TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
73,597,071
 
SÁCH VÀ GIÁO TRÌNH

Đơn vị: Phòng:
F 751. - Giáo trình Văn hóa lễ hội Việt Nam
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Chủ biên: Lê Đức Luận. Đồng tác giả:
marriage affairs open i want an affair
.
Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. năm 2010.
F 752. Giáo trình Ngôn ngữ và văn hóa Chủ biên: Lê Đức Luận. Đồng tác giả: . Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. năm 2010.
F 753. Ý thức đạo đức trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay, Nxb Khoa học xã hội Hà Nội, 2010 ( Tác giả ) Chủ biên: Lê Thị Tuyết Ba. Đồng tác giả:
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
.
Nơi XB: Hà Nội. năm 2010.
F 754. Phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong giai đoạn 2011 – 2020 Chủ biên: PGS.TS.Hoàng Văn Hoa. Đồng tác giả: Lê Du Phong, Lưu Ngọc Trịnh, Nguyễn Quốc Tế, Phan Thị Thanh Hồng et al. Nơi XB: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội. năm 2010.
F 755. Giáo trình Lý thuyết và thực hành vẽ trên máy tính AutoCAD 2008-2004-2000 Chủ biên: Nguyễn Lê Châu Thành. Đồng tác giả:

Nguyễn Minh Tiến, Phạm Minh Mận, Bùi Hệ Thống

.
Nơi XB: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông. năm 2010.

F 756. Đường biên - tập 1 (nghiên cứu và phê bình) Chủ biên: Chi đoàn cán bộ Khoa Ngữ văn - ĐHSP - ĐHĐN. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nxb Văn học. năm 2010.
F 757. Tam thập (tiểu luận nghiên cứu) Chủ biên: Nguyễn Hoàng Thân. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nxb Đà Nẵng. năm 2010.
F 758. Park Tae Joon: Người đàn ông của thép Chủ biên: Lee Dae Hwan. Đồng tác giả: Ku Su Jeong, Nguyễn Ngọc Tuyền biên dịch. Nơi XB: NXB Trẻ. năm 2010.
F 759. Bài giảng Ứng dụng Access trong công tác kế toán Chủ biên: Vũ Thu Hà. Đồng tác giả:
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
.
Nơi XB: Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin - ĐHĐN. năm 2010.
F 760.
Bài giảng Ứng dụng tin học trong công tác kế toán Chủ biên: Vũ Thu Hà. Đồng tác giả: . Nơi XB: Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin - ĐHĐN. năm 2010.
F 761. Bài giảng kế toán thực hành Chủ biên: Vũ Thu Hà. Đồng tác giả: . Nơi XB: Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin - ĐHĐN. năm 2010.
F 762. Từ điển văn học nước ngoài Chủ biên: Lê Huy Bắc. Đồng tác giả: Nguyễn Phương Khánh, ..... Nơi XB: Khoa học xã hội. năm 2010.
F 763. Bản chất khoa học và cách mạng của Chủ nghĩa Mac- Lenin
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Chủ biên: không không không. Đồng tác giả: Đồng tác giả
.
Nơi XB: Nxb Chính trị Quốc gia. năm 2010.
F 764. Nền và Móng Chủ biên: Lê Xuân Mai. Đồng tác giả: Đỗ Hữu Đạo - Nguyễn Tín - Đoàn Việt Lê. Nơi XB: Nhà Xuất bản Xây Dựng Hà Nội. năm 2010.
F 765. Course EE465 Fiber Optic Communications Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn. Đồng tác giả: . Nơi XB: lưu hành nội bộ. năm 2010.
F 766. CÔNG TÁC LÝ LUẬN THỜI KỲ ĐỔI MỚI- ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP NHÀ NƯỚC KX 04. Số:  Trang: 158-169. Năm 2010.
walgreens prints coupons open free printable coupons
Chủ biên: không không không. Đồng tác giả: Đồng tác giả
walgreens prints coupons open free printable coupons
.
Nơi XB: NXB Chinh trị quoc gia.. năm 2010.
F 767. Kỷ yếu hội thảo quốc gia liên kết các trường đại học khối kinh tế và quản trị kinh doanh tại ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN. Trang: 50-59. Năm 2010. (14/01/2011) Chủ biên: không không không. Đồng tác giả: đồng tác giả
walgreens prints coupons open free printable coupons
.
Nơi XB: Nxb ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN. năm 2010.
F 768. Course EE332 Devices and Circuits II Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn. Đồng tác giả: . Nơi XB: lưu hành nội bộ. năm 2010.
F 769. Đô thị hóa ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên và những vấn đề đặt ra
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Chủ biên: không không không. Đồng tác giả: Đồng tác giả
.
Nơi XB: Nxb Chính trị-Hành chính. năm 2010.
F 770. PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH. Trang: 286-294. Chủ biên: không không không. Đồng tác giả: đồng tác giả
.
Nơi XB: Nxb TP Hồ Chí Minh. năm 2010.
F 771. Dẫn nhập môn Phong cách học (Introduction à la stylistique) Chủ biên: Nguyễn Thị Thúy Loan. Đồng tác giả:
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
.
Nơi XB: Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN. năm 2010.
F 772. Kế toán tài chính doanh nghiệp - Phần I Chủ biên: TS. Trần Đình Khôi Nguyên. Đồng tác giả: ThS. Lê Thị Kim Hoa, ThS. Nguyễn Thị Thu Hà, ThS. Phạm Hoài Hương, ThS. Lê Văn Nam. Nơi XB: Nhà xuất bản tài chính. năm 2010.
F 773. Dịch Viết 3 (Traduction 3) Chủ biên: Nguyễn Thị Thúy Loan. Đồng tác giả:
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
.
Nơi XB: Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN. năm 2010.
F 774. Dẫn nhập môn Tu Từ học (Introduction à la rhétorique) Chủ biên: Nguyễn Thị Thúy Loan. Đồng tác giả: . Nơi XB: Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN. năm 2010.
F 775. Giáo trình Vẽ kỹ thuật I. Chủ biên: Nguyễn Văn Chương. Đồng tác giả: . Nơi XB: Giáo trình lưu hành nội bộ trường CĐCN. năm 2010.
F 776. Thiết kế cầu bê tông cốt thép Chủ biên: Lê Văn Lạc, Nguyễn Duy Thảo. Đồng tác giả: . Nơi XB: Đà Nẵng. năm 2010.
F 777. Kỹ thuật lập trình CAD/CAM/CNC Chủ biên: Ngô Tấn Thống. Đồng tác giả:

 

unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
.
Nơi XB: Lưu hành nội bộ. năm 2010.
F 778. Thiết kế cầu thép Chủ biên: Nguyễn Xuân Toản. Đồng tác giả: Nguyễn Xuân Toản, Nguyễn Văn Mỹ. Nơi XB: Nhà xuất bản Xây dựng. năm 2010.
F 779. Thiết kế Cầu Bê tông cốt thép Chủ biên: Lê Văn Lạc, Nguyễn Duy Thảo. Đồng tác giả: . Nơi XB: Đà Nẵng. năm 2010.
F 780. Quản trị marketing – Định hướng giá trị Chủ biên: Lê Thế Giới. Đồng tác giả: Nguyễn Xuân Lãn, Võ Quang Trí, Đinh Thị Lệ Trâm, Phạm Ngọc Ái
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
.
Nơi XB: NXB Tài chính. năm 2010.
F 781. Hành vi người tiêu dùng Chủ biên: Nguyễn Xuân Lãn. Đồng tác giả: Phạm Thị Lan Hương, Đường Thị Liên Hà. Nơi XB: NXB Tài chính. năm 2010.
F 782. Giáo trình Công nghệ protein enzym
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Chủ biên: Trần Thị Xô. Đồng tác giả: Hoàng Bá Thanh Hải
.
Nơi XB: Trường Cao đẳng lương thực-thực phẩm. năm 2010.
F 783. Nền và Móng (Book: Foundation Engineering) Chủ biên: Lê Xuân Mai (chủ biên) - Đỗ Hữu Đạo - Nguyễn Tín - Đoàn Việt Lê. Đồng tác giả:


.
Nơi XB: Nhà Xuất bản Xây Dựng (Construction Publishing House). năm 2010.

F 784. Словообразование (Giáo trình dành cho sinh viên năm thứ III khoa tiếng Nga) Chủ biên: Nguyễn Đức Hùng. Đồng tác giả: . Nơi XB: Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHĐN. năm 2010.
F 785. Ô tô không truyền thống Chủ biên: Bùi Văn Ga. Đồng tác giả: Trần Văn Nam. Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục. năm 2010.
F 786. Tính toán trong công nghệ gốm sứ Chủ biên: TS. Nguyễn Văn Dũng. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội. năm 2010.
F 787.

Giáo Trình Kế toán tài chinh doanh nghiệp (phần 1)

Chủ biên: TS Trần ĐÌnh Khôi Nguyên. Đồng tác giả:

Th.S. Lê Thị Kim Hoa, Th.S Nguyễn Thị Thu Hà, Th.S Phạm Hoài Hương, Th.s Lê Văn Nam

.
Nơi XB: NXB Tài Chính. năm 2010.
F 788. Giáo trình Kỹ thuật Chiếu sáng Chủ biên: Lê Thành Bắc. Đồng tác giả:
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam. năm 2010.
F 789. Kết cấu Thép I (Cấu kiện cơ bản) ( Giáo trình nội bộ) Chủ biên: TS. Huỳnh Minh Sơn. Đồng tác giả: . Nơi XB: Trưòng Cao đẳng Công nghệ-ĐHĐN. năm 2010.
F 790. Giáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp (phần 2) Chủ biên: TS. Nguyễn Công Phương. Đồng tác giả: TS. Trần Đình Khôi Nguyên, Th.s Lê Văn Nam, Th.s Phạm Hoài Hương. Nơi XB: NXB Tài chính. năm 2010.
F 791. Kết cấu Gỗ (Giáo trình nội bộ) Chủ biên: TS. Huỳnh Minh Sơn. Đồng tác giả: . Nơi XB: Trunng tâm Đào tạo thường xuyên ĐHĐN. năm 2010.
F 792. Cấu trúc hệ thống ngôn ngữ
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Chủ biên: Lê Đức Luận. Đồng tác giả: . Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. năm 2010.
F 793. Phương pháp định lượng trong kinh tế Chủ biên: Ts. Lê Dân. Đồng tác giả: Ths. Nguyễn Trung Kiên
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Tài chính. năm 2010.
F 794. Kinh tế Lượng Chủ biên: Ts. Lê Dân. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. năm 2010.
F 795. Kinh tế xây dựng (CN thủy lợi- thủy điện)
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Chủ biên: Nguyễn Đăng Thạch. Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. năm 2010.
F 796. Kinh tế xây dựng (CN: XD dân dụng và công nghiệp)
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Chủ biên: Nguyễn Đăng Thạch. Nơi XB: Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng. năm 2010.
F 797. Giáo trình Kế toán quản trị Doanh nghiệp
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Chủ biên: Trương Bá Thanh. Đồng tác giả: (Đồng tác giả: 3). Nơi XB: LH nội bộ. năm 2010.
F 798. Bệnh lý mắt trong đái tháo đường
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Chủ biên: Nguyễn Hữu Quốc Nguyên. Đồng tác giả:
.
Nơi XB: Nhà Xuất bản Y học Hà Nội. năm 2010.
F 799. Linguistic features of English and Vietnamese idioms: A contrastive analysis
Chủ biên: Nguyễn Văn Long. Đồng tác giả: . Nơi XB: Academic Publishing. năm 2010.
F 800. giáo trình Xã hội học
walgreens prints coupons open free printable coupons
Chủ biên: Nguyễn Tiến Nam. Đồng tác giả: Đoàn Thị Lan Phương, Nguyễn Mậu Dựng. Nơi XB: Giáo dục Hà Nội. năm 2010.
 
 Tìm thấy: 1244 mục / 25 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn