Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,317,308

 Khảo sát khả năng bảo vệ chống ăn mòn thép của màng phủ polypyrrole tổng hợp trong môi trường axit 10-camphosunfonic bằng phương pháp điện hóa
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hà Mạnh Hùng, Phan Thị Bích Ngọc, Lê Minh Đức, Đoàn Thị Yến Oanh,Trần Vĩnh Diệu, Đường Khánh Linh, Vũ Quốc Trung
Nơi đăng: Tạp chí Hóa học; Số: T. 52, số 6;Từ->đến trang: xxx;Năm: 2014
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn