Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 28,771,517

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Chế tạo màng polypyrrole ứng dụng làm cảm biến pH. Tác giả: PGS.TS. Lê Minh Đức*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 5(102).2016. Trang: 34. Năm 2016. (Jun 14 2016 8:43AM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu tính oxi hóa khử của màng polypyrrole pha tạp bởi anion TiF62- bằng phương pháp cân vi lượng thạch anh điện hóa THE STUDY ON REDOX OF POLYPYRROLE DOPPED WITH TIF62-WITH ELECTROCHEMICAL QUARTZ CRYSTAL MICROBALANCE. Tác giả: Lê Minh Đức*; Nguyễn Thị Hườngwalgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 05(90).2015. Trang: 25-29. Năm 2015. (Sep 24 2015 10:04AM)
[3]Bài báo: Tính chất và khả năng bảo vệ kim loại của màng polypyrrole pha tạp bằng anion hexafluorotitanate TIF62-. Tác giả: Lê Minh Đức*; Nguyễn Thị Hường. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 01(86).2015. Trang: 16. Năm 2015. (Apr 22 2015 10:22AM)
[4]Bài báo: Polianiline/carbon nanotube composite film:fabrication, characterisation and application for corrosion protection. Tác giả: Le Minh Duc, Nguyen Thi Huong. Tạp chí KH và CN, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Số: 53 (1A). Trang: 216-222. Năm 2015. (Apr 17 2016 8:30AM)
[5]Bài báo: Improve the corrosion resisitance of organic coating with conversion layer containing Ti, Mo. Tác giả: Le Minh Duc, Nguyen Thi Huong, Duong Thi Hong Phan, Vu Quoc Trung, Dao Hung Cuong. Tạp chi KH và CN, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Số: 53-Số 4A. Trang: 80-86. Năm 2015. (Apr 17 2016 8:32AM)
[6]Bài báo: Khảo sát sự thay đổi khối lượng màng polypyrrole trong quá trình oxi hóa khử bằng phương pháp cân vi lượng thạch anh điện hóa. Tác giả: TS. Lê Minh Đức*; ThS. Nguyễn Thị Hường
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: Số 3(76).2014. Trang: 20. Năm 2014.
(Jun 11 2014 8:26AM)
[7]Bài báo: Khảo sát khả năng bảo vệ chống ăn mòn thép của màng phủ polypyrrole tổng hợp trong môi trường axit 10-camphosunfonic bằng phương pháp điện hóa. Tác giả: Hà Mạnh Hùng, Phan Thị Bích Ngọc, Lê Minh Đức, Đoàn Thị Yến Oanh,Trần Vĩnh Diệu, Đường Khánh Linh, Vũ Quốc Trung. Tạp chí Hóa học. Số: T. 52, số 6. Trang: xxx. Năm 2014. (Jun 28 2015 9:53PM)
[8]Bài báo: Nghiên cứu tổng hợp và tính chất của màng kép polypyrrole. Tác giả: Hà Mạnh Hùng, Phạm Thị Phương, Lê Minh Đức, Trần Vĩnh Diệu, Đoàn Thị Yến Oanh, Vũ Quốc Trung,
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Hóa học,
marriage affairs open i want an affair
. Số: 52(6B). Trang: 42-45. Năm 2014.
(Jun 28 2015 9:56PM)
[9]Bài báo: Nghiên cứu tính chất oxi hóa khử của màng polypyrrole được pha tạp bởi anion hexafluorotitanate TiF62-. Tác giả: TS. Lê Minh Đức*; ThS. Nguyễn Thị Hường. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 5(78).2014. Trang: 141. Năm 2014. (Sep 19 2014 9:38AM)
[10]Bài báo: TỔNG HỢP VÀ TÍNH CHẤT CỦA MÀNG PHỦ POLYPYRROLE TỔNG HỢP BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN HOÁ TRONG MÔI TRƯỜNG AXIT XITRIC TRÊN THÉP CT3 . Tác giả: Hà Mạnh Hùng1,2, Trương Thị Nga1, Lê Minh Đức3, Trần Vĩnh Diệu4, Vũ Quốc Trung1
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Hóa học. Số: T. 51(2AB). Trang: 277-281. Năm 2013. (Jun 23 2013 10:32PM)
[11]Bài báo: CHẾ TẠO VÀ KHẢO SÁT TÍNH CHẤT CỦA NANOCOMPOZIT CLAY-EPOXY . Tác giả: Lê Minh Đức1*, Mai Thị Phương Chi2, Vũ Quốc Trung3 . Tạp chí Hóa học. Số: 51(1). Trang: 66-70. Năm 2013. (Jun 23 2013 10:24PM)
[12]Bài báo: CHẾ TẠO NANOCOMPOSITE TIO2/POLYANILINE BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN HÓA VÀ KHẢO SÁT MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA CHÚNG . Tác giả: Lê Minh Đức, Nguyễn Thị Trang
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Số: 5(66). Trang: 13-17. Năm 2013.
(Jun 23 2013 10:21PM)
[13]Bài báo: Chế tạo và khả năng tự bảo vệ ăn mòn kim loại của màng nanocopozit TiO2/polyaniline . Tác giả: Lê Minh Đức, Vũ Quốc Trung . Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam. Số: Tập 51, số 3A. Trang: 50-55. Năm 2013. (Jul 5 2014 10:36AM)
[14]Bài báo: Study on photocatalysis of TiO2 nanotubes prepared by methanol-thermal synthesis at low temperature, . Tác giả: CHAU THANH NAM, WEIN-DUO YANG and LE MINH DUC . Bull. Mater. Sci. Số: Vol. 36, No. 5. Trang: 779–788. Năm 2013. (Jul 5 2014 10:31AM)
[15]Bài báo: Nghiên cứu khả năng trao đổi anion pha tạp của màng polypyrrole. Tác giả: Lê Minh Đức, Vũ Quốc Trung
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, , số
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: tập 58. Trang: 50-55. Năm 2013.
(Jul 5 2014 10:34AM)
[16]Bài báo: TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG BẢO VỆ CHỐNG ĂN MÒN THÉP CT3 CỦA POLYPYRROL TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC BIỂN . Tác giả: Hà Mạnh Hùng1,2, Đỗ Thị Minh Phượng1, Lê Minh Đức3, Trần Vĩnh Diệu4, Vũ Quốc Trung1
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Đại học Đà Nẵng. Số: 5(66). Trang: 13-17. Năm 2013. (Jun 23 2013 10:28PM)
[17]Bài báo: CHẾ TẠO VÀ KHẢ NĂNG TỰ BẢO VỆ ĂN MÒN KIM LOẠI CỦA MÀNG NANOCOMPOSITE TiO2/POLYANILINE. Tác giả: Lê Minh Đức, Vũ Quốc Trung. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ VN. Số: 51-số 3A. Trang: 180-188. Năm 2013. (Jan 25 2014 6:13PM)
[18]Bài báo: TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP THỤ SÓNG ĐIỆN TỪ CỦA POLYPYRROL TỔNG HỢP TRÊN THÉP CT3. Tác giả: Hà Mạnh Hùng1,2, Nguyễn Văn Thắng1,3, Lê Minh Đức4, Trần Vĩnh Diệu5, Vũ Quốc Trung1. Tạp chí Hóa học
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: T. 50(6A). Trang: 129-133. Năm 2012.
(Jun 23 2013 10:33PM)
[19]Bài báo: Tổng hợp điện hóa màng polyaniline/oxalate/molybdate trên nền thép thường và khả năng chống ăn mòn của màng’ . Tác giả: Lê Minh Đức, Lê Thị Thùy Ngân. Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 12 (61). Trang: 38-42. Năm 2012.
(Jun 23 2013 10:44PM)
[20]Bài báo: Double corrosion protection mechanism of molybdate-doped olypyrrole/montmorillonite nanocomposites . Tác giả: Vu Quoc Trung, Pham Van Hoan, Duong Quang Phung, Le Minh Duc & Le Thi Thu Hang,’. Journal of Experimental Nanoscience. Số: iFirst. Trang: 1–11. Năm 2012. (Jun 23 2013 10:47PM)
[21]Bài báo: Khả năng bảo vệ ăn mòn của màng polypyrrole trên nền kẽm. Tác giả: Lê Minh Đức. Tạp chí Hóa học. Số: 48(5A). Trang: 36-38. Năm 2010. (May 14 2011 5:44PM)
[22]Bài báo: Le Minh Duc, Vu Quoc Trung
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Hóa học. Số: 47(2A). Trang: 408-413. Năm 2009. (May 14 2011 5:54PM)
[23]Bài báo: NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH ĂN MÒN Ở BỀ MẶT TIẾP XÚC KIM LOẠI - MÀNG POLYMER DẪN ĐIỆN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SCANNING KELVIN PROBE (SKP) . Tác giả: Lê Minh Đức. Tạp chí Hóa học. Số: 47(5A). Trang: 81-84. Năm 2009. (May 14 2011 5:57PM)
[24]Bài báo:
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn