TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
73,596,557
 
SÁCH VÀ GIÁO TRÌNH

Đơn vị: Phòng:
F 601. Sổ tay môi trường 
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Chủ biên: Hoàng Ngọc Hùng. Đồng tác giả: . Nơi XB: Sở Công Thương - tp Đà Nẵng. năm 2012.
F 602. Đầu tư tài chính Chủ biên: Võ Thị Thuý Anh. Đồng tác giả: ThS Lê Phương Dung, ThS Đặng Hữu Mẫn
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
.
Nơi XB: Nhà xuất bản tài chính. năm 2012.
F 603. Problematizing the culture of learning and teaching English in the expanding circles: Revisiting teacher identity
F 604. Phương pháp giải bài tập cơ sở dữ liệu quan hệ
Chủ biên: Nguyễn Đức Thuần, Trương Ngọc Châu. Đồng tác giả:
. Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. năm 2012.
F 605.

Hoạt động cố vấn học tập ở trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, Sách chuyên khảo: Cố vấn học tập, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012.

cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Chủ biên: Trần Thị Minh Đức. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB ĐHQG, Hà Nội. năm 2012.
F 606. Kiến Trúc Đông Dương
walgreens prints coupons open free printable coupons
Chủ biên: Lê Minh Sơn. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà Xuất Bản Xây Dựng. năm 2012.
F 607. Thế giới tuổi hoa
Chủ biên: Lê Quang Sơn. Đồng tác giả: Bùi Văn Vân
Nguyễn Minh Hùng
Phạm Đình Kha
Châu Phi
.
Nơi XB: Nhà xuất bản lao động. năm 2012.
F 608. Giáo trình Ngôn ngữ hình thức
Chủ biên: Nguyễn Thanh Bình. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Thông tin và Truyền thông. năm 2012.
F 609.

Sách Kỹ năng giao tiếp
Chủ biên: Đoàn Chí Thiện. Đồng tác giả: Nguyễn Thị Anh Đào. Nơi XB: Nhà Xuất bản Thông tin Truyền thông. năm 2012.

F 610. Inventory models for ecommerce of perishable products: Theoretical model and implications
Chủ biên: PhD. Nguyen Phuc Nguyen. Đồng tác giả:
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
.
Nơi XB: Lambert Academic Publishing, Koln, Germany (ISBN 978-3-8484-8927-5). năm 2012.
F 611. Giáo trình Tài chính - Tiền tệ
Chủ biên: TS. Nguyễn Hòa Nhân. Đồng tác giả: TS. Nguyễn Hòa Nhân, TS. Hồ Hữu Tiến, Th.s. Võ Văn Vang, Th.s Trịnh Thị Trinh, Th.s. Đặng Tùng Lâm
Lâm Chí Dũng: Chương 1, Chương 5, Chương 4 (viết chung với Th.s. Đặng Tùng Lâm)  
.
Nơi XB: Nhà Xuất bản Tài chính. năm 2012.
F 612. Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Chủ biên: Lê Văn Huy. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Tài chính. năm 2012.
F 613. Hệ thống đảm bảo chất lượng quá trình dạy học ở trường đại học Chủ biên: Nguyễn Quang Giao. Đồng tác giả:
walgreens prints coupons open free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
.
Nơi XB: NXB Đà Nẵng. năm 2012.
F 614. Các chuyên đề và bài báo liên quan đến tri thức khoa học- Phần 2
Chủ biên: TS Trần Hồng Lưu. Đồng tác giả:
.
Nơi XB: Nxb Thông tin và Truyền thông. năm 2012.
F 615.

Nguyễn Văn Hoàn: Quá trình Đảng bộ Đại học Đà Nẵng xây dựng tổ chức cơ sở đảng thời kỳ 2000-2009, Nxb. Lao động, Hà Nội, 2012

Chủ biên: Chủ biên. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Lao động, Hà Nội. năm 2012.

F 616. Khai thác, sửa chữa, gia cố công trình cầu
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Chủ biên: Hoàng Phương Hoa. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Xây dựng. năm 2012.
F 617. Giáo trình "Thiết kế hình học đường "
Chủ biên: Ngô Thị Mỵ. Đồng tác giả:
.
Nơi XB: Khoa kỹ thuật xây dựng- Trường Cao đẳng Công nghệ. năm 2012.
F 618. Tiếng Anh 6 Sách học sinh. Tập một (Sách thí điểm)
Chủ biên: Nguyễn Thị Chi. Đồng tác giả: Lê Kim Dung - Phan Chí Nghĩa - Lưu Qúy Khương - Vũ Mai Trang - Lương Quỳnh Trang
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Tập đoàn Xuất bản Giáo dục Pearson. năm 2012.
F 619. Tiếng Anh 6 Sách bài tập. Tập một (Sách thí điểm)
Chủ biên: Nguyễn Thị Chi. Đồng tác giả: Lê Kim Dung - Phan Chí Nghĩa - Lưu Qúy Khương - Vũ Mai Trang - Lương Quỳnh Trang
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Tập đoàn Xuất bản Giáo dục Pearson. năm 2012.
F 620. Tài chính – tiền tệ Chủ biên: TS. Nguyễn Hòa Nhân. Đồng tác giả: PGS.TS.Lâm Chí Dũng; TS.Hồ Hữu Tiến; ThS.Võ Văn Vang; ThS. Trịnh Thị Trinh; ThS. Đặng Tùng Lâm
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Tài chính. năm 2012.
F 621. NGỮ HỌC TOÀN QUỐC 2011
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Chủ biên: Nhiều tác giả. Đồng tác giả: Nguyễn Minh Phương. Nơi XB: Hội Ngôn ngữ học Việt Nam. năm 2012.
F 622. Nghiên cứu và giảng dạy Triết học trong thời đại ngày nay
Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Văn Cư - PGS.TS. Trần Đăng Sinh. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nxb. Chính trị - Hành chính. năm 2012.
F 623. Tiếng Anh 6 Sách giáo viên, Tập một (Sách thí điểm)
Chủ biên: Nguyễn Thị Chi. Đồng tác giả: Lê Kim Dung - Phan Chí Nghĩa - Lưu Qúy Khương - Vũ Mai Trang - Lương Quỳnh Trang
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Tập đoàn Xuất bản Giáo dục Pearson. năm 2012.
F 624. Kỹ thuật xây dựng móng cầu Chủ biên: GS.TSKH Nguyễn Trâm, ThS Lê Văn Lạc, ThS Nguyễn Văn Mỹ, ThS Đỗ Việt Hải. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Xây dựng - Hà Nội. năm 2012.
F 625.

Chiến lược Phát triển KT-XH

Chủ biên: Chủ biên. Đồng tác giả:
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
.
Nơi XB: NXB Thông tin – Truyền Thông 2012 Hanoi. năm 2012.
F 626. Supervision, surveillance et sûreté de fonctionnement des grands systèmes - Traité IC2, série Systèmes automatisés - Chapitre 8. Projet APPRODYN : approches de la fiabilité dynamique pour modéliser des systèmes critiques Chủ biên: N.Matta, Y. Vandenboomgaerde, J. Arlat. Đồng tác giả: Jean-François AUBRY, Genia BABYKINA, Nicolae BRINZEI, Slimane MEDJAHER, Anne BARROS, Christophe BERENGUER, Antoine GRALL, Yves LANGERON, Danh Ngoc NGUYEN, Gilles DELEUZE, Benoîte DE SAPORTA, François DUFOUR & Huilong ZHANG. Nơi XB: Hermès Sciences - Lavoisier. năm 2012.
F 627. Supervision and Safety of Complex Systems (ISTE) - Chapter 8. The APPRODYN Project: Dynamic Reliability Approaches to Modeling Critical Systems Chủ biên: N. Matta, Y. Vandenboomgaerde, J. Arlat. Đồng tác giả: Jean-François AUBRY, Genia BABYKINA, Nicolae BRINZEI, Slimane MEDJAHER, Anne BARROS, Christophe BERENGUER, Antoine GRALL, Yves LANGERON, Danh Ngoc NGUYEN, Gilles DELEUZE, Benoîte DE SAPORTA, François DUFOUR & Huilong ZHANG. Nơi XB: John Wiley & Sons. năm 2012.
F 628. Bài giảng Học phần Nguyên lý kế toán Chủ biên: Bộ môn Kế toán - Tin học. Đồng tác giả: Nguyễn Linh Giang, Lê Hà Như Thảo, Trương Hoàng Tú Nhi, Nguyễn Thị Thu Ngân, Nguyễn Thị Hương Mai.. Nơi XB: Lưu hành nội bộ - Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin. năm 2012.
F 629. Selected Readings of British and American Literature Chủ biên: Đinh Thị Minh Hiền. Đồng tác giả: Không. Nơi XB: Lưu hành nội bộ. năm 2012.
F 630. Giáo trình Phân tích, thiết kế hướng đối tượng Chủ biên: Lê Viết Trương. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông. năm 2012.
F 631. Giới thiệu phần mềm quản trị doanh nghiệp (ERP) Chủ biên: Phí Đắc Hải. Đồng tác giả: Lê Thị Minh Đức. Nơi XB: Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn. năm 2012.
F 632. Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh Chủ biên: Lê Văn Huy. Đồng tác giả: Trương Trần Trâm Anh. Nơi XB: NXB Tài chính. năm 2012.
F 633. Tolerancing in Product Life Cycle: The impact of geometrical deviations on product life cycle
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
Chủ biên: Nguyen Dinh Son. Đồng tác giả:
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
.
Nơi XB: Editions Universitaires Européennes. năm 2011.
F 634. Machine-outil à commande numérique: Méthode de compensation des défauts d'usinage 
marriage affairs open i want an affair
Chủ biên: Nguyen Dinh Son. Đồng tác giả: . Nơi XB: Editions Universitaire Européennes. năm 2011.
F 635.


Di dân trong quá trình phát triển kinh tế ở Việt Nam: trường hợp của Miền Trung – Tây Nguyên (sách chuyên khảo) 


unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Chủ biên: Chủ biên. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Lao động Xã hội. năm 2011.
F 636.


Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội


Chủ biên: Chủ biên. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Thông tin và Truyền thông. năm 2011.

F 637. Kết cấu Bê tông cốt thép I (Cấu kiện cơ bản) (Giáo trình nội bộ)
Chủ biên: TS. Huỳnh Minh Sơn. Đồng tác giả:
.
Nơi XB: Giáo trình nội bộ. năm 2011.
F 638. Công trình ngầm
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Chủ biên: Hoàng Phương Hoa. Đồng tác giả: Lê Văn Lạc. Nơi XB: Nhà Xuất bản Xây dựng. năm 2011.
F 639. CẤU TẠO KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP
(Chuyên ngành đào tạo Kiến trúc sư)
Chủ biên: Trương Hoài Chính. Đồng tác giả:
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
.
Nơi XB: Trường Đại học Bách khoa - ĐH ĐN (Lưu hành nội bộ). năm 2011.
F 640. Tài liệu học tập Chữ Nôm Chủ biên: Nguyễn Hoàng Thân. Đồng tác giả:
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
.
Nơi XB: Nxb Văn học. năm 2011.
F 641. Thiết kế Nguyên lý máy sử dụng phần mềm Pro/Engineer Version 2005
Chủ biên: Lê Cung. Đồng tác giả:
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Xây dựng. năm 2011.
F 642. Vật lý Đại cương phần II: Nhiệt học Chủ biên: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh. Đồng tác giả:
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. năm 2011.
F 643. Méthode et outils de logiciels en contexte multilingue
Chủ biên: Võ Trung Hùng. Đồng tác giả:
.
Nơi XB: Editions Universitaires Européennes. năm 2011.
F 644. Nguyễn Văn Hoàn, Lê Duy Mạnh: Từ sự vận động lịch sử đến liên hệ kinh tế - văn hoá, Nxb. Lao động, Hà Nội, 2011 (Khổ 14,5 x 20,5cm, 370 trang)
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Chủ biên: Đồng Chủ biên. Đồng tác giả:
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Lao động, Hà Nội.. năm 2011.
F 645. Nguyễn Văn Hoàn: Nhật Bản trong dòng chảy lịch sử thời cận thế, Nxb. Lao động, Hà Nội, 2011 (Khổ 14,5 x 20,5cm, 302 trang)
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Chủ biên: Chủ biên. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Lao động, Hà Nội.. năm 2011.
F 646. Nguyễn Văn Hoàn, Lê Quang Chắn: Theo dòng chảy lịch sử Việt Nam, Nxb. Lao động, Hà Nội, 2011 (Khổ 14,5 x 20,5cm, 392 trang) Chủ biên: Đồng Chủ biên. Đồng tác giả:
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Lao động, Hà Nội.. năm 2011.
F 647. Hệ thống thông tin kế toán
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Chủ biên: TS. Nguyễn Mạnh Toàn. Đồng tác giả: ThS. Huỳnh Thị Hồng Hạnh. Nơi XB: Nhà xuất bản Tài chính. năm 2011.
F 648. Hệ thống thông tin kế toán Chủ biên: TS. Nguyễn Mạnh Toàn. Đồng tác giả: Huỳnh Thị Hồng Hạnh. Nơi XB: Tài chính. năm 2011.
F 649. Thanh toán quốc tế
Chủ biên: Không có. Đồng tác giả: TS Võ Thị Thúy Anh, ThS Lê Phương Dung, ThS Hồ Hữu Tiến, ThS Đặng Tùng Lâm
.
Nơi XB: Nhà xuất bản tài chính. năm 2011.
F 650. Lưu biến học thực phẩm Chủ biên: Đặng Minh Nhật. Đồng tác giả:
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật. năm 2011.
 
 Tìm thấy: 1244 mục / 25 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn