TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
74,985,015
 
SÁCH VÀ GIÁO TRÌNH

Đơn vị: Phòng:
F 201. Tư tưởng Hồ Chí Minh dưới góc nhìn văn hóa Chủ biên: TS. Trần Hồng Lưu - TS. Lê Thị Tuyết Ba. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nxb Đà Nẵng. năm 2018.
F 202. Lê Hữu Ái - Lê Văn Thao, Thực hiện công bằng và dân chủ dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam hiện nay, trong cuốn "Tư tưởng của C. Mác về công bằng xã hội với dân chủ với ý nghĩa hiện thời của nó" Nhà xuất bản Khoa học Xã hội H, 2018 Chủ biên: Nguyễn Tài Đông, Trần Tuấn Phong, Cao Thu Hằng. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà Xuất bản Khoa học xã hội, H.2018. năm 2018.
F 203. Kỹ thuật lập trình CNC Chủ biên: Nguyễn Thị Hải Vân. Đồng tác giả: Ngô Tấn Thống; Đào Thanh Hùng; Dương Quang Thiện; Nguyễn Thái Dương. Nơi XB: Nhà Xuất Bản Xây Dựng. năm 2018.
F 204. Điều hòa không khí ứng dụng Chủ biên: PGS.TS.Võ Chí Chính. Đồng tác giả: TS. Vũ Huy Khuê, ThS. Mã Phước Hoàng. Nơi XB: Nhà xuất bản Xây dựng. năm 2018.
F 205. Quản trị chiến lược toàn cầu. Chuyên đề NCS Chủ biên: Lê Thế Giới. Đồng tác giả: . Nơi XB: Trường đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng. năm 2018.
F 206. Entrepreneurship book of Vietnamese cases
F 207. PGS, TS Lê Hữu Ái - TS Lê Văn Thao, Thực hiện công bằng và dân chủ dưới tác động của cách mạng công nghiệp 4.0, Trong cuốn" Tư tưởng của tưởng của C. Mác về công bằng xã hội với dân chủ và ý nghĩa hiện thời của nó" Việ Hàn lâm Khoa học xã hội, Viện Triết học Chủ biên: Nguyễn Tài Đông - Trần Tuấn Phong - Cao Thu Hằng. Đồng tác giả:  Lê Hữu Ái, Lê Văn Thao. Nơi XB: Ha Nôi,2018. năm 2018.
F 208. Mô hình phố chuyên doanh: cơ sở lý luận và định hướng phát triển Chủ biên: Vo Quang Tri. Đồng tác giả: Duong Thi Lien Ha. Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. năm 2018.
F 209. Hydrogen Production From Biogas Reforming: An Overview of Steam Reforming, Dry Reforming, Dual Reforming, and Tri-Reforming of Methane Chủ biên: Catherine Azzaro-Pantel. Đồng tác giả: Doan Pham Minh, Tan Ji Siang, Dai-Viet N Vo, Thanh Son Phan, Cyrille Ridart, Ange Nzihou, Didier Grouset. Nơi XB: Nhà xuất bản Elsevier. năm 2018.
F 210. Vật lý kiến trúc
Chủ biên: Nguyễn Đình Huấn. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà Xuất bản Xây Dựng. năm 2018.
F 211. Nghe Tin tức thời sự (Tập bài giảng cho LHS nước ngoài) Chủ biên: Nguyễn Ngọc Chinh. Đồng tác giả: . Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. năm 2018.
F 212. Tiếng Việt 1, 2, 3 (Tập bài giảng dùng cho SV nước ngoài chuyên ngành Kinh tế, Kỹ thuật) Chủ biên: Nguyễn Ngọc Chinh. Đồng tác giả: . Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. năm 2018.
F 213. Mạng máy tính Chủ biên: Nguyễn Hà Huy Cường. Đồng tác giả: Trần Ngọc Việt, Đoàn Văn Thắng, Đoàn Trung Sơn, Lê Thị Thanh Bình. Nơi XB: Nhà xuất bản Thông Tin Và Truyền Thông. năm 2018.
F 214. Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social-Informatics and Telecommunications Engineering, LNICST 217  Chủ biên: Vinh, P.C., Cuong, N.H.H., Vassev, E.. Đồng tác giả: . Nơi XB: LNICST @ SpringerLink. năm 2018.
F 215. Giáo trình Âm học Kiến trúc: Lịch sử, phương pháp tính toán, thiết kế, ứng dụng
Chủ biên: Nguyễn Anh Tuấn. Đồng tác giả: Phan Ánh Nguyên. Nơi XB: Nhà xuất bản Xây dựng. năm 2018.
F 216. Approche didactique de la  compréhension écrite du message publicitaire en francais. Chủ biên: Đào Thị Thanh Phượng. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Đà nẵng. năm 2018.
F 217. Diễn họa Kiến trúc Chủ biên: Lê Thị Kim Anh. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB. Hội nhà văn. năm 2018.
F 218. Giáo trình xử lý tín hiệu số và ứng dụng Chủ biên: Nguyễn Thị Khánh Hồng. Đồng tác giả: Lê Hữu Duy, Nguyễn Anh Duy. Nơi XB: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông. năm 2018.
F 219. Nghiên cứu Hán Nôm 2018 Chủ biên: Viện Nghiên cứu Hán Nôm. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nxb Thế giới. năm 2018.
F 220. Văn hóa dân gian miền biển Đà Nẵng Chủ biên: Võ Văn Hòe. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nxb Đà Nẵng. năm 2018.
F 221. Gas Turbine and Control in the Industry Chủ biên: Nguyen Hoang Mai. Đồng tác giả: . Nơi XB: Publishing house: Scholars' Press. năm 2018.
F 222.

Extension des systèmes MES au diagnostic des performances des systèmes de production au travers d’une approche probabiliste Bayésienne

Chủ biên: Ngoc Hoang Tran. Đồng tác giả: . Nơi XB: Le Centre pour la Communication Scientifique Directe. năm 2018.

F 223. A Coursebook on British and American Culture  Chủ biên: TS. Hồ Sĩ Thắng Kiệt. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. năm 2018.
F 224. Giáo trình Hành chính công Chủ biên: PGS.TS Lê Hữu Ái. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nxb Đà Nẵng. năm 2018.
F 225. Hành chính công Chủ biên: Lê Hữu Ái. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. năm 2018.
F 226. Giáo trình Hành chính công Chủ biên: PGS.TS.NGƯT. Lê Hữu Ái. Đồng tác giả: Thành viên. Nơi XB: Đà Nẵng. năm 2018.
F 227. English for Graphic Design  Chủ biên: Trần Thị Thùy Oanh. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. năm 2018.
F 228. Automation Distribution with S7-1200 Siemens Simatic PLC Controller Chủ biên: Vo Nhu Thanh. Đồng tác giả: . Nơi XB: LAP Lambert Academic Publishing. năm 2018.
F 229. Nhập môn kinh doanh Chủ biên: TS. Lê Thị Minh Hằng. Đồng tác giả: GS.TS. Nguyễn Trường Sơn
F 230. Giáo trình Lý thuyết bài toán đặt không chỉnh Chủ biên: Phạm Quý Mười. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền Thông. năm 2018.
F 231. Tư tưởng triết học của Lão Tử qua tác phẩm Đạo đức kinh trong triết học Trung Hoa cổ đại Chủ biên: Chủ biên. Đồng tác giả: kk. Nơi XB: NXB Đà Nẵng. năm 2018.
F 232. Development of a new device and statistical analysis Chủ biên: LE Van Thao. Đồng tác giả: . Nơi XB: LAMBERT Academic Publishing. năm 2018.
F 233. Dự báo cung – cầu và giải pháp nhằm đáp ứng nhu cầu lao động cho một số ngành kinh tế chủ yếu của tỉnh Quảng Nam Chủ biên: PGS.TS.Đào Hữu Hòa. Đồng tác giả: TS.Phạm Quang Tín; TS.Lê Dân. Nơi XB: NXB Thông tin&Truyền thông. năm 2018.
F 234. Văn hóa dân gian Đà Nẵng 2018 Chủ biên: Hội Văn nghệ dân gian TPĐN. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nxb Đà Nẵng. năm 2018.
F 235. Phát triển du lịch bền vững huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Chủ biên: TS.Nguyễn Thanh Tưởng. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG. năm 2018.
F 236. Kiểm toán căn bản Chủ biên: Đoàn Thị Ngọc Trai. Đồng tác giả: Nguyễn Thị Xuân Linh, Lê Thị Kim Yến. Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục. năm 2018.
F 237. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và vấn đề giáo dục đại học Việt Nam Chủ biên: Tác giả. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia. năm 2017.
F 238. Thiết kế tổ chức thi công Xây dựng Chủ biên: Phạm Thị Trang. Đồng tác giả: Không có. Nơi XB: Nhà xuất bản xây dựng Hà Nội. năm 2017.
F 239. Văn hóa dân gian Đà Nẵng 2017 Chủ biên: Hội Văn nghệ dân gian TPĐN. Đồng tác giả: . Nơi XB: Hội Văn nghệ dân gian TPĐN. năm 2017.
F 240. KỸ THUẬT THI CÔNG Chủ biên: Phan Quang Vinh_Lê Khánh Toàn. Đồng tác giả: Đặng Hưng Cầu, Đặng Công Thuật, Đinh Thị Như Thảo. Nơi XB: Nhà xuất bản Xây dựng. năm 2017.
F 241.
F 242. Giáo trình Đo lường Thể thao Chủ biên: Nguyễn Thanh Tùng. Đồng tác giả: Dương Mạnh Thắng, Nguyễn Thị Hùng, Giao Thị Kim Đông. Nơi XB: NXB Thông tin - Truyền thông. năm 2017.
F 243. Đà Nẵng Miền Trung những vấn đề lịch sử - văn hóa Chủ biên: Viện Nghiên cứu Phát triển KT-XH Đà Nẵng. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nxb Văn hóa Văn nghệ. năm 2017.
F 244. Tìm về đất Quảng, tập 1 Chủ biên: Nguyễn Hoàng Thân. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nxb Đà Nẵng. năm 2017.
F 245. Nghiên cứu Hán Nôm 2017 Chủ biên: Viện Nghiên cứu Hán Nôm. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nxb Thế giới. năm 2017.
F 246. Hệ thống điện gió và mặt trời: vấn đề - giải pháp Chủ biên: TS. Lưu Ngọc An, TS. Phan Đình Chung, TS. Đoàn Anh Tuấn. Đồng tác giả:

TS. Lưu Ngọc An,
TS. Phan Đình Chung, TS. Đoàn Anh Tuấn.
Nơi XB: Nhà xuất bản Xây Dựng. năm 2017.

F 247. Đồ họa máy tính Chủ biên: Nguyễn Tấn Khôi. Đồng tác giả: Phan Thanh Tao, Lê Thị Thu Nga. Nơi XB: Nhà XB Giáo dục Việt Nam. năm 2017.
F 248. Giáo trình một số vấn đề chọn lọc trong Hóa hữu cơ Chủ biên: Nguyễn Thị Việt Nga. Đồng tác giả: Hoàng Nữ Thùy Liên, Hồ Văn Ban, Võ Văn Quân, Nguyễn Lê Tuấn. Nơi XB: NXB. ĐHSP TP Hồ Chí Minh. năm 2017.
F 249. Giáo trình Hóa học các hợp chất thiên nhiên Chủ biên: Nguyên Lê Tuấn. Đồng tác giả: TS. Diệp Thị Lan Phương, ThS. Võ Thị Thanh Tuyền, ThS. Huỳnh Minh Hùng, ThS. Nguyễn Thị Ngĩa, TS. Võ Văn Quân. Nơi XB: NXB. ĐHQG TP Hồ Chí Minh. năm 2017.
F 250. Giáo trình Xây dựng website thương mại điện tử Chủ biên: Võ Ngọc Đạt. Đồng tác giả: Phạm Nguyễn Minh Nhựt. Nơi XB: Lưu hành nội bộ. năm 2017.
 
 Tìm thấy: 1322 mục / 27 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn