Lê Ngọc Quý Văn
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,673,021

 
Mục này được 31072 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Ngọc Quý Văn
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  07/12/1978
Nơi sinh: Da Nang
Quê quán Da Nang
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Điện tử viễn thông; Tại: Đại học Bách Khoa - Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Điện - Điện tử; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2014; Chuyên ngành: Kỹ thuật Điện tử; Tại: Đại học Bách khoa - Hà Nội
Dạy CN: Kỹ thuật Điện tử
Lĩnh vực NC: 
Điện thoại: ; Mobile: 0905185909
Email: lengocquyvan@gmail.com
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Phát triển các bài tập ứng dụng Lập trình nhúng trên board Raspberry Pi. Chủ nhiệm: Lê Ngọc Quý Văn. Mã số: T2016-06-18. Năm: 2016. (Mar 19 2017 2:10PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Bộ thí nghiệm Vi xử lý dùng cho PIC16FXXX. Chủ nhiệm: Lê Ngọc Quý Văn. Mã số: T2012-06-22. Năm: 2011. (Oct 22 2015 4:25PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Thiết kế hệ thống giám sát đối tượng chuyển động trên nền tảng nhúng sử dụng Raspberry Pi. Tác giả: Lê Ngọc Quý Văn. Đại học Quy Nhơn. Số: JQB.2016.43. Trang: 11-16. Năm 2016. (Mar 19 2017 2:28PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn