TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
73,597,441
 
SÁCH VÀ GIÁO TRÌNH

Đơn vị: Phòng:
F 801. Phương pháp định lượng trong kinh tế
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Chủ biên: TS. Lê Dân. Đồng tác giả: Ths. Nguyễn Trung Kiên
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Tài chính. năm 2010.
F 802. KIẾN TRÚC CÔNG NGHIỆP  (Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp)
Chủ biên: Trương Hoài Chính. Đồng tác giả:
.
Nơi XB: Trường Đại học Bách khoa (Giáo trình điện tử lưu hành nội bộ). năm 2010.
F 803. Giáo trình Lý thuyết và thực hành vẽ trên máy tính AutoCAD 2008-2004-2000 Chủ biên: Nguyễn Lê Châu Thành. Đồng tác giả:

Nguyễn Minh Tiến, Phạm Minh Mận, Bùi Hệ Thống

.
Nơi XB: Nhà xuất bản thông tin và truyền thông Hà Nội. năm 2010.
F 804. Nguyễn Văn Hoàn: Đảng bộ thành phố Thái Nguyên xây dựng tổ chức cơ sở đảng thời kỳ 1975 - 2005, Nxb. Đà Nẵng, 2010 (khổ 14,5 x 20,5cm, 206 trang)
marriage affairs open i want an affair
Chủ biên: Chủ biên. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. năm 2010.
F 805. Nguyễn Văn Hoàn: Nghiên cứu lịch sử chính trị và liên hệ kinh tế - xã hội, Nxb. Đà Nẵng, 2010 (Khổ 14,5 x 20,5cm, 304 trang) Chủ biên: Chủ biên. Đồng tác giả:
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. năm 2010.
F 806. Quản trị Marketing định hướng giá trị. Chủ biên: Lê Thế Giới. Đồng tác giả: Nguyễn Xuân Lãn, Võ Quang Trí, Đinh Thị Lệ Trâm, Phạm Ngọc Ái. Nơi XB: Nhà xuất bản Lao động Xã hội, Tái bản năm 2012. năm 2010.
F 807. TP Hồ Chí Minh hướng về 1000 năm Thăng Long – Hà Nội
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Chủ biên: Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Đồng tác giả: Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch
Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
.
Nơi XB: Nxb Tổng hợp TP HCM. năm 2010.
F 808. Giáo trình Lý thuyết và thực hành vẽ trên máy tính AutoCAD 2008-2004-2000 Chủ biên: Nguyễn Lê Châu Thành. Đồng tác giả:

Nguyễn Minh Tiến, Phạm Minh Mận, Bùi Hệ Thống

abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
.
Nơi XB: Nhà xuất bản thông tin và truyền thông Hà Nội. năm 2010.
F 809. Hệ điều hành Linux Chủ biên: Đặng Quang Hiển. Đồng tác giả: . Nơi XB: Trường Cao Đẳng CNTT Hữu Nghị Việt-Hàn. năm 2010.
F 810. Tổng ôn tập kiến thức Hóa học - Phần Hóa vô cơ Chủ biên: Võ Văn Quân. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB. ĐHQG Hà Nội. năm 2010.
F 811. Tổng ôn tập kiến thức Hóa học - Phần Hóa hữu cơ Chủ biên: Võ Văn Quân. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB. ĐHQG Hà Nội. năm 2010.
F 812. Quản trị Windows Server 2003 Chủ biên: Lê Tự Thanh. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản thông tin và truyền thông. năm 2010.
F 813. Toán tài chính Chủ biên: Hồ Hữu Tiến. Đồng tác giả: Nguyễn Ngọc Anh. Nơi XB: Nhà xuất bản thông tin và truyền thông. năm 2009.
F 814. Tài liệu học tập Toán cao cấp 1
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Chủ biên: Mã Thanh Thủy. Đồng tác giả:  
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
.
Nơi XB: Nhà xuất bản lao động. năm 2009.
F 815. Chuyên đề Toán
Chủ biên: Mã Thanh Thủy. Đồng tác giả:
.
Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. năm 2009.
F 816. Toán cơ sở 1
Chủ biên: Mã Thanh Thủy. Đồng tác giả:
.
Nơi XB: Nhà xuất bản lao động. năm 2009.
F 817. Nền móng
Chủ biên: ThS. Thân Vĩnh Dự. Đồng tác giả:
walgreens prints coupons open free printable coupons
.
Nơi XB: Giáo trình nội bộ Trường Cao đẳng Công nghệ. năm 2009.
F 818. Đại cương hóa hữu cơ
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Chủ biên: Đào Hùng Cường. Đồng tác giả:
.
Nơi XB: KHKT, Hà Nội. năm 2009.
F 819. Hóa hữu cơ hydrocacbon Chủ biên: Đào Hùng Cường. Đồng tác giả:
.
Nơi XB: KHKT, Hà Nội. năm 2009.
F 820. Kinh tế vi mô Chủ biên: PGS.TS Lê Thế Giới. Đồng tác giả: Th.S. Đặng Công Tuấn, Th.S. Trương Hồng Trình, Th.S. Nguyễn Thị Đà,Th.s. Nguyễn Thị Bích Thuỷ. Nơi XB: Tài chính. năm 2009.
F 821.

Công nghệ sản xuất gốm sứ

marriage affairs open i want an affair
Chủ biên: TS. Nguyễn Văn Dũng. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Khoa học & kỹ thuật Hà Nội. năm 2009.
F 822. Hệ thống truyền động thủy lực và truyền động khí nén
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Chủ biên: Trần Ngọc Hải. Đồng tác giả: Trần Xuân Tùy. Nơi XB: trưởng Đại học Bách khoa-Đại học nĐà nẵng. năm 2009.
F 823. Nghiệp vụ ngân hàng hiện đại 
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Chủ biên: TS Võ Thị Thúy Anh. Đồng tác giả: ThS Lê Phương Dung
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
.
Nơi XB: Nhà xuất bản tài chính. năm 2009.
F 824. Văn hóa vùng Chủ biên: Nguyễn Thị Ánh Tuyết. Đồng tác giả: Nguyễn Xuân Hương. Nơi XB: Lưu hành nội bộ. năm 2009.
F 825. Tâm lý học đại cương Chủ biên: Lê Quang Sơn. Đồng tác giả: . Nơi XB: TTĐTTX Đại học Đà Nẵng. năm 2009.
F 826. Khúc xạ tập 2
Chủ biên: Nguyễn Hữu Quốc Nguyên. Đồng tác giả:
.
Nơi XB: Nhà Xuất bản Y học Hà Nội. năm 2009.
F 827. Tài liệu học tập hình học
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
Chủ biên: Mã Thanh Thủy. Đồng tác giả:
.
Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. năm 2009.
F 828. Vấn đề sử dụng các thành ngữ trong văn xuôi của L. Tônxtôi và các phương thức truyền đạt chúng sang tiếng Việt” (Dựa trên ngữ liệu tiếng Nga)/ “Употребление фразеологизмов в прозе Л. Толстого и способы передачи их на вьетнамский язык”(на материале русского языка) Chủ biên: Chủ biên. Đồng tác giả:
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Tri thức. năm 2009.
F 829. Speaking 3 ( Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng) Chủ biên: Phạm Đỗ Quyên. Đồng tác giả: . Nơi XB: lưu hành nội bộ. năm 2009.
F 830. Lịch sử Tiếng Pháp (Histoire de la langue francaise) Chủ biên: Nguyễn Thị Thúy Loan. Đồng tác giả: . Nơi XB: Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN. năm 2009.
F 831. Giáo trình Văn học Việt Nam
Chủ biên: Nguyễn Phong Nam. Đồng tác giả: . Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. năm 2009.
F 832. Đại cương Văn học Việt Nam
Chủ biên: Nguyễn Phong Nam. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Lao động. năm 2009.
F 833. Chuyên đề Sinh học 12 - Cơ sở di truyền và biến dị Chủ biên: Nguyễn Tấn Lê. Đồng tác giả: Huỳnh Nhứt, Trương Thị Thanh Mai. Nơi XB: NXB Giáo dục. năm 2009.
F 834. Chuyên đề Sinh học 12 - Di truyền học quần thể và di truyền học Người Chủ biên: Nguyễn Tấn Lê. Đồng tác giả: Huỳnh Nhứt, Trương Thị Thanh Mai. Nơi XB: NXB Giáo dục. năm 2009.
F 835. Giáo trình biên soạn: Sóng điện từ trong các hệ định hướng Chủ biên: Tăng Tấn Chiến. Đồng tác giả: . Nơi XB: Biên soạn. năm 2009.
F 836. Giáo trình “Thị trường và các định chế tài chính" Chủ biên: Nguyễn Ngọc Vũ. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXb Đà Nẵng. năm 2009.
F 837. Sư phạm học Tiểu học Chủ biên: Nguyễn Hoàng Hải. Đồng tác giả: Nguyễn Thị Nguyệt, Lê Thị Kim Thu. Nơi XB: Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng. năm 2009.
F 838. Tập bài giảng Đường lối Cách mạng của ĐCS Việt Nam, Nxb Đà Nẵng, 2009 ( Đồng tác giả ) Chủ biên: Ngô Văn Hà - Trần Quang Ánh. Đồng tác giả:
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
.
Nơi XB: Đà Nẵng. năm 2009.
F 839. Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, Tập bài giảng, Trung tâm đào tạo thường xuyên ĐHĐN Chủ biên: Ngô Văn Hà, Trần Quang Ánh. Đồng tác giả:  Vương Thị Bích Thủy, Lê Thị Tuyết Ba. Nơi XB: Nhà xuất bản Lao động. năm 2009.
F 840. Lập trình trực quan Chủ biên: Võ Trung Hùng. Đồng tác giả: . Nơi XB: Xây dựng. năm 2009.
F 841. Kỹ thuật tầng sôi (dành cho học viên Cao học), Đại học Đà nẵng năm 2009 Chủ biên: Hoàng Ngọc Đồng. Đồng tác giả: . Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. năm 2009.
F 842. Tâm lý học Tiểu học Chủ biên: Nguyễn Hoàng Hải. Đồng tác giả: . Nơi XB: Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng. năm 2009.
F 843. Hệ thống truyền động thủy lực và truyền động khí nén Chủ biên: Trần Ngọc Hải. Đồng tác giả: Trần Xuân Tùy. Nơi XB: Trường Đại học Bách khoa-Đại học Đà nẵng. năm 2009.
F 844. Nghiên cứu cú pháp-ngữ nghĩa của các phương tiện biểu hiện ý nghĩa so sánh trong tiếng Anh và tiếng Việt
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Chủ biên: Lưu Qúy Khương. Đồng tác giả: . Nơi XB: Văn hóa Thông tin. năm 2009.
F 845. Câu hỏi ôn tập và bài tập Phân tích tài chính
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Chủ biên: Hoàng Tùng. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Đà Nẵng. năm 2009.
F 846. Nghiệp vụ ngân hàng hiện đại Chủ biên: TS Võ Thị Thúy Anh. Đồng tác giả: ThS Lê Phương Dung. Nơi XB: Nhà xuất bản tài chính. năm 2009.
F 847. Phương pháp nghiên cứu tâm lý trẻ em Chủ biên: Lê Quang Sơn, Phạm Thị Mơ. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nxb Lao động. năm 2009.
F 848. Vai trò của tri thức khoa học trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ơ Viet Nam hien nay. Chủ biên: Trần Hồng Lưu. Đồng tác giả: . Nơi XB: Chính trị Quốc gia. năm 2009.
F 849. Tập bài giảng Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam(Dùng cho hệ đào tạo từ xa), Sách, Giấy phép NXB Lao động, 2009 Chủ biên: Ngô Văn Hà. Đồng tác giả: . Nơi XB: Lao Động. năm 2009.
F 850. Tập bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Giấy phép NXB Đà Nẵng, 2009  Chủ biên: Ngô Văn Hà. Đồng tác giả: . Nơi XB: Đà Nẵng. năm 2009.
 
 Tìm thấy: 1244 mục / 25 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn