TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
49,486,729
 
SÁCH VÀ GIÁO TRÌNH

Đơn vị: Phòng:
F 351. Cơ sở Địa chất - Địa chất công trình
walgreens prints coupons open free printable coupons
Chủ biên: Nguyễn Chí Trung. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản xây dựng. năm 2013.
F 352.

Tiếng Việt nâng cao (Giáo trình dành cho người nước ngoài)

Chủ biên: Trương Thị Diễm. Đồng tác giả:
.
Nơi XB: NXB Lao động, Hà Nội. năm 2013.

F 353. Từ xưng hô có nguồn gốc danh từ thân tộc (Sách chuyên khảo) Chủ biên: Trương Thị Diễm. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Văn học. năm 2013.
F 354. KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG ĐIỆN Tập 3 Chủ biên: Nguyễn Hoàng Mai. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Xây dựng Hà Nội. năm 2013.
F 355.

Kế toán quản trị (dành cho hệ đào tạo từ xa)

Chủ biên: PGS.TS Hoàng Tùng. Đồng tác giả:

. Nơi XB: Trung tâm đào tạo thường xuyên-Đại học Đà Nẵng. năm 2013.
F 356. Lê Hữu Ái,  Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin ( Nguyên lý Triết học) Chủ biên: PGS,TS Lê Hữu Ái. Đồng tác giả:
.
Nơi XB: Đà Nẵng. năm 2013.
F 357.

Phân tích kinh doanh (dành cho hệ đào tạo từ xa)

abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Chủ biên: PGS.TS Hoàng Tùng. Đồng tác giả:
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
.
Nơi XB: Trung tâm đào tạo thường xuyên-Đại học Đà Nẵng. năm 2013.
F 358. Phương Pháp Tính Chủ biên: Nguyễn Thế Hùng - Trần Văn Chính. Đồng tác giả: Nguyễn Thế Hùng - Trần Văn Chính
marriage affairs open i want an affair
.
Nơi XB: NXB Xây Dựng. năm 2013.
F 359. CƠ SỞ THIẾT KẾ NHÀ XƯỞNG CÔNG NGHIỆP
Chủ biên: Trương Hoài Chính. Đồng tác giả:
walgreens prints coupons open free printable coupons
.
Nơi XB: Nhà Xuất bản Đà Nẵng. năm 2013.
F 360. Quản lý giáo dục mầm non Chủ biên: Trần Xuân Bách - Lê Đình Sơn. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Giáo dục. năm 2013.
F 361. l'Architecture coloniale de style indochinois à Hanoï  Chủ biên: Lê Minh Sơn. Đồng tác giả: . Nơi XB: Editions universitaires europeenes. năm 2013.
F 362. Integrating computer-mediated communication into foreign language education: A Vietnamese sociocultural context of higher education
Chủ biên: Nguyễn Văn Long. Đồng tác giả: . Nơi XB: Lincom Academic Publishers. năm 2013.
F 363. Tư pháp quốc tếcvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards Chủ biên: ThS. Trần Văn Quang. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông. năm 2013.
F 364. Bioclimatic housing in developing countries
Chủ biên: Nguyễn Anh Tuấn. Đồng tác giả:
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
.
Nơi XB: LAP LAMBERT Academic Publishing (Germany). năm 2013.
F 365. Tư tưởng Hồ Chí Minh về người thầy và việc xây dựng đội ngũ giảng viên đại học hiện nay, Sách Nxb Chính trị Quốc gia, 2013
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Chủ biên: Tác giả. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXBChính trị quốc gia. năm 2013.
F 366. Các chuyên đề và bài báo liên quan đến tri thức khoa học- Phần 3. Chủ biên: TS Trần Hồng Lưu. Đồng tác giả: nn. Nơi XB: Nxb Thông tin và truyền thông. năm 2013.
F 367. Giáo trình: Lý thuyết vành và môđun
Chủ biên: Trương Công Quỳnh. Đồng tác giả: Lê Văn Thuyết
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
.
Nơi XB: Nhà Xuất Bản Đại học Huế. năm 2013.
F 368. Ảnh hưởng của sự lão hóa cốt đến tuổi thọ tường chắn đất có cốt - Hướng dẫn tính toán
Chủ biên: TS. Châu Trường Linh. Đồng tác giả:
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
.
Nơi XB: NXB Xây Dựng. năm 2013.
F 369. Injection Molding Technology of Optical Elements in LED Illumination Chủ biên: Hoang Van Thanh. Đồng tác giả: . Nơi XB: LAP LAMBERT Academic Publishing. năm 2013.
F 370. Minna no Nihongo – Giáo trình Tiếng Nhật sơ cấp I Chủ biên: Ngô Quang Vinh - Biên dịch. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB 3A, Tokyo, Nhật Bản. năm 2013.
F 371. Tinh hoa họ Trần Việt Nam
Chủ biên: không không không. Đồng tác giả: Đồng tác giả
.
Nơi XB: Nxb Văn hóa dân tộc. năm 2013.
F 372. Bài giảng Học phần Kế toán tài chính doanh nghiệp 2
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Chủ biên: Bộ môn Kế toán - Tin học. Đồng tác giả: Nguyễn Thị Kim Ngọc, Nguyễn Linh Giang, Lê Hà Như Thảo. Nơi XB: Lưu hành nội bộ. năm 2013.
F 373. Động cơ Biogas Chủ biên: Bùi Văn Ga. Đồng tác giả: Trần Văn Nam, Trần Thanh Hải Tùng, Lê Minh Tiến, Lê Xuân Thạch, Trương Lê Bích Trâm, Nguyễn thị Thanh Xuân. Nơi XB: NXB Giáo dục 2013, Mã số 7B007N3-DVT, Số đăng ký: 225-2013/CXB. năm 2013.
F 374. Thị trường điện
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Chủ biên: Trần Tấn Vinh. Đồng tác giả:
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
.
Nơi XB: Lưu hành nội bộ. năm 2013.
F 375.

Đổi mới giáo dục hướng nghiệp cho học sinh phổ thôngChủ biên: Bùi Việt Phú. Đồng tác giả:

. Nơi XB: NXB Giáo dục Việt Nam. năm 2013.
F 376. Phương pháp dạy học âm nhạc ở tiểu học Chủ biên: Nguyễn Thị Yến. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học Huế. năm 2013.
F 377. Bài giảng Hành vi người tiêu dùng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Chủ biên: Bộ môn Thương mại điện tử. Đồng tác giả:
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
.
Nơi XB: Lưu hành nội bộ. năm 2013.
F 378. Quan điểm và giải pháp phát triển bền vững vùng Trung Bộ (Giai đoạn 2011-2020)  Chủ biên: TS. Dương Bá Phượng. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Từ điển Bách khoa. năm 2013.
F 379. Xu thế phát triển giáo dục
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Chủ biên: Lê Quang Sơn - Bùi Việt phú. Đồng tác giả: Lê quang Sơn, Bùi Việt Phú
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. năm 2013.
F 380. Xu thế phát triển giáo dục - Giáo trình sau đại học
walgreens prints coupons open free printable coupons
Chủ biên: Bùi Việt Phú. Đồng tác giả: Lê Quang Sơn
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
.
Nơi XB: NXB Giáo dục Việt Nam. năm 2013.
F 381. Kỹ thuật điện tử
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Chủ biên: Dương Ngọc Pháp. Đồng tác giả:
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
.
Nơi XB: Lưu hành nội bộ. năm 2013.
F 382. Bài giảng Ứng dụng tin học trong kinh doanh Chủ biên: Vũ Thu Hà. Đồng tác giả: . Nơi XB: Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin - ĐHĐN. năm 2013.
F 383. Bài giảng Marketing điện tử Chủ biên: Vũ Thu Hà. Đồng tác giả:
walgreens prints coupons open free printable coupons
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
.
Nơi XB: Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin - ĐHĐN. năm 2013.
F 384. ĐỘNG CƠ BIOGAS Chủ biên: GS.TSKH Bùi Văn Ga. Đồng tác giả:

Trần Văn Nam, Lê Xuân Thạch, Lê Minh Tiến, Trương Lê Bích Trâm, Trần Thanh Hải Tùng, Nguyễn Thị Thanh Xuân.
Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. năm 2013.

F 385. Sách tra cứu về chất lượng điện năng Chủ biên: Trần Đình Long. Đồng tác giả: Nguyễn Sỹ Chương, Lê Văn Doanh, Bạch Quốc Khánh, Hoàng Hữu Thận, Phùng Anh Tuấn, Đinh Thành Việt. Nơi XB: Nhà xuất bản Bách khoa - Hà Nội. năm 2013.
F 386. Đường biên 2 - phê bình và nghiên cứu Chủ biên: Nhiều tác giả, viết chung. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. năm 2013.
F 387. Văn hóa Đà Nẵng từ những mảnh ghép
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Chủ biên: Th.S Nguyễn Hoàng Thân. Đồng tác giả: Hồ Trần Ngọc Oanh,.... Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. năm 2013.
F 388. An toàn lao động trong xây dựng Chủ biên: Nguyễn Văn Mỹ, Nguyễn Hoàng Vĩnh. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Xây dựng. năm 2013.
F 389. Chương trình bồi dưỡng trực tuyến năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin dành cho giáo viên tiếng Anh
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Chủ biên: Hồ Quảng Hà. Đồng tác giả: Phạm Thị Tố Như, Nguyễn Hữu Anh Vương, Nguyễn Thị Phương Thảo.. Nơi XB: Đà Nẵng. năm 2013.
F 390. Giáo trình biên soạn: Thông tin sợi quang  Chủ biên: Tăng Tấn Chiến. Đồng tác giả: . Nơi XB: Biên soạn. năm 2013.
F 391. Động cơ Biogas
Chủ biên: Bùi Văn Ga. Đồng tác giả: Trần Văn Nam, Lê Xuân Thạch, Lê Minh Tiến, Trương Lê Bích Trâm, Trần Thanh Hải Tùng, Nguyễn Thị Thanh Xuân
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
.
Nơi XB: Đà Nẵng. năm 2013.
F 392. Giáo trình Tin học đại cương Chủ biên: Nguyễn Thanh Bình, Phan Thanh Tao, Nguyễn Tấn Khôi, Huỳnh Hữu Hưng, Huỳnh Công Pháp. Đồng tác giả:
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
.
Nơi XB: NXB Thông tin và Truyền thông. năm 2013.
F 393. Văn hóa Đà Nẵng từ những mảnh ghép Chủ biên: Nguyễn Hoàng Thân. Đồng tác giả:
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
.
Nơi XB: Nxb Đà Nẵng. năm 2013.
F 394. MATERIALS SCIENCE - ADVANCED TOPICS Chủ biên: Yitzhak Mastai. Đồng tác giả: . Nơi XB: Copyright © 2013 InTech. năm 2013.
F 395. Sách tham khảo : Đào tạo nguồn nhân lực cho một số ngành kinh tế và công nghệ cao trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng. Chủ biên: PGS.TS Võ Xuân Tiến. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ. năm 2013.
F 396.

Phân tích và thiết kế kết cấu bằng phần mềm SAP2000 v14

Tập 2: Phân tích công trình cầu
Chủ biên: GVC.ThS.Nguyễn Lan. Đồng tác giả:

GS.TS.Nguyễn Viết Trung

KS.Trương Minh Phước
.
Nơi XB: Nhà xuất Bản Xây dựng. năm 2013.

F 397. Giáo trình nhiệt và khí hậu kiến trúc
Chủ biên: Nguyễn Anh Tuấn. Đồng tác giả:
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
.
Nơi XB: Trường Đại học Bách khoa (Lưu hành nội bộ). năm 2013.
F 398. Giáo trình Công nghệ Web
Chủ biên: Nguyễn Anh Tuấn. Đồng tác giả: . Nơi XB: Lưu hành nội bộ. năm 2013.
F 399. KỶ YẾU HỘI NGHỊ KHOA HỌC SAU ĐẠI HỌC LẦN THỨ NHẤT Chủ biên: Nhiều tác giả. Đồng tác giả: Nguyễn Minh Phương. Nơi XB: NXB Đại học Huế. năm 2013.
F 400. Động cơ Biogas Chủ biên: Bùi Văn Ga. Đồng tác giả: Bùi Văn Ga (Chủ biên)
Trần Văn Nam, Lê Xuân Thạch, Lê Minh Tiến, Trương Lê Bích Trâm,
Trần Thanh Hải Tùng, Nguyễn Thị Thanh Xuân
. Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. năm 2013.
 
 Tìm thấy: 1090 mục / 22 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn