Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 43,832,753

 Nghiên cứu sự di chuyển các anion ức chế ăn mòn trong màng polypyrrole bằng phương pháp Scanning Kelvin Probe
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Minh Đức
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Nơi đăng: Hội nghị ăn mòn và bảo vệ và bảo vệ kim loại với hội nhập kinh tế, lần thứ 2, tháng 4/2007, Đà Nẵng.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
; Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 2007
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Phương pháp Scanning Kelvin Probe được sử dụng để nghiên cứu khả năng linh động của anion ức chế ăn mòn trong màng polypyrrole. Màng được phủ trên nền thép cacbon thấp. Trong quá trình khử của màng, anion ức chế ăn mòn sẽ di chuyển ra khỏi màng đồng thời với việc cation có kích thước nhỏ ngoài môi trường sẽ đi vào màng polypyrrole.
ABSTRACT
Scanning Kelvin Probe (SKP) was used to study the release behaviour of inhibitor anions doped in polypyrrole film (molybdate–MoO42-). The polypyrrole coatings were formed on mild steel substrates in aqueous solution. The delamination is determined with the migration and incorporation of small cation.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn