TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
50,150,669
 
SÁCH VÀ GIÁO TRÌNH

Đơn vị: Phòng:
F 751. Lò hơi và thiết bị đốt, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội năm 2008; Chủ biên Hoàng Ngọc Đồng
Chủ biên: Hoàng Ngọc Đồng. Đồng tác giả: Hoàng Ngọc Đồng và Đào Ngọc Chân. Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. năm 2008.
F 752. Giáo dục học sinh khiếm thính tại các cơ sở giáo dục chuyên biệt Tp. Đà Nẵng – Thực trạng và giải pháp (Sách) Chủ biên: Nguyễn Ngọc Chinh. Đồng tác giả: Ngô Thị Thanh Nhung, Trần Bích Thủy. Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Đà Nẵng. năm 2008.
F 753. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và vấn đề giáo dục đạo đức thanh niên hiện nay, Sách, Giấy phép NXB Đà Nẵng, 2008 (Tham gia) Chủ biên: Lê Hữu Ái. Đồng tác giả: Ngô Văn Hà - Lê Thị Tuyết Ba. Nơi XB: NXB Đà Nẵng. năm 2008.
F 754. Lập trình hướng đối tượng Chủ biên: Vũ Hà Tuấn Anh. Đồng tác giả: . Nơi XB: Lưu hành nội bộ. năm 2008.
F 755. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và vấn đề giáo dục thanh niên hiện nay, Nxb Đà Nẵng, 2008 ( Đồng tác giả ) Chủ biên: Lê Hữu Ái. Đồng tác giả: . Nơi XB: Đà Nẵng. năm 2008.
F 756. Kinh tế vĩ mô
marriage affairs open i want an affair
Chủ biên: Bui Quang Binh. Đồng tác giả: Ninh Thi Thu Thuy
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
.
Nơi XB: GIAO DUC. năm 2008.
F 757. Phương thức biểu đạt mối quan hệ nguyên nhân - kết quả trong câu phức hợp trong tiếng Nga đối chiếu với tiếng Việt (Trên ngữ liệu tiếng Nga) (Sách) Chủ biên: Nguyễn Ngọc Chinh. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Đà Nẵng. năm 2008.
F 758. Plasmas Froids Systemes et procedes - Des sources plasma micro-onde dipolaires aux plasmas matriciels Chủ biên: Thierry Belmonte. Đồng tác giả: T.V. Tran,S. Béchu, A. Bès,L. Latrasse, A. Lacoste, J. Pelletier. Nơi XB: Publication de l'Universite de Saint Etienne. năm 2008.
F 759. Bài tập kinh tế vi mô Chủ biên: Nhóm biên soạn. Đồng tác giả: Th.s Nguyễn Thị Đà, Th.S Nguyễn Thị Bích Thuỷ, Th.S Trương Hồng Trình . Nơi XB: tài chính. năm 2008.
F 760. Hệ thống từ nối biểu thị quan hệ logic – ngữ nghĩa trong tiếng Anh và tiếng Việt
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Chủ biên: Phan Văn Hoà. Đồng tác giả: . Nơi XB: Giáo dục. năm 2008.
F 761. Lý thuyết mở rộng trường và Galois-Giáo trình điện tử Chủ biên: Nguyễn Chánh Tú. Đồng tác giả: . Nơi XB: ĐHSP Huế. năm 2008.
F 762.

Giáo trình Kinh tế vĩ mô

Chủ biên: TS. Bùi Quang Bình. Đồng tác giả:

Ninh Thị Thu Thủy

marriage affairs open i want an affair
.
Nơi XB: Nhà xuất bản giáo dục. năm 2008.
F 763. Khí cụ điện - Giáo trình điện tử upload lên Mạng Bộ GD&ĐT, Chủ biên: Võ Như Tiến, đồng tác giả: Nguyễn Văn Tấn,
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Chủ biên: Võ Như Tiến. Đồng tác giả: Nguyễn Văn Tấn
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
.
Nơi XB: Mạng Bộ GD&ĐT. năm 2008.
F 764. Quản trị công nghệ và đổi mới
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Chủ biên: Trương Hồng Trình. Đồng tác giả:
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. năm 2008.
F 765. Bài tập kinh tế vi mô Chủ biên: Nguyễn Thị Đà, Nguyễn Thị Bích Thủy, Trương Hồng Trình. Đồng tác giả: Nguyễn Thị Đà, Nguyễn Thị Bích Thủy, Trương Hồng Trình
marriage affairs open i want an affair
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Tài chính. năm 2008.
F 766. Văn hóa Văn minh Pháp (Culture et civilisation francaises) Chủ biên: Nguyễn Thị Thúy Loan. Đồng tác giả: . Nơi XB: Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN. năm 2008.
F 767. Kế toán tài chính doanh nghiệp - Phần II
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Chủ biên: Nguyễn Công Phương. Đồng tác giả: Lê Thị Kim Hoa, Phạm Hoài Hương, Lê Văn Nam, Trần Đình Khôi Nguyên
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. năm 2008.
F 768. Phong cách học tiếng Việt hiện đại và việc vận dụng nghiên cứu văn học Việt Nam, giáo trình Cao học, lưu hành nội bộ khoa Ngữ Văn, ĐHSPĐN, 2008 Chủ biên: Bùi Trọng Ngoãn. Đồng tác giả: . Nơi XB: Lưu hành nội bộ. năm 2008.
F 769. Thiết kế bài giảng trên máy tính
Chủ biên: Trương Ngọc Châu. Đồng tác giả:
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục. năm 2008.
F 770. Phong cách học, giáo trình đại học, lưu hành nội bộ khoa Ngữ Văn, ĐHSP ĐN, 2008
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Chủ biên: Bùi Trọng Ngoãn. Đồng tác giả:
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
.
Nơi XB: Lưu hành nội bộ. năm 2008.
F 771. Địa danh học và địa danh Việt Nam, giáo trình đại học, lưu hành nội bộ khoa Ngữ Văn ĐHSP ĐN, 2008 Chủ biên: Bùi Trọng Ngoãn. Đồng tác giả: . Nơi XB: Lưu hành nội bộ. năm 2008.
F 772. Ngôn ngữ báo chí, giáo trình lưu hành nội bộ khoa Ngữ Văn, ĐHSPĐN, 2008. Chủ biên: Bùi Trọng Ngoãn. Đồng tác giả: . Nơi XB: Lưu hành nội bộ. năm 2008.
F 773.

Ống nhiệt và ứng dụng của ống nhiệt

unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Chủ biên: Bùi Hải, Trần Văn Vang. Đồng tác giả:
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Bách khoa - Hà Nội. năm 2008.
F 774. Giáo trình kế toán quản trị Chủ biên: PGS.TS. Trương Bá Thanh. Đồng tác giả: TS. Trần Đình Khôi Nguyên, Th.s Lê Văn Nam
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
.
Nơi XB: NXB Giáo dục. năm 2008.
F 775. Giáo trình Nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước
Chủ biên: Lâm Chí Dũng. Đồng tác giả:
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Tài chính. năm 2008.
F 776. Lý thuyết thực hành vẽ thiết kế trên máy tính Chủ biên: Nguyễn Lê Châu Thành. Đồng tác giả: Trần Lực Sỹ. Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nãng. năm 2008.
F 777. Địa kỹ thuật xây dựng
Chủ biên: ThS. Thân Vĩnh Dự. Đồng tác giả:
.
Nơi XB: Giáo trình nội bộ Trường Cao đẳng Công nghệ. năm 2008.
F 778. PR: Lý luận và ứng dụng
Chủ biên: TS. Đinh Thị Thúy Hằng. Đồng tác giả: Trần Thị Hòa
Vũ Thu Hồng
Nguyễn Thị Hồng Nam
Mai Lan Phương
Nguyễn Thị Hồng Phương
. Nơi XB: Hà Nội. năm 2008.
F 779.

Speaking 4 ( Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng)

Chủ biên: Phạm Đỗ Quyên. Đồng tác giả: . Nơi XB: Lưu hành nội bộ. năm 2008.
F 780. BÓNG CHUYỀN CHUYÊN NGHÀNH CHO SINH VIÊN GIÁO DỤC THỂ CHẤT QUỐC PHÒNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM,ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Chủ biên: Đào Thị Thanh Hà. Đồng tác giả: Đỗ Quốc Hùng. Nơi XB: Trung tâm Giáo Dục Thể Chất,Đại học Đà Năng. năm 2008.
F 781. Dòng riêng giữa nguồn chung: 30 năm lí luận và phê bình văn học Thừa Thiên Huế Chủ biên: In chung. Đồng tác giả: Nhiều tác giả. Nơi XB: Nxb Thuận Hóa. năm 2008.
F 782. Quản trị học
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Chủ biên: PGS, TS. Lê Thế Giới. Đồng tác giả: Nguyễn Xuân Lãn, Nguyễn Phúc Nguyên, Nguyễn Thị Loan, Ngô Xuân Thuỷ. Nơi XB: Nhà xuất bản tài chính. năm 2007.
F 783. Kinh tế ngành
Chủ biên: Lê Thị Liên. Đồng tác giả: Hà Quang Thơ
Trần Văn Nghiệp
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. năm 2007.
F 784. Quan hệ công chúng: Lý luận và thực tiễn
Chủ biên: Khoa Quan hệ công chúng-Quảng cảo. Đồng tác giả: Trần Thị Hòa
.
Nơi XB: Hà Nội. năm 2007.
F 785. Lý thuyết ô tô Chủ biên: Phan Minh Đức. Đồng tác giả:
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
.
Nơi XB: Giáo trình nội bộ trường ĐH Bách Khoa. năm 2007.
F 786. Hoá học đại cương Chủ biên: Đào Hùng Cường. Đồng tác giả:
.
Nơi XB: KHKT, Hà Nội. năm 2007.
F 787. Cơ sở Hoá học Hữu cơ Chủ biên: Đào Hùng Cường. Đồng tác giả:
.
Nơi XB: NXB Đà Nẵng. năm 2007.
F 788. Giáo trình Nghe - Nhìn - Nói tiếng Việt (dành cho Lưu học sinh) Chủ biên: Trương Thị Diễm. Đồng tác giả: . Nơi XB: Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. năm 2007.
F 789. Thi công và khai thác đường ôtô
Chủ biên: ThS. Thân Vĩnh Dự. Đồng tác giả: . Nơi XB: Giáo trình nội bộ Trường Cao đẳng Công nghệ. năm 2007.
F 790.

Nguyên lý kế toán

Chủ biên: TS. Trần Đình Khôi Nguyên. Đồng tác giả:

TS. Hoàng Tùng, Th.s Lê Văn Nam, Th.S Phạm Hoài Hương, Th.s Đoàn Ngọc Phi Anh

.
Nơi XB: NXB Giáo dục. năm 2007.
F 791. Bài tập Quản trị sản xuất Chủ biên: TS. Nguyễn Thanh Liêm. Đồng tác giả: TS. Nguyễn Quốc Tuấn, ThS. Lê Thị Minh Hằng. Nơi XB: Tài chính. năm 2007.
F 792. Untersuchungen zur Nutzung der Solarenergie fuer die Waerme- Kaelte- Kopplung unter tropischen Bedingungen
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Chủ biên: Phan Quí Trà. Đồng tác giả:
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
.
Nơi XB: TUD Press - Germany, ISBN 978-3-940046-04-8. năm 2007.
F 793. Giáo trình môn học Kỹ thuật Điện tử Chủ biên: Lê Xứng-Nguyễn Quang Như Quỳnh. Đồng tác giả:

 

.
Nơi XB: Giáo trình Điện tử. năm 2007.
F 794. Bài giảng Kỹ thuật thi công 2 (lưu hành nội bộ) Chủ biên: Đoàn Vĩnh Phúc. Đồng tác giả: . Nơi XB: Cao đẳng Công nghệ. năm 2007.
F 795. Quản trị chất lượng toàn diện Chủ biên: Nguyễn Quốc Tuấn, Trương Hồng Trình, Lê Thị Minh Hằng. Đồng tác giả:
marriage affairs open i want an affair
.
Nơi XB: Nhà xuất bản tài chính. năm 2007.
F 796. Speaking 1
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Chủ biên: Nguyễn Dương Nguyên Trinh. Đồng tác giả: . Nơi XB: Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Đà Nẵng (Lưu hành nội bộ). năm 2007.
F 797. Speaking 1 Chủ biên: Nguyễn Dương Nguyên Trinh. Đồng tác giả: . Nơi XB: Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Đà Nẵng (Lưu hành nội bộ). năm 2007.
F 798. Speaking 1 Chủ biên: Nguyễn Dương Nguyên Trinh. Đồng tác giả: . Nơi XB: Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Đà Nẵng (Lưu hành nội bộ). năm 2007.
F 799.

Luyện âm


Chủ biên: Nguyễn Dương Nguyên Trinh. Đồng tác giả: . Nơi XB: Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Đà Nẵng (Lưu hành nội bộ). năm 2007.

F 800. Ngữ âm tiếng Việt (Giáo trình dành cho sinh viên nước ngoài)
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Chủ biên: Nguyễn Đức Hùng. Đồng tác giả: . Nơi XB: Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHĐN. năm 2007.
 
 Tìm thấy: 1112 mục / 23 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn