Lê Minh Thái
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 29157 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Minh Thái
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  02/08/1964
Nơi sinh: Hải Phòng
Quê quán Chánh An, Cát Hanh, Phù Cát, Bình Định
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Nhiệt công nghiệp; Tại: Trường ĐHBK Belorutxia
Đơn vị công tác: Khoa Khoa học máy tính; Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
Chức vụ: Trưởng Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 1992; Chuyên ngành: Nhiệt Công nghiệp; Tại: Đại học Bách khoa Belorutxia
Dạy CN: Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Nga, Anh
Địa chỉ liên hệ: Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin -Đại học Đà nẵng
Điện thoại: 0236.3667125; Mobile: 0903544455
Email: admin@vietintel.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 1993-1994 Phòng Kỹ thuật, Xí nghiệp Cơ điện lạnh, Seaprodex Đà nẵng Cán bộ kỹ thuật
1994-1996 Trung tâm Tin học Asdec, Công ty Văn hóa Thể thao Đà nẵng Phó Phòng phần mềm
1996-1999 Khoa Cơ khí, Trường Cao đẳng Công nghệ - Đại học Đà nẵng Phụ trách Tổ Nhiệt
1999-2000 Khoa Công nghệ thông tin, Đại học Duy Tân Trưởng khoa
2000-2007 Trung tâm Phát triển Phần mềm, Đại học Đà nẵng Phó Giám đốc
2007-05/2012 Trường Cao đẳng CNTT - Đại học Đà nẵng Tổ trưởng Bộ môn Tin học
06/2012-đến nay Khoa CNTT, Trường Cao đẳng CNTT - Đại học Đà nẵng Trưởng khoa
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Xây dựng hệ thống phần mềm quản lý đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hải Hà. Thành viên: Lê Minh Thái. Mã số: Không nhớ. Năm: 2009. (Jun 11 2015 3:03PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: thiết kế và triển khai phần mềm sổ tay giảng viên. Tác giả: Lê Minh Thái. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 12(85).2014, Quyển 2. Trang: 80. Năm 2014. (Apr 14 2015 10:05AM)
[2]Bài báo: Xây dựng ứng dụng lập thời khóa biểu đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Tác giả: TS. Lê Minh Thái*; Hội thảo Trường CĐ CNTT*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 12(73).2013 Quyển 2. Trang: 103. Năm 2013. (May 5 2014 3:08PM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu xây dựng công cụ lập trình hỗ trợ unicode cho MS Visual Studio 6.0. Tác giả: Lê Minh Thái. Hội thảo CNTT tổ chức tại ĐH Sư phạm - ĐHĐN
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: Không nhớ. Trang: 155-158. Năm 2007.
(Jun 11 2015 3:07PM)
  
 Thông tin khác
  

TT

Tên công trình

Thể loại

Năm công bố

Nơi công bố

1

Phần mềm Quản lý kinh doanh

Sản phẩm phần mềm thương mại

2003 - 2014

Trên thị trường phần mềm nội địa

2

Phần mềm quản lý Nhà hàng, Café và các dịch vụ tính giờ

Sản phẩm phần mềm thương mại

2007 - 2014

-nt-

3

Phần mềm quản lý lễ tân khách sạn

Sản phẩm phần mềm thương mại

2010 - 2014

-nt-

4

Phần mềm quản lý đào tạo theo hệ thống tín chỉ

Sản phẩm phần mềm thương mại

2006 - 2014

-nt-

5

Phần mềm quản lý và giám sát tổng đài nội bộ

Sản phẩm phần mềm thương mại

2007 - 2014

-nt-

6

Phần mềm Quản lý nhân sự - Tiền lương

Sản phẩm phần mềm thương mại

2010 - 2014

-nt-

7

Bộ công cụ lập trình hỗ trợ unicode cho MS Visual Studio 6.0

Sản phẩm phần mềm thương mại

2003 - 2014

-nt-

abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn