TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
50,053,779
 
SÁCH VÀ GIÁO TRÌNH

Đơn vị: Phòng:
F 601. Lê Hữu Ái, Triết học (Dùng cho đào tạo Sau đại học không chuyên ngành Triết học) Chủ biên: Lê Hữu Ái, Nguyễn Tấn Hùng. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. năm 2010.
F 602. “Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp theo thành phần kinh tế ở Việt Nam – Nghiên cứu điển hình tại thành phố Đà Nẵng” Chủ biên: PGS.TS Nguyễn Trường Sơn. Đồng tác giả: . Nơi XB: Chinh tri Quoc gia. năm 2010.
F 603. The Boao Forum for Asia: Progress of Asian Economic Integration Annual Report 2009.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Chủ biên: Lin Guijin và Kar-yiu Wong. Đồng tác giả: Nguyễn Hiệp et. al. 
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
.
Nơi XB: University of International Business and Economics Press, China. năm 2010.
F 604. Giáo trình Kế toán tài chính-phần II
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Chủ biên: Nguyễn Công Phương. Đồng tác giả: Lê Thị Kim Hoa, Trần Đình Khôi Nguyên, Lê Văn Nam, Phạm Hoài Hương
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
.
Nơi XB: Tài Chính. năm 2010.
F 605. Thông tin sợi quang Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn. Đồng tác giả: Không có đồng tác giả
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. năm 2010.
F 606. Một số giải pháp giáo dục ý thức chính trị cho thanh niên sinh viên hiện nay. Công tác tư tưởng, lý luận thời kỳ mới: Thực trạng, quan điểm và giải pháp Chủ biên: TS. Phạm Tất Thắng. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. năm 2010.
F 607. Ý nghĩa kết quả và phương thức biểu đạt trong câu phức hợp (Đối chiếu Nga-Anh-Việt) (Sách chuyên khảo) Chủ biên: Nguyễn Ngọc Chinh. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên. năm 2010.
F 608. Sách xuất bản: Tương thích điện từ
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Chủ biên: Tăng Tấn Chiến.. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. năm 2010.
F 609. Rèn luyện kỹ năng sư phạm, dành cho giáo viên phổ thông và sinh viên các trường Cao đẳng Sư phạm và Đại học Sư phạm
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Chủ biên: Lê Quang Sơn, Hà Nhật Thăng. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nxb Giáo dục Việt Nam. năm 2010.
F 610. Quan hệ so sánh trong tiếng Nga hiện đại và một số phương thức truyền đạt tương đương trong Tiếng Việt (Sách) Chủ biên: Nguyễn Ngọc Chinh – Nguyễn Văn Đoàn. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên. năm 2010.
F 611. Điều khiển thủy lực- khí nén và lập trình PLC Chủ biên: Trần Ngọc Hải. Đồng tác giả: Trần Xuân Tùy. Nơi XB: Trường Đại học Bách khoa- Đại học Đà Nẵng. năm 2010.
F 612. Giáo trình "Hành vi người tiêu dùng"
Chủ biên: TS. Nguyễn Xuân Lãn, TS. Phạm Thị Lan Hương, TS. Đường Thị Liên Hà. Đồng tác giả: TS. Nguyễn  Xuân Lãn, TS. Phạm Thị Lan Hương, TS. Đường Thị Liên Hà
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
.
Nơi XB: Đà Nẵng. năm 2010.
F 613. Hành vi người tiêu dùng Chủ biên: TS. Nguyễn Xuân Lãn, TS. Phạm Thị Lan Hương. TS. Đường Thị Liên Hà. Đồng tác giả: TS. Nguyễn Xuân Lãn, TS. Phạm Thị Lan Hương. TS. Đường Thị Liên Hà. Nơi XB: Nhà xuất bản tài chính. năm 2010.
F 614. Speaking 3 (Nói 3) Chủ biên: Nguyễn Thị Mỹ Phượng. Đồng tác giả:
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
.
Nơi XB: Trung Tâm Đào tạo Thường Xuyên - ĐHĐN. năm 2010.
F 615. - Tham gia biên soạn chương trình chi tiết và Giáo trinh điện tử: Hành trình thành viên (Giáo dục giới tình, tình dục), Dự án Giáo dục giới tính, tình dục giữa ĐHSP, ĐHĐN và WPF (Quỹ dân số thế giới), 2009, http://www.giaoducgioitinh.org.vn/ Chủ biên: Lê Quang Sơn. Đồng tác giả: Lê Quang Sơn
Nguyễn Tấn Lê
Bùi Văn Vân
. Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. năm 2010.
F 616. Giáo trình kinh tế và Quản lý đô thị
Chủ biên: PGS. TS. Võ Xuân Tiến. Đồng tác giả: PGS. TS. Võ Xuân Tiến
ThS. Nguyễn Thị Hải Đường
ThS. Hà Quang Thơ
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. năm 2010.
F 617. Lý luận giáo dục Tiểu học Chủ biên: Nguyễn Hoàng Hải. Đồng tác giả: . Nơi XB: Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng. năm 2010.
F 618. Hệ thống thông tin kế toán - Phần 1
Chủ biên: Ngô Hà Tấn. Đồng tác giả: Đồng tác giả 2
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục. năm 2010.
F 619. Điều khiển thủy lực- khí nén và lập trình PLC
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Chủ biên: Trần Ngọc Hải. Đồng tác giả: Trần Xuân Tùy. Nơi XB: Trường Đại học Bách khoa- Đại học Đà Nẵng. năm 2010.
F 620. - Giáo trình Văn hóa lễ hội Việt Nam
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Chủ biên: Lê Đức Luận. Đồng tác giả:
marriage affairs open i want an affair
.
Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. năm 2010.
F 621. Giáo trình Ngôn ngữ và văn hóa Chủ biên: Lê Đức Luận. Đồng tác giả: . Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. năm 2010.
F 622. Ý thức đạo đức trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay, Nxb Khoa học xã hội Hà Nội, 2010 ( Tác giả ) Chủ biên: Lê Thị Tuyết Ba. Đồng tác giả:
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
.
Nơi XB: Hà Nội. năm 2010.
F 623. Quản trị marketing định hướng giá trị
Chủ biên: PGS. TS Lê Thế Giới. Đồng tác giả: TS. Nguyễn Xuân Lãn
Th.S Võ Quang Trí
Th.S Đinh Thị Lệ Trâm
Th.S Phạm Ngọc Ái
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Tài chính. năm 2010.
F 624. Ô tô không truyền thống Chủ biên: Bùi Văn Ga. Đồng tác giả: Trần Văn Nam. Nơi XB: Nhà Xuất Bản Giáo dục Việt Nam. năm 2010.
F 625. Mô hình cân bằng tổng thể - Ứng dụng trong nghiên cứu cơ cấu ngành kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt nam (Tái bản) Chủ biên: Trương Bá Thanh. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Đà Nẵng. năm 2010.
F 626. Technology, culture, and language education: A reflective exploration
Chủ biên: Nguyễn Văn Long. Đồng tác giả: . Nơi XB: VDM Verlag. năm 2010.
F 627. Triết học (Dùng cho đào tạo sau đại học không thuộc chuyên ngành Triết học) Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Tấn Hùng, PGS.TS. Lê Hữu Ái. Đồng tác giả: . Nơi XB: Đà Nẵng. năm 2010.
F 628. Ẩm thực dân gian đất Quảng Chủ biên: Hội Văn nghệ dân gian TP. Đà Nẵng. Đồng tác giả:
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
.
Nơi XB: Nxb Đà Nẵng, Đà Nẵng. năm 2010.
F 629. Linguistic features of English and Vietnamese idioms: A contrastive analysis
Chủ biên: Nguyễn Văn Long. Đồng tác giả: . Nơi XB: Academic Publishing. năm 2010.
F 630. giáo trình Xã hội học
walgreens prints coupons open free printable coupons
Chủ biên: Nguyễn Tiến Nam. Đồng tác giả: Đoàn Thị Lan Phương, Nguyễn Mậu Dựng. Nơi XB: Giáo dục Hà Nội. năm 2010.
F 631. Phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong giai đoạn 2011 – 2020 Chủ biên: PGS.TS.Hoàng Văn Hoa. Đồng tác giả: Lê Du Phong, Lưu Ngọc Trịnh, Nguyễn Quốc Tế, Phan Thị Thanh Hồng et al. Nơi XB: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội. năm 2010.
F 632. Giáo trình Lý thuyết và thực hành vẽ trên máy tính AutoCAD 2008-2004-2000 Chủ biên: Nguyễn Lê Châu Thành. Đồng tác giả:

Nguyễn Minh Tiến, Phạm Minh Mận, Bùi Hệ Thống

.
Nơi XB: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông. năm 2010.

F 633. Đường biên - tập 1 (nghiên cứu và phê bình) Chủ biên: Chi đoàn cán bộ Khoa Ngữ văn - ĐHSP - ĐHĐN. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nxb Văn học. năm 2010.
F 634. Tam thập (tiểu luận nghiên cứu) Chủ biên: Nguyễn Hoàng Thân. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nxb Đà Nẵng. năm 2010.
F 635. Nền và Móng Chủ biên: Lê Xuân Mai. Đồng tác giả: Đỗ Hữu Đạo - Nguyễn Tín - Đoàn Việt Lê. Nơi XB: Nhà Xuất bản Xây Dựng Hà Nội. năm 2010.
F 636.
Bài giảng Ứng dụng tin học trong công tác kế toán Chủ biên: Vũ Thu Hà. Đồng tác giả: . Nơi XB: Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin - ĐHĐN. năm 2010.
F 637. Bài giảng kế toán thực hành Chủ biên: Vũ Thu Hà. Đồng tác giả: . Nơi XB: Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin - ĐHĐN. năm 2010.
F 638. Bài giảng Ứng dụng Access trong công tác kế toán Chủ biên: Vũ Thu Hà. Đồng tác giả:
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
.
Nơi XB: Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin - ĐHĐN. năm 2010.
F 639. TP Hồ Chí Minh hướng về 1000 năm Thăng Long – Hà Nội
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Chủ biên: Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Đồng tác giả: Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch
Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
.
Nơi XB: Nxb Tổng hợp TP HCM. năm 2010.
F 640. Giáo trình Lý thuyết và thực hành vẽ trên máy tính AutoCAD 2008-2004-2000 Chủ biên: Nguyễn Lê Châu Thành. Đồng tác giả:

Nguyễn Minh Tiến, Phạm Minh Mận, Bùi Hệ Thống

abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
.
Nơi XB: Nhà xuất bản thông tin và truyền thông Hà Nội. năm 2010.
F 641. Từ điển văn học nước ngoài Chủ biên: Lê Huy Bắc. Đồng tác giả: Nguyễn Phương Khánh, ..... Nơi XB: Khoa học xã hội. năm 2010.
F 642. Bản chất khoa học và cách mạng của Chủ nghĩa Mac- Lenin
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Chủ biên: không không không. Đồng tác giả: Đồng tác giả
.
Nơi XB: Nxb Chính trị Quốc gia. năm 2010.
F 643. Course EE465 Fiber Optic Communications Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn. Đồng tác giả: . Nơi XB: lưu hành nội bộ. năm 2010.
F 644. CÔNG TÁC LÝ LUẬN THỜI KỲ ĐỔI MỚI- ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP NHÀ NƯỚC KX 04. Số:  Trang: 158-169. Năm 2010.
walgreens prints coupons open free printable coupons
Chủ biên: không không không. Đồng tác giả: Đồng tác giả
walgreens prints coupons open free printable coupons
.
Nơi XB: NXB Chinh trị quoc gia.. năm 2010.
F 645. Kỷ yếu hội thảo quốc gia liên kết các trường đại học khối kinh tế và quản trị kinh doanh tại ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN. Trang: 50-59. Năm 2010. (14/01/2011) Chủ biên: không không không. Đồng tác giả: đồng tác giả
walgreens prints coupons open free printable coupons
.
Nơi XB: Nxb ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN. năm 2010.
F 646. Course EE332 Devices and Circuits II Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn. Đồng tác giả: . Nơi XB: lưu hành nội bộ. năm 2010.
F 647. Đô thị hóa ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên và những vấn đề đặt ra
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Chủ biên: không không không. Đồng tác giả: Đồng tác giả
.
Nơi XB: Nxb Chính trị-Hành chính. năm 2010.
F 648. PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH. Trang: 286-294. Chủ biên: không không không. Đồng tác giả: đồng tác giả
.
Nơi XB: Nxb TP Hồ Chí Minh. năm 2010.
F 649. Dẫn nhập môn Phong cách học (Introduction à la stylistique) Chủ biên: Nguyễn Thị Thúy Loan. Đồng tác giả:
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
.
Nơi XB: Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN. năm 2010.
F 650. Kế toán tài chính doanh nghiệp - Phần I Chủ biên: TS. Trần Đình Khôi Nguyên. Đồng tác giả: ThS. Lê Thị Kim Hoa, ThS. Nguyễn Thị Thu Hà, ThS. Phạm Hoài Hương, ThS. Lê Văn Nam. Nơi XB: Nhà xuất bản tài chính. năm 2010.
 
 Tìm thấy: 1108 mục / 23 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn