Phát. Đồng tác giả: . Nơi XB: Lưu hành nội bộ. năm 2011.
F 560. Thiết kế kết cấu trên máy tính
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Chủ biên: ThS Lê Chí Phát. Đồng tác giả: . Nơi XB: Lưu hành nội bộ. năm 2011.
F 561. Giáo trình Thanh toán quốc tế Chủ biên: TS. Hồ Hữu Tiến. Đồng tác giả: PGS.TS. Võ Thị Thúy Anh, Th.S Lê Phương Dung, TS. Đặng Tùng Lâm. Nơi XB: NXB Tài chính. năm 2011.
F 562. Giáo trình Tài chính - Tiền tệ Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Hòa Nhân. Đồng tác giả: TS. Hồ Hữu Tiến, PGS.TS. Lâm Chí Dũng, Th.S. Võ Văn Vang, Th.S. Trịnh Thị Trinh. Nơi XB: NXB Tài chính. năm 2011.
F 563. Tôn giáo và Tín ngưỡng ở Việt Nam (Tập bài giảng) Chủ biên: Nguyễn Ngọc Chinh. Đồng tác giả: . Nơi XB: Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng. năm 2011.
F 564. HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ Chủ biên: Nguyễn Bá Thế. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà XB: - TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN. năm 2011.
F 565. Kinh tế môi trường Chủ biên: Đoàn Thị Lan Phương. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Thông tin và Truyền thông. năm 2011.
F 566. Giáo trình Kế toán tài chính - Phần I Chủ biên: TS. Trần Đình Khôi Nguyên. Đồng tác giả:

Th.S Lê Thị Kim Hoa

Th.S Nguyễn Thị Thu Hà

TS. Phạm Hoài Hương
.
Nơi XB: Nhà xuất bản tài chính. năm 2010.

F 567. Giá trình Kế toán tài chính doanh nghiệp - Phần II Chủ biên: TS. Nguyễn Công Phương. Đồng tác giả:

TS. Phạm Hoài Hương

TS. Trần Đình Khôi Nguyên
.
Nơi XB: Nhà xuất bản tài chính. năm 2010.

F 568. Quản lý sự thay đổi trong giáo dục Chủ biên: Trần Xuân Bách. Đồng tác giả:
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
.
Nơi XB: Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN. năm 2010.
F 569. Xã hội học giáo dục
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Chủ biên: Trần Xuân Bách. Đồng tác giả:
marriage affairs all wife cheat i want an affair
.
Nơi XB: Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN. năm 2010.
F 570. Quản trị Marketing Chủ biên: Lê Thế Giới. Đồng tác giả: Nguyễn Xuân Lãn. Nơi XB: NXB Giáo dục. năm 2010.
F 571. Bài giảng "Hoá lượng tử I" (dành cho học viên cao học ngành Hoá)
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Chủ biên: Lê Tự Hải. Đồng tác giả: . Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. năm 2010.
F 572. Quản trị marketing - định hướng giá trị Chủ biên: PGS. TS. Lê Thế Giới. Đồng tác giả: TS. Nguyễn Xuân Lãn
F 573. Giáo trình Toán kinh tế
Chủ biên: TS. Hoàng Nhật Quy. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Thông tin và Truyền thông. năm 2010.
F 574. Giáo trình Toán rời rạc
Chủ biên: TS. Hoàng Nhật Quy. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Thông tin và Truyền thông. năm 2010.
F 575. Kiến trúc nhập môn Chủ biên: ThS. Phan Tiến Vinh. Đồng tác giả: . Nơi XB: Trường Cao đẳng Công nghệ - Giáo trình - Lưu hành nội bộ. năm 2010.
F 576. Đường biên Chủ biên: Đồng tác giả. Đồng tác giả: Đồng tác giả. Nơi XB: NXB Văn học. năm 2010.
F 577. Kết cấu Bê tông cốt thép 1 - Cấu kiện cơ bản Chủ biên: ThS Lê Chí Phát. Đồng tác giả:
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
.
Nơi XB: Lưu hành nội bộ. năm 2010.
F 578. Bài tập Vật lý 10 Chủ biên: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh. Đồng tác giả: Mai Chánh Trí. Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. năm 2010.
F 579. Bài tập Vật lý 10 Nâng cao Chủ biên: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh. Đồng tác giả: Mai Chánh Trí. Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. năm 2010.
F 580. Bài tập Vật lý 11 Chủ biên: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh. Đồng tác giả: Mai Chánh Trí. Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. năm 2010.
F 581. Bài tập Vật lý 11 Nâng cao Chủ biên: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh. Đồng tác giả: Mai Chánh Trí. Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. năm 2010.
F 582. Bài tập Vật lý 12
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Chủ biên: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh. Đồng tác giả:

Lê Thế An
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. năm 2010.

F 583. Bài tập Vật lý 12 Nâng cao
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Chủ biên: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh. Đồng tác giả: Lê Thế An. Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. năm 2010.
F 584. Giáo trình Các phương pháp gia công đặc biệt, NXB KH&KT, Hà Nội, 2010
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Chủ biên: TS Đinh Minh Diệm. Đồng tác giả:
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
.
Nơi XB: Khoa học và kỹ thuật. năm 2010.
F 585. Giáo trình Hệ thống thông tin kế toán - Phần 1
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Chủ biên: TS Ngô Hà Tấn. Đồng tác giả: ThS Nguyễn Hữu Cường
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
.
Nơi XB: Giáo Dục Việt Nam. năm 2010.
F 586. Đường biên Chủ biên: In chung. Đồng tác giả: . Nơi XB: Hà Nội. năm 2010 .
F 587. Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học Chủ biên: PGS.TS. Lê Công Triêm. Đồng tác giả: Lê Thanh Huy, Trần Huy Hoàng.... Nơi XB: . năm 2010.
F 588. Bài tập Sinh học 10 nâng cao
walgreens prints coupons open free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Chủ biên: Nguyễn Tấn Lê. Đồng tác giả: Huỳnh Thị Kim Cúc, Huỳnh Quốc Thành
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
.
Nơi XB: NXB Giáo dục Việt Nam. năm 2010.
F 589. Bài tập Sinh học 10 Chủ biên: Nguyễn Tấn Lê. Đồng tác giả: Huỳnh Thị Kim Cúc, Huỳnh Quốc Thành. Nơi XB: NXB Giáo dục Việt Nam. năm 2010.
F 590. Lê Hữu Ái, Vài nét về lối sống đô thị hiện nay, Trong cuốn Đô thị hoá ở các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và những vấn đề kinh tế - xã hội đặt ra, , tr. 257- 266.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Chủ biên: Tham gia. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Chính trị - Hành chính, Hà Nội. năm 2010.
F 591. Vấn đề dạy nghề và tạo việc làm cho thanh niên các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi – Thực trạng và một số giải pháp qua mô hình dạy nghề thổ cẩm tại huyện Ba Tơ (Sách) Chủ biên: Nguyễn Ngọc Chinh-Phạm Thị Ngọc Kim. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên. năm 2010.
F 592. Giáo dục đại học ở miền Bắc thời kỳ 1954 - 1975, Sách, NXB Chính trị Quốc gia, 2010. Chủ biên: Tác giả. Đồng tác giả:
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
.
Nơi XB: Chính trị Quốc Gia. năm 2010.
F 593. Quản trị Marketing - Định hướng giá trị Chủ biên: Lê Thế Giới. Đồng tác giả: Nguyễn Xuân Lãn, Đinh Thị Lệ Trâm, Phạm Ngọc Ái
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
.
Nơi XB: NXB Tài chính. năm 2010.
F 594. Thiết kế cầu thép Chủ biên: Nguyễn Xuân Toản, Nguyễn Văn Mỹ. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Xây dựng. năm 2010.
F 595. Kinh tế Phát triển Chủ biên: Bui Quang Binh. Đồng tác giả:
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
.
Nơi XB: GIAO DUC. năm 2010.
F 596. Kinh tế vĩ mô nâng cao Chủ biên: Bui Quang Binh. Đồng tác giả: . Nơi XB: GICO DUC. năm 2010.
F 597. Lê Thành Bắc- Giáo trình Kỹ thuật Điện-Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội 2010. Chủ biên: Lê Thành Bắc. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa Học và Kỹ Thuật. năm 2010.
F 598. Lịch sử văn hóa Việt Nam Chủ biên: Nguyễn Thị Mỹ Thanh. Đồng tác giả: . Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. năm 2010.
F 599. Kỹ thuật cảm biến – Giáo trình điện tử upload lên mạng trường Cao đẳng Công nghệ Chủ biên: Võ Như Tiến Chủ biên: Võ Như Tiến. Đồng tác giả:
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
.
Nơi XB: Cao đẳng Công nghệ. năm 2010.
F 600. Lê Hữu Ái, Lâm Bá Hoà( Tham gia), Công tác tư tưởng, lý luận thời kỳ mới: thực trạng, quan điểm và giải pháp, , , tr.237-248. Chủ biên: Đồng tác giả. Đồng tác giả:
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Chính tri - Hành chính Quốc gia, Hà Nội. năm 2010.
 
 Tìm thấy: 1108 mục / 23 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn