Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='lmthai' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 39,211,743

  

TT

Tên công trình

Thể loại

Năm công bố

Nơi công bố

1

Phần mềm Quản lý kinh doanh

Sản phẩm phần mềm thương mại

2003 - 2014

Trên thị trường phần mềm nội địa

2

Phần mềm quản lý Nhà hàng, Café và các dịch vụ tính giờ

Sản phẩm phần mềm thương mại

2007 - 2014

-nt-

3

Phần mềm quản lý lễ tân khách sạn

Sản phẩm phần mềm thương mại

2010 - 2014

-nt-

4

Phần mềm quản lý đào tạo theo hệ thống tín chỉ

Sản phẩm phần mềm thương mại

2006 - 2014

-nt-

5

Phần mềm quản lý và giám sát tổng đài nội bộ

Sản phẩm phần mềm thương mại

2007 - 2014

-nt-

6

Phần mềm Quản lý nhân sự - Tiền lương

Sản phẩm phần mềm thương mại

2010 - 2014

-nt-

7

Bộ công cụ lập trình hỗ trợ unicode cho MS Visual Studio 6.0

Sản phẩm phần mềm thương mại

2003 - 2014

-nt-

abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn