TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
52,571,456
 
SÁCH VÀ GIÁO TRÌNH

Đơn vị: Phòng:
F 301. Quản trị thương hiệu Chủ biên: TS.Phạm thị Lan Hương. Đồng tác giả: PGS.TS.Lê Thế Giới, TS.Lê thị Minh Hằng. Nơi XB: Nhà xuất bản tài chính. năm 2014.
F 302. Giáo trình Kinh tế và Quản lý đô thị Chủ biên: PGS.TS Võ Xuân Tiến. Đồng tác giả: ThS.Hà Quang Thơ; ThS. Nguyễn Thị Hải Đường. Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. năm 2014.
F 303. Vai trò của cảm xúc mua hàng trong quan hệ giữa môi trường cửa hàng và hành vi tiếp cận Chủ biên: TS.Phạm thị Lan Hương. Đồng tác giả:
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. năm 2014.
F 304. Sự hài lòng của khách hàng- Trường hợp dịch vụ ngân hàng tại Đà Nẵng Chủ biên: Phạm thị Lan Hương. Đồng tác giả: Nguyễn Thị Bích Thủy. Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. năm 2014.
F 305. Hình ảnh điểm đến du lịch và vai trò của nguồn thông tin: Ứng dụng cho Đà Nẵng Chủ biên: Nguyễn Thị Bích Thủy. Đồng tác giả: Phạm thị Lan Hương. Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. năm 2014.
F 306. Quản trị thương hiệu Chủ biên: Phạm Thị Lan Hương. Đồng tác giả: Lê Thế Giới, Lê Thị Minh Hằng. Nơi XB: Nhà xuất bản tài chính. năm 2014.
F 307. Quản lý chất lượng tổng thể, từ sản xuất, kinh doanh đến giáo dục đại học  Chủ biên: Lê Đình Sơn. Đồng tác giả:
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. năm 2014.
F 308. Kỹ thuật truyền số liệu
walgreens prints coupons open free printable coupons
Chủ biên: Phan Thị Quỳnh Hương. Đồng tác giả: . Nơi XB: Lưu hành nội bộ. năm 2014.
F 309. Cung cấp nhiên liệu trong Động cơ đốt trong Chủ biên: Trần Văn Nam. Đồng tác giả: Dương Việt Dũng. Nơi XB: NXB Khoa học và Kỹ thuật, Mã số ISBN 978-604-67-0266-5, QĐXB số 40/ QĐXB-NXBKHKT. năm 2014.
F 310. Giáo trình Tin học đại cương Chủ biên: Hoàng Thị Thanh Hà. Đồng tác giả: Vũ Hà Tuấn Anh, Nguyễn Văn Chức, Đặng Trung Thành, Nguyễn Thành Thủy, Châu Ngọc Tuấn, Phan Đình Vấn. Nơi XB: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông. năm 2014.
F 311. Chapter: "Inequality of access to language learning in primary education in Vietnam: A case study" in Equality in education: Fairness and inclusion Chủ biên: H. Zhang, P. Chan, & C. Boyle. Đồng tác giả: Le T. Linh, Tran H. Quynh, Nguyen T. Ha. Nơi XB: Sense Publisher. năm 2014.
F 312. Chapter: "Journeying into the world of academia: Global and local negotiations" in Navigating international academia Chủ biên: Brown, R. J.. Đồng tác giả: . Nơi XB: Sense Publisher. năm 2014.
F 313. Quản lý và sử dụng hiệu quả đất đai ở Tây Nguyên gắn với phát triển bền vững Chủ biên: Tham gia. Đồng tác giả: đồng tác giả. Nơi XB: nxb cHÍNH TRỊ QUỐC GIA. năm 2014.
F 314. Bài giảng Marketing căn bản 
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Chủ biên: Bộ môn Thương mại điện tử. Đồng tác giả: Ths. Lâm Thiếu Linh. Nơi XB: Lưu hành nội bộ. năm 2014.
F 315. Giáo trình Chiến lược và Chính sách phát triển giáo dục Chủ biên: Bùi Việt Phú. Đồng tác giả: Nguyễn Văn Đệ - Đặng Bá Lãm. Nơi XB: NXB Giáo dục Việt Nam. năm 2014.
F 316. Giáo trình Tin học đại cương Chủ biên: Hoàng Thị Thanh Hà. Đồng tác giả: Nguyễn Thành Thủy, Vũ Hà Tuấn Anh, Nguyễn Văn Chức, Đặng Trung Thành, Châu Ngọc Tuấn, Phan Đình Vấn. Nơi XB: NXB Thông tin và Truyền thông. năm 2014.
F 317. Local Development through Cooperative and Social Enterprise Model, Vol.6 Special Issue, Sungkonghoe Business Review (ISSN 2005-7601).
Chủ biên: Jang Seungkwon and Nguyễn Phúc Nguyên. Đồng tác giả:
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
.
Nơi XB: Songkonghoe University, South Korea. năm 2014.
F 318.

Dự án nâng cao năng lực nuôi dạy trẻ vì sự phát triển nguồn nhân lực phụ
nữ Việt Nam (lần 2; tái bản chỉnh sửa) 
Chủ biên: CHO, HYUNG -SOOK , Người dịch: Trần Thị Lan Anh, Nguyễn Ngọc Tuyền.. Đồng tác giả: Ahn Hye Jun, Nam Ki Won, Kim Myong Ha, Lee Eun Hyong, Kim Myong Jung, Han Shin Ae, Jeong Woo Jeong.

unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Nơi XB: NXB Đà Nẵng. năm 2014.
F 319.  Bài giảng học phần Kế toán tài chính doanh nghiệp 1 Chủ biên: Bộ môn Kế toán - Tin học. Đồng tác giả:  Nguyễn Linh Giang, Trương Hoàng Tú Nhi
marriage affairs open i want an affair
.
Nơi XB: Lưu hành nội bộ - Trường Cao đẳng công nghệ thông tin. năm 2014.
F 320. Tính nhiệt thiết bị lò hơi, NXB Xây dựng, Hà Nội năm 2014, Chủ biên: Hoàng Ngọc Đồng Chủ biên: Hoàng Ngọc Đồng. Đồng tác giả: Hoàng Ngọc Đồng, Đào Ngọc Chân. Nơi XB: Nhà xuất bản Xây dựng. năm 2014.
F 321. Hồ Thị Kiều Oanh: Một số phương tiện ngôn ngữ biểu đạt tính lịch sự trong giao tiếp lời nói bằng tiếng Anh và tiếng Việt - Hành động ngỏ lời giúp đỡ (2014).(Linguistic Realizations Expressing Politeness in Speech Behaviors in English Versus Vietnamese -  Assistance Offering). Hue: Hue University Publishing House. ISBN: 978-604-912-188-3 Chủ biên: Hồ Thị Kiều Oanh. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học Huế, Huế. năm 2014.
F 322. Giáo trình Thực hành Tin học Đại cương Chủ biên: Nguyễn Thanh Bình, Phan Thanh Tao, Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Tấn Khôi, Nguyễn Văn Nguyên. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Thông tin Truyền thông. năm 2014.
F 323. Quang học Kiến trúc
Chủ biên: Nguyễn Anh Tuấn. Đồng tác giả: Lê Thị Kim Dung
.
Nơi XB: Khoa Kiến trúc - trường ĐHBK (Lưu hành nội bộ). năm 2014.
F 324. Giáo trình thực hành Tin học đại cương Chủ biên: Nguyễn Thanh Bình, Phan Thanh Tao, Nguyễn Tấn Khôi, Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Văn Nguyên. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Thông tin và Truyền thông. năm 2014.
F 325. Oxydation ménagée du méthane en formaldéhyde.
Catalyseurs de vanadium supporté sur silice mésoporeuse : préparation, structure, mécanisme réactionnel et performance 
ISBN-10: 3838148789; ISBN-13: 978-3-8381-4878-6; EAN: 9783838148786
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Chủ biên: NGUYEN Dinh Lam. Đồng tác giả:
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
.
Nơi XB: Presses Académiques Francophones. năm 2014.
F 326. TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG Chủ biên: TS. Hoàng Thị Thanh Hà. Đồng tác giả: ThS. Châu Ngọc Tuấn. Nơi XB: NXB THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG. năm 2014.
F 327. Cơ sở thiết kế mạch tích hợp số (VLSI) và công nghệ xử lí vi mạch (IC) Chủ biên: Chủ biên. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Giáo Dục Việt Nam. năm 2014.
F 328.

Giáo trình Giao tiếp sư phạm

Chủ biên: Lê Quang Sơn, Nguyễn Văn Lũy. Đồng tác giả: Lê Quang Sơn, Nguyễn Văn Lũy. Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học sư phạm Hà Nội. năm 2014.

F 329. Sự hài lòng của khách hàng- Trường hợp dịch vụ ngân hàng tại Đà Nẵng. NXB Đà Nẵng, 2014 Chủ biên: Phạm Thị Lan Hương. Đồng tác giả: Nguyễn Thị Bích Thủy
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
.
Nơi XB: NXB Đà Nẵng. năm 2014.
F 330. Hình ảnh điểm đến và vai trò của nguồn truyền thông - Ứng dụng cho thành phố Đà Nẵng. NXB Đà Nẵng, 2014
walgreens prints coupons open free printable coupons
Chủ biên: Nguyễn Thị Bích Thủy. Đồng tác giả: Phạm Thị Lan Hương. Nơi XB: NXB Đà Nẵng. năm 2014.
F 331.

Sách chuyên khảo Phát triển nguồn nhân lực ở Đà Nẵng


Chủ biên: PGS.TS Võ Xuân Tiến. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học xã hội. năm 2014.
F 332. Lễ hội cộng đồng: Truyền thống và biến đổi Chủ biên: Nhiều tác giả. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. năm 2014.
F 333. Quản trị thương hiệu Chủ biên: TS.Phạm Lan Hương. Đồng tác giả: TS.Lê Thị Minh Hằng
PGS.TS.Lê Thế Giới. Nơi XB: NXB Tài Chính. năm 2014.
F 334.
Course EE492 Design in Communication
s  
Chủ biên: Nguyễn Văn Tuấn. Đồng tác giả: . Nơi XB: Lưu hành nội bộ. năm 2014.
F 335. Vieillissement de matériaux composite modèles époxy/verre (ISBN: 978-3-8381-4943-1)
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Chủ biên: NGUYEN Thanh Hoi. Đồng tác giả: . Nơi XB: Presses Académiques Francophones, OmniScriptum GmbH & Co. KG, CHLB Đức. năm 2014.
F 336. Minna no Nihongo – Giáo trình Tiếng Nhật trung cấp I
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Chủ biên: Ngô Quang Vinh - Biên dịch. Đồng tác giả:
walgreens prints coupons open free printable coupons
.
Nơi XB: NXB 3A, Tokyo, Nhật Bản. năm 2014.
F 337. Giảng dạy tư tưởng Hồ Chí Minh những vấn đề lý luận và thực tiễn
Chủ biên: đồng tác giã. Đồng tác giả: Đồng tác giã
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Công an nhân dân. năm 2014.
F 338. Giải tích mạng Chủ biên: Lê Kim Hùng. Đồng tác giả:
walgreens prints coupons open free printable coupons
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. năm 2014.
F 339. Giáo trình Lập trình căn bản Chủ biên: Nguyễn Anh Tuấn. Đồng tác giả: . Nơi XB: Lưu hành nội bộ. năm 2014.
F 340. Bài tập lập trình Java cơ bản
Chủ biên: Huỳnh Công Pháp. Đồng tác giả:
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
.
Nơi XB: NB Thông tin và Truyền thông. năm 2014.
F 341. Giáo trình Lập trình căn bản
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Chủ biên: Nguyễn Đức Hiển. Đồng tác giả: Nguyễn Thị Ly Sa
Đinh Thị Mỹ Hạnh. Nơi XB: Lưu hành nội bộ. năm 2014.
F 342. Bài tập Lập trình căn bản Chủ biên: Nguyễn Thị Ly Sa. Đồng tác giả: Nguyễn Đức Hiển
F 343. Đà Nẵng chống liên quân Pháp - Tây Ban Nha (1858-1860) Chủ biên: Hội Khoa học Lịch sử thành phố Đà Nẵng. Đồng tác giả: Lưu Trang và các tác giả khác
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục. năm 2014.
F 344. Giáo trình Website Thương mại Điện tử
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Chủ biên: Nguyễn Anh Tuấn. Đồng tác giả:
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
.
Nơi XB: Lưu hành nội bộ. năm 2014.
F 345. Giáo trình giải tích mạng điện
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Chủ biên: PGS.TS. Lê Kim Hùng. Đồng tác giả: TS. Nguyễn Hữu Hiếu. Nơi XB: Nhà xuất bản giáo dục. năm 2014.
F 346. Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam hiện nay
marriage affairs open i want an affair
Chủ biên: Chủ biên. Đồng tác giả:
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia. năm 2014.
F 347. Tổ chức xã hội truyền thống của người Cơ tu ở huyện Nam Đông tỉnh Thừa Thiên Huế Chủ biên: TS. Trần Thị Mai An. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia. năm 2014.
F 348. The Green Fiscal Mechanism and Reform for Low Carbon Development: East Asia and Europe Chủ biên: Akihisha Mori et all. Đồng tác giả: Le Thi Kim Oanh. Nơi XB: Routledge, New York-London. năm 2014.
F 349. Tiếng Anh 1
Chủ biên: Nguyễn Quốc Hùng, MA. Đồng tác giả: Ngọc Thị Hoa - Nguyễn Thị Phương Thảo - Vũ Tuyết Thu
.
Nơi XB: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam. năm 2014.
F 350. Tài liệu học tập Hán Nôm 1 (chữ Hán) Chủ biên: Nguyễn Hoàng Thân. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nxb Đà Nẵng. năm 2014.
 
 Tìm thấy: 1126 mục / 23 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn