Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='lmduc' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,701,680

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Công nghệ Điện hóa và Ăn mòn bảo vệ kim loại
Ngành: Công nghệ hoá chất
 2008 Sau đại học
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Trường ĐH Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[2]Polymer dẫn điện
Ngành: Công nghệ hoá chất
 2008 Sau đại học
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Trường ĐH Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[3]Phụ gia polymer
Ngành: Công nghệ hoá chất
 2008 Đại học  Trường Đại học Bách khoa
[4]Vật liệu nano trong Công nghệ Polymer
Ngành: Công nghệ hoá chất
 2008 Đại học  Trường ĐH Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[5]Mô hình và các thiết bị phản ứng trong CN hóa học
Ngành: Công nghệ hoá chất
 2008 Sau đại học  Trường Đại học Bách khoa, ĐH Đà Nẵng
[6]General Chemistry
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2007 Đại học  Chương trình tiên tiến, Trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng
[7]Cơ sở Lý thuyết hóa học
Ngành: Công nghệ hoá chất
 2005 Đại học  Trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng
[8]Kỹ thuật, thiết bị phản ứng
Ngành: Công nghệ hoá chất
 2000 Đại học  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn