TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
86,477,968
 
SÁCH VÀ GIÁO TRÌNH

Đơn vị: Phòng:
F 151. Intrusion Detection in SDN-Based Networks: Deep Recurrent Neural Network Approach Chủ biên: Mamoun Alazab; MingJian Tang. Đồng tác giả: TA Tang, D McLernon, L Mhamdi, SAR Zaidi, M Ghogho. Nơi XB: Springer, Cham. năm 2019.
F 152. Hóa học vô cơ Chủ biên: TS. Đinh Văn Tạc. Đồng tác giả: ThS. Ngô Thị Mỹ Bình. Nơi XB: Trường ĐH Sư Phạm - ĐHĐN. năm 2019.
F 153. Giáo trình Luật Kinh doanh Chủ biên: Chủ biên: Trần Thị Sáu. Đồng tác giả:  Đồng tác giả: Lê Thị Thu HằngLê Đình Quang Phúc, Mai Vân Anh, Đỗ Trần Hà Linh, Đào Thị Nhung, Nguyễn Hữu Phúc, Lê Hồng Phước. Nơi XB: NXB Giáo Dục Việt Nam. năm 2019.
F 154. Giáo trình Pháp luật Đại cương Chủ biên: Lê Thị Thu Hằng. Đồng tác giả: Lê Đình Quang Phúc, Trần Thị Sáu, Lê Thị Hoàng Minh, Nguyễn Thị Hồng Phượng, Trần Tuấn Sơn. Nơi XB: NXB Giáo Dục Việt Nam. năm 2019.
F 155. Hóa học Môi trường Chủ biên: PGS.TS. Lê Thị Xuân Thùy. Đồng tác giả: TS. Đặng Quang Hải; ThS. Mai Thị Thùy Dương; TS. Lê Hoàng Sơn.. Nơi XB: Thông tin và truyền thông. năm 2019.
F 156. Phật hoàng Trần Nhân Tông: Cuộc đời và sự nghiệp (1258-1308) Chủ biên: PGS.TS. Lê Cung. Đồng tác giả: PGS.TS. Trần Thuận; ThS. Trần Thị Thanh; PGS.TS. Hoàng Chí Hiếu; PGS.TS. Lê Thành Nam; TS. Nguyễn Minh Phương. Nơi XB: NXB Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh. năm 2019.
F 157. Một số quan điểm dạy học cho học sinh dân tộc thiểu số Chủ biên: Lò Văn Pấng. Đồng tác giả: . Nơi XB: Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên. năm 2019.
F 158. Tài liệu môn học Giáo dục Chính trị dùng cho các trường Cao đẳng giáo dục nghề nghiệp và Dạy nghề. Chủ biên: Nguyễn Thị Hương, Lê Đức Thọ, Nguyễn Duy Quý, Lê Thị Ngọc Hoa. Đồng tác giả: Nguyễn Thị Hương, Lê Đức Thọ, Nguyễn Duy Quý, Lê Thị Ngọc Hoa. Nơi XB: NXB Đại học Huế. năm 2019.
F 159. Giáo trình Luật Kinh doanh Chủ biên: Trần Thị Sáu. Đồng tác giả: Lê Đình Quang Phúc, Lê Thị Thu Hằng, Mai Vân Anh, Đỗ Trần Hà Linh, Đào Thị Nhung, Nguyễn Hữu Phúc, Lê Hồng Phước. Nơi XB: NXB Giáo Dục Việt Nam. năm 2019.
F 160. Giáo trình Pháp luật đại cương Chủ biên: Lê Thị Thu Hằng. Đồng tác giả: Lê Đình Quang Phúc, Trần Thị Sáu, Lê Thị Hoàng Minh, Nguyễn Thị Hồng Phượng, Trần Tuấn Sơn. Nơi XB: NXB Giáo Dục Việt Nam. năm 2019.
F 161. Bóng đá 5 người Chủ biên: Võ Đình Hợp. Đồng tác giả: Trần Đình Liêm, Đàm Hùng Phi. Nơi XB: Nhà xuất bản thể thao và du lịch. năm 2019.
F 162. Công tác quản lý của tổ trưởng chuyên môn trường Tiểu học Chủ biên: Bùi Việt Phú. Đồng tác giả: Trần Xuân Bách; Lê Quang Sơn. Nơi XB: Thông tin và truyền thông. năm 2019.
F 163. Cơ sỡ dữ liệu nâng cao Chủ biên: Hoàng Bảo Hùng. Đồng tác giả: Lee Sang Ho, Trịnh Thị Ngọc Linh, Dương Thị Thu Hiền. Nơi XB: Nhà xuất bản Thông tin và truyền thông. năm 2019.
F 164. Role of Novel Drug Delivery Vehicles in Nanobiomedicine Chủ biên: Rajeev K. Tyagi, Neeraj Garg, Rahul Shukla and Prakash Singh Bisen. Đồng tác giả: Chander Amgoth, Chiuyen Phan, Murali Banavoth, Santosh Rompivalasa and Guping Tang. Nơi XB: INTECHOPEN LIMITED, LONDON, ENGLAND. năm 2019.
F 165. Proactive Remote Healthcare Based on Machine Learning Algorthims. Chủ biên: Trương Thị Bích Thanh. Đồng tác giả: . Nơi XB: Lambert Academic Publishing. năm 2019.
F 166. The Integration of Electricity Market in Europe Chủ biên: TS. Le Hong Lam. Đồng tác giả: . Nơi XB: LAP LAMBERT Academic Publishing. năm 2019.
F 167. Giáo trình "Cơ sở dữ liệu" Chủ biên: Nguyễn Trần Quốc Vinh. Đồng tác giả: Phạm Dương Thu Hằng, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Nguyễn Việt Anh. Nơi XB: NXB Đà Nẵng. năm 2019.
F 168. Khung nhìn thực: Lý thuyết & Triển khai Chủ biên: Nguyễn Trần Quốc Vinh. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Đà Nẵng. năm 2019.
F 169. Chapter 19 in "The 5G Italy Book 2019: a Multiperspective View of 5G" Chủ biên: Mai T. P. Le. Đồng tác giả: Giuseppe Caso, Luca De Nardis, Maria-Gabriella Di Benedetto. Nơi XB: Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni (CNIT). năm 2019.
F 170. Bóng đá 5 người Chủ biên: ThS. Võ Đình Hợp. Đồng tác giả: ThS. Trần Đình Liêm; ThS. Đàm Hùng Phi. Nơi XB: NXB Thể thao và Du lịch. năm 2019.
F 171. Giới thiệu về thương mại quốc tế Chủ biên: Byoung-Mun Lee. Đồng tác giả: Vũ Thị Quỳnh Anh. Nơi XB: NXB Thông tin và truyền thông. năm 2019.
F 172. Giáo trình Tĩnh Hóa Sinh Chủ biên: Bùi Xuân Đông. Đồng tác giả: Nguyễn Minh Lý, Phạm Thị Mỹ, Nguyễn Thị Bích Hằng, Lê Vũ Khánh Trang. Nơi XB: NXB Khoa học và kỹ thuật. năm 2019.
F 173. Tạo lập giá trị khách hàng Chủ biên: Kim Kun Bae. Đồng tác giả: Nguyễn Thanh Hoài
F 174. Hệ tính toán phân tán
Chủ biên: Jiman Hong, Lê Viết Trương, Hoàng Hữu Đức, Võ Hoàng Phương Dung. Đồng tác giả:
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông. năm 2019.
F 175. Nguyên lý kế toán Chủ biên: Yongkyu Lee; Lê Thị Minh Đức; Ngô Hải Quỳnh; Trần Thảo An. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Thông tin và Truyền thông. năm 2019.
F 176. Kế toán tài chính Chủ biên: Kyeongho Park; Lê Thị Minh Đức; Ngô Hải Quỳnh; Vũ Thị Quỳnh Anh. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Thông tin và Truyền thông. năm 2019.
F 177. Localization of a mobile robot in an indoor environment Chủ biên: Đoàn Lê Anh. Đồng tác giả: Đặng Phước Vinh, Ngô Thanh Nghị. Nơi XB: LAMBERT Academic Publishing. năm 2019.
F 178. Hoá học các hợp chất thiên nhiên
Chủ biên: GS.TS Đào Hùng Cường. Đồng tác giả: Trần Đức Mạnh, Đỗ Thị Thuý Vân, Trần Thị Ngọc Bích, Phan Thảo Thơ
.
Nơi XB: Nhà Xuất bản Khoa học kỹ thuật. năm 2019.
F 179. Thực trạng và giải pháp nhằm đẩy mạnh nuôi trông thủy sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên Chủ biên: TS.Đoàn Thị Nhiệm. Đồng tác giả: PGS.TS.Đào Hữu Hòa. Nơi XB: NXB Đà Nẵng. năm 2019.
F 180. Giáo trình Pháp luật đại cương Chủ biên: TS. Lê Thị Thu Hằng. Đồng tác giả: Lê Thị Hoàng Minh, Lê Đình Quang Phúc, Nguyễn Thị Hồng Phượng, Trần Thị Sáu, Trần Tuấn Sơn. Nơi XB: NXB Giáo dục Việt Nam. năm 2019.
F 181. Đỗ Thúc Tịnh suốt đời phụng sự quốc gia, dân tộc, Nxb Đà Nẵng Chủ biên: Huyện ủy Hòa Vang và Hội Khoa học Lịch sử Thành phố Đà Nẵng. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nxb Đà Nẵng. năm 2019.
F 182. Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt trên phương tiện truyền thông, tập 1 Chủ biên: Đài tiếng nói Việt Nam. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nxb Thông tin và Truyền thông. năm 2019.
F 183. Hóa học môi trường Chủ biên: PGS. TS. Lê Thị Xuân Thùy. Đồng tác giả: PGS. TS. Lê Phước Cường, TS. Đặng Quang Hải, ThS. Mai Thị Thùy Dương, TS. Lê Hoàng Sơn. Nơi XB: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông. năm 2019.
F 184. Sách tham khảo: Hàm biến phức
Chủ biên: Nguyễn Thị Thùy Dương. Đồng tác giả: Hoàng Nhật Quy
.
Nơi XB: NXB KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT. năm 2019.
F 185. Thị giác máy tính
Chủ biên: Hyung Il Choi. Đồng tác giả: Trần Thế Sơn - Nguyễn Quang Vũ - Tôn Thất Hòa An - Cao Thị Nhạn - Phạm Thị Phương Anh - Ninh Khánh Chi
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông. năm 2019.
F 186. Lý thuyết và ứng dụng trong truyền thông số
Chủ biên: Young Hwan Lim. Đồng tác giả: Nguyễn Quang Vũ - Phan Đăng Thiếu Hiệp - Nguyễn Văn Lợi
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông. năm 2019.
F 187. Marketing dịch vụ Chủ biên: Gidu Kang. Đồng tác giả: Lê Phước Cửu Long, Trần Phạm Huyền Trang, Ngô Thị Hiền Trang. Nơi XB: Nhà xuất bản thông tin & Truyền Thông. năm 2019.
F 188. Nguyên lý kế toán Chủ biên: Yongkyu Lee. Đồng tác giả: Lê Thị Minh Đức, Ngô Hải Quỳnh, Trần Thảo An. Nơi XB: Nhà xuất bản thông tin và truyền thông. năm 2019.
F 189. Giáo trình Kinh tế Đầu tư Chủ biên: Lê Bảo. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà Xuất bản Đà Nẵng. năm 2019.
F 190. Cấu trúc Dữ liệu Chủ biên: Jiman Hong; Nguyễn Văn Lợi; Nguyễn Phương Tâm; Ninh Khánh Chi. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền Thông. năm 2019.
F 191. Lý thuyết và Ứng dụng trong Truyền thông số Chủ biên: Young Hwan Lim; Nguyễn Quang Vũ; Phan Đăng Thiếu Hiệp; Nguyễn Văn Lợi. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền Thông. năm 2019.
F 192.

Kiến trúc máy tính
Chủ biên: Yoo Myung Sik. Đồng tác giả: Trần Thế Sơn, Nguyễn Vũ Anh Quang. Nơi XB: NXB Thông tin và Truyền thông. năm 2019.

F 193. Truyền số liệu và mạng Chủ biên: Yoo Myung Sik. Đồng tác giả: Nguyễn Thị Huyền Trang, Nguyễn Vũ Anh Quang. Nơi XB: NXB Thông tin và Truyền thông. năm 2019.
F 194. Mạng di động LTE  Chủ biên: Kim Younghan. Đồng tác giả:  Nguyễn Vũ Anh Quang, Trần Thị Trà Vinh, Đỗ Tr. Xuân, Nguyễn V.Giang, Ngô M.Tân, Ngô T.Hải, Mai.V Đăng Khoa. Nơi XB: NXB Thông tin và Truyền thông. năm 2019.
F 195. Tạo lập giá trị khách hàng Chủ biên: Kunbae Kim. Đồng tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hoài, Lê Phước Cửu Long, Ngô Hải Quỳnh. Nơi XB: Nhà xuất bản thông tin & Truyền Thông. năm 2019.
F 196. Quản trị quan hệ khách hàng Chủ biên: Gidu Kang. Đồng tác giả: Nguyễn Thị Kim Ánh, Lê Phước Cửu Long, Phạm Nguyễn Minh Nhựt, Ngô Hải Quỳnh. Nơi XB: Nhà xuất bản thông tin & Truyền Thông. năm 2019.
F 197. Giáo trình Tĩnh Hóa Sinh
Chủ biên: Bùi Xuân Đông. Đồng tác giả: Nguyễn Minh Lý, Phạm Thị Mỹ, Nguyễn Thị Bích Hằng, Lê Vũ Khánh Trang
.
Nơi XB: NXB Khoa học và Kỹ Thuật. năm 2019.
F 198.  "Solid Waste Management in Tourist Destinations in Developing Nations: Case Studies in Hoi An, Vietnam, and Puncak, Indonesia." In Environmental Sustainability and Education for Waste Management Chủ biên: Winnie Wing Mui SoCheuk Fai ChowJohn Chi Kin Lee. Đồng tác giả: Singer, Jane, Kinh Thi Kieu, and Andrea Emma Pravitasari.. Nơi XB: Springer, Singapore. năm 2019.
F 199. Giáo trình Autocad cho thiết kế nội thất Chủ biên: Ju Yeon Kim. Đồng tác giả: Trần Thị Hạ Quyên. Nơi XB: NXB Thông tin và Truyền thông. năm 2019.
F 200. Giáo trình Giới thiệu về Đồ họa máy tính Chủ biên: Kyoungsu Oh. Đồng tác giả: Lê Thị Thanh Vân. Nơi XB: NXB Thông tin và Truyền thông. năm 2019.
 
 Tìm thấy: 1484 mục / 30 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn