Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Xây dựng hệ thống phần mềm quản lý đào tạo theo hệ thống tín chỉ
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
coupons for prescriptions lilly cialis coupon coupons for cialis 2016
viagra coupon canada drug pharmacy coupon free discount prescription card
Chủ nhiệm:  Nguyễn Thị Hải Hà; Thành viên:  Lê Minh Thái
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Số: Không nhớ ; Năm hoàn thành: 2009; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

Đại học Đà nẵng
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn