TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
75,104,053
 
SÁCH VÀ GIÁO TRÌNH

Đơn vị: Phòng:
F 201. Giáo trình Tĩnh Hóa sinh (Hóa sinh 1) Chủ biên: Bùi Xuân Đông. Đồng tác giả: TS. Nguyễn Minh Lý; TS. Phạm Thị Mỹ; ThS. Nguyễn Thị Bích Hằng; ThS. Lê Vũ Khánh Trang. Nơi XB: NXB Khoa học và Kỹ thuật. năm 2019.
F 202. Quản trị nguồn nhân lực tiếp cận chiến lược Chủ biên: Nguyễn Quốc Tuấn. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Đà Nẵng. năm 2018.
F 203. Sách chuyên khảo: Phật giáo Việt Nam thời Minh Mạng (1820 - 1840) Chủ biên: Nguyễn Duy Phương. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Thông tin truyền thông. năm 2018.
F 204. Tinh thần nhập thế của Phật giáo Việt Nam (1945-1975) Chủ biên: PGS.TS. Lê Cung. Đồng tác giả: PGS.TS. Lê Thành Nam, TS. Hồ Hải Hưng, TS. Nguyễn Minh Phương, TS. Nguyễn Trung Triều. Nơi XB: NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. năm 2018.
F 205. Effect of Fault Resistance on the Operating Behavior of Distance Relay Chủ biên: Phan Huan Vu - Kim Hung Le. Đồng tác giả: . Nơi XB: LAP LAMBERT Academic Publishing. năm 2018.
F 206. Triết học nhân sinh Mỹ và một số vấn đề nhân sinh cơ bản trong triết học Mỹ Chủ biên: TS. Trịnh Sơn Hoan. Đồng tác giả: . Nơi XB: Hà Nội. năm 2018.
F 207. Phân loại và giải nhanh bài tập trắc nghiệm vật lý lớp 12 theo định hướng phát triển năng lực học sinh - Tập 3 Chủ biên: Trần Văn Hưng - Đoàn Văn Lượng. Đồng tác giả: Dương Văn Đổng - Lê Thanh Huy - Phạm Thị Bá Linh. Nơi XB: NXB Đại học sư phạm. năm 2018.
F 208. Tư tưởng Triết học của Lão Tử qua tác phẩm "Đạo đức kinh" trong Triết học Trung Hoa cổ đại Chủ biên: Trần Hồng Lưu - Lê Thị Tuyết Ba. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. năm 2018.
F 209. Ý thức pháp luật và vận dụng vào Quảng Nam hiện nay Chủ biên: chủ bien. Đồng tác giả: Đồng tác giả. Nơi XB: NXB Đà Nẵng. năm 2018.
F 210. Modélisation de l’assise d’un fauteuil roulant pour handicapés; ISBN-13: 978-620-2-28411-0; ISBN-10: 6202284110 Chủ biên: Bùi Hệ Thống. Đồng tác giả: Karl DEBRAY, Philippe LESTRIEZ. Nơi XB: Editions Universitaires Europeennes. năm 2018.
F 211. Hình học họa hình
Chủ biên: Nguyễn Đức Sỹ. Đồng tác giả: Dương Thọ, Tôn Nữ Huyền Trang
.
Nơi XB: Nhà xuất bản xây dựng. năm 2018.
F 212. Độc học môi trường Chủ biên: Lê Phước Cường. Đồng tác giả: Đặng Kim Chi. Nơi XB: NXB ĐHQG Hà Nội. năm 2018.
F 213. Recent Development of Accounting and Reporting Practices in Vietnam, Chapter in The Routledge Handbook of Accounting in Asia  Chủ biên: Zhijun Lin. Đồng tác giả: . Nơi XB: Routledge, London and Newyork. năm 2018.
F 214. Tư tưởng Hồ Chí Minh dưới góc nhìn văn hóa Chủ biên: Đồng chủ biên. Đồng tác giả: Đồng tác giả. Nơi XB: Nxb Đà Nẵng. năm 2018.
F 215. Mô hình phố chuyên doanh: cơ sở lý luận và định hướng phát triển Chủ biên: TS. Võ Quang Trí. Đồng tác giả: TS. Đường Thị Liên Hà. Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. năm 2018.
F 216. Lê Hữu Ái   Giáo trình Hành chính công Chủ biên: NGƯT. PGS.TS Lê Hữu Ái. Đồng tác giả: TS Lâm Bá Hoà, TS Lê  Văn Thao, TS Trịnh Sơn Hoan, TS Trương Thị Thu Hiền. ThS Nguyễn Tiến Nam. Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. năm 2018.
F 217. Văn học nhà trường theo định hướng Dạy học tích hợp Chủ biên: Lê Đức Luận. Đồng tác giả: . Nơi XB: Đại học Quốc gia Hà Nội. năm 2018.
F 218. Kiểm toán căn bản Chủ biên: Đoàn thị Ngọc Trai. Đồng tác giả: Đoàn Nguyễn Trang Phương, Nguyễn Xuân Linh, Lê thị Kim Yến. Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục. năm 2018.
F 219. Kiểm toán căn bản Chủ biên: TS. Đoàn Thị Ngọc Trai. Đồng tác giả:
F 220. Tổ chức phòng thủ và thực thi chủ quyền biển đảo Đàng Trong dưới thời các chúa Nguyễn Chủ biên: không có chủ biên. Đồng tác giả: Lưu Trang, Nguyễn Duy Phương, Trương Anh Thuận. Nơi XB: Đà Nẵng. năm 2018.
F 221. Polymères à blocs: Synthèse, caractérisation, application pour peintures anti-salissures marines Chủ biên: Dương Thế Hy. Đồng tác giả: . Nơi XB: Presses Académiques Francophones. năm 2018.
F 222. Commande sans capteur d’une machine synchrone à réluctance variable Chủ biên: Duc Quan Nguyen. Đồng tác giả: . Nơi XB: Editions universitaires europeennes. năm 2018.
F 223. Tư tưởng Hồ Chí Minh dưới góc nhìn văn hóa Chủ biên: TS. Trần Hồng Lưu - TS. Lê Thị Tuyết Ba. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nxb Đà Nẵng. năm 2018.
F 224. Lê Hữu Ái - Lê Văn Thao, Thực hiện công bằng và dân chủ dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam hiện nay, trong cuốn "Tư tưởng của C. Mác về công bằng xã hội với dân chủ với ý nghĩa hiện thời của nó" Nhà xuất bản Khoa học Xã hội H, 2018 Chủ biên: Nguyễn Tài Đông, Trần Tuấn Phong, Cao Thu Hằng. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà Xuất bản Khoa học xã hội, H.2018. năm 2018.
F 225. Kỹ thuật lập trình CNC Chủ biên: Nguyễn Thị Hải Vân. Đồng tác giả: Ngô Tấn Thống; Đào Thanh Hùng; Dương Quang Thiện; Nguyễn Thái Dương. Nơi XB: Nhà Xuất Bản Xây Dựng. năm 2018.
F 226. Điều hòa không khí ứng dụng Chủ biên: PGS.TS.Võ Chí Chính. Đồng tác giả: TS. Vũ Huy Khuê, ThS. Mã Phước Hoàng. Nơi XB: Nhà xuất bản Xây dựng. năm 2018.
F 227. Quản trị chiến lược toàn cầu. Chuyên đề NCS Chủ biên: Lê Thế Giới. Đồng tác giả: . Nơi XB: Trường đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng. năm 2018.
F 228. Entrepreneurship book of Vietnamese cases
F 229. PGS, TS Lê Hữu Ái - TS Lê Văn Thao, Thực hiện công bằng và dân chủ dưới tác động của cách mạng công nghiệp 4.0, Trong cuốn" Tư tưởng của tưởng của C. Mác về công bằng xã hội với dân chủ và ý nghĩa hiện thời của nó" Việ Hàn lâm Khoa học xã hội, Viện Triết học Chủ biên: Nguyễn Tài Đông - Trần Tuấn Phong - Cao Thu Hằng. Đồng tác giả:  Lê Hữu Ái, Lê Văn Thao. Nơi XB: Ha Nôi,2018. năm 2018.
F 230. Mô hình phố chuyên doanh: cơ sở lý luận và định hướng phát triển Chủ biên: Vo Quang Tri. Đồng tác giả: Duong Thi Lien Ha. Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. năm 2018.
F 231. Hydrogen Production From Biogas Reforming: An Overview of Steam Reforming, Dry Reforming, Dual Reforming, and Tri-Reforming of Methane Chủ biên: Catherine Azzaro-Pantel. Đồng tác giả: Doan Pham Minh, Tan Ji Siang, Dai-Viet N Vo, Thanh Son Phan, Cyrille Ridart, Ange Nzihou, Didier Grouset. Nơi XB: Nhà xuất bản Elsevier. năm 2018.
F 232. Vật lý kiến trúc
Chủ biên: Nguyễn Đình Huấn. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà Xuất bản Xây Dựng. năm 2018.
F 233. Nghe Tin tức thời sự (Tập bài giảng cho LHS nước ngoài) Chủ biên: Nguyễn Ngọc Chinh. Đồng tác giả: . Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. năm 2018.
F 234. Tiếng Việt 1, 2, 3 (Tập bài giảng dùng cho SV nước ngoài chuyên ngành Kinh tế, Kỹ thuật) Chủ biên: Nguyễn Ngọc Chinh. Đồng tác giả: . Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. năm 2018.
F 235. Mạng máy tính Chủ biên: Nguyễn Hà Huy Cường. Đồng tác giả: Trần Ngọc Việt, Đoàn Văn Thắng, Đoàn Trung Sơn, Lê Thị Thanh Bình. Nơi XB: Nhà xuất bản Thông Tin Và Truyền Thông. năm 2018.
F 236. Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social-Informatics and Telecommunications Engineering, LNICST 217  Chủ biên: Vinh, P.C., Cuong, N.H.H., Vassev, E.. Đồng tác giả: . Nơi XB: LNICST @ SpringerLink. năm 2018.
F 237. Giáo trình Âm học Kiến trúc: Lịch sử, phương pháp tính toán, thiết kế, ứng dụng
Chủ biên: Nguyễn Anh Tuấn. Đồng tác giả: Phan Ánh Nguyên. Nơi XB: Nhà xuất bản Xây dựng. năm 2018.
F 238. Approche didactique de la  compréhension écrite du message publicitaire en francais. Chủ biên: Đào Thị Thanh Phượng. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Đà nẵng. năm 2018.
F 239. Diễn họa Kiến trúc Chủ biên: Lê Thị Kim Anh. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB. Hội nhà văn. năm 2018.
F 240. Giáo trình xử lý tín hiệu số và ứng dụng Chủ biên: Nguyễn Thị Khánh Hồng. Đồng tác giả: Lê Hữu Duy, Nguyễn Anh Duy. Nơi XB: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông. năm 2018.
F 241. Văn hóa dân gian miền biển Đà Nẵng Chủ biên: Võ Văn Hòe. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nxb Đà Nẵng. năm 2018.
F 242. Nghiên cứu Hán Nôm 2018 Chủ biên: Viện Nghiên cứu Hán Nôm. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nxb Thế giới. năm 2018.
F 243.

Extension des systèmes MES au diagnostic des performances des systèmes de production au travers d’une approche probabiliste Bayésienne

Chủ biên: Ngoc Hoang Tran. Đồng tác giả: . Nơi XB: Le Centre pour la Communication Scientifique Directe. năm 2018.

F 244. Gas Turbine and Control in the Industry Chủ biên: Nguyen Hoang Mai. Đồng tác giả: . Nơi XB: Publishing house: Scholars' Press. năm 2018.
F 245. Kiểm toán căn bản Chủ biên: Đoàn Thị Ngọc Trai. Đồng tác giả: Nguyễn Thị Xuân Linh, Lê Thị Kim Yến. Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục. năm 2018.
F 246. Dự báo cung – cầu và giải pháp nhằm đáp ứng nhu cầu lao động cho một số ngành kinh tế chủ yếu của tỉnh Quảng Nam Chủ biên: PGS.TS.Đào Hữu Hòa. Đồng tác giả: TS.Phạm Quang Tín; TS.Lê Dân. Nơi XB: NXB Thông tin&Truyền thông. năm 2018.
F 247. Phát triển du lịch bền vững huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Chủ biên: TS.Nguyễn Thanh Tưởng. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG. năm 2018.
F 248. Tư tưởng triết học của Lão Tử qua tác phẩm Đạo đức kinh trong triết học Trung Hoa cổ đại Chủ biên: Chủ biên. Đồng tác giả: kk. Nơi XB: NXB Đà Nẵng. năm 2018.
F 249. Development of a new device and statistical analysis Chủ biên: LE Van Thao. Đồng tác giả: . Nơi XB: LAMBERT Academic Publishing. năm 2018.
F 250. Giáo trình Hành chính công Chủ biên: PGS.TS Lê Hữu Ái. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nxb Đà Nẵng. năm 2018.
 
 Tìm thấy: 1344 mục / 27 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn