TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
49,479,488
 
SÁCH VÀ GIÁO TRÌNH

Đơn vị: Phòng:
F 301. Đà Nẵng chống Liên quân Pháp - Tây Ban Nha (1858-1860)
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Chủ biên: Hội Khoa học Lịch sử Thành phố Đà Nẵng. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục. năm 2014.
F 302. Tin học đại cương Chủ biên: TS.HoàngThị Thanh Hà. Đồng tác giả: Nguyễn Văn Chức. Nơi XB: NXB TTTT. năm 2014.
F 303. Kiểm soát kim loại nặng trong đất bằng thực vật Chủ biên: Võ Văn Minh. Đồng tác giả:
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
.
Nơi XB: NXB Giáo dục Việt Nam. năm 2014.
F 304.

Sách Kỹ năng thuyết trình
Chủ biên: ThS. Đoàn Chí Thiện. Đồng tác giả: không. Nơi XB: Nhà Xuất bản Thông tin Truyền thông. năm 2014.

F 305. Thiết kế cầu dầm và cầu dàn thép Chủ biên: Nguyễn Văn Mỹ, Nguyễn Văn Bảo Nguyên. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Xây dựng. năm 2014.
F 306. Triều Nguyễn với công cuộc bảo vệ biển đảo Tổ quốc thế kỷ XIX Chủ biên: Đỗ Bang. Đồng tác giả: Lưu Trang và các tác giả khác. Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. năm 2014.
F 307. Lễ hội cộng đồng: Truyền thống và biến đổi.  Chủ biên: Nhiều tác giả. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nxb Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. năm 2014.
F 308. Giáo trình giải tích mạng điện
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Chủ biên: PGS.TS. Lê Kim Hùng. Đồng tác giả: TS. Nguyễn Hữu Hiếu. Nơi XB: Nhà xuất bản giáo dục. năm 2014.
F 309. Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam hiện nay
marriage affairs open i want an affair
Chủ biên: Chủ biên. Đồng tác giả:
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia. năm 2014.
F 310. Tổ chức xã hội truyền thống của người Cơ tu ở huyện Nam Đông tỉnh Thừa Thiên Huế Chủ biên: TS. Trần Thị Mai An. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia. năm 2014.
F 311. Đà Nẵng chống liên quân Pháp - Tây Ban Nha (1858-1860) Chủ biên: Hội Khoa học Lịch sử thành phố Đà Nẵng. Đồng tác giả: Lưu Trang và các tác giả khác
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục. năm 2014.
F 312. Bài giảng Marketing căn bản 
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Chủ biên: Bộ môn Thương mại điện tử. Đồng tác giả: Ths. Lâm Thiếu Linh. Nơi XB: Lưu hành nội bộ. năm 2014.
F 313.

Giáo trình Giao tiếp sư phạm

Chủ biên: Lê Quang Sơn, Nguyễn Văn Lũy. Đồng tác giả: Lê Quang Sơn, Nguyễn Văn Lũy. Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học sư phạm Hà Nội. năm 2014.

F 314. Sự hài lòng của khách hàng- Trường hợp dịch vụ ngân hàng tại Đà Nẵng. NXB Đà Nẵng, 2014 Chủ biên: Phạm Thị Lan Hương. Đồng tác giả: Nguyễn Thị Bích Thủy
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
.
Nơi XB: NXB Đà Nẵng. năm 2014.
F 315. Hình ảnh điểm đến và vai trò của nguồn truyền thông - Ứng dụng cho thành phố Đà Nẵng. NXB Đà Nẵng, 2014
walgreens prints coupons open free printable coupons
Chủ biên: Nguyễn Thị Bích Thủy. Đồng tác giả: Phạm Thị Lan Hương. Nơi XB: NXB Đà Nẵng. năm 2014.
F 316.

Sách chuyên khảo Phát triển nguồn nhân lực ở Đà Nẵng


Chủ biên: PGS.TS Võ Xuân Tiến. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học xã hội. năm 2014.
F 317. Lễ hội cộng đồng: Truyền thống và biến đổi Chủ biên: Nhiều tác giả. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. năm 2014.
F 318. Cơ sở thiết kế mạch tích hợp số (VLSI) và công nghệ xử lí vi mạch (IC) Chủ biên: Chủ biên. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Giáo Dục Việt Nam. năm 2014.
F 319. Quản trị thương hiệu Chủ biên: TS.Phạm Lan Hương. Đồng tác giả: TS.Lê Thị Minh Hằng
PGS.TS.Lê Thế Giới. Nơi XB: NXB Tài Chính. năm 2014.
F 320.

Dự án nâng cao năng lực nuôi dạy trẻ vì sự phát triển nguồn nhân lực phụ
nữ Việt Nam (lần 2; tái bản chỉnh sửa) 
Chủ biên: CHO, HYUNG -SOOK , Người dịch: Trần Thị Lan Anh, Nguyễn Ngọc Tuyền.. Đồng tác giả: Ahn Hye Jun, Nam Ki Won, Kim Myong Ha, Lee Eun Hyong, Kim Myong Jung, Han Shin Ae, Jeong Woo Jeong.

unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Nơi XB: NXB Đà Nẵng. năm 2014.
F 321.  Bài giảng học phần Kế toán tài chính doanh nghiệp 1 Chủ biên: Bộ môn Kế toán - Tin học. Đồng tác giả:  Nguyễn Linh Giang, Trương Hoàng Tú Nhi
marriage affairs open i want an affair
.
Nơi XB: Lưu hành nội bộ - Trường Cao đẳng công nghệ thông tin. năm 2014.
F 322. Tính nhiệt thiết bị lò hơi, NXB Xây dựng, Hà Nội năm 2014, Chủ biên: Hoàng Ngọc Đồng Chủ biên: Hoàng Ngọc Đồng. Đồng tác giả: Hoàng Ngọc Đồng, Đào Ngọc Chân. Nơi XB: Nhà xuất bản Xây dựng. năm 2014.
F 323. Giáo trình Chiến lược và Chính sách phát triển giáo dục Chủ biên: Bùi Việt Phú. Đồng tác giả: Nguyễn Văn Đệ - Đặng Bá Lãm. Nơi XB: NXB Giáo dục Việt Nam. năm 2014.
F 324. Giáo trình Tin học đại cương Chủ biên: Hoàng Thị Thanh Hà. Đồng tác giả: Nguyễn Thành Thủy, Vũ Hà Tuấn Anh, Nguyễn Văn Chức, Đặng Trung Thành, Châu Ngọc Tuấn, Phan Đình Vấn. Nơi XB: NXB Thông tin và Truyền thông. năm 2014.
F 325. Local Development through Cooperative and Social Enterprise Model, Vol.6 Special Issue, Sungkonghoe Business Review (ISSN 2005-7601).
Chủ biên: Jang Seungkwon and Nguyễn Phúc Nguyên. Đồng tác giả:
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
.
Nơi XB: Songkonghoe University, South Korea. năm 2014.
F 326.
Course EE492 Design in Communication
s  
Chủ biên: Nguyễn Văn Tuấn. Đồng tác giả: . Nơi XB: Lưu hành nội bộ. năm 2014.
F 327. Vieillissement de matériaux composite modèles époxy/verre (ISBN: 978-3-8381-4943-1)
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Chủ biên: NGUYEN Thanh Hoi. Đồng tác giả: . Nơi XB: Presses Académiques Francophones, OmniScriptum GmbH & Co. KG, CHLB Đức. năm 2014.
F 328. Giảng dạy tư tưởng Hồ Chí Minh những vấn đề lý luận và thực tiễn
Chủ biên: đồng tác giã. Đồng tác giả: Đồng tác giã
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Công an nhân dân. năm 2014.
F 329. Giải tích mạng Chủ biên: Lê Kim Hùng. Đồng tác giả:
walgreens prints coupons open free printable coupons
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. năm 2014.
F 330. Minna no Nihongo – Giáo trình Tiếng Nhật trung cấp I
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Chủ biên: Ngô Quang Vinh - Biên dịch. Đồng tác giả:
walgreens prints coupons open free printable coupons
.
Nơi XB: NXB 3A, Tokyo, Nhật Bản. năm 2014.
F 331. Tin học Đại cương Chủ biên: Hoàng Thị Thanh Hà. Đồng tác giả: Vũ Hà Tuấn Anh, Nguyễn Văn Chức, Đặng Trung Thành, Nguyễn Thành Thủy, Châu Ngọc Tuấn, Phan Đình Vấn
marriage affairs open i want an affair
.
Nơi XB: Đà Nẵng. năm 2014.
F 332. Thiết kế tường chắn đất có cốt theo các tiêu chuẩn - ISBN 978-604-82-1279-7
F 333. Khoa học môi trường đại cương Chủ biên: Võ Văn Minh. Đồng tác giả: Đoạn Chí Cường, Nguyễn Văn Khánh, Kiều Thị Kinh. Nơi XB: Giáo dục Việt Nam. năm 2014.
F 334. Bài giảng Học phần Kiểm toán căn bản Chủ biên: Bộ môn Kế toán - Tin học. Đồng tác giả: Trần Thị Mỹ Châu, Trương Hoàng Tú Nhi. Nơi XB: Lưu hành nội bộ - Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin. năm 2014.
F 335. Bài giảng Học phần Kế toán tài chính doanh nghiệp 1 Chủ biên: Bộ môn Kế toán - Tin học. Đồng tác giả: Nguyễn Linh Giang, Trương Hoàng Tú Nhi.. Nơi XB: Lưu hành nội bộ - Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin. năm 2014.
F 336. Giáo trình lập trình Android
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Chủ biên: Nguyễn Anh Tuấn. Đồng tác giả: . Nơi XB: Lưu hành nội bộ. năm 2014.
F 337. Những vấn đề chính tả tiếng Việt hiện nay Chủ biên: in chung. Đồng tác giả: nhiều tác giả. Nơi XB: NXB Văn hóa-Văn nghệ. năm 2014.
F 338. Ngôn ngữ học Việt Nam trong bối cảnh đổi mới và hội nhập Chủ biên: in chung. Đồng tác giả: nhiều tác giả. Nơi XB: NXB Khoa học xã hội. năm 2014.
F 339. British and American Literature Chủ biên: TS Đinh Thị Minh Hiền. Đồng tác giả: Không. Nơi XB: Lưu hành nội bộ tại CEE - Đại Học Đà Nẵng. năm 2014.
F 340. Phương pháp đo ấm ốc tai méo tiếng trong chẩn đoán sớm điếc nghề nghiệp Chủ biên: Nguyễn Đăng Quốc Chấn. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà Xuất bản Y học. năm 2014.
F 341. Miễn dịch và dị ứng trong bệnh lý tai mũi họng Chủ biên: Nguyễn Đăng Quốc Chấn. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà Xuất bản Y học. năm 2014.
F 342. Tiếng Nga hiện đại (Cấu tạo từ, Cụm từ, Câu đơn). Giáo trình Đại học. Chủ biên: Chủ biên. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. năm 2014.
F 343. Giáo trình Thực hành Tin học Đại cương Chủ biên: Nguyễn Văn Nguyên. Đồng tác giả: . Nơi XB: Đà Nẵng. năm 2014.
F 344. Động cơ biogas Chủ biên: Bùi Văn Ga. Đồng tác giả: Trần Văn Nam-Lê Xuân Thạch-Lê Minh Tiến-Trương Lê Bích Trâm-Trần Thanh Hải Tùng-Nguyễn Thị Thanh Xuân. Nơi XB: Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. năm 2013.
F 345. Giáo trình Tin học đại cương Chủ biên: Nguyễn Thanh Bình, Phan Thanh Tao, Nguyễn Tấn Khôi, Huỳnh Hữu Hưng, Huỳnh Công Pháp. Đồng tác giả:
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
.
Nơi XB: NXB Thông tin và Truyền thông. năm 2013.
F 346. Giáo trình : Chính sách công.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Chủ biên: PGS.TS Võ Xuân Tiến. Đồng tác giả:
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
.
Nơi XB: Nhà xuất bản khoa học xã hội. năm 2013.
F 347. Kiểm thử phần mềm
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Chủ biên: Nguyễn Thanh Bình. Đồng tác giả:
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
.
Nơi XB: NXB Giáo dục Việt Nam. năm 2013.
F 348. Gia công composite
Chủ biên: Đoàn Thị Thu Loan. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Bách Khoa Hà Nội. năm 2013.
F 349.

Đường biên - tập 2 (phê bình và nghiên cứu)

unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
Chủ biên: Nhiều tác giả. Đồng tác giả:
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
.
Nơi XB: Nxb Đà Nẵng. năm 2013.
F 350. Đại cương văn hóa Việt Nam( Tập bài giảng), Nơi xuất bản, Đà Nẵng, 2013 Chủ biên: Ngô Văn Hà. Đồng tác giả: xxx. Nơi XB: Đà Nẵng. năm 2013.
 
 Tìm thấy: 1090 mục / 22 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn