Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,701,696

 Nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, đào tạo và khoa học công nghệ tại Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Chủ nhiệm:  Lê Minh Đức; Thành viên:  Phan Minh Đức, Nguyễn Đình Lâm, Võ Chí Chính, Nguyễn Năng Hùng Vân
Số: Đ2013-02-90-BS ; Năm hoàn thành: 2014; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Chưa xác định

     Để quản lý, khai thác các nguồn dữ liệu về nhân lực, cơ sở vật chất, thông tin đào tạo và khoa học công nghệ của  nhà trường nhất thiết có phần mềm thống nhất đảm bảo công việc này.

     Về nguồn nhân lực của nhà trường ngày càng đông và có nhiều dữ liệu luôn thay đổi từ hệ số lương, học hàm học vị, đến nhiều thông tin cá nhân khác cần quản lý, cập nhật để khai thác khi cần thiết. Hiện nay, nhiều công việc liên quan đến nhân sự đang thực hiện bằng tay hoặc công cụ vi tính đơn giản. Khi tích hợp vào quản lý chung toàn trường vẫn còn nhiều khó khăn.

    Về cơ sở vật chất, nhà trường đào tạo các ngành kỹ thuật, cơ sở vật chất ngày càng nhiều và phức tạp cần quản lý, khai thác một cách đầy đủ thông qua phần mềm quản lý.

     Về đào tạo, hiện nay nhà trường đã có phần mềm quản lý đào tạo bậc đại học hoạt động độc lập khá tốt, đã góp phần tích cực vào việc đào tạo tín chỉ của Nhà trường. Phần mềm đã giúp không những các nhà quản lý mà ngay cả các thầy cô giáo, các em sinh viên có thể thực hiện nhiều công việc thuận lợi hơn như nhập điểm qua mạng, đăng ký đổi giờ giảng do bận công tác, đăng ký học, ...vv Tuy nhiên khi tích hợp vào sự quản lý chung cần có những điều chỉnh nhất định.

     Về quản lý các thông tin khoa học công nghệ, hiện nay Trường chỉ đơn giản quản lý dưới dạng các file Excel và trên website của Nhà trường. Vì vậy việc khai thác các nguồn dữ liệu này gặp nhiều khó khăn. Công tác đào tạo sau đại học và hợp tác quốc tế cũng tương tự như vậy.
    Với tất cả các lý do nêu trên đây, cho thấy sự cần thiết phải có một chương trình quản lý tổng thể các hoạt động quan trọng của nhà trưởng để tổ chức, khai thác một cách dễ dàng và khoa học nhất.

abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts

unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn