TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
86,478,106
 
SÁCH VÀ GIÁO TRÌNH

Đơn vị: Phòng:
F 51. Phong cách ứng xử Hồ Chí Minh Chủ biên: Lê Thị Ngọc Hoa, Hồ Thanh Hải, Tống Kim Đông, Hồ Thị Luyên. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nxb Đại học Huế. năm 2020.
F 52. Quan hệ tình - lý trong văn hóa pháp luật Việt Nam (Một cách tiếp cận): Các tình huống pháp lý và đạo lý trong hoạt động pháp luật ở Việt Nam (Sách chuyên khảo) Chủ biên: TS. Lâm Bá Hòa. Đồng tác giả: PGS. TS. Lê Hữu Ái, PGS. TS. Đỗ Minh Hợp, TS. Nguyễn Thị Thu Hà. Nơi XB: Nhà xuất bản Hồng Đức. năm 2020.
F 53. Giáo trình nguyên lý kế toán Chủ biên: TS. Nguyễn Hữu Cường. Đồng tác giả: PGS.TS. Ngô Hà Tấn; TS. Phan Thị Đồ Quyên. Nơi XB: NXB Giáo dục Việt Nam. năm 2020.
F 54.  “Các nguyên tắc nghiên cứu khoa học” Chủ biên: TS. Hà Thúy Mai. Đồng tác giả: Hoàng Đức Mẫn, Nguyễn Thị Thanh Hà, Phạm Văn Hoàng, Đậu Thị Hồng, Trần Thị Thùy Vân, Hoàng Thị Mỹ Thúy, Nguyễn Thị Thúy Nga, Trần Trung Trưởng, Nguyễn Thị Huyền Thương, Trần Lê Nhật Quang.. Nơi XB: Nhà Xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. năm 2020.
F 55. Giáo trình Giáo dục học Chủ biên: Trần Xuân Bách - Hoàng Thế Hả. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Thông tin và truyền thông. năm 2020.
F 56.   Phật giáo với hoạt động đảm bảo an sinh xã hôi - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn  Chủ biên: TS. Dương Quang Điện Thích Thanh (Hòa thượng Điện - TS Nguyễn Văn Tuân( Đồng chủ biên)(. Đồng tác giả: PGS, TS Lê Hữu Ái - TS Nguyễn Thị Thu Hương. Nơi XB: NXB Hồng Đức. năm 2020.
F 57. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh- Giá trị lý luận và thực tiễn Chủ biên: Đồng tác giả. Đồng tác giả: Đồng tác giả. Nơi XB: XB đẠI HỌC QUỐC GIA tp hỒ cHÍ mINH. năm 2020.
F 58. Osmoregulation via Cyclic di-AMP Signaling. Chủ biên: Pham Huong Thi. Đồng tác giả: Turner M.S., Vu T.N.M., Marcellin E., Liang ZX.. Nơi XB: Springer. năm 2020.
F 59. KỸ THUẬT XÂY DỰNG MẶT ĐƯỜNG Chủ biên: ThS. Trần Thị Thu Thảo. Đồng tác giả: ThS. Nguyễn Thanh Cường, TS. Trần Trung Việt. Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. năm 2020.
F 60. Réseaux de microconvertisseurs, les premiers pas vers le circuit de puissance programmable Chủ biên: TS. Trịnh Trung Hiếu. Đồng tác giả: . Nơi XB: Editions Universitaires Europeens. năm 2020.
F 61. Kỹ thuật Xây dựng mặt đường Chủ biên: Trần Thị Thu Thảo. Đồng tác giả: Nguyễn Thanh Cường, Trần Trung Việt. Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. năm 2020.
F 62. Kết cấu Bê tông cốt thép (BTCT1) - Cấu kiện cơ bản Chủ biên: ThS Lê Chí Phát. Đồng tác giả: . Nơi XB: Lưu hành nội bộ. năm 2020.
F 63. Kết cấu công trình Bê tông cốt thép (BTCT2) - Kết cấu nhà cửa Chủ biên: ThS Lê Chí Phát. Đồng tác giả: . Nơi XB: Lưu hành nội bộ. năm 2020.
F 64. Thiết kế kết cấu trên máy tính Chủ biên: ThS Lê Chí Phát. Đồng tác giả: . Nơi XB: Lưu hành nội bộ. năm 2020.
F 65. Ứng dụng Matlab trong Kỹ thuật tài nguyên nước Chủ biên: Vũ Huy Công. Đồng tác giả: Nguyễn Thanh Hải, Phạm Thành Hưng. Nơi XB: Khoa học và kỹ thuật. năm 2020.
F 66.

Book Chapter (Chapter 6): Evaluating the Critical Determinants for Mobile Commerce Adoption in SMEs in Developing Countries: A Case Study of Vietnam (pp. 114-142), in the Book "Handbook of Research on Managing Information Systems in Developing Economies" (ISBN 978-1-79982-610-1).

Chủ biên: Prof. Richard Boateng. Đồng tác giả: Chau Ngoc Tuan, .... Nơi XB: IGI Global, Hershey, Pennsylvania, USA. năm 2020.

F 67. Hồ Chí Minh với Tuyên ngôn độc lập năm 1945 - Giá trị và ý nghĩa thời đại Chủ biên: Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Đồng tác giả: Tham gia bài viết. Nơi XB: Nxb Khoa học xã hội. năm 2020.
F 68. Phát triển bền vững vùng - Những vấn đề lý luận và thực tiễn Chủ biên: Đồng chủ biên PGS.TS. Hồ Viết Hạnh - TS. Phan Thị Sông Thương. Đồng tác giả: Tham gia bài viết. Nơi XB: Nxb Khoa học xã hội. năm 2020.
F 69. Nghiên cứu đất Quảng, tập 1 Chủ biên: Nguyễn Hoàng Thân. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nxb Đà Nẵng. năm 2020.
F 70. Tảo Xoắn: Bảo vệ sức khỏe và trái đất Chủ biên: Võ Văn Minh, Trịnh Đăng Mậu. Đồng tác giả: Trần Nguyễn Quỳnh Anh, Phan Nhật Trường, Dương Quang Hưng, Lê Văn Kiêm, Nguyễn Minh Chí. Nơi XB: Nhà xuất bản Thông tin và truyền thông. năm 2020.
F 71. Giáo trình Cơ sở dữ liệu Chủ biên: Phan Tấn Quốc, Nguyễn Thị Uyên Nhi. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Đại học Quốc Gia TPHCM. năm 2020.
F 72. Giáo trình Tài chính quốc tế Chủ biên: PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ. Đồng tác giả:

PGS.TS. Võ Thị Thuý Anh

TS. Đặng Hữu Mẫn

TS. Đinh Bảo Ngọc

Th.S. Trần Nguyễn Trâm Anh
Th.S. Bùi Phan Nhã Khanh.
Nơi XB: NXB Tài Chính. năm 2020.

F 73. Giáo trình Logic học  Chủ biên: PGS.TS.Nguyễn Tấn Hùng và PGS.TS. Lê Hữu Ái. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nxb Đà Nẵng. năm 2020.
F 74. Mô phỏng mạng MANET với NS2 Chủ biên: Võ Thanh Tú. Đồng tác giả: Lương Thái Ngọc, Lê Vũ, Lê Quang Minh, Nguyễn Thị Thùy Linh, Trần Kim Hương. Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học Huế. năm 2020.
F 75. PGS, TS Nguyễn Tấn Hùng - PGS, TS Lê Hữu Ai, Giáo trình Logic học Chủ biên: PGS,TS Nguyễn Tấn Hùng - PGS, TS, NGƯT Lê Hữu Aí. Đồng tác giả: PGS, TS Nguyễn Tấn Hùng - PGS, TS Lê Hữu Ai - ThS Lưu Thụ Mai Thanh. Nơi XB: NXB Đà Nẵng. năm 2020.
F 76. Etablissement de concentrations critiques d'initiation de la corrosion
F 77. Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở Thành phố Đà Nẵng hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh (Sách chuyên khảo) Chủ biên: Phạm Văn Hòa. Đồng tác giả: Đinh Thị Phượng, Nguyễn Văn Đông, Trương Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Hoài Thương, Nguyễn Cao Luận, Trịnh Tuấn Anh, Trần Tuấn Sơn. Nơi XB: NXB Đà Nẵng. năm 2020.
F 78. Giáo trình Địa chất công trình Chủ biên: TS. Nguyễn Thị Ngọc Yến. Đồng tác giả: ThS. Trần Khắc Vĩ. Nơi XB: Nhà xuất bản KHKT. năm 2020.
F 79. Nghiên cứu Marketing Chủ biên: PGS.TS Phạm Thị Lan Hương. Đồng tác giả: TS. Ngô Thị Khuê Thư, NCS.ThS. Trần Nguyễn Phương Minh, TS. Nguyễn Thị Bích Thủy, TS. Đường Thị Liên Hà, NCS.ThS. Trương Trần Trâm Anh, PGS.TS. Lê Văn Huy. Nơi XB: NXB Đà Nẵng. năm 2020.
F 80. Tone Mapping Operators for High Dynamic Range Images Chủ biên: Thái Bá Chiến. Đồng tác giả: . Nơi XB: Lambert Academic Publishing. năm 2020.
F 81. Monogenic Wavelet Transform: Extension to Multispectral Signal Chủ biên: Thái Bá Chiến. Đồng tác giả: . Nơi XB: Lambert Academic Publishing. năm 2020.
F 82. Mạng máy tính Chủ biên: Nguyễn Hà Huy Cường. Đồng tác giả: Mai Văn Hà; Nguyễn Đức Hiển; Trịnh Công Duy. Nơi XB: Nhà xuất bản thông tin và truyền thông. năm 2020.
F 83. Phân tích đáp ứng ngẫu nhiên của công trình chịu động đất Chủ biên: Đặng Công Thuật. Đồng tác giả: Hoàng Phương Hoa, Trần Thị Xuân Thanh, Đinh Ngọc Hiếu, Nguyễn Văn Chính, Bùi Quang Hiếu. Nơi XB: Nhà Xuất bản Đà Nẵng. năm 2020.
F 84. Ứng dụng phần mềm Etap mô phỏng hệ thống điện có tích hợp nguồn năng lượng tái tao. Chủ biên: Dương Minh Quân; Phạm Văn Kiên. Đồng tác giả: Nguyễn Văn Tấn, Nguyễn Hồng Việt Phương, Trần Ngọc Thiên Nam, Đinh Thị Mỹ Hạnh, Lê Đức Tùng.. Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật. năm 2020.
F 85. Bài tập Kế toán quản trị Chủ biên: Nguyễn Thị Xuân Trang. Đồng tác giả: Trần Đình Khôi Nguyên, Hà Phước Vũ, Trần Thị Nga. Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. năm 2020.
F 86.

Chapter 12: Impact of the New Southbound Policies in International Students on Taiwan: An Exploratory Study from Vietnamese Oversea Students

A chapter in "Higher Education in Market-Oriented Socialist Vietnam

New Players, Discourses, and Practices"Chủ biên: Phan, Le Ha; Doan, Ba Ngoc. Đồng tác giả: Nguyen, Thi Ngoc-Anh (et al.) chapter 12. Nơi XB: Palgrave Macmillan. năm 2020.

F 87. A Maintenance Strategy for Geographically Dispersed Production System Chủ biên: Ho Si Hung Nguyen. Đồng tác giả: Thanh Bac Le, Van Tan Nguyen. Nơi XB: Lambert Academic Publishing. năm 2020.
F 88. TS Lâm Bá Hòa ( Chủ biên) Tình - Lý trong văn hóa pháp luật Việt Nam ( một cách tiếp cận) Các tình huống pháp lý trong hoạt động pháp luật ở Việt Nam (Sách chuyên khảo)  Chủ biên: TS Lâm Bá Hòa. Đồng tác giả: Lê Hữu Ái - Đỗ Minh Hợp - Nguyễn Thụ Thu Hà. Nơi XB: Nhà Xuất bản Hông Đức. năm 2020.
F 89. Phân tích đáp ứng ngẫu nhiên của công trình chịu động đất Chủ biên: Đặng Công Thuật. Đồng tác giả: Hoàng Phương Hoa, Trần Thị Xuân Thanh, Đinh Ngọc Hiếu, Nguyễn Văn Chính, Bùi Quang Hiếu. Nơi XB: Nhà Xuất bản Đà Nẵng. năm 2020.
F 90. Sách chuyên khảo "RƠ LE KỸ THUẬT SỐ BẢO VỆ HỆ THỐNG ĐIỆN" Chủ biên: Lê Kim Hùng. Đồng tác giả: Vũ Phan Huấn. Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. năm 2020.
F 91. Decision-making models in Industrial Revolution 4.0 and Applications Chủ biên: Nhat-To Huynh, Thi-Hoang-Giang Tran. Đồng tác giả: . Nơi XB: LAMBERT Academic Publishing. năm 2020.
F 92. Ứng dụng phần mềm ETAP mô phỏng hệ thống điện có tích hợp nguồn năng lượng tái tạo Chủ biên: Dương Minh Quân; Phạm Văn Kiên. Đồng tác giả: Nguỹen Hồng Việt Phương, Nguyễn Văn Tấn, Trần Ngọc Thiên Nam, Đinh Thị Mỹ Hạnh, Lê Đức Tùng. Nơi XB: NXB Khoa học và Kỹ thuâth. năm 2020.
F 93. Phân tích, xử lý dữ liệu thể thao với SPSS Chủ biên: Nguyễn Thanh Tùng. Đồng tác giả: Nguyễn Thị Hùng, Nguyễn Thái Bền, Hoàng Tú Anh. Nơi XB: NXB Thông tin - Truyền thông. năm 2020.
F 94. Thực hành Lập trình gia công trên máy CNC Chủ biên: Lưu Đức Bình. Đồng tác giả: Trần Phước Thanh; Trần Minh Thông. Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thật. năm 2020.
F 95. Cyber Defense Mechanisms: Security, Privacy, and Challenges Chủ biên: Gautam Kumar, Dinesh Kumar Saini, Nguyen Ha Huy Cuong. Đồng tác giả: Gautam Kumar, Dinesh Kumar Saini, Nguyen Ha Huy Cuong. Nơi XB: CRC Press. năm 2020.
F 96. Giáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ lieu Oracle 12c Chủ biên: Nguyễn Thị Hồng Loan. Đồng tác giả: Cao Thị Nhâm, Đinh Văn Thường. Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội. năm 2020.
F 97. Book chapter: Doing qualitative field research in Vietnam Chủ biên: HUYNH Thi My Hanh. Đồng tác giả: BARTEL-RADIC Anne. Nơi XB: United Kingdom. năm 2020.
F 98. Biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai Chủ biên: Trần Thị Ân. Đồng tác giả: Lê Ngọc Hành, Hoàng Thị Diệu Hương, Nguyễn Thị Kim Thoa. Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. năm 2020.
F 99. Kinh tế du lịch theo hướng phát triển bền vững ở tỉnh Thừa Thiên Huế Chủ biên: Võ Thị Thu Ngọc. Đồng tác giả: Nguyễn Lê Thu Hiền, Phan Thị Thu Hương, Phạm Thái Anh Thư, Võ Ngọc Trường Sơn, Nguyễn Thế Thìn, Lê Anh Quý, Đào Thị Cẩm Nhung, Trần Hồng Hiếu. Nơi XB: Quyết định xuất bản số: 138/QĐ-NXBLĐXH ngày 16/3/2020 của Nhà xuất bản Lao động xã hội. năm 2020.
F 100. Tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên và công tác giáo dục thanh niên Chủ biên: Nguyễn Duy Quý, Lê Thị Ngọc Hoa, Nguyễn Thị Oanh, Đào Như Nguyệt. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nxb Đại học Huế. năm 2020.
 
 Tìm thấy: 1484 mục / 30 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn