Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,457,879

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Nguyễn Thụy Ngọc Trâm
Đề tài: Nghiên cứu chiết tách các hợp chất phenolic từ lá cây chùm ngây (Moringa oleifera) và ứng dụng trong công nghệ thực phẩm

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng - Đại học Bách khoa -

 2016

 2016

[2]Phạm Thị Kim Thảo
Đề tài: Nghiên cứu cố định kháng thể lên hạt nano sắt từ nhằm ứng dụng trong chẩn đoán ung thư tiền liệt tuyến

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng - Đại học Bách khoa

 2016

 2016

[3]Đặng Thị Kim Nguyên
Đề tài: Nghiên cứu chiết tách và xác định hoạt tính sinh học của các alkaloid từ lá cây đại tướng quân (Crinum asiaticum L.) Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng - Đại học Bách khoa

 2016

 2016

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn