TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
46,734,759
 
SÁCH VÀ GIÁO TRÌNH

Đơn vị: Phòng:
F 351. Bài giảng Học phần Kế toán tài chính doanh nghiệp 2
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Chủ biên: Bộ môn Kế toán - Tin học. Đồng tác giả: Nguyễn Thị Kim Ngọc, Nguyễn Linh Giang, Lê Hà Như Thảo. Nơi XB: Lưu hành nội bộ. năm 2013.
F 352. Động cơ Biogas Chủ biên: Bùi Văn Ga. Đồng tác giả: Trần Văn Nam, Trần Thanh Hải Tùng, Lê Minh Tiến, Lê Xuân Thạch, Trương Lê Bích Trâm, Nguyễn thị Thanh Xuân. Nơi XB: NXB Giáo dục 2013, Mã số 7B007N3-DVT, Số đăng ký: 225-2013/CXB. năm 2013.
F 353. Quan điểm và giải pháp phát triển bền vững vùng Trung Bộ (Giai đoạn 2011-2020)  Chủ biên: TS. Dương Bá Phượng. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Từ điển Bách khoa. năm 2013.
F 354. Tinh hoa họ Trần Việt Nam
Chủ biên: không không không. Đồng tác giả: Đồng tác giả
.
Nơi XB: Nxb Văn hóa dân tộc. năm 2013.
F 355. Xu thế phát triển giáo dục - Giáo trình sau đại học
walgreens prints coupons open free printable coupons
Chủ biên: Bùi Việt Phú. Đồng tác giả: Lê Quang Sơn
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
.
Nơi XB: NXB Giáo dục Việt Nam. năm 2013.
F 356. Bài giảng Hành vi người tiêu dùng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Chủ biên: Bộ môn Thương mại điện tử. Đồng tác giả:
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
.
Nơi XB: Lưu hành nội bộ. năm 2013.
F 357. Bài giảng Ứng dụng tin học trong kinh doanh Chủ biên: Vũ Thu Hà. Đồng tác giả: . Nơi XB: Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin - ĐHĐN. năm 2013.
F 358. Bài giảng Marketing điện tử Chủ biên: Vũ Thu Hà. Đồng tác giả:
walgreens prints coupons open free printable coupons
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
.
Nơi XB: Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin - ĐHĐN. năm 2013.
F 359. Xu thế phát triển giáo dục
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Chủ biên: Lê Quang Sơn - Bùi Việt phú. Đồng tác giả: Lê quang Sơn, Bùi Việt Phú
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. năm 2013.
F 360. Kỹ thuật điện tử
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Chủ biên: Dương Ngọc Pháp. Đồng tác giả:
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
.
Nơi XB: Lưu hành nội bộ. năm 2013.
F 361. ĐỘNG CƠ BIOGAS Chủ biên: GS.TSKH Bùi Văn Ga. Đồng tác giả:

Trần Văn Nam, Lê Xuân Thạch, Lê Minh Tiến, Trương Lê Bích Trâm, Trần Thanh Hải Tùng, Nguyễn Thị Thanh Xuân.
Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. năm 2013.

F 362. Sách tra cứu về chất lượng điện năng Chủ biên: Trần Đình Long. Đồng tác giả: Nguyễn Sỹ Chương, Lê Văn Doanh, Bạch Quốc Khánh, Hoàng Hữu Thận, Phùng Anh Tuấn, Đinh Thành Việt. Nơi XB: Nhà xuất bản Bách khoa - Hà Nội. năm 2013.
F 363. Đường biên 2 - phê bình và nghiên cứu Chủ biên: Nhiều tác giả, viết chung. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. năm 2013.
F 364. Văn hóa Đà Nẵng từ những mảnh ghép
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Chủ biên: Th.S Nguyễn Hoàng Thân. Đồng tác giả: Hồ Trần Ngọc Oanh,.... Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. năm 2013.
F 365. An toàn lao động trong xây dựng Chủ biên: Nguyễn Văn Mỹ, Nguyễn Hoàng Vĩnh. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Xây dựng. năm 2013.
F 366. Động cơ Biogas
Chủ biên: Bùi Văn Ga. Đồng tác giả: Trần Văn Nam, Lê Xuân Thạch, Lê Minh Tiến, Trương Lê Bích Trâm, Trần Thanh Hải Tùng, Nguyễn Thị Thanh Xuân
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
.
Nơi XB: Đà Nẵng. năm 2013.
F 367. Chương trình bồi dưỡng trực tuyến năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin dành cho giáo viên tiếng Anh
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Chủ biên: Hồ Quảng Hà. Đồng tác giả: Phạm Thị Tố Như, Nguyễn Hữu Anh Vương, Nguyễn Thị Phương Thảo.. Nơi XB: Đà Nẵng. năm 2013.
F 368. KỶ YẾU HỘI NGHỊ KHOA HỌC SAU ĐẠI HỌC LẦN THỨ NHẤT Chủ biên: Nhiều tác giả. Đồng tác giả: Nguyễn Minh Phương. Nơi XB: NXB Đại học Huế. năm 2013.
F 369. Động cơ Biogas Chủ biên: Bùi Văn Ga. Đồng tác giả: Bùi Văn Ga (Chủ biên)
Trần Văn Nam, Lê Xuân Thạch, Lê Minh Tiến, Trương Lê Bích Trâm,
Trần Thanh Hải Tùng, Nguyễn Thị Thanh Xuân
. Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. năm 2013.
F 370.

Dự án nâng cao năng lực nuôi dạy trẻ vì sự phát triển nguồn nhân lực phụ
nữ Việt Nam  

cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Chủ biên: CHO, HYUNG -SOOK , Người dịch: Trần Thị Lan Anh, Nguyễn Ngọc Tuyền.. Đồng tác giả: Ahn Hey Jun, Nam Ki Won, Kim Myong Ha, Lee Eun Hyung; Kim Myong Jung, Han Shin Ae, Jeong Woo Yong, 
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
.
Nơi XB: NXB Đà Nẵng. năm 2013.
F 371. Bài giảng học phần Kế toán tài chính doanh nghiệp 2
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Chủ biên: Bộ môn Kế toán - Tin học. Đồng tác giả:  Nguyễn Thị Kim Ngọc, Nguyễn Linh Giang, Lê Hà Như Thảo. Nơi XB: Lưu hành nội bộ - Trường Cao đẳng công nghệ thông tin. năm 2013.
F 372. An toàn lao động trong công trình xây dựng
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
Chủ biên: Nguyễn Văn Mỹ, Nguyễn Hoàng Vĩnh. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Xây dựng. năm 2013.
F 373. Определение стабильности качественных показателей мясных полуфабрикатов при холодильном хранении
marriage affairs open i want an affair
Chủ biên: Доан Тхи Ван. Đồng tác giả: Бухтеева Ю.М.. Nơi XB: ĐH Công nghệ sinh học ứng dụng Matxcova. năm 2013.
F 374. Giáo trình Tin học Đại Cương Chủ biên: Nguyễn Thanh Bình, Phan Thanh Tao, Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Tấn Khôi, Huỳnh Công Pháp. Đồng tác giả:
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
.
Nơi XB: NXB Thông tin Truyền thông. năm 2013.
F 375. Giáo trình Công nghệ Web
Chủ biên: Nguyễn Anh Tuấn. Đồng tác giả: . Nơi XB: Lưu hành nội bộ. năm 2013.
F 376. Thị trường điện
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Chủ biên: Trần Tấn Vinh. Đồng tác giả:
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
.
Nơi XB: Lưu hành nội bộ. năm 2013.
F 377.

Hán Nôm học trong nhà trường

cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Chủ biên: Nhiều tác giả. Đồng tác giả:
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
.
Nơi XB: Đại học Sư phạm. năm 2013.
F 378.

Đổi mới giáo dục hướng nghiệp cho học sinh phổ thôngChủ biên: Bùi Việt Phú. Đồng tác giả:

. Nơi XB: NXB Giáo dục Việt Nam. năm 2013.
F 379. Phương pháp dạy học âm nhạc ở tiểu học Chủ biên: Nguyễn Thị Yến. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học Huế. năm 2013.
F 380. Đường biên 2 Chủ biên: Nhiều tác giả. Đồng tác giả: Phạm Thị Thu Hà. Nơi XB: NXB Đà Nẵng. năm 2013.
F 381. Thị trường Chứng khoán,  Chủ biên: TS. Nguyễn Hòa Nhân. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Tài chính. năm 2013.
F 382. Les relations cooperatives dans les canaux de marketing
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Chủ biên: TS. Đặng Văn Mỹ. Đồng tác giả: . Nơi XB: European publication en Francaise. năm 2013.
F 383. Giáo trình kinh tế học vi mô Chủ biên: KS. Mai Phước Ánh Tuyết. Đồng tác giả: . Nơi XB: Trường Cao đẳng Công Nghệ. năm 2013.
F 384. Đường biên 2
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Chủ biên: Đồng tác giả. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Đà Nẵng. năm 2013.
F 385. Phân tích thiết kế hệ thống Chủ biên: Đặng Đại Thọ. Đồng tác giả: . Nơi XB: Lưu hành nội bộ. năm 2013.
F 386. Thông báo Hán Nôm học 2012 Chủ biên: Viện Nghiên cứu Hán Nôm. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nxb Thế giới. năm 2013.
F 387. Quản lý giáo dục mầm non  Chủ biên: Trần Xuân Bách, Lê Đình Sơn. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. năm 2013.
F 388. Giáo trình Ngữ pháp văn ban Chủ biên: Lê Đức Luận. Đồng tác giả:
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
.
Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. năm 2013.
F 389. Bản chất thẩm mỹ của cái bi trong khoa học mỹ học
Chủ biên: Nguyễn Duy Cường. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Thông tin và truyền thông. năm 2013.
F 390. Đường biên 2
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Chủ biên: In chung. Đồng tác giả: . Nơi XB: Đà Nẵng. năm 2013 .
F 391. Đà Nẵng-Thành phố phát triển bền vững
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Chủ biên: Chủ biên. Đồng tác giả:
.
Nơi XB: Nxb Thông tin và truyền thông. năm 2013.
F 392. Giáo trình Tài chính doanh nghiệp Chủ biên: TS. Nguyễn Hòa Nhân. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Tài chính. năm 2013.
F 393. Công nghệ chế biến thủy sản Chủ biên: Nguyễn Thị Trúc Loan. Đồng tác giả: . Nơi XB: Đại học Bách khoa Đà Nẵng. năm 2013.
F 394.  Minna no Nihongo – Giáo trình Tiếng Nhật sơ cấp II Chủ biên: Biên dịch. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB 3A Corporation,Tokyo, Nhật Bản. năm 2013.
F 395. Giáo trình Tin học đại cương
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Chủ biên: Nguyễn Thanh Bình, Phan Thanh Tao, Nguyễn Tấn Khôi, Huỳnh Hữu Hưng, Huỳnh Công Pháp. Đồng tác giả:
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông. năm 2013.
F 396. Phase-Matched High Order Harmonic Generation and Application Chủ biên: Dinh Ba Khuong and Dao Van Lap. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nova Publishers. năm 2013.
F 397. Advances in Information and Communication - Chapter 28: "Applying Smart Meter and Data Mining Techniques to Predict Refrigeration System Performance" Chủ biên: Kacprzyk, Janusz. Đồng tác giả: Jui-Sheng Chou and Anh-Duc Pham. Nơi XB: Springer Berlin Heidelberg. năm 2013.
F 398. CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG 
Chủ biên: Trương Hoài Chính. Đồng tác giả: Trần Quang Hưng- Huỳnh Tấn Tiến- Lê Xuân Quang
.
Nơi XB: Nhà Xuất bản Đại học Cần Thơ. năm 2013.
F 399. Giải pháp đẩy mạnh phát triển Kinh tế trang trại trên địa bàn Duyên hải Nam Trung bộ trong điều kiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa
Chủ biên: PGS.TS.Đào Hữu Hòa. Đồng tác giả:
.
Nơi XB: NXB Thông tin & Truyền thông. năm 2013.
F 400. Đẩy mạnh đánh bắt hải sản trên địa bàn Duyên hải Nam Trung bộ theo hướng bền vững
Chủ biên: PGS.TS.Đào Hữu Hòa. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Thông tin & Truyền thông. năm 2013.
 
 Tìm thấy: 1062 mục / 22 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn