Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='lmduc' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,701,517

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Dương Thị Hồng Phấn
Đề tài: Nghiên cứu nâng cao khả năng chống ăn mòn của màng epoxy biến tính trên nền kim loại biến tính
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Trường Đại học Sư phạm, ĐH Đà Nẵng

 2015

 2018

[2]Hồ Thị Thu Hiền
Đề tài: Nghiên cứu khả năng hấp phụ ion kim loại nặng trong nước bằng vật liệu polyaniline

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2015

[3]Châu Thanh Nam
Đề tài: Tổng hợp và ứng dụng trong xử lý nước thải của vật liệu ống nano TiO2
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Trường Đại học Cao Hùng, Đài Loan

 2010

 2013

[4]Lê Thị Thùy Ngân
Đề tài: Tổng hợp màng polyaniline và ứng dụng làm lớp phủ bảo vệ trên nền thép thường

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

[5]Đinh Tuấn
Đề tài: Nghiên cứu xử lý nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp keo tụ-tuyển nổi điện hóa với anode hòa tan nhôm, sắt

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

[6]Mai Thị Phương Chi
Đề tài: Tổng hợp, đặc trưng tính chất của vật liệu nanocomposite Epoxy/clay và khả năng ứng dụng làm lớp phủ bảo vệ kim loại

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2008

 2010

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn