TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
52,570,604
 
SÁCH VÀ GIÁO TRÌNH

Đơn vị: Phòng:
F 351. Khoa học Môi trường đại cương
Chủ biên: Võ Văn Minh. Đồng tác giả: Đoạn Chí Cường, Nguyễn Văn Khánh, Kiều Thị Kính
.
Nơi XB: Giáo dục Việt Nam. năm 2014.
F 352. Nguyễn Văn Hoàn, Lê Tùng Lâm: Lịch sử thế giới - Một cách tiếp cận, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 2014
Chủ biên: Đồng chủ biên. Đồng tác giả:
. Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội,. năm 2014.
F 353. Giáo trình Khoa học Môi trường đại cương Chủ biên: Võ Văn Minh. Đồng tác giả: Đoạn Chí Cường, Nguyễn Văn Khánh, Kiều Thị Kính
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. năm 2014.
F 354. Đà Nẵng chống Liên quân Pháp - Tây Ban Nha (1858-1860)
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Chủ biên: Hội Khoa học Lịch sử Thành phố Đà Nẵng. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục. năm 2014.
F 355. Tin học đại cương Chủ biên: TS.HoàngThị Thanh Hà. Đồng tác giả: Nguyễn Văn Chức. Nơi XB: NXB TTTT. năm 2014.
F 356. Kiểm soát kim loại nặng trong đất bằng thực vật Chủ biên: Võ Văn Minh. Đồng tác giả:
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
.
Nơi XB: NXB Giáo dục Việt Nam. năm 2014.
F 357.

Sách Kỹ năng thuyết trình
Chủ biên: ThS. Đoàn Chí Thiện. Đồng tác giả: không. Nơi XB: Nhà Xuất bản Thông tin Truyền thông. năm 2014.

F 358. Thiết kế cầu dầm và cầu dàn thép Chủ biên: Nguyễn Văn Mỹ, Nguyễn Văn Bảo Nguyên. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Xây dựng. năm 2014.
F 359. Triều Nguyễn với công cuộc bảo vệ biển đảo Tổ quốc thế kỷ XIX Chủ biên: Đỗ Bang. Đồng tác giả: Lưu Trang và các tác giả khác. Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. năm 2014.
F 360. Lễ hội cộng đồng: Truyền thống và biến đổi.  Chủ biên: Nhiều tác giả. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nxb Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. năm 2014.
F 361. Khoa học môi trường đại cương Chủ biên: Võ Văn Minh. Đồng tác giả: Đoạn Chí Cường, Nguyễn Văn Khánh, Kiều Thị Kinh. Nơi XB: Giáo dục Việt Nam. năm 2014.
F 362. Đào tạo nâng cao năng lực suy luận thống kê (Sách chuyên khảo) Chủ biên: TS. Hoàng Nam Hải. Đồng tác giả: PGS. TS. Trần Vui, TS. Chu Trọng Thanh
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
.
Nơi XB: NXB Chính trị Quốc gia - ST. năm 2014.
F 363. Tin học Đại cương Chủ biên: Hoàng Thị Thanh Hà. Đồng tác giả: Vũ Hà Tuấn Anh, Nguyễn Văn Chức, Đặng Trung Thành, Nguyễn Thành Thủy, Châu Ngọc Tuấn, Phan Đình Vấn
marriage affairs open i want an affair
.
Nơi XB: Đà Nẵng. năm 2014.
F 364. Thiết kế tường chắn đất có cốt theo các tiêu chuẩn - ISBN 978-604-82-1279-7
F 365. Giáo trình Thực hành Tin học Đại cương Chủ biên: Nguyễn Văn Nguyên. Đồng tác giả: . Nơi XB: Đà Nẵng. năm 2014.
F 366. Tiếng Nga hiện đại (Cấu tạo từ, Cụm từ, Câu đơn). Giáo trình Đại học. Chủ biên: Chủ biên. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. năm 2014.
F 367. Chỉ dẫn áp dụng Bộ luật Hình sự Việt Nam Chủ biên: TS Đỗ Đức Hồng Hà. Đồng tác giả: TS. Trần Thị Sáu. Nơi XB: Nxb Tư pháp. năm 2014.
F 368. Chỉ dẫn áp dụng Bộ luật Tố tụng Hình sự Việt Nam Chủ biên: TS Đỗ Đức Hồng Hà. Đồng tác giả: TS. Trần Thị Sáu. Nơi XB: Nxb Tư pháp. năm 2014.
F 369. Bài giảng Học phần Kiểm toán căn bản Chủ biên: Bộ môn Kế toán - Tin học. Đồng tác giả: Trần Thị Mỹ Châu, Trương Hoàng Tú Nhi. Nơi XB: Lưu hành nội bộ - Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin. năm 2014.
F 370. Bài giảng Học phần Kế toán tài chính doanh nghiệp 1 Chủ biên: Bộ môn Kế toán - Tin học. Đồng tác giả: Nguyễn Linh Giang, Trương Hoàng Tú Nhi.. Nơi XB: Lưu hành nội bộ - Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin. năm 2014.
F 371. Những vấn đề chính tả tiếng Việt hiện nay Chủ biên: in chung. Đồng tác giả: nhiều tác giả. Nơi XB: NXB Văn hóa-Văn nghệ. năm 2014.
F 372. Ngôn ngữ học Việt Nam trong bối cảnh đổi mới và hội nhập Chủ biên: in chung. Đồng tác giả: nhiều tác giả. Nơi XB: NXB Khoa học xã hội. năm 2014.
F 373. Giáo trình lập trình Android
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Chủ biên: Nguyễn Anh Tuấn. Đồng tác giả: . Nơi XB: Lưu hành nội bộ. năm 2014.
F 374. British and American Literature Chủ biên: TS Đinh Thị Minh Hiền. Đồng tác giả: Không. Nơi XB: Lưu hành nội bộ tại CEE - Đại Học Đà Nẵng. năm 2014.
F 375. Phương pháp đo ấm ốc tai méo tiếng trong chẩn đoán sớm điếc nghề nghiệp Chủ biên: Nguyễn Đăng Quốc Chấn. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà Xuất bản Y học. năm 2014.
F 376. Miễn dịch và dị ứng trong bệnh lý tai mũi họng Chủ biên: Nguyễn Đăng Quốc Chấn. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà Xuất bản Y học. năm 2014.
F 377. Ảnh hưởng của sự lão hóa cốt đến tuổi thọ tường chắn đất có cốt - Hướng dẫn tính toán
Chủ biên: TS. Châu Trường Linh. Đồng tác giả:
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
.
Nơi XB: NXB Xây Dựng. năm 2013.
F 378. Injection Molding Technology of Optical Elements in LED Illumination Chủ biên: Hoang Van Thanh. Đồng tác giả: . Nơi XB: LAP LAMBERT Academic Publishing. năm 2013.
F 379. Quản lý giáo dục mầm non Chủ biên: Trần Xuân Bách - Lê Đình Sơn. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Giáo dục. năm 2013.
F 380. CƠ SỞ THIẾT KẾ NHÀ XƯỞNG CÔNG NGHIỆP
Chủ biên: Trương Hoài Chính. Đồng tác giả:
walgreens prints coupons open free printable coupons
.
Nơi XB: Nhà Xuất bản Đà Nẵng. năm 2013.
F 381. l'Architecture coloniale de style indochinois à Hanoï  Chủ biên: Lê Minh Sơn. Đồng tác giả: . Nơi XB: Editions universitaires europeenes. năm 2013.
F 382. Integrating computer-mediated communication into foreign language education: A Vietnamese sociocultural context of higher education
Chủ biên: Nguyễn Văn Long. Đồng tác giả: . Nơi XB: Lincom Academic Publishers. năm 2013.
F 383. Tư pháp quốc tếcvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards Chủ biên: ThS. Trần Văn Quang. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông. năm 2013.
F 384. Các chuyên đề và bài báo liên quan đến tri thức khoa học- Phần 3. Chủ biên: TS Trần Hồng Lưu. Đồng tác giả: nn. Nơi XB: Nxb Thông tin và truyền thông. năm 2013.
F 385. Bioclimatic housing in developing countries
Chủ biên: Nguyễn Anh Tuấn. Đồng tác giả:
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
.
Nơi XB: LAP LAMBERT Academic Publishing (Germany). năm 2013.
F 386. Tư tưởng Hồ Chí Minh về người thầy và việc xây dựng đội ngũ giảng viên đại học hiện nay, Sách Nxb Chính trị Quốc gia, 2013
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Chủ biên: Tác giả. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXBChính trị quốc gia. năm 2013.
F 387. Giáo trình: Lý thuyết vành và môđun
Chủ biên: Trương Công Quỳnh. Đồng tác giả: Lê Văn Thuyết
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
.
Nơi XB: Nhà Xuất Bản Đại học Huế. năm 2013.
F 388. KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG ĐIỆN Tập 3 Chủ biên: Nguyễn Hoàng Mai. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Xây dựng Hà Nội. năm 2013.
F 389.

Kế toán quản trị (dành cho hệ đào tạo từ xa)

Chủ biên: PGS.TS Hoàng Tùng. Đồng tác giả:

. Nơi XB: Trung tâm đào tạo thường xuyên-Đại học Đà Nẵng. năm 2013.
F 390. Lê Hữu Ái,  Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin ( Nguyên lý Triết học) Chủ biên: PGS,TS Lê Hữu Ái. Đồng tác giả:
.
Nơi XB: Đà Nẵng. năm 2013.
F 391.

Phân tích kinh doanh (dành cho hệ đào tạo từ xa)

abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Chủ biên: PGS.TS Hoàng Tùng. Đồng tác giả:
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
.
Nơi XB: Trung tâm đào tạo thường xuyên-Đại học Đà Nẵng. năm 2013.
F 392. Phương Pháp Tính Chủ biên: Nguyễn Thế Hùng - Trần Văn Chính. Đồng tác giả: Nguyễn Thế Hùng - Trần Văn Chính
marriage affairs open i want an affair
.
Nơi XB: NXB Xây Dựng. năm 2013.
F 393. Động cơ biogas Chủ biên: Bùi Văn Ga. Đồng tác giả: Trần Văn Nam-Lê Xuân Thạch-Lê Minh Tiến-Trương Lê Bích Trâm-Trần Thanh Hải Tùng-Nguyễn Thị Thanh Xuân. Nơi XB: Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. năm 2013.
F 394. Giáo trình Tin học đại cương Chủ biên: Nguyễn Thanh Bình, Phan Thanh Tao, Nguyễn Tấn Khôi, Huỳnh Hữu Hưng, Huỳnh Công Pháp. Đồng tác giả:
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
.
Nơi XB: NXB Thông tin và Truyền thông. năm 2013.
F 395. Giáo trình : Chính sách công.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Chủ biên: PGS.TS Võ Xuân Tiến. Đồng tác giả:
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
.
Nơi XB: Nhà xuất bản khoa học xã hội. năm 2013.
F 396. Giáo trình nhiệt và khí hậu kiến trúc
Chủ biên: Nguyễn Anh Tuấn. Đồng tác giả:
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
.
Nơi XB: Trường Đại học Bách khoa (Lưu hành nội bộ). năm 2013.
F 397. Kiểm thử phần mềm
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Chủ biên: Nguyễn Thanh Bình. Đồng tác giả:
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
.
Nơi XB: NXB Giáo dục Việt Nam. năm 2013.
F 398. Gia công composite
Chủ biên: Đoàn Thị Thu Loan. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Bách Khoa Hà Nội. năm 2013.
F 399.

Đường biên - tập 2 (phê bình và nghiên cứu)

unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
Chủ biên: Nhiều tác giả. Đồng tác giả:
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
.
Nơi XB: Nxb Đà Nẵng. năm 2013.
F 400. Đại cương văn hóa Việt Nam( Tập bài giảng), Nơi xuất bản, Đà Nẵng, 2013 Chủ biên: Ngô Văn Hà. Đồng tác giả: xxx. Nơi XB: Đà Nẵng. năm 2013.
 
 Tìm thấy: 1126 mục / 23 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn