TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
75,104,053
 
SÁCH VÀ GIÁO TRÌNH

Đơn vị: Phòng:
F 101. Nguyên lý kế toán Chủ biên: Yongkyu Lee. Đồng tác giả: Lê Thị Minh Đức, Ngô Hải Quỳnh, Trần Thảo An. Nơi XB: Nhà xuất bản thông tin và truyền thông. năm 2019.
F 102. Nguyên lý kế toán Chủ biên: Yongkyu Lee; Lê Thị Minh Đức; Ngô Hải Quỳnh; Trần Thảo An. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Thông tin và Truyền thông. năm 2019.
F 103. Kế toán tài chính Chủ biên: Kyeongho Park; Lê Thị Minh Đức; Ngô Hải Quỳnh; Vũ Thị Quỳnh Anh. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Thông tin và Truyền thông. năm 2019.
F 104. Giới thiệu về thương mại quốc tế Chủ biên: Byoung-Mun Lee. Đồng tác giả: Vũ Thị Quỳnh Anh. Nơi XB: NXB Thông tin và truyền thông. năm 2019.
F 105. Giáo trình Tĩnh Hóa Sinh Chủ biên: Bùi Xuân Đông. Đồng tác giả: Nguyễn Minh Lý, Phạm Thị Mỹ, Nguyễn Thị Bích Hằng, Lê Vũ Khánh Trang. Nơi XB: NXB Khoa học và kỹ thuật. năm 2019.
F 106. Tạo lập giá trị khách hàng Chủ biên: Kim Kun Bae. Đồng tác giả: Nguyễn Thanh Hoài
F 107. Hệ tính toán phân tán
Chủ biên: Jiman Hong, Lê Viết Trương, Hoàng Hữu Đức, Võ Hoàng Phương Dung. Đồng tác giả:
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông. năm 2019.
F 108. Marketing dịch vụ Chủ biên: Gidu Kang. Đồng tác giả: Lê Phước Cửu Long, Trần Phạm Huyền Trang, Ngô Thị Hiền Trang. Nơi XB: Nhà xuất bản thông tin & Truyền Thông. năm 2019.
F 109. Giáo trình Kinh tế Đầu tư Chủ biên: Lê Bảo. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà Xuất bản Đà Nẵng. năm 2019.
F 110. Cấu trúc Dữ liệu Chủ biên: Jiman Hong; Nguyễn Văn Lợi; Nguyễn Phương Tâm; Ninh Khánh Chi. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền Thông. năm 2019.
F 111. Lý thuyết và Ứng dụng trong Truyền thông số Chủ biên: Young Hwan Lim; Nguyễn Quang Vũ; Phan Đăng Thiếu Hiệp; Nguyễn Văn Lợi. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền Thông. năm 2019.
F 112.

Kiến trúc máy tính
Chủ biên: Yoo Myung Sik. Đồng tác giả: Trần Thế Sơn, Nguyễn Vũ Anh Quang. Nơi XB: NXB Thông tin và Truyền thông. năm 2019.

F 113. Truyền số liệu và mạng Chủ biên: Yoo Myung Sik. Đồng tác giả: Nguyễn Thị Huyền Trang, Nguyễn Vũ Anh Quang. Nơi XB: NXB Thông tin và Truyền thông. năm 2019.
F 114. Mạng di động LTE  Chủ biên: Kim Younghan. Đồng tác giả:  Nguyễn Vũ Anh Quang, Trần Thị Trà Vinh, Đỗ Tr. Xuân, Nguyễn V.Giang, Ngô M.Tân, Ngô T.Hải, Mai.V Đăng Khoa. Nơi XB: NXB Thông tin và Truyền thông. năm 2019.
F 115. Cơ sỡ dữ liệu nâng cao Chủ biên: Hoàng Bảo Hùng. Đồng tác giả: Lee Sang Ho, Trịnh Thị Ngọc Linh, Dương Thị Thu Hiền. Nơi XB: Nhà xuất bản Thông tin và truyền thông. năm 2019.
F 116. Localization of a mobile robot in an indoor environment Chủ biên: Đoàn Lê Anh. Đồng tác giả: Đặng Phước Vinh, Ngô Thanh Nghị. Nơi XB: LAMBERT Academic Publishing. năm 2019.
F 117. Giáo trình "Cơ sở dữ liệu" Chủ biên: Nguyễn Trần Quốc Vinh. Đồng tác giả: Phạm Dương Thu Hằng, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Nguyễn Việt Anh. Nơi XB: NXB Đà Nẵng. năm 2019.
F 118. Khung nhìn thực: Lý thuyết & Triển khai Chủ biên: Nguyễn Trần Quốc Vinh. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Đà Nẵng. năm 2019.
F 119. Chapter 19 in "The 5G Italy Book 2019: a Multiperspective View of 5G" Chủ biên: Mai T. P. Le. Đồng tác giả: Giuseppe Caso, Luca De Nardis, Maria-Gabriella Di Benedetto. Nơi XB: Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni (CNIT). năm 2019.
F 120. Role of Novel Drug Delivery Vehicles in Nanobiomedicine Chủ biên: Rajeev K. Tyagi, Neeraj Garg, Rahul Shukla and Prakash Singh Bisen. Đồng tác giả: Chander Amgoth, Chiuyen Phan, Murali Banavoth, Santosh Rompivalasa and Guping Tang. Nơi XB: INTECHOPEN LIMITED, LONDON, ENGLAND. năm 2019.
F 121. Proactive Remote Healthcare Based on Machine Learning Algorthims. Chủ biên: Trương Thị Bích Thanh. Đồng tác giả: . Nơi XB: Lambert Academic Publishing. năm 2019.
F 122. The Integration of Electricity Market in Europe Chủ biên: TS. Le Hong Lam. Đồng tác giả: . Nơi XB: LAP LAMBERT Academic Publishing. năm 2019.
F 123. Biosynthesis and nutritious effects” (Chapter 2, book title: Glucosinolates: Properties, Recovery and Applications) Chủ biên: Charis M. Galanakis. Đồng tác giả: Vo, Q. V.. Nơi XB: Academic Press, Elsevier. năm 2019.
F 124. Đỗ Thúc Tịnh suốt đời phụng sự quốc gia, dân tộc Chủ biên: Nhiều tác giả. Đồng tác giả: . Nơi XB: Đà Nẵng. năm 2019.
F 125. Bóng đá 5 người Chủ biên: ThS. Võ Đình Hợp. Đồng tác giả: ThS. Trần Đình Liêm; ThS. Đàm Hùng Phi. Nơi XB: NXB Thể thao và Du lịch. năm 2019.
F 126. PGS,TS Nguyễn Tân Hùng - PGS, TS, NGƯT Lê Hữu Ái,  Giáo trình  Các tác phẩm kinh điển của C.Mác, Ph. Ăngghen và V.I Lênin, ( Dùng cho đào tạo Sau đại học chuyên ngành Triết học) Chủ biên: PGS,TS Nguyễn Tấn Hùng - PGS, TS, NGƯT Lê Hữu Aí. Đồng tác giả: Đồng tác giả. Nơi XB: Nhà Xuất bản Đà Nẵng. năm 2019.
F 127. Nhiệt học Chủ biên: Nguyễn Bảo Hoàng Thanh - Lê Thanh Huy. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Giáo dục. năm 2019.
F 128. Safety signal detection from Vietnamese spontaneous ADR reporting system for several high-cost drugs covered by Vietnam health insurance fund Chủ biên: Thi Thuy Kieu Vo. Đồng tác giả: . Nơi XB: Éditions universitaires européennes. năm 2019.
F 129. Thiết kế và thi công Cống trên đường ô tô Chủ biên: Hồ Văn Quân. Đồng tác giả: Phan Cao Thọ, Nguyễn Văn Tươi, Ngô Thị Mỵ, Cao Thị Xuân Mỹ. Nơi XB: Nhà xuất bản Xây dựng. năm 2019.
F 130. Giáo trình Lưới điện phân phối Chủ biên: Doãn Văn Đông. Đồng tác giả: Huỳnh Bá Minh. Nơi XB: Nhà Xuất bản Xây dựng. năm 2019.
F 131. Perspectives on Risk, Assessment and Management Paradigms. Chapter: Bank Risk Management: A Regulatory Perspective Chủ biên: Ali Hessami. Đồng tác giả: Nguyen Thi Thieu Quang and Christopher Gan. Nơi XB: United Kingdom. năm 2019.
F 132. Giáo trình Luật Kinh doanh Chủ biên: Trần Thị Sáu. Đồng tác giả: Lê Đình Quang Phúc, Lê Thị Thu Hằng, Mai Vân Anh, Đỗ Trần Hà Linh, Đào Thị Nhung, Nguyễn Hữu Phúc, Lê Hồng Phước. Nơi XB: NXB Giáo Dục Việt Nam. năm 2019.
F 133. Giáo trình Pháp luật đại cương Chủ biên: Lê Thị Thu Hằng. Đồng tác giả: Lê Đình Quang Phúc, Trần Thị Sáu, Lê Thị Hoàng Minh, Nguyễn Thị Hồng Phượng, Trần Tuấn Sơn. Nơi XB: NXB Giáo Dục Việt Nam. năm 2019.
F 134. Bóng đá 5 người Chủ biên: Võ Đình Hợp. Đồng tác giả: Trần Đình Liêm, Đàm Hùng Phi. Nơi XB: Nhà xuất bản thể thao và du lịch. năm 2019.
F 135. Công tác quản lý của tổ trưởng chuyên môn trường Tiểu học Chủ biên: Bùi Việt Phú. Đồng tác giả: Trần Xuân Bách; Lê Quang Sơn. Nơi XB: Thông tin và truyền thông. năm 2019.
F 136. Phật hoàng Trần Nhân Tông: Cuộc đời và sự nghiệp (1258-1308) Chủ biên: PGS.TS. Lê Cung. Đồng tác giả: PGS.TS. Trần Thuận; ThS. Trần Thị Thanh; PGS.TS. Hoàng Chí Hiếu; PGS.TS. Lê Thành Nam; TS. Nguyễn Minh Phương. Nơi XB: NXB Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh. năm 2019.
F 137. Sinh lý thực vật và ứng dụng Chủ biên: Nguyễn Tấn Lê. Đồng tác giả: Võ Châu Tuấn. Nơi XB: Nghiệm thu cấp trường năm 2019. năm 2019.
F 138. Intrusion Detection in SDN-Based Networks: Deep Recurrent Neural Network Approach Chủ biên: Mamoun Alazab; MingJian Tang. Đồng tác giả: TA Tang, D McLernon, L Mhamdi, SAR Zaidi, M Ghogho. Nơi XB: Springer, Cham. năm 2019.
F 139. Hóa học vô cơ Chủ biên: TS. Đinh Văn Tạc. Đồng tác giả: ThS. Ngô Thị Mỹ Bình. Nơi XB: Trường ĐH Sư Phạm - ĐHĐN. năm 2019.
F 140. Giáo trình Luật Kinh doanh Chủ biên: Chủ biên: Trần Thị Sáu. Đồng tác giả:  Đồng tác giả: Lê Thị Thu HằngLê Đình Quang Phúc, Mai Vân Anh, Đỗ Trần Hà Linh, Đào Thị Nhung, Nguyễn Hữu Phúc, Lê Hồng Phước. Nơi XB: NXB Giáo Dục Việt Nam. năm 2019.
F 141. Giáo trình Pháp luật Đại cương Chủ biên: Lê Thị Thu Hằng. Đồng tác giả: Lê Đình Quang Phúc, Trần Thị Sáu, Lê Thị Hoàng Minh, Nguyễn Thị Hồng Phượng, Trần Tuấn Sơn. Nơi XB: NXB Giáo Dục Việt Nam. năm 2019.
F 142. Hóa học Môi trường Chủ biên: PGS.TS. Lê Thị Xuân Thùy. Đồng tác giả: TS. Đặng Quang Hải; ThS. Mai Thị Thùy Dương; TS. Lê Hoàng Sơn.. Nơi XB: Thông tin và truyền thông. năm 2019.
F 143. Vai trò các khu vực kinh tế trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam Chủ biên: Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng tác giả: Tham gia bài viết. Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học xã hội. năm 2019.
F 144. HỆ TÍNH TOÁN PHÂN TÁN Chủ biên: JIMAN HONG. Đồng tác giả: LÊ VIẾT TRƯƠNG; HOÀNG HỮU ĐỨC; VÕ HOÀNG PHƯƠN DUNG. Nơi XB: NHÀ XUẤT BẢN THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG. năm 2019.
F 145. Sinh thái môi trường Chủ biên: Võ Văn Minh, Trịnh Đăng Mậu, Trần Nguyễn Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Tường Vi. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Thông tin và truyền thông. năm 2019.
F 146. Giáo trình kỹ năng tham vấn học đường Chủ biên: Nguyễn Thị Trâm Anh, Nguyễn Thị Hằng Phương, Bùi Thị Thanh Diệu. Đồng tác giả: Nguyễn Thị Trâm Anh, Nguyễn Thị Hằng Phương, Bùi Thị Thanh Diệu. Nơi XB: NXB Thông tin và truyền thông. năm 2019.
F 147. Giáo trình Giáo dục học Chủ biên: Trần Xuân Bách-Hoàng Thế Hải. Đồng tác giả: Bùi Văn Vân, Lê Thị Hiền, Lê Thị Duyên, Lê Thị Phương Dung, Vũ Minh Chiến. Nơi XB: NXB Thông tin và truyền thông. năm 2019.
F 148. Lý luận dạy học đại học Chủ biên: Lê Quang Sơn. Đồng tác giả: Bùi Văn Vân. Nơi XB: NXB Đà Nẵng. năm 2019.
F 149. Giáo trình Tham vấn học đường, Chủ biên: Nguyễn Thị Trâm Anh (chủ biên),. Đồng tác giả: Nguyễn Thị Hằng Phương, Bùi Thị Thanh Diệu . Nơi XB: NXB TT&TT. năm 2019.
F 150. Quản trị quan hệ khách hàng Chủ biên: Kang Gi-Du. Đồng tác giả: Nguyễn Thị Kim Ánh. Nơi XB: Nhà xuất bản thông tin và truyền thông. năm 2019.
 
 Tìm thấy: 1355 mục / 28 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn