TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
73,482,299
 
SÁCH VÀ GIÁO TRÌNH

Đơn vị: Phòng:
F 51. Hoạt tải và đánh giá khả năng chịu hoạt tải công trình cầu Chủ biên: TS. Nguyễn Lan. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản xây dựng, 2019. năm 2019.
F 52. Rung chấn nền đất do hoạt động thi công xây dựng  Chủ biên: TS. Nguyễn Lan. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản xây dựng, 2019. năm 2019.
F 53. BÀI TẬP KẾ TOÁN QUẢN TRỊ Chủ biên: TS. Nguyễn Thị Xuân Trang. Đồng tác giả: TS. Trần Đình Khôi Nguyên, TS. Hà Phước Vũ, ThS. Trần Thị Nga. Nơi XB: NHÀ XUẤT BẢN ĐÀ NẴNG. năm 2019.
F 54. Giáo trình “Công nghệ sản xuất và kiểm soát chất lượng đồ uống” Chủ biên: PGS.TS. Đỗ Thị Bích Thủy. Đồng tác giả: TS. Trần Bảo Khánh, TS. Huỳnh Thị Diễm Uyên, TS. Nguyễn Thị Vân Anh, TS. Nguyễn Thị Thủy Tiên, ThS. Trần Thanh Quỳnh Anh, ThS. Nguyễn Thỵ Đan Huyền. Nơi XB: NXB Đại học Huế. năm 2019.
F 55. Kỹ thuật phân tích trong công nghệ sinh học Chủ biên: TS. Nguyễn Thị Đông Phương. Đồng tác giả: Nguyễn Thị Đông Phương, Trần Thị Ngọc Thư, Huỳnh Thị Diễm Uyên, Nguyễn Sỹ Toàn, Nguyễn Thị Thanh Hà. Nơi XB: Hà Nội. năm 2019.
F 56. Kỹ thuật vi điều khiển PIC Chủ biên: TS. Đặng Phước Vinh. Đồng tác giả: TS. Võ Như Thành. Nơi XB: Nhà xuất bản Xây dựng. năm 2019.
F 57. Chapter 3: Applying the Global Entrepreneurship Development Index Methodology to Assess the Entrepreneurship Performance in Vietnam in Book "The Power of Entrepreneurship" (ISBN 978-1-53615-114-5) Chủ biên: Daan Dirksen. Đồng tác giả:  Nguyen Thi Thu Ha, Mikhail Kozlov, Ileana Hamburg, Danie Francois Toerien and Johannes Wessels, Raouf Jaziri, Diego Matricano, Amir Forouharfar. Nơi XB: NOVA SCIENCE PUBLISHERS, New York, USA. năm 2019.
F 58. Di tích và thắng cảnh ở Việt Nam (Sách) Chủ biên: Nguyễn Ngọc Chinh. Đồng tác giả: Nguyễn Thanh Trường. Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. năm 2019.
F 59.  TS Lê Văn Thao -  PGS, TS, NGƯT Lê Hữu Ái,  Giáo trình Lý luận về Nhà nước pháp quyền, ( Dùng cho đào tạo Sau đại học chuyên ngành Triết học) Chủ biên: TS Lê Văn Thao - PGS, TS, NGƯT Lê Hữu Ái( Đồng chủ biên). Đồng tác giả: Đôngt tác giả. Nơi XB: NXB Đà Nẵng. năm 2019.
F 60. ĐẨY MẠNH THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Chủ biên: TS. Đặng Vinh. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà Xuất bản Đà Nẵng. năm 2019.
F 61. Доступность высшего образования в российском и вьетнамском обществах: сравнительный анализ Chủ biên: Ха Ван Хоанг. Đồng tác giả: Фурсова В. В.. Nơi XB: Казань: Издательствo Казанского университета, Russia. năm 2019.
F 62. Giáo trình Tĩnh Hóa sinh (Hóa sinh 1) Chủ biên: Bùi Xuân Đông. Đồng tác giả: TS. Nguyễn Minh Lý; TS. Phạm Thị Mỹ; ThS. Nguyễn Thị Bích Hằng; ThS. Lê Vũ Khánh Trang. Nơi XB: NXB Khoa học và Kỹ thuật. năm 2019.
F 63. Nguyên lý kế toán Chủ biên: Yongkyu Lee; Lê Thị Minh Đức; Ngô Hải Quỳnh; Trần Thảo An. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Thông tin và Truyền thông. năm 2019.
F 64. Kế toán tài chính Chủ biên: Kyeongho Park; Lê Thị Minh Đức; Ngô Hải Quỳnh; Vũ Thị Quỳnh Anh. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Thông tin và Truyền thông. năm 2019.
F 65. Hóa học môi trường Chủ biên: PGS. TS. Lê Thị Xuân Thùy. Đồng tác giả: PGS. TS. Lê Phước Cường, TS. Đặng Quang Hải, ThS. Mai Thị Thùy Dương, TS. Lê Hoàng Sơn. Nơi XB: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông. năm 2019.
F 66. Sách tham khảo: Hàm biến phức
Chủ biên: Nguyễn Thị Thùy Dương. Đồng tác giả: Hoàng Nhật Quy
.
Nơi XB: NXB KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT. năm 2019.
F 67. Cơ sỡ dữ liệu nâng cao Chủ biên: Hoàng Bảo Hùng. Đồng tác giả: Lee Sang Ho, Trịnh Thị Ngọc Linh, Dương Thị Thu Hiền. Nơi XB: Nhà xuất bản Thông tin và truyền thông. năm 2019.
F 68. Localization of a mobile robot in an indoor environment Chủ biên: Đoàn Lê Anh. Đồng tác giả: Đặng Phước Vinh, Ngô Thanh Nghị. Nơi XB: LAMBERT Academic Publishing. năm 2019.
F 69. Role of Novel Drug Delivery Vehicles in Nanobiomedicine Chủ biên: Rajeev K. Tyagi, Neeraj Garg, Rahul Shukla and Prakash Singh Bisen. Đồng tác giả: Chander Amgoth, Chiuyen Phan, Murali Banavoth, Santosh Rompivalasa and Guping Tang. Nơi XB: INTECHOPEN LIMITED, LONDON, ENGLAND. năm 2019.
F 70. Proactive Remote Healthcare Based on Machine Learning Algorthims. Chủ biên: Trương Thị Bích Thanh. Đồng tác giả: . Nơi XB: Lambert Academic Publishing. năm 2019.
F 71. The Integration of Electricity Market in Europe Chủ biên: TS. Le Hong Lam. Đồng tác giả: . Nơi XB: LAP LAMBERT Academic Publishing. năm 2019.
F 72. Giáo trình "Cơ sở dữ liệu" Chủ biên: Nguyễn Trần Quốc Vinh. Đồng tác giả: Phạm Dương Thu Hằng, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Nguyễn Việt Anh. Nơi XB: NXB Đà Nẵng. năm 2019.
F 73. Khung nhìn thực: Lý thuyết & Triển khai Chủ biên: Nguyễn Trần Quốc Vinh. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Đà Nẵng. năm 2019.
F 74. Chapter 19 in "The 5G Italy Book 2019: a Multiperspective View of 5G" Chủ biên: Mai T. P. Le. Đồng tác giả: Giuseppe Caso, Luca De Nardis, Maria-Gabriella Di Benedetto. Nơi XB: Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni (CNIT). năm 2019.
F 75. Bóng đá 5 người Chủ biên: ThS. Võ Đình Hợp. Đồng tác giả: ThS. Trần Đình Liêm; ThS. Đàm Hùng Phi. Nơi XB: NXB Thể thao và Du lịch. năm 2019.
F 76. PGS,TS Nguyễn Tân Hùng - PGS, TS, NGƯT Lê Hữu Ái,  Giáo trình  Các tác phẩm kinh điển của C.Mác, Ph. Ăngghen và V.I Lênin, ( Dùng cho đào tạo Sau đại học chuyên ngành Triết học) Chủ biên: PGS,TS Nguyễn Tấn Hùng - PGS, TS, NGƯT Lê Hữu Aí. Đồng tác giả: Đồng tác giả. Nơi XB: Nhà Xuất bản Đà Nẵng. năm 2019.
F 77. Nhiệt học Chủ biên: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh - Lê Thanh Huy. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Giáo dục. năm 2019.
F 78. Safety signal detection from Vietnamese spontaneous ADR reporting system for several high-cost drugs covered by Vietnam health insurance fund Chủ biên: Thi Thuy Kieu Vo. Đồng tác giả: . Nơi XB: Éditions universitaires européennes. năm 2019.
F 79. Thiết kế và thi công Cống trên đường ô tô Chủ biên: Hồ Văn Quân. Đồng tác giả: Phan Cao Thọ, Nguyễn Văn Tươi, Ngô Thị Mỵ, Cao Thị Xuân Mỹ. Nơi XB: Nhà xuất bản Xây dựng. năm 2019.
F 80. Giáo trình Lưới điện phân phối Chủ biên: Doãn Văn Đông. Đồng tác giả: Huỳnh Bá Minh. Nơi XB: Nhà Xuất bản Xây dựng. năm 2019.
F 81. Perspectives on Risk, Assessment and Management Paradigms. Chapter: Bank Risk Management: A Regulatory Perspective Chủ biên: Ali Hessami. Đồng tác giả: Nguyen Thi Thieu Quang and Christopher Gan. Nơi XB: United Kingdom. năm 2019.
F 82. Biosynthesis and nutritious effects” (Chapter 2, book title: Glucosinolates: Properties, Recovery and Applications) Chủ biên: Charis M. Galanakis. Đồng tác giả: Vo, Q. V.. Nơi XB: Academic Press, Elsevier. năm 2019.
F 83. Intrusion Detection in SDN-Based Networks: Deep Recurrent Neural Network Approach Chủ biên: Mamoun Alazab; MingJian Tang. Đồng tác giả: TA Tang, D McLernon, L Mhamdi, SAR Zaidi, M Ghogho. Nơi XB: Springer, Cham. năm 2019.
F 84. Hóa học vô cơ Chủ biên: TS. Đinh Văn Tạc. Đồng tác giả: ThS. Ngô Thị Mỹ Bình. Nơi XB: Trường ĐH Sư Phạm - ĐHĐN. năm 2019.
F 85. Giáo trình Luật Kinh doanh Chủ biên: Chủ biên: Trần Thị Sáu. Đồng tác giả:  Đồng tác giả: Lê Thị Thu HằngLê Đình Quang Phúc, Mai Vân Anh, Đỗ Trần Hà Linh, Đào Thị Nhung, Nguyễn Hữu Phúc, Lê Hồng Phước. Nơi XB: NXB Giáo Dục Việt Nam. năm 2019.
F 86. Giáo trình Pháp luật Đại cương Chủ biên: Lê Thị Thu Hằng. Đồng tác giả: Lê Đình Quang Phúc, Trần Thị Sáu, Lê Thị Hoàng Minh, Nguyễn Thị Hồng Phượng, Trần Tuấn Sơn. Nơi XB: NXB Giáo Dục Việt Nam. năm 2019.
F 87. Hóa học Môi trường Chủ biên: PGS.TS. Lê Thị Xuân Thùy. Đồng tác giả: TS. Đặng Quang Hải; ThS. Mai Thị Thùy Dương; TS. Lê Hoàng Sơn.. Nơi XB: Thông tin và truyền thông. năm 2019.
F 88. Giáo trình Luật Kinh doanh Chủ biên: Trần Thị Sáu. Đồng tác giả: Lê Đình Quang Phúc, Lê Thị Thu Hằng, Mai Vân Anh, Đỗ Trần Hà Linh, Đào Thị Nhung, Nguyễn Hữu Phúc, Lê Hồng Phước. Nơi XB: NXB Giáo Dục Việt Nam. năm 2019.
F 89. Giáo trình Pháp luật đại cương Chủ biên: Lê Thị Thu Hằng. Đồng tác giả: Lê Đình Quang Phúc, Trần Thị Sáu, Lê Thị Hoàng Minh, Nguyễn Thị Hồng Phượng, Trần Tuấn Sơn. Nơi XB: NXB Giáo Dục Việt Nam. năm 2019.
F 90. Bóng đá 5 người Chủ biên: Võ Đình Hợp. Đồng tác giả: Trần Đình Liêm, Đàm Hùng Phi. Nơi XB: Nhà xuất bản thể thao và du lịch. năm 2019.
F 91. Công tác quản lý của tổ trưởng chuyên môn trường Tiểu học Chủ biên: Bùi Việt Phú. Đồng tác giả: Trần Xuân Bách; Lê Quang Sơn. Nơi XB: Thông tin và truyền thông. năm 2019.
F 92. Sinh lý thực vật và ứng dụng Chủ biên: Nguyễn Tấn Lê. Đồng tác giả: Võ Châu Tuấn. Nơi XB: Nghiệm thu cấp trường năm 2019. năm 2019.
F 93. Phật hoàng Trần Nhân Tông: Cuộc đời và sự nghiệp (1258-1308) Chủ biên: PGS.TS. Lê Cung. Đồng tác giả: PGS.TS. Trần Thuận; ThS. Trần Thị Thanh; PGS.TS. Hoàng Chí Hiếu; PGS.TS. Lê Thành Nam; TS. Nguyễn Minh Phương. Nơi XB: NXB Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh. năm 2019.
F 94. Quản trị quan hệ khách hàng Chủ biên: Kang Gi-Du. Đồng tác giả: Nguyễn Thị Kim Ánh. Nơi XB: Nhà xuất bản thông tin và truyền thông. năm 2019.
F 95. Kế toán tài chính Chủ biên: Kyeong Ho Park. Đồng tác giả: Lê Thị Minh Đức. Nơi XB: Nhà xuất bản thông tin và truyền thông. năm 2019.
F 96. Thành thạo lập trình C Chủ biên: Jaeyoung Choi. Đồng tác giả: Chae-Woo-Yoo
F 97. Lập trình hệ thống Chủ biên: Jiman Hong. Đồng tác giả: Do Cong Duc. Nơi XB: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông. năm 2019.
F 98. HỆ ĐIỀU HÀNH Chủ biên: Vương Công Đạt. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản thông tin và truyền thông. năm 2019.
F 99. Nguyên lý kế toán Chủ biên: Yong Kyu Lee. Đồng tác giả: Lê Thị Minh Đức. Nơi XB: Nhà xuất bản thông tin và truyền thông. năm 2019.
F 100. A PLM based approach in medical sector Chủ biên: Ngô Thanh Nghị. Đồng tác giả: . Nơi XB: Lambert Academic Publishing. năm 2019.
 
 Tìm thấy: 1237 mục / 25 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn