Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,701,674

 Xây dựng phần mềm tin học phục vụ công tác quản lý hành chính tại trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
viagra coupon click free discount prescription card
Chủ nhiệm:  Đoàn Ngọc Minh Tú
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
; Thành viên:  Lê Minh Đức, Nguyễn Năng Hùng Vân, Trần Diễm Thi, Lâm Thị Hồng Tâm
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
Số: B2010-ĐN ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn