Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='lmduc' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,701,503

[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nâng cao khả năng chống ăn mòn của lớp phủ hữu cơ trên nền thép được biến tính bằng Zr, Ti. Chủ nhiệm: Lê Minh Đức. Thành viên: Lê Minh Đức, Nguyễn Thị Hường, Dương Thị Hồng Phấn. Mã số: Đ2015-02-116. Năm: 2016. (Apr 17 2016 8:36AM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, đào tạo và khoa học công nghệ tại Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Lê Minh Đức. Thành viên: Phan Minh Đức, Nguyễn Đình Lâm, Võ Chí Chính, Nguyễn Năng Hùng Vân. Mã số: Đ2013-02-90-BS. Năm: 2014. (Jul 5 2014 10:22AM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu chế tạo vật liệu nanocomposite bằng phương pháp điện hóa”,. Chủ nhiệm: Lê Minh Đức. Thành viên: Nguyễn Thị Hường. Mã số: Đ2012-02-28. Năm: 2013. (Jun 28 2015 10:10PM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Xây dựng phần mềm tin học phục vụ công tác quản lý hành chính tại trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Đoàn Ngọc Minh Tú. Thành viên: Lê Minh Đức, Nguyễn Năng Hùng Vân, Trần Diễm Thi, Lâm Thị Hồng Tâm. Mã số: B2010-ĐN. Năm: 2011. (May 15 2011 10:57AM)
[5] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu biến tính lớp phủ hữu cơ ‘thông minh’ bằng vật liệu có kích thước nano và khả năng ứng dụng.. Chủ nhiệm: Tham gia. Thành viên: Ths. Dương Thế Hy; Lâm Đại Tú; Nguyễn Thị Hường. Mã số: B2010-ĐN02-55. Năm: 2011. (Oct 23 2011 10:26AM)
[6] Đề tài cấp Bộ: 'Nghiên cứu chế tạo, ứng dụng của vật liệu nano composite trên cơ sở polymer dẫn điện - polypyrrole, polyaniline. Chủ nhiệm: Lê Minh Đức. Thành viên: Nguyễn Thị Hường, Nguyễn Minh Thiên. Mã số: B2007-ĐN02-23. Năm: 2008. (Dec 31 2010 9:41AM)
[7] Đề tài cấp cơ sở: Phương pháp đông tụ điện hoá trong xử lý nước thải dệt nhuộm. Chủ nhiệm: Lê Minh Đức. Thành viên: . Mã số: BK 2001. Năm: 2001. (Dec 31 2010 9:41AM)
[8] Đề tài cấp cơ sở: Đánh giá tốc độ ăn mòn của bêtông cốt thép trong môi trường nước biển. Chủ nhiệm: Lê Minh Đức. Mã số: BK 10995. Năm: 1995. (Dec 31 2010 9:41AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn