Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 34,736,406

  CHẾ TẠO VÀ KHẢO SÁT TÍNH CHẤT CỦA NANOCOMPOZIT CLAY-EPOXY
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả:  Lê Minh Đức1*, Mai Thị Phương Chi2, Vũ Quốc Trung3
Nơi đăng: Tạp chí Hóa học; Số: 51(1);Từ->đến trang: 66-70;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn