Huỳnh Thị Diệu Linh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 16525 lượt người xem
Họ và tên:  Huỳnh Thị Diệu Linh
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  27/01/1979
Nơi sinh: Tp Đà Nẵng
Quê quán Tp Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kinh doanh ngoại thương; Tại: Trường Đại học Kinh tế ĐH Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Kinh doanh quốc tế; Trường Đại học Kinh tế
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2017; Chuyên ngành: Kinh tế; Tại: The University of New England
Dạy CN: Giao dịch thương mại quốc tế, Quản trị kinh doanh quốc tế, Sở hữu công nghiệp và chuyển giao công nghệ, Kinh doanh quốc tế, Logistic và Thương mại quốc tế
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 247 Đống Đa, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236 3836935; Mobile: 0905545888
Email: linhhtd@due.edu.vn; dieulinhdhkt@yahoo.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 


Giảng viên Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng (2001 đến nay).


 

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Hợp tác Nhà nước - Tư nhân và Triển vọng phát triển ở Việt Nam. Chủ nhiệm: Huỳnh Thị Diệu Linh. Mã số: DN. Năm: 2011. (Feb 26 2018 7:39PM)
[2] Đề tài Khác: Hợp tác Nhà nước tư nhân trong phát triền làng nghề truyền thống - Trường hợp làng đá mỹ nghệ Non Nước tại Việt Nam. Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Thị Như Liêm. Mã số: TRIG. Năm: 2011. (Feb 26 2018 7:15PM)
[3] Đề tài cấp Thành phố: Phát triển dịch vụ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 . Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Thị Như Liêm. Mã số: D. Năm: 2010. (Feb 26 2018 7:14PM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Chiến lược xuất khẩu hàng công nghiệp của thành phố Đà Nẵng đến năm 2015. Chủ nhiệm: TS. Lâm Minh Châu. Mã số: B. Năm: 2009. (Feb 26 2018 7:13PM)
[5] Đề tài cấp Bộ: Nâng cao năng lực cạnh tranh ngành may của thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2006-2010. Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Thị Như Liêm. Mã số: B. Năm: 2008. (Feb 26 2018 7:11PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ảnh hưởng của mức biến động tỷ giá hối đoái đến xuất khẩu song phương của Việt Nam. Tác giả: Huỳnh Thị Diệu Linh, Hoàng Thanh Hiền. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 18(8). Trang: 39-43. Năm 2020. (Dec 22 2020 8:29PM)
[2]Bài báo: Tác động của Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản đến nền kinh tế Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn, Huỳnh Thị Diệu Linh, Huỳnh Thị Diễm Trinh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Số: 62(10). Trang: 12-17. Năm 2020. (Dec 22 2020 8:25PM)
[3]Bài báo: Tác động của các hiệp định thương mại tự do (FTA) đến vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam giai đoạn 2005 - 2017. Tác giả: Hoàng Thanh Hiền, Huỳnh Thị Diệu Linh. Tạp chí Khoa học Kinh tế. Số: 7(02). Trang: 31-40. Năm 2019. (Aug 20 2019 8:18PM)
[4]Bài báo: Tổng hợp phương pháp ước lượng thuế suất tương đương của các biện pháp phi thuế quan trong thương mại quốc tế. Tác giả: Huỳnh Thị Diệu Linh, Hoàng Thanh Hiền & Lê Ngọc Phương Trầm. Tạp chí nghiên cứu kinh tế và kinh doanh châu Á. Số: 30(12). Trang: 13. Năm 2019. (Jul 1 2020 10:24AM)
[5]Bài báo: Tác động của hiệp định thương mại tự do với xuất nhập khẩu Việt Nam: Áp dụng mô hình lực hấp dẫn với các nhân tố cố định. Tác giả: Huỳnh Thị Diệu Linh và Hoàng Thanh Hiền. Tạp chí kinh tế và phát triển. Số: 267. Trang: 23-34. Năm 2019. (Jul 1 2020 10:19AM)
[6]Bài báo: Tác động kinh tế xã hội của hiệp định thương mại tự do EU – Việt Nam (EVFTA). Tác giả: Huỳnh Thị Diệu Linh. Kỷ yếu khoa học cấp quốc gia: Tác động của các hiệp định thương mại tự do đến cơ cấu kinh tế Việt Nam. Số: ISBN: 9786048443177. Trang: 107-125. Năm 2018. (Aug 20 2019 8:23PM)
[7]Bài báo: Một Số Giải Pháp Giúp Các Doanh Nghiệp Việt Nam Ứng Phó Rào Cản Thương Mại Trong Xuất Khẩu Thủy Sản Vào Hoa Kỳ . Tác giả: Huỳnh Thị Diệu Linh. Tạp Chí Khoa học và Công nghệ ĐH Đà Nẵng. Số: 4(53). Trang: 101-109. Năm 2012. (Feb 26 2018 8:04PM)
[8]Bài báo: Một Số Giải Pháp Giúp Các Doanh Nghiệp Xuất Khẩu Việt Nam Vượt Qua Khủng Hoảng. Tác giả: Huỳnh Thị Diệu Linh. Tạp Chí Khoa học và Công nghệ ĐH Đà Nẵng. Số: 4(39). Trang: 132-136. Năm 2010. (Feb 26 2018 7:27PM)
[9]Tham luận: Doanh nghiệp vừa và nhỏ - cơ hội và thách thức. Tác giả: Huỳnh Thị Diệu Linh. Trường ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Trang: 55. Năm 2002. (Feb 26 2018 7:21PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Impact of Firm’s Characteristics on Gender Discrimination: Evidence from Vietnamese Firm-level Data. Authors: Hien, T. Hoang & Linh, TD. Huynh. Montenegrin Journal of Economics (SCOPUS Q2). No: 16(1). Pages: 26-35. Year 2020. (Jul 1 2020 10:27AM)
[2]Article: Effects of Exchange Rate Volatility on Bilateral Import Performance of Vietnam: A Dynamic Generalised Method of Moments Panel Approach. Authors: Linh T.D. Huynh; H T Hoang. International Economic Journal (SCOPUS). No: 33(1). Pages: 88-110. Year 2019. (Aug 20 2019 7:22PM)
[3]Article: How New Economic Geography Explain Provincial Wage Disparities: A Generalised Methods of Moments Approach. Authors: H. T. Hoang; Linh T.D. Huynh; G. Chen. Economy of Region (SCOPUS Q2, ESCI). No: 15(1). Pages: 205-215. Year 2019. (Aug 20 2019 7:30PM)
[4]Presentations: The Impacts of Free Trade Agreements on Foreign Direct Investments Inflows of Vietnam. Authors: Linh TD Huynh & Duong LT Ho. International Business and Economic Development (ICLIBED-2019). Pages: 294-305. Year 2019. (Jul 1 2020 10:29AM)
[5]Article: Determinants of Vietnam's Rice Exports. Authors: Huynh Thi Dieu Linh. International Conference: Startup and Innovation. No: 2018. Pages: 525-534. Year 2018. (Aug 20 2019 8:48PM)
[6]Article: The Impacts of Tariff Reduction on Tax Revenue – Implication for Public Finance in Vietnam. Authors: Nguyễn Mạnh Toàn, Huỳnh Thị Diệu Linh, Nguyễn Thị Hương, Lê Thị Tường Vi. International Conference on Accounting and Finance (ICOAF 2017). No: 2. Pages: 116-130. Year 2017. (Feb 26 2018 7:59PM)
[7]Article: Exchange Rate Uncertainty and Export Flows: Evidence from 30 Countries. Authors: Huỳnh Thị Diệu Linh. International Conference For Young Researchers In Economics And Business( ICYREB 2017), October 2017. No: 2017. Pages: 10. Year 2017. (Feb 26 2018 8:01PM)
[8]Presentations: Effects of exchange rate volatility on export performance in 53 countries: A dynamic generalized method of moments panel approach. Authors: Huỳnh Thị Diệu Linh. 2nd International Conference on Business, Banking and Finance. Year 2015. (Feb 26 2018 7:54PM)
[9]Presentations: The impacts of exchange rate volatility on international trade flows: evidence from 30 countries. Authors: Huỳnh Thị Diệu Linh. The 14th EBES Conference – Barcelona, October 2014, Spain. Pages: October. Year 2014. (Feb 26 2018 7:52PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn