TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
51,314,917
 
SÁCH VÀ GIÁO TRÌNH

Đơn vị: Phòng:
F 801. Quản trị chất lượng toàn diện Chủ biên: Nguyễn Quốc Tuấn, Trương Hồng Trình, Lê Thị Minh Hằng. Đồng tác giả:
marriage affairs open i want an affair
.
Nơi XB: Nhà xuất bản tài chính. năm 2007.
F 802. Speaking 1
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Chủ biên: Nguyễn Dương Nguyên Trinh. Đồng tác giả: . Nơi XB: Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Đà Nẵng (Lưu hành nội bộ). năm 2007.
F 803. Speaking 1 Chủ biên: Nguyễn Dương Nguyên Trinh. Đồng tác giả: . Nơi XB: Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Đà Nẵng (Lưu hành nội bộ). năm 2007.
F 804. Speaking 1 Chủ biên: Nguyễn Dương Nguyên Trinh. Đồng tác giả: . Nơi XB: Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Đà Nẵng (Lưu hành nội bộ). năm 2007.
F 805.

Luyện âm


Chủ biên: Nguyễn Dương Nguyên Trinh. Đồng tác giả: . Nơi XB: Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Đà Nẵng (Lưu hành nội bộ). năm 2007.

F 806. Ngữ âm tiếng Việt (Giáo trình dành cho sinh viên nước ngoài)
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Chủ biên: Nguyễn Đức Hùng. Đồng tác giả: . Nơi XB: Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHĐN. năm 2007.
F 807. Nguyên lý kế toán Chủ biên: TS. Trần Đình Khôi Nguyên. Đồng tác giả: TS. Hoàng Tùng, ThS. Đoàn Ngọc Phi Anh, ThS. Phạm Hoài Hương. Nơi XB: Nhà xuất bản giáo dục. năm 2007.
F 808. Điều Khiển Logic Chủ biên: Nguyễn Kim Ánh. Đồng tác giả: Lâm Tăng Đức. Nơi XB: Đại Học Đà Nẵng. năm 2007.
F 809. Translation 1 Chủ biên: Phan Bé. Đồng tác giả: Trần Thị Kim Liên. Nơi XB: Đại học Ngoại ngữ. năm 2007.
F 810. Giáo trình Lập trình hướng đối tượng  Chủ biên: Nguyễn Đức Hiển. Đồng tác giả:
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
.
Nơi XB: Lưu hành nội bộ. năm 2007.
F 811. Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật Chủ biên: Nguyễn Đức Hiển. Đồng tác giả: . Nơi XB: Lưu hành nội bộ. năm 2007.
F 812. Translation 2
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Chủ biên: Trần Thị Kim Liên. Đồng tác giả: Phan Bé
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
.
Nơi XB: Đại học Ngoại ngữ. năm 2007.
F 813. Giáo trình Nguyên lý kế toán (Tham gia)
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Chủ biên: Trần Đình Khôi Nguyên. Đồng tác giả: Trần Đình Khôi Nguyên+Hoàng Tùng+Đoàn Ngọc Phi Anh+Phạm Hoài Hương
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
.
Nơi XB: NXB Giáo dục. năm 2007.
F 814. Nguyên lý kế toán Chủ biên: Trần Đình Khôi Nguyên. Đồng tác giả: Hoàng Tùng, Đoàn Ngọc Phi Anh, Phạm Hoài Hương
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo Dục. năm 2007.
F 815. QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH Chủ biên: TS. Nguyễn Thanh Liêm. Đồng tác giả: Ths. Nguyễn Thị Mỹ Hương. Nơi XB: Nhà xuất bản Thống kê. năm 2007.
F 816. Giáo trình Kinh tế ngành
Chủ biên: ThS. Lê Thị Liên. Đồng tác giả: ThS. Lê Thị Liên
ThS. Hà Quang Thơ
ThS. Trần Văn Nghiệp
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. năm 2007.
F 817.

Tinh bột

Khai thác và ứng dụng

marriage affairs open i want an affair
Chủ biên: GS.TSKH Lê Văn Hoàng. Đồng tác giả: PGS.TS. Trương Thị Minh Hạnh. Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. năm 2007.
F 818. Kinh tế Lao động
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Chủ biên: Chu bien. Đồng tác giả: . Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. năm 2007.
F 819.  Lê Hữu Ái, Tư tưởng Hồ Chí Minh về tính dân tộc của văn hoá, nghệ thuật Chủ biên: Lê Hữu Ái. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội. năm 2007.
F 820. Năng lượng mặt trời - Lý thuyết và ứng dụng Chủ biên: Hoàng Dương Hùng. Đồng tác giả:
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
.
Nơi XB: Khoa học Kỹ Thuật. năm 2007.
F 821. Speaker Segmentation for Air Traffic Control in book Speaker Classification II
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Chủ biên: Michael Neffe. Đồng tác giả: Tuan V. Pham, Horst Hering, Gernot Kubin. Nơi XB: Springer Berlin Heidelberg. năm 2007.
F 822. AutoCAD 2006 tập 1 - 2D. Nhà xuất bản Xây dựng, giấy phép xuất bản số: 392-2007/CXB/7-33/XD, ngày 17/5/2007, Hà Nội 2007 Chủ biên: Nguyễn Độ. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Xây dựng Hà Nội. năm 2007.
F 823. Các xí nghiệp phục vụ xây dựng đường
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Chủ biên: ThS Nguyễn Biên Cương. Đồng tác giả:
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
.
Nơi XB: Bài giảng điện tử trường ĐHBK ĐN. năm 2007.
F 824. Xây dựng mặt đường ô tô Chủ biên: ThS Nguyễn Biên Cương. Đồng tác giả: . Nơi XB: Bài giảng điện tử trường ĐHBK ĐN. năm 2007.
F 825. Thí nghiệm đường ô tô Chủ biên: ThS Nguyễn Biên Cương. Đồng tác giả: . Nơi XB: Bài giảng điện tử trường ĐHBK ĐN. năm 2007.
F 826. Khai thác đường ô tô Chủ biên: ThS Nguyễn Biên Cương. Đồng tác giả: . Nơi XB: Bài giảng điện tử trường ĐHBK ĐN. năm 2007.
F 827. Giáo trình nội bộ: Công nghệ phục hồi,Trường ĐHBK - ĐH Đà Nẵng, 2007 Chủ biên: TS Đinh Minh Diệm. Đồng tác giả: . Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. năm 2007.
F 828. Giáo trình Công nghệ kim loại, NXB KH&KT, Hà Nội, 2007 Chủ biên: TS Đinh Minh Diệm.. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nh xut bản khoa học và kỹ thuât, Hà Nội. năm 2007.
F 829. Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực (Tham gia)
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
Chủ biên: TS.Nguyen Quoc Tuan. Đồng tác giả: TS.Đào Hữu Hòa, TS.Nguyễn Thị Bích Thu, ThS Nguyễn Phúc Nguyên, ThS Nguyễn Thị Loan
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
.
Nơi XB: Giao duc. năm 2007.
F 830.  Giáo trình Văn học trung đại Việt Nam (tập 2)
walgreens prints coupons open free printable coupons
Chủ biên: Nguyễn Phong Nam và các tác giả khác. Đồng tác giả:
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
.
Nơi XB: NXB Đại học sư phạm Hà Nội. năm 2007.
F 831. - Giáo trình Cơ sở văn hóa Việt Nam Chủ biên: Lê Đức Luận. Đồng tác giả: . Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. năm 2007.
F 832. - Giáo trình Tiếng Việt Đại cương II
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Chủ biên: Lê Đức Luận. Đồng tác giả:
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
.
Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. năm 2007.
F 833. Kinh tế thương mại - dịch vụ Chủ biên: Đặng Văn Mỹ. Đồng tác giả: Phan Trọng An. Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. năm 2006.
F 834. - Giáo trình Phong tục, lễ hội Việt Nam Chủ biên: Lê Đức Luận. Đồng tác giả: . Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. năm 2006.
F 835. Kinh tế vi mô Chủ biên: Lê Thế Giới. Đồng tác giả:  Nguyễn Hồng Trình, Đặng Công Tuấn, Nguyễn Thị Đà, Nguyễn Thi Bích Thuỷ.. Nơi XB: NXB Tài chính. năm 2006.
F 836. Nghiên cứu marketing - lý thuyết và ứng dụng Chủ biên: Lê Thế Giới. Đồng tác giả:  Nguyễn Xuân Lãn, Đặng Công Tuấn, Lê Văn Huy.
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
.
Nơi XB: NXB Thống kê. năm 2006.
F 837. Quản trị học Chủ biên: Lê Thế Giới. Đồng tác giả: Nguyễn Xuân Lãn, Nguyễn Phúc Nguyên, Nguyễn Thị Loan, Ngô Xuân Thuỷ. Nơi XB: NXB Tài chính. năm 2006.
F 838. Kỹ thuật nhiệt
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Chủ biên: PGS.TS. Võ Chí Chính, TS. Hoàng Dương Hùng. Đồng tác giả: KS. Lê Quốc, KS. Lê Hoài Anh
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật, Hà Nội. năm 2006.
F 839. Kỹ Thuật Nhiệt
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Chủ biên: Hoàng Dương Hùng - Võ Chí Chính. Đồng tác giả: KS. Lê Quốc - KS. Lê Hoài Anh
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
.
Nơi XB: Khoa học Kỹ thuật. năm 2006.
F 840. Xây dựng nền đường ô tô Chủ biên: ThS Nguyễn Biên Cương. Đồng tác giả:
walgreens prints coupons open free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
.
Nơi XB: Bài giảng điện tử trường ĐHBK ĐN. năm 2006.
F 841. Thiết kế lò hơi (Lò hơi nâng cao, dành cho học viên Cao học), Đại học Đà Nẵng năm 2006 Chủ biên: Hoàng Ngọc Đồng. Đồng tác giả: . Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. năm 2006.
F 842. Giáo trình Kinh tế chất thải. Chủ biên: Bùi Văn Ga. Đồng tác giả: 07 đồng tác giả.. Nơi XB: NXB Giáo Dục. năm 2006.
F 843. Nghiên cứu marketing - Lý thuyết và thực hành Chủ biên: Lê Thế Giới. Đồng tác giả: Nguyễn Xuân Lãn, Đặng Công Tuấn, Lê Văn Huy, Nguyễn Thị Bích Thủy. Nơi XB: NXB Thống kê 2006. năm 2006.
F 844. Quản trị nguồn nhân lực
Chủ biên: TS. Nguyễn Quốc Tuấn. Đồng tác giả: TS. Ðoàn Gia Dũng; ThS. Ðào Hữu Hòa; ThS. Nguyễn Thị Loan; ThS. Nguyễn Phúc Nguyên; ThS. Nguyễn Thị Bích Thu.. Nơi XB: Thống kê. năm 2006.
F 845. Giáo trình Kinh tế Du lịch
Chủ biên: Trương Sĩ Quý. Đồng tác giả: Trương Sĩ Quý
Hà Quang Thơ
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. năm 2006.
F 846. Nghiên cứu marketing Chủ biên: PGS.TS. Lê Thế Giới. Đồng tác giả: Th.s Nguyễn Xuân Lãn, Th.S. Đặng Công Tuấn, Th.S. Lê Văn Huy, Th.S. Nguyễn Thị Bích Thuỷ. Nơi XB: thống kê. năm 2006.
F 847. Mở rộng trường và Lý thuyết Galois Chủ biên: Nguyễn Chánh Tú. Đồng tác giả:
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
.
Nơi XB: NXB Giáo Dục. năm 2006.
F 848. 4. Thiết kế và chế tạo khuôn mẫu với Pro/Engineer Wildfire, giấy phép xuất bản, nhà xuất bản Giao Thông Vận Tải, năm 2006. Chủ biên: Ngô Tấn Thống, Nguyễn Thế Tranh. Đồng tác giả:

 

.
Nơi XB: Giao Thông Vận Tải. năm 2006.
F 849. Kinh tế vi mô Chủ biên: Lê Thế Giới. Đồng tác giả: Trương Hồng Trình, Đặng Công Tuấn, Nguyễn Thị Đà, Nguyễn Thị Bích Thuỷ. Nơi XB: Nhà Xuất bản Tài chính. năm 2006.
F 850. Giáo trình Phần điện trong nhà máy điện và trạm biến áp Chủ biên: Ngô Văn Dưỡng. Đồng tác giả: Trần Tấn Vinh, Lê Đình Dương, Hạ Đình Trúc, Phạm Văn Kiên. Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. năm 2006.
 
 Tìm thấy: 1118 mục / 23 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn