Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 36,144,292

 Charging Strategies to Minimize the Energy Cost for an Electric Vehicle Fleet
walgreens prints coupons open free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Van Linh NGUYEN, Tuan Tran Quoc, Seddik Bacha, Ngoc An Luu
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Nơi đăng: Proceedings of the IEEE ISGT, Istanbul, Turkey,2014; Số: 8;Từ->đến trang: 1067;Năm: 1073
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn