Lê Nguyễn Hải Vân
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 11088 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Nguyễn Hải Vân
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  19/02/1991
Nơi sinh: Thừa Thiên - Huế
Quê quán Xã Điện Phương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Ấn Độ học; Tại: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
Đơn vị công tác: Khoa Quốc Tế Học; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Journalism and Communication; Tại: University of Madras
Lĩnh vực NC: Khu vực học, Văn hóa học
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Lý giải chủ nghĩa dân tộc Hindu của Đảng Nhân dân Ấn Độ từ góc nhìn chính trị bản sắc. Chủ nhiệm: Lê Nguyễn Hải Vân. Mã số: T2018-05-12. Năm: 2019. (Oct 28 2019 9:45PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: Bản sắc tôn giáo và vấn đề chủ nghĩa dân tộc tại Ấn Độ hiện nay. Tác giả: Lê Nguyễn Hải Vân. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia 2020 "Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ, quốc tế học tại Việt Nam. Trang: 660-674. Năm 2020. (Jun 30 2020 10:30PM)
[2]Tham luận: Chính sách ngoại giao Phật giáo của Ấn Độ: Lợi thế và thách thức. Tác giả: Lê Nguyễn Hải Vân. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia 2019 "Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ, quốc tế học tại Việt Nam. Trang: 589-598. Năm 2019. (May 22 2019 2:46AM)
[3]Bài báo: Khái niệm "Ấn Độ" từ góc nhìn khu vực học văn hóa - nhân văn. Tác giả: Lê Nguyễn Hải Vân. Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn. Số: 61. Trang: 85-93. Năm 2019. (May 20 2019 1:57AM)
[4]Bài báo: Chủ nghĩa dân tộc Hindu và quá trình tái thiết bản sắc quốc gia của Ấn Độ dưới thời Thủ tướng Narendra Modi. Tác giả: Lê Nguyễn Hải Vân. Tạp chí Nghiên cứu Ấn Độ và Châu Á. Số: 10 (83). Trang: 10-16. Năm 2019. (Mar 30 2020 11:58PM)
[5]Tham luận: Điều chỉnh chương trình đào tạo Cử nhân Đông phương học theo định hướng khu vực học: những thuận lợi và thách thức của Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Lê Nguyễn Hải Vân. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia “Nghiên cứu và giảng dạy bản ngữ, ngoại ngữ và khu vực học trong thời kỳ hội nhập”. Trang: 339-343. Năm 2017. (Oct 14 2018 10:44PM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Hindu Nationalism and Buddhist Diplomacy - The Contradictory National Identity of India under Prime Minister Narendra Modi and Its Impacts on Regional Relations. Authors: Le Nguyen Hai Van. The 5th International Conference "Language, Society, and Culture in Asian Contexts" Proceedings. Pages: 481-493. Year 2019. (Jun 2 2019 1:51AM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Khu vực học đại cương
Ngành: Khoa học XHNV
 2020 Sinh viên chính quy  Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
[2]Giao tiếp liên văn hóa
Ngành: Khoa học XHNV
 2020 Sinh viên chính quy  Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
[3]Lịch sử Văn hóa Châu Á
Ngành: Khoa học XHNV
 2018 Sinh viên Đại học Hệ Chính quy  Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
[4]Viết tiếng Việt 1, 2, 3
Ngành: Ngoại ngữ
 2017 Sinh viên chính quy  Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
[5]Nhập môn Đông phương học
Ngành: Khoa học XHNV
 2017 Sinh viên chính quy  Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
[6]Văn hóa phương Đông
Ngành: Khoa học XHNV
 2017 Sinh viên chính quy  Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
[7]Luyện âm Tiếng Việt 1, 2
Ngành: Ngoại ngữ
 2017 Sinh viên chính quy  Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
[8]Lịch sử và Văn hóa Ấn Độ
Ngành: Khoa học XHNV
 2016 Sinh viên chính quy  Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
[9]Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ
Ngành: Khoa học XHNV
 2016 Sinh viên chính quy  Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn