TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
86,477,660
 
SÁCH VÀ GIÁO TRÌNH

Đơn vị: Phòng:
F 101. Quan hệ tình - lý trong văn hoá pháp luật Việt Nam (Một các tiếp cận): Các tình huống pháp lý và đạo lý trong hoạt động pháp luật ở Việt Nam  Chủ biên: TS. Lâm Bá Hoà. Đồng tác giả: PGS.TS. Lê Hữu Ái, PGS.TS. Đỗ Minh Hợp, TS. Nguyễn Thị Thu Hà. Nơi XB: Nhà xuất bản Hồng Đức. năm 2020.
F 102. Ứng dụng phần mềm ETAP mô phỏng hệ thống điện có tích hợp nguồn năng lượng tái tạo Chủ biên: Dương Minh Quân. Đồng tác giả: Phạm Văn Kiên (đồng chủ biên), Nguyễn Hồng Việt Phương, Nguyễn Văn Tấn, Trần Ngọc Thiên Nam, Đinh Thị Mỹ Hạnh, Lê Đức Tùng. Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. năm 2020.
F 103. Dao động dây văng và các biện pháp kiểm soát Chủ biên: TS Võ Duy Hùng, TS Nguyễn Văn Mỹ, TS Nguyễn Duy Thảo. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà Xuất bản KH&KT. năm 2020.
F 104. European Guide to Power System Testing - Chapter 4: Hardware-in-the-Loop Assessment Methods Chủ biên: Thomas I. Strasser, Erik C. W. de Jong, Maria Sosnina. Đồng tác giả: VH Nguyen, QT Tran, E Guillo-Sansano, P Kotsampopoulos, C Gavriluta, G Lauss, TI Strasser, TV Jensen, K Heussen, O Gehrke, Y Besanger, TL Nguyen, MH Syed, R Brandl, G Arnold. Nơi XB: Springer Nature. năm 2020.
F 105. European Guide to Power System Testing - Chapter 8: Education and Training Needs, Methods, and Tools Chủ biên: Thomas I. Strasser, Erik C. W. de Jong, Maria Sosnina. Đồng tác giả: P Kotsampopoulos, TV Jensen, D Babazadeh, TI Strasser, E Rikos, VH Nguyen, QT Tran, R Bhandia, E Guillo-Sansano, K Heussen, A Narayan, TL Nguyen, GM Burt, N Hatziargyriou. Nơi XB: Springer Nature. năm 2020.
F 106. Giáo trình Hệ thống điện và điện tử trên ô tô Chủ biên: TS. Phạm Quốc Thái. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Thông tin và Truyền thông. năm 2020.
F 107. Book Chapter: "Test of the Strategic Market Entry Hypothesis - Evidence from Corporate Governance in Vietnam" in the Book Series - Vietnam and the Global Economy. Chủ biên: Man Dang. Đồng tác giả: Viet Anh Hoang, Thuy Dung Le, Phuong Uyen Le. Nơi XB: World Scientific Publishing. năm 2020.
F 108.

Decision making models in Industrial Revolution 4.0 and Applications

Chủ biên: Trần Thị Hoàng Giang. Đồng tác giả: Huỳnh Nhật Tố. Nơi XB: Lambert Academic Publishing. năm 2020.

F 109. Phân tích đáp ứng ngẫu nhiên của công trình chịu động đất Chủ biên: Đặng Công Thuật-Hoàng Phương Hoa. Đồng tác giả: Nguyễn Thị Xuân Thanh, Đinh Ngọc Hiếu, Nguyễn Văn Chính, Bùi Quang Hiếu. Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. năm 2020.
F 110. Giáo trình Giáo dục học Chủ biên: Trần Xuân Bách - Hoàng Thế Hải. Đồng tác giả: Bùi Văn Vân; Vũ Minh Chiến; Lê Thị Hiền; Lê Thị Duyên; Lê Thị Phương Dung. Nơi XB: Nhà xuất bản TT và TT. năm 2020.
F 111. Lôgíc biện chứng của một số luận điểm cơ bản trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh,: "Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn. Chủ biên: PGS, TS CVCC Đopàn Đức Hiếu.... Đồng tác giả: PGS,TS, NGƯT Lê Hữu Ái - TS Nguyễn Thị Thu Hương. Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh. năm 2020.
F 112. Ứng dụng phần mềm 3D CAD Solidworks mô phỏng các chi tiết động cơ ô tô Chủ biên: Phùng Minh Tùng. Đồng tác giả: Nguyễn Minh Tiến, Nguyễn Lê Châu Thành, Tống Duy Quốc, Nguyễn Xuân Bảo. Nơi XB: Nhà xuất bản thông tin và truyền thông. năm 2020.
F 113. Hóa học môi trường Chủ biên: Lê Thị Xuân Thùy, Lê Phước Cường. Đồng tác giả: Đặng Quang Hải, Mai Thùy Dương, Lê Hoàng Sơn. Nơi XB: Nxb Thông tin và Truyền thông. năm 2020.
F 114. Sách tham khảo: Quản trị rủi ro giá cà phê bằng hợp đồng tiêu chuẩn trên sàn ICE Chủ biên: ThS. Nguyễn Cảnh Thọ. Đồng tác giả: TS. Đặng Hữu Mẫn. Nơi XB: Nhà xuất bản Kinh tế TP.HCM. năm 2020.
F 115. Sổ tay Quản trị nhà trường phổ thông hướng tới phát triển năng lực học sinh Chủ biên: Đặng Xuân Hải. Đồng tác giả: Nguyễn Vinh Hiển; Trần Xuân Bách. Nơi XB: Thông tin và truyền thông. năm 2020.
F 116.

A MEC-Assisted Method for Early Handover Using the Fully Distributed Mobility Management (MEC-F-DMM) Architecture

Chủ biên: Leonard BarolliMakoto TakizawaFatos Xhafa, Tomoya Enokido. Đồng tác giả: Chung-Ming Huang and Meng-Shu Chiang. Nơi XB: Advances in Intelligent Systems and Computing. năm 2020.

F 117. Giáo trình: Khai thác và thí nghiệm cầu Chủ biên: Hoàng Phương Hoa. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Xây dựng. năm 2020.
F 118. CORPUS LINGUISTICS AND CORPUS-BASED METHODOLOGY Chủ biên: Tran Huu Phuc. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Đà Nẵng. năm 2020.
F 119. Giáo trình: Lịch sử Triết học phương Tây trước C. Mác Chủ biên: TS. Lâm Bá Hòa - PGS.TS. Đỗ Minh Hợp. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. năm 2020.
F 120. Book Chapter: "A Test of the Strategic Market Entry Hypothesis - Evidence from Corporate Governance in Vietnam" in the Book Series - Vietnam and the Global Economy edited by Dong Phong Nguyen and Xuan Vinh Vo Chủ biên: Man Dang. Đồng tác giả: Viet Anh Hoang, Thuy Dung Le, Phuong Uyen Le. Nơi XB: World Scientific Publishing. năm 2020.
F 121. PHONG CÁCH ỨNG XỬ HỒ CHÍ MINH Chủ biên: ThS. Lê Thị Ngọc Hoa - ThS. Hồ Thanh Hải - ThS Tống Kim Đông - ThS. Hồ Thị Luyên. Đồng tác giả: ThS. Lê Đức Thọ - ThS. Nguyễn Minh Hiếu - CN Nguyễn Thanh Đại. Nơi XB: Nxb Đại học Huế. năm 2020.
F 122. Thực hành lập trình gia công trên máy CNC Chủ biên: PGS.TS. Lưu Đức Bình. Đồng tác giả: ThS. Trần Phước Thanh, ThS. Trần Minh Thông. Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. năm 2020.
F 123. 鋼コンクリート複合構造の可能性,地域デザイン思考 Chủ biên: Yokoo Noboru et al.. Đồng tác giả: . Nơi XB: 北樹出版. năm 2020.
F 124. Book Chapter: "Test of the Strategic Market Entry Hypothesis - Evidence from Corporate Governance in Vietnam" in the Book Series - Vietnam and the Global Economy. Chủ biên: Man Dang. Đồng tác giả:  Viet Anh Hoang, Thuy Dung Le, Phuong Uyen Le.. Nơi XB: World Scientific Publishing. năm 2020.
F 125. Hồ Chí Minh với tuyên ngôn độc lập năm 1945, giá trị và ý nghĩa thời đại
Chủ biên: Khoa Chính trị - hành chính. Đồng tác giả: Đỗ Thị Hằng Nga
.
Nơi XB: NXB. Khoa học xã hội. năm 2020.
F 126. Nghiên cứu Hán Nôm 2020 Chủ biên: Viện Nghiên cứu Hán Nôm. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nxb Thế giới. năm 2020.
F 127. Giáo trình Tài chính quốc tế Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ. Đồng tác giả: TS. Đặng Hữu Mẫn (đồng chủ biên Chương 1-3). Nơi XB: Nhà xuất bản Tài chính. năm 2020.
F 128. Lý thuyết và Thực hành Vẽ xây dựng trên máy tính Chủ biên: Võ Thị Vỹ Phương. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông. năm 2020.
F 129.

Nhập môn kế toán thuế
Chủ biên: Hee Chun Rho. Đồng tác giả:

Vũ Thị Quỳnh Anh, Huỳnh Bá Thúy Diệu, Nguyễn Thị Khánh Hà
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông. năm 2020.

F 130. THỰC HÀNH LẬP TRÌNH GIA CÔNG TRÊN MÁY CNC Chủ biên: Lưu Đức Bình. Đồng tác giả: Trần Minh Thông, Trần Phước Thanh. Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. năm 2020.
F 131. Giáo trình Lịch sử Hành chính Nhà nước Việt Nam Chủ biên: Nguyễn Văn Hoàn. Đồng tác giả: . Nơi XB: TT GDTX ĐHĐN. năm 2020.
F 132. Dao động dây văng và các biện pháp kiểm soát Chủ biên: Võ Duy Hùng, Nguyễn Văn Mỹ, Nguyễn Duy Thảo. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Khoa học và Kỹ Thuật. năm 2020.
F 133. GIÁO TRÌNH TRUYỀN ĐỘNG CƠ KHÍ Chủ biên: NGUYỄN VĂN YẾN. Đồng tác giả: VŨ THỊ HẠNH. Nơi XB: NXB Xây Dựng. năm 2020.
F 134. Văn hóa dân gian Đà Nẵng 2020 Chủ biên: Hội Văn nghệ dân gian TPĐN. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nxb Đà Nẵng. năm 2020.
F 135. Hệ điều hành mã nguồn mở Chủ biên: Hồ Văn Hùng, Lê Thị Thanh Binh. Đồng tác giả: Nguyễn Thị Kim Thoa, Nguyễn Đình Lầu. Nơi XB: Nhà xuất bản ĐN. năm 2020.
F 136. A development process for building adaptive software architectures Chủ biên: HN Tho. Đồng tác giả: . Nơi XB: LAP LAMBERT Academic Publishing (March 17, 2020). năm 2020.
F 137. Ứng dụng phần mềm 3D cad solidworks mô phỏng các chi tiết động cơ ô tô.  Chủ biên: Phùng Minh Tùng. Đồng tác giả: Phùng Minh Tùng, Nguyễn Minh Tiến, Nguyễn Lê Châu Thành, Tống Duy Quốc, Nguyễn Xuân Bảo. Nơi XB: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông. năm 2020.
F 138. Educational experiences of rural Thai ethnic students in Vietnam Chủ biên: Lò Văn Pấng. Đồng tác giả: Lê Thanh Huyền
F 139. Tiếp xúc văn hóa phương Đông và phương Tây ở Việt Nam (Tập bài giảng) Chủ biên: Nguyễn Ngọc Chinh. Đồng tác giả: . Nơi XB: Trường ĐH Ngoại ngữ-ĐH Đà Nẵng. năm 2020.
F 140. Giáo trình QLHCNN và QL GDĐT (Dành cho sinh viên các chuyên ngành Sư phạm, Bồi dưỡng thăng hạng) Chủ biên: Nguyễn Thanh Hưng. Đồng tác giả: Ngô Thị Hiếu. Nơi XB: Trường Đại học Tây Nguyên. năm 2020.
F 141. Một số quan điểm dạy học cho học sinh dân tộc thiểu số Chủ biên: Lò Văn Pấng. Đồng tác giả: . Nơi XB: Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên. năm 2019.
F 142.
F 143. Giáo trình: Tài chính Quốc tế Chủ biên: Nguyễn Ngọc Vũ. Đồng tác giả: . Nơi XB: Trường Đại học Kinh tế. năm 2019.
F 144. Song song hóa các thuật toán trên mạng đồ thị Chủ biên: Nguyễn Đình Lầu. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản ĐN. năm 2019.
F 145. Giáo trình Hiểu và vận dụng các dịch vụ tư vấn kinh doanh Chủ biên: Gim Gwang Yong. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Thông tin và Truyền thông. năm 2019.
F 146. Đỗ Thúc Tịnh suốt đời phụng sự quốc gia, dân tộc Chủ biên: Nhiều tác giả. Đồng tác giả: . Nơi XB: Đà Nẵng. năm 2019.
F 147. Kiến trúc máy tính Chủ biên: Myung Sik. Đồng tác giả: Tran The Son, Nguyen Vu Anh Quang. Nơi XB: NXB Thông tin và truyền thông. năm 2019.
F 148. Lập trình mạng Chủ biên: YoungHan Kim. Đồng tác giả: Tran The Son, Le Kim Trong, Do Truong Xuan, Vu Anh Vu, Doan Van Tung. Nơi XB: NXB Thông tin và truyền thông. năm 2019.
F 149. Hướng dẫn ôn tập trắc nghiệm môn học Giáo dục chính trị (Dùng cho hệ Cao đẳng Giáo dục nghề nghiệp và dạy nghề) Chủ biên: Đồng chủ biên. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học Huế. năm 2019.
F 150. Biosynthesis and nutritious effects” (Chapter 2, book title: Glucosinolates: Properties, Recovery and Applications) Chủ biên: Charis M. Galanakis. Đồng tác giả: Vo, Q. V.. Nơi XB: Academic Press, Elsevier. năm 2019.
 
 Tìm thấy: 1484 mục / 30 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn