TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
Số lượt truy cập:
73,597,129
 
SÁCH VÀ GIÁO TRÌNH

Đơn vị: Phòng:
F 401. Giáo trình Kỹ thuật mạch điện tử 1 Chủ biên: Nguyễn Văn Tuấn. Đồng tác giả: Nguyễn Văn Phòng, Nguyễn Quang Như Quỳnh. Nơi XB: Lưu hành nội bộ. năm 2014.
F 402. Giáo trình Thực hành Tin học đại cương Chủ biên: Nguyễn Thanh Bình, Phan Thanh Tao, Nguyễn Tấn Khôi, Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Văn Nguyên. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Thông tin và Truyền thông. năm 2014.
F 403. Cung cấp nhiên liệu cho động cơ đốt trong Chủ biên: PGS.TS Trần Văn Nam. Đồng tác giả: TS. Dương Việt Dũng. Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật. năm 2014.
F 404. Phát triển công nghiệp hỗ trợ ở Việt nam - Lý thuyết, thực tiễn và chính sách
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Chủ biên: Lê Thế Giới. Đồng tác giả:
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
.
Nơi XB: NXB Chính trị Quốc gia. năm 2014.
F 405. Giáo dục dân số và môi trường qua môn địa lí
Chủ biên: PGS.TS. Đậu Thị Hòa, Khoa Địa lí, Trường ĐHSP - ĐHĐN. Đồng tác giả:
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
.
Nơi XB: Đại học Sư phạm - ĐHĐN. năm 2014.
F 406. Lí luận dạy học Địa lí Chủ biên: PGS.TS. Đậu Thị Hòa, Khoa Địa lí, Trường ĐHSP - ĐHĐN. Đồng tác giả: . Nơi XB: Trường Đị học Sư - Đại học Đà Nẵng. năm 2014.
F 407. Quản trị thương hiệu Chủ biên: TS.Phạm thị Lan Hương. Đồng tác giả: PGS.TS.Lê Thế Giới, TS.Lê thị Minh Hằng. Nơi XB: Nhà xuất bản tài chính. năm 2014.
F 408. Giáo trình Kinh tế và Quản lý đô thị Chủ biên: PGS.TS Võ Xuân Tiến. Đồng tác giả: ThS.Hà Quang Thơ; ThS. Nguyễn Thị Hải Đường. Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. năm 2014.
F 409. Vai trò của cảm xúc mua hàng trong quan hệ giữa môi trường cửa hàng và hành vi tiếp cận Chủ biên: TS.Phạm thị Lan Hương. Đồng tác giả:
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. năm 2014.
F 410. Sự hài lòng của khách hàng- Trường hợp dịch vụ ngân hàng tại Đà Nẵng Chủ biên: Phạm thị Lan Hương. Đồng tác giả: Nguyễn Thị Bích Thủy. Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. năm 2014.
F 411. Hình ảnh điểm đến du lịch và vai trò của nguồn thông tin: Ứng dụng cho Đà Nẵng Chủ biên: Nguyễn Thị Bích Thủy. Đồng tác giả: Phạm thị Lan Hương. Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. năm 2014.
F 412. Quản trị thương hiệu Chủ biên: Phạm Thị Lan Hương. Đồng tác giả: Lê Thế Giới, Lê Thị Minh Hằng. Nơi XB: Nhà xuất bản tài chính. năm 2014.
F 413. Quản lý chất lượng tổng thể, từ sản xuất, kinh doanh đến giáo dục đại học  Chủ biên: Lê Đình Sơn. Đồng tác giả:
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. năm 2014.
F 414. Lập trình ứng dụng trên di động Chủ biên: Nguyễn Anh Tuấn. Đồng tác giả: . Nơi XB: Lưu hành nội bộ. năm 2014.
F 415. Kỹ thuật truyền số liệu
walgreens prints coupons open free printable coupons
Chủ biên: Phan Thị Quỳnh Hương. Đồng tác giả: . Nơi XB: Lưu hành nội bộ. năm 2014.
F 416. Tin học đại cương Chủ biên: TS. Hoàng Thị Thanh Hà. Đồng tác giả: Vũ Hà Tuấn Anh, Nguyễn Văn Chức, Nguyễn Thành Thủy, Đặng Trung Thành, Châu Ngọc Tuấn, Phan Đình Vấn. Nơi XB: NXB TTTT. năm 2014.
F 417. Giáo trình Đại cương những khuynh hướng cơ bản trong lịch sử mỹ học (Dùng cho đào tạo Sau đại học Khoa Triết học, trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn - ĐHQGHN)
Chủ biên: GS. Đỗ Huy. Đồng tác giả: Nguyễn Duy Cường
. Nơi XB: NXB. Thông tin và truyền thông. năm 2014.
F 418. Thiết kế cầu dầm và cầu dàn thép Chủ biên: Nguyễn Văn Mỹ - Nguyễn Văn Bảo Nguyên. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Xây dựng. năm 2014.
F 419. Chapter: "Inequality of access to language learning in primary education in Vietnam: A case study" in Equality in education: Fairness and inclusion Chủ biên: H. Zhang, P. Chan, & C. Boyle. Đồng tác giả: Le T. Linh, Tran H. Quynh, Nguyen T. Ha. Nơi XB: Sense Publisher. năm 2014.
F 420. Chapter: "Journeying into the world of academia: Global and local negotiations" in Navigating international academia Chủ biên: Brown, R. J.. Đồng tác giả: . Nơi XB: Sense Publisher. năm 2014.
F 421. Quản lý và sử dụng hiệu quả đất đai ở Tây Nguyên gắn với phát triển bền vững Chủ biên: Tham gia. Đồng tác giả: đồng tác giả. Nơi XB: nxb cHÍNH TRỊ QUỐC GIA. năm 2014.
F 422. Giáo trình Tin học đại cương Chủ biên: Hoàng Thị Thanh Hà. Đồng tác giả: Vũ Hà Tuấn Anh, Nguyễn Văn Chức, Đặng Trung Thành, Nguyễn Thành Thủy, Châu Ngọc Tuấn, Phan Đình Vấn. Nơi XB: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông. năm 2014.
F 423. Cung cấp nhiên liệu trong Động cơ đốt trong Chủ biên: Trần Văn Nam. Đồng tác giả: Dương Việt Dũng. Nơi XB: NXB Khoa học và Kỹ thuật, Mã số ISBN 978-604-67-0266-5, QĐXB số 40/ QĐXB-NXBKHKT. năm 2014.
F 424. Cơ sở thiết kế mạch tích hợp số (VLSI) và công nghệ xử lí vi mạch (IC) Chủ biên: Chủ biên. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Giáo Dục Việt Nam. năm 2014.
F 425.

Giáo trình Giao tiếp sư phạm

Chủ biên: Lê Quang Sơn, Nguyễn Văn Lũy. Đồng tác giả: Lê Quang Sơn, Nguyễn Văn Lũy. Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học sư phạm Hà Nội. năm 2014.

F 426. Sự hài lòng của khách hàng- Trường hợp dịch vụ ngân hàng tại Đà Nẵng. NXB Đà Nẵng, 2014 Chủ biên: Phạm Thị Lan Hương. Đồng tác giả: Nguyễn Thị Bích Thủy
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
.
Nơi XB: NXB Đà Nẵng. năm 2014.
F 427. Hình ảnh điểm đến và vai trò của nguồn truyền thông - Ứng dụng cho thành phố Đà Nẵng. NXB Đà Nẵng, 2014
walgreens prints coupons open free printable coupons
Chủ biên: Nguyễn Thị Bích Thủy. Đồng tác giả: Phạm Thị Lan Hương. Nơi XB: NXB Đà Nẵng. năm 2014.
F 428.

Sách chuyên khảo Phát triển nguồn nhân lực ở Đà Nẵng


Chủ biên: PGS.TS Võ Xuân Tiến. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học xã hội. năm 2014.
F 429. Lễ hội cộng đồng: Truyền thống và biến đổi Chủ biên: Nhiều tác giả. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. năm 2014.
F 430. Bài giảng Marketing căn bản 
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Chủ biên: Bộ môn Thương mại điện tử. Đồng tác giả: Ths. Lâm Thiếu Linh. Nơi XB: Lưu hành nội bộ. năm 2014.
F 431. Quản trị thương hiệu Chủ biên: TS.Phạm Lan Hương. Đồng tác giả: TS.Lê Thị Minh Hằng
PGS.TS.Lê Thế Giới. Nơi XB: NXB Tài Chính. năm 2014.
F 432.
Course EE492 Design in Communication
s  
Chủ biên: Nguyễn Văn Tuấn. Đồng tác giả: . Nơi XB: Lưu hành nội bộ. năm 2014.
F 433. Vieillissement de matériaux composite modèles époxy/verre (ISBN: 978-3-8381-4943-1)
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Chủ biên: NGUYEN Thanh Hoi. Đồng tác giả: . Nơi XB: Presses Académiques Francophones, OmniScriptum GmbH & Co. KG, CHLB Đức. năm 2014.
F 434. Giảng dạy tư tưởng Hồ Chí Minh những vấn đề lý luận và thực tiễn
Chủ biên: đồng tác giã. Đồng tác giả: Đồng tác giã
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Công an nhân dân. năm 2014.
F 435. Giải tích mạng Chủ biên: Lê Kim Hùng. Đồng tác giả:
walgreens prints coupons open free printable coupons
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. năm 2014.
F 436. Giáo trình Chiến lược và Chính sách phát triển giáo dục Chủ biên: Bùi Việt Phú. Đồng tác giả: Nguyễn Văn Đệ - Đặng Bá Lãm. Nơi XB: NXB Giáo dục Việt Nam. năm 2014.
F 437.

Dự án nâng cao năng lực nuôi dạy trẻ vì sự phát triển nguồn nhân lực phụ
nữ Việt Nam (lần 2; tái bản chỉnh sửa) 
Chủ biên: CHO, HYUNG -SOOK , Người dịch: Trần Thị Lan Anh, Nguyễn Ngọc Tuyền.. Đồng tác giả: Ahn Hye Jun, Nam Ki Won, Kim Myong Ha, Lee Eun Hyong, Kim Myong Jung, Han Shin Ae, Jeong Woo Jeong.

unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Nơi XB: NXB Đà Nẵng. năm 2014.
F 438.  Bài giảng học phần Kế toán tài chính doanh nghiệp 1 Chủ biên: Bộ môn Kế toán - Tin học. Đồng tác giả:  Nguyễn Linh Giang, Trương Hoàng Tú Nhi
marriage affairs open i want an affair
.
Nơi XB: Lưu hành nội bộ - Trường Cao đẳng công nghệ thông tin. năm 2014.
F 439. Tính nhiệt thiết bị lò hơi, NXB Xây dựng, Hà Nội năm 2014, Chủ biên: Hoàng Ngọc Đồng Chủ biên: Hoàng Ngọc Đồng. Đồng tác giả: Hoàng Ngọc Đồng, Đào Ngọc Chân. Nơi XB: Nhà xuất bản Xây dựng. năm 2014.
F 440. Giáo trình Tin học đại cương Chủ biên: Hoàng Thị Thanh Hà. Đồng tác giả: Nguyễn Thành Thủy, Vũ Hà Tuấn Anh, Nguyễn Văn Chức, Đặng Trung Thành, Châu Ngọc Tuấn, Phan Đình Vấn. Nơi XB: NXB Thông tin và Truyền thông. năm 2014.
F 441. Local Development through Cooperative and Social Enterprise Model, Vol.6 Special Issue, Sungkonghoe Business Review (ISSN 2005-7601).
Chủ biên: Jang Seungkwon and Nguyễn Phúc Nguyên. Đồng tác giả:
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
.
Nơi XB: Songkonghoe University, South Korea. năm 2014.
F 442. Giáo trình thực hành Tin học đại cương Chủ biên: Nguyễn Thanh Bình, Phan Thanh Tao, Nguyễn Tấn Khôi, Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Văn Nguyên. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Thông tin và Truyền thông. năm 2014.
F 443. Oxydation ménagée du méthane en formaldéhyde.
Catalyseurs de vanadium supporté sur silice mésoporeuse : préparation, structure, mécanisme réactionnel et performance 
ISBN-10: 3838148789; ISBN-13: 978-3-8381-4878-6; EAN: 9783838148786
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Chủ biên: NGUYEN Dinh Lam. Đồng tác giả:
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
.
Nơi XB: Presses Académiques Francophones. năm 2014.
F 444. TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG Chủ biên: TS. Hoàng Thị Thanh Hà. Đồng tác giả: ThS. Châu Ngọc Tuấn. Nơi XB: NXB THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG. năm 2014.
F 445. Quang học Kiến trúc
Chủ biên: Nguyễn Anh Tuấn. Đồng tác giả: Lê Thị Kim Dung
.
Nơi XB: Khoa Kiến trúc - trường ĐHBK (Lưu hành nội bộ). năm 2014.
F 446. Hồ Thị Kiều Oanh: Một số phương tiện ngôn ngữ biểu đạt tính lịch sự trong giao tiếp lời nói bằng tiếng Anh và tiếng Việt - Hành động ngỏ lời giúp đỡ (2014).(Linguistic Realizations Expressing Politeness in Speech Behaviors in English Versus Vietnamese -  Assistance Offering). Hue: Hue University Publishing House. ISBN: 978-604-912-188-3 Chủ biên: Hồ Thị Kiều Oanh. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học Huế, Huế. năm 2014.
F 447. Giáo trình Thực hành Tin học Đại cương Chủ biên: Nguyễn Thanh Bình, Phan Thanh Tao, Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Tấn Khôi, Nguyễn Văn Nguyên. Đồng tác giả: . Nơi XB: NXB Thông tin Truyền thông. năm 2014.
F 448. Tài liệu học tập Hán Nôm 1 (chữ Hán) Chủ biên: Nguyễn Hoàng Thân. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nxb Đà Nẵng. năm 2014.
F 449. Khoa học môi trường đại cương Chủ biên: Võ Văn Minh. Đồng tác giả: Đoạn Chí Cường, Nguyễn Văn Khánh, Kiều Thị Kinh. Nơi XB: Giáo dục Việt Nam. năm 2014.
F 450. Khoa học Môi trường đại cương
Chủ biên: Võ Văn Minh. Đồng tác giả: Đoạn Chí Cường, Nguyễn Văn Khánh, Kiều Thị Kính
.
Nơi XB: Giáo dục Việt Nam. năm 2014.
 
 Tìm thấy: 1244 mục / 25 trang
 

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] More ...

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn