TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
74,984,780
 
SÁCH VÀ GIÁO TRÌNH

Đơn vị: Phòng:
F 51. Giáo trình Cơ sở dữ liệu Chủ biên: Phan Tấn Quốc, Nguyễn Thị Uyên Nhi. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Đại học Quốc Gia TPHCM. năm 2020.
F 52. Giáo trình Tài chính quốc tế Chủ biên: PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ. Đồng tác giả:

PGS.TS. Võ Thị Thuý Anh

TS. Đặng Hữu Mẫn

TS. Đinh Bảo Ngọc

Th.S. Trần Nguyễn Trâm Anh
Th.S. Bùi Phan Nhã Khanh.
Nơi XB: NXB Tài Chính. năm 2020.

F 53. Giáo trình Trình biên dịch C Chủ biên: Chae Woo Yoo. Đồng tác giả: Trịnh Thị Ngọc Linh, Lê Tự Thanh. Nơi XB: NXB Thông tin truyền thông. năm 2019.
F 54. Thực trạng và giải pháp nhằm đẩy mạnh nuôi trông thủy sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên Chủ biên: TS.Đoàn Thị Nhiệm. Đồng tác giả: PGS.TS.Đào Hữu Hòa. Nơi XB: NXB Đà Nẵng. năm 2019.
F 55. Giáo trình Luật Kinh doanh Chủ biên: TS. Trần Thị Sáu. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nxb Giáo dục Việt Nam. năm 2019.
F 56. Giáo trình Pháp luật đại cương Chủ biên: TS. Lê Thị Thu Hằng. Đồng tác giả: TS. Trần Thị Sáu; Ths Lê Thị Hoàng Minh; Ths Trần Tuấn Sơn; Ths Nguyễn Thị Hồng Phượng; Ths Nguyễn Đình Quang Phúc. Nơi XB: Nxb Giáo dục Việt Nam. năm 2019.
F 57. Đà Nẵng 20 năm lí luận phê bình văn học nghệ thuật (1997 - 2017) Chủ biên: Liên hiệp các hội VHNT TPĐN. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nxb Đà Nẵng. năm 2019.
F 58. Giáo trình Luật Kinh Doanh Chủ biên: Trần Thị Sáu. Đồng tác giả: Lê Thị Thu Hằng, Lê Đình Quang Phúc, Mai Vân Anh, Đỗ Trần Hà Linh, Đào Thị Nhung, Nguyễn Hữu Phúc. Nơi XB: Đà Nẵng. năm 2019.
F 59. Lập trình hướng đối tượng với C++ Chủ biên: Chanho Lee. Đồng tác giả: Lê Tự Thanh - Nguyễn Thanh Cẩm. Nơi XB: Nhà xuất bản Thông Tin và Truyền Thông. năm 2019.
F 60. Toán rời rạc cho khoa học máy tính Chủ biên: Myung Won Kim. Đồng tác giả: Nguyễn Thanh Cẩm - Võ Ngọc Đạt. Nơi XB: Nhà xuất bản Thông Tin và Truyền Thông. năm 2019.
F 61. Giáo trình Cơ sở dữ liệu Chủ biên: Nguyễn Trần Quốc Vinh. Đồng tác giả: Phạm Dương Thu Hằng, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Nguyễn Việt Anh. Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. năm 2019.
F 62. Giáo trình Luật Kinh doanh
Chủ biên: TS. Trần Thị Sáu. Đồng tác giả: Lê Thị Thu Hằng, Đào Thị Nhung, Lê Đình Quang Phúc, Đỗ Trần Hà Linh, Mai Vân Anh, Lê Hồng Phước
.
Nơi XB: NXB Giáo dục Việt Nam. năm 2019.
F 63. Tạo lập giá trị khách hàng Chủ biên: Kunbae Kim. Đồng tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hoài, Lê Phước Cửu Long, Ngô Hải Quỳnh. Nơi XB: Nhà xuất bản thông tin & Truyền Thông. năm 2019.
F 64. Quản trị quan hệ khách hàng Chủ biên: Gidu Kang. Đồng tác giả: Nguyễn Thị Kim Ánh, Lê Phước Cửu Long, Phạm Nguyễn Minh Nhựt, Ngô Hải Quỳnh. Nơi XB: Nhà xuất bản thông tin & Truyền Thông. năm 2019.
F 65. Nhiệt học Chủ biên: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh - Lê Thanh Huy. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Giáo dục. năm 2019.
F 66. Safety signal detection from Vietnamese spontaneous ADR reporting system for several high-cost drugs covered by Vietnam health insurance fund Chủ biên: Thi Thuy Kieu Vo. Đồng tác giả: . Nơi XB: Éditions universitaires européennes. năm 2019.
F 67. Thiết kế và thi công Cống trên đường ô tô Chủ biên: Hồ Văn Quân. Đồng tác giả: Phan Cao Thọ, Nguyễn Văn Tươi, Ngô Thị Mỵ, Cao Thị Xuân Mỹ. Nơi XB: Nhà xuất bản Xây dựng. năm 2019.
F 68. Giáo trình Lưới điện phân phối Chủ biên: Doãn Văn Đông. Đồng tác giả: Huỳnh Bá Minh. Nơi XB: Nhà Xuất bản Xây dựng. năm 2019.
F 69. Perspectives on Risk, Assessment and Management Paradigms. Chapter: Bank Risk Management: A Regulatory Perspective Chủ biên: Ali Hessami. Đồng tác giả: Nguyen Thi Thieu Quang and Christopher Gan. Nơi XB: United Kingdom. năm 2019.
F 70. PGS,TS Nguyễn Tân Hùng - PGS, TS, NGƯT Lê Hữu Ái,  Giáo trình  Các tác phẩm kinh điển của C.Mác, Ph. Ăngghen và V.I Lênin, ( Dùng cho đào tạo Sau đại học chuyên ngành Triết học) Chủ biên: PGS,TS Nguyễn Tấn Hùng - PGS, TS, NGƯT Lê Hữu Aí. Đồng tác giả: Đồng tác giả. Nơi XB: Nhà Xuất bản Đà Nẵng. năm 2019.
F 71. Giáo trình Tĩnh Hóa Sinh
Chủ biên: Bùi Xuân Đông. Đồng tác giả: Nguyễn Minh Lý, Phạm Thị Mỹ, Nguyễn Thị Bích Hằng, Lê Vũ Khánh Trang
.
Nơi XB: NXB Khoa học và Kỹ Thuật. năm 2019.
F 72.  "Solid Waste Management in Tourist Destinations in Developing Nations: Case Studies in Hoi An, Vietnam, and Puncak, Indonesia." In Environmental Sustainability and Education for Waste Management Chủ biên: Winnie Wing Mui SoCheuk Fai ChowJohn Chi Kin Lee. Đồng tác giả: Singer, Jane, Kinh Thi Kieu, and Andrea Emma Pravitasari.. Nơi XB: Springer, Singapore. năm 2019.
F 73. Giáo trình Autocad cho thiết kế nội thất Chủ biên: Ju Yeon Kim. Đồng tác giả: Trần Thị Hạ Quyên. Nơi XB: NXB Thông tin và Truyền thông. năm 2019.
F 74. Giáo trình Giới thiệu về Đồ họa máy tính Chủ biên: Kyoungsu Oh. Đồng tác giả: Lê Thị Thanh Vân. Nơi XB: NXB Thông tin và Truyền thông. năm 2019.
F 75. Giáo trình Thiết kế nội thất Chủ biên: Sun Young Kim. Đồng tác giả: Ju Yeon Kim, Trần Thị Hạ Quyên, Trần Vạn Chí. Nơi XB: NXB Thông tin và Truyền thông. năm 2019.
F 76. Giáo trình Thẩm mỹ truyền thông Chủ biên: JoonSung Yoon. Đồng tác giả: Võ Thành Vũ. Nơi XB: NXB Thông tin và Truyền thông. năm 2019.
F 77. Quản trị số và lý luận thông tin quản lý Chủ biên: Jeongil Choi, Lê Viết Trương, Nguyễn Ngọc Huyền Trân. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông. năm 2019.
F 78. Marketing dịch vụ Chủ biên: Gidu Kang. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Thông tin và Truyền thông. năm 2019.
F 79. Quản lý chất lượng toàn diện Chủ biên: Hanjoo Yoo. Đồng tác giả: Hoàng Bảo Hùng. Nơi XB: NXB Thông tin và truyền thông. năm 2019.
F 80. Phân tích hoạt động kinh doanh Chủ biên: OungRak oh. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Thông tin và truyền thông. năm 2019.
F 81. Hoá học các hợp chất thiên nhiên
Chủ biên: GS.TS Đào Hùng Cường. Đồng tác giả: Trần Đức Mạnh, Đỗ Thị Thuý Vân, Trần Thị Ngọc Bích, Phan Thảo Thơ
.
Nơi XB: Nhà Xuất bản Khoa học kỹ thuật. năm 2019.
F 82. Giáo trình Pháp luật đại cương Chủ biên: TS. Lê Thị Thu Hằng. Đồng tác giả: Lê Thị Hoàng Minh, Lê Đình Quang Phúc, Nguyễn Thị Hồng Phượng, Trần Thị Sáu, Trần Tuấn Sơn. Nơi XB: NXB Giáo dục Việt Nam. năm 2019.
F 83. Đỗ Thúc Tịnh suốt đời phụng sự quốc gia, dân tộc, Nxb Đà Nẵng Chủ biên: Huyện ủy Hòa Vang và Hội Khoa học Lịch sử Thành phố Đà Nẵng. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nxb Đà Nẵng. năm 2019.
F 84. Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt trên phương tiện truyền thông, tập 1 Chủ biên: Đài tiếng nói Việt Nam. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nxb Thông tin và Truyền thông. năm 2019.
F 85. Thị giác máy tính
Chủ biên: Hyung Il Choi. Đồng tác giả: Trần Thế Sơn - Nguyễn Quang Vũ - Tôn Thất Hòa An - Cao Thị Nhạn - Phạm Thị Phương Anh - Ninh Khánh Chi
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông. năm 2019.
F 86. Lý thuyết và ứng dụng trong truyền thông số
Chủ biên: Young Hwan Lim. Đồng tác giả: Nguyễn Quang Vũ - Phan Đăng Thiếu Hiệp - Nguyễn Văn Lợi
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông. năm 2019.
F 87. Hóa học môi trường Chủ biên: PGS. TS. Lê Thị Xuân Thùy. Đồng tác giả: PGS. TS. Lê Phước Cường, TS. Đặng Quang Hải, ThS. Mai Thị Thùy Dương, TS. Lê Hoàng Sơn. Nơi XB: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông. năm 2019.
F 88. Sách tham khảo: Hàm biến phức
Chủ biên: Nguyễn Thị Thùy Dương. Đồng tác giả: Hoàng Nhật Quy
.
Nơi XB: NXB KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT. năm 2019.
F 89. Nguyên lý kế toán Chủ biên: Yongkyu Lee. Đồng tác giả: Lê Thị Minh Đức, Ngô Hải Quỳnh, Trần Thảo An. Nơi XB: Nhà xuất bản thông tin và truyền thông. năm 2019.
F 90. Giáo trình Kinh tế Đầu tư Chủ biên: Lê Bảo. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà Xuất bản Đà Nẵng. năm 2019.
F 91. Cấu trúc Dữ liệu Chủ biên: Jiman Hong; Nguyễn Văn Lợi; Nguyễn Phương Tâm; Ninh Khánh Chi. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền Thông. năm 2019.
F 92. Lý thuyết và Ứng dụng trong Truyền thông số Chủ biên: Young Hwan Lim; Nguyễn Quang Vũ; Phan Đăng Thiếu Hiệp; Nguyễn Văn Lợi. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền Thông. năm 2019.
F 93.

Kiến trúc máy tính
Chủ biên: Yoo Myung Sik. Đồng tác giả: Trần Thế Sơn, Nguyễn Vũ Anh Quang. Nơi XB: NXB Thông tin và Truyền thông. năm 2019.

F 94. Truyền số liệu và mạng Chủ biên: Yoo Myung Sik. Đồng tác giả: Nguyễn Thị Huyền Trang, Nguyễn Vũ Anh Quang. Nơi XB: NXB Thông tin và Truyền thông. năm 2019.
F 95. Mạng di động LTE  Chủ biên: Kim Younghan. Đồng tác giả:  Nguyễn Vũ Anh Quang, Trần Thị Trà Vinh, Đỗ Tr. Xuân, Nguyễn V.Giang, Ngô M.Tân, Ngô T.Hải, Mai.V Đăng Khoa. Nơi XB: NXB Thông tin và Truyền thông. năm 2019.
F 96. Giới thiệu về thương mại quốc tế Chủ biên: Byoung-Mun Lee. Đồng tác giả: Vũ Thị Quỳnh Anh. Nơi XB: NXB Thông tin và truyền thông. năm 2019.
F 97. Giáo trình Tĩnh Hóa Sinh Chủ biên: Bùi Xuân Đông. Đồng tác giả: Nguyễn Minh Lý, Phạm Thị Mỹ, Nguyễn Thị Bích Hằng, Lê Vũ Khánh Trang. Nơi XB: NXB Khoa học và kỹ thuật. năm 2019.
F 98. Tạo lập giá trị khách hàng Chủ biên: Kim Kun Bae. Đồng tác giả: Nguyễn Thanh Hoài
F 99. Hệ tính toán phân tán
Chủ biên: Jiman Hong, Lê Viết Trương, Hoàng Hữu Đức, Võ Hoàng Phương Dung. Đồng tác giả:
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông. năm 2019.
F 100. Marketing dịch vụ Chủ biên: Gidu Kang. Đồng tác giả: Lê Phước Cửu Long, Trần Phạm Huyền Trang, Ngô Thị Hiền Trang. Nơi XB: Nhà xuất bản thông tin & Truyền Thông. năm 2019.
 
 Tìm thấy: 1322 mục / 27 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn