TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
52,571,603
 
SÁCH VÀ GIÁO TRÌNH

Đơn vị: Phòng:
F 901. Hệ thống câu hỏi và bài tập phân tích hoạt động kinh doanh (Tham gia) Chủ biên: Khoa kế toán-Trường Đại học kinh tế. Đồng tác giả:
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
.
Nơi XB: NXB Đà Nẵng. năm 2005.
F 902. Sử dụng la bàn (dịch). Chủ biên: Nguyễn Hoàng Thân. Đồng tác giả:
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
.
Nơi XB: Nxb Thuận Hoá. năm 2005.
F 903. Hội nhập kinh tế quốc tế với phát triển bền vững Chủ biên: Trương Bá Thanh. Đồng tác giả: (Đồng tác giả: 3). Nơi XB: NXB Chính trị Quốc gia. năm 2005.
F 904. Mâu thuẫn: một số vấn đề lý luận và thực tiễn
walgreens prints coupons open free printable coupons
Chủ biên: TS. Nguyễn Tấn Hùng,. Đồng tác giả:
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
.
Nơi XB: Khoa học xã hội. năm 2005.
F 905. Sách : Hội nhập kinh tế quốc tế với phát triển bền vững”. Chủ biên: PGS.TS Võ Xuân Tiến. Đồng tác giả:
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
.
Nơi XB: NXB Chính trị Quốc gia. năm 2005.
F 906. Cơ sở di truyền và Công nghệ gen (Giáo trình)
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
Chủ biên: Trần Thị Xô. Đồng tác giả: Nguyễn Thị Lan. Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học Kỹ Thuật. năm 2005.
F 907. Một số xu hướng đổi mới trong dạy học toán ở trường trung học phổ thông, Giáo trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THPT chu kỳ III Chủ biên: Trần Vui. Đồng tác giả: Nguyễn Chánh Tú, Lương Hà, Lê Văn Liêm, Hoàng Tròn. Nơi XB: NXB Giáo Dục. năm 2005.
F 908. Đổi mới phương pháp dạy học toán ở trường trung học phổ thông, Giáo trình bồi dưỡng nâng cao năng lực cho giáo viên toán cốt cán tham gia dự án đổi mới PPGD
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Chủ biên: Trần Vui. Đồng tác giả: Nguyễn Chánh Tú, Lương Hà
marriage affairs all wife cheat i want an affair
.
Nơi XB: ĐHSP Huế. năm 2005.
F 909. Phố cảng Đà Nẵng từ năm 1802 đến năm 1860 Chủ biên: Lưu Trang. Đồng tác giả:
marriage affairs all wife cheat i want an affair
.
Nơi XB: Đà Nẵng. năm 2005.
F 910. Integrated Waste Management in Cambodia, Laos and Vietnam: Theory and Practice. Chủ biên: Bùi Văn Ga. Đồng tác giả: 25 authors (Vietnam and International).. Nơi XB: NXB Science and Technics Publishing House. năm 2005.
F 911. Mô hình quản lý tổng hợp chất thải rắn và qui hoạch bãi chôn lấp rác ở Miền Trung Việt Nam. Chủ biên: Bùi Văn Ga. Đồng tác giả:  06 đồng tác giả. Nơi XB: NXB Khoa học và Kỹ thuật. năm 2005.
F 912. Quản lý tổng hợp chất thải ở Campuchia, Lào và Việt Nam.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons open free printable coupons
Chủ biên: Bùi Văn Ga. Đồng tác giả: 21 đồng tác giả quốc tế.
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
.
Nơi XB: NXB Khoa học và Kỹ Thuật. năm 2005.
F 913. Nói tiếng Việt
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Chủ biên: Nguyễn Phong Nam. Đồng tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh, Nguyễn Thị Thịnh, Cao Thị Thanh Bình, ...
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
.
Nơi XB: Trường ĐH Sư phạm- Đại học Đà Nẵng (Lưu hành nội bộ). năm 2005.
F 914. Xây dựng các bản vẽ trong đồ án môn học Chi tiết máy Chủ biên: TS. Nguyễn Văn Yến. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuát bản Giao thông vận tải. năm 2005.
F 915. Giáo trình Chi tiết máy Chủ biên: TS. Nguyễn Văn Yến. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Giao thông Vận tải. năm 2005.
F 916. Thương lượng học
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Chủ biên: Đào Hữu Hòa. Đồng tác giả:
.
Nơi XB: NXB Giáo Dục. năm 2005.
F 917. Quản trị hành chính văn phòng Chủ biên: Đào Hữu Hòa. Đồng tác giả:
. Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. năm 2005.
F 918. Hội nhập kinh tế quốc tế - cơ hội và thách thức đối với quá trình phát triển bền vững ở Việt Nam trong Hội nhập kinh tế quốc tế với phát triển bền vững Chủ biên: PGS.TS Lê Thế Giới, PGS.TS Võ Xuân Tiến, PGS.TS Trương Bá Thanh. Đồng tác giả: Vương Thị Bích Thuỷ và 14 đồng tác giả. Nơi XB: Nxb. Chính trị Quốc gia Hà Nội. năm 2005.
F 919. Việt Nam 1945 - 2005 (21 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước và 30 năm xây dựng, bảo vệ tổ quốc). Chủ biên: GS.TSKH Bùi Mạnh Nhị. Đồng tác giả: Các tác giả tham luận được chọn in Kỷ yếu Hội thảo khoa học 21 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước và 30 năm xây dựng, bảo vệ tổ quốc. Nơi XB: Giáo dục. năm 2005 .
F 920. Giáo trình điều hoà không khí và thông gió. Chủ biên: PGS.TS. Võ Chí Chính. Đồng tác giả:
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật, Hà Nội. năm 2005.
F 921. Giáo trình xây dựng nền đường (tài liệu lưu hành nội bộ trường ĐH Bách Khoa) Chủ biên: Châu Trường Linh. Đồng tác giả: . Nơi XB: Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng. năm 2005.
F 922. Giáo trình tin học ứng dụng trong thiết kế đường ôtô (tài liệu lưu hành nội bộ trường ĐH Bách khoa). Chủ biên: Châu Trường Linh. Đồng tác giả: Trần Thị Phương Anh. Nơi XB: Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng. năm 2005.
F 923. Giáo trình Hình họa. Đà Nẵng, 2005.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Chủ biên: Nguyễn Độ. Đồng tác giả:
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
.
Nơi XB: Lưu hành nội bộ - Đại học Đà Nẵng. năm 2005.
F 924. Giáo trình thực hành AutoCAD2000. Đà Nẵng 2005. Chủ biên: Nguyễn Độ. Đồng tác giả: . Nơi XB: Lưu hành nội bộ - Đại học Đà Nẵng. năm 2005.
F 925.

Sử dụng Autocad lập bản vẽ thiết kế - Phần cơ bản
Chủ biên: ThS. Phan Tiến Vinh. Đồng tác giả: . Nơi XB: Trường Cao đẳng Công nghệ - Giáo trình - Lưu hành nội bộ. năm 2005.

F 926. Kiến trúc xây dựng Chủ biên: ThS. Phan Tiến Vinh. Đồng tác giả:
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
.
Nơi XB: Trường Cao đẳng Công nghệ - Giáo trình - Lưu hành nội bộ. năm 2005.
F 927. Hội nhập kinh tế quốc tế với phát triển bền vững Chủ biên: PGS.TS. Lê Thế Giới. Đồng tác giả:  PGS.TS. Võ Xuân Tiến, PGS.TS. Trương Bá Thanh (đồng chủ biên). Nơi XB: NXB Chính trị quốc gia. năm 2005.
F 928. Giáo trình Bảo vệ các phần tử chính trong hệ thống điện. Chủ biên: Lê Kim Hùng. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. năm 2004.
F 929. Bài giảng "Động học các quá trình điện hoá" (dành cho học viên cao học chuyên ngành Hoá lý),  Chủ biên: Lê Tự Hải. Đồng tác giả:
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
.
Nơi XB: Đại học Huế. năm 2004.
F 930. Bài giảng "Tổng hợp các hợp chất hữu cơ bằng phương pháp điện hoá" (dành cho học viên cao học chuyên ngành Hoá lý)
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
Chủ biên: Lê Tự Hải. Đồng tác giả: . Nơi XB: Đại học Huế. năm 2004.
F 931. - Giáo trình Thi pháp văn học dân gian Chủ biên: Lê Đức Luận. Đồng tác giả: . Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. năm 2004.
F 932. - Giáo trình Văn học so sánh Chủ biên: Lê Đức Luận. Đồng tác giả: . Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. năm 2004.
F 933. Giáo trình Phương pháp luận nghiên cứu văn học Chủ biên: Nguyễn Phong Nam. Đồng tác giả:
.
Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. năm 2004.
F 934. Lắp đặt và sửa chữa máy, NXB Giao thông vận tải, 2004. Chủ biên: TS. Đinh Minh Diệm. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Giao thông vận tải. năm 2004.
F 935. Hệ thống máy và thiết bị lạnh.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Chủ biên: TS. Võ Chí Chính. Đồng tác giả: PGS.TS. Đinh Văn Thuận. Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật, Hà Nội. năm 2004.
F 936. Giáo trình Tiếng Việt thực hành, Tập 1 (Sách) Chủ biên: Nguyễn Phong Nam. Đồng tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh, Phan Văn Hòa, Cao Thị Thanh Bình, Nguyễn Đăng Châu, Nguyễn Thị Như Sanh, Phạm Văn Tường. Nơi XB: Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh. năm 2004.
F 937. Marketing trong GD - ĐT
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Chủ biên: Lê Thế Giới. Đồng tác giả: . Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. năm 2004.
F 938. Marketing Công nghiệp (B2B). Chuyên đề NCS
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Chủ biên: Lê Thế Giới. Đồng tác giả:
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
.
Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. năm 2004.
F 939. Giáo trình Toán chuyên đề Chủ biên: Bùi Tuấn Khang. Đồng tác giả:
walgreens prints coupons open free printable coupons
.
Nơi XB: ĐH ĐN. năm 2004.
F 940. Lập trình logic trong Prolog
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Chủ biên: Phan Huy Khánh. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB ĐH Quốc gia Hà Nội. năm 2004.
F 941. Việt Nam, Hàn Quốc - cơ hội hợp tác và phát triển.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Chủ biên: Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc. Đồng tác giả: Chủ tịch Hội  hữu nghị Việt - Hàn, Hoàng Ngọc Hùng và các thí sinh đạt giải cuộc thi tìm hiểu văn hóa Hàn Quốc.
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
.
Nơi XB: Đạisứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam. năm 2004.
F 942. Tất yếu và tự do - một số vấn đề lý luận và thực tiễn Chủ biên: Vương Thị Bích Thủy. Đồng tác giả:
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
.
Nơi XB: Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội. năm 2004.
F 943. Lập trình hàm Chủ biên: Phan Huy Khánh. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Khoa học và Kỹ thuật. năm 2004.
F 944. MasterCam 9.1, Lập trình CNC nâng cao Chủ biên: TS. Nguyễn Văn Yến. Đồng tác giả: Ngô Tấn Thống. Nơi XB: Nhà xuất bản Giao thông Vận tải. năm 2004.
F 945. Sử dụng Pro/Engineer Wildfire thiết lập bản vẽ và lập trình CNC
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Chủ biên: Nguyễn Văn Yến. Đồng tác giả: Ngô Tấn Thống
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Giao thông Vận tải. năm 2004.
F 946. Giáo trình Tiếng Việt thực hành, Tập 2 (Sách) Chủ biên: Nguyễn Phong Nam. Đồng tác giả: Nguyễn Ngọc Chinh, Nguyễn Thị Như Sanh, Nguyễn Thị Thịnh, .... Nơi XB: Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh. năm 2004.
F 947. Sách : Toàn cầu hoá kinh tế - Những cơ hội và thách thức đối với miền Trung. Chủ biên: PGS.TS Võ Xuân Tiến. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.. năm 2004.
F 948. Sinh viên viết luận văn tốt nghiệp như thế nào (biên dịch). Chủ biên: Nguyễn Hoàng Thân. Đồng tác giả:
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
.
Nơi XB: Thư viện Quốc gia Việt Nam. Xem http://www.bandoc.thuvientre.com. năm 2004.
F 949. Giáo trình Giải tích mạng điện
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Chủ biên: Lê Kim Hùng. Đồng tác giả:
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
.
Nơi XB: Đại học Bách Khoa - Đại học Đà nẵng. năm 2004.
F 950. Giáo trình Kế toán Doanh nghiệp xây dựng (Lưu hành nội bộ) Chủ biên: Bùi Nữ Thanh Hà. Đồng tác giả: . Nơi XB: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng. năm 2004.
 
 Tìm thấy: 1126 mục / 23 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ]

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn