Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 46,725,816

 SYTHESIS OF CORE-SHELL NANO COMCOPOSITE BASED ON CONDUCTING POLYMER - POLYPYRROLE
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Minh Đức
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học công nghệ, Đại học Đà Nẵng; Số: 5(28);Từ->đến trang: 17-21;Năm: 2008
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Vật liệu nano comcoposite dạng vỏ - lõi trên cơ sở polypyrrole đã được tổng hợp bằng phương pháp hoá học trong điều kiện nhiệt độ phòng, áp suất thuờng, với chất oxi hoá là (NH4)2S2O8. Lõi là hạt oxit Al2O3 với kích thước trong khoảng 40-50 nm. Các phương pháp vật lý đã sử dụng để đặc trưng hạt nano như: Kính hiển vi điện tử quét (SEM); Phổ hồng ngoại (IR); Phân tích nhiệt vi sai (TGA) đã chứng tỏ nano comcoposite đã được tổng hợp.
ABSTRACT
Nano composite was polymerized successfully under the atmospheric condition by chemical method. The cores were Al2O3 in the nano scale. The material was characterized by Scanning Electron Microscopy (SEM), Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) and Temperature Gravimetric Analysis (TGA). It was showed that polypyrrole was synthesized outside of the oxide particles.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn