TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
75,104,053
 
SÁCH VÀ GIÁO TRÌNH

Đơn vị: Phòng:
F 51. Mạng máy tính Chủ biên: Nguyễn Hà Huy Cường. Đồng tác giả: Mai Văn Hà; Nguyễn Đức Hiển; Trịnh Công Duy. Nơi XB: Nhà xuất bản thông tin và truyền thông. năm 2020.
F 52. Phân tích đáp ứng ngẫu nhiên của công trình chịu động đất Chủ biên: Đặng Công Thuật. Đồng tác giả: Hoàng Phương Hoa, Trần Thị Xuân Thanh, Đinh Ngọc Hiếu, Nguyễn Văn Chính, Bùi Quang Hiếu. Nơi XB: Nhà Xuất bản Đà Nẵng. năm 2020.
F 53. Ứng dụng phần mềm Etap mô phỏng hệ thống điện có tích hợp nguồn năng lượng tái tao. Chủ biên: Dương Minh Quân; Phạm Văn Kiên. Đồng tác giả: Nguyễn Văn Tấn, Nguyễn Hồng Việt Phương, Trần Ngọc Thiên Nam, Đinh Thị Mỹ Hnahj, Lê Đức Tùng.. Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật. năm 2020.
F 54. Bài tập Kế toán quản trị Chủ biên: Nguyễn Thị Xuân Trang. Đồng tác giả: Trần Đình Khôi Nguyên, Hà Phước Vũ, Trần Thị Nga. Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. năm 2020.
F 55.

Chapter 12: Impact of the New Southbound Policies in International Students on Taiwan: An Exploratory Study from Vietnamese Oversea Students

A chapter in "Higher Education in Market-Oriented Socialist Vietnam

New Players, Discourses, and Practices"Chủ biên: Phan, Le Ha; Doan, Ba Ngoc. Đồng tác giả: Nguyen, Thi Ngoc-Anh (et al.) chapter 12. Nơi XB: Palgrave Macmillan. năm 2020.

F 56. A Maintenance Strategy for Geographically Dispersed Production System Chủ biên: Ho Si Hung Nguyen. Đồng tác giả: Thanh Bac Le, Van Tan Nguyen. Nơi XB: Lambert Academic Publishing. năm 2020.
F 57. TS Lâm Bá Hòa ( Chủ biên) Tình - Lý trong văn hóa pháp luật Việt Nam ( một cách tiếp cận) Các tình huống pháp lý trong hoạt động pháp luật ở Việt Nam (Sách chuyên khảo)  Chủ biên: TS Lâm Bá Hòa. Đồng tác giả: Lê Hữu Ái - Đỗ Minh Hợp - Nguyễn Thụ Thu Hà. Nơi XB: Nhà Xuất bản Hông Đức. năm 2020.
F 58. Phân tích đáp ứng ngẫu nhiên của công trình chịu động đất Chủ biên: Đặng Công Thuật. Đồng tác giả: Hoàng Phương Hoa, Trần Thị Xuân Thanh, Đinh Ngọc Hiếu, Nguyễn Văn Chính, Bùi Quang Hiếu. Nơi XB: Nhà Xuất bản Đà Nẵng. năm 2020.
F 59. Decision-making models in Industrial Revolution 4.0 and Applications Chủ biên: Nhat-To Huynh, Thi-Hoang-Giang Tran. Đồng tác giả: . Nơi XB: LAMBERT Academic Publishing. năm 2020.
F 60. Ứng dụng phần mềm ETAP mô phỏng hệ thống điện có tích hợp nguồn năng lượng tái tạo Chủ biên: Dương Minh Quân; Phạm Văn Kiên. Đồng tác giả: Nguỹen Hồng Việt Phương, Nguyễn Văn Tấn, Trần Ngọc Thiên Nam, Đinh Thị Mỹ Hạnh, Lê Đức Tùng. Nơi XB: NXB Khoa học và Kỹ thuâth. năm 2020.
F 61. Phân tích, xử lý dữ liệu thể thao với SPSS Chủ biên: Nguyễn Thanh Tùng. Đồng tác giả: Nguyễn Thị Hùng, Nguyễn Thái Bền, Hoàng Tú Anh. Nơi XB: NXB Thông tin - Truyền thông. năm 2020.
F 62. Giáo trình Địa chất công trình Chủ biên: TS. Nguyễn Thị Ngọc Yến. Đồng tác giả: ThS. Trần Khắc Vĩ. Nơi XB: Nhà xuất bản KHKT. năm 2020.
F 63. Giáo trình Cơ sở dữ liệu Chủ biên: Phan Tấn Quốc, Nguyễn Thị Uyên Nhi. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Đại học Quốc Gia TPHCM. năm 2020.
F 64. Giáo trình Tài chính quốc tế Chủ biên: PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ. Đồng tác giả:

PGS.TS. Võ Thị Thuý Anh

TS. Đặng Hữu Mẫn

TS. Đinh Bảo Ngọc

Th.S. Trần Nguyễn Trâm Anh
Th.S. Bùi Phan Nhã Khanh.
Nơi XB: NXB Tài Chính. năm 2020.

F 65. Mô phỏng mạng MANET với NS2 Chủ biên: Võ Thanh Tú. Đồng tác giả: Lương Thái Ngọc, Lê Vũ, Lê Quang Minh, Nguyễn Thị Thùy Linh, Trần Kim Hương. Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học Huế. năm 2020.
F 66. PGS, TS Nguyễn Tấn Hùng - PGS, TS Lê Hữu Ai, Giáo trình Logic học Chủ biên: PGS,TS Nguyễn Tấn Hùng - PGS, TS, NGƯT Lê Hữu Aí. Đồng tác giả: PGS, TS Nguyễn Tấn Hùng - PGS, TS Lê Hữu Ai - ThS Lưu Thụ Mai Thanh. Nơi XB: NXB Đà Nẵng. năm 2020.
F 67. Hồ Chí Minh với tuyên ngôn độc lập năm 1945 giá trị và ý nghĩa thời đại Chủ biên: Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng tác giả: Tham gia bài viết. Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học xã hội. năm 2020.
F 68. Giáo trình TLH Giáo dục Chủ biên: PGS.TS Lê Quang Sơn. Đồng tác giả: Nguyễn Thị Trâm Anh, Lê Mỹ Dung, Nguyễn Thị Phương Trang, Hồ Thị Thuý Hằng, Bùi Thị Thanhg Diệu, Tô Thị Quyên. Nơi XB: NXB Đà Nẵng. năm 2019.
F 69. Giao tiếp sư phạm của giáo viên mầm non Chủ biên: PSS.TS Lê Quang Sơn. Đồng tác giả: Hồ Thị Thuý Hằng, Phạm Thị Mơ, Bùi Thị Thanh Diệu. Nơi XB: NXB Đà Nẵng. năm 2019.
F 70. Giáo trình Kỹ năng giao tiếp Chủ biên: đồng chủ biên. Đồng tác giả: Nguyễn Thị Trâm Anh, Nguyễn Thị Phương Trang, Hồ Thị Thuý Hằng, Bùi Thị Thanh Diệu. Nơi XB: NXB Đà nẵng. năm 2019.
F 71. Giáo trình Trình biên dịch C Chủ biên: Chae Woo Yoo. Đồng tác giả: Trịnh Thị Ngọc Linh, Lê Tự Thanh. Nơi XB: NXB Thông tin truyền thông. năm 2019.
F 72. Thực trạng và giải pháp nhằm đẩy mạnh nuôi trông thủy sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên Chủ biên: TS.Đoàn Thị Nhiệm. Đồng tác giả: PGS.TS.Đào Hữu Hòa. Nơi XB: NXB Đà Nẵng. năm 2019.
F 73. Đà Nẵng 20 năm lí luận phê bình văn học nghệ thuật (1997 - 2017) Chủ biên: Liên hiệp các hội VHNT TPĐN. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nxb Đà Nẵng. năm 2019.
F 74. Giáo trình Luật Kinh doanh Chủ biên: TS. Trần Thị Sáu. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nxb Giáo dục Việt Nam. năm 2019.
F 75. Giáo trình Pháp luật đại cương Chủ biên: TS. Lê Thị Thu Hằng. Đồng tác giả: TS. Trần Thị Sáu; Ths Lê Thị Hoàng Minh; Ths Trần Tuấn Sơn; Ths Nguyễn Thị Hồng Phượng; Ths Nguyễn Đình Quang Phúc. Nơi XB: Nxb Giáo dục Việt Nam. năm 2019.
F 76. Giáo trình Luật Kinh Doanh Chủ biên: Trần Thị Sáu. Đồng tác giả: Lê Thị Thu Hằng, Lê Đình Quang Phúc, Mai Vân Anh, Đỗ Trần Hà Linh, Đào Thị Nhung, Nguyễn Hữu Phúc. Nơi XB: Đà Nẵng. năm 2019.
F 77. Lập trình hướng đối tượng với C++ Chủ biên: Chanho Lee. Đồng tác giả: Lê Tự Thanh - Nguyễn Thanh Cẩm. Nơi XB: Nhà xuất bản Thông Tin và Truyền Thông. năm 2019.
F 78. Toán rời rạc cho khoa học máy tính Chủ biên: Myung Won Kim. Đồng tác giả: Nguyễn Thanh Cẩm - Võ Ngọc Đạt. Nơi XB: Nhà xuất bản Thông Tin và Truyền Thông. năm 2019.
F 79. Giáo trình Cơ sở dữ liệu Chủ biên: Nguyễn Trần Quốc Vinh. Đồng tác giả: Phạm Dương Thu Hằng, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Nguyễn Việt Anh. Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. năm 2019.
F 80. Giáo trình Luật Kinh doanh
Chủ biên: TS. Trần Thị Sáu. Đồng tác giả: Lê Thị Thu Hằng, Đào Thị Nhung, Lê Đình Quang Phúc, Đỗ Trần Hà Linh, Mai Vân Anh, Lê Hồng Phước
.
Nơi XB: NXB Giáo dục Việt Nam. năm 2019.
F 81. Tạo lập giá trị khách hàng Chủ biên: Kunbae Kim. Đồng tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hoài, Lê Phước Cửu Long, Ngô Hải Quỳnh. Nơi XB: Nhà xuất bản thông tin & Truyền Thông. năm 2019.
F 82. Quản trị quan hệ khách hàng Chủ biên: Gidu Kang. Đồng tác giả: Nguyễn Thị Kim Ánh, Lê Phước Cửu Long, Phạm Nguyễn Minh Nhựt, Ngô Hải Quỳnh. Nơi XB: Nhà xuất bản thông tin & Truyền Thông. năm 2019.
F 83. Giáo trình Tĩnh Hóa Sinh
Chủ biên: Bùi Xuân Đông. Đồng tác giả: Nguyễn Minh Lý, Phạm Thị Mỹ, Nguyễn Thị Bích Hằng, Lê Vũ Khánh Trang
.
Nơi XB: NXB Khoa học và Kỹ Thuật. năm 2019.
F 84.  "Solid Waste Management in Tourist Destinations in Developing Nations: Case Studies in Hoi An, Vietnam, and Puncak, Indonesia." In Environmental Sustainability and Education for Waste Management Chủ biên: Winnie Wing Mui SoCheuk Fai ChowJohn Chi Kin Lee. Đồng tác giả: Singer, Jane, Kinh Thi Kieu, and Andrea Emma Pravitasari.. Nơi XB: Springer, Singapore. năm 2019.
F 85. Giáo trình Autocad cho thiết kế nội thất Chủ biên: Ju Yeon Kim. Đồng tác giả: Trần Thị Hạ Quyên. Nơi XB: NXB Thông tin và Truyền thông. năm 2019.
F 86. Giáo trình Giới thiệu về Đồ họa máy tính Chủ biên: Kyoungsu Oh. Đồng tác giả: Lê Thị Thanh Vân. Nơi XB: NXB Thông tin và Truyền thông. năm 2019.
F 87. Giáo trình Thiết kế nội thất Chủ biên: Sun Young Kim. Đồng tác giả: Ju Yeon Kim, Trần Thị Hạ Quyên, Trần Vạn Chí. Nơi XB: NXB Thông tin và Truyền thông. năm 2019.
F 88. Giáo trình Thẩm mỹ truyền thông Chủ biên: JoonSung Yoon. Đồng tác giả: Võ Thành Vũ. Nơi XB: NXB Thông tin và Truyền thông. năm 2019.
F 89. Quản trị số và lý luận thông tin quản lý Chủ biên: Jeongil Choi, Lê Viết Trương, Nguyễn Ngọc Huyền Trân. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông. năm 2019.
F 90. Marketing dịch vụ Chủ biên: Gidu Kang. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Thông tin và Truyền thông. năm 2019.
F 91. Quản lý chất lượng toàn diện Chủ biên: Hanjoo Yoo. Đồng tác giả: Hoàng Bảo Hùng. Nơi XB: NXB Thông tin và truyền thông. năm 2019.
F 92. Phân tích hoạt động kinh doanh Chủ biên: OungRak oh. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Thông tin và truyền thông. năm 2019.
F 93. Hoá học các hợp chất thiên nhiên
Chủ biên: GS.TS Đào Hùng Cường. Đồng tác giả: Trần Đức Mạnh, Đỗ Thị Thuý Vân, Trần Thị Ngọc Bích, Phan Thảo Thơ
.
Nơi XB: Nhà Xuất bản Khoa học kỹ thuật. năm 2019.
F 94. Giáo trình Pháp luật đại cương Chủ biên: TS. Lê Thị Thu Hằng. Đồng tác giả: Lê Thị Hoàng Minh, Lê Đình Quang Phúc, Nguyễn Thị Hồng Phượng, Trần Thị Sáu, Trần Tuấn Sơn. Nơi XB: NXB Giáo dục Việt Nam. năm 2019.
F 95. Đỗ Thúc Tịnh suốt đời phụng sự quốc gia, dân tộc, Nxb Đà Nẵng Chủ biên: Huyện ủy Hòa Vang và Hội Khoa học Lịch sử Thành phố Đà Nẵng. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nxb Đà Nẵng. năm 2019.
F 96. Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt trên phương tiện truyền thông, tập 1 Chủ biên: Đài tiếng nói Việt Nam. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nxb Thông tin và Truyền thông. năm 2019.
F 97. Thị giác máy tính
Chủ biên: Hyung Il Choi. Đồng tác giả: Trần Thế Sơn - Nguyễn Quang Vũ - Tôn Thất Hòa An - Cao Thị Nhạn - Phạm Thị Phương Anh - Ninh Khánh Chi
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông. năm 2019.
F 98. Lý thuyết và ứng dụng trong truyền thông số
Chủ biên: Young Hwan Lim. Đồng tác giả: Nguyễn Quang Vũ - Phan Đăng Thiếu Hiệp - Nguyễn Văn Lợi
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông. năm 2019.
F 99. Hóa học môi trường Chủ biên: PGS. TS. Lê Thị Xuân Thùy. Đồng tác giả: PGS. TS. Lê Phước Cường, TS. Đặng Quang Hải, ThS. Mai Thị Thùy Dương, TS. Lê Hoàng Sơn. Nơi XB: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông. năm 2019.
F 100. Sách tham khảo: Hàm biến phức
Chủ biên: Nguyễn Thị Thùy Dương. Đồng tác giả: Hoàng Nhật Quy
.
Nơi XB: NXB KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT. năm 2019.
 
 Tìm thấy: 1355 mục / 28 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn