Đỗ Trần Hà Linh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,541,260

 
Mục này được 22339 lượt người xem
Họ và tên:  Đỗ Trần Hà Linh
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  11/00/1987
Nơi sinh: 
Quê quán Đông Phương Yên, Chương Mỹ, Hà Nội
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Luật học; Tại: Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh,
Đơn vị công tác: Khoa Luật; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2016; Chuyên ngành: Thạc sỹ Luật và Phát triển quốc tế; Tại: Đại học Sydney
Dạy CN: Luật Kinh doanh
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: ; Mobile: 0932.292.111
Email: linhdth@due.edu.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ 2010 tới nay: Giảng viên Khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Một số vấn đề về pháp luật dân tộc thiếu số ở Thái Lan. Tác giả: Đỗ Trần Hà Linh. Tạp chí Pháp luật và Phát triển. Số: 5-6. Trang: 78-85. Năm 2019. (Aug 22 2019 3:25PM)
[2]Bài báo: Pháp luật của Bang New South Wales, Australia về bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất và một số gợi mở cho Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Quang TuyếnĐỗ Trần Hà Linh. Tạp chí Nhà nước và Pháp luật. Số: 6. Trang: 79-84. Năm 2019. (Aug 22 2019 3:23PM)
[3]Bài báo: Một số điểm bất cập trong quy định của luật doanh nghiệp 2014 cần khắc phục. Tác giả: Đỗ Trần Hà Linh. Tạp chí Pháp luật và Phát triển. Số: 1-2. Trang: 33-36. Năm 2018. (Aug 22 2019 3:33PM)
[4]Bài báo: Tìm hiểu "Học thuyết trách nhiệm bảo vệ" trong luật quốc tế - từ lý thuyết tới thực tiễn". Tác giả: Đỗ Trần Hà Linh. Tạp chí Pháp luật và Phát triển. Số: 1-2. Trang: 1-2. Năm 2017. (Aug 22 2019 3:40PM)
[5]Bài báo: Tìm hiểu "Học thuyết trách nhiệm bảo vệ" trong luật quốc tế - từ lý thuyết tới thực tiễn". Tác giả: Đỗ Trần Hà Linh. Tạp chí Pháp luật và Phát triển. Số: 1-2. Trang: 1-2. Năm 2017. (Aug 22 2019 3:40PM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Luật Thương Mại - học phần 1
Ngành: Luật học
 2012 Sinh viên chính quy chuyên ngành Luật  Khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[2]Luật dân sự - học phần 1
Ngành: Luật học
 2011 Sinh viên chính quy chuyên ngành Luật  Khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn