TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
74,983,828
 
SÁCH VÀ GIÁO TRÌNH

Đơn vị: Phòng:
F 101. Nguyên lý kế toán Chủ biên: Yongkyu Lee; Lê Thị Minh Đức; Ngô Hải Quỳnh; Trần Thảo An. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Thông tin và Truyền thông. năm 2019.
F 102. Kế toán tài chính Chủ biên: Kyeongho Park; Lê Thị Minh Đức; Ngô Hải Quỳnh; Vũ Thị Quỳnh Anh. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Thông tin và Truyền thông. năm 2019.
F 103. Cơ sỡ dữ liệu nâng cao Chủ biên: Hoàng Bảo Hùng. Đồng tác giả: Lee Sang Ho, Trịnh Thị Ngọc Linh, Dương Thị Thu Hiền. Nơi XB: Nhà xuất bản Thông tin và truyền thông. năm 2019.
F 104. Localization of a mobile robot in an indoor environment Chủ biên: Đoàn Lê Anh. Đồng tác giả: Đặng Phước Vinh, Ngô Thanh Nghị. Nơi XB: LAMBERT Academic Publishing. năm 2019.
F 105. Role of Novel Drug Delivery Vehicles in Nanobiomedicine Chủ biên: Rajeev K. Tyagi, Neeraj Garg, Rahul Shukla and Prakash Singh Bisen. Đồng tác giả: Chander Amgoth, Chiuyen Phan, Murali Banavoth, Santosh Rompivalasa and Guping Tang. Nơi XB: INTECHOPEN LIMITED, LONDON, ENGLAND. năm 2019.
F 106. Proactive Remote Healthcare Based on Machine Learning Algorthims. Chủ biên: Trương Thị Bích Thanh. Đồng tác giả: . Nơi XB: Lambert Academic Publishing. năm 2019.
F 107. The Integration of Electricity Market in Europe Chủ biên: TS. Le Hong Lam. Đồng tác giả: . Nơi XB: LAP LAMBERT Academic Publishing. năm 2019.
F 108. Biosynthesis and nutritious effects” (Chapter 2, book title: Glucosinolates: Properties, Recovery and Applications) Chủ biên: Charis M. Galanakis. Đồng tác giả: Vo, Q. V.. Nơi XB: Academic Press, Elsevier. năm 2019.
F 109. Giáo trình "Cơ sở dữ liệu" Chủ biên: Nguyễn Trần Quốc Vinh. Đồng tác giả: Phạm Dương Thu Hằng, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Nguyễn Việt Anh. Nơi XB: NXB Đà Nẵng. năm 2019.
F 110. Khung nhìn thực: Lý thuyết & Triển khai Chủ biên: Nguyễn Trần Quốc Vinh. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Đà Nẵng. năm 2019.
F 111. Chapter 19 in "The 5G Italy Book 2019: a Multiperspective View of 5G" Chủ biên: Mai T. P. Le. Đồng tác giả: Giuseppe Caso, Luca De Nardis, Maria-Gabriella Di Benedetto. Nơi XB: Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni (CNIT). năm 2019.
F 112. HỆ TÍNH TOÁN PHÂN TÁN Chủ biên: JIMAN HONG. Đồng tác giả: LÊ VIẾT TRƯƠNG; HOÀNG HỮU ĐỨC; VÕ HOÀNG PHƯƠN DUNG. Nơi XB: NHÀ XUẤT BẢN THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG. năm 2019.
F 113. Bóng đá 5 người Chủ biên: ThS. Võ Đình Hợp. Đồng tác giả: ThS. Trần Đình Liêm; ThS. Đàm Hùng Phi. Nơi XB: NXB Thể thao và Du lịch. năm 2019.
F 114. Intrusion Detection in SDN-Based Networks: Deep Recurrent Neural Network Approach Chủ biên: Mamoun Alazab; MingJian Tang. Đồng tác giả: TA Tang, D McLernon, L Mhamdi, SAR Zaidi, M Ghogho. Nơi XB: Springer, Cham. năm 2019.
F 115. Hóa học vô cơ Chủ biên: TS. Đinh Văn Tạc. Đồng tác giả: ThS. Ngô Thị Mỹ Bình. Nơi XB: Trường ĐH Sư Phạm - ĐHĐN. năm 2019.
F 116. Giáo trình Luật Kinh doanh Chủ biên: Chủ biên: Trần Thị Sáu. Đồng tác giả:  Đồng tác giả: Lê Thị Thu HằngLê Đình Quang Phúc, Mai Vân Anh, Đỗ Trần Hà Linh, Đào Thị Nhung, Nguyễn Hữu Phúc, Lê Hồng Phước. Nơi XB: NXB Giáo Dục Việt Nam. năm 2019.
F 117. Giáo trình Pháp luật Đại cương Chủ biên: Lê Thị Thu Hằng. Đồng tác giả: Lê Đình Quang Phúc, Trần Thị Sáu, Lê Thị Hoàng Minh, Nguyễn Thị Hồng Phượng, Trần Tuấn Sơn. Nơi XB: NXB Giáo Dục Việt Nam. năm 2019.
F 118. Hóa học Môi trường Chủ biên: PGS.TS. Lê Thị Xuân Thùy. Đồng tác giả: TS. Đặng Quang Hải; ThS. Mai Thị Thùy Dương; TS. Lê Hoàng Sơn.. Nơi XB: Thông tin và truyền thông. năm 2019.
F 119. Giáo trình Luật Kinh doanh Chủ biên: Trần Thị Sáu. Đồng tác giả: Lê Đình Quang Phúc, Lê Thị Thu Hằng, Mai Vân Anh, Đỗ Trần Hà Linh, Đào Thị Nhung, Nguyễn Hữu Phúc, Lê Hồng Phước. Nơi XB: NXB Giáo Dục Việt Nam. năm 2019.
F 120. Giáo trình Pháp luật đại cương Chủ biên: Lê Thị Thu Hằng. Đồng tác giả: Lê Đình Quang Phúc, Trần Thị Sáu, Lê Thị Hoàng Minh, Nguyễn Thị Hồng Phượng, Trần Tuấn Sơn. Nơi XB: NXB Giáo Dục Việt Nam. năm 2019.
F 121. Bóng đá 5 người Chủ biên: Võ Đình Hợp. Đồng tác giả: Trần Đình Liêm, Đàm Hùng Phi. Nơi XB: Nhà xuất bản thể thao và du lịch. năm 2019.
F 122. Công tác quản lý của tổ trưởng chuyên môn trường Tiểu học Chủ biên: Bùi Việt Phú. Đồng tác giả: Trần Xuân Bách; Lê Quang Sơn. Nơi XB: Thông tin và truyền thông. năm 2019.
F 123. Sinh lý thực vật và ứng dụng Chủ biên: Nguyễn Tấn Lê. Đồng tác giả: Võ Châu Tuấn. Nơi XB: Nghiệm thu cấp trường năm 2019. năm 2019.
F 124. Phật hoàng Trần Nhân Tông: Cuộc đời và sự nghiệp (1258-1308) Chủ biên: PGS.TS. Lê Cung. Đồng tác giả: PGS.TS. Trần Thuận; ThS. Trần Thị Thanh; PGS.TS. Hoàng Chí Hiếu; PGS.TS. Lê Thành Nam; TS. Nguyễn Minh Phương. Nơi XB: NXB Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh. năm 2019.
F 125. Quản trị quan hệ khách hàng Chủ biên: Kang Gi-Du. Đồng tác giả: Nguyễn Thị Kim Ánh. Nơi XB: Nhà xuất bản thông tin và truyền thông. năm 2019.
F 126. Kế toán tài chính Chủ biên: Kyeong Ho Park. Đồng tác giả: Lê Thị Minh Đức. Nơi XB: Nhà xuất bản thông tin và truyền thông. năm 2019.
F 127. Thành thạo lập trình C Chủ biên: Jaeyoung Choi. Đồng tác giả: Chae-Woo-Yoo
F 128. Lập trình hệ thống Chủ biên: Jiman Hong. Đồng tác giả: Do Cong Duc. Nơi XB: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông. năm 2019.
F 129. HỆ ĐIỀU HÀNH Chủ biên: Vương Công Đạt. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản thông tin và truyền thông. năm 2019.
F 130. Nguyên lý kế toán Chủ biên: Yong Kyu Lee. Đồng tác giả: Lê Thị Minh Đức. Nơi XB: Nhà xuất bản thông tin và truyền thông. năm 2019.
F 131. A PLM based approach in medical sector Chủ biên: Ngô Thanh Nghị. Đồng tác giả: . Nơi XB: Lambert Academic Publishing. năm 2019.
F 132. Localization of a Mobile Robot in an Indoor Environment Chủ biên: Đoàn Lê Anh. Đồng tác giả: Ngô Thanh Nghị, Đặng Phước Vinh. Nơi XB: Lambert Academic Publishing. năm 2019.
F 133. Giáo trình "Kỹ thuật phân tích trong công nghệ sinh học" Chủ biên: Nguyễn Thị Đông Phương. Đồng tác giả: Vũ Thị Bích Hậu, Trần Thị Ngọc Thư, Nguyễn Sỹ Toàn, Huỳnh Thị Diễm Uyên, Đặng Thị Thanh Hà. Nơi XB: NXB Khoa học và Kỹ thuật. năm 2019.
F 134. KHỎE ĐẸP BẰNG CÁC BÀI TẬP VỚI THANG GIÓNG Chủ biên: PSG.TS Đinh Khánh Thu. Đồng tác giả: TS. Phạm Tuấn Hiệp; ThS. Nguyễn Văn Hiếu; ThS. Nguyễn Xuân Hiền. Nơi XB: Nhà xuất bản Than Niên. năm 2019.
F 135. Định vị Robot di động trong môi trường trong nhà Chủ biên: Le Anh Doan. Đồng tác giả: Localization of a Mobile Robot in an Indoor Environment. Nơi XB: Universitaires Europeennes. năm 2019.
F 136. Nghiên cứu và giảng dạy các môn lý luận chính trị hiện nay Chủ biên: Đồng tác giả. Đồng tác giả: Đồng tác giả. Nơi XB: Nxb Lao động. năm 2019.
F 137. Bài tập Kế toán quản trị Chủ biên: Nguyễn Thị Xuân Trang. Đồng tác giả: Trần Đình Khôi Nguyên; Hà Phước Vũ; Trần Thị Nga. Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. năm 2019.
F 138. Phương pháp học đại học và nghiên cứu khoa học (Tập bài giảng) Chủ biên: Nguyễn Ngọc Chinh. Đồng tác giả: . Nơi XB: Đà Nẵng. năm 2019.
F 139. Giáo dục đạo đức Phật giáo  trong trường học và xã hội Chủ biên: Đồng tác giả. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nxb Hồng Đức. năm 2019.
F 140. Reforming Vietnamese Higher Education: Global Forces and Local Demands Chủ biên: TS. Nguyễn Thị Nhài (Monash College, Australia) & PGS. TS. Trần Thị Lý (Deakin University, Australia). Đồng tác giả: TS. Nguyễn Hữu Quý và một số tác giả. Nơi XB: Springer Nature Singapore Pte Ltd.. năm 2019.
F 141. Sinh thái môi trường Chủ biên: Võ Văn Minh. Đồng tác giả: Trịnh Đăng Mậu, Trần Nguyễn Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Tường Vi. Nơi XB: NXB Thông tin & Truyền thông. năm 2019.
F 142. Giáo trình Kinh tế Xây dựng Chủ biên: Phạm Anh Đức. Đồng tác giả: Nguyễn Quang Trung, Huỳnh Thị Minh Trúc, Trương Quỳnh Châu. Nơi XB: Nhà xuất bản Xây dựng. năm 2019.
F 143. Matériaux thermoélectriques: couches minces de Mg2Si−Mg2Sn: Dépôt de couches minces, caractérisation structurale et mesures des propriétés thermoélectriques Chủ biên: Quoc-Huy Le. Đồng tác giả: . Nơi XB: Éditions universitaires européennes. năm 2019.
F 144. Hướng dẫn thực hành thí nghiệm công trình cầu Chủ biên: TS. Nguyễn Lan. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Xây dựng, 2019.. năm 2019.
F 145. Kỹ thuật xử lý khí phát thải
Chủ biên: Phạm Duy Vũ. Đồng tác giả: Huỳnh Ngọc Hùng, Nguyễn Quốc Huy. Nơi XB: Nhà xuất bản Xây dựng. năm 2019.
F 146. Thiết kế cầu dầm đơn giản bê tông cốt thép dự ứng lực theo TCVN 11823-2017 Chủ biên: Hoàng Phương Hoa, Cao Văn Lâm. Đồng tác giả: Nguyễn Hoàng Vĩnh. Nơi XB: Nhà xuất bản Xây dựng. năm 2019.
F 147. Tài liệu môn học Giáo dục chính trị Chủ biên: Lê Đức Thọ, Nguyễn Duy Quý, Lê Thị Ngọc Hoa, Nguyễn Thị Hương. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nxb Đại học Huế. năm 2019.
F 148. Mechanisms for supporting QoS of wireless package networks in unlicensed band
(Russian Edition: Механизмы Обеспечения QoS: В беспроводных пакетных сетях нелицензируемого диапазона) 
Chủ biên: Le Tran Duc. Đồng tác giả: . Nơi XB: Lap Lambert Academic Publishing. năm 2019.
F 149. Tổng quan du lịch (Tập bài giảng) Chủ biên: Nguyễn Ngọc Chinh. Đồng tác giả: . Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. năm 2019.
F 150. Supporting quality of service in wireless communication: a manual for laboratory works
(Russian Edition: Обеспечение качественных показателей беспроводной связи: учебно-методическое пособие по выполнению лабораторных работ)
Chủ biên: B.E. Korochin. Đồng tác giả: T.D. Le, E.A. Lesnhikov, O.A. Simonina. Nơi XB: The Bonch-Bruevich Saint-Petersburg State University of Telecommunications - SpbGut, Russia. năm 2019.
 
 Tìm thấy: 1322 mục / 27 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn