Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,701,669

 Nghiên cứu biến tính lớp phủ hữu cơ ‘thông minh’ bằng vật liệu có kích thước nano và khả năng ứng dụng.
coupons for prescriptions mba-institutes.com coupons for cialis 2016
Chủ nhiệm:  Tham gia; Thành viên:  Ths. Dương Thế Hy; Lâm Đại Tú; Nguyễn Thị Hường
Số: B2010-ĐN02-55 ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Chưa xác định
Tính cấp thiết của đề tài

-Nghiên cứu tổng hợp, khảo sát tính chất của vật liệu mới đang được quan tâm nhiều trong thời gian gần đây. Vật liệu nano composite được xem là một loại vật liệu mới, nhiều triển vọng ứng dụng do có những tính chất hết sức đặc biệt. Tuy nhiên, các nghiên cứu lý thuyết lẫn ứng dụng loại vật liệu này ở Việt Nam còn ít quan tâm. Đây là động lực cho đề xuất nghiên cứu này.

-Nghiên cứu lớp phủ thông minh được xem là mục tiêu hướng đến. Đây là lớp phủ có thể tự phản ứng lại với các tác động của môi trường xung quanh. Nếu tổng hợp được lớp phủ như thế, khả năng ứng dụng rất cao, tự động, không cần can thiệp của con người.

-Cơ chế bảo vệ của lớp phủ này vẫn còn nhiều tranh cải, chỉ có thể giải thích trong một trường hợp cụ thể.

-Các kết quả nghiên cứu sẽ mang lại các ý nghĩa khoa học: có cái nhìn tổng quan về lớp phủ thông minh nano composite. Góp phần giải thích cơ chế bảo vệ kim loại của loại lớp phủ này.

-Ý nghĩa ứng dụng: đề nghị khả năng ứng dụng trong lớp phủ bảo vệ trong môi trường biển.

 
Mục tiêu đề tài

-Chọn lựa các hạt oxit thích hợp để tạo lớp phủ

-Tìm điều kiện tối ưu trong chế tạo lớp phủ.

-Chứng minh lớp phủ ‘thông minh’ trong bảo vệ ăn mòn môi trường biển

marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn