TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
51,222,245
 
SÁCH VÀ GIÁO TRÌNH

Đơn vị: Phòng:
F 951. Giáo trình Điều khiển tự động trên ô tô
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Chủ biên: Nguyễn Hoàng Việt. Đồng tác giả:
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
.
Nơi XB: Lưu hành nội bộ. năm 2003.
F 952.

Giáo trình Sức Bền Vật Liệu (tập 2) 

walgreens prints coupons open free printable coupons
Chủ biên: PGS.TS Lê Viết Giảng. Đồng tác giả:

Ths Lê Viết Thành

abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục. năm 2003.
F 953. Nuôi cấy mô thực vật, phần 2 Chủ biên: Dương Công Kiên. Đồng tác giả:
F 954. Giao dục môi trường qua môn Địa lí
Chủ biên: TS. Đậu Thị Hòa, Khoa Địa lí, Trường ĐHSP - ĐHĐN. Đồng tác giả: . Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. năm 2003.
F 955. Những vấn đề cơ bản về quản lý chất lượng Chủ biên: PGS.TS Nguyễn Trường Sơn. Đồng tác giả: . Nơi XB: Thong Ke. năm 2003.
F 956. Tiếng Việt thực hành tập I (dành cho sinh viên nước ngoài) Chủ biên: Nguyễn Phong Nam. Đồng tác giả: Phạm Văn Tường, Nguyễn Đăng Châu, Phan Văn Hòa, v.v...
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
.
Nơi XB: Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. năm 2003.
F 957. Giáo trình Kế toán quản trị Chủ biên: Trương Bá Thanh. Đồng tác giả: (Đồng tác giả: 3). Nơi XB: NXB Giáo dục. năm 2003.
F 958. Tiếng Việt thực hành dành cho người nước ngoài, tập 1 Chủ biên: Nguyễn Phong Nam. Đồng tác giả:

Phan Văn Hoà, Nguyễn Ngọc Chinh, Cao Thị Thanh Bình, Nguyễn Đăng Châu, Nguyễn Thị Như Sanh, Phạm Văn Tường

.
Nơi XB: ĐHQG TPHồ Chí Minh. năm 2003.
F 959. Mấy vấn đề đạo đức trong điều kiện Kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia -Tr 162 - 169, 2003 (Đồng tác giả).
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Chủ biên: Nguyễn Trọng Chuẩn, Nguyễn Văn Phúc. Đồng tác giả: . Nơi XB: Hà Nội. năm 2003.
F 960. Lý thuyết cháy nâng cao (Dành cho học viên Cao học), Đại học Đà Nẵng 2003. Chủ biên: Hoàng Ngọc Đồng. Đồng tác giả: . Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. năm 2003.
F 961. Giáo trình Phương pháp tính Chủ biên: Bùi Tuấn Khang. Đồng tác giả: . Nơi XB: Đại học Đà nẵng. năm 2003.
F 962. Tính toán thiết kế hệ thống điều hoà không khí hiện đại. Chủ biên: TS. Võ Chí Chính. Đồng tác giả: TS. Đinh Văn Thuận. Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật, Hà Nội. năm 2003.
F 963. Kim loại và thiết bị nhiệt, Trường Đại học Bách khoa, ĐH Đà Nẵng, 8/2003.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Chủ biên: TS Đinh Minh Diệm.. Đồng tác giả: . Nơi XB: Trương Đại học bách khoa Đà Nẵng. năm 2003.
F 964. Kỹ thuật xử lý môi trường nông thôn Chủ biên: Lê Văn Khoa. Đồng tác giả: Võ Văn Minh, Trần Thiện Cường, Nguyễn Xuân Cự. Nơi XB: Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội. năm 2003.
F 965. Giáo trình Bảo vệ và điều khiển hệ thống điện Chủ biên: Lê Kim Hùng. Đồng tác giả: . Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. năm 2003.
F 966. Giáo trình "Hoá lượng tử" Chủ biên: Lê Tự Hải. Đồng tác giả:
.
Nơi XB: Đại học Huế. năm 2003.
F 967. Giáo trình "Điện hoá học" Chủ biên: Lê Tự Hải. Đồng tác giả: . Nơi XB: Đại học Huế. năm 2003.
F 968. Bài tập Tin học Đại cương. Viết bằng ngôn ngữ C dành cho sinh viên khối kỹ thuật Chủ biên: Nguyễn Văn Nguyên. Đồng tác giả: . Nơi XB: Đà Nẵng. năm 2003.
F 969. Nghiên cứu marketing Chủ biên: Lê Thế Giới. Đồng tác giả: Nguyễn Xuân Lãn. Nơi XB: NXB Giáo dục. năm 2002.
F 970. Giáo trình Bảo vệ rơ le trong hệ thống điện Chủ biên: Lê Kim Hùng. Đồng tác giả: . Nơi XB: Trường Trung học Điện 3. năm 2002.
F 971. Giáo trình Hướng dẫn sử dụng rơ le số các hãng. Chủ biên: Lê Kim Hùng. Đồng tác giả: . Nơi XB: Trường Trung học Điện 3. năm 2002.
F 972. - Giáo trình Văn học dân gian Việt Nam Chủ biên: Lê Đức Luận. Đồng tác giả: . Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. năm 2002.
F 973. Thuở xưa miền Thuận Quảng Chủ biên: Nguyễn Phong Nam. Đồng tác giả:
.
Nơi XB: NXB Thuận Hoá- Huế. năm 2002.
F 974. Giáo trình văn học Việt Nam giai đoạn cuối thế kỷ XIX.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Chủ biên: Nguyễn Phong Nam. Đồng tác giả:
.
Nơi XB: NXB Giáo dục Hà Nội, 1998. năm 2002.
F 975. Kỹ thuật Nhiệt - Điện; Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội năm 2002
Chủ biên: Hoàng Ngọc Đồng. Đồng tác giả: Phan Quang Xưng; Hoàng Ngọc Đồng. Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. năm 2002.
F 976. Giáo trình Phương trình Đạo hàm riêng Chủ biên: Bùi Tuấn Khang. Đồng tác giả:
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
.
Nơi XB: Đại học Đà nẵng. năm 2002.
F 977. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam - Lí luận và thực tiễn, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Tr 380 -387, 2002 (Đồng tác giả).
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Chủ biên: Nguyễn Trọng Chuẩn, Đặng Hữu Toàn. Đồng tác giả:
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
.
Nơi XB: Hà Nội. năm 2002.
F 978. Bài tập định tính và câu hỏi thực tế Sinh học 12 Chủ biên: Nguyễn Tấn Lê. Đồng tác giả:
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
.
Nơi XB: NXB Giáo dục. năm 2002.
F 979. Bài tập định tính và câu hỏi thực tế Sinh học 11 Chủ biên: Nguyễn Tấn Lê. Đồng tác giả:
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
.
Nơi XB: NXB Giáo dục. năm 2002.
F 980. Bài tập định tính và câu hỏi thực tế Sinh học 10 Chủ biên: Nguyễn Tấn Lê. Đồng tác giả:
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
.
Nơi XB: NXB Giáo dục. năm 2002.
F 981. Foundation 1 Chủ biên: Nguyễn Thị Mỹ Phượng. Đồng tác giả:
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
.
Nơi XB: Trung Tâm Đào tạo Thường Xuyên - ĐHĐN. năm 2002.
F 982. Foundation 2 Chủ biên: Nguyễn Thị Mỹ Phượng. Đồng tác giả:
marriage affairs open i want an affair
.
Nơi XB: Trung Tâm Đào tạo Thường Xuyên - ĐHĐN. năm 2002.
F 983. Tâm lý học tệ nạn xã hội
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Chủ biên: ThS. Lê Thị Phi. Đồng tác giả:
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
.
Nơi XB: Khoa Tâm lý _ Giáo dục. năm 2002.
F 984. Tâm lý học giáo dục
Chủ biên: ThS. Lê Thị Phi. Đồng tác giả:
.
Nơi XB: Khoa Tâm lý - Giáo dục. năm 2002.
F 985. Tam thiên tự, Bách gia tính, Thần đồng thi, Thiên tự văn (dịch). Chủ biên: Nguyễn Hoàng Thân. Đồng tác giả:
walgreens prints coupons open free printable coupons
.
Nơi XB: Nxb Thuận Hoá. năm 2002.
F 986. Hệ tin học phân tán
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Chủ biên: Lê Văn Sơn. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. năm 2002.
F 987. Quản trị dự án đầu tư
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Chủ biên: PGS.TS Nguyễn Trường Sơn; TS Đào Hữu Hòa. Đồng tác giả: . Nơi XB: Thong Ke. năm 2002.
F 988. Hệ thống điều khiển tự động thuỷ lực Chủ biên: Trần Xuân Tùy. Đồng tác giả:
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật. năm 2002.
F 989. Quản trị dự án đầu tư Chủ biên: TS.Dao Huu Hoa. Đồng tác giả: PGS.TS Nguyễn Trường Sơn. Nơi XB: Thống kê. năm 2002.
F 990. Nghiên cứu Marketing Chủ biên: Lê Thế Giới. Đồng tác giả: Nguyễn Xuân Lãn. Nơi XB: NXB Giáo dục. năm 2002.
F 991. Русский язык (Sách giáo khoa dành cho sinh viên năm thứ I khoa tiếng Nga) Chủ biên: Nguyễn Đức Hùng. Đồng tác giả: . Nơi XB: Khoa tiếng Nga, Trường ĐH Sư phạm, ĐHĐN. năm 2002.
F 992. English for Students of Law
marriage affairs open i want an affair
Chủ biên: Lâm Quang Đông. Đồng tác giả:
.
Nơi XB: Xưởng in ĐH Sự phạm Hà Nội. năm 2002.
F 993. Tiếp cận Ngữ văn 6 Chủ biên: Phan Ngọc Thu. Đồng tác giả: Nhiều tác giả
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
.
Nơi XB: Trung tâm Khoa học Xã hội và nhân văn Đại học Đà Nẵng. năm 2002.
F 994. Hướng dẫn tính toán thiết kế Thiết Bị Điện Chủ biên: Lê Thành Bắc. Đồng tác giả: Võ Như Tiến-Dương Ngọc Thọ-Lê Văn Quyện. Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật-Hà Nội. năm 2002.
F 995. Interpreting American Poetry Chủ biên: Đinh Thị Minh Hiền. Đồng tác giả: Không
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
.
Nơi XB: Nhà Xuất Bản Đại Học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh. năm 2002.
F 996. Interpreting American Drama Chủ biên: Đinh Thị Minh Hiền. Đồng tác giả: Không. Nơi XB: Nhà Xuất Bản Đại Học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh. năm 2002.
F 997. Giáo trình Thiết bị điện Chủ biên: Lê Thành Bắc. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật-Hà Nội. năm 2001.
F 998.

Giáo trình Tiếng Việt
Chủ biên: Trương Thị Diễm - Bùi Trọng Ngoãn. Đồng tác giả:

 

. Nơi XB: Trung tâm Đào tạo từ xa - Đại học Đà Nẵng. năm 2001.
F 999. Nghị luận (Dissertation) Chủ biên: Nguyễn Thị Thúy Loan. Đồng tác giả:
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
.
Nơi XB: Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN. năm 2001.
F 1000. Lý thuyết hệ thống Chủ biên: Trần Phước Trữ. Đồng tác giả: . Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. năm 2001.
 
 Tìm thấy: 1118 mục / 23 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ]

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn