Lê Minh Hiệp
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,198,909

 
Mục này được 21066 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Minh Hiệp
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  05/00/1996
Nơi sinh: Hà Nam
Quê quán Hà Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tiếng Pháp; Tại: Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN
Đơn vị công tác: Phòng KT & ĐBCLGD; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục; Tại: Đại học Đà Nẵng
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh, Pháp
Địa chỉ liên hệ: Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 9/2009 Phòng CTSV, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN
03/2015 Phòng Thanh Tra - Pháp chế, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN
03/2016 Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN
02/2021 Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Biện pháp quản lý quá trình phát triển chương trình đào tạo tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng của AUN-QA. Chủ nhiệm: Lê Minh Hiệp. Mã số: B2016-ĐN05-03. Năm: 2018. (Oct 18 2018 10:01AM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Biện pháp quản lý chất lượng dạy học môn Tiếng Anh tại Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Lê Minh Hiệp. Mã số: 60.14.01.14. Năm: 2015. (Feb 2 2015 9:49AM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Biện pháp quản lý sinh viên ngoại trú Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Lê Minh Hiệp. Thành viên: . Mã số: T2013-05-13. Năm: 2013. (Mar 22 2014 9:25AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: Một số yếu tố quan trọng trong việc xây dựng và hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp "Có sức sống" tại địa phương. Tác giả: Lê Minh Hiệp, Huỳnh Ngọc Thành. Hội thảo "Xu hướng mới trong thương mại toàn cầu và thực tiễn tại Việt Nam. Trang: 20-24. Năm 2020. (Feb 29 2020 11:13AM)
[2]Bài báo: Thực trạng phát triển chương trình đào tạo ở Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng của AUN-QA. Tác giả: Lê Minh Hiệp. Tạp chí Giáo dục. Số: 435 (Kì 1-8/2018). Trang: 13-18. Năm 2018. (Aug 15 2018 1:07PM)
[3]Bài báo: Một số biện pháp quản lý phát triển chương trình đào tạo tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng tiếp cận chuẩn đảm bảo chất lượng của AUN-QA. Tác giả: Lê Minh Hiệp. Tạp chí Giáo dục. Số: đặc biệt kì 1 tháng 7/2016. Trang: 60-62. Năm 2016. (Sep 7 2016 4:17PM)
[4]Bài báo: Biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo ở Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Lê Minh Hiệp. Tạp chí Khoa học Giáo dục. Số: 131. Trang: 93-96. Năm 2016. (Jun 19 2017 10:20PM)
[5]Bài báo: Phát triển chương trình đào tạo cử nhân ngoại ngữ của Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Lê Minh Hiệp*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 10(95).2015. Trang: 15. Năm 2015. (Jan 15 2016 4:08PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: FACTORS AFFECTING SCIENTIFIC RESEARCH ACTIVITIES FOR QUALITY ASSURANCE: A CASE STUDY OF VIETNAM UNIVERSITIES. Authors: Nguyen Quang Giao, Nguyen Van Xuan, VAn Kim To, Le Minh Hiep, Huynh Ngoc Thanh. Journal of Legal, Ethical and Regulatory. No: Volume 24, Special Issue 6. Pages: 1-5. Year 2021. (Nov 22 2021 6:15PM)
[2]Article: FACTORS AFFECTING SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL ACTIVITIES: A CASE OF UNIVERSITIES IN VIETNAM. Authors: Nguyen Quang Giao, Huynh Ngoc Thanh, Le Minh Hiep. Journal of Entrepreneurship Education. No: Volume 23, Issue 3, 2020. Pages: 1-11. Year 2020. (Sep 8 2020 4:14PM)
[3]Article: Developing Curriculum of Bachelor at University of Foreign Language Studies in Vietnam. Authors: Le Minh Hiep. International Journal of Science and Research. No: Vol. 5 Issue 6. Pages: 2605-2609. Year 2016. (Aug 9 2016 2:30PM)
  
 Khen thưởng
[1] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Số: 4775/QĐKT. Năm: 2013.
[2] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Số: 5077/QĐKT. Năm: 2016.
[3] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Số: 2728/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2017.
[4] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 3044/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2018.
[5] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 2770/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2019.
[6] Bằng khen Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số: 4437/QĐ-BGDĐT. Năm: 2019.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn